View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

•
•

.

'

FEDERAL RESERVE statistical release
E.3.4

1/

DOBBS7IC OII'II'ICBS, COBBBBCilL BAlK lSSBTS liD LIABILITIES
COISOLIDlTBD lEPOfiT Ull' COIDITIOI; DECEftBEii 31, 1980
ftiLLIOIS or DOLLlBS

For 1-dla.te Relea•e

July 24, 1981

•

UBBS

~OUL

i•

lSSB7S •••••••••••••••••••••••••••••

ClSB liD DOE PBOB DEPOSITORY IISTITOTIOIS
CUBBBICt liD COil (U.S. liD POBIIGI) •••
BALliCES VITB PBDBilL BBSIBYB BliKS ••••
BlLliCBS VI~B OTBBB CBITBlL BliKS••••••
DBBliD BlLliCBS VITB COBftBBCilL BliKS
II UIITBD STlTBS ••••••••••••••••••••
lLL OTBBB BlLliCIS WITH DBPOSITOBI
IISTITUTIOIS II UIITID STlTBS liD
liTH BliKS U POBJIIGI COOIUIBS •••••
ClSB ITIBS II PBOCBSS OF COLLICTIOI ••••
fOTlL SBCUBITIBS, LOllS, liD LBlSI
PIIliCIIG BBCBIYlBLI!S••••••••••• ~ •••••

•
•
•

•

•

TOTAL SBCUBUIBS, BOOK YlLUB •••••••••••••
u.s. TlllSUBt ••••••••••••••••••••••••••
OBLIGlTIOIS 011' OTBIB U.S. GOYIIIBIIT
lGIICIIS liD COBPOilTIOIS •••••••••••
OBLIGlTlOIS or STUBS liD POLITICAL
SUBDIYISIOIS II UIITBD STlTIS •••••••
lLL OTBIB SICUBITIIS •••••••••••••••••••

I
'QaBII,II' Dill~
I LESS TBU I 750 BILLIOII
I
I 750 ULLIOII OB ftOBB

11~!111!

TOUL

l!lii!IDIIII UIU

IJSUBI!D

!1/

--

I IOIIJSOBBD
I !1/. §I

1,530,613

1,526,658

678,612

847,986

1i136,785

389,872

3,956

199,567
19,806
29,999
59

199,248
19,801
29,995
59

70,220
10,391
8,589

•

129,028
9,410
21,406
59

163,744
14,698
29,798
59

35,505
5,103
198
0

319
5
3
0

49,202

49,114

25,782

23,332

30,802

18,312

88

19,543
80,929

19,487
80,792

13,237
12,220

6,250
68,572

11,210
17,177

8,217
3,615

56
137

1,212,172

1,209,591

582,255

627,337

812,063

337,528

3,181

323,436
103,700

322,611
103,494

189,111
62,804

133,494
40,690

214,948
66,606

107,662
36,887

825
207

59,088

58,835

39,983

18,853

35,253

23,583

252

145,330
15,318

1'5,044
15,238

82,112
41,158

62,872
11,080

100,659
12,430

44,385
2,808

286
80

PIDBBlL PUlOS SOLD liD SBCUBIUIS
PUBCBlSID UIDIB lGBIIBIITS TO BISILL ••

71,095

69,868

38,234

31,634

50,231

19,637

1,227

TO:UL LOllS, GlOSS •• _. •• ••••• •••. ••• •••••
LESS: DIJliiiD IICOBB 01 LOllS •••••••••
lLLOiliCB POl POSSIBLI LOll LOSS,
BQUlLS: LOllS, liT .......................

835,636
19,276
9,788
806,574

834,461
19,240
9,175
805,446

369,357
11,995
3,670
353;692

465,104
7,245
6,105
451,754

616,4641
12,525
7,671
596,268

211,997.
6,716
2,104
209,117

1,115
36
13
1,128

261,853
36,537
8,706
152,850
146,374
6,'77

261,578
36,494
8,546
152,792
146,315
6,417

137,357
11,656
7,463
80,178

119,175
28,312
3,7419
106,122
101,481
4,641

81,804
8,182
4,797
46,670
4141,834
1,836

274

2,857

124,222
24,837
1,083
72,014
68,394
3,620

63,759

63,7411

37,459

26,288

41,593

22,154

12

46,188

46,133

4,212

41,860

42,895

3,238

56

12,449

12,4143

2,169

1·0,274

11,350

1,093

7

11,006
224,464

141,536
56,380

22
227

TOTlL LOllS, GlOSS, It Cl!IGOBI
RilL ISTlTI LOllS ••••••••••••••••••••••••
COIS!IUC!IOI liD LliD DlfiLOPIBI! ••••••
SBCUBID Bl PlBBLliD .....................
SBCUBID Bl IISIDII!IlL PBOPBB~IIS ••••••
1· TO 4· PlULt.- ....... •••••• ........
BULTIPlBILt••••••••••••••••••••••••••
SECUBID BY IOIPlBB IOIBISIDII~UL
PBOPIB~IJS ••••••••••••••••••••••••••
LOllS tO PIIliCilL IISTITUTIOIS ••••••••••
LOllS POl PUBCBlSIIG o• ClBBIIIG
SICUBITIIS ••••••••••••••••••••••••••••
LO.liS TO PIIliCB lGBICUL!URlL P.'!IODUCriOI
liD O!BIB LOllS !0 PlBBIBS ••••••••••••
COBBBBCilL liD IIDUSfBilL LOllS ••••••••••
LOllS TO IIDIUDUlLS POl BOUSIBOLD,
PlULI, liD 0!811 PBBSOilL
BIPBIDITDBIS ••••••••••••••••••••••••••
IISTlLLBift LOllS ......................
PlSSBIGIB lU!OBOBILIS ••••••••••••.••••
CIBDI~ CliDS liD BILlTID PLliS •••••••
BOBILl BORIS .........................
lLL O!BII IISTlLLBII! LOllS POl
BOUSIBOLD, PlBILt, liD 0!811
.PIBSOilL IIPBIDITUBIS .............
SIIGLI•.Pltlll! LOllS •••••••••••••••••••
lLL O~BII LOllS. •••••••••••••••••••••••••
LB&SI nlliCIIG RBCIIUBLIS ••••••••••• ••.
Blll PBIIISIS, PURII!UIB liD PllfUBIS,
liD OTBIB lSSII~S BBPI.!SBJTIIG BliK
PRBIISIS ••••••••••••••••••••••••••••••
BElL BSTl!l OIIID OfBIB fBll BliK
PBIBISBS .................. •• ..........
ALL OTBII lSSBfS .................. ••• .....

•
•

lLL
.L.
COftBIBCilL
BliKS
81

BBBBBB
BliKS
17,9~1

43

160
59
59

31,563
281,011

31,541
280,8114

25,605
94,601

5,936
186,243

180,220
1117,031
61,526
29,767
10,376

180,143
146,965
61,5041
29,755
10,374

99,202
78,744
40,340
5,818
6,050

80,941
68,221
21,164
23,937
4,324

122,748
101,090
38,725
26,192
7,143

57,395
45,875
22,779
3,563
3,232

17

45,361
33,190
21,848

415,332
33,118
21,178

26,535
20,458
6,151

18,796
12,120
15,627

29,030
21,659
18,226

16,302
11,520
3,553

30
11
70

11,667

11,667

1,213

10,455

10,616

1,051

25,409

25,365

13,497

11,867

11,657

7, 708

44

2,053
90,814

2,049
90,404

938
11,761

1,111
78,643

1,482
81,84.0

568
8,564

3
410

66
22
12
2

'

/

1/

&LL -

1

COUIBCIAL I
BilKS
I

---·~I"'w"'s"u=-u"'D"""'c"'o=-=a"l!"'B"'a"'c"'I""&";'L-B"'&"'»"'K=----,..1.--ft"'E"'n"a:-:E;;R:---,L-:

TOTAL

----~~~8~1-----~~~

I LESS Tllll I 750 BILLIOIII
I 750 BILLIOII 01 !ORB
I

BUKS

I

!/

l

sonznna U!!U--=
IHSUB!D

I HORIIISURB!l
I !f, ~

I 21

TOUL LIIBILUIBS & !!QUIT! ClPIUL (6) •••

1,530,613

1,526,658

678,672

TOTlL LilBILIUBS BXCL. SUBORDIUTBD DBBT

1,416,690

1,413,190

623,360

TOTAL DEPOSITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IJDIYlDUlLS, PlBTB!RSHIPS, lBD
CORPOBITIOIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U.·S. GOYBRIS!U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STUBS liD POLITICAL SUBDIYISIOIS II
UIIUD STUBS ...................... .
ILL OTHER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBBTIFIBD liD OPllCBRS' CHECKS, TBU·
BLBBS CHICKS, liD LITTERS or CREDIT
SOLD POR ClSH ..................... ..

1,183,761

1,182,140

587.41111

594,696

1,004,686
3,237

1,003,687
3,235

520,865
1,556

80,754
78,684

80,455
78,390

49,735
e. 819

16,401

16,372

6,469

9,903

12,267

4,106

29

DBUHD DEPOSITS ••••••••••••••••••••••••••
liDIYIDUlLS, PlRTIBBSBIPS, liD
COBPOBITIOIS ••• • ••••• • •••• • •••••••••
U.S. GOUIBIIBT ••• ••••• ................ .
STITES liD POLITICAL SUBDIVISIOBS II
UIITBD STITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ILL OTHIR ••••••••••••••••••••••••••••••
CBITIFIBD liD orriCBBS' CHICKS, TBlYBLBBS CHICKS, liD LETTERS OP CBBDIT
SOLD roa ClSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

431,038

183,412

246,880

327,695

102,597

746

333,397
2,439

157,665
1,165

175,210
1,273

243,158
1, 771

89,717
667

522

TUB DEPOSITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ..... .
OTBBB IIDIVIDUlLS, PlBTIBBSHIPS, liD
COIPOBUIOIS ••••••••••••••••••••••••
u.S. GOYIBIIIIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STlUS liD POLITICAL SUBDIYISIOBS 11
UIUBD STITES ..................... ..
ILL OTHII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUIIGS DIPOSITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COIPOBlTlOIS liD OTHBB PROFIT
OIGliiZlTlOJS ...................... .
OTBU IIDIYIDUlLS, PlBfiBISHIPS, liD
COBPORITIOBS . . . . . . . . . . . . . , ......... .
U.S. GOYIBUBIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STlTIS liD POLITICAL SUBDIYISIOIS II
OIIUD STITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lLL OTH!I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PBDUlL PDIDS PUBCHlSID liD SBCDII:rlBS
SOLD OIDII lGBBBBBBTS fO IIPOBCBlSB.,.
II!IIIST·BIUIIIG DBIIID IOUS (IOU
BlLliCIS) ISSOBD TO 0. s. TIBISOBJ liD
OTBBB LIIBILITIBS POB BORBOIID lOlBl ..
IOI!GlGI IIDIBUDIISS liD LilBILUI POl
CIPITILIZBD LllSBS ................... .
ILL OTHIB LllBILUIBS ................... .

1,136, 785

389,872

3,956

1,054', 856

358,3311

3,500

843,032

339,109

1,621

482,822
1,680

702,963
2,316

300,7211
920

999
2

30,720
69,571

50,616
74,870

29,839
3,521

18,164
60,444

11,523
6,590

6,641
53,853

12,109
58,390

6,054
2,053

2
128

16,401

16,372

6,469

9,903

12,267

11,106

29

552,656

552,088

286,597

265,490

381,2511

170,833

568

474,772
721

474,586
721

248,506
351

226,080
370

327,797
488

1116,789
233

186

59,093
18,070

58,876
17,904

35,534
2,205

23,342
15,E98

36,521
16,1149

22,356
1,455

216
166

199,840

199,761

117,1135

82,326

1311,082

65,678

80

9,914

9,914

5,711

4,143

6,340

3,574

186,384
76

186,312
76

108,923
39

77,389
37

125,668
57

6D,6QII
19

2,678
24

737
19

1,986
31

1,1129
12

3,423
43

110,2.91

121,4311

10,387

993

27,622

27,1107

4,098

23,308

25,379

2,028

216

2,216
70,276

2,208
69,615

838
9,456

1,369
60,159

1,661
63,351

5117
6,264

8
661

6,214

2,068

4,1116

107,254

53,243

511,010

254,492

254,064

82,913

171,151

235,016
19,U6

234,617
19,U6

76,1125
6,488

i.

4,645

1,569

68

29,970

388

198,3H

55,750

428

158,192
12,959

182,399
15,915

52,218
3,531

398
30

71,2811 -·

!BBO

OTBIB. .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

0

21,524

6,281

•

71

131,821

107,641

•

•

132,815

SOBOIDIIlfBD IOTBS liD DBBBITUBBS ....... .

•

2

18,165
60,571

TO!IL l!QOITI ClPJ:TlL (6) ............... , •

USB DBPOSITS or S100,000 OB 1011. . . . . . . .
CIBTIPICI!IS or DIPOSIT (CDS) II
DBIOIIIlTI:liS OP S100,000 OB lOBI. . .

•
•

1.3.4
llOftllftiC OFFICES, COUBBCIAL BUI ASSETS UD LIIBILITI!S
COISOLIDlTID REPORT or COIDITIOH; DBCEBBIB 31, 1980
BILLIOIS OP DOLLlliS

ITiftS

.

SlYIIGS DIPOSifS lUfBOBIZID POl
lUTOIITIC TillS FIB liD 101 lCCOOITS ...
1011! ftlBIBt fill CIBUPICI!IS OP
S10,00D .liD LISS !H.ll 1100,000 IUB
OIIGIIIL IUDBIUBS OP 26 I IBIS ........
DllliD DIPOSITS lDJDSUD (7) ........... ..

22,040

22,038

10,115

11,923

16,223

5,815

2

178;294
299,761

178,294
299,198

119,405
163,848

58,889
135,350

110,708
202,527

67,586
96,671

0
563

33,686

311,176

2,441

13

STIIDBI LITTBBS OP CIBDU:, TOTAL ........ .

37,229

37,217

3,531

lYIRIGB POl 30 ClLIIDlB DIIS (01 ClLIIDlB
BOITB) IJDIIII. UTB BIPOIT DIU
iOTlL DBPOSIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

1,143,553

1,1112,805

575,661

8~0.661

332,1411

7118

IDIBBR or BillS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,620

14,186

5,422

8,999

199

•
•

•
•
•

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
DOftES7IC OffiCES, CO~ftERCIAL BAlKS WITH ASSETS OF $100
COISOLIDlTED iEPOBT OP COSDITIOI; DEC!ftBEi 31, 1980
ftiLLIOIS Ol DOLL•RS

•

•

•
•

•
•
•

OB OYER

1/.2/

----------------------~--AL~== IN SURji_£Qi.~j_{!gll_li~S

ITEftS

-=::r---ffiBiJi--:L__j!2iJ!EftBER BANKS
I COftftEBCIAL I
TOTAL
I LESS THAN I 750 ftiLLIONI
BANKS
I INSURED
I NONINSURED
I
BANKS
I
I 750 ftiLLIONI
OR KOBE
I
!!/
I
I y, Jll
____ _ l - U _ _ _ __J_ _ _ _ _ _ _ _l_jlL
I 31
L_ _ _ _ _ L_
-----

TOTAL ASSETS •••••••••••••••••••••••••••••

1,138,959

1,137,907

289,921

8~7,986

975,007

162,900

1, 052

CASH AND DUE FROH DEPOSITORY INSTITUTIONS
CURRENCY AND COIN (U.S. AND FOREIGN) •••
BALANCES WITH FEDERAL RESERVE BANKS ••••
BALANCES WITH OTHER CENTRAL BANKS ••••••
DEMAND BALANCES WITH COftftERCIAL BANKS
IN UNITED STATES ••••••••••••••••••••
ALL OTHER BALANCES WITH DEPOSITORY
INSTITUTIONS IN UNITED STATES AND
WITH BANKS IN FOREIGN COUNTRIES •••••
TiftE AND SAVINGS BALANCES WITH
COMMERCIAL BANKS IN UNITED STATES.
BALANCES WITH OTHER DEPOSITORY
INSTITUTIONS IN UNITED STATES •••••
BALANCES WITH BANKS IN FOREIGN
COUNTRIES •••••••••••••••••••••••••
CASH ITEMS IN PROCESS OF COLLECTION ••••

163,23ij
1ij,OJ1
26,23ij
59

163,153

34,124

129,028

1~,036

9,~10

~.828

•

21,ij06
59

15,786
1,986
154

82

4,626

26, 23~
59

H1,361
12,050
26,080
59

0

D

32,929

32,91~

9,582

23,332

25,711

7,197

15

12.~25

12,~18

6,168

6,250

8,~59

3,95.9

5,201

5,201

3,427

1,774

3,196

2,006

375

375

313

63

1~8

228

Jl

6,8~8

6,841

4,413

17,551

17,~92

68,572

5,115
75,002

1,725
2,491

59

TOTAL SECURI7IES, LOANS, AND LEASE
FINANCING RECEIVABLES •••••••••••••••••

•

~ILLIOa

TOTAL SECURITIES, BOOK VALUE •••••••••••••
U.S. TREASURY••••••••••••••••••••••••••
OBLIGATIONS OF OTHER U.S. GOVERNftENT
AGENCIES AND CORPORATIONS •••••••••••
OBLIGATIONS OF STATES AND POLITICAL
SUBDIVISIONS IN UNITED STATES •••••••
ALL OTHER SECURITIES •••••••••••••••••••
OTHER BONDS, NOTES, AND DEBENTURES •••
FEDERAL RESERVE AHD CORPORUE STOCK .••
TRADING ACCOUNT SECURITIES •••••••••••

871, 9ij7

8 71,288

243,951

627,337

732,549

138,139

659

209,689
65,231

76,195
24,542

233,494
40,690

168,189
50,996

~1,500

21D

14,235

6

32,909

32,909

14,056

18,853

25,022

1,881

98,583
13,169
3,635
1,550

98,392
13,157
3,63ij
1,550
7,972

35,520
2,011
1,605
304
168

62,872
11,080
2,030
1,246
7,804

80,608
11,562
2,330
1,379

17,783
2,595
1,305
111
119

7,98~

1,85~

~7,561

~1,3~~

15,710

31,634

~0,695

TOTAL LOANS, GROSS•••••••••••••••••••••••
LESS: UNEARNED INCOftE ON LOANS •••••••••
ALLOWANCE FOR POSSIBLE LOAH LOSS.
EQUALS: LOANS, NET ••••.•• ,•••••••••••••••••

623,151
12,190
7,781
603,180

622,919
12,190
7,781

157,815
4,945
1,676
151,194

465,10~

6,105
451,754

529,661
.9,604
6,821
513,236

93,258
2,586
960
89,712

183,106
31,201
2,021
10S,ij03
100,113
5,920
9~. 253
5,230
320
ij,909

183,10~

124,222

147,3~2

2~,831

100,113
5,920

26,492
2,539
85,619
81,463

35,762
4,709
481
19,784
18,710
636
18,073
1,074
68

ij~.~82

44,480

~ij,837

5,561
6,618

10,32ij

LOAHS TO FINANCIAL INSTITUTIONS ••••••••••
REITS AHD MORTGAGE COftPANIES IH U.S ••••
COMftERCIAL BANKS IN UNITED STATES ••••••
BANKS IH FOREIGN COURTRIES •••••••••••••
FINANCE COMPANIES IN UNITED STATES •••••
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS •••••••••••
LOANS FOR PURCHASING OR CARRYING
SECURITIES ••••••••••••••••••••••••••••
BROKERS AND DEALERS IN SECURI7IES ••••••
OTHER ••••••••••••••••••••• ••. •• ••••••••
LOANS TO FIBANCE AGRICULTURAL PRODUCTION
AND OTHER LOANS TO FAB!ERS •••••.•••••••
COftMERCIAL AND INDUSTRIAL LOANS ••••••••••
LOANS TO IBDIVIDUALS FOR HOUSEHOLD,
FAMILY, AND OTHER PERSOBAL
EXPENDITURES •••••••••••••••••• •·• ••••••
INSTALLftENT LOANS •••••••••••• ,••••••••••
PASSENGER AUTOMOBILES ••••••••••••••••
CREDIX CARDS AND RELAUD PLANS •••••••
RETAIL (CHARGE ACCOUNT) CREDIT CARD
CHECK AND REVOLVIHG CREDIT •••••••••
ftOBIL! HOftES •••••••••••••••••• ,•••••••
OTHER INSTALL!EHT LOANS ••••••••••••••
OTHER RETAIL CONSUftER GOODS ••••••••
RESIDENTIAL PROPEBTY REPAIR AND
!ODERHIZATION •••••••••••••••••••
OTHER INSTALLftENT LOANS FOR
HOUSEHOLD, FAftiLY, AND OlHER
PERSOHAL EXPEHDITDRES •••••••••••
SINGLE-PAYftENT LOANS•••••••••••••••••••
ALL OTHER LOANS••••••••••••••••••••••••••
LEASE FINARCIHG RECEIVABLES ••••••••••••••
BANK PRE!ISES, FURNITURE AHD FIXTURES,
AND OTHER ASSETS REPRESERTIHG EANK
PRE!ISES.' •••••••••••••••••••••••••••••
REAL ES.TlTE OliXED OTHER THAN BlHK
PREftiSES ••••••••••• ,•••••••••••••••••••
ALL OTHER ASSETS •••••••••••••••••••••••••
IHVEST!ENT IH UHCONSOLIDATED SUBSIDIARIES ABD ASSOCIATED COftPANIES •••••
CUSTO!ERS' LIABILITY OH ACCEPTAHCES
OUTSTARDIRG •••••••••••••••••••••••••
RET DUB FRO! FORBIGB BRABCHES, FOREIGN
SUBSIDIARIES, EDGE ABD AGREEMENX
SUBSIDIARIES ••••••••••••••••••••••••
OrBBR ••••••••••••••••••••••••••••••••••
1

209,898
65,238

FEDERAL FUNDS SOLD AND SECURITIES
PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL ••

TOTAL LOANS, GROSS, BY CATEGORY
REAL ESTATE LOANS •••• ••••••••••••••••••••
CONSTRUCTION AND LAND DEVELOPftENT ••••••
SECURED bY FARMLAND••••••••••••••••••••
SECURED BY RESIDENTIAL PROPEBTIES ••••••
1· TO~- FAftiLY ••••••••••••••••••••••
FHA·INSURED OR VA-GUARANTEED •••••••
CONVENTIONAL •••••••••••••••••••••••
ftULTIFAftiLY ••••••••••••••••••••••••••
FHA·INSURED ••••••••••••••••••••••••
CONVENTIONAL •••••••••••••••••••••••
SECURED BY NONFARft NONRESIDENTIAL
PROPERTIES ••••••••••••••••••••••••••

D

602,9~8

31,201
2,021
105,~03

58,882
6,363
938
33,389
31,179
1,272
30,507
1,610
68

7,2~5

1,083
72,014
68,394

191
12

•

11

217
233
232
2

D
0
0
0
0
0
0
0
0

4,6~8

5,284

63,7~6

1,5~2

3,620
253
3,368

76,119
4,156
253
3 ... 903

18,192

26,288

33,692

10,788

44,7.96
5,561

2,936

10.293
10,334
11,997

1,182
324
266
754

41,860
5,151
5,429
9,969
10,068

42,320
5,261
5,539
9,936
10,098

2,~76

6,610

11,2~4

11,~86

300
1,071
357
236
512

3,6~2

11,818
8,180
3,638

295
1,250

10,27Q
1,885
2,389

11,153
7,852
3,302

665
328
331

3
4

9,189
232,82ij

9,189
232,695

3,253

5,936

~6,452

186,2~3

8,321
204,818

867
21,811

129

122,993
102,956
31,586
28, ij96
23,610

42,046
34,734

80,941
68,221

16,~21

2J,16~

4,560
3,596

~.886

122,987
102,956
37,586
28,496
23,610
4,886

6,783
30,091
7,608

6,783

30,091
7,608

2,460
11,294
2,574

23,931
20,015
3,922
4,324
18,796
5,033

98,944
82,664
28,738
25,592
21,393
4,199
5,523
22,811
6,078

24,04!1
20,291
8,8117
2,.901&
2,217
687
1,261
7,279
1,530

7,444

2,795

4,649

5,483

1,961

15,039
20,037
18,317

15,039
20,031
18,329

5,925
7,311
2,702

9,11~

12,720
15,627

11,250
16,279
16,762

3, 789
3, 752
1,568

11,308

11,308

853

10,455

10,430

878

11,712

17,68.9

5,821

11,867

14,471

3,218

23

1,488

1,488

371

1,111

8~,518

84,290

5,6~7

78,6~3

1,282
19,338

206
4,952

288

10,33~

12,000
11,82ij
8,183

9~.253

5,230
320
ij,909

~10

1,5~4

96~

1,006

41
0

8
30
0
2

7

0

.li
0
0
0
0
0
0
0
0

0
.6

48

0

507

506

25

~81

480

26

31,98~

31,960

273

31,687

31,301

65.9

2-4

27,062
25,026

27,062
24,762

381
4,969

25,198
21,760

1,264
3,&03

263

0

;

!.3.~

•

y,;v

DOBESTIC OfFICES, CO!BERCIAL BARKS WIT! ASSETS OF $100 BILLIOI OR OYBa
COISOLIDUED REPORT OF CONDITION; DEC&!BER 31, 1980
!ILLIOIS OP DOLLUS

------------~-

ALL
l
I COB!ERCHL I
I
BANKS
I

USUJ!ED COUJ!BCilL BANKL___l
TOTAL
I LESS THAN I 750 ULLIORI
I 750 BILLION) OR !ORE
I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___L_._U____L_ _ _ _ _ _LlL _ _ _ L 31
I
ITE!S

BEBBER
BAlKS

!!I

•

l__ HOI!E!BEB BAlKS

I
I

I NOI~NSDBED
I !!./• Y

~NSUIE»

___L.

EQUHY CAPITAL (6) •••

1,138,959

1,137,907

289,921

847,986

975,007

162,900

1,052

TOTAL LIABILITIES EICL. SUBORDINATED DEBT

1. 058, 73ij

1,057,732

267.902

789,830

906,772

150,961

1,002

TOTAL DEPOSITS •••••••••••••••••••••••••••
INDIVIDUALS, PARTNERSHIPS, AND
CORPORATIONS ••••••••••••••••••••••••
U.S. GOVERN BENT ••••••••••••••••••••••••
STATES AND POLITICAL SUBDIVISIONS IN
UNITED STATES •••••••••••••••••••••••
ALL OTHER••••••••••••••••••••••••••••••
FOREIGN GOVERN!ENlS AND OFFICIAL
INSTITUTIONS ••••••••••••••••••••••
CO!!ERCIAL BUKS IN UNITED STATES ••••
BANKS IN FOREIGN COUNTRIES •••••••••••
CERTIFIED AND OlFICERS' CHECKS, TRAY·
ELERS CHECKS, AND LETTERS OF CREDIT
SOLD FOR CASH •••••••••••••••••••••••

839, 08ij

838,655

243,959

594,696

700,641

138,014

428

695,ij50
2,Jij1

695,212
2,340

212,390
661

482,822
1,680

574,ij50
1,955

120,762

237

385

1

51,1ij0
77.235

51,140
77.067

20,420
7,495

30,720
69,571

39,182
74,198

11,958
2,869

169

8,807
57,265
11,163

8, 777
57,252
11,038

292
6, 742
461

8,ij85
50,510
10,576

8,485
55,168
10,544

292
2,08ij
ij93

125

12,917

12,896

2,993

9,903

10,856

2,.040

21
339

~OrAL

LIABILITIES

&

DEMAND DEPOSITS ••••••••••••••••••••••••••
!UTUAL SlVIBGS BANK •••••••••••••••• • •••
OTHER INDIVIDUALS, PARTNERSHIPS, AND
CORPORATIONS ••••••••••••••••• •• •••••
U.S. GOVER» BENT ••••••••••••••••••••••••
STATES AND POLITICAL SUBDIVISIONS IN
DNUED SUTES ••••••.••••••••.•.••••••••
ALL OTHEB •••••••• •••• ••••••••••••••••••

246,880
954

285,126
1,005

174,256
1,273

204,682
1,ij90

36,911

220

1, 749

67,343
476

258

1

11,453
59,ij93

4,812

6,641

53,853

9,269
57,824

2,184

5,639

1,669

96

130
5,260
249

2,ij80
41,685
9,688

ij5,655
9,680

2.490

120
1,291
257

2
13
80

241,819
1,750

2ij1,599

11,.453

1,139

FOBEIGH GOYBlUUIENTS AND OFFICIAL

IBSTUDTIONS ••••••••••••••••••••••
COM!l!RCIAL BUKS IN UNITED SXATES••••
BANKS IN POREIGB COUNTRIES •••••••••••
CERTIFIED liD OFFICERS' CHECKS, TRAVELERS CHECKS, AND LETTERS OF CREDIT
SOLD FOR CASH ••.••••••••••••••.••••••.•
TIRE DEPOSHS ••••••••••••••••••••••••••••
MUTUAL SAVINGS BABKS ••••••• ••••••••••••
OTHER IIDHIDUlLS, PAIITHERSHIPS, ABD
CORPORATIONS •••••• •·• ••••••••••••••••
U.S. GOYERUENT ••••••••••••.••••••••••••
STATES lBD POLITICAL SUBDIVISIONS IN
UNITED STATES•••••••••••••••••••••••
ALL OTHEB.. •••••••••••••••••••••••••••••
FOREIGN GOYEBB!l!ITS AND OFFICIAL
INSTITUTIONS ••••••••.••••••••••••••
COM!ERCIAL BANKS IN UNITED STATES ••••
BlNKS I I FOREIGN COUNTRIES •••••••.••••
SlVIIGS DEPOSITS•••••••••••••••••••••••••
!UTUAL SAVINGS BAIJKS •••••••••••••••••••
OTHER INDIVIDUALS, PARTNERSHIPS, AND
CORPOBlTIONS •••••••••••••••••.•••••••
INDIVIDUALS AND HOHPBOPIT
ORGlRIZlTIONS •••••••••••••••••••••
CORPORlTIOIS ABO OTHER PROFIT
OBGAIIZATIONS •••••••••••••••••••••
D. S. GOVERN!EHr ••••••••••••.•••••• ••·• •••
STATES lBD POLITICAL SUBD~VISIORS IN
UNITED S:r.ATES •••••••••••••••••••••••
ALL OTHER ••••••••••••••••••••••••••••••
FOREIGN GOVEBI!ENTS liD OfFICIAL
IISTITDTIOIS••••••••••••••••••••••
CO!!ERCIAL BARKS IB UHITED STATES ••••
BANKS IN FOREIGN COUHTBIES •••••••••••
FEDERAL PONDS PURCHASED AND SECURITIES
SOLD UNDER AGREE!EHTS TO RBPDBCHASE •••
IBTEREST-BEABIIG DB!liD MOTES ISSUED TO
D. S. TRUSUIII liD OTHER LIABILITIES
FOB BORBOil!D !ONEY •••••••.•••••••••••••
IITEREST·BEABING DEMAND NOTES (BOTE
BALANCES) ISSUED TO D. S. 7BIASDBY ••
OTHER LIABILITIES FOB BOBBOIIED !OBEY •••
!OBTGlGE IIDEBTEDNESS AID LIABILITY POR
CAPITALIZED LEASES ••••••••••••••••••••
ALL OTHER LIABILITIES •••••••••••.•••••••••
ACCEPTANCES EXECUTED AID OUTSTANDING •••
HET DUE TO POBEIGH BRANCHES, FOREIGN
SUBSIDIARIES, EDGE AID lGBEE!l!NT
SUBSIDIARIES •••••••••••• •••• •••••.•••
OTHER •••••••••••••••••••••.•••••••••••••
SDBORDIUTED NOTES AID DEBEITURES ••••••••
TOTAL l!wOIU CAPITAL
(6)•••••••••••••••••

2,613
ij6,959
10,017

13

81,449
185

328,329

2,610

ij6,945
9,937

1

12,896

2,993

9,9D3

10,856

2,040

21

378,093
660

378,005
660

112,515
21

265,490

67,410

88

639

310,595
651

9

0

321,135
531

321,120
531

95,679
162

225,441
370

264,473
ij15

56,647
116

15

38,141
17.626

38,141
17,553

14,799
1,855

23,342
15,698

28,702
16,353

9,438
1,200

6,179
10,302
1,1ij5

6,.151

10,302
1,100

161
1,482
212

5,990
8,820
888

5,980
9,509
86ij

236

45

132,323

132,322

49,996

82,326

10ij,921

27,ij01

1
0

•

•

•

•

•

171

0

0

73

28

•

130,695

130,694

49,162

81,532

103,640

27,054

123,967

46,578

77,389

98,599

25,369

6, 727
60

6, 727
60

2,584

4, 1ij3
31

5,Qij1
50

1,685
10

1,546
21

1,546
21

809

737
19

1,211
20

336

15

15

15

5

5

•0

1~

5

5

126,806

126,763

16,466

110,297

118,808

7,955

25,888

25,888

2,580

23,308

24,528

1,360

0

8,633
17,255

8,633
17,255

1,547
1,033

7,086
16,222

7,809
16,719

824
536

D
0

•

1,8ij5

3,91ij
27,602

1

•

1

•

0
0

1,837

468

1,369

1,520

317

8

4,430
276

60,159
33,294

61,275
32,908

3,315
663

522
25

3,897
27,122

119
4,035

3,778
23,087

163
2,489

ij8Q

5,423

5,423

1,277

4,146

4,329

1,094

74,752

20,742

54,010

63,907

10,8ij5

•
•

0
0
0

64,589
33,570

74,803

•

D

123,969

23

•

•

12,917

793

•

30

43,203
13ij

328,668
1,1ij0

59,589

•

11

•

•

51

•

•