View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

:F_E=_o=_=E:R~A=L=R:E:s:E:=R=V=E==s=ta=t=is:ti=:c:al=r:e:le:a:s:e==============(•)·1h
~:
••• !"'-'l.-.£'i>t: •••

.......

••• (1111)

POl
lUfOIOBlLI CIIDII -

IIBIDil~B B&LB~SB

JOLI 22 0 1981

Ill 1981

111-Cll IIS!ALLIIIt LO&I IUUII!IIIS U COIIIICI&L lUIS
(JDIL1SBID.IID-101tl 01 llCB QU&Itll)

------------~---------------------._.

J

_________________
JI

~--------------·-----------------------

DIIJ1:f LO&IS
IJ
fOUL LOllS
lDCIIf 01. COifllCfS Hill DDIIIII 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - IOI!I I I f l lltUIIfiiS or:
I
1980
I
1981
I
1981 . II
1980
J
1981
I
1981
II
1980
I
198.1
1
1.981
I
1&1
I
fiB.
I
Ill
II
Ill
I
fiB.
I
Ill
II
Ill
I
riB.
i
l.ll
IOICIUID IUD.

----------------------------------------------------------------- ·-------------11.5
111.1
73.8

13.0
23.8
63.2

30 lOIIlS 01 LISS
31-36 lOIIlS
OYII 36 IOifiS

1

I
I
·I

12.0
111.2
73.8

IJ
II
II
II

20.11
111.11
38.2

I

I
1
I

16.3
31.1
52.7

16.6
31.5
52.0

U

II
U
J1

I

I
I
I

111.8
31.1
511..1

13.5
.20-1
66.11

12.7
20.0
67.3

------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------~----------lU!OIOBILI CIIDII &t fii&ICI COIRliiiS - 1&1 1981
I
Ill CliS
-------------~------------------------------------------------

1

II

--~--------------

II

USID C&aS

·----------------------~---------------------------------------------------------------------SIASOilLLI
I
10~ SUSOIIII
SllSOil.LJ.I
I
lOt SI&SOII-

CIIDit IUIIDID

I

lDJUSIID

lLLI &DJUStiD

lDJUS~ID

&LLI lDJD~BD

I

1---------.----------l-------------ll------------------~l--,.----------

l
I

1980 I
1&1 I

1981 I

1981 1· 1980 I
I Ill I

liB· I

1&1

15.971

I

I

1111.;31

15.501
I
115.01

115.11

15.2111
I
U.41

J

I

I

I

1981 I

PIB. I

1•11 II
II

1&1

1t80 I
I

1981 I
fiB. I

1&1

1980 I
I

1981 I
Zla. I

19.561

19.. 661
I
35.01
I
I

19.601 19.421
I
I
35.51- 311-71
I
1
I
I

19..371
I
35.91

1&1

1981 I
I

Ill

11981

Ill

11.1141 II 2.6A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-6,1911 6,8381 7,.,,1 6,1721 6,7971 7,32511 3,6511 4.0181 11.1621 3o6841
lfllllll liODI~ 1%1l1CID (I)
11.. 70
0

&YIIlll fllliCI ll!l

(~

lfll&ll lltDIIfl (lOIIlS)
IIICIIIllll IIll lltDIIfiiS:
OYII 112 lOIIlS
37-112 lOIIlS
OYD 36 lOIIlS
31-36 lOIIlS
30 IOI~IS Gl LISS
25-30 lOIIlS
24 IOI~IS 01 LISS
lfll&lll LOlll-to-tlLUI llt10(1)
PIICIII&II 11tl L/f I&IIOSa
OYII 1101 •
101-1101
91-1001
- 901 01 LISS

15.361

611.81
7.71

I

18.51
. 8.41
I

I

I
86.01
I
2. 71
17.71
35.01
1111.51

72.71
5.81
I
111 • .31
7.11
I

73.71
5.61
I
111.41
6.31

66.61
7.41

I
I
I

86.51

86.71

I
I
I

I
I
I

2.71
17.. 11
33.81
"·71

I

2.81
16.71
33.11
117.41

I

18.31
7.71

86.01
I
2-71
17.. 111
34.61
115.111

U.lltl 16.0711
II
I
115.211
45.01
I.
Jl
73.711
72.81
5.611
5.91
·II
I
111.311
14.51
6.1111
6.91
II
I
II
I
II
I
86.011
87.01
II
I
2.711
2.91
16.511
17.91
33.011
33.91
117.811
115•31

I

311.31

I
I
I

1111.111
37.91
I
7.21
9.91
I
.93.01
I
7-91
21.51
33.21
37.111

I

51.91
311.71

I

II. 71

. 8-51

I.

92.51
I
7.71
22-21
33.31
36.81

I

55.31
33.51
I
4.71
6-51
I
92.31
I
7.51
23.51
32.71
36.31

I

117.111
37.41
I
6.51
8.61

I

93..01
I
8.31
22-11
33-61
36.11

I
I
I

57.01
31 .. 51.

I

3 .. 81
7.8.
I
92.01
I
7.71
22.01
33.51
36.91

35.8

56.7
32-.l
11.11
6.6
92.0
7.5
23.3
33.11
35.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lOti: III&ICI lliiS &II &IID&L PIICIIt&QI 5liiS &S SPICII%1D B! IJaULltiOI·z f.I&Uti-II-LIIDIIII). &YII&III
liODit fli&ICID BICLUDIS liiCOIPDIID fiiliCI ClliiiS. D&ll 01 &YII&GI l&tUIIII AID LOll-fG-f&LOI ll~IO
COli 1101 DI,Dlll! lllOif lOllS !1&1 Ul l&tDIIfl liD LOli-10-ULUI DISIUBOIIOJS. POl USID-C&a LOllS. 111.
lflllGI SlltiStiCS COYII ALL USID-Cll LOllS liD .fll IIICIIt&lll DIStiiBUtiOIS li.LI OIL! tO CliS LISS ~8&1
IIIII llliS OJ.D.