View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

,.

•

•

FEDERAL RESERVE statistical release
E. 3. ~

COM~El>CiOL

•••

DO!ESUC O.HlCES,
EAMK ASSETS AND L!ABIL!TIBs11 '
CONSOL!.Dl'IEt RE.PC&T Gi CON:H't'ICM: JUNE JO. 1982
:'II!.L.!CltS' CF ::JC!..!..\~5

UE!S

I

!!/

For Release

Octobe:t' 28, 1982

.l__l!QJJ!J:lli!lJU.U____
ALL
L.:::=:ill]ia~.:uillii-:imL::-..:J---rniiH
COSBEBCllL I
TOtAL
I LtSS THAN I 750 ftiLLIORI
BlHKS
I !HSUnD
I WONlNSUBED
BHKS
I
I 750 !ILLIOII 0' ftOJI
I
y
I
I y, §I
_..J...
L
I
J

-----------------_..!_..§L_

•

•

'rOUL 1.551!75. •• ••• •• •••• ••••• ••• •••••••••

1, 724,600

1, 722,905

139.819

983,086

1,202,006

CISB 11~ DUB PBQB DIPOSI!O&J IHS'rl'rU'rlOIS
CU.RI!!JCJ liD CCII ,u.S.' liD lOliUGI) •••
BALIJCJIS NI78 P!DdBIL fiESEBVI Bli!S••••
BlLliCIS WITH OTHIJI CIITilL BIRKS ••••••
DBBIJD 61LAIC!S liTH COft&PiCilL BilKS
II UII'riD S'rl'rBS ••••••••••••••••••••
ILL OTHBB !1LliC!S 11'1:8 DIPOSIT,I1
IJSTITUXIOIS II UJITBD STillS liD
11'1:8 EliJS ~~ POBIIGJ COUJ!BI!5ooooo
ClSB ITBBS II RIOCliSS OF COLLJCTIOI ••••

188,301
20,060
20,207
96

188,164
20,055
20.203
96

75,489
10,131
6,490

112,676
9,924
13,713
96

1_,,269
14,882
19,287
S6

PBDB81L ~UIDS SOLD liD SBCUBI~IIS
PUICBlSIC OIDII lGBiiiii!S !0 IISILL ••

•
•
•

TO~lL

LOllS• G&OSSoo•••••••••••••••••••••
LESS: UJilBIID IICOII 01 LO~ISoo•••••••
lLLOIIJCI !Oi POSSIBL! LOl~ LOSS.
IQUlLs: LCIIS, IJ!.oo••••••••••••••••••••

TOfl£ LOllS• G&OSS, 81 Cl!EGOII
BUL &STU I LOllS•. • •• • • •• •••••••••••••• •
COIST.IOCTIOI liD LAID DIIILOPIIt~••••••
SBCOBID !I P.Uii.U~ •••••••••••••• ••• •••
SIC021D BY BISIDII!lll PBOPIBTI!S.o••••
1- tO •- PlBILJ •••••••••••••• •• •• • • • •
IUUIPllll.J ••••••• •••• ••• •••• ••••••••
SBCUiU SJ IOU.IJI IOB.IIBStbll!llL
PBOPIIT~IS ••••••••••••••••••••••••••
LOllS TO !IIIICil£ IISTITOTLOISoo••••••••
LOllS POl PUJCilSIIG OB CliBJIIG
SIICull~IIS ••• ••• ••••• o • • • • • ••• •• • • • • • •
LOllS TO !llliCI IGIICOL!U~L P.IIODOC~IOI
liD OTBII LOllS TO l1111JS ••••••••••••
COIIBJCilL liD IIDOS!!Ill LOllS••••••••••
LOllS TO IIDIIIDUlLS fOB HOUSiBOLD,
PlllLI• liD 01818 EIBSOIIL
IXPIJDITOBIS••••••••••••••••••••••••••
IIS!ALLIII! LOIIS.o••••••••••••••••••••
P&SSIIGB.I lOIOIIOB.t:US ••••••• • • • • • • • • •
CIIDI! CliDS liD BILl'rBD PLliS •••••••
IIOBIL! BOBI!S•• o • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
ALL OTBII II~TlLLBIBT LOllS fOB
BOUSIBOLD• PillLl, lJD C'rBII
!1850111 BlPBIDl!UBBS •••••••••••••
SIIGLB•P.11111T LO&ISoo•••••••••••••••••
ILL OTB!B LOUS.o •• • • • •• •. • • • • • • •• • • • •• •• •

51.116
65,1172

23,893
ss.1•s

Jf>,133
62,119

J8,895
5,11J·
915

1,695
136
5

5

0

0

1~,011

96
30
3

1,388,811

631,0111

757.170

1.oo9.10"

319,108

1,183

H3,934
102.557

343,621
102,410

205,581
66,458

138,040
35,952

224.102
62,7116

119,519
39,664

313
147

72,712

72.760

52.963

19.796

.1,963

30,7.97

13

82,107
11,053

61,113
15,119

103.208
16,186

46,072
2,986

117
36

.1.7!>9

42,390

61,33i

22,810

461

24'1,198
6,845
2.449
235,505
88,103
10,210

1'9,397
19,208

U9.280
19.172

aa.6tO
91.9,565
19,316
12.053
948,197

979,143
1.9,.305
12,051
9•1, 181

398.703
12,U6
'\,129
382,408

5so.••o
7.138
7.922
565,379

734.345
12,460
9,602
712,283

291,217
48,50•
8,•63
164,643
157,416
7.n7

291.011
u.492
8,.51
164,469
157.292
7,117

U1,892
13,2118
82,840
19.842
2,99e

149.125
35,243
1,152
81,629
17,.50
... 179

202,9U
38,281
3,102
114,766
109.583
5,183

49,703
47,708
1,990

69,618

69.606

38.506

31.100

46,165

23,'1.1

66,.49

66,J$1

9,229

57,161

59',322

7,068

2.082

9,179

10.320

S.1

6

... s~

1,301

16,599
70,982

118

11,267

11,261

JS.763
361,192

35.759
361.0H

1816.4184

18<1,460
1•7,018
57,743

1U,034
. 57,7U
32,589
9,968

32.587
9,966

7~298

•·'"a

113,582

241 • .,1

19,160
290,092

96,988
H,657
36.453
5.no
5.869

87,U1
72,361
21,290
26,817
11,091

127.3:<1
102,614
36.806
28,8•2
6,8U

57,138

~a

210

u

13

1"
12..

"

12
58'

"

"'·•ott
20,937
3,745
3.152

46.729
37,.50
29,225

.6.721
37,4•2
29,182

26,5«.4
22,332

20,157
15,110
22,705

30,151
24,707
25,214

16,569
3,968

8
8
43

13,253

11,253

1.292

11,962

11,980

1.274

0

PliBBISISoo•••••••••••••••••••••••~••••

30,608

30.572

15.235

15,337

21.505

9,067

31

ALL OTBU lSSBTS ••••••••• • •• • ••• • • • • • • • o •

3,261
112,435

3.258
'112,0S9

1,669
16,J65

1,590
95.71•

2.235
9S,293

1,023
12,806

J
336

L:USB FIUIIC:tiG lllCUUIIJ.IS •••• ••• ••••• ••
Bill PRJeiSIS, fUIIITO~I liD Jll!UIIS•
liD 0~811 .ISS!!S IBPBBSIITIIG EliK
i!U. !l'fUI OIUD 011118 UU UU
PB!BISJS••••••••••••••••••••••••••••••

•
•

16,752

30.859

TOTAL SICUBITIIS•. LOUS, liD ll!lS!
FIIliCIHG RBCilllBLIS•••••••••••••••••
TOTAL SECURITIES. BCOK l.ll.UBo • ••••• ••••••
U.S. 'r.I:USUIY ••••••••••••••••••• • • • • • • •
OBLIGl'riCJS OP 0'1:81.1 O.s. COYB.RJIEIT
lG!lJCIIS liD COJIPORU'IOIS •••••••••• •
OBLIGliiOIS OP S'rlTlS liD POLITICAL
SUBDIUSIOIS I I UIITZD SSUISoo•••••
ALL OTBII SJC;UJITIIS. •• •• •• • •••. ••••• ••

•

440,8§9
"·"71

12.73~

...

•
!.3.4

.!1. 21

COftESTIC OHICES, C0!8EP.Cl.U E!BK ASSETS AHD L:!J.BlUTI!S
CONSOLIDUED RUQJI1 01 CO,DITIOI; JOU 30, 1982
,)

ftl..L.L.IONS Ot DOL.L.l&S

! ___ _lllJilll.S:2iiiJffii:Bju.C::=::i--""iiillB-~UULJ!B!-AN~!I~S!==::-

ALL

CO!ft!BCIAL I
B&US
I

IOUL

I 750 IUJ.LJ:OII
0.8 lOBI
I

I LESS TEll

I 750 IILLIOII
----------------------·--..L-J1.8lt-,---L---,--..!-U..-

BIUS

.9/

I
I

IISOi!D

I P.OBIJSUBBD
I !!/• §I

TOTAL LlUlL.Ul!S & EQOITt C&PIUJ. (6). ••

1, 72-,600

1,722,905

739,819

9&3,086

1,:.!82,006

TOTAl. J.IUIJ.ITIES !ICL. SOBOBDIJUID DBBT

1,594,984

1,593,493

678,41111

9t5,0 .. 9

1,188,690

404,803

tOTAL DEPOSITS. ••• •• ••. ••• ••• •••• •••••• ••
IIDlVIDOU.S, PlRiHBRSHI!'S, aND
COBfGiiATIONS. •• •• ••• •••• •• ••••• ••. ••
U.S. GOV£RU!NT •••• ••·• •• •• •••••••••• ••
STAIRS !MD POJ.!UCAL SOBDHlSlOIS I I
OUUD SUT!S •••• •• •••••• ••• •••. •• ••

1,291,651

1,290,997

628,151

662,846

915,1211

315,813

1,121,192
5,102

1,120,747
5,101

561,469
1,880

559,278
3,220

7811,482
4,089

336,265
1,012

445
1

83,79 5
67,465

83,783
67,279

51.924
1,242

31,859
60,037

52,501
63,396

31,283
3,884

11
185

14,086

5,635

8,45l

10,657

3,430

11

DEltlliD DIPOSlTS. •• ••. • ••• •• •• • • •• •• •• • • • •
HDIVIDOALS, PAir.lUBSHIPS, UD

341,777

341,q50

142,1159

198,99l

258,716'

82,134

327

COJIPOBJ.t~O)IS. •. •••. •• •••• • •••••••• ••

271,698
4,166

271,500
4,164

1:.!1,057
1,565

150,11U
2,599

199,590
3,357

71,910
807

198
1

15,881
35,819

9,314
4,888

6,561
30,931

10,959
311,1511

I.Ll. O'IH!& •••• • •• •• • •••••• •••• •• ••• •• •• •

C!RTIPUD UD OP.IICBBS' CB!CKS, TRAYBLEBS CHICK~, AID LETT!.BS OP C.BBDIT
SOLD .PGR CASH •••••••••• • •• • •. •. • •••••

O. s. GOUBNftU1 ••••• •• •••••••• • ••••••••
S.UUS liD POLIUClJ. SOHDIYISIOIS I I
OWIUD S'IlT!S ••••••••• •• •• •• ••• ••••.
U.L onn ••••••.•••.•.•••••••••••••.•..
CE.RUPUC UD <lF.IlCEBS' CUCKS, TBlYELEBS CH!CKS, AND t!TTBBS C! Ci!DIT
SOLD 10.11 C ASB •••••••••••••••• •• •••••
TilE DEPOSI'IS••• •••••••. • •• •••••• •••••••.
OTH!l liCIYlDOlLS, PAJ~IBBSHlPS, liD
COifO.BlTIOISaa. ••. •••••• •• •• ••••• ••.
0. S. GOYBBNftU1 . . . . . . . . . . . . . . •• ••. •• • ••
STATES 'HD POL.11ClL SOBDIY~S;OIS lJ

15,890·
35,926

1140,899

9
107

14,097

14,086

5,635

8, .. 52

10,657

3,430

11

723,881

723,621

J54,238

369,384

505,5411

218,077

260

627,475
870

627,295
870

312,000
285

315,295
585

1136,372
617

190,924
193

179
0

64,059
31,398

39,6311
2,316

'39,295
29,201

24,7611
2,197

2
8D

225,9:.!5

131,455

150,8611

75,061

61

UJITJD suns .•.•.•.....•••.......••
lLL OTBJII •••••••••••••••••••••• •• ••••••

SUIIGS DUOSUS. •••. •• •• • ••. •. ••. •. ••• ••
CORPOUTIOIS liD OTHBII P.BOriT
OBGlllZUIOIS •••••• ••• •• •• •• ••••• •. •
OTB!B UCI91DO.US 1 PlBTJ!RSBIPS, AWD

225,992
7,977

7,977

4,539

3,1138

3,036

0

CO#iGBl'riOHS••• •• •• •• ••••• •• ••• •• •••

214,04l
67

213,975
67

123,8111
30

90,101
36

143,581
55

70,395
12

67

1,11••
63

3,8. .
63

2,913
39

871
24

2,l47
111

1,597
22

161,947

161,901

3:.!,287

129,614

145,4511

16,447

45

30,707

30,672

4,6l4

26,048

27,8!111

2 ..178

35

2,6Q3
108,105

2,596
107,326

952
12,429

1,9115
98,272

65l
9,054

6
779

U.S. GOURU!H'r •••••••••••••• •• •••• •• ••
SUUS Ub POLIUClL SUBDlYISIOIS II
IJ RI'UD SUUS •••••••••••••• • • •••••••
ALL O'J:.H!B. • • • • •• • • •• • •• • • •• •• •• •• ••. ••.
l'BDIBAL PUlOS PUBCBlSID liD SICOJIIUZS
SOL~ OU!R lGII!!ft!I!S TO BUIUICBlSBo.·.
IITBDIST· DU.BIJG DlftUD IOUS (10!1
BlLliCIS) ISSO!D TO O. S. UUSO.Bt liD
O'!ti!ll UlBll.l7IBS Hli OOB.BOIID ftCUt ••.
BOBTGlGB IID!BT!DI!SS liD LIABILITt l'Oll
ClPlTAl.~ZID l.!J.SIS •• •• ••••. ••••••••• ••
lLL OUEB LIABILITI!S •••••• • •••••••••••••
SOBO.BiiiUUD IQTBS liD

DEBBI~UBBS •••

•

6,186

4,713

1,413

30

1l3,225

88,603

34,622

1H

U!O

333,981

333,8!11

100,3Cl1

:233,551

2fi1,916

71,936

129

296,935
37,046

296,817
37,034

93,328
6,973

203,490
30,061

229,031
32,885

67,786

... 1"'

118
12

68,156

68,151

40,!>50

l7,60t

45,035

23,116

5

0

0

0
14,825
161,849

22,320
2114,948

0
2l,J21
2-.,651

126,047

0
9,576
118,604

STliDBt .tUTUS Of CBIDU, TOTU ••••• ••. •

67,630

67,617

5,466

62,350

lfUAG! .108 30 CALIIDlB DltS (OB ClliiD.U
101!8) IIDUG II'rB .IIBPOBI DIU
tOTAL DBfOSITS •••••••••••••••••••••••••••

1,276,763

628,0811

6'18,184

IUIBU Ol BliKS •••••••• •••. •. •. •• •• ••• •••

n,50!>

111,144

:.165
12~745

•

•

••. •.

Clili~_.UC.taiS 01 DIPOSl'l (CDS) II
DIICftlllTIOIS OP 1100,000 Cll BOII'L ••
OTH!B. •• •. •. • ••• • • • ••••• ••. • •••••• ••. •.
SlYIJGS DBPOSITS lO~ROiiUBD lCR
lU':OI.&Uc Ti&ISIU .liD lOB &CCOOii:&S •••
!01!1 BAll!~ Till C!I~!PIClTIS cr
$10,000 liD LBSS THAI 1100,000 llU
OUGlllL IUQMJ:Tl:ES Cll' 26 IlLiaS••• • • • •
lLL SlY!BS C!BU.PICl'US •••• •• •• •• •·••••••
D£BliD DIJ'OSU:S lDoiiiST~D (7) •. • •• ••• •• • • •

•

0

lO'UL !QUit! ClPITU (6) •• •• •• ••• •• ••• •• •

UBI DJU>OSITS OP 1100,000 OF !081••••••••

•

0
4

298
3,815

13

901,476

3711,792

495

!>,5.13

8,876

96

•

••

•

•
F. • .J.'J

y,_v,v

DOME~'J?!C OFFICES, CCHHFRCIAL EAMKS HIH AS>t:S OZ
CONSOL~DATED REpCRl OF CONDI1l0Ni JUNE 30,. 1~132
tllLLIO~S

•

O.t' OOLLA&S

--------------------.--m:t

Il:!I'IS

•

__

CA.SJ A!iU L!C! F"O.B DE~~SITCRY !NS.7!TUT.!ONS
CURRBNCl AND COIN (U.S. a&D fOBUGN) ••.
BALANCES lilTH l'BD!BA1 RESEZiiYB UNKS •• • •
BALANCES WIT" OTHER C!HTBA" BANKS ••••••
D•~AHD BALANCHS filTH COftHEllCilL BAHKS
Ih UU~ED STAUS •••••••••••••• •• ••••
ALL OTHER BALAHC!S WI7H DB.i'OSITCil!
INS'Il.IO.TIONS IN UNI.:ED S1:.l'!tBS AND
WITN BANKS IN FOI<ElGN COUUSIBS•••• •
~I!E UD SAVINGS BALANCES w.::TH
COMMERCIAL BANKS IN UHIUD SHTES.
BALANCES WITH OTHER DEroSHOllY
IUS:I!TUUONS tN UNIT~~ STU~S. • •• •
BALANCES WI~H BANKS IN l'ORElGN
COUNTRBS •• •• • • • • • ••• • • • •• ••. ••. • •
CASH IlEHS IN PROCESS 0.1' COLLBCliON ••••

.1'0TAL SECU,R.!TI!S, llOOK VA.LU:M ••• •• ••••• •••
u.s. TBBASUlli •••••••••••• ••••••••••·•·•
OBLIGAl.::ONS OP OlHU U.S. GOYERBBENT
~G!NC.IES 'ND CORPORATIOHS•••••••••••
OBLIGATIONS o• SlATES AND POLtTICAL
SUBDlYISIOHS !N UNITED STA7ES•••••••
ALL OTHBB SECURlriES •••••••••••••••••••
v'!itEfi BONDS,

ICOTES,

l!fD: D:Ef!!!l'llJB!:S•• ,.

FEDERAL BBSBBYE AND COBPOBAU STOCK••
T~ADING ACCOOU SECUH!IES •••• ••• ••••
~UNDS SOLD
PUR~:HAS!Z: U~DE!i:

FEDEFAL

ABO

G~OSS ••••••••

l '!/• Jll

1,162

1.319,733

330,647

~83,086

1,114,.959

1~3,719

153,635
14,656
17,780
96

40,960
4. 731
4,067

112,676
9.S2ti
13,713
96

133,065

20,570

12.~12

2,.2114

17,039
96

H1

JJ

8~626

~.300

12,335

5.592

70

23,893

30.i14

s,11c

13

4,516

7,639

J.672

14,656
17, 1'80

96

39,797

19,784

i1,311

11,311

•

6, 796

c

83

•
0

458

400

57

110

280

28,028
6J, J93

8,695
7,644

19.J20
55,749

22,805
60,571

5,210
2,823

13
0

<80,114

757,770

866,016

171,8fi6

777

86,370

138,040
35,952

175,328
40.88"0

49,081
16.09o

196
85

22~,606

63,0b1

224,410
6:t,976

21,0~4

38,867

38,867

19,070

19,796

28,431

tli,436

105,258
17,419
J,<JT5
1, 718
11,726

105,1S9
17,408
3,975
1,717
11,716

37,986
2,289
1,762
331
191

61,113
15,1H
2, ~13
1,381
11,5.<5.

84,598
15.419
2,384
1,538
11,497

20,560
1.990
1,591
180
21U

100
11

•

•

10

60,334

59,954

17,564

42,J90

50,859

9.095

380

763,483
12,690
9,962
740,831

763,282
12,690
9,962
740,630

182,842
5,551
2,040
175,251

580,440
7,138
7,922
565,379

646,41~

116,866
3,025
1,248
112,592

201

215,729
43,293
2,275
119,001
113,085
5,917
107,108
5,916
296
5,620

215,726
43,293
2,275
119,001
113,085
. 5,977
107,108
5, 916
296
5,620

66,602
1,122
37,372
35,635
1.245
34,.390
1, 737

149,125
35,243
1,152
81,629
11,450
4,132
72,718

1,683

51,160

51,158

62,075
5,030
11,630
20,419
11,353
13,643

62,016

FH.A-INSUREO ••••• ••• •• •• •• ••. ••. • •••

•

NONU!!OCliw::::=
HSG::<ED
t HOHIH~UB2D

RES~LL ••

l'OTAL LOINS., GROSS, BI Cll'lGOI!I:Y
RFAL ESTAtE LOANS ••• •••••• ••• ••••••••••••
CONSIRUCTION AND LAND D!VBLOP~ENl ••••••
S~CURH BY !AR~LUD ••••• ••• •••••••••• ••
SECURED EY RESIDE NUll PROPER'!I!S••••••
1- TO 4- FA MIL! •••••••••••••• •• • •••••
FU-INSURED OB VA-GUAllANTEED•••••••
C<iliVEN..TlDNAL •• ........ •••. •• •• • ......
MUl.lll'A~lLY ••• ••••••••••••• ••••••••••
CONVENTIONAL ••••••••••••• •• ••••••••
SECUiUD .SY NON.FABft NCNBESID!lf'I::At
PROPERTIES ••••••••••••••••• • ••••••••
LOANS 10 FINANCIAL INSTUUTIONS••••••••••
REITS AND ~ORTGAGE CO~PANIES IN U.S ••••
C08ftE..RCJAL BANKS IH UNITED STATES ••••••
BlHKS IN lOREIGN .COOlHlUES. •••• •••••••.
FINANCE COMPANIES IN ~NITED SlATES •••••
OTHER !IWANCIAL I~Si'I.lUliONS. ••••••••••
LOANS FOB PURCHASING OB CARRYING
S~UR!'I.I:ES:o •• •• .. ••. •• •• •• ••. •• ••••• ••.
BROK.E'RS A~D DEALERS .!N SECtlli!i'.I!S ••••••
OTHER ............................. • ........ • ••
LOANS TO !'I NANCE AGRICULTURAL P~ODUCTION
AND ClHER LOANS TO F.I~~ERS •••• ••• •• •• •
CO~~ERCHL AND INDUS1lilAl LOANS •• ••••••••
LOANS lO INCIVIDUALS fOB HOUSEHOLD,
FAftiLY, AND OiH~R ~EESONAl
EXPENDilURES ••••••••••••••••••••••••••
INSTALBENT LOANS. •• ••• • • • • • • •• •. • •• • ••
PASSENGER AUTO~OBILES ••••••••••••••••
CREDIT CARDS AND RELATED PLANS •••••••
RETAIL (CHARGE lCCOUVl) C2Et!T CARD
CHECK AND REVOLVING CREDIT •••••••••
MOBILE HOMES ••••••••••••••• •• •• •• ••••
OTHER INSTALL"ENT LOANS ••••••••••••••
OIHER RETAIL CONSUMER GCODS••••••••
RISlCENlllt FBOPE&TY BEPAU AND
ftODERNIZAliOR •••••••••••••••••••
OTHER INSTALLMENt LOlNS FOB
HOUSt.HOlD. 11~111. AND CIH!R
PERSONAL EXPENDITURES •••••••••••
SINGLE•PAY~ENl LOANS •••••••••••••••••••
ALL OTHEB LClNS •••••••••••••••••• •• •• ••••
LEASE FINANCING RECEIVABLES ••••••••••••••
BANK PUHISES, FURNITUllB UD .FIXTUBIS,
AMD OTHER ASSETS BEPBESENTING BAlK
PREnSES •• • • • •• • • • • ••• •. • •• ••• ••• •• •••
REAL ESlAH OWNED O~H!B THAN 8lBK
PREftiS!S •• •. • ••• •• ••••••• • •• • •• ••• •• • •
ALL OTHEB ASSETS • •••••••••• • ••••••••• • •••
INVES:lftEHi IN URCOHSQLIDATilD SOBSIDHRIIS AND ASSOCIATED COftPAUES •• •••
CUSIOftillS' LIABILITY ON ACCEP:.lHCES
OUTSlliDING ••••• • •• •••• ••. •• • ••••• ••
NET DUE PROS POR!IGH BBANCHBS, IOBBIGH
SUBSIDIARIES, EDG! lRD lGBBBftEBT
SUBSIDilBI!S ••••••••••••••••••••••••
OTHED.
• • • • a a • a~ • •., • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • .
for FRASER

Digitized


I
j

................

UNEARNED INCOftE ON LOANS •••••••••
ALLOVANC! .fQq POSSIU! LOAN LOSS.
E~UALS: LCANS., NE'[. • •••• • • • •• • • •• •• • • • •. •

•

BAHKS

I
_!J/
_ _ __L_

~ECUBiii!S

AGREE'f!NTS 10

LESS:

•

-TEiBEB

1,320,916

TOTAL S3COI\.!TIES. to-.Ns, _,Bo LEASE
FJ:HNCING ncEtvABLES •••••• ••• ••••••••

J:OTAL LOANS,

•

=--l

-1==:-usnn._~nyu u55~
I
iOi.U,
j I..!~S THAll
J 750 ULLIOH I
I
I 750 IULJ.IONI
CB ~OBB
I
_L _______ l 21
L.-J

COlUJ!RC~Al.

I
BANKS
------------------------1~-_§L
TOTAL ASSBlS ••••••• • •• ••• ••. • • • •• •••• • • ••

•

$1!)0 !lJ.LlOJ 06 OHii-

9.66q
8,714
628,038
11.2,51~

243
3,936

36,513
1,658
95,448
90,133
5,326
85,406
4,715
215
4,500

43,211
6,780
616
23,553
22,353
651
21,702
1,200
81
1,119

20,059

31,100

38,897

12,261

•.ass

4,692
341
3,010
551
221

a.oso

53

4,119

•

•

201

2
0
0
0
0

0
j)

0
0

0

331
2,970
611
267
670

57,161
4,69.1
8,653
19,757
11,086
12,973

57,3H

11,623
20,368
11,353
13,643

4,198

10,663
6,.467
4,197

1,484
316
1,168

9,119
6, 151
3,029

10,106
6,240
3,866

557
227
330

2

11,495
306,535

11,495
306,427

4,189
sa, 936

7,307
247,491

10,046
267,740

1,449
38,687

107

131,336
107,575
37,539
30,975
25.599
5,376
6, 741
32,321

131,329
107,575
31,539
30,915
25,599
5,3716
-6, 74ft

43,858
35,214
16,248

87,411

32,321

3,135
1,022
2,644
12,164

104,926
85,737
28,306
27,840
23,236
4,608

1.523

1,523

2.ij53

s.o1o

24,204
5.,9.q.O

26,403
21,838
9,232
3,131
2,363
768
1,356
a.111
1,583

1
0
0
0
0
0
0
0
0

7,706

1,100

3,214

4.487

5,472

2,228

17,097
23,761
25,649

17,097
23,754
25,624

6.~~n

2,919

10,600
15,110
22,705

12,792
19,189
23, JSii

4.3115
'<,565
1,868

12,891

12,891

929

11,962

11,792

1,099

22,463

22,438

1' 101

15,337

18,158

4,282

25

2,303
103,710

2,303
103,473

713
7,759

1,590
95,714

1,883

.95,138

419
7,735

291

396

10,665
6.467

5,030

... 157

8.644

72.3~1

21,290
26,811
22.~63

4.354
4,091
20,157

~33

432

51

381

43,7111

43,677

262

43,415

21,033
32,563

27,033
32,331

276
7,110

26,75b
25,161

... oas

8,613
19,8Ui
11,131
13,075

s .. Ja3

58
0

7
51
0

5~8

0

0

1
24

0

34
8>8

24,969
27,591

2.064

0

4,HO

232

DDMBS~lC ~!F:CES, CC~~EgCIAL BANKS ~I~H A$SEiS OF
REPC~1 GF ~ONDl~lGN; JUNE 30, 1~82

$100

~ILLION

OF CVE&

y.y •

•

.v

CONSOLIDAIED
l'IILL.IONS

0_~<'

DOLLA!i.S

-----------------------------------------;----ALL-----l===--==~yjjQ_~iii~ii:~A]js--::::::I--~iBiB---1:_ NONSEMBE§:B~======
IIEMS
I CCdMEllClAL I
lOTAL
I LESS '£H•N
I 750 MILLION!
BANKS
I INSUii~JJ
I NON~NSUBED
I
BANKS
I
I 750 M:':LLION I CB ft'-lU
I
.!!/
I
I ,V • Jl/

--------------------···--, -·-------L--U-------1---------l~L-----L-lL----L-----ICTAL LIAEIL!T!ES

& E.<U~fY

CAF!TAL (b) •••

1,3 ·~. 7.33

336,647

!OTAL L!AF.ILIT!F.S F.XCL .. SUilORD!N!1!V DEB!

lOlAl DEPCSI1S ••• ~•••••••••••••••••••••••
IND.!VIDIIALS.r PAF.TN'RRSH'l:PS,

___! _______ _

se.J,cs.;
915,049

1,. 182

1,036,209

189,667

1,121

941,J72

940,971

218,126

6.62,A44

7'11.,17~

401

d04,~57

2.11S.,457
952

559,278
3.,220

E-53, QI.;U

222

16.,1716

804,735
4,173

54,715
66,J07

54.715
66.140

1.2,856

31,8~9

6,.'!03

60,031

41,316
62.7<5

7.009
41.962
17 .JJ6

6,981
41.955

218
5,659

1"1,.204

2:26

~ND

CORFCRUIONS •••••••••.••••••••••••••
U.s. GOYERNMENl •• •••• • ••• • • • ••• ••• •• • ••

1

3,685

!ll:A'l'ES AND POLI'IICAL SGHD.l\'lSlt'J.IiS .HI

ijNil!D STAT!S •• •• ••• •• •••• •• ••••• ••.
ALL UTHE:R .............................. .

FOREIGN GOVERHMBNlS AND OPPICIAI
lMSliTUT10!1S •••• • •••••••• • ••••••••
COMMERCIAl. BANKS IN UNitED STAUS. •. •
BANKS IH FOR:r'IGl! COOMTUFS ••• ••·••• ••.

6111176.3

_16,296
16,978

•

13,39q
3,3t5

•
161

••

28
7
1.32

6.755
39.,550
16,470

C.ERt.IPI!D AND CPfiCEliS' CHECKS, TBAVEI.ERS .:BECKS., AHD L!i"'I!RS t.P

CDBC!:~

SOLD FOR CASU •••••••••••••••••••••••

11.219

11,209

4.758

DEI!AHD DEPOSITS. •• •• •• • ••. • •. • • • • • •• • ~ • • •

21'8,218
944

2€7,952
944

68,960
117

206,628
J, 412

206,462
3.410

56.786
811

MUTUAL

BARK••••••••••••••••••••

SAV~NGS

' · 757

10

227,660
619

40,072
t25

266

149,676
2,599

172,032
J.018

34.430
392

1.66
1

6,567
30.931

33,800

1

O'l!l::ER llrliVIDUALS. !lAliT:JBCSfl.IPS., J.N:O
CORRCBAT~ONS

••••••••••••••••••••••••

U.S .. GOVE.Blf!IEM'l. •••• •• •. ••• •. •• •• ••••• •

STATES AND POLITICAL SUBDIV~SIONS IH
ONIX!D STATES•••••••••••••••••••••••

10.672
35.253

ALL O'l'BJR •••• • ... •• • • ••••• •• • • •• •• •• • • • •

POl!ElGN GOYEDNftEH.TS ARD OfFICIAL
~HSTITUTIOHS. •• ••• •••. ••••• ••• •••.
COHftlRCIAL BANKS IN UNITED STl~!S ••••
BlBKS IN POBEIGN COUNTalES•••••••••••
CERUPllD UD CPPICEBS' CHECKS, XBAVBLERS CHECKS, AND LETTERS OP CREDIT

t.lf6S
26,207
7,466

26,200
7,J85

35
4,160
126

SOLD fOB. CASS... •• •• •• ••• • ••• • •• •• • •••

11.ll9

1l.,20S

2.758

TIME DEPOS~TS.••••••••••••••·••••••••••••
ftUXUAL SAV~NG~ BAlK~•••••••••••••••••••
otftl!B IJDIVIDOlLS. PAR.IH!RSBIFS, AND
CC.SP<lBU:IOBS. •. ••• • ••• •••. •• •••••• •.
U.S. GOVERNli!IH7 •••••• • • • • • • • •• • • • ••• • ••
SU~ES AND PO!..IUCU SUBDinSIOIS IH
OBIUD S!I:AT!S .................. ••. •••

520., 1ci3
253

520,029
253

150,645
15

'146_,.018
708

130,961
123

Al.l. OTBl.B. • •• • •• • .. • • • • • .... •• • • • • • .. • • • • •

30.9111

42,187
30,862

~2.181

1,668

•

8,759

89
30
1.161
262

1
1
81

1, 757

10

96,529
21

1J4

233
315,057
585

:U2.592
617

83,426
91

56

11,766
1.780

24,421
29,082

J1,101
28.951

11,080
1.,911

0

78

182
1,499
100

5,108

S,U34

14.2~

9,719

14,510
9.,341

195
1.,21&14
472

51

94,470

119. 79J

JJ.198

1,633

1,.6Ji!

22,040
7,259

25,03~

7,12J

423,499

0

5.,317
15.754

9,a7o

5,290
15,754
9,819

SAVINGS DEfOSIIS •••••••••••••••••••••••••

152.991

152,991

58,521

ftUTUlL SAVINGS BANKS ••••••••••••••••• ••
OTHEB INDIVIDUALS, ?ABTBEBSHIRS, AND
CORFOBATIOHS ••••••••••••••••••••••••
!NDIYIDUALS AND HCIFBOFIT
OBGANIZATlONS •••••••••••••••••••••

151,057

151,057

51,516

93,539

118,268

32,788

145,394

145,394

55,293

90,101

114,257

31,137

CORPORA7IOHS ABD 07HER PRCP!T
OliGJJlZAT.IONS ... • •• •• ••• • •• •••• •• ...
u.s. GOV'E.BR!IEJI..l •••••••••••• ••••••••••••

5,1>63
54

5,663
54

2,225
HI

J,438
36

4,011
50

1,.651

984
1

871
24

1,450
J.q

0

23

23
1

0
0
0

STATES AND

PO~lTICAL

1,855

lLL OTIIEB •••• •. •. •• •• • ••••• • • ••••.• • • • ••
EOBElGN GOVEidMEMlS lAD vlflClAl
IIS1IXUTIONS ••••••••••••••••••••••
CO~~!BQlL BANKS IN ONI78~ S:r&US ••••
BANKS U POP.ElGH CCOJTliiES. •• •••• • •• •

2~

24
1

FED3RAL PONDS PUBCBASID AND S!CURl1I£S
SOLD UID!E AGJ!EB!EHS TG .R!PDRCH.iSE. ••
IMTEREST-E!ARING D!ftAND H01£S lSSU!D TO
1EEAS03Y

AH~

C7HZ&

!ND!5~~DN!SS

AND

23
1

1

•

•
23,1.1.!&6

IIIU,dUO

28,850

:~.ao1

26,885

Ll~r.ILL~Y

6,261
22,588

6.261
22., 588

1,506
1.,296

2,191

2,185

5~1

101,498
45,.923

100,809
45.859

5.912
262

C'J:HEfi ... • •• •••••• ••. •• •• • • • • • • •• ••• •• •••

21.706
33,869

21,684
33.266

5.,.513

SUBOliDlU Ull NOTES AND DEBEBTUBES. •• • • • ••

5,607

5,1>07

1,16.3

1CCEP1AJIC!.S EXiCUl!11 a MD .C41'I3:AHDIN~ •• •

q

4,156
21,293

•

0
0

•
•

~.513

749

21.37:1

1.,216

0
0

' · 789

,TOTAL EQUITY CAPIUL j6). •••• •• •••••••• ••

66.,250

•

396
5,247
0§8

68.9
64

572
.:;, 111

GUJ

4,473

1.,13"

•

7U, 177

14,073

62

131

•

0

~5

9'1.897
45.537

•

g

BBANCH~S.,

iCEElGN
SUBS~D!AP.l!S. !D~E AND AG&liMEHT
SUBS1DIARlES ••• •••• ••• .... • •••••• • •• •
.

12,260

F03

O~HEB LIABILl~IES ••••••••••••••••••••

NET DU! TO Z03!IGN

•

153,061

CAPitALIZED LlASES••••••••••••••••••••
ALL

•

0

~lA~lt!1liS

tOB BOiROWED !OI!Y ••••••••••••••••••••
INXBBEST-BEABIBG D!ftAHD !OTES jJClZ
BALANCES) ~5Sij!D •o U.S. lR>ASOB! ••
Ol'HU! l!A!HLl'IlES ~CB BORBOWE£ !CI!EY. ••
~OSTGAGE

•

27

SOBDIYISlOHS II

uuuD suns•••••••••.•••••••••••••

u.s.

•

•

0

FOREIGN GOVERNMENTS AND O~~lClAL
!NSllTUTlPYS••••••••••••••••••••••
COli~!BCIAL BARKS IN UNITED STATES ••••
BAN~S 11 .fO!iElGI COOHTRIES. ••• • •••• ••

•

•

22

•
•

•

•
DOMES~!C OFFICES, CO~MEBCIAL BANKS WITH ASSETS OF $100 MILLION OR OVER
CONSOW:DATED &EPCR1 OF CONDIUOR; JUNE 30, 1982
~ILLIONS CF DOLLARS

.1/.:v.v

-----------------------------r-ALL--l=::::IHstiiiDi:J:9J!iliCiA1 ~_ll§__=-..l
I COHMUCIAL J
I
BANKS
I

HEMS

I LESS TUAN
I 750 ~:U.LICHI
I 750 !ULLIONI
OR MORE
I

TOUL

---uuu-

~- NON~ill~-Rill~

BANKS

I
I

INSURED

I NOlllNSUbED

}!/, J!l
• -------------------------------..l--J!L----L-~--~-.J._li_ ___J__lL-----1--------L-------..l------

!!/·

j

/HMO

•
•

TIME DEPOS.IlS OF $100,000 OP. HOSE ••••••••
CERTUICATES Of DEPOSH (CDS) H
DENCHINATIONS OE $100,000 OR MORE •••
OXP.ER •••••• •. ••• • ••••••• ••. • • •• • •. ••• ••

287,510

287,385

53,835

233,551

l43,83b

43,550

12~

253,839

50,236
3.,598

203,490
30,061

212,357
31,476

~1.368

113
12

17,008

27,601

35.076

9.,53~

33.,671

253,726
33,660

6UTOMA1IC TRANSFER AND NOW ACCCUNTS •••

4~.,610

44.,610

:1UNEY 11AEKl'I 'Ili'IE C:ti'1IF~CATIS OF
$10,000 AND LESS 'tHAM $100,000 WITH
OR!G.::.NAL MATUIUtiES Gf 26 iiEBI<S ......... ..
ALL SAVENS CERT..If.!CATIS ...................... .
~i:!'1AND DEPOS.Il"S ADJUSTED (7) • •••• •• ••• •• •

15.,469
175,206

15,. 469

0
5,893

174,948

56,34~

0
9,576
118,604

0
11.916
139,253

0
3,Q90
35,695

256

66,185

66,172

3,822

~2,35u

63.355

2,817

13

6,004

6.,002

291

5, 711

s.a7.J

130

1,037

1,037

6~9

388

6~1

396

0

1 ,J05,9a8
149,926

1,JOq" 8!17

335,~09

969,457

1..,101,958

1~9,852

38,021

111,831

130,667

202,908
1.9,185

1, 121

CASri AND DUE FROM DUOSHOP.Y INSU1UliONS
FEDERAL fUNDS SO~D AND SECU!U'l.I~S
?URCHlt.SlD U!lDEf. A.GF.E::!!ENTS Tt' "lSELL ••

61,060

60,735

40.913
567,390

9,935
113,102
168,620

325
208

2,181

SAVINGS DEF.VSI.'iS AOIHORl.ZED FCR

Lli~iFS CF CFiD~i, 10~AL •••••••••
CONVEYED 1"0 OIHEBS !HIWUGH PART.!CIPAriON (INCLUDE£ 1N STANCB! LE1URS
CF C6EDI1) ••••••••••• ••• •• •• •••••• ••
HOLDINGS OF COftftE~CIAL PAPER INCLUDED IN
TOTAL GROSS LOANS •••••••••••••••••••••
SIA~DBY

0

D
0

AVERAGE FOH 30 CALoilDAR DAYS (OR CAlENDU
MONTP.) ENDING W.HH REPOR'I DA1E
'iOTAL ASSE'lS. • •• •• •. • • •• • • ................. ..

le

tOTAL LOANS ••••••• ••• ••••••••••••• ••• ••••

]qll., 1~2

71tJ. 9811

l'O'IA.I. OEFOS~TS. ••••••• ••• •••••• •••••• ••••

926,601

926,157

6~8,18~

50.901
530,882
757,536

252,92~

252,802

50,350

202,452

211,362

~1.~40

122

163.,9.36

21,.552

23,938
1,194

139,999
20,358

151,809
20,375

12,128
1,177

as

OTHF.R LIABILITIES iCO BCBROiED HGN!t•••••

164,021
21., 552

NOMBEB OF EANKS ...................... •• .. ••• •• ••

1, 710

1,708

1,443

265

1,061

647

1IftE CDS IN DENGMHATlCh~ OF S100,000
CR ftORE IN DOftF SHC CFF~CES •••••••••••
fEDERAL fUNDS PUi\CHASEC AND SZCU11.l11ES
SOLD UND!.d AGJiEEM.t:NiS TO RfPUhCHASE •••

I

•

1Q

19,762
176,595
217,913

·~~

-----

---------------------------------------------~-------------

1.

EtFECIIVE DICEftBER 31, 1978, lHE REPGBT OF CONUTION WAS SUBSTANTIALLY REVISED' POE COftSUCI.lL BANKS. COftftEBCilL BABKS 11TH
ASSETS LESS THAN $100 ~ILLIOI AID liTH DOBESTIC OPPICBS VERB GIYBB TBB OPT!OI TG CGaPL!TB RXTBBB IB! ABBRBVIAT!G GR TBB
STUDUD SET OF REPORTS.
BAlKS lilTB PGR!IGI OlPIC!S B!GU Rl!POR'liiG lR GRI&TIB D!UIL 01 l COISOI.IUTBJl DOI!SIIC liD POJ!BIGI
BASIS.
THESE TABLES REFLECT IBE Y181IIG J.l!YBLS OF R!POB'UI"G DEUll Gl TBB DOSBSUC BlUS.

2.

INCLUDES INSUBID COBSERCIAL BAlKS WITH TOTAL ASSETS LBSS THAI $750

3.

IICLDDES INSURED COBBEBCIAL BAlKS WITH TOTAL ASS~S Ol $150 KILLIOR OR BORE.

• ..
4•

5.

7.

l'tEMBEB BANKS EXCLUDE., AND NONINSIJDED tiOJliB~DER lUNKS INCLUDE 16

BBSEBY! SYS7Ell 1 Ol liHlCH 1 BAilt lSI

0

~LLIOI.

NO!UH.3URED ~.60!1 COMPAH:i%5 WH..:CB .AB! ME .. BERS OP TH! P'EDERA.L

BAS TOUL ASS!7S Ol $100 llll.LIOH Oi !lOili!.

DOIIBS7IC OPllCES EXCLUDE BBABCHES IH FOBBIGH COUITRlBS AND IH U.S. TEBBITOBIBS ABO POSSBSSIOIS,
COUNTBIBS. UD .ALL OFFICES OP EDGE ACT UD AGRBEBBRT CORPOUUOHS MB!BBVBB J.GCUBD.

S~BSIDIARI!S

IH lOBBlGH

~HIS l7EM CGR'XA.rt:S Xr.:C ClP!TAl- ACCODH.'IS OF U.S. BANKS 'IHA't HAVE NO EDGE OB FOREIGN OP&Blii.OUS ABD BE.lL!CfS THE DI.P.l&BEBC!
BITWIIB D05ES7IC OFPIC! lSSI!S AND LIABILITIES OP U.S. BAHlS liTH BDGB OR lOBBIGI OPBBlTIOIS BXCLUDIIG THE CAPITAL lCCOUBTS Ol
THUR EDGE CR fOREIGN SUBSIDIARIES.

DEMAND DEPOSITS ADJUSTED EQUAl DEaAND DEPOSITS C1HtB tHAN DOMEST.!C COMIIEBCllL IBTilRBANK AND U• .S. GOYE;RNnNT LESS CUH ITEMS
JH P.i.CCE55 O.P COl.LEC'!IOii.

•

8.

DUA FCR NONINSURED NONa!flBEB BANKS HAY HOT BALANCE DUE TO A LACK OP BEPOB'::ING DBTUL.

9.

BEGlNNING UTH DECE!IBER J, 1981, DEPOSITORY INSTITUTIONS UY EStABLISH 1N7EiiNATIOUL BANKING FACILIUBS (IBP'S).
ACUVUY OF
!BPS ESTABLISHED BY U.S. CON&ERCIA:i. BANKS IS REFL!CUD IN lH! APPHOPBllTE I.SSi!~ AND LUBII.UY LIHE ITE3S IIi THE OOMESTlC
CHIC! PORTION OF ;ME TlBLF.S.
ACTIVITY OF IBF' S ESTABLISHED BY EDGE i.CT ANll AGEU:8EHT SUBSIDilRUS Cl' U.S. COllftERCIAL BANKS lS
RHLIC~ED lH :7HE APPI<OPniAXB 'SSET AND LllBIL!'II Ll~M IT~~S i:N TH! FOREIGN OlF~CE PORTIOI OF fB! TABLES.
WHBBB THaiB IS A
COLUMN FOR FU.tY CONSO~~D!~ED POo!I;N ABD DOftEST!C DATA ACTIVITY OF tBF'S IS i1¥LEC:ED IN THE APPEOPFI!TB ASSBI AND LZABILITY
LINE 1T!MS IN ~9!T PORTlOH OF tHE TABLES •

•
•
•
'v
:.,:.

•

SUPPLEMEHTS AND ~FLA7!~ ITEMS FROM THE oE20RT Of CONDITION AND
THOUSARDS 01 DOLLARS

~··

IIEM

·--·--------.

!~CO~!

FOE LlEGE

Vl:t'!!

J
TO':l'Al.
PORElGN
I
I ~FFICES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t _ _ _ _ _ _J_U

!KSDE~O

EANKS,

~U~E

30, 1982

WirHOUT
!
F08EIGN
l__llMBEB BAN~S
NONitlti!BfR
OFFICES
I
I
I
BANKS
l_u___-L.J!ill!l!J!LJ___ ~I."-U. __ L

I

I

•

e!IKS

t-fu~~~~-:;·~i~~i~a~~,---ll

8IL1I08 1_2!-~lil------

BBBAIHING MATUBlXI!S OF SUllC'!EO LOAN5
TOT!L
llOftEST.lC lND IORUGN O!'HC!S ••••••••••••••• • ••
PBl!DEUI!MINED INTEREST RAHS••• •• ••• •• •••• ••
FLOATING INTEREST RATES.••••••••••••••••••••
DOftESTIC OFFICES •• • ••• • •. •. • •••••••••••••• •• ••
COJSTBUCTION AND LAND DEVELOP"EN~ ••• ••. ••• ••
OTII~R LOANS SECUI!ED EY I!EAL EST AU (31 ••••••
COMftEI!CIAL AND INDUSTRIAL•••••••••••••••••••
OTHER (4) •••••••••••••••••• • ••• • • ••••••••• •.
FOREIGN OFFICES AND EDGE AND AGREE•

ftENT

65ll,805,j57

581,610,530

231,959,9~2

416,846,.015

20~,811,544
37~,992,985

457,183,313
38, H7,186
4Q,.806,.0t18

271,432.224
102,197,853

DOSEST~C OFP~CES•••••••••••••••••••~••••••••••

369.181,.654
149,848,513
239,333,1"1
276,001,113

26,.920,549

CCNSUUCTION AND LAND DEVELOPftENT •• ••• •••• ••
OTHEB LCANS SECURED BY REAL ESTATE (3) ••• • ••
COftftEBCIAL AND INDUSTP.IAL •••••••••••••••••••
OTHER 14) •••••••••• • • • •• • • • • • • • • • • •. • • • •• • • •
FOREIGN OFFICES IND EDGE A~D AGREB·

10,230,979
16-8,360,0'0
70,489,538

ftENT SUBSJ:DIARIES •••• •• •• •• •• ..... ••• •. ••••

113.180,.$37

170,~75.868

44,930,076
21,17U"331
23,755, HS

1.62,268.,388

54.,517.,223

271,131,624

384.,.187 ,886
32,206,088

;'2.,995,427

299,81~.21l0

115,958,.646'
115., 128,30.6

6,541,100

29,9&2,.125

t4,aqJ,9.23

229,832,195
92,181,.1!78

~1,600.029
10,.010,37~

26,687,437
30,197,£t16
181,180,746

1,101,338
6,.9$2,17&
66.064,00R

24,1~7.470

61 .. 748.,599

34,410,q.A4

6,03R.,770

SOBS!DIIB~ES--··••••••••••••·••••••••

OBJ! YEAB OR LESS
DO!ISTIC AHD !OBEIGII- OFFICES •••• •• ••. ••• • ••••.
PBEDE7EBftlNED INTEREST RATES••••••••••••••••
i'LOATUG lNTEREST RATES •••••••• •• • •• •• ••••••

q39,400,01J

72,995,027
33, 1'12,398
39,853,030

343,773.,323
133,351,311
210,~22,012

230,592,786
21,761,419
6,963,165
139,637,131
62,230,007

B/1

139,.!:.85,813

4S.,If08.,J31
16,097,202
2B,911,129
45,408,327
5,158,070
3,267, 810
28,722,916
8,259,531

265,614,323
101, '925, 450
163,668,873
181.139,.666
t8,565.794
7,379 ... 925
112,794.,416
42,399_,529

42,241.,107
~.358,413

7.65£.454

2,688,969'

57,669,310
25.528.383
32.11t0.9.28
57,290,212
5,098,131
11,458,902"
32,838,206
7.894 .. 97..3
379,098

26,388,.759
3.355,773
11J61J.0.€83
16.570.,814
... e21,.289'

35,999,804
12,762,649
23,237,156
35 .. 743.399
4.055,664
2,569.881
22,661,984
6,.1155.870

22,864,885
7,.661 .. 098
145,698,063
E4t .033.,668

27,575,591

1,130,293

256,401

112,924,136

48,639.,187
11.,387,.525
37.,251.,661

10,197,820
Ll,717.851

160,20 3" 44 8
45,960,466

J0,.~'9.coc;

2.105, 859
18.,208,.b54
7,612,136

9,.315 ... 595
1,.002,640
2,039,.931
5,512,308
766,716

13,1.16,638
6.533,642
6.,56'2,995
13,(123,.785
1,0112 .. 467
3,2i2, 905
7.773 • .:&46
9241.9.67

18.,010,1~2

882.225

92 .. &53

7.,213,204
4,591,.339

8,552,.868
6.232.091
2.J.'l0, 776
8 ... 523,.024
!>,t.06,.112
2,.402. 776

S6,0ij8,279

27,519,052

36,0~7,.922

11,8~5,H1

59,990,.J~7

15.,653,911

&s,.qJ2,688
4,998,982
1,210,171
3g,994,815
23,268,720

64,474,653

114,Q83,079
36,388,732
78,094.,3"7
7S,33S.,Cq7
8.,121,643
9, 132.,453
47,926,538
13.,154,413

353,181,550
137,085,864

•

;~g;~;~;~~;

OVER ONE THROUGH FIVE YEARS
DOMEST~C

AND

20RE~GM

OFFICES ••••••••••••••••••

PREDETEBKIKED tNTEl<ES1 F.ATT.S. • • • • • •. • • • v • • •
l'LOATING INTERES~ BATES •••••• ••• • •• • ••. • •• • •
DOftESTIC OFFICES ••••••••••••• •• •••••••••••••••
CONSTBUCTION AND LAND DEVP.LOPftRHT. • ••• • •••. •
OTHER LOANS SECURED BY REAL ESTATE (.lj •• • •• •
COftftiRCIAL AND INDUSTRIAL•••••••••••••••••••
OTHER (4) ••••••••••••••••••••••••• • ••• • •••••
FOREIGN OFFICES AND EDGE AND AGB!E•
ftENT SUBSI.DIARIES •••••••••••••.• • ••••••••••
OVER FIVE YEARS
DOUS'UC AND FOREIG H O.F UCl!S••••••••• •. • • •• • ••
PREDETEBMINED INTEREST RATES••••••••••••••••
FLOATING INTEREST RATESo••••••••••••••••••••
DOMESTIC OFFICES •••••••••••••••••• • •••••••••• •
OTHER LOANS SECURED EY RtAL.ESTATE (3) ••••••
COMMERCIAL AND INDUSTRIALo••••••••••••••••••
OTHEI! (4) •••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••
FOREIGN OFFICES AND EDGE AND AGP.EE•
HEN..1
.d.ATURI~Y

SOBSID~ARIIS .........

17 3,320,086
52,.l&94,.108
120,825,977
118,279,647

11,.826,639
13,.278,243
71,6~7,500

21,527,265

44,.041,.921

10,472,790
8,452,.187
8,020,602
1&.,472, 790
1,383,030
11,282,.813
9,656,i90

1,150,657

55,040,.439

N/A

9·2,30~,217

81,

~89,911

11-1111.,30&

35,617,321
56,1>86, 895

27,424.,313

8,193,008
2,921,298

62,90.2,549
21,296,821
31,424,678

10.,181,050

• •. •. • •. • • • • • ••• • •

2,.702,.356

13.685,035

25. 78A.,q,Q2
7,071,775
18,716,627
16,026,313
3.,Ed6, 1q6

20,459.,791

8,860,~39

600,187

6,194,657

3.,529-,628

N/l

1.8.,963.,128

9,. 762,.089

40,347,918
q0,347,918
N/A

300,793,421
151,395.062

138,493,973
45.,:!73,.371

209,398,359

9..l,220.,602

J2.,COq,S19

282,175,229
113,6H,257

110,712.,544

32,004,51~

N/A

168,500.972

53,765,597
51,7&8,243
14,003,525
28,203,855
9,. sao,. 863

11.,1111.,306
7,293.,296
3,220,.823

29,401,61)8

493,~37,002

59,302,611
23,954,207

35.,348,4il3
~0,339,483

5.,479,969

2.,621,865
6.,536, 753

3,975,640
2 .. 104 .. 348
456,765

51~,1Jb

•

~~;:m:::;

10., 784,172
9.,S95,33fJ
63,874,054
20,.60.2,:96

83., 751,349
:.!9,385.230

;~;~~::~~~
15,690,709
29,.021.902
t;:.6&t,9T4

.

29,371.H2&1

DISTRIBU.TIOH 0!' DEPOSITS

•• •••

533,784,920
225,482.,675

FOREIGN OFFICE INTEH5T•hEJ.RING (6) ••• •••••••.

308,302,2~5

['dl.E:E HON'IHS OB LlSS •• ••••• •••• •• • ••• • •. •• ... •••.

420,.362,91S

TryTlLo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DOMRS.TIC O.Pf'ICE CDS

(Sj ...........................

~

(S) ............................ .

173.299 '52 5

OHICE INTEREST• BEARING (6) •• •••••••• •
JUBJECT TO CALL•••••••••••••••••••••••••••••
OPEFATING BALANCES ••••••• •• •• •••• • •••• •. ••• •

247,063,39~

DCMBS'IIC OFPIC! CDS
.PO REIGN

C:~"ER

156,847,296
112,805,375
101,806,857
10,443,609
8,995,430
61,991,210
20,376,608

'tHREE THROUGH ::iiX MON'IHS •••• ••• •••••••••• •.

~OMEST!C

OFFICE

C~S

(5) ••• • •• ••. •••. • •• • • •••••

FCREIGN OFFICE HJTEE:.!ST-F.EAEING (6) •• ••• •••••.
,,Vf.R SIX THROUGH HELVE MONTHS ••••••••• •·• ••••••
OOMFS1~C OFF .ICE CDS (5) •• ••••••••• • • • • ••. ••• ••
PO REIGN OFFICE INTEREST·BEAP.ING (6) ••••• •••• •.
OVER TWELVE MONTHS. • • •••••••• • • ••. • • • • • •. •. • • •. •

DOMESTIC OFFICE CDS (5) • • ••••••••••••••• • •••••
FOREIGN OFFICE INTEREST-BEARING 16) ••••• •••• ••

23,283,118
6., 721,41-6
78,175,575
3q,514,803
43,660,772
19,267,847
9,188,4~0

10,079,357
15,978,581
8,479.,858
7,498,723

185,13'1,757
308,302,245
388,35P.,4l!O
141,295,006
247,.063,394
23,283,118
6,. 721,ta16
73,040,928
29,384,156
Q3,66C, 772
17,671,502
7,592,145
10,079,357
14,362,174
6,863,451
7149811.23

N/A
N/A

5,130,647

5,.130,647
H/A
1,596,345
1,596,345
N/A
, ,616,407
1,616,407

1s., 253, sqs

5,9911,1)131
51.,7&6.257
24,065.,418
27,720,839
1~,241,231

6.,976, 747

1,264,464
12.,590, 705
6,678,641

N/A

5,912,~6-!t

N/A

80,418,356
SSI,673, Jqa
1,320,54.6
1,028, 856

36,768,545
73,9"3,.999
7,.759, 766
727,329
21,582,ij62
6,474., 851
15,107,611
'3,754,566
1,101,2SO
2,653,306
2,.4!64.,401
928,715
1,.J1Sr6SG

34 ... 497,526

28,S14,242
5,68J.281J.
27,475,146
2~.,856,723

4,£116,423
269,607
0
4,806 ... 656

.3.97l$,.534

30,.58Jf, 72'4
29,831,335

753 .. 389
24 .. 696" 613

2.q ,03t,432
660.161
17,223
0
... 102.,.126
Q,011, 839

503,200.,196
195,651,340

Jo?.s4e"es6 •

J95,66.S.306
149,26J,OS3
246,403,~13

23.,265,895
6, 721,416

74,073,449
30,496,964

d32,322

8~.287

~3,576,11-65

1.272,050
1,110,48.3

1,C97,016
1,.089, 595
1,421
1>86, 969

18,110,831
8,098 .. 895
10 ,o 71' 936

161,567
gqJ,475
872,502
70,973

687,~69

,~:;:~:~~;

1,5011

7,497, 2~3

535,716
414,575
0
0
95,890
16,406
8,845

113,950,857
81,607,923
2,0!&6,491

e

INnBES!-BEARING BALANCES OF FOREIGN OFFICES
DUE FROft BANKS IN fOREIGN CCUNrRIES
TOTH •••••• •••• ••• •• •••• •• ••••• ••••••••••• ••••••
THREE MONTHS Of' LESS ••• •••• ••••••••• •••• ••••••

SUBJEC! TO CALL•••••••••••••••••••••••••••••
. OPERUIHG BALANCES ••••••••••••••••••••••••••
OVER IHBEE THROUGH SIX MONTHS•••••••••••••••••
OVE~ SIX THROUGH TWELVE MONTHS ••••••••••••••••
OVER TWELVE ~ONiHS ••••• •• ••••••••••••• •• •. •• ••

114,.ll86,573
82,022. ~98
2_.046,491
1.9~0,247

25,550,285
4,174,944
2,738,846

114,4&6,573
82,022,t&96
2,.0-46,491

1,940 .. 247
25.550,285

H/1
N/A

4,174.9•~

N/A
1/A
N/1

2, 738,846

IVA

17,1~6.257

2,3Jq,263
1,264,088

30,. 603,578
19, i52,~3';
6~5. 9q5
911,391
7.613, 726
1,.788,.888
1,q08, 133

3,4614,639

2.556.,519
80,000
0
790,302
51,793
66,025

1,9~0,2~7
~5,454,395

Q,158,538 •
2,730,001

••

•
SUPPLEMEN'IS AND ;ELATED IIE.~S FROM THE REPOR'I OF CONDITION AND INCOME Ff)H. LI!.FGE !NSURFD BANKS, JUNE 30,

1/

1982

THOUSANDS CF DOL1AE5

-------

•

~'~A.,N"'R""s_ _ _ __
1
NO NUMBER .lJLkQJ!~QllU.llLillllLI
BANKS
I LESS THAN I $1 BILLION
'
L ___ ---.J._U_llilli!!...l.-lj.!!_l!Q.!!L----"

-----------------------------,---------~--wuii---1-iirniiiiT--,------------~-----

I ! EM

I
1

I
I
I

!OTAL

SiciiJiifris-iiELDIN""i'RADINGACcOUN"is:fii-----L.--

I
I
I

FOREIGN
IJ!'FIC1S
2l

FOREIGN
OHlCES
2l

L----.!l].'19.J:J..ll!.!!~---1

I
_t..JA:U$/!IU

l
I

SIU!

DOJifES'IIC OF!!t:!S,
BY TYPE GF SBr.UFl!TY

HOLDINGS ON HEPORl DATE,

~:o:AL.

••••••••••.

~·••••

U.S .. TREASURY . . . . . . . . . . . . . . . . •••• •• • .... • •. • • •• ••
Ol"li"'!S. U.S. SOVE:F.NM!:NT A:;ENCIES . . . . . . . . ••• ...... .
STA.l'ES ANn POJ.l~IC:AL SUFID!V!S!ONS ••• •••• ••••••

OTHER BONbS 1

N02!S, ANU

DEBENlU~ES ••••••••••••

DAILY AVERAGE HOLDINGS DURHG QUAR!ER, TOTAL ••••
U.S. TliEASURY •••• •• •••••••• •• •••••••• ••• •• ••••
OTHER U.S.

t;OVERNl'IENT .AGEtH..:IES ................. .

STATES A~D POI.IT:CAI. SUB.D!VlSlO~S •• • • ••• • •• • •.
OTHER BONDS, NOTEs, AND DEBENXURES •••• •. •• •• ••

11,657,616
7,979.,614
1,110,222
1,725,572
H2,209

11,224,61Q

756,999

433,002
291r212
63,a9a
52, 6A2
25,210

11,7~8,051

11,352,076
7,162,598
1,073,520

395,975
245,654
49.,714

2,J2C.,Q6i'

H,4~1

788,991

7,~08,252
1,123,23~

2;JA8, uoa
8.28,157

7,688~402

1,106,324
1,672,.890

7,710.,766

3, 740,989

5.,361,.1151

~,'SOQ,

932,140
1 ,.OR4,.101
32.7, 075

200,590
1>11, 18.1

205,861
111,335
37,492
lU, 288

422.,88R

3,978,285

39.,166

7.,587,.566
4,711,870
913.032
1,.594,758
367,906

11.,~18,492

3]., 246

179,124
114,053
15,581
31,379
19,111

182,20(1
ec;,493
35,839
22.,982
37,886

170,565
100,137
15,829
36,967
15.,ci32

17.,577,486

10,528,369

5,119, 788

9,295, 719

40,201,.680

7,214,869
2,273,611
1,039,8P9

3,948,271
1,013,0&-1
158,436

6,337,499
5:)3, ~43
454,777

27,787,988

9,951,098

32,251,178

328

2,fi10.,889

174,363
"77(l.,f>f,8

422,365

7.,81;5,561
1,., 54,641
1,69It., 193

76.li, 098
7,308,115
1,167,405
2,349,~41

812,525

FED!P.AL FONDS SOlD AND SECOP.I~IES PURCHASED
UNDER RESALE AGREEMENT
AT DOMESTIC OFF1CES OF DANKS, TOTAL•••••••••••••
BY BCLDES
CO"ftillCIAL BARKS IN U.S •••••••• •• •••••••••••
BROKERS AND DEALEBS•••••••••••••••••••••••••
CTHEBS ...................................... .
BY TYPE

•

1KfilSvlA':El.Y

.i.~AJ:.L.i.B.tE

AG.li.EEI!EN!i: •• •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• ••••• ••

•

DOMESTIC OFFICES OF EDC.E AND AGREEMENT
SUBSIDIARIES, TOTAL••••••••••••••••••••••••••
BY HOLD.BB
COMftlRCIAL BANKS IX U.S •••••••••••••••••••••
8l<OUBS AND DEALERS••••• ••• ••• •••• •• •• ••••••
O'l'HE~S ••

35,793,526

11,53i,1f;.3

2!W,. G42,4C1

9,30Lt,374
4,067,538

24,267 ,4t'4
7.993,.67£,
3, 5.32,446

1.,.J1Q,.Il9f\

6,017,.662

535,092

2,869,213

~ 1,202,276

28,3.34, 789

12,547,547

9.,715,Lt53
31,486,823

7 .,502~995
20.,831,794

1,892,518
10,655,029

8,295,12.3

7.,458.,737

928,915
920,590

8,130~,931

3,612, 761

r·UNDS lil'!H ONE-DAY

MUURITY OR COMTIBUIXG CO NT BACT LOAHS •••
SICORITIES POBCHASED ONDER RESALE
AGREEMENT•·•••••••·• ••• ••• •• ••••• ••••
OTHBB. • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •. • • • • •• • •. • • •
OTHHR SECOaliiES PO~CHASEn OP.DER ?.ESAIE
AT

49,497,399
.36,1~5,487

• ...... • • • •. • •••• • ....... • • •• • •. •. •• •.

9,124,660
21.,321,56il

2,550,030
6,574,630

718,966
3,590,629

836.,3;!16

6,681,221

1, 403, 7C9

810,193

928,915

M/A

575,750

353,165

920,590

575,750

344,840

0
0

0

0

N/A
N/A

8,.325

8,325

II/A

6.126,517

1,.661,7~0

7.,26~.358

8,053.,713
197,465

2"~

2,075

926,840

2,075

919,515

8,325

0
0
0

0
0

6,325
899,155

0

0

BY UP!

IMHEDI~BLY AVAILABLE FO~DS WI7B.OHE-DAY
ftA~UBIU OR COU.IMUHG COii'J:liACT LOANS. ••
· SECOBiiiES•.PORCBASBD OHDEP. .RESA~E •, .

J.GREEI!Elf~ • •• •. •• •. • • • • • • .-a • • •• •• • • • •

OTHER••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OTHER SHCURiilES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMEH7 •••••••••••• •. •• • •• ••• ••• ••••. •

•

H/.A

353,165

0

2,075

0

N/1

0

'. 0

901,230

I/A

548,065

353' ..165

0
0

.• 0
2,075

27,685

B/.A

27.,685

0

27,685

FEDERAL FOlDS PURCHASED AND SECUBI~IES SOLD
uiDER REPURCHASE AGBEEMBNX
AT DO!ES7IC OFFICES OF BANKS, TOTAL•••••••••••••
BY

AGREFII!lf:l: •••••••• •. •. ••. • • •• •• •••. •.

OTHB.ll ••••••••••••••••• ••• ••••••• •• •• •• •.
OTHtB S!CURI~IES SOLD OBDER REPURCHASE
AGRUMU"IS ••••• •• •••• •. •• • •• ••• •• ••• • • • •

•

MEMO: .IMJIE!IIATELY AHILlBLE l'UHDS WI.T!! A
MA7URITI GR~AIXR THAN CNE CAY INCLUDED
IN OTHER LlABILitiES FOB BORROWED MONEY •••
U

DOftBS.TlC OFFICES. OF EDGE AND AGB.FEUHT
SOBSiVtlRIES, TOTAL·••••••••••••••••••••••••
BY IIC~DEF
. COM!EBCIAL BANKS IN U.S•••••••••••••••••••••

101,608,542'

31,296,190

8,948,999

16,328,415

125,525,316

9.,197,527
700,264
5.,579.,508
3,54<3,009

50.790.723
6,548,293

13,791.,795
3,458,971

6,495,221
503,710

13,772,062
8,469,317

3,315,.102

1,58.3,858

4!,479,091
345,338
2, 152,.088
1,369,073

2,551,470

60.566,388
9,846,892
15.,279,217
8,870, 778

22,.389,9~1

158,784
4,578,217

4,261,853
17,766,297

2,455,559
6,690,905

92.452
2,510,956

184,619
2,633.,362

6,625,245
24.,334.,796

122.985,450

104,211,640

18,773,810

99,211,812

26,959,009

6,814,629

13,114,638

109,870,812

41,809.754
81,175,696

32,342,035
71,869,&05

9.,1&67,719
9,306,091

28,849,744

8.,'J39,341

60,362,.3"611

19,519,6~8

4,520,669
2, 293,960

6,639,932
6.,414, 706

35,109,822
74., 7<60, 990

18,868,281

13,879,18~

12,396,730

4.,337, 181

2,134,370

3,213, 777

15,654,.504

12,7.38,272

12.192,216

4,013,S85

532,937

328,277

67.0~1.-609

57.,864.,l82

10,35-2,602
11.~22,2~8

9,652.,..}38
13;.,659,744
7,674.,239

6.,809.,9£4
26,968,158

,~.239,.252

6,651,0IJO

100,6\10

0

0

391,692

69,650
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

225,133
8,251
14,.167
877

1/A

27,400,
14,914

25,600
5,350

0
0

329,655

I /.A

229.,189

100,466

0

0

329,655

59,175
269,880

N/A
N/A

59.775
169,41'1

0
0

0
0

59,175
269,880

M/A

51,903

134

0

0

52,037

N/A

16,546

28,123

0

0

44,669

381,692

N/A

281,092

225,13.3
6.251
74,167
877

I/ A
N/l.
1/A
N/1

155~

53,000
20,264

53,000

II/A

20,26~

COH!Ul1CT. •• •"' •• • •

329,655

BOBBOUJGS
SECURITIES SOLD OID!R R!PO~CHASE
AGREEft!NTo••••••••••••••••••••••••••
07HER •• • ••• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
OTHER SECURI1IES SOLD UND!R REPURCHA~E

59,175
269,880

SiATE AND LOCAL GOVERNMENtS IN U.S••••••••••
U.S. GOVERNMENT AGENCIES AND CCFPORATIOBS,
BABKS IN l'OBBIGH COUN~RIBS, AND
FOREIGN 02FICIAL INS?I70TIOBS •••••••••••
O'!'HBB ••• • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • J • • • • • • • • • •• • •

. 3.,960,035

483
8,251
H,167
877

381,692
225,1.3.3
8,251
74,1p7
817

S&L'-5 Ull !D:iOAI- S1l-YIIIGS B!JKS •••••••• ••••••
NONPIUIICIAL BUSINESS IN U.S ••••••• ••••••• ••
•,

23,762,.307

141,85.3,7.31

HOLDE~

CO!!EBCIAL BANKS IN u.s •••••••••••••••••••••
S&L' S AND MUTUAL SAVINGS BANKS•••• • ••••••• ••
NONFINABCIAL BUSINESS IN U.S •• o•••••••••••••
StATE AND LOCAL GOYEFHftEN~S IB Q.S •••• ••••••
U.S. GOVERNMEN~ AGENCIES AND CCRPORATIONS,
BANKS IN FOREIGB COUNTRIES, AND
FO.BBIG!( OFfiCIAL USUTUTIORS. • • • • • • •• • •
07HER. • •• •••• • •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bl TYPE
IMMEDIATELY AVAILABLE FUNDS WITH OWE-DAY
81TO.BITY O.B CON7INUING CONTRACr•••••••••
BORBOWINGS
SECURIT~ES SOLD ONDER REPURCHASE

•

.

901,2.30

53,000
20,.2""

SI '!'YPE

IMftEDilTELY AVAILABLE FUNDS WITH ONE-DAY
ftliURilJ O.d

•

•

COHT~HUING

AGliEE!llHiTS.. • ••••••• • • • • • • •• •• • • • •• • • •• • •

52,037

MEMO: IMMEDIAtELY AVAILAELE FUNDS MlTH A
U1UHITI r,aUUB ·rHAN ONE DAY INCLUDED
IN C!HE4 LIABILniES FOR BOBRONED MONEY. • •

~4,669
44,669

•.
!I

SUPPL£MEN'IS AND RELATED ITnS nOM THE REPOBT OF CONDITION AND INCOME !'OR LARGE INSURED S!NKS, .1UN£ 30, 1982
THOUSANDS CF DOLLARS

-----·---------------------UFM

WITH

I
I
I

I

WITI!OUT
FOBEIGH

L

UM~!jj §AUS

!hns

I

NO-ftEMdKR

~SOLIDUBD

.lill'U--

BANKS
I OFFICES
I
I
I
I OFF.ICES
I LESS THAN I $1 BILLJ:OI
-L-,U______L_U___ __L_!llill!I.....L-~UIL--L-----UUlUl21 I !!I DQU

------------------------------------------1__
tess
AND ALLOWANCE FOR
EXPE!l!ENC~

J,.CAN

FO~E!GN

TOTAL

•

•

POSSIBLE LOAN LOSSES
.SAL A NCE .QF ALLOWANCE 1 END OF PREVIOUS YEAR ••••••
CHANGES INC.IDEN1 TO MERGEBS AND ABSOR2TIO~S •••••
PBOYlSIC~S roR POSSIBLE LOAN LOSSES •••••••••••••

YEAR TO DATE, l'OTAL •• •• • •• "'••• •• •• • •
SECURED PRIURILI BY REAL ESTATE •• •••. •• •••• • •
;o HNANCIAL INSTITU.!I.IONS ................... ••••. •
FOREIGNERS (7) (8) •••••••••••••••••••••••••••
OTHER (7) 19) ••••••••••••••••••••••••••••••••
COMI!ERCIAL AND INDUSTRIAL •••• •• •••••••••••••••
u.s. ADDRESSES (DOMICIU) 171 ••••••••••••••
NON-U.S. ADDUSSEES (DO~IClLE) (7) ••••••••••
TO INDIVIDUALS ••••••••• •••• •• •• •••• •• •••••• •••
OTHER LCANS •••••••••••••••••••••••••••••••••••
TO FOllEIGN GOVERNMEN.IS AND OFFICIAL
INSTITUTIONS (7) •••••••••••••••••••••••
O~HU. ••• ••• •••••••• ••••. •••• •• ••••••• •• ••••

CHARGECFFS 1

8,.307,116

6, 86t1 ,E, 19

35,829

11,715

2,242,596

1,872,690

2,026~

95,232

1,642,135
68,793

ij3,203

42,010

R/A
N/A

22,407
19,603
966,762
786,758
180,00ij
515,526

10CJ

1,113,463
N/A
N/A

5,567,872
15,282

13,635
371,865

1"9, .. 61
6,912
166,441

1,075,207
14,569

1,704,290

247,521

7,231,909
21,260
1,995,075

383,969
26,439
1,193

1,491,261
61r932
29,156

366,640
15,167
13,521

168,203
18,133
526

25R,492
23,164
1,803

1,767,612
71,468
41,400

1,989, 783

N/A
N/A

N/A

N/l

~/A

N/A

)46,701

824,737

210,291

N/A
18,435

H/A
N/A

N/A
R/A

N/1
N/A

N/A
H/11

N/1
N/A

H/1
B/A

537,332
38,105

110,271
17,.39()

67,915

3.193

102,958
8,305

612,560
50,383

H/A
N/A

N/1
H/A

B/A
N/l

N/A

N/A
N/A

B/l
1/A

121,662

991,801

~,045

199,992
9,643

H/A
N/A

809
48,236

H/1
N/A

N/l
8/A

R/A

YEAR J:O DA.lE, TOTAL •• •••• ••••• •••• ••
SECURED PRlMAR.ILY BY REAL ESTATE ••••••••••••••
TO FINANCIAL IN~'IITUTlONS••••• •. •• •••• ••. ••• ••

537,966
35,238
37,113

'133 ,411
30,35ij

104,489
4,884
971

389,496
27,116
24,870

107,057
'12,819

41,413
1,871
84

69,975
3,601
1,055

467,991
31,637
36,718

(7) (8) •••••••••••••••••••••••••••
!71 (9) ••••••••••••••••••••••••••••••••

N/l
8/l

N/l
R/A

N/l
N/l

N/l
R/l

H/A
R/A

B/A
B/1

231,024

34,936

H/l
R/A

COI!ftEBCIAL AND INDUSTRIAL ••••••••••••••••••••

157,5a5

30,885

200,139

H/A
R/A

· N/l

53,123
M/l

19,796

ADDP.ESSEES (PCMICILE) (1) . . . . . . . . . . . . .
NON-U.S. ADDR ESSUS (DOftlCILE) (7) •••••••••
TO IND.lYUUALS ••••••••••••••••••••••••••••••••

3,338
33,464
196,088
149,707

K/A

H/A

R/A

N/l
N/A

R/l
H/A

32,478

183,125
16,371

RECOVERIES,

'F'OBElGNERS

OiHEE

u.s.

715,518
58,688

1,442.,437
18,114
369,906

36,.802

N/A
6,251

Ill

R/A
H/A

215,603
18,332

46,381
154,348
15,885

61,255
2,144 7

163,927
16,083

32,613
1,651

19,063
598

N/A
N/A

1,9Jq
13,951

B/A
B/A

B/A
N/A

H/A
N/A

B/A
B/A

1/1

N/A
1/l

1 ,.~J88,137
59,99-.
5,430

279,476
21,555
222

1,101,760
34,816
4,286

259,582
8,916
702

126,795
16,262
!142

188,514
20,163
748

1,299,623
39,831
4,682

N/A
N/l

1,208,661
38,ij39
5,208
19,069
-13,861

N/l
B/l

M/l
M/1

H/1
R/A

882,439

170,67~

N/A
1/1

N/l
H/A

N/l
N/l

111,765

667,232

156,568

58.639

90,717

791,662

R/1
H/A

637,051
133,623
361,178
33,160

B/A
H/A

H/A
N/l

H/A
R/A

H/A
N/A

138,737
7,196

N/A
M/l

H/1
R/1

499,915
40,356

373,405
22,022

77,658
15,739

48,852
2,595

70,480
6,344

ij29,435
34,012

N/A
M/A

-1,125
34,285

B/A
N/A

R/l
R/l

N/1
N/A

N/A
N/A

R/A
N/A

R/A
R/l

UJUSTMrN'IS FOB fOREIGN CURRENCY
TRANSLATION (7) •••••••••••••••••••••••••••••
BALANCE OF ALLOWANCE,. END OF PEUOD •••••••••••••

-18,32ti
9,079,082

-1e,326
7,528,101

B/l

2,211
2,117,911

0

1,550,981

-20,537
6,165,H7

0

-18,326
7,930,298

BANKS WITH fOREIGN OFFICES
CHARGEOFPS ON LOANS, YEAR TO DlTB
FOREIGN OFFICES, 'ICTAL LOANS (7) •••••• ••••••
DOf'H:S~IC OFFlCES. LOANS SFCUR!O BY
REAL ESTATE (1) •••••••••••••••••••••••••

N/A

233,809

N/A

N/A

H/A

54,.559

5/l

N/A

N/A

60,765

N/l

N/A

25,387

~/1

OTHEli LGANS •• • •. • •••••••• • ••• ••. • • . . . . . . . •• ••••
TO POBEl~N GOVERNMENTS AND OPFlCtA.L

INSTITU'IIONS (7) •••••••••••••••••••••••
OTHER ...................... ., ..... ••. • .... • •• ••. • .....

YEA.R TO DATE, TO'IAL •••••••••••••
SECURED PRIMARILY BY REAL ESTATE •••••• ••• ••• ••
W IINANC!AL INStiTUTIONS •••••••••••••••••••••
POllEIGNE.RS (1) (8) •••••••••••••••••••••••••••
OTHER (1) (9) ••••••••••••••••••••••••••••••••
CO~ftERC.IAL AND INDUSTRIAL •••• •• ••••••• •• ••• •••
u.s. ADDRESSEES (DOftiCILE) (7) ••••••••••••••
NON-U.S. ADDRESSEES (DG~ICILE) (7) ••••••••••
TO INDIVIDUALS. • • ••• •. • •• • •••••••••••••• •••• ••
OTHER LOANS ••••••• • ••••• • •••• •• ••••••••• •• ••••
TO FOREIGN GOV!l!NMENTS ABD OFFICIAL
lNSTlTUUONS (7) •••••••••••••••••••••••
OTHER ••••••••••••••••••••••••• ••• •••• •. •• •••

NET CHA.&GEOPFS.,

1,.961
N/l

•

•

•

•

.I

I
I

796,02ij

t.1Q8,781J

M/1

N/'1

R/A

N/A

M/A

H/l

N/A

N/1

K/A

N/1

1/A

N/l

N/A

II/A

R/1

N/A

N/1

H/A

l'I.El'IO:

LOAN RECO.EfUES, YUR TO DATE
FOREIGN OFF.ICES, TOTAL LOANS (7) ••••••••••••
DO~EST.IC OFFICES, LOANS SECURED BY
REAL ESTATE (7) •••••••••••••••••••••••••
NET CHARGEOFFS, YEAR TO DATE
FOREIGN OFFICES,. TO:rAL LOANS (7) ••••••••••••
DCMES'LIC OFF.ICES, LOANS SECURED EY
UAL ESTATE (7) •••••••••••••••••••••••••

N/A

173,04ij

H/A

N/1

M/A

N/A

N/A

N/A

N/A

29,112

N/l

R/A

H/l

R/A

N/A

H/A

36,113,687
8,721,127
16,317,100

27,925,3ij5

8,188,342
2,324,655
2,996,626
2, 278,172
588,282

31,085,602
7,225,105
14,40ij,448
5,516,699
3,939,343

N/A
N/A
H/l
R/A
N/l

5,028,085
1,1196,022
1,972,652
1,151,278
ij08,133

6,085,120
1, 714,152
2,388, 705
1,503, 739
478,518

30,028,567
7,006, 975
13,988,395
5,164,238
3,868,958

INTEllES~

AND FEES ON LOANS A~ DOftES'llC
OFFICES (10) •••••••••••••••••••••••••••••••
SECURED PRIMARILY BY REAL ESTATE•••••. •• ••••••
CO!IJIEP.CUL AND TRDUSTRlAL •••• •• •• •• •• ••• •••• ••
Tu IN Dl VIDU ALS. • ••••••••• • ••••••••••• • ••••••••
ALL OTHER ••••••••• •• ••• ••• • •• •• • • •• • • •••-. •••••

6~67,917

q,3ij7,476

6,396,.472
13,380,ij74
q,389,.205
3,759,194

•
•
•
•
•