View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

· ·9o:C j · ·..
--------------------------------------------:110 ; t'c'ci~;":,;.~·.--,;,
.I

I

I

_FE_D_ER_A_L R_E_S_E_R_V_E_s_ta_ti_s_tic_a_l_re_l_e_as_e_._ _ _ _ _ _ _ ~.i r~Wr ~}__
·~o
~"'·
··.~~L RE'>t;. ,•

......

1.10 (120)

POi IIIBDilTB BBLElSB
JOLI 27 , 1981
PIBliCB BlTES liD OTHER TIBBS 01 SBLBCTBD !!PBS OP COISUIIB IIST&.LIII!
CBBDif ll!BIDBD 81 llJOR PllliCB COIPllliS
(lOT SIASOilLLI lDJOSfiD)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II
II
II
PIUOD

II
i:USOI&L LOllS
II
IOBILI BOll CBBDIT
II•OrHBB COISOIIIB GOODS'' 1/ CBIDI!
II
II
II
11--------------------------------II--------------------------------IJ--------------------------------II lVBR&GI I lYIR&GI I
II lYIR&GI I lYBRlGI I
II lYB8lGB I lYBBlGB 1
II PllliCI I liiOOIT I lYBilGB II PIIliCI I l8001T I lYBRlGI II PII&ICI I 110017 1 lYBRlGB
II
R&TI
I PllliCBD I llTORITI II
RlTI
I PllliCBD I I&TORITI II
8111
I PllliCBD 1 lll!OBI21
II (PBB CBII.f) I (DOLL&BS) I (IOII!BS) II (PU CBI!) I (DOLLliS) I (IOITBS) II (PBI Cllf) I (DOLLUS) i (IOI!BS)

-------------------------.----------- -------------------------------------------------------------- ···-------I
I
1979

lOGOS!
10111111

I
I
I
l

I

20.41
20.58

1,711
1,701

50.9
55.4

13.64
13.83

12,039
12,527

133.8
135."

18.96
18.63

635
559

25.2
211.7

20.55
21.16
21.32
21.48

1,816
2,01&0
1,912
2,130

58.11
66.1
63.1
67.6

14.05
15.94
15.91
15.98

12,479
12,811
12,398
13,540

133.4
135.7
129.6
150.0

19.65
20.90
20.94
20.94

589
6(10
568
683

24.. 1
24.5
24.6
24.9

J

1980
PIBBOlBI
Ill
lOGO Sf
10111818
1981

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11.38
2,370
10.3
13,675
148.5
20.96
758
27.0
21.112
PIBBO&BI
76.4
17.54
13,961
j
20.75
2,634
152.1
21.00
28.9
811
H8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1/ BICLOD!S lOfOIOBILBS, IBCIBl!lOilL IBBICLBS, liD IOBILB BOIBS.
•011: !HI DlTl SHOll II THIS flBLB liB COIPILID PBOI l QO~TI8LI S08111 COIDDCTBD 81 !HI 80l8D OP GOYBBIQRS
o• TBB IBDBB&L BBSIBIB SYSTII. POl IOBILI HOBBS liD •OTBBB COISOIBB GOODS,• !HI D&Tl COlli COI!IlCfS POICHlSBD
II PllliCB COIPliiiS, PBIBlRILI P~OI RltliL OO!LB!S; POl PIISOilL LOllS, TBII COlli SBC08BD liD OISICOIID LOllS
JlDI DIBICTLY BY PIIliCB COIIPliiiS •01 ROOSIHOLD, Pl!ILI. 01 OtBBB PIBSOilL BIPBIIDI!DBBS. il!BS liB lllllGB
C0Sf081B JIIliCB ilfBS BEPOBTBD 01 11 liiOlL PIICBI!lGB llTI B&SIS &S SPICIPIBD II ~BI IBD&BlL IIS&IYB B01BD 1 S
RBGOLlTIOI Z (TIUTH-II-LEIDIIG). lVBBlGB l!OUIT FII&ICBD StlTIS~ICS DO lOT IICLODB PIBCOIPO!BD PllliCB CB&8GIS.
lYIIlGB ~&TB liD llfOBITI DlTl 18! PBR DOLLll .IIliCBD.

OTHBI PBDIBlL BBSBBVB StUISUClL BBLBASBS IIHICH IBPOI! PlllliJCB lUIS Olf COISOIBR LOllS liB:
1.12 (122) (COIIBRCllL BliKS) ll~ &. 4 ( 11 4) (lUiOIOBILI PIIIliCI COIPliiPS).