View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

Pla'/l!•'t.ll.e:

""'fhlll lll.ll'6i1'1.~,.

rhi111 n\b~1';r vehi ~19 W ~
b A?W !n ~QO't", rd,a,nc
WUh the in$b1'1.Hlt; ,i )~ I! l\filn ·~o L".
t!mA l ~ WEll!l p:),q.umi UJ!J.de?:
·rnr 13'0 11.it dil. • '!'~e p t.I.' 'li:!:J [.1: l-? hu
b t~'ild Utt.ioa \ P1l - a:L~ale
1111tt\e by OClifl.Giete l'L · , l 011 :.i p1:.1 1;;i .1
W'P +id
1
41 '~ t'L'hno i:J w:Lt)li th•
ooncUt,~d~s o~rt1.:l.t1ad on tti ~ 'fl!fll'Ei:t' ~ilt o~· o r Fr:mn .ll'M-4 whl l"; h cnn-r
1 1~1 ~1µ od Q1Jl' a1,.1itl'tor~t1 l.rPIU. y<!Ju ·to
Qn umm.a ~e tmis ·tra r.t oc ·~~on .
1

~oµr~

Terr

JL . . ,. .e.
~

fr
Aas i

~r~lr,
~

'

.......

___

,.._.A . ..... ( _

c. :eoU
ant Ma l!A@B r

bit l!.
M~d,

"S.,rl,1
'Llt U

!it

ti

J

.\ U

I

'"

•

... _.,..
,_

n

I" '
....

.. . . . •• -·-

ll:i..

~·

fr.ii

• ""'·•-·-·~·k• '.

--··~--·--·..----tr.i - - ·- - ...--.. - .....

r·· ,

·• . ..,,.. ,.., . . • ·-. . ~·
"41"'f'-• -·- -

_ _ .,,,,,,... _ _ ,.,,...,....,_ ..;--,;. .... ,...... "'~ - ..... - r -...

.iil"' t e _ .. ,_
Ot

.. ., -·-·-1-.. -- """!

I

I

I

. ·-· ~ ·:_· :.. .

:::::h --··· c.
-11'

•I

w

•

_·I

...... _...

••

··~---·

·1-•"'.i-.....~-·--

..., _ _, .,.,,~--- ...·-·-·-·· ..,., __ ---..-- --·-·-----·
. -·- _ .... - ......... --·--•.. -·

L., __ ·--·.... -·-

..,.
-~1··------

~-........_...,.--~V''•.-

t en , oo h of ReMn tt:t.eni xi.~ _, ·•

A7r11•e.tsa

v . ~ui11H r.n1

-1.A!::_. . __

- - - ..... ' ..

:ppralser : __~/~m...~r-fL.j.oll~...._,~...,.°'¥-'~:::.:;.a-,.r.
Ap-pz·dcier : .~;4:.c:;;~~~~~~~~'(/
I

Jlt' - ~ 6 (l_,4z )

I.

11H1S IS 1'0 Cl'B~ 1 Y thia~ Pile und.!11 ig11ed h4lll ~1li.l n.J um.I ~ ni.bt d.he tna~•u~·
tion& 1;111 ~~t.t· rtverte he-tt0 reiiiudin" the dl"p0111t It ol bl\ m~~~ c vithklt t ~,lli, •d oo
W(l
~ni f 8· , [r.o
tta.®fd1he 111hu lil'I~ uu:o•pur red by raf¢V11r1~i: h~rrdn Ii\
thia g~~nnill• LI lfi~~itd] •~l'lh ahir ui1d1trillf{ll1td hill! ight?d cooi;urr1t"1''' h lll!with,

&ltil l11~b~~111~f.ona

i)d h'• ~11 tll\.e d'l~C:

o

W CJ\ ('Q.l'n~ f't~tlM

IU'lll

1111.11t o~ ~hi~

Agn~irui11~.

'fl • und 1 .-Sfgn_iedljilsl.n~ to displ1fle o ~hft 11fop~1"Lld' m . toll v Md~ "l'rdlrt~ to
ke1tt1llllv11 'No. •.l:'C- $ u fotitb. on 1\1!) r~!/ rs ll •t1t1f, nJ reqOl!l!t!a h
~l ·rt1l ~1 4~rl\I
11.Ml vf sr~n frii~lllllll:O, 11/J .flM!c:lU Kli\Jlt 0 •hit lJnit1.1d t.lti! • t() ~t;t i:or mgly. ~ h~
.;;comfJlillhm l\l f the lt~111t.1hv11 iu~in le tt!d ,PPtrlU to 'IA&4 &nit, " llli pli.! di&•
ttt~ilb I im.1 CJBBfble r ll. . ltU.lllbl • .1fJ i.nlt ii! u·~h1 "'~~u to 11).IU~ \JPh lilRl'l!H dJ ~ lt1i II
cif ~~ 11.it.o~ ~'lb.11~!~ il.<l l~ 1t1na p~o~i:.

IL.Id rnocor vtthl~le ·~ l\l Ii 11'1'~~ to ltllld Ol1nl~ ~ 't)IC ~l" ri!ik p~ uhe 1JOdlm1l[f~d ~J
l~ ~ >il(r1t1i1d 1.\h~e n lmbtJky or rl!'11~0111.1 hl!j~y hAU dll.Qh,~o 111lJ ~u1k. (011 ~'1Y ~- ~'llf omlllr
a n In ~nil! .: on wirl'I. d\e ha1iJ1~1 Iii~ Id lllf!>IO~ •ehidl!l cw dfupoaitloo 1 ~he pl'I ·~edit '
thitreol.
I

The i.ll'ld!l,IJ g1114d fi\1t11l1ilri 11greea1 "PO" den1tuuJ, t0 r bnlau• th P rJ rttl R.e11e.rvc,
B l'lk ef S1~n f nnciuco, ,Pi1 t Age11t of th~ Uilited ~teQ, i full for a.111;ho.~,_?.itl lll'lJ
~o. lncurm.l ln ·onnectiotl with the <ilillpo11i~l(.m of ~iJ rno r v~hlde,' nd u~l'I ri,.4tt
~id ~,rnk tc> du·~ f ro1n the pi;o.;;i;edn of th~ (Ille <Jf id .mp~m: v lucl1i

f:ll Sit' ~..
11. C()Ooltf oL J\DMl~lS'f
• l'w111~ilccJ; C1dUo.111ia

, , I $T V 1 ONS 10 EVAOUl~S
REGA ,DtNG IS'O ION OF MOtOl VIHICli.ES

•

~ ~1U\kt<ll

•o •'*~1& ~b~U. pll!l~P• vl!}µ+)Jlis I.Ii> rt( ept.JtJn • n•~n;
1'fo W!~ll-\lll'lit' llll.~4'<l\r Ull 11. i~n 11\q.e c~~i.1""3· will be et')lllbf~Ji ~ •~me t!Jfiui• tlmc
t0 htivt ~h~ ID.ll)l'.Q~ v~hr~ •11M ~d b~ •be11t)• v~~~1·n~ fQ~ ~I..- lfi'4vidulll 'Wlel
1
£v111:u .ea will

llPC

'lib~ Vni~i)

It~

u~l)nl

rin la ~IJl\4tilrl~r

w.~µt· mq&~l~ ¥•.hiltlea

Ill I~~ ~~111t4m

'll~j;1J"'lll·

P1•~ ~Ill ni:.ll!1tfQn. u11JCQr \l'lfll;li;:lllll iµa.~ be lt!I>,acl. IQ!d or Oii~tr11Vi!Kl dis~~ of
by ~h11 ~m1~11 p~va.(.ali)', ~11.hf.>'1~ vo~ttli'PA'eAl!il iqtiufer11:~e r:>r ~itl~111.1ir..
1~1111tb Ulfl!ll the aptlii1.111d

'11h41i o~ll11~ altA1rt1aij~~• pre~lin~~d t 1 !b •11~011~•
111\1111• ~,• !411 (11Uu11111:

bJi '11!~1a

inpt<lr

Altnrt.11i111 ~. '1,!Q ~~liile, ~ja..illt.1~11; vtil)ldie to ll•!Jll'~' .Rq19~V1& lffnk
il)i Mi Ir nc""11>1 ~H .Pl~~~~ f«•nt ~~ .~_, rl#•d s~~I~*· f ~~~dqe ~·
<JWtt.11,·11 n11ki, wl~hq~1u l11111~l!D11J1 J whl1i~, ~tn~11~~ wlU, In 111;:1.- i1M'1U1.:.1• ~.
h:1 1>111111 ii'~ • (a~ .~q1bly €.l!!n~ar OG 0~1wr d11.i11n.al:af1 pl~"l11) '11d
n1U1t of n11d1t~ralty be of a 11~~1~d~~ wit!~~ '41UI •tl~J~i;t! 1ruitoc vc~iill1111 #p .
11. more 11r It~• r~pld dcf.arloriltlb,11 . '

•II•

Allct"4i~· ,2, Tll olfo
S~mteu

hill

lllOt(/11 ·~hld.c for iial• ID

ehc Wllited'

on •ha followln1 buu:

'l'hti "1Pllt>~ v~hl 111 '1llt b, Bppmil;~cl l1y t\lo'U di.ll r\i m~ed ~ppral~~·
aoiJ, ii~ lt~ dl11'1reli011 and qt lU option, ch~ my n1a;i,. buy l~t flldtqr
vchl~I ' ;it thri 'Pll' ln~d prlau: wh111h ~i1 1lll o h ~01111~~•r, ~Ji,\1~td1tb11 Bl e
Book wbolqttallt ·~tu11 Jn oij11 '"~11Jiq~ wh11tu 'ht ~urq~!lllit "' ~u"•ll111miat&~.

PURCJIASll OF MOTO• 'VEHJ~Lf!S BY
UN.l'l'EP STA'T S

'l1U!

J,. rt 1h1 .w.alii< ,, NOT 'hd le1.111I Plll11er ~f du1 •n,otor 'llclu;df~.
in lllrdur to ll~r•nll" lo~ a nqlu W ii\~ A~h1y, htt m ~I present t;o ob• fl~d i­
ll!r~ Ru rv« Bu.nk l!Jf S~11 Il~~n~lii<i!l 1 iln Fli!cal A n~
the Uni~td
!'lt,1te"1 ~ ti Ill c1i,u C<Jht1:0! Saaelort, Qr a~d\ o~h~r pince llR Ql~y be
dlrllttted, 'h11 following :

oe

I,

ltiu:gl~•,~r:fon ~er,tlti~at~,

tlcl1 otb-r 31lli~!lt!~f\tion an~' amn~rice an

eo &Ile Un·•~"

q

w I~ 111

l•

!

~.

MU•

'

If ~~~ '1!14<l.,.~i 1lt~ lll-~I 0~11•1 of 11).1 I!!-<*'~ 1111~i,lf~. l'lll n\.1 11~.
I,) 11ddl~i:>ll w ~l\e fQtej&Qln •• pttljlnJ the. o~mmlµp cierh1~1•ltii!~ July
llnrlorll!id.

l)Ef\U:'llTIOI.'{$ ANQ

C:O~C>lTIONS

foch1d~d ill bhe l~rll\ "n1o~r v11hlr.:~" ~rfl 1he follpwln$:

l. Pa~uen"111 ca,•, lic~t an.d 1ncdi1J"'· fh~vy p&lfliao1111r oartt In ord~r
to com~ Wlbhli1 ~lie J)urCi~flllll~I C:ill~4!11l~~ 11\U~~ be clal!Jed n~ '',l'l1,;d1um'',
a~ ah11 Aoo1iy 111 11dtJ a1.1tl.·u>rl:...d ~ ~ur~li -. a~ if "h1111vy.. pauu11ng11~ oa~•·
i,

Mo~o,:~ywlil••

3.
11Mtt 11J 1111pli• of all 1yp1ta, J1101~dh11 giclb.1pi nd i:J111l~vuDy
ID1,111rc.1 1111d er:a11tor11, indud n1 ""'81•H•Uall: t~aqton,

h la not intend;!d to indudii within, the !trill "motQt vehiQ!ie •l
only for lum o~eraf;li:ij\,

,Hlf·pcop111l~cl motor 11th idle" tu

tbr:illl:

••cl

ln. cb• ev~pt that tli• 1alt of an.~,, iQCQl! 1ftlhklt la noc (1)1Jl,Pl111t1td or
at111c;ar.i 11pt f«i)llil!il1t, the Fcd1m1l R.uUDVI' B11nk of Sori Fnui~IHtp, aa fli11ewl
A.gene ot ah11 Unleed &~~e", a~~r.,~ foo ~nd a~ a.ge;na 1Jl ~he. eva~u ,
re~~l'Vt~ ti~!I nr11\t to ~ol~ uch lnottlr v~hkle -~ ~he OWnllln' 8 ri.tlki, U
1•ho~u s~t fo11dl, Qir trJ l)lak.e 11J1.1h oahef di~~o1ltion of 1udj illfl~l'lll' i!nhj~le

duly 0ndor11ild.

'1, The 41&tllflR~nb 01\ In!! U'<ef~I h<l~~!Jf, d!lf)! ,fflrJICld

t

"t>

\le ~ 1h11~ •hi evauued hfl'I
•ll \l1tv.
C!QN!l...111e1~•d . IQ ud1 an il'ldll'll~lt
th!I ~'fill~ o~ ~o y 111~1.ll~ai to ~·IJ ~•ti'* ~ '•'-"llP~ur~. 1u peq11lil~d by l11w,
will n~ ~u r•~fYU~d by lh11 1<u1~odi11n of t11• fllt11!1Jr vehi~i11,
111> ''""

IJcJ wi~l)HM!ct,
m~)I' be c-iqulmf lly

tho! P~Jeeal le111r.e Ban)t o! lfon frllJiciscq, aa Fi"~al .t\gent, of the
l1nlb1d S1at111

In cau •h~ 'IV\l,CUlle ill nua eb~ l1tt1i!l llwner, ft 1n1111t. b~ <;1 leauly uii.d~r'
o ti tl\aa I~ lh• h1~111btcdne11t agalmc th 111otor 11ef\id11 "' equal llP or

bl !ti! ~~ dl~cretlQ'91 lll;ll>Rll~ Cl> tiu j~st and squli:~~lll, ndt.1dll11J
Hie righ~ ~o pt!fl\l ~ ti\•· l1e111f OWT1tlr
e1111fi 'fn!W.lf ~e~l~lit to t11ke hla
a3 lllll'Y,

or

l~IJa.I r~cQunc (q~

vep1>1111iulon or

oe~e~.

h lb ln1end¢d that tfa ilb<)llfe proced'Jr~ wm pro,,id~ il t«1U~iblir nu1art•
of prt>tc11tinl( chit ln~crequ o~ 1.vuou111u in th~lr motor 111111ltkl1111, ~Ith.out
prejudic to ch~ lntere~ of Q h<ir$ thu.;ln, and l~u~ "<¥ill 11ftl!I 11n equi·
tabl11 diu~f>el!lf()l1 ol 1uc~ p,operty.

--·- ··-·.....,._~

_

_..............

dlo

.,

·• Al· I y, I •

1,

I

1'be n11~wt Yi!/hfclc dew!.~ in '111- f(,'If ill dela~11 4 .~ .i., f~ ~.,,. Blari.k of San f r11.nd11ep, aa l'lillial Aaeo'
of the Un.Itccl !Stien. all U. '°'~ .Uk of lhe ~and k i apadi -bu IM ti.billicy or rapon1ubl'11JY1 ahail be um~
by the F~dual ~Jl\'e, Bankr. pf San fr;ui.c*'> f~ an~ aL1 r,, oini11ioo bl (cinnei.>&ian with ima dispoeitipn. ~ ia un~aar.«:iJ
l
no illllunnce willl be p~vldild
~ jlrope~.

-t

1

m

I>a.t1:_............-~---_.._.,_____~·· ..~+?I•-

______ __ __
,

.,........,,,,.,.

..,.,. __

*"'

Uru!k..-d
orap by
bl a.;uept!fd f
11 e,rdiul.
11unnin
'
p(Qpll
~
!I
i
J'
m._
t
vehfoll
mpto,
Q'

C~.jla Oove'i.qi~nl,

I&!

ii ~ ftlloW,. ,
Th~ fl.'t1l!1!4ti'« foJ r~~lbtl!JI nd llto~!riti a. mp~r ~11bi1:I•

(a) 1'he

$~, ~ ~IOI'

V'

d~ ~titglHbl'ii:b/011 Oertifi~n~c ff~r

chi4

,
vehid~ rn~t be ubmltted g~ bh~ '°'vQ Co11~ral tincion
i:4
;prc~11
bit
1\en
1
'
1J11IU
.3)
(Fl\,8
fofltn
t
a1J4i ~, <:op~elf ofi

11.til'O
(b) ",twu ~Qpied of thla form, tog11~r. witih ih1t i1g!at1
loi)
(t1hr11'1
h,i11
for
ie
evai.;uc
th!C
to
mfod
.ie.
1
·
~rtllk'l.te, will
Wrd
'{!he
.
(~nt.er
"Dl~ly
.(\s/jj..
tcll
~ig,na
~h.,
ac
l
1.111tll a.rl'il/a
C!opy w ll be 111:tatn.ld ac die Cjvll C'11tnol Strltfon.
~
(e) 'l'h.,, evilai~1.1e wfU bl, ·vt1n 110 ~Qtltication ~II w~b
llUllf,f.)W
~
of
111
....
ap
·•~ly, llD U. ~
will/
vdii¢lc,

*

Amii blJ 'Clth~r th1i jtV!lputei will
nm:.t&i'llc qf chit Pe4'1ual Reserve ~n~
d111Uve11 ro
' bf &n friaici'ai:o the two ~dplitll ol thli, fbm1, th; *!!!~
hya tell' the . .iitl•. '
J t.lli.affl)fl (i'iertill~.. a.di•~bi

(d)

On

a.11rival

~~ie J'ep

·'
•

•

thie Pt:deµL Re1ewri ~~ 9f S n
(~) the
p,IUlQllf..'O will ohm ~ll numbers 01) tllle tdml anel/'~£ lo~
t
to bl!: cot11~t will ad:.nowl(l.dge receipt of Jhe ~r w'hicl
the
co
it
in1,
(j~livo
by 1igrll.n1 fOOit c.opJ of th~ foem aod
~Ji

I

f

I

~~preacn~ii.tlve

f

f:Vll:IX~,

~.lo

d, o.- -~
If t1w QlOtl!>r velli.de de11:rilied in thi111 focn1 la Lilt, dll~p
N1tody tif ft
or
fon
u 11- mule oi n«gll«eJJa hla i,t il in the pi)llllU
of '!lhe \Jmtcd
ait
Conire
lJnlted ~a~e~1 01 any a~llC u~rtjt lo. I~, ~~i:
~

of
Statt11 will' be a.U.e4 to t.d1r pproprlri.te action for the ~,t~{c

OllYnH1

,

'

"
'
.
6i\
'**~Q~tHh\Mttri-li'~~~H~ ~~~~·~";i.~~1'•

TM rnoto.r v:ehL .l w a old ·tl!l th Aney in l?IC r,.t1dano·e
wt th tbe ~M1lJi ,J( i nn . _ i m to L'.s tl H111 b Linlll J. t 1116 Jil ''"1 under
":>Ur oo nt.ro'l ..
e ~-?'\' ;,• • .:i p l~ ~ hr.1 s l eie t\ bn ~..i
10 u ,, p •1 r 1. sells
m.lll<le t>y oc;-mpe tent 1 i.:111 1ut •u•I

oom.ditlona ou1l

~

ed o

!'11!.l

qrprai our J, in d<\C td ,111,1c1 w·Lth the

reverse or o r nio;rin J!'RD·· wh •r,h,

o~n­

st.ttutr:id ()u.r a .•horitit ti:-ol!L YQUi t o oooswrl!TI.ratci tbia ~J."r.tn,.mpti1mc..

c.

Jlred
Bo1
Au1stah:t Ml!lna ,el'

I

f/!J

:t

Z.til
11

;-.-

........

t· - ..... ..
f,.. . .. _ ..

'L1;i.t c.h ' -

-~,,

- ...... -- ........

...

~

- ___ """
..

:B'r (';'~o

........... ~--· ......

,Ra,,.17 !ti.id

..

~- ••

1*, .........

··-..

..~ ....

· - - -

j ... _ _ _ _ _ _ .." " " _ . . , . _ _ , , , _

JUnt i:.it. 0 _,,,_~.,...--.--..
Oth T E1r:e.i7;-

·--~
__

-~._

----...-- A ----~,...-·

... ....,_.. -

_

... .,. ,. ............
'

.. _

-

,__

~

... ···r- ..

-#

-~

•••-·- ""·-···

~"'i-•f""- ..

.. ~ ..., ... - ' " ' - . . . . . -,.. ..

• . .[~·' ' -

'I'-,~-

....

+

·I

'rr;:, .-t fiir~i" ~ 1:cn . - · --~ ......_ ..,..~-· --·-···- ·-~ ..........,..

-"'"'--·-

...

--,-·-"f»--

. . -.,.-_,,. ,. ,. . .,. '""_,...,_,.J......- __ _._..

.,~

V«1 l uc - ··
--· -~ .....-

"

.All?1•:i;-i:d.rJo • V'c,l uo. ton - .,. .... - ,.,

.Appra.h r :
4n>ir 1nrr : -l.4:~~tz;:;~liiiill~~~~~

1r••m•nt •1•rdi.la Dl•ipoaltlon ot Motor 'Vehicle

•

CfRTlFY ehall he unJi:.r.U"neJ h;L I'< d n~ undi!n~ilnds the 108 1 i:•
"tHlS I~
fl{on& n atMe ruvttr&lt hero.)f ~gil.rd.a.lilg due 18p0jlien,111 of the m•l~o,. wllid de11cl'i
WC A llii>rin .f llB-l, i1o be li~a.t.hltdi h1titet!l> nd 1rn::0tpi rated by vdtr tle'.la lu111 n d
thiB ~ rec~enJ .Iii ·g~d] whb.;h the l.indc.-ali(rutd hat !Uined c:oo urt11hdy h tt 1111\.

S1uJ lruttfu til!Mila aintil Ui.- uni •be J'e'llll'* ol WOCA. Fnetn fl 8Yl are "'1rl o thlii
.A~~em.en•,

thf! aforea1utiJ JJir.>tOf viehidi, cr..orc,li1 to
Thi= \J1)denlg1 ·
_ ~ Ol!th on the riiv0r1Je herwe. ;ind nquest11 ~ht? fleJ1ml ·e11111rw
ltmn Ldv • No.
D1tn11 of 61~n .Prilndllcoi ll Ptscal Ag1e11ft of th~ Unit.ed St1~tet1~ t~> i.:b ·i;cmlinKbr. Lf the
,) ~nn , in ell Ill) c ..
.l'eit'I\ lici;tud J.f pel\~ ~o
pli11.lm11en.~ f •hi' ~em ~i;v
,.~
ible ta.ldi &11k iu u~boiztid t1J m 11k.: <lh o~hcr clU.p t~101i
·ritt.ion I01f!P111ibl or 1'l.Oli
lid n.1 t0r \tt~hkle l ·11 djt!!'ma plr0per,
fJ

S:ud QIOtfilr v~h:lcle ~ dd1v1:.i' d 1:(,)1 .wl.\u.nk ll~ th6'1 i!f)fe, !Wlli of t~lf, µ~14ra{g,ned, u.111<1
gre¢d ~h t no l' 1bili~y or 111t11po1l.ll!biHty h"'I~ iµil~M l\Q\t!Olld Blmk for: any :t' or oo.U«•
t
s.loo in oona"1ec.1io11 wl~h ut1~ ha1\Jl41g o~ 111\W .motOli whiole or di11porill[C',l111 the pi'l'!Cfltidti
hen:pf.

1'he underi!igned! furtl~r ag.t tra, upon demq.nd~ to reimbu~ • the .Pe(.j1uu.I Rc1111.t111?
J3,1nJc Q( 5n.n Prandai:o1 flJK.41! Agiene oF the Un!~ed Sttatu, i11 61.1 11 for II c/'ifl.rge and
LUthnfk a
ititp 11 ~ lncuned in connectlon with ~he dlllpoBitlon Qf ~aid moeor vehld~. and <
and 1ne~~ll 't 11,id 8 LJ1ft Cl) rouc~ from hf?. p11Q1;eeds of th~ ~It.: of l\ld Ol ~Cl~ vehkl
~ ,.
,
n$!t'l lll :u~red .
a11111 pf 11c~.
/ I /
/'J ~.
l•'
. ? .
vv
<.,. ~
'
-1,.1
(,1.;1' '-"'7
.
r' .. ~ . -......~111 ·-·-·,. .~...d11~~ •• - ., U>i+L
Ex.ei:uted t_... ·

(7

p,,/ .

w. ·~r~

___

FCLmily No...

....

Q-~----....~·---

'

OC1"1N$ 0 V~Uli$
IG ADIN& DISPOS 11<* OF MOlOR VEHIC
I

'

•s

£ u11 n \l\tiJ)l Wl~
~fndt~,J ~ ~ie th11¥" •JOtK 'fdl1~'-i1 o , i:QI t:ir.>t• 1:an11er1~.
•l
11U11i;.c l)iA.i\11 ~., ~
!P'Ytifn1p}ij1,c ~~ '~lilll.ll wiU ~ na.bl1i1d a1 ~?
Eu8'\1141 &illl•
tq iloYitll th~ IJu:,lf:'l>I ~~!;tM_,11 1J01¥, Ol»f!llJ !P)' ~ i~••iJ1wd f~ 'tl\libt
i<1ii.:li.ml ~.
1111

Un t•Ji.Si:.~~ ,A.imy U$ ~"i!~~iiwd<.

l~~·~~{~p Uo F!U ha.le

•t.1111111\. ·l!r,s

frblt , 1t1'4t;UIC8Y1

fi:ii.lw ~\)
~~~Ii a, QlOto v"'li~l ~ay • 11.Qrcd 111Jld JJlf o~n(itile d1~pq~ · of
t r- pn ti!ly, wiMI 1.1~ go11~ onw.qlla! 1.~,fer411nc11 c -~~a11ce,

b111 ~ha

I

II~ 11~lu1~ ltcrniadvr.• prtnn~~tl

tQ 1hc

~"'l~UU~

lll~tQ~

"lliil1c1 i:rnilh8

nhi1il• · r11 at! l11Jl1P\\1¥ :

At~,.~~, JI, 1o d•ll ~M

ja

~dll ll~l':l!A¢1- ~ f!"''r"I 1\esinl~ i1111k

of (ia11 F~ 11~ltQI>, 1111 ~lilllll .Ajj1p~ f ~~ ~nit~~ !!111\!lflll' fo~ ii . ~-.. ~· Ult•
011111~r'11 ,Mi;, 'Iii .iihou~ fo~u~~~~· >
Ii t.1~~11• will, in 111111111 l1Ja~il• b'!
111 l!Qllll ,.~ Cllll ~111~ly ~Jlfert qll oth-• delli•n~~d plllt~/11) •r,td.
n1u~~ of 1t1:!lllllifl' Ille ol .. ~~N!ttu wlUl!b will ~ubjK't n1e1~ "'-hii:l~ia CQ

a mo ~111 on 111 o 11111d

d•t«rlonl~iot! .

01}

1'u plfo11 hH 1110M v~tu~J., fo~ ~I• to tl\c Unl~~d
tHe Ju\low1n1r b~Ui t

1'~1l mou~r vuhlde 111llJ hn :ap ~lils11r.f ~y twQ di"f11~er11•~•d ~ppr11i11t1r•
anrJ, IP l~li d!1~rc~io11 and ap !tut l)fl~lon1 mhe ••iny n1 11~ buy che 1111>tcr
v •h Qf~ ~· l~l'l apprai~!ld prli:t: 111h ·ll "hall ~1111', how~¥1!il, u·i::~11d lh• •11111
lloplc wl)Pl~ltlll~ "ll~lu~ Ill th~ lrkality t\~1•.r ~•~11 p1mtll""8 i111 ~uti•un1&11~~·d 1

PU._OIASE Of ~diroi Yfl H~LM

a"

B

UNITED TA'Jis
t\ I/ ~h• •1Ja;JJ.'d- I~ NOT f1a foga l l)f.Ul~ar of lkll' l!iUt•)f' 11tJhi11fc1
ii) ordiii1 8Q urn1.11g for n11llt ~ U\e rm1, l!e muat prietteaa to the .lledr
ei11l Rem'\•t Billnk of 81111 ll~aru.1.t1e(I, 11 Pi~~ I Agent of thll nl~ad
tilt~•. ft •he qv1l Ckin~ro! tatu.m , 111• •t•d• u~her plr.1~11 11n ll>B:)I be
dlv~c~rd, h• 'Mi<il!'l11g :
i , l\111Jf~~rntllo1~ ~i~r~lRClitu, cMy -n!lr.mtd,
). l'(ihe Hflllill1lel'i~ Im ti\~ ru·m·'ll! bimrof. d~ ly fflfrt111d and i~h ~1td.
t $\1ijb otho 1.1~hP<rliatlun nd a~~!ll ui:u· a mlly 'be r~q~Jntd fjy

bhe Feder J Re11111V11 Banlr ol
nltcd Statu.

an lrm1 iei;o,

'..i"

, ,, If Ji.~ d\lrin~,~ :U ~111 I~...) 1111.fitll~ pf ·~~ ~dtur ~•"M•. ~t nm~~.
In addltlm1 to
~nd11r1cd.

~bl! forc~t• n.11f p1rn11Q~ -It~ QW1111:~~fi11? iiu~tl~<!ijfi\1 dnly

DBFINI l~S ANO OONPI'HONS

A,.•,••m• l.
&'ate"

11r11 J11• #lf,411> llh• ~ppr111~ud alo.111 •P d1 • •h• 111vac1Juu ha" #If~ •4HltY 1
?ttJ
co ~. W~l~~J ·1~ 1u ~'II &11 a1>11na+mill1J~c41 '11 µo~ 1,trjl in~t~11cq
Pbc l'tllll~ ~~ "',.~ ttdliot IQ r11p1)~11111 or: ,_~Pim, u pao'lli~tild by f;11A<.
Wfll 1'1~11 e mh!Ml bV ~/iii Cltl/ltud1111• Qf tha llJ.!lpO~ "lthli;l~,

111

lllM~I Agehe

9f

ell•

lri ~~tMt th~ •V".ict11?11 ltt i1CJt thr k g;U o~ile1, tC u1.unt he: 1dcady ttnij1r·
fftm;iJ t~a~ It eh ie lr11f.t1tcdnieSi ~i.!l"t ~h 11 rnoto~ .;,h folit i• equal ti> 01

,p.i,hld~d ill the li!lllll "mo~a~ vuh.lpla" u~ tli~ follpwin11 :

) , Paa•llll(llH c111u, li11i.11 ~~1d n1~Jlum, .H1111vy Pilll"~n11~r qu4 [1\ urd r
10 cmlllli within Gh11 purt:ih!J"abl\! 1i11t1tltl'O"lf llllJ!Mi ~e d11Katt.d as "1q~d1ur»",

~ti the ArllJy ;~ llr:it 1iuthMl~11d co, p11ru~11ff' lll\JI "he~vy" lll\lianwa~ rtar ,

2, Motorayul'o.1•,
3. BfJHns and c~uok.oi a f all ~y-pi~, I11cM,1d1nir pi.l\IC· trp and d1ili~et1y
huolcii; 11d ''q.:tor.tt, i11dudi1t11 "-1T1lr~m11~!,; ti1amm.

le I• not intilndt:d IO (nohulia wlcMn. ahe terrn ..111111~t¥r v11bid~" vhri~11
11111•-propelldd nwto~ v1r.hi~I~ 1uiied only for rum op11ration.
fa chit e\lent ~hilt mh~ aafc o( an'j.' mbl:Q~ •t l\/de I~ n.o~ complct~d a,
appMll18 nqe !~uiblq 1 the ll~dural &11~111·11~ Btmlt ot San flran~iuco, u Plsu~l
Auenc o'f ch U11,lt~d 1Jca~ei11, aP~ing fo~ 11,;l 114 a~~11a tJf ~~r c~:i'iµu~ .
rta~rv•" th~ rll(,l}t to ~tt.11• such i\)fl~Qr. veMd~ at dllfl owta1!:' 1 ti•k, II~

ahp~e aec f<1rtlh or tp m .~~ NU h oo~u dup•lllltlr:in 11r auol\i ll!Otl:lt vchlql~
a 111a.y, in lr.n I~ di~1wech1>n, o.ppe~~ tll be j1111t and eq\J(t11bl~, lno~1iding
all• dal\~ to pumlt th• leQ!JI owner oi tucb ml'ltor vehl .le
t~lr.~ lt11
lir11al tt11~1)ur:tl! for repoue111ion or a~bcrwiH.

*"

h la intended th'at cb.e l\ove pm.; di.ire wlll piovidu f~i~tble 11\UllA
of Pr•JUt1C11ig th11 inceresta or e v~curas h\ dle/r '11<>tor vehklea, wJcHout
preflldfoe to tll1,1 IMer~et,t of oth~r~ the~~in, and ahua w!H ~IFccti an •quJ,
tabl~ d!Mp1Jelrfon of 1mb proper&Y,

'

M9TOI

H9CLI
~

OIM

....................... ., .........,

. . . Qf Ycbi.::I - ,._
Dl(c Pinit &id ~,.....-.:--......__.._,

.. ,..,.
. .,......

- ...

~-

...

-

_.,.

·•·

....

. WA IV ·••

I

Thie m~Oll vithii0l11 de~ llTI diia1,Ol7m ·ie 4'cli11~f&d ~•0. lledla.li
~m llardi of SUI P~ nciu.ca• ~ F!ttcal J\gent
of lhit l11tited Statel, '' c.h& i..>le rUlt of tba uc¥1a lipd1 JI
lfll lljf,..: l
'no lillWlfW or mll'Jnll.lbiUW
by the F1eden.l
&nk ol San f, :qnci111X> fQfll any a t. or omh111i.l)~ bl conntction wt&ih .lte diispj !!hall be •1.1mt.d
I
~lt)n. Jt la undArrst.ood
11
t~t M il)ltun.nce Will be p~W.di CIP tliia (?CClperty.
'

m.t

IWc"•

t

'

I

,.,.
1111t.en• _ --~ _..........._._.,

'r
==

I;

h

l gj

I

"
•'-;r=
:r

RIC
llPT
'
f la<:c Qf l).eliven-

-·--·-----

!

I

t')

•o• v1.e1cL•

1

__ ...-... -···

_. __,

...

~-·

•••- -·-· --..

-..----·--

~------~

llc~7csi'l'IOrlg ,cla~

·-·-----~-.

~i-,_.,.

.._

"'" -

. ..•,_..- ..

___.,_

w _ _ ,.

Pc41rnd IU.s.-roe &n~ of ~ +n Prom<;. i.tcc),

Fillc"l Ag(Ylii o th• Ut1iuJ S
-.-

...-.._.....

.

~ .... ·~-··-· ..I""!':"'"'"-....

~ r---.--,.--·

-----

___ _..,.. ___ ,~.........,-.. ~- .,....___

.............. ~

l•trUCffont fO OW...,
'

acce:pt.t~ foE ~Qt~~ by lh• l.lnlted
mllltOf' vehic;li& mu~ ~ in' P~.P'' ru111p!n1J (lrUier.

'l'o bi

1

i1be

i ,

~toi:~dur41 fpr '1!Qt.!trJ~

•nd

(Qru1~ a mptl 11 whl4le la ;1.1

'*°IfPw• .

<1•) Thie ~~ ~t ~ Vcl~icJ". R~1/lltta,tiQl)I ,ttlli11~ta 011 -11ill
vehi~lie must e ubf!line:J t1t ~he Oh Gioti1ol ~11~lon
:u~ ~ cqillea c1I ~hi• fo~~ ( PRlfl) wl *8 · pr11~ie(ji.
~~)

K1:itU\mpn
'Jwlil cqpjp Qf #hia f~, Uogit11h1u• witlh lJit
C11~tlfiit;;itc, VJiU fie hiu1d~d •> the v· r.:iuv. ( hi rietentlran
hird
unMI 1mi'Val 1Lt the d11uigna.kw ~mbly C~ot41r. 'T
copy wit) b• ~~itlne:d e die Ci'illt Con~.l:ol ~alrlon.

(c)

, "1\11 ev'l'cut~ wilt bt p"Vell i\~, dtr1J1tU1~111il:Jn bi whk.1' i.
WilJ Ji.t 4it1:itJrel'M ti>· I.he lice lpt ' 11.,...,_ d • ftll:lit.1'
..,wcte,

(d) 01\ •tili,'Va]

t

Ill

1

0.11~· th.E &V~CUl!C will

d11HVe11 tQ che .-epre11entat!ive, of ~he Federal M.t114!itrvl! Blink
•e>f ~ Pn11¢r.to •he twt> piM!1 1!>f 1hJ1 ftn1, ~ ·~·'
th• . ..
cr:.tlon 1'34nifieat.1, ~ c~~ l~

'°

(e-) 'The r11peettent.<l•lve of tbie 1'-111~~111 Rta:""111 1'a.nk ol Sa11
'fwandl!OO wilt ,11h~i;l ati numbers on ~lit form. ' ndl if follnd\
to b¢ cotr1tct vvlll \l~lll'i.l'\lflitdge ncuipt of the ll't.llltl.~ '-tiehi~lio".
~f •fg11il1i QM CtiJ'Y of •fie for111 and dit!Mning I~ to 1he
eva.c~.
I

'

motoc vehid~ JeitC~ibed I~ Ulill f owm .i& la.e, cb111ap4. or de~n>Jtcf.
u die ruult Qf nqligeru.:l'J while it la in the pot1U1ian or c\llllXlJ of the
the Uw1i;d
tlnittd St11u11, M" Ul)' agency wlnri fo it, the Contvtt111
Statu will be: ubd to ~ apprmprla.(e \itl0t1 f tb,e bmd• of '&he

If d11t

oe

owi;i.cr.
I

•~U A!thf.t'A~t- ~·lr*-ll+tr'l\~tt~~~'lt'fll'11', tlt1Ulttt"t

Will

-~,

•

u~

• 0 liU ..rn$•

'1'~1~

mo ~ol'

'll'ehi~ ~ill

•• •

w~1$

ol.1) to

th~ Al!m:r

;t..n •l!lfilr'1'r.!lal!iqe

1+rtder
w'l tbi ~hit ;).n~tN c:.t 11 :-a ~1 1.liflln o ,_,~ at ~:l'le ~ tntfl i"t was pl'l•l l!Jl;i
.mala
1
,
1p111
!'ll?l,l
br"t\ddJ
b11J1:1l1
rte ii Y"'11J•• ,.: p.i/:::• tJ(;J.E!
".lU?r cio,ri:ro L
:Ln .:H~ r;tJl:•t.l n1.1 · With th:111
' 1J'b''' n0ti.. ..1'C ~PP X'l!l.1 · cr 11,
nl!ltle by oti::nL~OJrten1, 1

cpn1Ht:l.Ql111 out,!. ,.111:11l om t
sUtut.D d

"'u.r

., t~

rl!lvcree o'C QUL' 'f orm ll'fUJ,..,'41 wL1i11n on.no«mawnmat~ tht:.:! t.11lln@ot;Ut:>n,

~11th.Qr · y 1'~om yo,,~ t

Yours very

J)
,.,., ·'' ~-~.

o

'Jrred, ~ ;Bo ll <l\
Aiuiat nt Ma1:1ii\\ge\"

Borl,:'. . . .. ;,. ..... ...,___ . "'~ - - ---- ·""--··'"
,,,__._,. ..... ,,.,. '

~r

St

--·--.,.1•~

...... ,.. .._ .. . _ ,... ..

.......,.

~

:i ..,.,. ~ .•

:Vir

me

. ,.,. . , .-....... ,

__ . ....,...,

·--~

- .... ....,,, . _.....

1/r: e 1i

013 ••. •

to~ _,_4_

Cl1 tic n

-

_

..... ,.._

] rl.' .r11,; .,. -·
fl.~I O.Z'

?lbd

···-. . ..,.. ··-·.. . . "" ·····-1 ·
I

·~-,

...

-,

'~--·

_...

-

.

'-

.......

"'"t . . . . . . . . . . . '"t<!

-·
....,

-=~-~-~-~- -~~~~:.:~·~~~-=· ~- _:t. -=..=~

Jr.~11 i. '•e-~----.. --.,..·---

bt}.e

-~

-----···"- ... ·-·- ...
·- ..
Re:~e.iro _ _, __ _____ .•·

.r=---~-L_........-~ . -

TOO.AL • ... • - -

:Slv e

011J!'.: ...

f/holoa1h V'lue

Lafj& ~ C~$t rrf F,~c<011iatt1()t1.t ·t.
~OU -

__,,.... ....

______

h• urAdet1i1nad ha1J n11d nd unde.r4~ di.e IOll~rui:·
•he 00po11 tiot\ o~ llfu! m tot vehick d ~,:~bed '.m
NilU'JIJJii
iherco
aioas Qll th. llilVtrw
WCCA Jurin R.lrl, ~_, 1ftllc:lhed !ere~ and inc~f)ol' tcd by rd'o::~erlce ~rtein I~
b the widlctai.91~d w ll~d 1.,"()t\i;:J.1mn.t1ly lleit:~flh..
1hii1 At*•n• frl ,_11µcd)

nus 18 1'0 O~R1'JPV

'Satd iflstl1uc•klnll anJ thi.*

tht miltti&

WClOt. Fo1m F EH an; a Jlllri 06 duu

}o1~0~.

n.

unde1~r111d dui.ftl t.:1 diap<llll! of he afottajllid mollow vehklili cc<lJding to
lltt forth oi U,.. ftWtSe hitrtpf, 1i~d .n q0tst1 the ~Jienl Reserve
Alternative N0i _
Bank. of S11n F.-.i.n IM:o 1 ilJI F.il!Gl Jilttl~ (If die. Unit:;ed t<1.~J1, to ct 11c1..1:ll'<lu1gfy. H 1ihe

l\CCO"'plil:lhmtm~ (If

h

16.ltllm..IJlVI

heftiJ tet:te~

paJrl ~1

creaion, rn\pO&liblia Cd 00! t'~bl~. aicll n is autho~{zeu to 1n1
ins' prof1C!•·
of sa.Jl:J, moto11 vehld~ a; l~

'd

&~Ji.; lb

jtia

;,le

lflr

~IJd~ uther dlspOllition

Sii.ld mlll~OI v~hid1e la cldiv~r~d. ti:> ~Ui.I :&nk ~. •b, • 1iltk taf ill~ ~ril&J1~d. lliu:I
'
h 11 illic.ai.:h tQ,111\idJ ,&qfl fdlci '/ 1113 !>II' brnl8•
i~ t~ if[l!ed ~!'lilt il'!P J ~~ll!~y bl' tt.41pPl11ilb•IJ(y
s&o.1 in oonl')t~lpn with ihc h ndlJ,n~ Qf Maid mocior whklt ol diftpuri~it.)n of llhi! proceed~
el'lereof.

This t"1detergued fullti~n- agrieea, upon mand, to rtimbura.t ~h~ Rede•rll Re1tJ1V~
Bank of S n Fran ltlai1 Fhlcal ~ntt of the U,nj~d Sta~ea, in f~ll for U b.lii~~ and
experu1ea lmJumd in 01rncffior1 w ah. ~h.e d111paaitl n of ..Ud motor vehl lit, and ui.h.oliii.ea
u.ml £nat1u ·ts id liant to ded .:.c From the proc~~~ll oE Jh~ aloe o Id 1~t1.1r vehicllt
lllOY of

hr!ii:it\~~ s j11~prr~.

r.;

1'7. ().;EiteGUtW 11: .... -" ...

""/ ..,..J,

.,,..

I)

lb '-' .\'·~
'~o :.-;"Mil-Y oL ••-~lfi / _:;:.,
· .,. · \.~7 --··-·- _th! ~· •

'

Qtil.
Family No,_

........- - .. · ~ T"

'-1'6._...,........_

ll~i1 .

D
I

~IN ,ST

IL CON11 CL

S.PI~~-

l~iTR~CTl~S o, VAOU,IS
EGA~l>IN6 WPOSI lON OF MOTO 'V HIC~ $

•

E~11i:q1:1u ""' noii pe pi1,mai&;te~ pQ ..Uc tl)ie'-1 mirAoc v~ to .ftt(ep~wl) ·ea,~m,
No IJN.OJ;it wha tVlhl '(il!ll ai'llllf) tlm~ l(\ll;~ willl ~ •1mble4 c )f!Ull f U~Ult &lmJ!i
·ti> ~ v tbi: nlil>llPfi v~M I ll'lW ~~d J ~111, , r~•IUJJ.ltd tor .wa1.r in4t~uil UIM!1

f rorh

'Ii~ Uniud S11<~J~ ~ "ii 1JObt>fi~d1, i.n iu ~iofi. ~ pw11:tiu. .~ 'lf~h~l!?M 1
&\/11.C~litll!I;

rltia to. &\114GIJ 11&0~~ ~'J.t: ve~jll'll!'& nili.y
OllillQ, llOJcl o.- Qllti.M~ Qillp~ d
i iovertlnle~~ i~~ e~ru:iie o• a-18f.wi;-=.

by th~ CM~r _privi...,ly. wj

~

ALl'Ell.NATIVBS Of 'l'ORAGB Oil ·
1'1ia o~hu~ alt11l1111&dvc1 pmcntl!d ti.) tha "v11cuu wl10

n•

11;

rpi:iJiO'

¥>1"-1 '.f., .1?.1 a1 f11lli>11u:

iiti,,,.,.,.••~, J , "!'.., d1div.r hu n1ort:111v~bi<I•10 1 1\'«d~t •"'• J~nli:

p• ~11n llt11u~~IHtli1 u

'PiMcal J\1e~1Jt ~f •ll• l.11;tlp1.j, S1ll!lili, tiq,. illilf'llllMi ~• ah~
c>w'1•~'• rf~l. ,vl•h.ouc j"euraf111•1 wbi~h ~tb'""~ w1l4 ill pipe; '..a\a,.lllil!, ~
!11 11ptQ •rt&f (a• A111emltJy CAe.n.-11 q~ o.ilcr d•alJnated pl11e<a) 111d
11\\llCI of J\e1t11!1111ty· hie of a pl\ara,:fiir 1¥hI~l\ will ~llbl•P~ .ll)OCIO• vthiQhU to
a more or l11n1 tllpld dncrlorar on •

.4h•illfMiw 1. To olf~• hia mo'°r " llMa for 1al1t 'Ill>

ar••f;llr cll~ll chc •.,.... ·~d '/UUit llO IJiQJ •11• l!Vll~U • ~1111 llfl tUjl i~)!.
I'll' ..,i. (I' D~~ V"IJ\Su ~•u wull b• c1/1J1'llml!\dt-d. In 11~1) n ln•\anc•
~~~ ~~ll'lt r1f qi~ 111i,dJto" ~ r•aPllll-111
'

81

'Book wholQ~llle va!IJ!l ln m~

tq(a.lll:Y W~i

J\. lf 11)1 '"acua~ ~~ NOIT th• l<1g11, 0111nn of lh• l!f.ofor 11~l1icld,
in ordef Do ar~•nf fem ~ a1tl ro el\111 Arl)ly, he rnu~o prc~enr co the Fed·
~rnl1 lhae~v8 Ba11lr. of San .Franc;fa!lo, a1 .Plsqi1l Agent 04- lfu United
Stnlea, at the Clvll Ccn~tol Stanlon, or ~uoli odun pl~ It 11o11 ma)! be
d ii,1!1~Ded , th following :
1. kegfott~atili>n ~tirtil~p11.tll1 <luly encfon11d,

l , 'Fiie aateemenc on llhe rnur1t: h11reot, <h1ly aigned 11r 4 wilmH~d.

.i . Such otiher 11.ud1ol'iuclon and a!lfurllnce a" may bir rt:qu nd by
th1t P~d11nl ll.1•~"'111 Bank of San Pranoi~~o. as .fl~cal A,c,nc qf die
Unita<f Stiltea,
II'\ ca111t c!).111 tv c'fJee i~ not tli.e le11a! own~r, Jt tnll8~ be dt.al"l'y under•
atood tlta~ if the. lndebt dne1111 11.g~i11~t th111 rnotO't '/thlcle • r: ual to or

ti)

ctl~ f,oi•11t1i1111, P••-•alc 11~111 '11¥il1mb111 c111t.1tic;~~111, d41y

DEFINJTIOl'iS "1i0 CO~l"flOINS

~ United

'Olf.l

I

lf ~~ ~Q(lt44 •• •ha '"•'P~1o11»~r of 111• ~llll!1J "~~; ii,, ~II RI~'"~·

lµ ~diditiop

lri~Jucj~d in at-111 ter111 "111/j~~ vilhktl•" a,e the follollllna:

• I? 11a.1111•r cllni1 li11~c and m1Jh.11n. H ilvy p11••111i-~r
tu co111~ wi~hin th1t purcl\flMflffh1 talellQ~)' lliqlll be ~aft!!d

uar11
11

k1 ord"r

" m~~~furu",

a~ 1he A.rill, 11 not ubhbrf11111J to »Ur~~iia,i ny "h«nvy" Pil•a~n1111~ ~i.r~.

ie ~ha pµ~cfl~f!I! it ticmsumm~tetl.

PURCHA.Sli OF MOTOR V!!HtCLES BY
UNITED STAl'llS

••f.l~'tur•, y µ~u11IJ,:rl ~ lr;i•.¥',

en~orie4 .

S~~t«~ Ofl DJ)ll! followilll baaill :

The 1notor vehide will lie appriilaed by two ·dfftlntumt:<d uppralil;I~·
an~, in. ina di~oretlmll and ~D li:a ope~111n, ~he Arrily 111~r "'6y chtt llU'ltljl~
vor.hfi;1~ a~ ohit ape~11io111;I pm1111 whioh ~111111 111111~ how,ve~, ta'ft~ mhA' lllue

dr

w!IV ~.a ~ ''ill~•d b1 ~Ill c~u1>dlan of c'h11 ml.lt.oe 'll~blcl11,

? . M~~oucyd«t.

3.. Bll1fllle and t111clu oC ,lill Cy~l\!~ 0 inqlt.idln11 Jli!lk,up and deilvl!~y
hli~lt i n~ 1-liPl'<m1, ·i n~ludin11111mi•lruqk tract0111.
le f4 11oc intmdl!!d to imil1.1r.l11 within t!li11 t~r~ ..ai111tor vehioli' 11uJ1111
1111f·pcopullcd nL11tor v~hillles 4ultcd only fo faro> opea· tic:m,

1111 dl~ •mm~ ch~c 11\~ lfllc l.)f nY 111oeor nhldll la pob c:p11~ple~d 01•
app~u1 Mt f~~<lible, ~II• 11edenl R~H~rve 8,i,p.lr of <1n Jlr1u1chwo 1 a11 1!111<1~1
Ag~nil of U\e llnl~rd Statu, ac~lng fol 11nd IQ ii.11cnc
' lie CVll~Ue~.

or

l1111t1rvea cbe: rigllt IO 11.ore •ll~b 100101 vel\icl~ at ~Iii? o~p,11r'11 rla~, Qll
ibove 111t lort~. 011 to mriih •QQh o~h•t di1pp0ltlon of 1111:ih 1nlltr.11 veludt
u ma.y, ln ir; ~le d.I: cretipa, appeal au ~ J1o1•1 nd •<toit~l>lu, ln,;iludin(&'

chc ri11hr to peuruc the 1,~al owner of 1 t~h lnbtqe v•~ide to ta.kc hiw
Jtpl ncourae 101 rtl'O*lllion or och1nri11e,
It ia htren.de.if th~t c~c ah(lvP. p110c.edure wlll provldt a fc 11ibl~ ID~ n&
groteoting ~ht inltte•t.~ of evQctuiH In their mow' vehh:lu. wlfth up
Pr"i~.icie to th& intetlt'SU or ocher• !herein, llnd thu1 w[J.l clfe(t an e.1ul•
lablc ~iapq"ition of auch prqpirty.

u(

I

M0 10 R V HICLI I
~ 1111 a.1 -- ~· "·-·-Alddaaa 11>1

..

Lqlll ()wa ., 4i£ dUfe11n~) - - ~ -

•

•

Mau of Vtihit;tl!:
Pate JI;.• &lcL .

--

,.._...

....

l

1
fl

1
I•
Tllc mo4:01 vebfolie. diracl'l\W io thlt. ,f~ ill
~1Av11f11d ,&o ·~ Jt.Qieqd '-K iit' B!ullt
~ San llfiin«;ik"O, u fW:al .A pnt
of llhe United S•!Ud1 ~I lll4 10le ,r,\iik 0£ ~
,_.,1 igpe d. Ia. ill ~ dlM • lia~
011
re.spi:maibi)ity sluill tx ~m~
bir the F•r al ~irve Builr. '?f San fwic hco
lor any ~ or <>m.iailiQn in c.onnce11U:l'1 ~dl ita
q
di1Jp1Jeltion , lo i1t undtntcxi&
I
I
that no insutance will be p~~d ~ ltW. RID~
1
ty.
,
,
1
•
i

•

1

I

I

WitMMO
I

fo•

''

lgno.t11re of

lllite nta ---- --·

.,...---~·-...........,.,.-

1

f'

-·-.....

--~

.........

---

I '

OW~r-~

·'L
',.

'

i.,.. (!,.

ll•~1. '~.: t~ .'.:"-~
.....

.

l•t ru dlO n• to Owft•r
Tt>

ci;epw,d fu11

motQr 1111.hi!l\!1

p

by th,? Unite

m•• ~. WI PfOP!l'r irunfdn~ Pi:ded r. tatett

1hl!i p~\Jre fOf ~~ ~·~q ~orl.111

QQV~••n•.

t1'lt

I

A'!otol'

"'hit !• la fll1 folt!)Wtr ~

( ) 'l'hir

S~tt M.:l'1:>" V•llicle RqiatraJion C.~tif
iclltt fl'.111 ~ill '
veb Ille mu11~ btt stt61J*t~ 1i• mb~ C•vll CJonm
1•al
aq4 ~ CQP a t1f thia form (PR;S·l) wiU llh~ ~ Sta.iii n1
p~iilpar414

~b)

"'.".t'

'Two copifti of l)ilt form, J~t~I! wlllh
cl1m llegfl!lnr ~in(\
Q:nit'ielate;, will bllt h11a4t:J I) hie e'1ar.u
It ·fot hill . r~a~naion
'llrlt I ,, ·11al iu #h~ d~ i~n"t1td
. ~mbly ('..,j.lnt&ll .. ~~ third
<:gpy wilt be reanlm:.J e ·~hill Cil\liU Con~
ri,>f Statb.m.

i·

1

(<) 1'he evlle we will bte given lin idcn(ifil:u.
tion ta& wb.klh h~
d
... ...-111· ID' u. Mu~'1f· llfpa qil\1 1 of a.a
...,..

whi!tilll!.

(d) On -"'v,& ae
'"*'~
n!le!I' ~he
dtliw r to t.h4S rtp~ellltn~tivce oil the< Fe(f~r:tl n-.cU&lit Will
1\.ae11V1t
oi' ~ ~lltilcy> i~ hrO ai,pi+!a lil£ ah~ fo~ 1bhif .'&nit
~~la·
~itkln OenilLmtic~. -1 di& ~ •0
llh. '111illil,i:t.1I
"1

(e)

\

the

d
~praientative of ~hot fir;dieml .~11erve l)afl1 1 l
f nnd11eo \\(illi chec\1 all numbers 011 che f'1~rd ilnJ. ' of $1U'l
ii f<>w1Cl r
to be oorl;"ttt will ac:lnowle.d•~ l'l!r,:il
ll~ of the motc:>lr 'l(ehkle
by ignllllt one copy of ~be form and dcllv
ennr i• to ~

t'Y.'1Ull'e.
1

I

'I

If' the ~f.lr vehicle ~flbied In this form ia
!met, damaged, 01' ~toyed
a.111tl1'e iesw~ pf .cietligence while It
ii in the po8llellion or cuKrildJ of the
United St~s. or ;any ~(fcncy u."tiri. lot •~.
l~ Q:ina~e111 .Pf ~ U~.,
t;l~d will ~ ~Med to tUIJ appJopriate
aetioo lot t.he ll.nJJ;' 9t cl\t
own u.

., ,

)

,

'llh•i+e ~ enc. ' Oll!e~ ~\H' on60k !(). ,l!ll!1.C_ _.,...,
Pa,'•~1a
tn aro~ Qlldn :ll~ he •11TLP~l~~t1 ot . tc~,
.~ 0~111 I th• }l'iil~(l,~681!1i
?t t~a 111(1•0.-r l'e~~ ll• 1118 l ~ ~~<J a.~o.,re / •

'° -

'l!hhf m1::1 Qr ir&h 1. Walit
w.t tn ·thl!! 1n:s bJc i ·~'tl.~ ~ 1• on' 'fio L'
1

')IJI'

m.ai«e

OQnt;rpl.,

'IMI

f;> '. G'(1

m'C

r~~'.: ·:> r.r~

·~o 'lllilfl A~' t1rti r,l,QIJt:'. 1'\\i.nQ«I
hl!;l ·tLnfll it was ~h·1'J t..1.T).d$'):!1
,'.lrJ 11L \Haf.$~:),,:j!

66 1t b11St!)d

c,:timpeten t, '....\r\ ;.) ~11 J'l.J•.. ~ ' t. ppl' ~ C 1'rl t tn dll c; ../ 1\ ,llCl':I W.t~b 1il!J,ffl
oond11ll1Qn 01.itUried .r1 t, i;1 r;-~ o,r Sit) Of lllU~' .1J1ortn, Jl'RJ .. 41 Wb r1hi e~n­
eUt rt;o<.t oU.r a.uthorl'ti y f ·om )'ou to cliln, umrootjjl 1ib1.J L".nnpao·ta on.
li)y

Jl:re~

0 , .19¢1111

Ase1 tant :MP®,sn

,,

11,. the h11ti;1.1 •
: qlt~f ·~

·en 'f!

C\i,11

l~r¢in

if

n~y b~

M\.

a p1u1u e>f

~h 11

~

.;c lrClio

ed ~.d

~

1111e~

·~J i~gly. If~
~
I

IPI oli; dill·

ll&iJI di~~~ 11'.it)f'l
cll4"°11!11~,aJ ll1ld

I

ny M• 111r omhl·

I

f th lJrOc.(tda
d ra l Ret1Uve
11.ll tji11.J1gli? nd:
and a,o~h ri~~

'.In u.1D

J3il.'lo1r. .,.. W'ho lie

lJ\1111!1 CQ$i

ci(

L rn ~or Vt<bid~

••·le Y~~'l.ie ••

~-~f!lm.9,:h Oil.~ If

--·~-;--

" . . - --'-{2;.,, ~·-

Ai,JH'& 11 ll!n '' -·4:Ji~~~~~:CA~~~~

7:J ~~­
'~
......~
----1'""',.,...._......

. ,_

I

'

h , ••
!fl IS 0 OER IPY ~h.~~ •h~ 11~rsr1tn11d hill! read nJ willi•!r!I n,J11 tbu tJ~ 1u1:·
t~ (I~ ab mnme h"r~1.1t' n1it\i.nllT~U ~lht ~l?ll~l~lpn 1f t\it mutolr ~tthi ·lie ~lb on
W(JO./\ f ~m Fil&- l. ~ o e 1111~:tohted hlrriQ~t; nd inco~PQiatrd by r~~ereni.: l'i r [l'J If
~hill , gri:111n11Jt iii lli~oitd wl\.lcll che ~ndirrs g11ittl .h!W illMd conc.Q,r1Jr.i~ly h
d iMtmuG~PO$ a11d h~llil! (») ehe 111"1e• i oj WOOA ~or1n F 18-J lie
.i\fi:"!tnu:

n•·

'fhe ul!lde(lliiinil!f Jb\irt11 lp di!IP1Jll¢ o~ !hie 11fortiisaid moto11 vt..>.h(elle "l'Ordirt~

1\lt1:1m~t1v~

No,
lltit fotid) 01J ~hie riweolt hler11pf, nd requt! t.ti ~btl' 4rc001 l iej ltw
Brutlt o~ 11111 Fr~ncillcQ, r1 ~11 h!Jlln~" h 'Unit d 11re11, to !:I~ ·i.:o,ubagly . U tlltt
ar.crlJ11.plhtl\me1J~ *111t hiernllt~e h1m1fa t11?l1!1Jhld applt'l<11 llO iJ Bunk, .., its noll~ "'*1
c~e~hm, ill\ ~iplt:l or nnp ftluubl' • ai !illuilt fa upho»lzed tQ ni.tf~ uch hiii• i;Jt~pp11hio1~
"' ~akJ ntriltlill 'iiehli.:~ s lu d ~m11 {itQ~er,

2

V1!1'i11l1t. f.ij dcl{'«lu ~ ~.. iid B nk a.~ ~hf ..,.,It ~illk o bllii 1'rliJMirtd!i~~J. ilnd
i~ JN fliri,11li.l '1\t~ rt•1> liu.M i~y 1;1 . refliptmam l ~ hlf.}I "~th tQ< llllid' &t fani "~~ jl)j lj)ir olnlAI"
ai1~n1 lf/.. cronn~i;&il~mi With the h111l(,ilm1 uP 111 Id m ur vieh.M1t Olli di&Pl.>llitili!n. ot' tM r 1!,dij

Sa.id

stlO(OP

1

the.reot.

-

--

--~_ , ._.. _..,

'~

,ea

DliFDISI! cc tAND AND 1ooaTH
Y
"' ~~T•.Mli CJ ... CONTR()L .wnwn 1$1J . ION
l'•~Ot ~Ufof.U.

JN TJ\UCllONS () V~UHS
ttE6A btNG ·01$ osi11ot:.1
h«OToR v1H1cLa

oF,

*

Evac1.1ee11 will no~ b~ gurml&itud t~ lab •h~lr lllll>Cor vlli)i ~ to
o 11~111,11 A\!;111 wi\11tuv111r r:1m b4t i.i'V11p ~~t va1,1\Ut1Uj wUL b@ ~ndil11d 111.1me iUJ~
.fi) ~Vlt th• lll~P v~hii:le11 M\I( pwJIJl~~ by ~Ill r.1:1unwd Pf lb Ir

h~ t.Jnl~~, SMt!f "1imy ill w~hj)n~J, ~ 1i1f <lW:lre~~ r1i tp pure
f r\lllll

lliJn•

• "ft~l111~

ti/ 1:\~Ctf.11

l'riol1 t4 c'1111.Cu11tioo, mctqt 1111hidia• ip11 r b~ llta~d, sold r Ol.buwla4! d,i11"~ql of
by th1e own111r p_.va.t~ly, wldipti~ &Ji>v•unllfAtnUili) h1~epEe,11n1:1e ''' • ~~1 tt.
ALTERNATIVES Of'

I

TQAAOB O.R SALE

put.r •Ii.all ~ pg~
111llue m. d.1q.1 tile •v~cur.,. h1111 ~o • •l{b)il,
110 4"1• '" tliit U'11l14d • ~w~ 111111 "• COtllMlltlMCe!d, In ~IJllb. II li11ri&l)QI
11h11 fl~~- of 11,.y rttllti:K to ~'!p0111«H 41~ .l'!lCll51lu11, u puoviij J ~ll h1 ,
lit npt bji re*f~t•d by lbe Q4~tcJ!lilin qf ~I/I ri.otor v~hicilu.

The o~h~p •l~tmatl11•• prt•dn~f.•I L> a~c ~11aaue~ wli1l 0~~11 ~ m•>tO~
VMihltl!• 1u11 a~ follow• :

,.,..,n.,'611• J. '110 """''~o hll mQdij)r 11chl\111t 111 &d~nl1 ~ll/!f llUll:
o- San ~~oduo 1 aa Jf1,alll a•UI' oi ~h~ V11l,~ttl1 ,S._~, /'tir ii or•f! ,11 ihlt
ol!'i'nwt'" ~lilt, wj~plJb ln11u~ari~~; 111ijM:h Jtl.l•f't!C wlU1 ilJ 1111'~ IJl!lilllMl&lf, ~~
Pt~ll , •• Necml>ly <"AU~n Of l)tli•U deilltena!'Al'f. 1&a.ln) alid
lll1,1till of n1tcQIJ•y; be 1>f a 1:h~1~~t4ir wh.lflh wlll 1ubjcoc moctor v1tMe1lu ID
a mPr• ell~ lcn11 Jiipld ddcJiQruiOn,

lo OJIC"

Al••m••;.,,,

:1, l'u olfftl hilt 111pc1>r vell!W.i fur

nalla to

Jl,

1.

i i)

PURCHASE OF MO'fOI'( Yl?t-IICLf:lS
~JNl'rnD STA1'1lS

~he United

ay 1tfU!

i;\ lf iii~ •uiicuu i. NOT ~he ldgaZ OMIM' of ifta ~of-01 1111Hd.:,
in o r1I r w trang11 fou a ale tJJ chi! riny , he nlllllC prcaenc to the l!ed•
.ital Redervt 1'·11nk of ~Ill l'rand.H~u. 110 flined Agmt of th<r. Unltttd
5ta~e~. at eht Civil Cc11Lrol rnµr.in, 11r 1u h Q~hcr pince ~" m11y be
d1nectied, the ( ll<l'Ylny r

I. R~11liitaaelqn 1m1tiftr:~t11, duJy ~ 11dpr1 d.
l

Th11 ugrument on

lhlll

~~v1me bt.r~11F, 4uly "IS""d un~ wlln c~1111:d.

l . Su~h other aucha~I~ llQ~I llPi.f a111uranoe as may be nqulied by

th~ l'trdern I Ruen:i~ Baolii of
Un-lted

an Fnn~lautJ,

11

Pi•col A,geni of ti\~

tat'-8.

Ti1 tltH !he evnr.11u "' no! ~h.r lc~~j 011111 r, Ir. n11ist bit chnrly 1111d11.r•
e~oQll tl\at if th~ indcbt~Jncu 11gain&1 the molar vell.fda la ~fl\tal co 01

ir en. llld~ll<1• .$ ch• '~~~ tt(jl~~' Q/ •h• mob!!'' 1111/lfci'k, h• ljllJ~t.

~4cll1(1>f1

1

Cti the

fo~11oh1t1, pr-..11&

•bl& O!ill)criabilil

11t1rts,JI~~· , ~ul'f

4jndcitll!dl

k\chtded lri ~h11 tll!rrr1 ..niotor vehfo111" ar1 ~he f~lowtnit:

t.auiu on &he ft>Uowfng buia1

The motor v ~ i!:lr will ~ · ppratied by t;/JU dlAhlldr•~J app~ah111pt1
11d, In I~ di~atetlpn and a~ i~" upolon1 ch~ J\1my m11y b11y clus motor
v~hi 1~ oc ~h~ appr1u" 'ii pr 11e 111h!ah h~ll noc, howti'lt~, t:rnttd ~he Bl4P,
B!lok wholtH11I~ val!Jq, lit ih~ loaality wllt~r1t 1hj! U\l~'~A~!C I• CllMUIDllHntd,

~

~. P~n/lillllt•r c;ir1, li1nt nd ~1.idium.. M'.c"'vy pa11111111ic•• ar1 1n ori.111~
«> d " wl~hl" ch~ pu.1~"1ini&llle ar.-1101y ln111t b• cil J " " 111~diul11'',
~B l11c Arm~' Is nCJt au~h'1ri~d tiO p11rob11.1~ ariy "l1~a· vy" 114111~ngu o~re.
2. Motr)rcydlitl,

3. Bu11t1~1 and trllC!lrA of l t11pu, iMludJ.n11 pl1tk·Up and d!!IJvuy
trlltlu; llnJ eta1<t1m, j.n~l udlna Mm(,.m1ult ha t.oK••
h 11 non lntrnd~d w ln1.1ll!d1 wlahin th• cum "molo~ v11hfol1 1• tl1011e
..ilf.iiropellcd IJIOtQt vebicile11 1Uiud 1.1nly for l11.1.1m op¢1ne1on.

In che evt110 thal lh.c 11111 o f ny IDQCOr' v1thicle iN no~ ¢Ompl1ttad or
non ln"lbl •1 ~ht :l'~d1'illl R111m:v .&nit: of S11n Ilrand~co, u li'lilCBl
Ag~nb of th~ U11ieer;I SHtc I " ling r.~r •nd an QBnD of th!!i t;v~~uce,
'~"41!1/~n ~1111 right to aCbre a1u.>h motor v11hlol11 at ~lie ti>wn~t'• l'llffli: ~11
1
~b1111e ·~' ro~th, o~ t lll?l• 1uch och ~ dlnpQll ~ip11 of 1µq~ Jll1>toa v111'i.lol1t
a~ m11y, h1 ltli l!<ll~ diamrllo•, l!l><taJ to be juHt and •qultllblc, lnQl\.Jdin~
the right cq permit tha l111al O"'!l'ler o 111cll motor 11111\lcl~ ~q ulle lllu
l11ral ncouna for rcpo1u11 on, or othcrwile,
~pprau

his lnttn d~d th ~th~ ~bo·1• prQC1J11ru. wlll prov/du; a fuRihl11 .mll!an•
PfllftctlnK Iha intue111a of ev111;!u110 in their motor vehicles, wicho1 c
prrjudfo~ to ~ht iritc.ircilt.t of llt,hers ~hienlri, and drn4 will dee~ ao t11jt1i·
table di•po"ID(on of such pro1>4111ty.

o{

V MIC
('~

~

btijaleftd 0.,111'~,:~,'*';,rlr.~~

' _., of uii CiAY...,. :if ~·rcol)1 .............,._.._.....

-=-=:: ,,,

I

I

I

I

81

Ii;

d

pt

I

JI

H*f

fl

1itj

;t:tt::; ='

I!

II

~,

I

I

I

'
''
fllKiat A~n~
~ flUJeti'f 11.illlerv• W ot ~!l.n Prtin~. :ia
IQ
tlld
dr.li~
Ii
The inOU>11 '!lchicle ~ ·~ chili QllJA.
;WUlned
shall
liibihW
• • dliw M ~Jly (l)r rcapoo
ot the Unice41 S~tj:l4. t • "11.ti rlill Qi , lbs unate11[pd. lbo~l&'qm"81A
tQlXI
un~ra
ill
>~ ii). ~mn,~lo,n wi iea !Jjap:..i~ion . It
c1,) for n~ · ct ·I
1
by tlhlft Fede~ Ruerv• Bank of Sal\'1 f 11•nclij
I

Iba~ np I~ will 'be p~d' ,on ~ r•o~y.

•d
I

w'

'

.

l

I,.

'

/r.i

I"

,

I

I

' ~,

! \n::;
I

I

I I

[ ...........

--· '-·

'Da•e:. . ---·--··-,~----., . . . .

"'ff _ _ _ _ ... _......._,"""_"JI"

........

...

,-~

......

--·

._.~-

,__,.

.....

.........i- -r--.._ ____ ___ _ ....__ _,.

!oo1
Rcspruenti1'J rh11 Pddtral llcw vl 8e1n~ o~ &m fr41ki
Ii~ 111 .A,ge'rle ofi ch~ tln1ccd 5~cce .

.

,_
-- -~-

_

_...._....,~

........,.__,_...,.

___,_

natructlom to Owner
I>
cep J f ~
motor vehf J~ m~IQI ~

•
by tlw. n tcd tatca
.li:a p ii"' 1uonb ..-der.

Thia P'"IX."l!cllr11 Qf "~Ji,., ~ntl

Jh1g

mptor

Go,,.,r~ ~

'v11hfut. 4•

11 ftill"'1s: ,

(111)1 The S~al'.e ),iii; Llr V'ebi Je l\egl11tJ~cien Certifl1:11t.»t for •hill
'lliahlol" m11ac be ubmittcd 1t~ cb Civil C1mnrol r.i.~fom,
~w th,ee opi llf ebca · ~nt (FR.Bi l ~m then ba p.11epiu~td
~b) Two cop·

o~ dw form, copc r with ilhit 'R gi1tt1. dlJll
Ccntiitk c.c, will lie h1uJ~J to ~he .._ cu it for l)is l!etttn~ on
un I rriv~ t h~ ••iljlfJ'1fN IJtll!mbl)r Cl!)()te11. The ithlrd
opy will
rcMmed c the Civil Ooncrol e tlon.

(c) ., _ nacuec

,,ut •

-vebMe.
(d)

wm tie

•'-'11"'1

k)

giiwen an idencificaiio&1 m, which be
the ~ ~.,,,....... of dlJ lir4Dtar

)n,
go('ll".J ~t
J\ile11Mt C.nf,Wr •hit e.'Qcuie~ ,..Ul
ditflvH l:o tM reprit~1~tl111t (If 1he F11Jnal ll«elN~ &nki
of n hO!OW:i:> t~ ~ copilt f thiii' lbmn. the •
'
til>n Oeni4~.ate. aad the key, 10 the vallldl.

(e) The ri=pR1t1tntaeiv1t of th1t Ilede;;al Reaerve Ba11k ~( San
ra.ndlll.10 will che · all numbera Qn the form 1U1cl if found1
co be 1.:orrc.tt•wilJ adoowlitdgc rcctipt ot thit m~or '!eblcle
by lf!{ninr on4~ copy oi the form 'O d deliwiting i~ Cb d~
C'111CUC!te.

If ~ motor 11chid1e ucrib!id in thi1 form fa loet, damaged, rur ~d
u • tl'ault of n4tglige'1CC whil• it it in t~ polllleliion or i;uat.ody o( the
United S.aces~ or any g«icy ac:ti.ng for it, the Con(l'~ of clle Weed
Staca vn1J be uked to b ke ppropriate iotion ~ t the bendt o~ die

ownu.

'I

0\1.J:' reco.tin ft! !.nd1 ~. t · t.hNt you h ire Mt
C91al ed t~ :1.6 ehoc k or '' ~ )Od t~x H . '\ a br.t '~ eis ;J

a• ,ya
h.'ls

tio'~ been l':i!' e l!lenrt, ~d t 0 U.J for pcL)"'ltlfJn I:. •

As ue

re tJJlllX'lious to cloaa ou

.rceqi,'Gle c~L"l.G1ern.­

~n~; t',he$e b ari.aaotiorw, we ;ould p_ dale it Vl!ll'',)!' m1.ich
:Lf you VIQJ.Jilr.1 k:fau:t1y l~l!J/JOMiaibe ·t e C\'lCC'K 811!1 SO<OR1 6 ;i..t. :L~
poo::itbl~

t'ot1

ou to I.lo o ~

'111ilai~l.mer

you

:ir!!IW:' ,/DUi

attention ·t o thll!J l/llittoJ"

lll••l

sir

':J7h1tre 14' ~tta:l.ollllll~ ou1· ob.«iQ k ~lo, J!lll1i0 ~·l.IA....... paya~b
:I.ell 'jitle qiP'llt~·b m.C . .. _.IL.Gt.-~ Qr.'.iV-i!ii:t'Uli · ~~~ pl.Ji!t!l!.l~A~•
•1t ~he 'm otar irnt.i.tolt11 aeac~•H.)lil~ b¢"'" ~
'

i!f")

;y'p-~r

<'H'4i!t1;1;'

tini.:7

W11)h

t~e 1.n5~l!' JO

O'

o:t' veh c1'1i.t1 w
1.1);\/!l

>!~.\4lln

to th.e Arm'li 1n e, cor;r(!.a~•

~(l'l

r,

:.S l'I

0

1Ji1"A

it

WnO

()' 1.A:f.~Cl:i

t.lt1Q@r

'oH1iil u .:11' il ~. pt·a1.s111ls
ma e by Qom.p:it,e \1, 1. :i.'J ti•11~ 1e~1"1J opi;ind·ttM, ,t n ,wcn.'•.1., ,n1;:p w\ltbl th111
1
aondthon on.· 1. 'ne Qn Lrm l;'~r~p r~e c;iC' 01~.r Ferm FRJJ ... ·• wh/np ci">.n ...
aUt ted o r u.tller:i.ty f,rom yo tio oonm'il.lll1Jl8be ·ohtq u:rno·acrtililn.

'.Ir aiont oL

Tr.a

!!.'t'l.'t.,.''1

plc ·• l',uia

A'ill•

Yo1i111e1 'vllil:r;Y

. 11\·
'-1'"/(,..,,< . ............
1'

,,

d

°S,

1rli'uiy,
'

:...._Jt

1'.1
I

_,_.........

'Fred a. Bcl.d,

Ass1stamt NielllAeer

~

.., .,,. • ..............

,...
.. . . "' .. "'

____
- . ,....,.._ ...

.,,,_

_______

....,..·-~-

.....

OH.

.

__
-~--

"4

.

~ ~

f .

~--·

,. .._....,....._

__

.......,._

__. .
TO'r~ - ... - - -

'&l1.\t1 Foo'" - Whoh
°4 (;J

'!HI ~

Ji

v~i

.e -

.o t .:>f ~~e ond.ii :!.Qn i n.,;

Apy.i r , s~

- - ,

Vt'1untioia - - - ·• ,.. ... !ppr~b

J\pprai u r ::L~~...;~8:,~U~Qd~~~~

E'.r ;....G (4- I' )

THIS S · C:ERTfllY th t h~ uru:l11rlig11ed haa read d 11:m:ht.ntan"11 tlle iJJBtJ1ui:•
Qn h,: w"lit. htrl1!pf lejla nling &h«i diapt)llihi1Jn of the mµ~Jr 'll1thidc d~wibiaJ l.'IO
Pvrm fRl 3. ~ bir tt,t.thtllf h1mt rid ini.:or_Qoratel\I by ref~rc~.:f ber\tl :i If
C

I

011

~

ar11ementl ~ l9111¢~J 'llllhi'i&

,d l ln1tl1L'UO~lDlld

oJ

thtJ.1.111

o•}

dil.'I

~ ,.!!!d hilll mgm!d1 11=-Un~~l\bly hien1w1t:1'1

he Nltitlkl oi woo~ IQrm OB·) te a ~ (!£ llhl~

l\grHmentl1

Th u11J 11 i nel!I ~air~~ to ~~~Pitt of th~ ~(l!)l"un.fd Jh.o(br vehld., ai:ctirt.ling to
Altmr ~iv~ No. -~ 111 t fortl't </fl ih~ .rieveh¢ ~er.of, alld ritquellt.8nht1't1:lerd l\clll!n•
un rrd.n ·illr.o, Fi c11l A nri oE the Urtlued St•1t , to cJa ccorJ1f1RIY fJ lhe
nki
.a.tJ lanll., in ict IJllle dW
q ·1,;omplillbmenn f the ltetn ......, htnim •li!cuJ ~
·~ • fon, fmpo11111bltt ot t11<1t four~!e-. ld B1Lnki ill ~~flllpri t.d ~o ro1i.k11 •l.lllh otbel' dll!~l:)l!i,1011
uf aliJ mGl:dr v~hi.;ltt ~ j~ di:em pro,Ptlr.

i.a t Ii lit tjaki ~ al). 11.W.mi J, adl
li1ihiUf;y lllf r~l!L10na1b~ ity b:~ et,i.@h tf,) 1111!4 '1~ ,.,_,.,t'IY ~ t ti . ~f/1,
ln .i:1J~n c~ \,ln winh the h1•ndlina o .1111Jd 1111.h 'lthi& o di•~blli~orr, of tl1; pttkti.'dll
ic,J, motq.i·

~I~ ill cmliv~re,cl ~Qt I IJ l}an'*1

t I.II ·~~ J1t.hlf~ OQ
<>•

I

... L

mel'l!l~8.

I

'

grna, uppn, drtmatild.. ;o reimbu,11e the 'Pimd1mu a-$\1~ 1
r mi1~i:o, 'fl..ici1l fi~m.c of ~hie t,J.U~d '•a~11. i11 f1,1U f~t all di;l(i'l:I (ll\{J
,Pl!l~ll im;.l1rri.:d ln onn c;tfon Wlth the d1a1111 iti n oF llll mJJ~or vehicle, and utho~lwt
"I'll~ IJnd •ql~113d fWit1\1r11

<l iJ iJ111trq ·ts • IW a1~n

atl'y of

Ctl

1rJu1:;~ frulJl ~hi? pm;~Cei.11 0

~hili

llililc Cl~

l~ l!U')tor ~ll:l).t fit

1

tN$;Ji UCllONS lO 'Vi CUESS
R'4liAtU'.»ING DtSPoSI N OF MO OR 'IEHICU$

•

fv!'4t!Jili:~ 'WI~ ~ b,a, ~~di '° ~;.. tb1dr ~ veb

~~

to tlllltpliori

~nJien.

tiha• !J'V~(\lli.jijt will • •n~bll?d ( IOOl¢ ly~u111t rime
l-!'o IMl&U~~-. 1111baicv._r c:an ~
fodi~iJual \.Ule.
eq ~aiv¢ t~ 1~ v•hii.11~ l!l!IW ow11!(rl ~ tb.lin t*lic~n!!dl Mo1 tJ\tU!

'°'"i'lt

1'hc Vlli~d

1,11rpi~d.. I~ iti& d•.i:11s;lqo~ i0i pui~~~ qi.oir:ir 1fd'ijd1u1

Wei A»lll>v·

tromi C'lltwl,\eu.
vehJ,.,1"1l m;l.y be'- 11t~i.::11d, 110ld 01 othllir'l"itie
br Utsc "'~ 14'iva•l¥. wi•~~I~ itov•~.imtllni;W ~~1£e:tu ·e <ll' uar.nc c.
PrW.

!',b 111Y1'1Cuation~

OlCJt(tE

T~c otllell ftlterna~ivq p,411111.i&ed to lhii

re

•"'lt""' 1'1~1> qwru a 1111xcn

11111 f,~,:

AllM..-i 'lil J.. To d~li'W•i Illa• ~ ffWcl• lilt hd•~al

11

a..n111 &\mil
·~ •• • "

· al) 11,rw~Mlll1:11, ~ ~MciaJ Am• qi~ U~119"1~•. fo•

lk
~lltt'M •Id:. -~OIM iiwiurpi:a~ -~ . . . . . .w1 ~ Jlli)R ~9Cl!I,
aa4
1lw:11)
d
ll~ta
O,b111
qr
C.nt&11
•• (• ~,
IA 9p1n
tu
111W1t 111 n.c;Uli&y1 ba c,f ~ • ._, wl~ W:ill dJ1ut illOCt!«' wbillla
• 111on ot J,..,,r1,W dtc.r!Mllaiora.

Jlt• \rnJtcd

on •lie follQwl.111 b..U:

It 'lllUf 1111 1p~11UM!d b, &WP dialnllel'!O~d 1pp1!11 ilm
ud, ill 1&11 dlii!irccloa 11.11.d al 411 o;cjon 1 tll. Nmy may b~ lhc mpwr
'"'hiult ~~ bbie apl,litd19eij pi:i!lf 'llf~Ch 1b41J 1lQ~ ho~v1;, •~<t:•d -1\11 Bl~•
.Bor.111 wl\C>l~si.l!I 11al111 in ~ loclaJi•y •lli•r~ thll iU«~uc UI eootWDm~tcd.

in. MUtOll vll\hl

I

I••

11/ •~c 11\1110/I! vc~i
11n1•n~ CQ ~he Pedr
f!'Ullt
hA
in o,dlir tn •~uni• (ur ~ •Ill• ~ ~h• .Arm;v,
cli.c lJo!t~d
Aaent
iM:al
u
,
cul ~•e~H -.nit of 8!'n .Frllnd$."O
A. If &~• """cute la NOii -"" 1111¥1 own.ir

,,r

GI

.U'1h o~her plllcc 114 nll\Y bii

dbccted, tb1 fiollowin1 :
~. B.upat~JWoo ce~cifitate,

d111, 111!.dora1d .

l. T"-' ll11r~11wn1e on th.a .-.V«'nol! h.¢rcof, d1JJy lillDitd lll!d 111ltne ed,
3. !!hi!lb of.bar a11tl)ori&atlon lbd

-ul/~ncc

u 1na7 be rwqu red br

t~it Ped~•~ J.e~rill ~k of &an ,fr111n~i4rw. u

Fi.Ital Agn~ of tbc

U llittd Suta.
d1t J'<!ll~tre• le n~ eh1t kc~I own._, ii mu~t be clearly under·
oar
11toocfi l~ac U •h• u1d.b¢•drl•N •ill~•• the lllOtor 'Yehk;I• .la •ctUitl llO

•n

ciut

;apJ.lt~•~d v~I

•

!IQ<

or

h1111d /l~~q ~f 1/lc 11!1)!0'!\ i/~hlcl~. ~~ ~Ille,,
~1111 ~utiiolnc, PfiUlll\I ~hie <1Wnl'r•~l11 c1mi.6cad1, 4111 ~

D. If ~Ii& C'l!IU'll,'ll iS 11~4
in ~~(!l.tjQn co
•ndlm•dl'

ncludcd fo. the t~~m, "1mrJCiir vl11M!C ·~ ~re Ghc follbwlnt i

1. P 11rn11itr llll••• li11lit u~d 111,ttilim. lll'11wy p~~r1·1~w Qan i11 ~,,d.,
"JJi•d1uru '',
t~ ~dtl')• w1vb1n thii pu1~ha~11ble e1~1111ory )11\1111 ~ <ll~11111iJ 1141
u ~l)lt Ann, It n1>C ~11cho~l11Cct.

tQ purc~llll!!

1µy ''Jleavy'' piau1m~tr

~YPI'~>

plolf.· u~

can,

l. Moturgy dn.

3.

Bliflltlll

1nd

&rQdu

of all

Ui.dudl111

arid

d11Uv~ry

stud~111 imd tr~u1 i11dudm• M!AlVtruclli, h~tlfn

I~.-:~ OP MOT:f() 'VliJUQ.liS BY THli
\,}Nl'TE O STATWW

S~a1, I'• 1b1 Ci.,?l· Con11ro~ Seatfon.,

!liall ,4,

'

Al1e,,..Uti1 !l. To of.er ~ llM>«ot ~bide fQll ...i. tO
a~tu

of

abiac tba: 1va~u•~ II.a• nl) 'll'l"Y•
•
M" •Ill~ t11 ~' t.l~lf•d IS14u1 w1IJ b,r p1>1j~lill'"''~'/.l" 11) ~;ich ~ u11111an1'
law,
bt
J*>vidlld
~
,
n~lpC1-pc
mh~ aighG o( IUI~ iirl.\d f.Q~ w ~dlJQll!IMlll op
wlll n"' be 1ealata~ ~!Y ·~ll ci!J!Wd•flll d~· lilo~i 11cl1 Lt.

i~~u·~

~.,~kllie

~lilpt:llll.d

1
le i. noe ~11)'ie mhd ~b In.chide "fi~hin th111 ~1111111 "molor •llbi.Qle ' tllodil
.-Jl•pri>pelled mQtor 'lqllfol..:1 1ui~cc! unl~ fo11 larm 011cratlon.
la the cvtnt th.a~ •h. !llll~ ofr any m\\lto1; ve.hfr.le C. noc compl111ced q~
Jllaci~I
1ppr.a,s not fe!Wbl~. ahie .fl~dera.1. ~emlVe. ll.ltdi c.>f San llr•ncillflf,l. a•
SL~!Ja~, a~tln1 fot ~nd .111 illillll-1 of the 1v1Q1,1e111,
1ui;b UIQflOf vcl\lde ll~ ~hill o-.ine.~'il ri•k, ••
~tore
111!m"l'u th!! null~' to
SllCh o~l\e.r dllpoalllion, 0£ •11th mow, 'II lli~ lr
make
to
r
11.
forth,
~b«l11c Ill!~

Ag~oc

ol the. Unlaad

aa inay, ro It• !ll>lt di~«ilL l011, 91pp11H to be .fu~t and 11quiuble, ind1Jdin1
Ma
the rigP.c co perml~ ib11i legal Oifl(ntr of 1u~I\ mPl:o~ vcbfo!M. to •l'ltt
lccal. ll!l!:l)(~na for rcpdl11eaaion or Athe,.. ,
It l• intend!!!d tb11t the nbQVI! pto~edure ~m pro'lidtr a (e.l!JPbJc 111l!lan1
of pr~ei::dbii tb c interuu pf e.v11clle11 In thieii DJ.Qtop virhialu, ililllhc>u~
1!1t\llt
piej1Jdii:e. tQ tbe inttteatJ 11f odi'" c~ue.ln, and thlllt will dft\:I u
propltrty,
•IKh
of
un
dil!pr.11lti
table

ol San Pru'*° ~·

~...,.,~- ·
.i... llole rillk
q,11
GI • Unned

ri.tai Actnr

be UUMd
Jc la underlltX!d
(Ir l)IPill~ In ~~ii» •poll~
.,. •ponalltili~ ~

·ill

.,, ... ................ 'I

that no -~ -a& M p~

Jtl= ' ji'
i

' • '•;le

JP

I

_..__ ,.,.,_ ..

E

_

___.._ ....,.........

-·

\

~P*

of

ct.

kdged
vehkk dacriJ,ed ~ ii henby aclf;lll)'W
- - ........

+-... .. ---.-~ --

~

--

-~

_____

._

To 't . ci.:;i1pted or ~P: W>r rhli United tlqtca Ccwonmirnfl, Jh.
mu bt
,..... 'l'IJDJ:I Jli o,dot11.

111QtOI' · vtllu,1~

(11> Thie S1t~~e: ~~~ot Y.pidia Reg 11ua~ Ce~ffi11ritie Jt1t1 hiJ
Vllhfol~ m\J"~ fie ~br.&11Ctii!d c t~ Civil (lpni:ml Sa;iui · 1
a~ t~c ~~pan of «his form F~ :l) will llh!li,. bie P'' pa111c4
'(b)

wo CQpiu11 Of thill form 1 ~' w 11h t.h,e Rtgi.ttratii,
ClertUic:ate, will be ~ l\d11d to ~he ev u11t' f r h11s retenti" n
un~U .n val ~t the d!r.eigqilted ~bly Cenre~. The thud
opy will be ftl~11Jntd • Ulit Civil Control $~~fpn,

tar

(c) 'lhe r:va uee will be p'VttQ 00\ ldentllfo.:i,tiQn
whiilh- 1\8>
" ...,Qii rile ~aeliy _, .,_,"aee.rU:it app:i.ratul of tla ~

,,eh.ide,
(d) On ud"1&.I ~t
n~r tli4 ev11(;U(ll will
de11lv1r f.Q lhe :ttpt;eant'ltive
the Fttdter~I l\carve Bo.nk
fit f!lltl JqrJeiilcO tfte t1'JO ~!!I f Ihle 'fQmrl, thie ~
t'.nltfbQ (le~ pd chi bys 10 d\e ~1i\1.l.e,
(t) The rl'lfJrviM!ntia~lve of the flrdeml Reae,....e B;ink ~f &n
Fra.ni:lsco w!ll chtcl ,..n numb«n oo the fohJi ~rut ii found'
to be co"'~ will acknowledge rt'l:ti~ of t~it nw«>r vehicl~
by 1lgoin~ 0oe eopy o# the form lµ)d ditliv~rlnf .le •01 ch.

cvacuet.

If the 111'3QI' vehli::I' dlea!:rib.td in .,_ fol'IQ la bit, diusuagtd, or dclb'a,cd
whlJ• ft I.Ii in the p~iorl or CUltody of the
Unittd &.u:ea, Of' a.nr llic:rlcy ~ti'tli for it. llhe O'iJJarc111 of die U~r.cd
s~~t.a will fie ;i.:t'ked to tab appropnate action tot the llenefit ol tJ\e
owner.
~ ~ reitult ol 1w1llgenlie

~A~~~~ ~~·~4·6~~"'1m•Aoo~•~t.6A6~666~6~

'llt1) . . . .

th

.1 •

~ .., (~k Uo. Q>~1 _. toil'~· Jl& l'l.l'M i l!l o your
~
,~"i·.,. J'I , . ~~" .l;$,llliiit!' ?1•.i ...
o· l~di ._~ 1om9bUe ¢t.Dl bl'lil iii.

"'""'o.,• " .

'l'hil!i t1W·~~ HM. e 1-1 11 .:>la ~n ~c~Qrdau e w:Lti.l n111~r
'illliPi!f
giir~n lJ l:)y 1',bt 're~n t11rve o~h$t 'U ~ e i!!1ido~•af! ·the O•Kne~hip cu~Hi qate nd i'orT111ud h tJal ~l'le ~vacuoa :P1•op1i1r1y Depart*
1m1nt or tt'll to• 1 n , he a n,ch 11 lJlei'le.t" ~ Reeorva 'Bl#l'lk
$.,o
1

l"rer'. boo.

or.

• ...

-~..

.. __ .,..,,...... ..,...........

v l u.e
t

ol i•

1

~it ! o~1 •~

-

•t....

h , 11 ... ~(.)~~. ,, Q. ..,),,. .1~.. ; ,. ft\.J...l,t',1t, ,, '"l"'''I ""
r~ he 1 ~·~Ur)'!•l'i~t•
d se'l~~ lfl ~llr ·~blf,lle
b~ni lh '~ 't~ •b.~ 11e!i111r1111 •ll"'Wif lliaGlt Qf n
1
Jll!•Mi~co, i. # 'n~wJ A ebW f ,lie MJited •-.ey~, ~ the :nt'i•~•-1~ Q'#n ii .ti>r ~U1tpt:111!i~lofl. J~tt•iJ~h a.
tb• nailt1trali«~n certU\eut111 llad~11o~e11 tbati y u u~ b• '••l W'1"1'•. •• IB ff•l\.I ••""hfa_.t ~nie 1t•n-.t ~ill
of •M.. ·lo.-m tlfii cio~l)'l e~ed b:it )(OU IUld re~u.rned ~.Q 'his. ~-~ tn otdu ¥baa pl'l\lPt" d~111po1d.km mi.y fl«
ill.de •f 'bill vehtcl"' .r ' fMOf.-.ied 'li•r•twQID.
.Rerb111red &.iimer.... .1 a . . .. . Iii . ~ ~ . ..... ., ..., ..........,,,.,. ......... cJ.d,t~1111 ..... ~L ~C:QJ:'IJ., JJiV ••.,,.. Lc.n • n
Ma.I( ... "'h·'1' ¥.~ ~~r . . . .... . . . . . .
.. . . . ~.,L,,..OJJAI .. , p .............. lilc&np Numh~..... t>,Xfl~.a .....1.... 10
li,rotl)_, 'Num~r ...J.;l~~·.~ ..' 1~.11 .. erlcl Nwnber....~.~M .. e:~.....,Jl• e All
ld ......~~- 1 ,:C..., . Q,_. .. ,i, :.1.a...,.~,m ..
.,. ...,,. • t

'h••

1

I

lt'•D
I

,it~&:.:

~AA1--~H
'-llfltli"tflll MNK 011.' I.AN Pl'-A.N<lJ9(lO

11'1~~1.i A•ill'IL,. ~II' 'JH!I lijNlrl'in· .,.~iii•

Jil ~ J , l;!l" iioe

3. .,. ...1 ·~i.1"• "'"I•

'

•! .. "-:• ,.,.

··r-~4'~1

I•\. , •••,). 111, ... ..i~, "'Hf!

"'~ .... ,~·~·-1·1·-1

l..QS ~Gll~U. ta.Ul<l..

P'llD•••a..
···~"· . ,...1( c:ur U:IN ,. ..,.,_.CfSC()I
Pll!IC~IO. ,A•flNil! Oll'TH• Ullll'f•D YA!JIU

i\•

At•nl 4'f ah11 I

•••ucie.

'W'' hert1hy certfi(,y tht.~ tbe follow Ill bd~rmatJ~n.. l4bown by mu recpid:-r ii CQ11.,ec• and D._it't we~
M J il'•l ow.qe1111 ()f ~h~ vehlcl~ d~ ~ ·ab<>ve. will •ceept •e Au~ payment of Jilli in,d.i~ttdnee• a1alnat

U, he •,WtouAt lndicabed •ft , t~ci cap i()n ~ 1 SE'PF'l1EM'filN'J,~ &ALAN<J'fi)''.
OQN,T~'-W [1 lla~ed!. ,,,~)il."1' / \. .,........ ,, ......,)9 ....... , l>•1ment11 ~ :Q~ Jll,~e ...... '11;m,.t1.f.1.i J;.• ~ ....,...,.',... ~n·.... ln

1

II

OR

MQl81lO°"O:JJl

0

,lll,11lt1-i•1'1 ·~·1,}

•m4'u:nt

f>' f . ~1,5 . i ,.,...ciqm...en,Qb11r ,..,...., ........ i~l.Jr.. . ~ '1,.~......:....., ... U".i~. aild Jlilur-·
f, ...

0'1trlna.I 11<mount om co~ract • · • • • •
'Paid ·to. date • •

• • • ~

· • - ~

.j

•

BALA..NeJ!l ownrn (i)N CON'TR.ACT •

.....J .Q.1. l§. ' ....,,..

LeM:
lnitUl!li.:nce '.Rebate • • •
Qa11tfl'Df Oharre Bie~11ad • •

Oth111r .Ai)lew•Jl¢11ll • . .

-

l>hm
J1itett•I '01,tt.f··f;~······............,, ...... .,. ................1.......,........... ,. ....,.....,,.... f "4•0~···'"t"·'' .... ~,;~....,,,,.,1.,,..
111' ,

1

( ~IO U

ffiher
cbar1eli "'r.·i··
... ••. ·~ •··-· ...........- ... -.......-.....
'\"' v
'
! '11i!lt :r1

••~ ......... ~ ... ~ .... .

•

..,.........__ ,_

, ,............ " ....... - ., ..,., . ...... ,....l ;ji,.,(il.lil........~.

SJiiTl'LErMENT .BALA.l'fCE (l\tno1Jnt which will be acc!•ptabte u 1lii8Ipa~~entoJ1 or -·....~--......__._
p11lor 1:01... ..! ll l1'1!... ~.0..;..J..~. 'fr..................
..i, ••, ... • ) ,
• . .,,,;,.&l. ...:ae. .~;-- . . ..
1
'bat11 )

~-=-=--

1

1:•,\Cj L."1.tt"'.l ~tHIG'l lj{J l~ OQ, ~o~ .. , l ~N '(}@ O'tili..l o~ifLJ
:t·•"l"Je.•:t ~ · ·,11'1'00 ·-bt""·'" 1 '"oli~···,•l.1li!.1f!t';t ...................~........
'

~Nanlll tlfi..-i'tl'llrlf~ ,.

'

., ,

~•.t.•'·· ··~e . QAn. ..

Cai J.t . .....................- ..

l~ ~ ..~LU 1"4)1C'IJ
lllJ•llU''" llfJl\l•lllVlli l~NIC 0111 9 114 Jll .. AINClll!CO
fl•lll.111- A.._~tl/J' clit ..... U lill'HID S'l'A.l 'Q

.,..,11 IJf .... i:•llC""·

We h~reby- cf!riUy that 0 1 t0Howh1r inform tfon, a hown by our record • ls correct and t.hat we,
l~e•• owni1u·s of U111: vehicle de1c11lbed •~ve, wUl a.c~~~t a tbial pa;tment f •he :lbde~iednllllli a1ain1t
~' .,he amtJ!,IR~ indicated aCt1H tile (l~ptiol• "S.11fl'1'1., ELV.Ur~ BAL.A'N0.1!11 •

•

~ON1'RA'1T
0R
MORTGAGEI

,.

O

·o.~oo .

tJ

l!imQU'Rtl 1iilf ~ •..n1it. ·$

Ori~lnal arn()unt

o:f con~mae

/ 'it..7./ 4,.l ,.,.........,.l ........ , pay~et'.',-11 ~o ~· m•.... .......

.n. 1.,.........,.... ~ .....,. -in

~ ~lmttiJy, .i~n. )

'...cdmmen~tn, ....,....J.uJ...)(....2?~ ........ ~.......... -..w......... 119.....4'1.and
1

mabJ1..

- .., ,. - - - ' ...... ' 7- . e.2 ......

faitd to date - • - - - - - - - - - • :.::·.. . J.6~... .....::.::::.':.
IJALANcm OWING ON CONTR~CT
Leia11 :
Insurance Re~te - - -

• .... ,

.

.LJ,;6 .......... ~••

m-...~lng q•li' Be~U'nd

Othet Allowri.nce11 - - .,

Ji'lua:
Intere1-t toi........,..., ........,..,.....~t

.. t

$ .. ,. ,.............~..~.7'.~.....
e~.,, ··l·f·.,~. , .........,......,.. , .,.t

11··•···1·1•r·.....,,'"" .... ,~"' ''lt·t···

( li>1t. t•)

Othe11 cha.rres .. .... ..... ...(

,_ ...........,......
.........
......-............................... $_
__ ,•...._....,_

ll~C Jf y )

7 .,1' .. ,........,.0-·
12 .ri,,~
' ....,..........

, . . . ........ ' ..... ,, ..•,.. ... ,. ...

SFJT'l'LFilW!JNT EAt..ANCE (Amount w})ich will l>e acceptable 1.\8 f\nal pay-..ielifi)"il qar - - - - - · - • ....... ~.~~t.,.........,.
prior tp., ..........,... J\ln.e....;a )., .. W ..-a... ..........*).

""""""""............,........,""=

(Ou.t a)

•I•

t•

0

•"1••

• o l f o• •·~·

..,,,

·~~·••••••t•~•• 1 fo

•o••tt•'

f' '""'••t ••f..-• j·•• ·••,..."400.. .-•••·• 1'1tl.l .. fo•,•f"'!

otl••'•~t•- •

{A.ddw•1111)

By_::?.£ W•~~.~~i·~:~~;~~;·~.. .: . ~~~~
• •i• •••f•1• ·• •·•l ••••lo tl ... k 0''

• •-,. • ·••! • •~·~-

.... ~t- ,,•t l ,. - .. , • ....,.,_

,,.

( lll!'l~·)

,,1-1•.1-.....~ . . ...... "I".~ .J ... .,, ..,..;J•• ~~ ... ~~"1 1~ur· · 1 ,...,, ! '~'""''

·iri.r- •..,. , .. ~, ..i ··~~·· ~~,_,,.., • •

1'1i.1... -.. • . . . . . . . .... . , _ ,

,..,t· ,~i. ,,i1;M",J'

I

......,..,

I

..

~u.

~o

O••

IU
•~Q~o••' d • O.!)Jlyl ~ t~~•fllllll'lt ot hd'ttbitd'~•a11
li!lii>•itU•d 'bf ~h• leea.1, 1Qwr.11r. Q1 ~01,1it 11.1tQ11111>"1·i · ·~ b-

'llll•n l

dl~•O• tli-• •mc:YUJ!ii-

·u ••

ew·1 u..
•ti.,wp •II!· 'bit' .,~:~an9,t

,

,

•«O'~at
~w~ ~ 1>11 th.ID otin~,.ct ~
~ c llu beie'1 cire.Jit4 ·*'" '1'19~ 1 ,l <Soi"1111~11, )l.Jl•llf.I• "t'~
-h•r• 1•~1~
·~ r•t~~a i~ he nc1~••4 '~~•lo~•·

••4

'!01,1r

1'1

'•

,.

M0 10 1 YIHIC
, ,...... ...... .. !Ill

,41''

w. , .......

'1~~~

'N a• ol l\..- ..-d Owner ..• ..

~1 llf~•d°"'1~-. l.:~

. . .~ - WP

.....
'

l II

I

~1-

w • .• 1)#·1 •
I'

I

" I

' 1

I'

\'

f1. 1
m~ ~d• cJ.aorW '- ~1 f«ill• 'M •1'"1•4 ~
• ..... . 'a.e.....
of Sill' ,f\l~neuro. li4 filil.,°""l ~fl.·
ot abc \'Tnftll'il $Utt4, 1• die .,re •i•k • t'bla utYlp•i,.t
l• I• '11.S ..,_
l~ 0&1 rieii~llliblliiiy id\;Lll tic w11 •
by t.bt fcde~I IWerve Bal)!I ~ &.B l'~~' (Q1t .an~
ai:t tl!J: m~~i.~ ~~t~ ..,,~~ lu di~Q.>~. It IA uni:le
otood
~~~ no inauan!Zt- will bl 11rov!ij111l on ... riwmo1
r1y. ,
1.- ·1,
• 'f lf'.:11'

'tlM:

!"

'

I•

I

.•.

I

~

l

\

I

lot
ltlikraCIU

-~ ....... ~.--...,

"'°

...,..

=

.

~- fi>( :tHUveey .-,..--·~---"·-.,,- ·~"- -·-·- -· __
.._. .....-.,. .-..'

-·~-,.....,._.,.. .. --

.R¢~t•ac~eing ~h•

~

ff'41dcirt.1l

-io....,--.-_.--.....,~--·.,...-

-ol

JUpT'\lt &~ ol .so... P'rakciuo.
liJi~11i Agir"~ o/ ti\• O~ucl S.4Ut.

lnatructlo... ,.

a....,
I

r

'~ United ~:.w COV11rntNan1• .._
~ 'V~l~ muai ~ Ip ~,., tu~nri ord.11.

T

1'I= c.::!:ep~i,l lot .ton~

gitol!N ~ • i

~ prOG;cdu•e f.Of•~~~linti ;u1d $0!!in!J

aJ f~

Stiti., 'Motlilr Vtjiide ~tpbnllfon Ccr~~fltJate (Of 11
-vldti11l111 rn\l.ll~ bit ••~l:\rauc~ d ati thte Ci'llll t'..(Jnt11ot $11~~io11,
~ ~ cqpja of thlll foclJl (fi\J'~)) willi ~~ prep~d

(01)1 The

1

4b)1 •rwo i:o!>la of chia form, tio1'1nher with ch& lleflilltlJl.ition
Grtitil: ·ce, will be bandltd to •ht «V11-cua t~ hlii ret111ntf1 1
un~I imlval ~ the d 11fri11a~d ~mbly Center. ihit third
WS7 wiU be ret lawd e die Cavil ConeroJ StatiQn.

» M.mllialdbn till which
. .......ql ·d\e,
....m

:(c) 1hi, evacuee will be 1tven

~· · ~MC
vdiida.

liy -

--

'

~

•r..

mV!ll ,t - "-•btJ Ont&r ~he C\IU1.lal wjll
deliver ·to tMi repJ'~aenaacivt of the P~dcr.il i'le!lel'Ve. &nk
o1· San Pftndlitn· the two Cl)~ e au. Cbl'm,
--~ Ce~. . and ~t Pya ., the ~.

(d) On

a. ...

(•) The ~epret1entar.ive of the Mrn1 ke•tw Banl of a.n
Praodaco wilt check alJ numlie~1 ~n e~ ~arm ~iod ii' found
be coniict wilt admowJedfP t1:Celpt of the ~ut 11ehicl.e
by aip1•~ii OM wpy ,?E the fo.,11 and ~livtirtnw It to ~'he

tl.l

f,'l(i~.
j

°'

dea11~
a.a the n:~'lt of' rqli,enai WbiJe le ii in &he ~on or CU11rody <>I dW
UnilYd Sta.ta, or any a~ncy acJinl( for it~ che ~- of ;he United
Staca wilt lie uked tc:> tab tpprorrlate act{c>0 for the l:Meoele of th1t

rJ ~JW; ,IQ&'lf,OJI veh de ddcl'i&ed In th» f or,-o ta ICll!t, 4unaft(i,

~'ll:l'.

I,

t

I

I

l

1' ~US lS TO OlR'TlFY Ula~ the und '·"-i~d ~ Rad arid ~111~ iiandls • "111t!r i:·
Ion~ ()11 t~14 111:ver ' bewe~~fi ~ii•dl11i 'l).l! dfapcMdlill!I\ of' dile ~~ V.IUcllc
l¥elll oQ
wee'!" l'~l'fr\ ~llll1l , f> ~ I ~bl.t)t!d hft~~lll• llJ\d i'.naii~ftt.ei:I ~)I ~flftt~rtf•, ~ftl.n ~
thl!i Agr~etn11:m iJs ~ifl'ledl whJlil) ~ l.ln~f~11•d ~ 41til'I~ (!(lncturt~tf;y .b10Jiwl'1,

•11t

t

'r

' S'ilil'I in111ttul,':~f1~k~ ~id t~ ori. ¥1\tt d~~r_, .,, 'W'¢f:.l\'\ !lllli~ ~) ~ II Pll-itf Ci~ t~
'
~· '
~·

If

,"',r~ern1:.~•·

' 'fha "'4<• 'la•~,..i..m. ti>

1

~·
11

, ;

Ji>""° •I idle ~ .._ Wllloli

<>Ol<iinr "

.Alo1tcn(litivtt N11>.
~ll forth~ ~hi! nwtl~ herePf, ~cl: nq1111il!U th11: i!'cQeral 'R:t11em
Bti.~k "p Siu~ fm11d ·01 a.11 Pi~.l A~•ni: oi ilie Ut~•~' S•ai:c1, mo 11..::1t l'l.i::i;:oN1ngly. I~ a~e;
11-cqQmpli$htrlantl or ~ ;t;fWe~1~alrk hJ~e~ ti:<:te(I ip,_ih co i.atd ~I le.a 'I~ ~c;_.etfon, Il:n.p()$fflfl!Jl or 1nQ~ i~11-1t!bitl., 1111.ft;li ~ilk! 1a ~\.It~ ~c I ~ malte •1.1¢~ c;),P..r '¥~~"itilliln,
o., .'!Ill~ 4potor: 11d11d "'41ii! dirie~ 1 11'Qpct.

:w

1

'

~IL 9 JijQt11>11 vcli jzl~ l~ deli'!l.i!~d. ~ mi:l' ll1~1C, at vi~ •1~ lii1' f)f ~ ·~· •'Id
'ii
f
I
'
.
,1, ..~ ~~I.ii 11.iF~ed 'l'l i~ii ·t>.o J.illl:lll~~Y ,t ~~ll!(-h41i~y •hlill 111c"a~ 1~11aid lllinl fqt •ny Jc!i.~·•illi
t>P 1r1 ¢0no111.1io~~ ""Ith tiht ha11i:U•4ll I •id .n1~t ''tt'N\tl., o~''&1t$10~1fkiii\r C,f1t~.i1 II'•~
1

1, ,· .

I

.

~qj'.)ii,

I

·"~

'

'

I

'

,'
'I

'

'•
I.

'·),
I

""t \ll u~detdjgrllr:lrl' f'tr~thet a~r11:¢11, up;n dt:ma~llj to feimbl.41• the F~•al ltiJcn•
:a~olj: of S1U,1 1ill'i1<11ci111;P1 fil!oo,l /\lftlllC ol t~ l)ni~~d ~tea. ,fn 41!111 I~ aill e~rKJ:I ~
.i1p~11
fritZU1rr.1:J il1 ~1;1onl!'.~tlo11 witb chill disposition of 111id qtOtQ11 v~hl.cle, ar11d "1l~~
1\IJJ lnAltP'Uf"~ l!f1ld O.ink a;o ~d'Uct ~lf~Jn t!lie .,~oc:ereciji i;if ~~ lialle o~ •id! ~tja,11 v,e~
111..-~h ll,~J'llllM i.OCIJ.i'tt::d.
~
I

..,,,,, Q'

I

'

'

~""""",_.~.....,,,·'..

I

f;:'2.d,, 'CJf- -·"-·-••
1

· th
.. w

'

'

11'• ,

~
7.~
_,;,.,::._

... - ./'

I

'

I ~ ) ''\.
,J. ' ~.,;...., . '94-l. Iii
I

A

t'~-:: of""_ ' "''
-~~~ol'!")H
, I

..

WlllTflaN nPENSll co~o ANll OURl 1
M•NtSl'f
U. CON,1'
W • CMli
f111..n.co.

n

l!lilosuiiai

1 '~$~ UCllONS ~~ EYACUHS

IGMDIN& bl ()si~ld OF MO~ ~ iEfltCLE$
~

will

NQ

be

~

•

*° tii~ ~ mw:i~ "'1ftii;l11~ eo tcl:'ltf pion ~Qnte-"i

Qll be ~v~~L ~&.c: ~~C,l.Jil!lll wilt bf? en~bt~ all llll! fu~urt tim4
u1,ptorr v~hii.11~ ~ qw~d by ~11) •wO!ilrr11=1.J fq~ ,t.he.ir 1Jtdi"idH4Ji ~

QI~ w}m,tev•11

~ }jijivc: -

1l'ilir UruCI«~ ~ N1''1 ~ '!-~~~ :In .I~ cijipliJicti!))p>11 to·g~llhll• 111Qtor 'ltdU,.liea
~l'Qil) ~Vlili:Ull!M

, ., .P, r

l;AI)

~. ~· l~~lll fll~Y ~ •jtj.;~d. 110l~ or p11he~iae llfi~ci..-d ~

~v ~1 9w1ie.. ptjv•-'1~ ~1.1~ ~unn111111~ 4n~r~¢N111;e; q11 a,ji11Jtt1111c.e,

/ll.T~llN~1'1VliS OS
._• . _ ,

1t111'!plil ~n

al~011'1liV.. ,

~oaNa81

.....l!UG tllJ

tk

1111~1" clii!lll lb~ a·11er"8ed val~ ~o ~·~ ~h1l ·~lul1111¢ h-.

Oil

it~ ~ho ~~ a /4r.i~

.,,,iiD~a :

!IP

•"41~~ ~. it(j d•""- 11111 . . ......... ·~ ~lill!il.....,i.

••'

•h•

.,

w

lur>ll '1fh1i>l10-1• vllll~• 14 •·~Y! w'ltic~ all• ,,a~ubm Iii e10""~"'""'~.

I'

'"'

PUkCN;\.$8. Oil M~Oft; 'V. .JC!t• ))~
t~n~l>

'Tfi!B

Sl7Ail'ES

"ot

1"4 kafll otill!t«" of sh• im11to'I' udhld.c,
~ tQ •h• Almy, h• a\u~r pr~-..nt ~II> chi 11~d·
l!r1nci1CC>1 • 1111.ill /\a•nt of cl!Me Un)ted
eral ltt•rrv• ~lllii of
5t1'411, all •be C'..tvil O:>n~ll,ll ~..¢1M, <>• fl!&:h. otlm pike u may bu
/\, If eht otlll"IU• "

in °"~II!' to iuran11

l ...

'°'.3-i)i

foll1J1Wln1:

l , 6'.•11lt11.;i~u1~ ~~dlir:a•, dvly •ndor"d.
'l .. ·~~~ 1'1J'leCJJ1il!J1C o•i i~f ~!l/1~94 )111a1111f, dj.1.cy 1l1"1d and wl~ne~ttd ,
, 1, $1111:1\ othcw auth4lri¥t!~n ~11d 1 urura.nc• • f~ay be mtttf.red< 1>1
~l\I fcdo!ital l.cUl\'ll•

Blank r>f 8~ llnnciam, u P!wca.I J\i•,W of chc

Onill<I 5µte1.
J~ cue di• ~«11¥ t. nt;ill .a-.1..aiat owne~, it m1111t h c)ira;1ly uncfo1r•
t¢ooJ ~~~ if tilt lnd1bc~dn~ aaitDilf '1lil m'IC'oc 'l!1~icl1 II •ll'!•l tQ °"

ahc

t/"1••'

·ra~u

1)1

"° 1qu~.

wt»· ~,: P~l!l'l!lo.t~r.l. 111 •1,1111', an ~llfi•
Q'f

••111a11•ut•, .- p~l>'l!ldJici llt llw,

nM' "-' ·~~tell b, •ll• Q\11u>dill11 of abe IM>(Or 1111bll;JI,

11 J,~ •.,,. -'1~Wd#' 15 Ill• l,r111I ~Wll,,.,. d a~c •OMlf' V•~ii;'l~, ~I a11-.
IAldlti¥Ji ~ ch11 forllll>hl1, PF~liv ·li\A! o~U.~llli~»· -·'~"I d~I~

~·llj,,.d.

w""

"llhe mp(rni 'fllbicle will bl! appi'W '- lfll!llt dilintir.-..'1 111.jprall!e~ii
aiwd, ~" jC. dl1111:mil'ln amt al ~ opl\IQQ. tb1 J\rmy 11111,y lluy *1i1 ,m11~0•
e.;pr.a(,tllld ~·~• ~llii:h ~ ~. 1woiw,..,,,, 11:amJ th,: »lu.
whli:;lit •

&QI

~~ rliPI• llf wy '1~~dk1ur AU rcp1iw•~~•
~IU

--· ~t~ 'ill
ol ~n Mhn11~ 1M11 1'~ ~••.._\I~
«.IWn~t'• •II._ ·w'l~~ •~,.~· ·~ • •1,.µa, iA. ~¥ i11•n~1t11~ ~
~ _.. -~ , .. ~1 ~• ., otl• 4fal..... ··~·~)1 ~4
'41bjcci ~ vtMciln to
~·111~ ~ ,.,;.a ·~' w!IA~
~11_.
a llaf>N ... ~rap~-~·
All........w• :I. o ~r., ~ moeot wliicla lw illflt 11D ~ U114td
oar1a n &hir follbwin1 -~

dht\ll4d.

1111•

DJ;!f1NIT10NS

AND CONDITIONS

foc:i~.11f•d' iJi tb• tcr,m. ·~1noto~ 11·ehttl•" 11n: th• Mlt1win11

~. ~11H:li11~1\' <im, U11h~ t11d ln~t:li\j'll · fl~'""Y ~~1111i:t11~u·ar• II) "'~"
the J1111icl\~1lllie clllt~1ory rtl1.1,. b• d\lllllld 1111 'm2J1Q~".
111 1h11 ;\,~~ II nop ~~U\ol!i~ll4 ., pure,!w, &111 "hellv,/' ;IUIMl:li•• Ati'i11

Ill ¢on11 with.l o

I

i.

¥'i!qr1:~l!lit•·

t~11i:~ o 111~ liyp~• 1 iq41.1di11~
:t, ;\lll8'e•
i11t1Qk111 11,1t1i1r ac.ior~, foi!h1J~11,~· 11tnU,,v11~ki '1(1(1to•,,

and

l'41• 1up and d11Ji~cry

Ii ia Me i11111n4-dl to includ.i wjthin th.e ~erin "~131»1 v•tll11:I•" lhllliiit
calf·pr.,p!!ll11cl motll~ vcb icle. 1ulL•d i:ml)' foti (um op1~atiq11 .
ll1 ~1\1 tv1tn• •baa t111 111le of ioy llloir>r ~ef\fa.11 11 ape c11mplit~li o~
•Pll•~rs 11ot !1tl11ibl1, tll• f4tperal Rwilcrlle Banll: of S11J1 llrilncili!p, 11 Fi.c-11
hJeill ol cf\~ u~,1~~ S~a~•~· a riot fo~ •11d aa •i•n• c1e Ula cv11irll••·
~•¥1rvu rhe ri11f11: ~o •~11r111 •IJQf\ flliJto~ 'V~hJde a~ aha owqei • rla~. ••
abr!~• Mil ~orth, or ~o llll\~e ~·J~I\ q~l)c, di~pd1ltJ~13 of •'!"1~ .Ill.Oto~ v~bi~ll"
"" may, I~ lte ~La d"'"~•tfbn, ~pp1tiir to be 1111~ am~ •qLlitablc, 1 i11~lt1d•f1I,
tllt nQl:\1 IQ ~Fmit a~1 l~ltl~ P•ll~t uf 11.lflh QIPtQr ilclll~le •o J¥f llJ11,
I aal ••~1Rm~ foe ropml11CHl011o or o~llerit~.

h Ii l.nlftbd~d t.ha~ thit ~®·" ,RfiX1dm111· wm prollide II '•~i~· itill.•\'I•
oF prbt~'tjl!• the iJJt&t•~ of 1v1(11t111" in th~Ir 111otbr v•hil:Jiht, wl~~ou•
pitlud~• ~G tbc int~rc~1 o( othtri ellareln, a1~d ah~ wOI
t~&lc dnPOflla~q11

of auch prop111ty,

•IJ•d 114 cq11l-

LOS ~ca.- IUMCll

Plll!).RAL RIHllRVI ~NK Ofll •AN P .. AMC:UiCO
rre<JAlll.. AG•NIT IQ~ '?k• UNl'lilP •"f)A'fU
""' J•11en1 ofr •he ll1111cliff,

Mt'1;1t..,....~t"'·••- .... ,.,,~l'"..,,1o

•••• ., ..• ,...'11j • ·lt!~-, ......" ....

~@a IQ)

We ~eieby ceritfr tl'lat the followlµr information, a •hown b;v 01,11 record .Is conect and -&hat we.
11 letal ownerA ~f t))e vehlcl., ~•crl~d abQve, will •!!f.t!~tl a ftn-1 ~1ment of 11M iAdieb•ed)ues a1a.ln11t
It, Ot.e amount bldlcat~ lft'!r th~ c•p~fon °S.filTTlif1lM~l'(T BAL NCI!''·

Cl0N1'BACT
OB

MQR1'G/t.(lil

O
0

J)ated .....,.....

.....,. ......

u.,.., . ... llJ

... .,, -.ia:rments to 'b$ Jbade...........1•··· ,. ... 1... ,., ........"... ~Jn
t M:d,a h1v, ~ t11•>

amou~~ Qf . .....,..., ,.,, .•..,. ®DJ\D~ncl;ng . ,,,...,.....,................. ,..,.,,.,,.....,..~.,...,.,.,.,.,,. 11,.....,,., •~ mllU'•
1J1g •h•••·1t-••h·o~~•·••••tl4+

•·•••-.+.•t-lu .... , ...,. ..•.

'

,.,h,•··-~,19., ...,,.

I

Orla-inal amount ot contraet • - - - •
P4id to date - . - - - - - - - 'B.Al..ANCE OWINQ ON CONTRAdT
Leiss:
lnitUIT&nce Rebat14l • - •
C~tnr Chi.rre Refund
- - ,. Oth'°'r .AJlqwtncell • '" .. - • - -

•
-

-

,,.,u .,...................,.,. , . ..

*.,. . . ..,. . -t·- ·::.......:::.::

'~·~t·t·

..

11<...-,,.... ,.. 1•1 .. ,fr

•oiHo•~t•H~,.·­
,.,~ ,.., • ...,,......+. ·ti ·~···--·~.. , ,... ,., ........ ,. , :~·-·-.,

' /ul•I• ,,...,.1 ,, ·•

..

O(ber cbar1e• ~ .. ~..... ··c:·~.;~TG)·~·........... ~- ..·····

~-

...

----.

•1

....

11-.~n~.. . ... , .....~ ••• , ...., •• ,,......

,

,, ..

,

.... H

f. . ·~·· ..-....~:.:.
,,._

'f

>U•0•,01'"'~

'''

' looo!! ....loo,,.. .._,,

...

,,,..H.._o ... O• o-fU

flTrLEMF.iNT BALANCE (.Amount which w:lll be accep~blt!! u An&i .{>ayriienton or ·----~-p rior to,... ..,.,~ . . ~ ..,............ , . . ,.,,...,.,,..... ·
I .j"",...,••,••,...... ,~~··"·j~'"r·-~
(ll>tl.te)
·-11 •• ,..,." ......... • ) .

~.......,..,....,..

'""''""•Uf.........,t ... ,..... ,... _ •••°"''H-•01"''"ft"''-'f"""'·'•t'·•1••0""-"'4••· .. ••.. ,,~i.,r .. o'T'••-•-t .. ~f·""""'''""~···
(~•111•

··~·..,••!•t4

oc 1..11a1 (i)wur)

•1·'1·-"kt-'-·••I• ,.,,.,,.....,,,, ......,.,,.,,.,,,._., ...

(A.MrllH)

By............. "

/~~·

•"?"/+,11"'1·•

l~• ·••••••1•r•1•U•••,...• '"°!t"

s n

'L'

e

'l' . 1, 1.

r .q O\Ji, fl.f~

ld. c n ~· o

mL

~ IJ!';u~iel'

3r

h~

'hl!ll umc:l~r

e t.1 no , r V'e i c 1. · :

.I'/:'1: '~I , ,
~

·~

I

e

Ve

i.lio~e

~

:(I.

"'1,~.-.:10, • ~

,1 ,t

I'll!!

'

H~

'l

w·

n?L~ Qvme.i:·

ti;u;ritier

------------· ~'' ..,!.ne . . rwkbe3.t'
1

•

~~

,..,..,

£l:r e rto1. 1~r ' eJ..L '!!'!Oil 0 rv. . D1edors R1t1 'll) rve . ;;;17U ' ).f J~n Jill.'lilnO tsco
~ t· ·~d b1.1nl .. L her~ !f Ln r.u te
:H' L.mctil .,)Ht of the r,.r~ 1. d 8~.::..tes .
• ~ek t~~~ ·t'ol'.l:o~u ~~111;, L:1~1'.'.'>.Eli 1 ·n Of ~u !1 ventcle:

~td

·.1~

T~ .~

tif

th ..

luiank e1t the

t~m.e

t ,ey

0

1..1ok

rmi,..ne · •• e.,.i:Jb!" repre en J .hat a 1s entttlelll dr rec·eiv(tl
' he nbPve f.le~ot'lberi r:to o~ \/"eJn c; ;l e, ,ln ecc::> ,r,'Le~1c •.. J.t.r~ ho ~Hiov~
.tnstr1.lc ti. n or no .. F)f.1 .i3 ,et"EHJl: :J~·ne .l!' nnd hr:rreb~~ a kno111l er. r.;e s .tec(l;i,pt. 1.:J1I
' ~el deJ.iVtl'~'Y' Of Suoh .~oto:r Vtahlo e ,
Ul...'!.

't l!)q · ~e )'
]p; ,$ ( ,,4••"4~o J

1

I

_, , __.

I

I

~

Afte•'"•"' ••••r.4•n· Ol~P••ltl~n''~t M•••' Yhi I•
'

'!a

j

1'ffi$ lS 10 Cli!R1'1F'V "111b '111 4,11dtrai~o,ctd bu wead nd un~i:a.ndil U\,e l.ne~
thll:. 1t\(~'r.m1hie flt() reitar4illi ~ di•posillidli of the llM:lll'l• vl(hicle $:1~bl4 o
WdQA l'pii ~ fRl!t-3, ~·cP br' ~U!u'. ~ h~~Q Uld ,irtct)lll!Dii~med by nf~~~ llie,•i~ II
~Illa A~r.~.ir1:u:nc ' &g~d} wbkil~ ·~~I! UI).&i6rdc1Wd hM 3'1ned1~mru:.lwnindiy ~i~1

ti0.'1.11 Pn

I

I

$11iiJ t~~ii~ui:'tfrJ~ adJ bhoae'<ltl> I.\~ il'l'•u• Pi WC!CiJI, fu~ BB·~ r.t ~~pt !lP tlMAi
Agni~mie~.

'Vbe 111nd~rul~1U!d dk!atl!l!!l ~o lti.Pi:llie m~ th¢ afordanid "1.l.llbl 'v-ehkllt 1;11oldili'11t flO
Alternn~~"(I 'No1 -/~ ak~ to~li oo ch~ rttv111,11~~ ·~1rnmf.'..11J ttq~1!!!ilt.!I ih~ ftclo11..1Rraitru
Bilnk of San }'l~(i;t11.Lico~ aa l1i!!!t111 Agi~1¢ ()t ~he Ull.illtd StMiell, t11> ~" aa"ordintily. I •h~
11

'

qiornptisllmiri~ ofi the i.l~l't~f!Ye hrrrin -1i:c:t11d !APP•~''' k>'illlkl Bilil~, ·IA, IMI ·ti, ~ll\r~ii~n. itnpQlll!lbllt o.r n~ (~daiblili~ l':l!IS :811oli: J~ qiu~hr;>rl~~tl to m~lte #Uclli "~~11 dit!p0111l!ioo

r,1, ti:\Ptlil~. v~hkle
, lif •"~
t
'l

I '11

I~ c1i.~~nlll ~~o.,,.,,
Ji~

11

I

'

'

, , . 1$1ij~ iriOt?~· V¢1~.ildli\ ia ~Uv~a11:d , ~id ~Jik ~1 ti~·A01- ~ (¥1 ·~ . .~ ~Ill
tll ~ l}Qi lj.\~! Pr 17~ °'·~Cl~fribiU~Y' ~&~ll 11.etq.ah1ll> ~l«11· ~M · ~~ ~e•QIM•rl, '
si1i>n1in IO.Qliln~ctlOJfli wl~h •hill h4f!~l&q" e1( p 1Mt\br vl!b.Ull.e Pr ~tloa -OI ~1*: R~
~.
.
th~(~

11 i~, ,ii 1 ~lr.t~q.

1.'he \l1\ck~~/gn11df fii~th~r al~!tltll., UJ;lOO de.m11ndJ, le> .llilUnbW'llt tilt fc!Jer~.JI .,,,.,,,it'

111.1'1~

I

of 8;in Fimncifll.'<?· Widta.I l\itJit~ ofc che \Jn{~ ~~l;f.lil, ill. (~ll iq,r ail ~~W ~
Ip c:on1w~olon "f h~ tt~e diapollitkln Df s,ild n10toa: vcNcl , and autM~

e11ipan~a ln c;;u,n~<l

ln&41~\M.:ts •1iJiJ )~a,n~ t.Q deduie~ from *he llQOt;:lt d11 O~ t~ 14~ o.f Mp.old "'10l@f Vli~Uj
an)l o.f a~b 1 ex~1lll~ i~,....\.l11 ~d1

1(1.1\<i\

d.

W111\l!liaN Dlifli~ll 'O~D
B CJ'V <;ON'tR.()l.

•t

ND OlJ~l'H

MltollS'
,_111'<_e>w C;aJiforWJt.

•

RM

lON

lUC710NS 0 VACU1if!$
•eARDIN6 E>l$PO~I lON Of MOlOk VEHICLES
INS

f.11~~
Nr,> ~u,,.ru:jl

wfil

4

I

I 1

I

*

~ k .fC~t"tc4 l~ ~k~ ahitU

IDQror vcbl!llea to r~ieptiq~ cen~cr-.
wUI be n~ltilcl ~~ illi\IIM! i\Atur11 t,i11114
QIWl'llll~ ,~r ~~li!iJ) ~c~u.,i Ir•~ for dieia1 ii:'ll,liV.i1.h1"'L

what1111V1C• iw be 11iv111i:t ~ha~ lllV~illl~

o hl..111~ ~ ll'IQt,pr 'lld).ii;li:. j!O'Jt!

'h' Uru~4 ~·~aw ill! !ll'~~~1 ~ i!lll dlllc.~~tilon, tq Ul\'( h~ !1,o w ~"~1<1li1•
1

ftom l&'t(IU:UllQ,

~i . ~·'II 4'11~~. 111Q(Oi V~tle4 ~j ~ ·~0Rd~ eJ<)ld Qr otl)e~~ diit~d ~
y· ~ Wl'IJIH rivar..lJi W:ilhi;>ur if.)'JerbJlJ.e•lt/U lott.rf111~1ll.Je ~r :wiilita•i:e.

M.1'1!1lNA Jrv p O_., STOaA(',11 Oil Si\Ui1
,,~. 4llh1111 tlC.,,ladvM ,,....r.4 ..,

ab. l'llllC\ll• 1111110 l>WD'll • •!Ito•

11•1Utillir •• ., follb.._:
A~~ A. ~'!),~Wat ........... ._ 1,i1an1; ILi•m

.

a.mi. "

~· 15~ ·-~ It 'Mil~·~~-~ W•iti '"~~~#Ill" 1¥

e .. 111"''~

~llii, ·~ ~l ·~~ ~.. ~;. ·~ l••~i.n.R••1 be
o~ ' "..' ~- ~v Oq111,. ~ . • ,.. cl!lii111•d ,t~-4) •di
1111\M o& fl!IUllliaJ h o• • ~I ,iihJch -~ -jilQ~ .lllOl'Al• ~~ lillt
• al«• or .... ~,,.. .............

if'•j&tlrm ~ di• ~ppraJ1114 11•1\I• •f>I U\~ ill• ll4'Ql:t;1~lt lla11 ...,, equity,
'll'i ~1- ~9 •1111 llnilcd. s~-... ~Ill 11. ~IHl,L4WJl!illil•i.\, lb •ullb. ... l1111Cao11e
lhc ~~~of u1 qrt~lt1>• W ~rd~:" ~•G•P~urw, .- )'l~ovltJ..J by · '¥1
111dl aPir Ile tlia~ed f!;y- the lllle~i~I' ot uK1 motPI' vel\itill,

•ll•J,

• · !~ •~• '"'1~"•' ,IS ~II- lil(,1~1 o~-~ ·~~II• ?11ore1t 1111~~)11, -·
411 ~~ltf4iri J& ch• f1,w~11•i1t1 .,,~II• th- ow~•1hlp ccrt~cc, 1"41)11
e,oclQftlldi

,,tltftlMll1t1 i. '.fo q._r Ma~'-~ few a11 to~. l!J,(~
ca~a o~ lh• folib11rir:t1

1*11:

""°

The lll«*trr ~t111.i.i~1t ·will be apera!Hd by
dllNnl!e,_l!l•if a1>t1raM11~
~4, In lta dl.l4irt1ll~n and .. iQ t)p~oo, ~· Al'lny IJll:Y btJ'lf ~~· mol:r.lr
v11~Jcl11 mi llhil •ppr.a.ct p ~· wlticb. ahall npm, hq••rtu, •1A1lec~
.Blu•
Bo1J- whol••dlr "al.Ila in ~\~ ~~, w~n .,." »~rq~ Ii CO!llliAlntn~u,.,t.

•h•

P\JRQl;,\SS OF MOl'Oa V~HlC.UiS B¥
tlNl'JiliD STATliS
A. Jf

m• hi~- ill NOJ'

nm

ahr kif..& o - of tAc 111ocq, 'J•hM11,

in or<M JQ a~vansc fuJ ~ i.ale liO ahe ,Arnr,, ha muat l!Rlll)G to, h11 ,edr
erali lluern ~Ri; of S1111 f1m.cl.an, a• fi.tpi.J Aaent o~ eh1e llnited'

lkatu, a• llhtt c.tvQJ ~~rol
d,cc~t•d,

t.

d>•

t:ailoo, or au!lh o~i)itr pla,:c a., n1a1 be

fqt~c :

R•1iilliJ'ati111111 oertlli1t.a•, dlllY! 11ndoned~

l . Tl\1 a111•1i1JmJ, on lh« 1cve~141 lu1reof, ll~I)! ~ilinlld ;Wd wit.:1111sfl8d,

3, ~11cih ocl1•• audi011fHcJPn -q~ 1&11u~•~·~ u m;iy ba req\Jfr111d by
the lfed~ril.I k11wn111 Ban~ oi Sllin Jf•andKQ, u Jit<:al ll\gcnt qf tb~

Unl1111d Sta11e1.

In ciue Jh.c ,v cuce Mi tj.ot ch11 lcf-11 owntir, ii inti•~ be cil•~ly unde;~·
thJl• if tllt i"fl•lfncu .ill~l lb• iiiq~ v•IJl1:11A! .i1, •ci~lll ~or'

•~ood

fo~fu~11d j11 eh. term Mla!'.llor Y11hitllt ' ' " tho followi1111
L. fiadlle111{11r cu~. U~llll and in•cll1m1, 1'i•11"Y f~•ng~I! cilr~ 111 ordtr
wi~hln -~·· eurd\~bl1 ntef>iry ft!IUIL be ~l11111111il. u •i111cdhlfll..'
iUi il\.11 J'.Kiz1~ I-' no# a11~IM111'-~4 ~ 11~tdh1Jic ~'"'' "li1ao'ly'' sia•u1a111 cllf1!.

kt

G\)[1111

l , )iif!l&otc11'l-I~·

) . ,81111C1 and tllllAlh ol
eyp~•. Jn'\lludl'1t rLl:k111p and
and e~11ctora, lqdudl.111 ..m~r uuolc h·•~C.Or~.

all

~~Kv~rY

l'!Of in&~nd~d to• lnalud1

th~

1ru~t..1

Ic sa

.u-lf,p1op~IJ1~

In che

wltljln the tcrln. " mlltor 11ehfoli"
motor vehi~les 1µlt•d 011ly lot fun1 opevuion,.

t'IC'Jll

th;ac the

1t1alc

of any

IDj/to~

vi:hl<!le i• noa oompl1!tc1l

01

ap~ara npt ~ilRil;iltt, ti\• ll d1mal R1R11~YC' 'Bll'!llt of Satl- fraoaj11eo, a.. t'11qal
,Agrnc of tlta United &0~~1.11; HD ng fo~ 11111J ~~ ~1e11t of ehe cva1:1.1te1
relti~c• che ~lgh~ to HMt llJQ~• n111:.1p r vchlijht 11r th~ (fllil111(• ddll, ail
abo•• eec forch, tlr ~ rualt<ie 11.uib tl;loh· v~ dlspo•itiq~ of au~~ motor 1/~hfolc
a. qrny, in It!! 1Qlt11 cIIMir~olon, app_.ar to. be f•i•~ t;n.d cqiJltablit, lnqlu~Hitt1
1ht11 riiht ~o pC"lu1ia lhit 1111111 O'llllD~C' of 1ue1h. morQr 11d14;h1 to ~~11 Jµ.

lilf;ll r~C\llH_. fo, rtp~JM'lllfo1\ Or Oliherrrl•,
le Iii ~ll~ende,J that t~-i a~• f4K~~llre wlU prw11ik a fetli~I• 1111!'"1.t
o~ peo~m11t tlilt ln~ate1c1 o~ •"'~~·~ lll th«i1 m.;illt>r -.irlilbltt1, '1illbllut

p1;-ef11of.fice to •he ll\tc1c•t• of t11tllm chetiotln, and th4!l wilt •fCCll •n cq~
c~~l• dilpoairlcm of 111c;h ptdo11«'~.

II

-r···~,..

~~I~ (ltt~~eir

"!.i"""-' ,

•

-1--...,-~··· •

..

1.1ir"lri!l*1J ~
I

0.1\t .•
I

11, ~

w

@'Jill I(

: ,, I

I

H I

f

I

I

I

$;

!!

I\

(1

I

l'

)

1·

I " t 1'~1 "1 ·I

.JU'\I ,•
'nw. blcllklll w~ dua4b~ iQ,1Jb~. IAl'ID ;.. fjfeij~f-J
~, f.his. fiedW ,'-ri •tll'lui.k of Sliq. Fr11;,1d.m:q1 u f'*al
~ill•
(,JI t:hc United ~. U Iha _,1.c 1l1k ~ eht urirl
4uai~. ·l i1 ~ · -··• tldi&U, 1311 .l'~J!Cinaiblliliy
ah~U be alll\llD~
.,, Chi fidenl ~Pit ~ .•~ San" '~~~~· ryr any ~
••(l~ ~.t!f, ~ri, «:>~cil~\ wi~~· ill• ~pi:wl~ion. ~~ (, 1Jndlt
r11~
UM&& KIP lnturaa~ Will bi! pt'tJ!jH~d:
,, 1i

I

1

"T I - - ~ rt

o

W1 orpDi!111dV..
-f

111°'

'

' ..

~l

,.

... ,

,

I

,J

I

,,,,,,

~

I'

:1

1t

)

5i!l1'1At~lt (If Ow~;_,~
1 1!

T.J,rJ

,d,

11#·'

1-lif·

!.~ ,. .-

~

. T.. ' ~. .

\IJl1
JIC,_'.;::: i;L\

t!

.., __........,...........-1 .....

~.-.....,il-

"'..,..·~-~.

.......__.T"

__.....,,i---_

_,...~

F.ep.,.,:.l!"lrln.1 rh.e '"ii~dr .1U•nv1 ,&a'l'I~ of&~ f11.1"44!\lo,
fjsc~ A.~ r>J ~"°' Un.illd Sta•1H,

'

110 lie
~~

i;

ptitJ (r.w,

\lebl1=l

(a) 1'he

l..... k

t.orap by l!M Uni d taeeu
lfeti rt1nt1~i' ot1J11,.

·~le. ~~1ir V l~f~ ' gillw.Jt ~

)011~1Un~n•.

:tw

G.l1'Unl:'• lt>r ••

111111\i~I' mUllli ~ .-ubm llted ~ ch~ Ci1eil Clt1tri~ri:1l t1~bi91'),
anr..I &h;U: 1;1p11 Q~ diil ~ l ll~l) '1rlll tJi«,,., l:>tl ~,,.~ c~

f bi) Two CAJfi • Qf a11ti. form, w1tle'l!h1tr w ah 11h1t ~Iftlir;L~
1~nd1tJ () •bre vi.c1.11:111 for:r ll:Ui rct11ntion
'.lertlfu:.t1t.r 1 w\JI
until Rilvitl all ~~ Jtls[gklll teJi J\aalilMbly C~nter. "rhl/J tb~,i.l
nit..,lned 1ti the Civil eon.rot SPa~on.
' l'PPl' will
c: )1 'l"hli "'""(.~

will ~

~~ ti11•Nl'4iy
'llll~IC.

(ID

&J'litn fl :ldlmr.ilb~ 'f iil w~ he '

tM ...... ·~ ..,, .... - '

NII*

~JUlll!' dim cnclle. ~
et.
nipr111111tntanve 4ilf nbe fedlfrat Ratl'Vt &nt
0'1ei,m. M~> 'fhf< tM.> ~pil.!1 tJif ebft<i fdlm, thiit, ·aqw.
M> .tic "6icll..
~ Q•11u1 ""1 the

(4) o.i ~val

1d

dl.ili'tt~.. IO ~

•e)

,-.ep"11e1neaf1Ve (16 the fcd~ral aia:.enie .Bank 9f !'llUl\
11.~ ·I IQUUll l ~
Fm11 ~ will ci~J 11-lt ntJqliiera Qn ttl)e
CQ· bt 1 co1rre~ will acllinP1NlcdQi; tt;c~ipc of ~~ ~ vltNcl&li
by lii~rtlni q nie cot>Y r;t lb& form nd deUlle,i~~ IC to ._

Tut

°"*

'

°"

I

II thit m~ii vV:l\ld• - .. ~ in chlll fmi1n ·Ill lmfl~ dluru1pd, -~·
aa the ,ea1.llr bf ~lagtl)C' whllie it la i~ &he poeeualoo or c*bd'Y' ol .rue
Unitltd S11atet, or aqy a~ ~Pll fOll irl, t~ C'.onili~ of ~ Un>ud .
Se~tu will fQe affked to hb. JppropfiMAe action for- the ~ndj o1 tbt..''
OWll&'t!,

II l.

I

J•>lt

TWS l$1'9 CB~TUIY thao a
air.WI*'i Whl
~Nlt)f ~~
W't'.JCJ fl!l:llD ,i\&;~ l~ ~ • •
~hi• . .~~~ ilignier.fl wlkich t

""'*

Jlk.M . ..~ .~~ .'aN· ~~·l~~~ JI,
-~*MUlll'· ih~·h•h. ~ -'4· ~1~ J'Alif' b~t-~, •, ,
m~ "'~ «W'dii~ijl~ i!Jf' t·~it ti~-«~
I

1,1,

jl

~

I

'

fl

! •

)

,

I'

1

o

ii~ ~I~ 11cl,a~u$ ufue Pe1fitfal Jlt?-.n
B11nk Q£ San ,,ll!ll~o, ilfac:i1LI A~
·~~ $~ w, In f<uU for 11 charJllt11 an~
llpe~ll in~urri:l.ii ill c::oirmed:mn w c he dlilt'/OliiCi t;Jf 1a1,J rn@t!.011 v11th de, and au~h ii~
rid: l~1.3~11Ucb1i uqi!d ~\ln~ tc.> d~d~ fr~tn the pcoc~c p~ ohe t11~1~ at ~11ibl. mopct 'V!ih~11I~·
, ,ainJ of ~4~h ~~li'll~~ ~Clilrted
', ,,.
•

1

·"~thi(l--·•~~,..,_dl~ ~ 4J ~•:....·-~.,,, . ,.!......,-i-.H~ f!Mfl ,

If

lm't.3

IONS . 0 , V CVllS

1r111.'U ¢

&A t>IN6 1>15.-0SI ION Of

() Ok VE ICL.E

ti ~ v4lh.U;ili111 k> ffll .. p&l Q ~Ill
pc•111.1ttiiJi ~
v•n ~- v ~uaea wU.l 11JMlill11J• wrus iwUire dai..
N.a ~lu' u.iic wh!~Q~v-.r ~U)I
~o ~11 Ji! ~~ v11l ill~ 11Pw QWQed. l;J~ chiertl! ~tu.,~lid i lll:lici• im:livfiil~ uiw~

wU{ OU~

111"'/ll ~hil~
JIJU.,• 1~l

i•

A~lll')I'

ie1114 ' Ulltior.i, 111

ill '+u~!iii~~. m .ila. ~e~kitl~ ~ ~
Vll?hil-'l~ ~'Y'

t

b'y mbtc Ii>~ r pr,Vatitly, 'Wl l11.1u•

l)'lltl1lUJili\!l)t.iJ

I
ihir ot.f\q1 4:a~natrm• 11r~~r.naed to tl\11 •"'~O\llt• wh.Q 1~wn1 ~ mpro11

wl&\""

Rll!lrc a~ l•ill r~plJ d~~rib~adbft.

r

•Iii•

Ill

I

ll

U!iited

1'1\1 111Qt01Jt vthI~lt will lltl ll~plill,¥d y two d/Vi11~ (~•''" q1'11111111tlflr11
11 , I 111 d1"p~eilM and ~ l~i op~lon, tl111 rmy n1uy IJuy thit 11wtor
~al alu lit tit• ilP~riilM .<J pk~ 111!1ld1 dmJl n11n, ~Pllitl.fcr, ~u• d •h• llJue

llook ¥\l~ol •~111 v11Juor 111 tll11 ld~•li~ wlhml ah11 purcf1;11M! I• ~o,~orulitai!Cd

VtiHJCUiS 8Y TJ•,

UNITED ST T~·
A lf 1h.- «~4k1A•c fjl NQT tl11 l1114al QWJltf~ oj ch, mot/111 v~ltldlc,
In rmlet to 1r11.ng11, for a ale' tn eht ~rm , hn 11111~ 111•111e111 c11 th¢ llqd ·
cn11.t Re11Qrvt Biank Q( aJ1 F~~l)ai!ll:o, ~ f'lsc~l A~an.~' I be lJnitdrJ
ta.t(1, at the (l)jvil dull rol iation. ar HIP otl\ 1 pl11<.:t ~ m11y b,1
dlnc.tl!ld, the (ofl,~ln11 :

1. ll•Ml"~faJlnn ~ 1~Uica~~ 1 duly ~ndor_.,,d,
l/1 'fhe a&rrtlll~nQ DIJll the rtl~iflHI bodrc11f, lfiJJy gtnd "d W{~l!UIH!rJ ,
~ . Su~I~ otl11"' aulliorf~at1011 atld a11111J,;i.n~e aa may b!1 r 11qolmf y
the Potd"nl 8.11N1~lvt Bank af S!in 'Plra11 cif11t'.O, Ill Fliic:al ,.tir-11~ ol tl\e
Ul"iited lltatta
f,u caH cha 111~111e, ie nnt Iha lc911.f oaunqf, It irtlllJt b. dll!!!l~ly un~iu'
1tOl')1J

to

t

I

I

J'

I

I , l'( th~ ~1111~..,.~ J '"' t.14~ li-tj11'"1' ~~ •114 111otq~ !1dl1M111 ~it 1111.1~~.
1,. a~'itliqi> ~ •h11 t~~11M1,i111, prewl\~ 'b~!l Qwuhtll'it ~1J11dli11~1u,' d11J'JI

I

.ru;QJW'.

'

' '

A"''""'''"" 2. 'Fu ntf•J hi• nh\tlll.l Vlfhl1:1~
tu:ea on tfln fQilolwln• bia~i4 :

PIJ~CHASE OP MOOOlli

~. 111>IJ 01 QC!W.Wilwl dlitipqiMtcl P~
an~dtt•l'll"lt -~llilrtl;.
eha• ~he ll"~.:11«11 bll• n11 • µjty,
iim111111 illlfll •1111• Pf.!~~f1111'4' vlllQ•
M •<11~ &C! lll• l/'ra~4G ~'4~ lilfll h1 ~1!,,~'ml'ftfl~!lij<. Jn 11cih ll nptant:•e
h4' tllJb• of , J qetf1tq ~D ,lip~ Of ,r~llllUJ'I, ~ prt111litiel) by l~w.
II 11011 ~ti <d•l•d by, •h• c~dian ~f djit 111-1~~~ 11,cbjof11.

'lfrihl1de ar~ a• loll~l\ll• i

Al~• ,J', '~o d•IJ•111t hi• •fJlll,of v<1~1 i. .,11..14ijraJ R11Hrilr I 11)1
~' ~~n •ru1 1lf11q,,,. 'lll111111i ..\111111~1 .,, •ltt IJri.IU~~"' kr •f#!l~lf/ u ehc
na.-t1: l11•M••· "1t
°"rt'~·· ''"~' 1111l&hli4t lftlluran11•1 111IM~~1 ..;ipat11
IP Qptll •r4!IAI (JO A»Mllabl~ Cllmter• Ott QW!tl cfit~ i"llDiii '11l!.'.11il) lid
•11•• of 1111ccillll~ ~ w• 11har r 1111\kh •ill ~i.l'IJ1.cc IJIQ~~ "•h. d.. to

•1;h~ ~ "'tlOM:l

ff th f11de~~qnie¥11 ta•inat th11 motci~ vehic:f• Ill equal eo ~r

t11d1.1ciitd n bflft IA,11). :1RU)IQf "ltl\'4;1."

lft

th•

fol!pwi111 ;

~11~n.-• ciu11, ll~h• ~J m~diu111 , H.avy pu,•1,tio c1u~ ii) otd11r
lu 110111• wbhln ~he porchia.aabr11 'ti1r1101y mu., I>. ,cf11~1f<lJ H ·•~1~dhm1·•,
rrn,y iii f'll( ·~~q~.,..d llo ~ur11hue •1'Y ~huvy ·• pq11U~11rc~11 cat~.
wi th11

t

l . M!l;iwr<ycil1111,
~ . Blw.t. ·111:1d UQll!SI a !lit iYJ!~•. ln~ludit1a t1icliA1p 1111d 1f'11llv11,ry
tr\111~11 and lflM!tor~ ~11cl1,Jdi111 11U11lrtr111e::k ~;ai:i:ora.

fl le not iljt11111d•4 to indude '!.' thh) •"• 1rm " lllOt«!t 11111)/d~:· tf\01111
1111lf·p~ptl!cd mowr vl!!tJde1 a1.1lr:.d only lo, farm apjlr tk1n .
f11 tBe ,., 11t tit~ th1 1~111 of 111y mp«ow V•hfol• ia '1QP ao111pl1111.1d or
pp1m• I) 11 f«aiul:ilie, th1t F dl!OI 'R er 11 B~1'11 of 51ln Pnnclll!:o1 u Fl" :J
1111cn11 of th1 tvacu¢~,
A1Jllit of ~· Uni~t~ 5aa~e. lli:~tns /or and
J~Mlf'l~ll ~he t1l1Jfll lio ~Ori 11~1\ l»<Otor v~hicJc al thlf OWl'i.11:~'1 riall:, ~ff
11bovv• 11e~ fqrth, oi; to mt}•e $UC~ oQlllir diapo1lllon ~f wt!b s,IPJ.Pr velUaJo
' ' m~v. 111 II.I ml• dimct/4'>11 1 app~u ro1be ju~t an~ •q11lhbl11, lnoluJln1i

~hi'I rlsl\Q lo perm ~ •lie leaaJ owne, of

legal rot.twrMt lot ••pojlllUliloi) or

lllli::ll

o111.,,.,....

1n~co11 v-tbJclc •o llalrt; bill

h 11 in~•nded' thal Gh• abo•fie proce.dt11111 •Ill ,Rr<1'Vid111 ftlllffbl• 1ncan1
af prot'~l!tinf thit in~nc1t11 of ~<J1tnirt11 in tli1ir nptQir ve!Ucl•a, wtlhou~
r n1Ji1dic:a lo t.h.. internu cil flther,1 1!u1rein, and ohu• dr df'"~ an eqlll•
ublc dl~/tJon qf 111,1i:h Pr<>Jleniy,

~n~~--~m--~ =
~~~~

~--Z~·-~t:~1--=----~------=-~~
· · :.: l'±W t?~

....- ~·- Lo.-...o~---~-~'"· ~
_.....'-=:l. . . . . .-. ~

»U..

f&;.-_______,........

~~~....

t>1~

a.

1

••ii' U •U.hq.1 ' ' I. . ._.. . .
''
t 'l o\n "9U•~• 0119wl1
• lrlff"' .,.

•• t.0 lh•pael,19•,

,.. ••

,

I

t.•.

t.~"''

.. \q

'*J!O•

~' tlbt~ ,.~ ~ •

1'tli1• $t to •1'~

~llowt111 4••,~1-•

t OOMll• . . . et

1 ·•

111,G)toi

.llllil$tj

......

~

~--~~~~~

~e;t,181' R\ld!H

Bln@1:•·

~-· o:I

~h

' ~

~ -_....,._.....,._...,,_-........,

__

_ _ _"""'""'.._.....,......._._,.....,_...

10...t._~C.....
b:toh _r_
'P·"""'e_ _...,...._

119" 01.1.lLJ l\e)i:liU~td 'tlO• n1• l111~4fft~ ~·llll"f• ilf,dlll: Of $e;11i 'i'.rl!IJlO~llOQ 98 i'iii•Qa'l
.Ag•a' ot 11- ~ii t•d $,,d••~
aJ.4 b ~ ~· 11•11 bJr 1n• &r\,\Ct•d '' o llDU•
'tolhnr:1aa 4U,•Po4111'.l~D• ot dt\.LQ.b T•ll:i.Ql•-.

•lw

Tb• l"t •·lp41 f(ltii d~.U'V!lllire<'l bi
f.>·f tbe o•t ii' rei\~rn41d h•:rew Lt 11.,.

-'ft~~

tlanAr; , _, tl,\e

h. tl*~f ~c;to)C lidh•''

• \iln44'9~&1lt4 'her1ty upr•••bh \bat b9 18 eh~:1.~~•d t ·o ·r.~oe.1w 1}141
tbo•~ 4eUJl'i.b•'1 mo101 ve.M,o i•" :i!A a,c~ordanqe with
•boT1 1a•1Nc1io~• e>I
1b9 :l't1ial ered: OWJ!tr a~ ~er•t;>IJ eo·~noiwl,e4ee• .H ot1pt ot t~e 4•U••l'1' ot 11u.1
IQOb:r ...Qi Olli,.

tn.

1

il'I'*

I

tS•·>

JM t ....•el

I

,!JJf i OOC>d

,..,.__.

O~). n

, •

t ._...

'llJ

......

~~y~
t'·/~,..~~~a~
7.J / ;i. ~ ~

~.../

•'

•t<l'I.

~

.

a.~ ~~.
~

I

·'

"

~I

I

01\l.~ lit"'

~:rr: J1;e ~, ,. . ..... ~
'lli.!1(.1.l" ~J.,i~l,

lilt1f· 1.

. ··~ ~: ~~·:· t

,....._.._.,. - - - . . ........... ..,,.. ... ~t - · ...

...

·«r·-.... .....
-- -~-..,.,...

-'<•• !--·.,.~•

....

~_,_ ,.~

"·- •· -

..,. ,.... .,.,.,j, ··-· . ~ ... , ., . . __.,,.,,_ - .....
11.,r . . . ,; 1"'" 1o •~· ·• ~"'""
... , '', , ,;,.., •· • " '" • ·~• ,..,.
"
,+ j,• ""

. . . .,.,_ . . . . . . . . ... .. ,. . . . . ,. . . . . . . . ··r. ._. . . ., ,.. _.,._
~

~

~

··~

e _...,..__,_._...,,.._________ ~··- ..,....._ ...,..~·--··-·'".-'-- -·-- .. -··-!i -:..~--·---...

OtL

er;e:ire ·-~-~·---..- ·-·---.-----.......... ·-···

.•., ... " _..,.. .. ...,. .,. .•..!_, .

- - ""'

....

-.... . ..

-

J3'.h1a JAoo.:; ... ~o 1 ~Hlah V tw) t~p~ , CQ t of ' ~eeon~lt~Qnt·

A:l?,, t"lil. i

1 ti

'V£tjl'(l.ln~ ~on

...

~

m ... ,..
I

.. ., . .

..i, ,.

ApJ?:t"~~ aie:r i .,.,_iW'lMlli~~ .4,~~QI.·~~
~Pl'

I!

.it1

ANP fOOll . MM
l&"faA 10N

QU~

Q EV

Of MOtOR YE~ICllS

•

b• ~11111,tJ,ei.l. w qJca 1h~~ w.ioo.- v@4oltca1tQ ·•111:111ptjop. e•r).tlln.
N1 Wli\f.ii/1i1'""' wla,u~vll'11 ca11, bit ~°'!"» ~· c11~\Mte111 ~ill ¥ 11:rbl1ed ar l!Qtll~ fy1»,1r•1• •·
tu ~Vil' ltl).l~ ~l~ " iulit11- WW r,JWfllttif. IJ ~IU r1~up~ ,~ tbitic fodiv~--1 \11111.
h111t1~111it

~an

w(U

1 .~~ ~Jr11!\ll;e>< Sllli~!t. ·~JlY Ja ~"'~~ h~ 1'11 ~ll!4~~i0l 1'Clll1tiu•~ 0:1ot11>

h

Ill

fl"f• lli!l!'&i

v ~idllllt

Prl1lr ~o rev "1\l~~n. n1pto11 ~iJ.whf ·"""'11 l;lte 1f1qpf4, I~ !.>ti ot1Jiili11wiH dia~llllt\i
b~ cbe. l)Wlli\l• ,rlil ~~l'y, w1tl~ t iliJ'IC•ml1.rtljm~ is1 rfetiel'l(K ~ will~ni.:e.
11~11~tcr "'an

'fhr otl)1lll '"~ieJ!llieiv ~ pnq ~ uJ1 l,Q ih~ •vU<:U~!!t who t)llfll~
y~l'i1~·1 .. la~- 88 (qlld~ij l

lltfllr

,AiuiiPillll", r. 1'1\1 d11liV«il' llJil 11\Pt.ilf ~hJ~lli lid 'lt4:~"''l 1't1111W $~111!,1
II~ $~1 Fttd~lllcl~1 r4il '~lllJ!11l ~--'1~ of •II• ,lf~t~4 f~M. fq ~f*>m••• b tihtr
Ql"'ncf- rll!k, wl•hpu il'i~P~lln<11 \NI ,f,i!h ~<tll\I Ill\ ~ ~' ~ll!W, "11 opit!I• u~a• (·~ Aa.11n1~l~ C.11.~•• li'I~ oo~e~ !1'"'•1:1.aii'!~ pf11r.c•) 1mJ
nii1rtt .o t n11~~1Mil~ h. pf ~ llhll1ri10C1rl'
r<i1lll nlbJ•M mllfJQ&i 11rhir.li11 ~'
a 1110 • r It~" ~•li'I~ ~ vl11r~lon,
'

t-• ~ppilaiMd' '11\llU• •P d,11~ ~h~ u~11c.111ce b~

n<l •4pi~y,

J/i• Unlte1d1 5w~ 1111U b• i:1111•um,.11111J.

fo ~u11li1 JAn ltjlll'a11"u
bh14 rljj~• o iP1 gf.aJi~ow ~ 'J~Pi?eu•-. o~ r~aa1~1~~~. 1111 p~q11(IJ1(d l>'f !~._,
1r1lU lit)~ bti 1tffiil'e~ ~y ~he ou~~ui~liln o( cha ui«t)~ "lthl1;).e,

-i.•1 ...1111co
'111

or

~- Jt 1 ,•~~ ~y"4~•,• ~$ •1111 l111i11t ~~~·' ·af d1" milta~ ~~~1~1,, ~~ ~111ia,1
lq 11x.l1-'qlll ~ 11i111 Ja,i•IJoll'IJi
*hill Cl\\lt11u~tlip url;IS~a~, dl;l,f

,

1

t•••ltlt

c!il~Q~..,

'

v,i"i(j"

.41'-••Glfll~ ~. 'l'o olf~r MH '~l'ltor l/\1J\lcl11 for tfllltl ~ cfur Uaic1111f
ll~~t~111m ck~

following, buffl:

Th~ mpto1 •vul\i.1.1'•

wm

'

~ app~ '1tt\J 'by tWtl•di111n~rc.8ttd pJtrall!ll~I

nnd, I~~ it.11 dilt~cc[m~ ahr.I 11b ir.~ opt;l. n, tho AD111y 111 ~}I buy ~h.tl 11;11J~l.l~
11111\leh: ~ d1~ ~pprcl,iu()d prJ ·11 whili)I 1h 11 n11p, llQW""•''• ui:~•d •b• !3lu11
B<l<lk '!lllil.)h1ft11ll! ¥t1lue fl) bli~ lf.li!Jillby 111h ra ~ii p1,1rth11M l• ~1k1eulnrr\n,11d.
'

P'U~CHASll OF MITTl'>• '®'f ~Cl.ES Q\'.'
UJNITfID ST.i\:'fli!S
1

·nm •·

i..
3,

'R.11111 t1!11~01> i<~r~j Cilfal!ol, ofiJL)I cndQ~lc.d .
ui:ih ll~~el!

11n ~h~

r1enro" h1t~1110~. duly 1iati4 111.d ~.1iul')ot~i!ed.

11,borfaat:io~ and 11li~UHQCI: aJI llloollY

the Ftdera1 Ruep\IC!' Sru1ki

r;r

Srr.11 fra"cltHJo,

hr.

¥lt(l1,1irad l:ly

1'1ac1J Ag•n& pf •ht

!Jhl~d St'!J~~ .

ln

Cliff

chit; C!''ll~,;uee iG not tl\it l11glll pwnu-, J~ m"*e

i 1 P lll~nyitc< i:"u, liir~e nd 111"dlum. lJ•~'IJ p!ifiHtllf,ollf

Im 'c !utly und·i~·

~od th~t If ~1111 lndcbcr.dntH •11~it1A~ the "' "tor ~!Ud111 (a equ~I ~ o~

Qll!I

IP prd

~

witb{n, tht! purciu1~1\bl11 ~llllcl(l>~1 m11"V Pit c:l~11 d 11~ Hl'fl.4Jli1uiu",
IUI th~ A~nt)l la niqt 1.utha~lllw:d tu ~1.11cl\as11 1u1 ~ ''l'l•~v'f' pa!lflcl\~cr d181

ho t:.oine

l. ' ~p,

r. ,llu-..i" Jnd trti.c:~•· oi all ~l!«I!, lo.dudlnif pl.;;IC•up, !Hid die~ v1ttr
t111c:~~. 11d tn<1t11J~n. lncluidfo1 liilni!'ffuclli •r11~'•·

,Jt

A. f( 1/\4 ~1.1111n'<!d lft NOT 1~41 )e11·~I owner oJ e~ 111otoi; 1111'11.;!4 1
lrt rirdetr t"l ~rm1 11 for 11 •111111 I.I) th• fi.Dmy, l\P. rnu1a1 1e"1111t ao tk• f ed•
eul l\.eilllrve Bn111k 11! $~n Pnnd ·o, ft lli",;11.l ~-~ bo of t!W lJnl~t!d
Seace., a~ ohie Cnli (lontnol l3 t'ill~km , o~ ~ud1 ot~it~ place ~~ fllllY be
tUpec;t~d'. th~ foU11>.,.in11 •
1 . '11h~ ~fl'Fllorlllanc

lnGllW~~ in chit t(~lll "Rl•Jt'1~ v~lirkl• 1' Jri J~I! (ol~in.11 :

la n~~ loce11d•d tQ. inel\ldtt wililUn the ~1n1 1'11!ot11r v<illld•" tho•c
d mocor vnbllllea 1ultcd 1ml~ for fa.nn 1,pHIUlon .

lf·'poo~ell

ln tl\e

~vane thac iktt 11ll11 of 11ry qi~r v~lcle: !~ not ~ompJc~d qr

ap~!!!i.t• bPll ft:43fl.\l11 1 chc F1td.n11I RcAir.rvti Bank of

Ban :F,tln<iiKaQ, u ' •111•
of ~he tlnlced ~f~t.. a tfn& f<;i~ and aw ~!Jent of clle 1.vrW\IH,
rl!lll?~~u ehc right to 1t1i I iuQb i111iltor 111~lthr~ft a.Ii th11 ownti'• ~JN. "'
1
ab1i111e 1e~ fott~. or CCI ma.kl wuch ol!he1 di•po.tidkin ,.,; au.,:li 111.lliw,; v11Md,
iu m1~y. fl~ iu 1ole di"mel1;m, •PP,_, tll be j\1141 11n.d aq11•t!lbl~, i11fil~dinir
th~ eight r.o 111el'miC ~he lcl{id rWjlJuw of •11eh l'/!ot1311 'Yjt~ld• to11ali;~ hlff
lit.11 r•u°'Jf'k for llt,P0ftl!il¥1o~ Qfl Q~~"""'
hl(G11t

Jc i1 inJiodlcd th~t th.c li~ll"" pror.it<luitf- wlli pro'Vidi! a ,,.,!bl~ muiana
or protci;tlntl ~ll· mlllnlts oJ'I 8'VllCU4U In thel11 mptot \<11ihlcl11t1 wilhqo,t
ruj11df41~ to ch• jntcrcab o~ oe~ers thiuefn, an(J tl.\u• wall elt'~ lll •it1l •
11l;ll1t i:llApQ~ftfon. ol •~!.l~ pt'oplirty.

......

-~

,

.. ..-

: " s:ci '·, : .1

·

,,

ar

WAIYla
I

'

1

1

r

Tli~ mQClor "4dll~ *•IW la Pill. f91rn 1- diili~d w ~,,........ ~ 8-nlr of S"o ~l7a~~ u fiaal ltia-nc
lsal\l~ Qll «Aponllibi~ty ldlaU be ~
of ahit United 5Un11i iU ~ llOlt Mlii ~ the wide.1 ptd. k iJti IFuU
by tllit P11de(al llil!Hi~~ Bank 9f 8aJl f Ailci~ *QI' ll-l''l( ai:t r omiaiQn in CMDfl~cti~ with It.a di4pllliti°". I& 1• undeutood
1
i
,, , ,
I !,
,l?~~J.
Wrt, 00 ~ wlll \II p~idc,GJ 0 ,
1

** ..

ru..

I

,'41

I 't

fer

Tl

•j, •

.Signafure of
I

I

!

,,

I

1

u

1

t

)

!t

•

. ,

1/

I

~

~~: ~,t?;l'I

~ - ,£' .

1

bwneW~//y~ff!tn._

.Ii

l

",I

.,.._

. ......-.__ _..,,..._...,.
~-pr(.r•nhllf •he Pidni&l Rl~1it.1'8 &nJt of &tJ Pra~i.s,:o,
Fi11eoJ Ag•n• of sit" Vm~t:I' Stdtd'&1
-...., 1-- ~ ·~··

.,_....__

..,.... _,

..... ..

- .. ..................
~

"* ..,..

. . , _._...........,.,.,_... .... ~----~

l•ff'Vdlolu ,. ow...,
lb ~ l!(epmd ior towp
lilOtof vthldtt

0111

y the Unflrd
JifQIJjh' runnl(lll or~ .

"

'thie p~~~*' fqe Je~ '™' llt'()rlng

II<

.

Gov•~"Jlwna:, •hit

t!ltQ

mi:>tQr

WhJi.':Je

if

llli

.fo~

;

(.i.) The ~1'CC Mo qr ,Yehi llrl 1tifp1t,aC1IPn (..e,c: Aaacc. fol *hl11
vel\!dtll mijee be aub(Jlltced t 1b1: Oiv I ('.c;>al rot Scitlr.in,
a1~ .P,ae ~ a QhhJa ~orm (FR.&a will ~11:11

I

·pr~ ,

(~) 'two ci:ipi11 of drnt form. tO(plther with th ~eg{acr:i.rion
Certl6 "~' wiU
ba~d to the 1vi1i:u e for hi~ mentioQ
\Jllfll rrl.,.111 ll tb~ Jie1tignatcii.l ~~ly 01111tcr. The third
~PY will i,. ~t.l!n di ~ ah~ Cl,,il C narol S~tl()n,
(11)

l"l;IU1U'* w'll be give& i\O ~l'ltlftQllti()I) tig Whl(l'1 bte

1'h1t1

••
ll~ipl11:,

-~

co the ltUIOO,,

~p~,

Qf

·~

ml*ls

(d~ 0~ UJival tlt ~ ""'-f1W.

OJU the Cl'll-'1Utte wlJl
deliver tAi> the 11!pttlltlltative of t1- '.f1ut.r.U l\r$'nt. Bank
olt San ~ Ille hH> copt11• M this fonlt, the ~
~·lilin Ce~ ~ th. bl,.. llo the

•aJt.

,,

'Thr:. repr~!fltativ~

of the l;\'11:dit I Rue~ 11,ai$ ol ~Ill.~ '
Frand~o will 1eheJ:k all num'bc~ on the (~ !ind ~I fOl,lr)d
~o be trorrece w fl ac:ltnowle~ re 1ti~ ol' tl\111 .rl)I~ vlld\jcle
1

(e)

by .iiini111

0•11r:

c0ip1 of ~he foma and ~livmn1 ie w 11~

ltV!MiUIJ.

If dr.ci •or nl\.ldl~ -~!bed in

ow form ii llllt, dama.pd, QI ~

aa the iqulc of negllpllQI while - ill

United ~il~a1

Srata will

ownn.

be

fo the ~ Cir cuatcdy ol the

illlY a~ncy ~ f(I( it. Abt C,qn~~"' of ~ UllJted
a.tktd to
11pproprl:ite ctlon for the ~ndlt of ~e

01

tau

I

1'1 *1tt!H1UAll~t.~•*U,i1>.~•'lil'll'1'1~~-li~~.tHU1tl 111>~•

,

I

t;rb~ . . tn(.'bQ.r rrehtl11.a W!i$
with l'~e 1.l'J.St, J(, .iM•
·?Ur contr<.1L 1:~. p ,.t'lr lcl .'If. 0 ':, t r.~
m~<.l~r )y ~cmps 11.:Jnic I . ti" lJtit' ll\11~ 1..r. r.1. Pr

h\~ Al!!m,r . n e1M1it1danot111
lint"'! it liro· ~ ·.\. i·o 1,1rtdllli"
~ l ~ilj IJ _ l?~l E,billl d ,oe,l
mn·~ . !'L '"~'-"1' 1 1.~t·~o W'l bh h~e
~olll,cU'IHon 011q ~n,,d 011 tr, ~ i• ~(J P1H.1 or au.t• 'orm Ffl;;l .... ,~ wh 'Lr.h e11n•U~~te4 o~ $.Uthon~y :f'ri·om ;you to o~suuUJ1#ltEt Mill h'fln. oetJ.1on.
1

.... ~ ........... ..,............................' \ ' _ ....... _

•..,...........

-

-·

~i. ....... , ... _

·-r. .

... _._...,..

--r-..

-f"'_ ... ""... ,.

.. _../"' ..-r-o·tfi.-,... . . . . -·· "'. -- . . . . . ,_ . . . "_ .,

I ....... .

'~

..........

"

..

-· ,... .
•

;·~::~l~e 10,~;, ~ ,_

r\I

_ _,,,

!'

- -- ..... 1t,..f"_.., . . _.,. _ _

lt!

·-•
,.,~ -

·~- ~·-··
-

~

....

.. .....

""

,1' .. ..

' ,.......

~.

·• I

•

_ , . ,. _.....,, ....., ,. _.. ..1._,...,_

,.._.

........ ~ .. • -

"""

-

• .....

"'

I· .-.·- .

·~

. ~-"I' ••. ··-· - .......
....

+••·""

'"

.

.. ~.

~~I'

...If ..

•.O.

• .,.- ._..

_,......,---~...,..,.

-

1 ........... ~...., -

L HI 11, co 11
~':tll'l'lt.lf).

r;Jf' l?.e 1>ndiL . onL.

V'rl ubihion - - - ...

"i

:ppt·d
A-ppr :l

,...

···---~--·-· --·----~ .

'fOl"t"---~"'I·~

_,,,

"'--·-----t-.,i>o.-

"--.!

.&1v.e :!fool: - Wholesale

,...,,_,,.~

'l'•'" • •~ "''"•• •,. _ •'•-

·-··--- ... -··· .._,,_.._

l!l!le.it

.,,

....

_ _ ,,. __...~..,..,.. .. _.,.,__,..,,,._

.:. h ... -...... --·-·--~---

OHwr

..,._

~_

~-··

... . .... ..,...,..

.0-'I',.,.

f

M

-·-

,,_ 4' ..... .. Oar~··

.~

1$,I

~,..of~d

-

'ti

_

....

....

•!!f'looo

... J.

............

1

I

SC!f'm

1

Ii

I

11 WAI~·· '
1,

1'he tn®'.Mr ivchicli1 ~ fo1i thlot. foi:ii~ • doij~·~ I •hta r...
1-llVICl 1Bank. of S!U\ •~n~'>, alt Jllk!ll ~11·
qf che. Unlt,.d 8"• • •"- 111Jlc ria~ Oi dir utide1~... •ir ia\ acr-6
tiac ntl ij!iblljcjy or mPQn. •~IUty ~ be ..-mlc d
by •lie f cde~l l\•ne nl of Sa
t~~ fQ{ iuiv ~ "• o~ oiniaBjl~ II') ¢11>f1M¢11to~ with l~ di&Jloei
tfon, 1~ !ti understQQd
tha• nci i~ will lie p~i!JcJ 011 thia ioro~, " ,1 ' '
''
I
f
J
111
1 • ' 1 U
''

I

1

t

I/,

WiJ~ -------·~-·

j i

I

/. , '

.

, j,

.. ~

~
~
•
.
-~ ~
. ~-.....,_

'
81g~~UJl
lll qf C()wMr ..i¥t~~ .

't

, I

~r

=Fla(~

11

of

l)di~ery

---+ ---· ·---- -.. .-.---·-- ··!'t"".. .-.-..- -..- -

.. __....-~..._ ..... _. . . . .. _...._,_.,..

....

-.1~r--

_..

"t··

~

•·h·· ._,.,....

-"i

..

-i...'1""""" ,

....._.,_

·1·

...,,_.. __ , _ , ...

Rcpriumei 1f t11c F.r~I R•~"-'lf &.i'r1.k t>f ~1• lrd.ltlci.Jeo,
lll.sa11• ,Ag.me of .t>ac U11il4!d Sllat•ot•
,.i.,,..,...."!"""1..,,1-a-....r..1·-

--~

•·

~,- ... ~-~.,.,_,.._ .. , _,~_._

_._,...,...i..---~

l•tructfonl to Owner
w:~11tl;J~lll £1 r to.nlllJ y •ha U11d~ tlltu Oo1i1a~11l.llln~. IM
Jlilltpr vebfole mu~. ~ ijn p.-q~ 1111nnin~ order.

'l/o

the,p~d!i'r• for

'le~~i !Pl~ ittor;ini ~ mp~Q" v~ i1.1le ·JB u fel~~is ;

a) ~h~ $~tit ~~ot Ve:JU ~ Reg!11~11a \rl>l'l.i Ce ~<:1ite io1 dlia
hie Clt.vil Cc 1ewl i;alil.l)p1
vlllhic.Jle In Ullt be su~millted
bll' prt~~ ,
~ijd ~l!l~pie& of ' bi11 t'o1m (' Ra·J) "Will
~~) 'two copiiea of thill fona\. ~og~h

I' w1th ·t ts Regil:!ll•' doo
\)lilnded to II~~ ·v~ · 11!!'4 fa, hie rwentiQn
~ntil niv11l at die cL!1ig1111.tedl ~mP.Jy C nter. T~ tMl;'d
c;op~ will bei necuned t dUi: Civil don~JIOI t111t!ior1.

Cl!l~Ui6i:11tft, will

wm be P'llfeD ~j) idlenillk tiQn '11.11 w~~ b,i
& Bf.~ ~ . .. *'~IJlt. iii~ , of libe" mtiW

(11), ~· eivae11"

· , · wtH

f1thli:le.
(6)

On arri~l

jll!

·~ Oll)Ur ~

die

IVW::UH

d

~tielive.- to lhie :repre111111c~11ive tif chi?· 'Ft~ral R1tarvie l\flnk
•hrisi fom. ·~he . . . .
, · of $irll fnfl(~'O lbe two upiltll
, • ,
u~tjpn Ce~dle, ~ ebir keya co the ¥dliaiidc,

e«

(it) 'Thtt c1:1p,rt11entatlve ofi the. ll~d'i:.ral ~t-;"f•· ·~ ()( 1 ~an
ffaru:.isr'..p, will ch11ck. all nl\IJlll\erl on the· i~ and if fou~d
to be OOl!flt~ wilt c~QA>'l'!led~c w:.eip~ of ~e: ni.~011 vthic;le
by alfP!in11 OOi!: r:.opy of tht. foflll mr;I d1diw"'111 ~t tq chit

1•

e\'a,¢1,11!f;,

mbtor veltkl~ dcai;rlbed in tbla fe>'1Jl Is folt, damaged, bi dat&ra,cd
,.. ~he ~eault t!>f n~ligepi;e "Whil:i: it1 ia Jn dl!! pl88cllioft, m: cUlf.Ody of die
Unj~d S~~trs, o~ any agency actin" for ·u, t'.hit C~ngrltM cf chit l.,Jn#td
Stiatta wm lie a~ to 'cake appropriate action ror t'be ~nellt ol the

If

ownitr.
1.

.

I

U

*~-tr~11t.tH1~titrirlrlt '6°"'~~1r<fttr-1t*H6,•A~trpt.rk~ti;~H11)6s1i

•I

i

I

......... .

~

• icl•

1'Hl IS ·r CEll1'1 Y ~.•h thit uods1~i111i.rJ ha rtaJ ·,od L111i.l~r h-1.1;u.l11 th!? t1111ti1J1.1•
dw ~'
e~ tt!l'rdllllJ ~ Jillpoi:fl,iu11 ui lh.: nt<.A:Qr 11~blcw H1,r11'reJ ~11
C f()rr., lll-3', l*'' be ~~ii!llli!d ft.ti
hi~ i~ot1 f!i1~I~ ll b)f !l;ril nlM h1t1ne n if
lhi11 gre1m49m ~ sljli'Mtrll) whW.. c 11 u~1Jltr llflllld ~lt •ltilm!i.l ctm1t11,,l'q11tl~ ,h~ with,
tj~vu1 on

1~ld il'llMl,uqalli!~ uu.l' • -· 01~ the rl#ve1r11ii Qf WC

Al llrm Pl.8•,

J\gt11111m.£tl~.

to ~illpljalt

I'•

~ii:!!• j;jf ~hi11

~f~r-11~1t.l.d mo

nh.iclli ¢'~~ding ~
l'lll F.iJ iil
!l!V~
l!)a!'llt of il.O l/1;1111:iaoo, 118 lll!'11l g 111.i O~ I! JrUtl!d • G1jt')~, o ' ll~ ' ,nnbngl'}', lf tihc
, ' l:lll pltllhm n~ i du~ 1•lt4:#~11itilr1t h.e; i
l~c J , pp~1' w 8i11M ~~. fr). i~11 1111>1~ 1dr
·i~tiuo, Imp ibl~ ~ lll!lP ~.&aJbl~ sa.iJ Bl\nlt ia a.uthql!a~e<l to rh11kc ;ui..h 1~~h~ll cJ1~\)nt1i~11Ju

Al~llltrflllbLYln ' o. :..

oil 81~

11'.ll

111

'!ilehfal11

1 11111

11QI

f th

forth on ~hie miie~• herl!pf, nl\I

tll'f:&Ul!S

I

ail • d~1.un~ p~b~ri.

Sn.illl mo r ~·~le 11 d 1v~1rnd to li!LAlil BQ..n~ ll~ ~I~ Ill' I" ,Mt. (J ~hit 1.11~~c:~111?1il. 11J11J
l~ ia l\gr~iirhh41tt ~tli) bMMi~y Qt rt:llj;lp1~lhritjtjt •h~ll ~~~.i.dJ •0 id ijiln~ f~• n)I' ,t or 11»111\'
ti.on irli 1100111rctJI 'lll(f~h bhe ha1)~lli11~ l!I $1UIJ woto11 ¥~11$ o" dtiipoiltt n o~ th~ l,'I~ : , <Ill
d\uef,lf.

'Jhe un~•itlllirJ fu1ti!Ui1 gr~it~, upot:W ditmanf.'.I, to reiml:>ur ch F 1.forid.
tN
,B1u1~ of Snn 'fr, n ·iaco1 f lacal Agtinli ofi chit ~Triitled ~ tea, in uU Em all ch1uieJ and
~x;~nl!Ca ln.:umid in Ctll'ln utllon wi~h t~ dl1lp0lli!llon fl 11n1d m~or ehide1 an~l tiut~~prilt:.11
;111d lr'Ul~~ui:t11 .aJd mlt ~ll diidur;t fton.~ tl~tt ~r~1<!llll!C4t oe d1~ Li: o f aid 1.flQCIJt' lifllhl I•
any of ""' '
·n~ea il'lt:u~tll!~,

a

";·

.-\,.

ftxeou~!W aL. ·- - - -

I

ESS :

.:.~ 1'llk..,...;~ ,'A.~'

I

" '

I

WES' Jl

W

Dl!fllNSE
'llltwlll

OMMAND
0 lll'fli
lV•L (ON'T 01. l> t•NIS."l A 'lON
. . . i'11111.•u. €ialil.U

I•

.

IN 1 Clil0H$ . 0 EVACVE1$
1

·~GA 6'NG DISPOSI ION Of MOillOtl 'fl~HICL. S

Ev~

*

lfJ!Jll· wll,L 11011 be ~nnlt~Gi1 ~ a~ltc . . m.QIM' 111'.k;I

t:o

JVllJp~ii.110 ctlll\!N1

N ~jlll:lr4n~li wh~~11v~11· 'f\n l;ilS 1Pv1t11 tJw.• 11va(JJAll11it wiU ~"" elll4bl~~ ~t tfl!Wfli fuciµ111 t1rmc
tQ hav-11: t~ 11)c1tnr V:lllli~"it n.pw ovmitr.li b; cih(~ r:c~11i:iMCd
die:ir i11cd1vitluaf Uillt.

t

,,

11h!4' JJ1 jJlild\ $~.lll!ttl .Piru:i~ ~ L'IJihQfi~d; •11

11111

tiliacr&:J!ioo,

~ J!411 ~ ~'14)~1;,w "'lht,ud1e~

\
l'r">ri ro ""ll!!~~fon ok>t "' h ~lwi. nt1 y be ttp1TCd, 1K1id 011 ~trwilw. dJ11pQ1L.J l;')I
bl( the owr11tl p1iv11MY1 wiUlt')!.lC gl:Wiettun!iln~ tj:\flllrfettr.r. or l!Allf~l!an,.:ii:.

'Vh1 111!~1u alttfn a~\1111 pH~ent.cJ tv 1h11 ~v1~114'11 ..i~Q own~ w
vlilhlbl• 11.n1 iu folluw•:

Al,.,,..,,i,.,, J.

111f.l,lr

1'o d1li~•~ ~l11 .111~~ nliible w ll~da~al ~ilnllt' Bctrlk

!!( !kn llhnq!M;o, 11~ fl!lll!ll Aif•~ «}~ ~W.. \lilli•lt 15#11"'• fr.1' I ~1'"811. t eha

11wner~1 iii.111. \\lk)lout lnuH~~~·~ whli;~ '-'Q"~••

•ill

~Ii lljQ~ 1At1tt11,1~ "-

Jn, o,11n •tU• (ii ~m~lir C.llcc~ or p-1).r <l••l1n•t•d 11~ci•) ml
111\l•t of mlce..i~y ~ q( a cl)iara~tl!at w~llll~ 'Wlll ~11bj1ct rnot.t>it vdllidu &o
a- 11111rc or I ii~ rapid tl111tuinrialiQ1r.

A/lnnMi•• J. T11 olflfr '1J1 lf!Olor ~~hftJlll! lot ~~
oo nh1 fcll.o~llll bul• r

10 the

trnitt.i'

S~anca

11he 1110~0~ vcl\l,:lc wlll h• p!ftr:ll~ed by tWf> thhfnlm!et•d appral1111ra
11n1l\ m fr:a ~ificir~~ioa1 llflO at fta op~lon 1 th11 ~rli1 y may bu')! the motor
~·eJ\fdi: at ~II• ap~*I~~~ p~l1111 Vlhll'.l h ~Ila.II nop, l11111111v-er, 11x~11td ~"- :Btu!!!
lf»Ok wlloluo11l!S ..,alua In nbii folliilit.y '1111\jllrt ch~ purci~ 1~ tit ,.1n•Qi)l11111~1J,

0N1Tl'li0 S1'ATEIS
J\. If rf~, •ll<l!lllec l' NOO' 1l1i l41Jil~ uwn1r 11f rhc ~Olo'T v;inidl~,
rll1'1(, h~ n1uat pr1·11ent1 to the ll'ldr
•r~i llet111r11e 81mk of San l'ranci~co, 1111 Eincn.t /.g1nt of &he Unire~
s~-~llft, llG the· Civil COntrul t!~a11!01), ()~ Kl.Ith ocb~fl plupa aP ni;i.y bti
dire11:ted1, ib11 followln., t
!n Qrd~r tO' a~range ,or a "ale tO cht.

l.

Reglijtta~n .certl~~nb!, Jul~ .,11dorl!l!d,

;1 ,

'th¢ n_1frr.liln111nc on clie ~cl1er11e h.ereof, d11l'y -1y11r.d ~od wl~nc1111•d .
11uthorlm~~ on

and

11111111ran~lil

u lllUY' be required

• • ii i/1~1 #"!If~· • ~~111 lic1111I 014/lldl'i qf ,~\~ l!'i~Cc1~ •1~1~ t'~k, ~I' lll•l P1
lh aJdWoB U! '~" Joi'l11'>h111, pre• ~fl. cl\• 'owllil:r~l'll~ ~,~tjfic11~11, \fl1ly
rndbrHif.
DBFl.Nl'JlONS AND CONDJTIONS
lnq~uo:J,.cd 1Q

chi: tenn

"wu~~or vithkl~

at•

~fae folJ1 J111inii~

1. Pl.IWenf( r <'lam li!iht and mci:llum, Hca-Jy 11111111ep.d C\in11 h1 order
to AJOJlll\I 111itl;11n ~11 puDci~1w1bl111 a~~"~ory mu•~ b.e ~M~ iJ1 a~ " mud111111 "•
rui tih.11 Arai.y l~ noll ~111~1\od~l!l\ im purt.hwu~ a11y "h~.ary"' paltllt1i:tfll!!f en.rd .
l. MotdrnyallUI.

3. Bu-• a11d !~u~i,.., oJ alL t~pc•, inell1dln9 pick ·up 11.11d <I IN ~y
11.11d b110tors, in~fudlo• acmlrftnt~, tra¢to~fi.

th11Qlc~ ;

PURCH.Ue OP MOfOR VBHl<J~llS 8Y THE

3, $uoi) och«

9ril11ti1.r h~J? 11~11 llp,pr ' ls~d 'llltl\111 ~It Ol•I~ llhe ~v1111u~~ bi\11 JUl equ ty,
'llD .tali' '" 111~ U;11tod Dllftd 111111 b• ~(/fr.tJJ.11•1ll"Pdii, lti. u~b q11 l,i1~fin~i:
l~H ~nt
i.11y ~r.41~1td~ n •~1111~1~ j!~ ,ecaphur.11, " prlJviJ~d by li&w,
•Ill 11q~ be 111•l11t•11 by Ql\.e QUfl~l)di i:. .:i• ~h11 "'11e11r Y11h,~111.

~y

th1 Ped1etlll R~rv· Ban It or S1an tl~a11oi1Ko1 H FIHcitl t\fltllt ' of th1
lh1f~d 8ca~u,

Jn ~'ll~t tf)e ~vacuee is no~ chu. '1.tgal owrm, i~ m11111 be c:lcarl-y uod~r·

•tf.ll'l<l tllac if ~"" i11dcb~dne1• ·•ttaioB~ tb~ mqtqr nhl~l• IN cqulll to or

In la not inr:end11d C11 inllllllde 1111lbl In Chi!! t11r;111 "mocor Qhidf' tl'.iol!ll
uwto~ v•hiril11• IW~ed only for' flifm oper.teion.

11«~.f· pmp1dl

In lh.e

•"l~ oe ~hat C~•

alll«t. of 1o11y uwtqr ve.l1fcl.s ii no~ c:ompll!ted or
I lle111rvc. nan~ o~ San FrnnciWJ1 a11 flll'J:il
c t.Jnitatl Statu1 tmjJ for anp ai1 llgun~ of 1hc c;vaou'le,

~pp ll:CI nl'.ll fcasibl<1, ~h· Pwder

i\1•1111 fil

r111 r11u di.« 1igp1 to atoi:~ ai1,;ih n1otof v1t.bicle ·~ the il11o1Dwr'~ ""~' ·a11
above t fotth, 1>r to ma!,.e QIJ hi otlult dl•pii1l~ion. of su~li mQl\41, vel:l:lclit
111 1nay, io "t• olo dj~~~~lo11 1 app11ur to be jll~t 1m~ tquitablc, lnotudln.w
lh• ir.11.(bt p, J:11rrn1rr. tb~ l ~1~I own~r· of ~uifl, tnanoi- n.hl~l"I ~t> ~11k:c Jlfy
l ga( •ecour for repa•~111111lon1 air !311h•irwilllt.

lt It l11C.ride!I ~h~ ~he. al\o•~ proc>tduire Wit pro'lidt! • ltll!lib(e ntca,111
of prlltri:ti111 tne inte:n1ts of •111umcea In their. mo~r 11tb.iol(1, wlabo11t
prcjudl1;111 ta the l11tere1t1 of oth~r• thuirto1h1, ao.d tl\lJli wlll eft'~ct llll equlr
iabl.i dlBp!Jll~tiori ()f ftllllh ,property.

o

I

ltl~

.._..
••,•uO•Uti:il'
•1
._

~

......

flllltn //>
.ll!·!llU~,._JS•rhl I
LiMn4'eT
_A~ hhan

"'-·~Ullli

. . . . ...,

H•

O..•v

,la

Deeir IU'.t''

'llh•t
""' j!01UJ,' ()1'1le'r

Jin

~' lll~c.l.osed

tl'l• •.rrtO"lt.111

ou.tt oheolQ ~101. st O•

•Jl' UI.• ~1U!J.' i.rth$cle dofll!tor,.be~

1,lhU Qmtor ·V!llhl \' i..
viUn the tnatt·J

H 1};'

~llfe.1H.e
tJl.ll"r.,,1'utrH11

or ...~ .........L-~ . COY rtrif ' •
li10111D11

'

~ .u, ;~9,1.

,;).~. \(JO. ti~ t'!f At

o
th

thlit A'Mlllf 1n 110'·"""· r~u1ce
b.l mflll U wa m Jll, ,,. 11 UC'.di,r

?Ul' corl't ol.
~n11 p. r.1'.·:'i.'
- ~ 1-:.•1 1i11
·!fl a bd.;sl!!. t.\ 1:in , 111 1.e•ls
m,a,de b~ CC'ITl''11?1te 1.\t, .!l:' ~n1~111;•r, t>t;IP.L'fliiptJn 1 i cl.t·ruT·h.11uo 111Lih ti.hoe
t;?onoiti ona lllt une1l on tre .tu're a pf' 01.. r 'Jfo.I:'ro 111 1.J-4 wh'i.l'\ h riA·
st1tu-t d li>~:r a.uthoit1ty ttom yo ti:? aon411.ll'r1111f!lb llh1 ·trnn'3 t:!Jdni.
Y:~H~:S

ve:ttJ! 11ru,1.y,

'

J,,... ·) ,~ ~,,l e. .--~ ~- .... (_
Fret,\

c.

Bold

AU'.Le EUl't MBoage?'

===:::•;.-=::::i::::;m:w=1;=":i r.

,.~'."I"'."'~!'"-- ,-·----~·---·-

- - - - - -.....'......

o •r

·w~

Ehk

- ... ..,

~·i

~t

-.,. .....

Lin

..

.. _

Jfl.~l'D --...

tH.) , OQl" -

-

~····-----·-··· -· · -~-~: -~-~-·~·_ ~1~--~~--~·. -~·~~~-·--~·

_,_1,..•---...~ ..................- ""'.. ..,.....

0 l:'. l.' Re

B

OJ((~) --~~~:___

I

....

II:;:..~~...:=;:

.. -~ - joi _, ___

--·----.:......

llfholeu').ei Vv1l ·~ ...

~ Gtoi:i t o;" ih1Mfldit40.n i11.g
i,..

'

w..t

-

-

~ ~

J..-.-..-- .... ~- .. ._.._ ....... _ ..... _."f'' •

j,. . . .

·-- •.

l . ,-. ·-· ._ -··~-- . . . . . ~·

'l'HlS JS TO CERTIFY that th lillld!e,.ijned hu .r~d jl.n0 undenea.ndli die Jnll~'1J.:•
the i~N heftOj ltpr · the dl1~11ilfoo otl tht mdCQr vdlti:'llt dlfllcmlied on
hfi•"P 41\d inttllipor~etd 'by nfe~r!<:ll! hcrieln ti
il
WCCA oirin RB-i,
utickf~i•mrd1 fuUI •lined' a'!l'i.i:iur•emly 11.!mwl~li.
dWI ~· ilf ~nediJ wbi~

' ° .,_

~ OJV

SGid .!Ntru-.~ •od •h~ ~ r

milme <'Jr

\YC(!J.A; ,~

·~ Jr" a Pn•~ 111 ~bJa

gre11:11111ni.
of ~ l~~id' 1'111.)tq• "dUdt ~~llht Uo
hie \ll'IWlrli~'. ""IM to~
forth on e rtwJ11C hoeof, and n:qti'!f4t8 the Pwerar B.e11eirve
Alte1n. tive No. ~
~ank of San '.Fraklcisi;o, u Fial I\ 11c ot tht Uttlrtd Snat<1•1 to a.at ;icc;ord!ngly, Jf thia
·oo;ipltaluna8' ~ ali& .ltenuuive b&xein ael1tct11d Ppc'##I t.4) ~ Ba~,, it} iu ki ii·
crd en, lmpOlllriJ;lil OI' ftOt fll!aaible, said B!t.nk la ~u~hnri.Ztd to make ucli oliher dlsQOiia 11
of Jd th.mh6r vd\k'l.e ft dhme JllO~I!.

•*

a

SaW mr;tow veJUd11 u d~Hv11.red ~(,) 1111:lq ~nki aMll. llOI~ -~ ol ti¥ .....~r-lld, -Jul
tli jj ~~~di 'bat r,ili>·lijt~li~y &,,reapomdliiili,.y, •hall' ~ ~o..id Slanlt fo.. il.ny ~ .,, oiaili
licp In ~011neci,km wi~~ the handlins QI aid ~ "'hi •le m dU~lewn of 't"4 pl'Obleda
'

thenol,

'll'h• oodier.lillntd fl!i~he; agr.eAet. JJpon. delllllnd, i:o ~imbulile Uie Fiedtt11al Ri:a~
l) ited 8~~« in-f\Jll for ~1 cl)flrgv.a ;uVfl
pt?fll.iell incu mid in c(111ni:~nion w1th the dJapoai1lo'1 of Sll!cil motor v~hide 1 ar\d 11iu~hor •
t11 ctit wd Banlt to d~iduct from 1he pr~ed· ~f ttie 11o.l11 of ea.id 01.mor vtbf Ii
~ld

lmn.11:. of S11n f nnc,."Uco, flJIClil Ag11nt of th~

J,,

1\y pf

aqi.;p · 1~~ ~nc1.mod.

./htl.,1-.

Executed ;Lt- l

I

>

.

,...

1·fi~h. of'-•·- . ·~·--"'~ ...,.......~htii:'......i..........,~day

-

v

.

l-~LMl.""!'"..l~.

..L< _..._ _

Family No,

to1• o.......-.r.u
lMll CJVll. CON •
,~,.

t.c.,_ Calif_...

JN$l UC11 QNS ·o YMOtflES. i
ll&A 'DING 01$P0SliJ'loN OF MOTO VUilCLtS

.

will ••r~~
p11~~Q tQ ~ ~ 111.1\'l~Pr vich1cla~ tQ N~ftiQ~l · n-.ni
whiu~vu iu• ~'1 l.'1&~ ~11o• •~a ·~ wllil be •n~bted' · l fl1U'ijl ,,,..~ ti~
o lllltl t.11~ mlllflo.r v~h 4ita . ~ owrl.ll!il by ~ID ~•u.n•i4 No. ~lri iolll~llid~ u.,
ll (lllllu

"Ill

'fbie ,,U~~ ~~ ~l,lly< l!fi 1 ,ill'-P~ tGe.d ~- ~. ~r~liP!i,, ~ pµt hMt IJK>t4~· '4b

1011

~)riQ, ilV~UllCiilfl~ ~r. vehld'~ may h"I •ed, 119ldo 6)(1 ~h~rwiae 4ill~Oil(d cif
b)I' du!! 9W~~.. pi'l~lilo~ly widl\n~~ ~111:.,0111~.-.w j11~derenc1t o• "iit-11pe,
II ,
111le othu .t•~nath11t• f11'Ul11117.4~ Iii u~• ev11~111t11 who ow1)Q • .nioto'
VMhl1tle at-41 .., follo'111;

"4Ju,,,.,;~1 ... 'llo. llwr 111• lallla' 11~hNil, liO Jrjj411~•l 11••11.livlt hn~
llJt ~i:~I\ liiio, 1811 l'l~I
"' .,._ l!J1.,tllcf S~n~ ~, ttG1llfi111• llllft'
o~ner'• ~~k, 1'itl\01,11 in111r111u;. l1lcn 1&:9ij~111 '11, ll! 11u1.- hl'*M~I ~

o'

iii or«11

(t«

t•• <•• ~mlil'll' C~11~r. f!I' l!«~H

~Qfin~lltd pla ••) ~d
~•CCtlll'1J e,, af • ~r11~tc11 wl\Jchi ll'ill ubJitoit iaQtor ""l\li.:lr.. ao

ll'IU.C
~ . mpr~ llf

lftll•~i thali WI apprdlild ·~... 111 IOI lh111 *'I• "'""lll!ij ba1 111> tQuih,
'id~ to iDllil lll"i"4 kliFii• 111ill &1 c~1jl111nae1J. 111 ~uc:h n ll11t~M•
Ch• •~'1\t of "'l)! Qf!lditqs lo ,.,.,,,_ii~ 11' rtC~fClite, U flfl}lijq~~ by J~w,
111 IU n1~p be 'eiillh~ b¥ '11~ au"Jl>!li1111 of ~lit! -.ioftof 'll•l!Mc.
"it

I

...
•.t .,,..·I rcr~) 'OWl'f•' ~~' ·~· !fl!/~01! u11hl~I·· ~. lll~ijt,
,,1 lf p/ld ell.muv~
'Tl! \j

In ~UGltziq11

11qJo,~d.

lu11 rapid d•tll'ioraciCM&,

l'A)

~l)t (qreao!r11r. prue.., ~. 1Nt11t1r1hif ci•r~~t:.11~. duly

OEP1!Nl1'1~ AND C::ONOITIOINS

..th11r1N1.i'l'• 2. To olfa:< hi.t 111i>U>r vehldk l'r:>r afll•
&a~aa cm the followlna b.u. :

to

~. United

'
l11oilud11d In· the ••l'tll "n1ot1>~ vehicle"
''' the f.oll!1wlng:
l , Pa•IM!n1111r <la,ia, li11llc and m•diur~ tfiravy P11U11ngu o•~• 111 ordl!'

nr.l , iq, ita diflllretion a1~d ~A !bi opt! n~ ~he Arm·yr 111;iy bu~ 11'11 mo~or
vhhlcli: ~ •h111 apfi1rala1td pri<;ii 'l,fttllllh •h~I) ~q~, i.<>111~~t, c ·~od tha Bto~
.liw~ whpl~Nllliia value Jn tl,\11 ~j~y 11>' t rt! 1b11 911•~hllll! It,4'1>11qurbo1nted1
•1

,

1'

I

,(

POaaJME €)f

MQTOR V&flc:uiS
UNll'liD ST NrES

BY THll

A. lf 11-~ 111111ciue II NOr Ille l.i11d OU/~fl\o o~ ,,,, 111otoT 1111~1111•,
1t1 p rd r ti) a111ange fofl a Ille to the rm.,, ht mu~'
en~ tq the led·
tt'al lluenvt B"nlt Q( an 'PrllnciHco,
lliac~l 1 Ag1inU of the U~ii:ed
S.tit•~, a111 rhtt Clv:ll C.011~ Stat/ n, ~' 1Lich ocl\er ploQ~ u m11y be
dfr11.1ted, the follQwfrllJ:

»hi

,t . .-.~1ltttr11tio11 OC:l!t.lti • r.-, cfoly etJdoned,

l '. 'Tl\• 1111rei111111.nt Ill\ th 11r'llienu cmol, d1i1ly lri1J11c.!lf and 11ii'.1illcS11ird,

~ . 511ic& oeh11r l!)l!llori~atlon
ti t F~decal RtHrvl! Ban• o~
li.Jlli~«d Smu.

ilnd

1n

~11tur~t1(e as :m14y be Rquired by

Pran~o, .. l!l~1d A>girne qf the

Jn ca.- 1lu evacµel! !1 n.:ic ihe I IJ•I OWh~r, Jc rnultt l!ie dcaily 1indol.f•
¢~d ahat if ~h• lndd>tfdntp &aln.n the motor 'Ve~1cll, Iii «IJ!Jial IV 01

to c:PL:1e wi~llfn ~h11 pupcl)ll*ablilt nt~lll>J'YI nu,IMI bit alw~J ~W 1'1nud1"m '',
1&8

•!!' Ann:y 11 nj:le 1aiii~o1l~d tq1pur11ll~ 111~ "heavy'' f~jjjlenil~' barn.
~ . MQt.Q,cyd"'·

3. Bullile• iuld ~Ai~lcp of •ll type~, iriclmflnt plllk•Up lind' dnliv~ey
bucb; 1114 tractl)rw, lndudln1 ~i1UttiNi:~ ar~.
le la nil lniend~d to inl'JltJde wlchln tlie: term "111otor vcj\lals'' ht>su
uli·p,ropell11d motPr vehlcl~• 1ultcd l)ly fo~ fa"'1 1ipcratlon.
In the cv11n~ thac ahe 111111 of •PY llMICll>,. viii\ cle 11 no~ col)lplcted or
appe~a~ not feaalble, tlic P11dur!ll l\.111rv• '!V~nll of Sirn Pran.;lw.co, "' f.lilo~I
.Aireno of tli11 United Stan~~ 1111~h1 for and H '••n~ of/ 11i1 cvac•!ne,
roisJ11111 ·llhc n11hn to tDll'.c ~uchi 111onor ~liic;Je at cli- owmtr'• rf1k!, u
~bovc •~t f11rcb , 01 no malll• ~u~I} oaher diliVo,i~n of ~u~h moi:o" VllillPlc
~ 1114>!. In 1(11 apl41 rdlic1ctfo•. •P,l'lll~r t.o be Juell nfi erjljilltblit, iodudlnrt
tbe rlrcht liO &N•mit ~lie lc11&l 11wn,r ol 1u~I\ motor vel\!tlc to 111~ ~la
l1111ial recooe11e for re.po,...loo or QJh1nri11e.

le 18 fntend~d that ehe above procl!dure will pro'llfde a t1uiblit r111:~11a
o( prot.r.ctinl the f11b1rcq
nllClltCll Jn the.Ir motor llfhidt11 ..,flhouc
pre}tlldif)t co the irttcra11 ofi o~hun chtn.fl\, •nd t.htJ.11 "'ill fllf,ct an equl·
t.1ble di•p1111ltilon of •uch propc~flY.

Q,

OTO• VIHICLI llGI

.......

.TION, fOIM

I

('
:

'

lo

~·

•

... , .... ..u.,. _ _

iI

I

1\:11

IM

.1 •

I

~

I

,1 '1

!

ea•

\I

1

II

1'1·'

I

1feditnU ~rtt Buik Qi San. f f:!.n~, u PiMctl A311v.•
'the motof ·vchiclci. ~· IA "1ifl fcn,i 11 •1&-.t~
~pornilbilitt ahal,l be,.....of tbe United 'S._~, al diit aole 11.U: ol·t!bl uriG!ertipd. la i.i...-dld1tha&! eo liatiiWcy
its d'-poeUU:in l1 la uncle~
cocu11dion:~
,
I
~llllitan
o,
ac~
any
fQf
PnndllCO
Sa.n
of
Bank
e
.
J.Mn
1'~11.1
by &be
1
I
,j
_t.
,
" l'l , 1 11 t oJ'·,.
thiar no l~ will be pfuvir;kd ~ 'fll4! ~. perrf,
·~ •1
i 1~ n
I ti

Wie11-..

j.

··

°'

J

I " 11 11

'

1.1\

Slgnatu.t~ of Q.:ai~11.' . '

a,

~

•

DArt .,.. -- ..--·-....._.~, . ~~-. .-...·................._ ..... . ~.

I

J

· l•trudlons to Owner
o h. ~ ptcd (o
m~~dt,11)~

1'bit .~dwn

Cit

m&fP llr d141 Ubimd S1tatea
~

f #Uflll'

I

O~fnQM!nt, &hie

liJlllllDll Qll'dllr,

,cca:~~ripfi •nd ltf.ol!i~"

Ii 11111>for

vehii;fAt Ja1a; fQl~i>,t.1! .

S~~~ ~,.,. v,~~ ~1eal~~rutllln Oemti4 •IJ.J& ft;Jr d,'8
11dbmi~ed •• llh~ Civil Cqritn!.11 i.a~iiDo,
~Iii Iii ruila~
~ ~(JIM of lbl1 l0wm (.fl\~ )· ...iu ~n bie. PA.M'l:di

( ·} 1'hle

•oA·

'b) Two ~L·1p~11 ol this

*orm,

toge~hltl! with

~o.~i~

tt\.i! Reit

~ handed t,o, the ev1Lcuiz~ ~q)ll his re~ 11tt1J!;l
1Jndl a.niva! ' t th111 d'~gna•¢d h~blir Camtci, 'I"M Mtd

~1!ti6cate,

1

will

~~Y will. be retainll!d aa t4e Civil Oon~roV Staalbn.
(il~

1fie

e~a""11ett

MU•
v~i:i..

wm be

p~ a.ij itiJen~f4(,1J<tloq blf Whilf}1; tie

•r.1nlt ·• ._ -~· ~11,...J•' °" · ttt,,

.....,. ,

I

nl\ler •¥ ~11.-• ~
c:J ) ~ IU',rivat "' . . ,. ~~
dali~!l'li' to .&M r!IJ?~Nn&l3riv11: q~ the Jl~deral R:tael,!Vt &lll
lil: Sil'i Pnnitflc.t>· the ._ 1i:Cjf1i#• ~f ihil rwia~ lbia ·~
~ ~~~•. ind ~ licye ti> the ~·I
1

I

,

I

(~) ~ ' epfuentae!ve of ~e Pedlerit.11 k~rve ~n' .. (/( . 1•
P~)c;iP> willi cl\ed all t,1umbeira on ~~ (q an&l iJ fO!.Jrulr
td ti, i;;QO"ettl •'\rill '4Ckmowliedg~ .r;rcell!lt of die m~r "i!e)\ir.if~
t~ ~u-rro, nd dcli"olcl'jn1 it to ~
~)' Mignln1 pne copy

,,

P'

JCthe m~r 'l!tt&kle d~ibtd In dU.t Eoom ill l~. damapd, 01.1 ~
aa th-: rl!ll•;ilt 06 nial aear.e while ii 18 ~n, di1e ~fun or ~ o't Ille
Uni•t.d Seatu, ,o,e 111\y a~nCJ M."tih,~ fo~ ,it, tfMI . (:lonpti- <'If '~ United
States will ~ ad.rd tO tale al}pro~.-i'lte at,:tion fo~ the f:iC.ndt of the
pwnet.

*1H1·~~~~..'IWl>~~~~~~~~lm.~&~~~·~*··~~

I

I

I

I

'Dl\•~• th em.c,1,011t'1g1 ouil' ~l;l. Qk ~lb · .m1110, , , ,, ~~ "'~ebte
·b"°' Y,01,1r order ;i\n 1t11t~ ''*~un~ 1t>iff ~i:.,.. _......
~~e .,1 !It'. t:~$ }?Ul"¢Pi•
•;1 'tih.• p'ta:r ~•b.iab H1.J.r1'b<td .. l!J~.n11 ..

,

Thi ll' m.etor 'llll!ib).1 l! ~u1;1 · 0.L· 'to 't~A Arrrcy .1n 11ocir1ro1i11,oe
e iit'1!!1a''.,l(,t. i''"' .:i .,, 1. l. 111. tr.) ~·. !) m~ t~lll) ·t n~ it Wl.1s i 1:l 11 a, pntln

,~ ·th

'. it'(,,.,' !. • _l ,~'.!' i'. ::ss bM!HL hldR.Jl;l
l!lll ·, !,Yit~.1.941]1!1
Jili i1~ .... '
eip p.re :JI i:n· ,~ 1 .... · 11c1..· 1:•ll '.nO•J wt-th 1;,\'.le
out.L · ~::t.J. ori th~ rEJvc,JJ; e 01,' our Fwru Jl'l1Jl ... 4,, wh . :. 11\ h ,,,.n...

".l 'fl' COn 'to.l, .

t~Ja

1

:;.'to

y. compi:i i1f.'l l\t, 'I.. '

eonditt onp

, . it · e

Q1t.iir autbo~::. t1

f !Zltn you

to, consl).ITTIJ)!'lte< ·uMi;i

·~~·e1uaot

on.

".l'OliU"S \il'J'rY 'll.lil.ll.",1,

~>t.
....

~-·~'""" ~-~
"'

9'-'l . e:

.i-f'I"

B're'f 0 , ;aq<l. c1'
,A$,r!lidUn~

Me.nait"r

,.

..,,_,,."'I .. i., ..... ... ,._ · -...

...
.......

·-·--·

--..,-·-..-.+-

Bl e

1' ...,,.......
~

______

_,,,-.,,.~

I

,

caa:nn

hrt,~ Ulfl 1md.!r.sf1i111ltd~ u1iJ d Wldl!rlliarld!i di~ lnl!~ruc·
!UM • ~ Mn•N .i....r ~·rdmt tJw .,luipbtit!Ol)i ,..,. ~ur w~l~Je delc~lt>t. ~ 1m
OOA\ Pi;yin I S.3, ~a,. ilailhltd Mrtf.o - ' ~~wd by M'.ehmcil rri_,, I

~l)U.

1'.,..._.. I~

l'IJlllll.) ~ldl ~ ui~tihlid b~ #ilnt1cli ~·~ritn•l;y bft~,1

Sia~ i..._.ltlM 11ir~ ~-· ~ d. ~1111'• el WCOh -

f ,l\&-3 al'e ~it Df tlll!'
'I•

'l'b. "d'1111ill114 pi111m ro ~pme ~t ~ I<>.... fndli°*1 nhfc!J ~i:P:i~lf11f to
ltiev~1t~w No-. .....~. WI f•Jiltb t~ ~!Re ~..at. aad ql.llleilC!a die 'edlml Jeeenli:
au firilo 1111::0', .~ !11&,-.d g·11t of th1t Unltm:1 t.1~111 1 w ;t ac ordmgly, I6 ~~
Blank

n~o~pi• h&rui11~ o l1tw iLI ,•nao~y
~bUJ), .ctn 111.akilc. ,,.. l'l
<>' l!llld ~.-.,.. vcl~le1

jg

hlll(cm MlectieJ pp«
fi$tlliilS, •"' Bil.nit r~ tJIJ1i4:i11i::;r4
ill .~r,
1t:

Wi)

~UJI ·~nH;. ·~ 1~e !ll~te iltit-

.Q n}il,ke: 1£1.Jch ottbl!I;' '111! Olliticm

(l-

f?qld 1JM:>t11l! 1111hllil~ Ill d11hvu:l.ld ti'> ~JI.I !11111~ ~ ii~ ~~ ,,,. 01 d'le. lifPdlilriipd,1 ~'~
~hil~ rjrJ j~~bil~')I (JJ tttl~l1~lUtf aful'lt llihjb, ~ 'di~ '~If I.lilt)' ... bf
J*

"P'""'I

lflOt · ~·\

"1°mr:iq,¢d1.Jp.. wi~ ~k l\11onJllf'li o~ llilJd mQi;or· ~~ c1t 1 ~iA~lil o;• t!'IJ r

Chi\MJE

;li!i1ra1

'

ne ......,_a~ fllld&Wr, a.aru11. ~pot~ ~mnnd, (!) reiml.'1ur.s¢ ~ FeJ1tf:ll Il1¢.11UJ11?
San ranci!l(:ct0 FiaQI AACelllJ uf the Un.iitld Sill~ in full ftlr .all dJlli-1'~ llU
lll!.~ep ~• ini;unttd' in coo11 ction ~ I\ tll dupo11i ion of lali:.l 111otor 'Jebi le, a.nd ~ut'JluJrlZe!l
:u1d iMtt'uGtll nkl nk h» Jed~1ct firnm uhe li'''lll;!!""J11; of ~e le I) i~id m.n~t)( "e\'lk:~
i'ia:·· penl!!!.11 incu~red.
~.nr
&nk

C'JE

., , . ,.
l:x1&~Uted l~~·vt.;•·

,

I

QUI S

•

vai;:µt,!q w ll not ~ ~111u~a..! JQ cak• iliici• . , . v11hklca1~ ~P'Mlo cnt.c
No i#JMUNlli:q wh4~avp 1'!
· *'11~,i ~ V161:;~1l), w~ 1 Lilt llllli>L!d If'\ WJilllrt f ._u.ue
w 1111"~ ~h~ mliWf v11hk~ ·oow °""~d ~ d111mi ,,11~U111f!J. I t&n ~~~

11he v~ ~4 Sua~4 ~iq.y M a.uebioft.,~iJ in lti. d~t:«
I

from tYl4<.1.11\1eH1

IM<ir Cp iev\l~~ilCinn,

•toreJ, IPlcA ~ ~'lw~ diapr.lll!t o
by ~Ill! QWL)l411 pri'Vlli~hl', w tl~111 O'ltcnrnir~l in dienwq or ll.ltlil ·lU'\l.:*l.

af OPJ

AL'l'BRNATl'VlIS OF &'FOR
Tbe OQbu• leru1111dv G pr\!MhtuJ
vll.hli;!ii are ~ follow•:

tll the

ll)Qf,t)J

IW-hld

may

ts

ava~1l11111 who ow1111

1w1~er 1h11n •h•
DUI

F

.flt~IMI~,,. h T11 lf~llm lllli ll)Qfto,'YtlhJ~bi Iii! ..:J~t' l •~ liinl
o~ San P~.ln~ls~o 1 ~ii fi11cn~ J\_.111 f •II~ 1.111,t.t(f 11111~•· f~• llllor•1• lie ~i..
1Jwn•11·~ 11;~ U1l&~1.u in"11~ao.C.: ,.,Jla .t*i>t1••• V1dl, it1 111~ ••• ~· •
In llP•"

r~u (at ~lflltl)!

Cc!ltm IJ~ oall•~ d••ltJ1~C.d ti lltjj) and
ol ii, lilh.~1·autcr w~,lch 111 •ulijqti• 11'iJJl'l.'lr 'l'lllhi~I •ii>

~n..ftil'llllf•

fi>flFl'N l'fl()fiS l\ND CONl!>ITIONS

Al1c,,..,i'll• ~. 'Iu r~ff.:t b/~1 aw~o~ vci~1cl
1h~

for w11le:

to

th• Unit1d

fol!owin1t but.:

'1711111 1t1otnr "'°l!idc will b4I 11<ppr11.1,..4 ~Y I 11 diHint1t~c~J'i'd •ppr~llO~
llnd, Jn Ir:. d ~~,~ti~n1 11nd 110 ltll bptfoq, ~he Amirry nirr-y b 1y lh• 111ri~or
~hide 11t ~h111 a~p~~i~ad piice wht~h ~hall n11t, hown1t1, ~ cce:d Cbtt Bli11e
:&Qo~ 1wft,.,l~salc vaJq~ in d~11; le ~• ly ~h•re c~- porch.aliu llt <0q.n1mi.ln,.tad,

PlJR.ClfASE OP MOTOrt VlilrllCl.
UNITED T TES

on I[ t

l/.VMi,MI b•rtof. dt~I)! slirned ~11d w!tn111Md ,
nur11.11u

11.11

r.\1$Y ~ ll'il~\lfred

b:v

tht Pcd~r I R~uv~ B:ink G~ $1u1 ll~•ncfncQ, aa lllMctl All'!\~ of ihlli
t.Tniliad States,
lp ~..., the •ncueit i1 no~ the le11al O'llln«r, I~ mu.el l;i,, c:ttJ1111ly und11r•
llqup.J !'.() or

a~¢d aha~ If tile fni:lwbtf.dnt., a1air1•t tll• 1110~01' lfthid• i•

L P~~~1m1111 calqll. ~lu nd med"1Jl1, ~· y pa11Hn1&trf G•H• ln 01J-1
~ qQtriit, Wi~bf.q thfll porch&H1&bl1t t.:l~ltlJf.IDY muwt f;>a clqa11.rJ H "u~itdlUjn",

n *h~

rmy In poc aucho1IMd to l'tJrql'l:a•ll' 1iny "'he vy'' pq11e1111;ie~

Q!I,••

:b. Mo#or~~·
~ dtli11el7)r

rn~lu; 1111d ~IW.!l()p~, ln1.1l1J(fln.1 eeml•lll)ll:i C11actots1

I, l.\«fi!ISFlllorioni a11r~l,!i~~t(, d11t1 1:1ndor11td,
l. The agie-en1etici

1Dd1~~ud iij. th11 tcflJI "mo~'1 "•hl&:lcl" a'c ~II ujlolfrln11 :

3, Buuttt and t1uc~1 of ~tt cype., lnichuf.fn~ plr;IMlp

s ev "l'HB

ti.. If th• lllllklll~r Ml N01i t/i4 1~ pl Pl'l•lll1' u/ tlh, rn OtdT' fl~hl r~.
In o~du to 11rra.ni1111 for a. a~le ~ lh~ !iJ111111, he m1111$ pu~ & t{\11 l!'lld·
,raJ R.utt ve 15anli. pf Sup Branciuao, H Pucal Alilllt of t.h11 U:11ir.eJI
~t~ttt, 11~ th• Chit! Con~till 5'tacirm, 11r •i.lch o~h•r plr&at 118 on~y Ile
d1tc~1ed i th• loflQwllig:

S. Sud' o~J\rtt 11ou.iio1i~~ifr.in t!d

~~111e ch1t cv ~Uc• h~• 110 4q11lty,

I I I/ llt~ f~a¢u~c
I~• ~1Jf4L ~Wf•~r flf r/J11 mllDIJr v11IJ;ckf, ~11 11111nt1
lo wuic••l" IQ th11 fr;i:e~ln•• ~~o~o~ 4~• 9'1111!-uhl11 ~u1~1i11a~ • duly

111\t~ of r\m1111l~y be
iµou or 11111 r~pW 4tit•Jl•neitlcm

n

I

Iii>

l'IU 11114' Go ill• V...lfcd "•~• iuiU bti c«>.....i1'111'-'~d hi •ii:h. in in11t0111
tl\1t 11Miir qi ,.ny d~f"'4@ .t), rtgo~ qr r•11o•p rrt, iW pruv~J J by lfi:""•
will ~~ bis r41,jMt.d by I.lie ll1Jll!x?f5ill~ Qf afj;e ulblto~ 'l!eb.itcl ,

111

lla~i•

ppll Jilli! vi.hi<!

Ip i• 11ot fot•itded to incftJdll' wlihm «lie .. rut "mot.o~ ~•hklrt" Ch(lllfl
llllf·propdlotd m(lt()v vehJl:l•n 1ult1d only flllr rm operacJon
lit th111 evunl 1.t\ac th1 •11lia oi any lp(if.q,t "«dl!cl11 l• .not compl~ud or
aopeara noe ft~lilble, the ll11J.~al ~fVU Bi&ni l>f an l'un~i~(O, ~ Pll.:al
A11i111i e>f ~h• Unitild Sµtt1, utlnlJ fot anti
a11u1// of cbe IV!M;llH,
t'u1m~~ ~he rl11hc to Htor mch, 1111)((;~ "Ch.Ide ·~ tlte ,,,wncf I r' Ii;,
&r~'olt llflC fo~it\ , or lo 11.1ak1 ~dch othet 4iaRo.iltl:on of 1uah llU)•or vt~ld1
11• 111ay, 111 1~ iwl• d ~re~l1m, llflP•ll~ to bf J,llft and •<Ju aa~le, lneluJllllf
clle lililh~ t.o pe~Jttlt th, l111al ollllmtt of euch motqo vfl.l\il!t rr,i CIJi~• 1.11.li
l~ral a'1tG01,r111 foii tepo11c-611ln. or oeh~nri•.

lt le lneend'd thal 11\c abo'le 1un ·idtU'~ will prQ'llldc 'iJ f'nslble lllf&l\!lt
of prot~(tJD II the iliter~1~1 of l'Vlll;IJ«• ·n t;flcla l®ior: "llehJdei1, witht;iu~
pr~ll.l<J1ce to ah. i11t~.r111t1 of Qtlll!ll'e ~henrln , and tbu. will t1lfo:~ al\ cctui·
laqle Jl1poeld11Jn o/ epch l'rop1hty.

M010

~

Y HICl.I

IGll11AtlON POIM

l.t!pt {)\\m•r (_, dslcnJt•) .

~of .lJp

lJ~•

.,,umlier

~of Vcbid ~

I
•..;..............l"

.,~~

., ....... ..,,._Jl.

...............,_..,.... ,f"" ..;'llT"-"""

•I
ill

' t!,,

f' % l

I

(

I

t

I

,I'

Ii

lfl

fl

Jj/

I I

l

1~ J

The motor vlthicle dQql~ ~ d).j. , f~~ .._, d¢4~ Ql ·~ -~ ~"' 8fWk. of Sal) l'n
• aa Ililc!al ~get1•
of ahc lJnjtf.d Sea~. at cha ~ 1·~ QI ~ arMde&11iped. Jr 1111 ~' ~ oo Ii~ m ,:al:)Oµa~i.lity .haiU l'Je 1&111um~d·
by the F~ral Rt.serve BaP I!)~ rs~~ I' f;~l\ClllGO f 911 a,,, ' ~ t ~Ia~IOD in CO??~tiOI~ wit~ ita dispc)jlitlo11. io ~ \lnde.tat®d
11\al nQ il\IMIJ.llC• will

:

I

q

b. pfQVi~

Pili

tfiiii

1

~rp~ie,1tr~1

, , , •

1

w

,

1

,

1

,

'

_..,........... _ ...

.,~~

..,._-.,.__~_.,._,.,._i.._

~~

RAf,nim9',;f"B th• P~derJSi Rf~t l;t.ls~ of Sm Pr11,.,,d1e11,
P~. ~8c"• of th• Uni~ S!GcH.

.:.p d f()f! torJlfil' 'I 1h~ Uniw SMar Oovc~11•, de
~ eun,i.in.11 ordtsr.
~ vdri~l~ in~ lit.

To ._

~ f~edun: ~ ~111011t:11c'-t •nd ~t~,~~8 a ma~ ~hlelii ~· all 1~11~:
~
• .1

Stlt4' )AocQr
r.,.,. k.ttgitle~ •IP~ Ce"ilfi' ~~ f -r•~,la
I..,i.l,jflt
11 v.
•
veAfd1: mull,. ble 1111p~~ied ~ che <11.'llil, Or:men>.\ ~;+tlon~
iW .~• ~pj11a ofi thlii orm ~ l'RiB· ~ Will •be11 b~ P'•pe.r>lldi

J ~11

b) T'WO c:t:Jpi,& of ubll

fmm, tolC &bar with

!:hie 'Reglllh' ~i n

C,.,c1~1; te, wif.I ~ ~ndqd o tht e\Vll~~ltte fot bin Jrio!tit:nt.fo)'l

until xi:ri'YaJ 11t ~bti! d.irlijnated ~mbly Cent~r. The ~hfrd
N~liin~ , ~b14 ()lvil Ctm1rol 1ll\•ioo.

copy will

Cci) Th~ .V~lc::U!tc will ~ !Ji,Vllln al) \dlfln~~don ~ri w~~ ti.

.• w.. ljCQ.,

.-.f!U'lt•

~ the . ., .... ..

v~~kllt,

(d) On

ni'I! ~

& "-

' .~-..NJ

o/,

ch•1 ~

O.nt.er the ~uH ~ill

tc.>. d1~ .nep1'0an&atill'C' Ii>~ thill federal 'll•IM!1V4! Ban"1
oi ~n P~~ •the WM '10IJ{lti. f thl• fOJlll, thct1Actlittritio1k Clcrti6mate. .,.t tit,& icyb t> the vebtolle.
deliiv111

1

(11) 1%~ rtc)'lrlll n~~t"" at ~ Pted11-ml 1\eae!l'le &ui~ ~- ~ia.n
tihc ,(cmn. and ii !~td
fru1\liecp will qh111q~ ~u num&e111
tQ, be come11 wjlt dtoowfeclge rcc;ei.pr e, th!9 lllCltl>ar vdlicle
b1 aigr1iw19 en~ c:qp~ of t"~ fc;>m1 and del("lemf)IJ b. to th<

°"

e(i~Q\lff.

I'

ll ~ ~t vehicl-: •~•'-1· m~i. tom r. 1~. drunaattd, o.: -~
~ tti11Jlt of negligtncJ' whllc ii t. in thie ~•ion Oii' eui!r«ly of, the
Uru~ St tu, Ol' .;ln,y a•~r ~~Uiic fOll itl, ~ Conoeti1> Qf the Ot;u~
uaa wlll be allhd to *4lle •ppropfi;a.te action for llflie l"Je111:&t d t~e

I '

'I

ll'•ACb
d AH•n• h

. I .....

'J!M•

••

1

Of sa~ i!'l'l!LO.l! ~Cl

D•te

h

,..,

JtJ)' • • ~9~2.

I

~ ~., ,

Mo4t?~~~•~la:•:~ ~ ~~
lllMh•

.L.-g•+

t

iJ ',,

£'

1un.r - - · - - . . - - - - ·- - - - - -

Addrt1sa;

.........~--~~-------itJJ
~

~~~--....-

2~

Uc1e.C1.H Pl.ah~ rnitnber:

5"

ig~ OO?U Platea Jrrumberi

f . -f.

,Jf-J6., '/

~ti1:• H biich1 b~e be9tt Plil"he~ed b;y t'h' ltml ted\ St-h.- GQ"er(lme&'t.
TUU th1,9· rer~o Yir1U no' ~!__JJlllf(lterred on t)l),e ·reoc:>rd~ o:f 1lh$ .Statf;J
1

of

0•1l1oYn~a

• •••• ~

'rhi• Ohioh wUl be reliuc•d to juM ••• •

.O

'l!h.~~~ :l ~no). i!l~d QU? OQ , , · ~Q.;,, .81~1~1 • _ • ,Plll.~blf•
"" r<illl.ll' ~res•~ iai h~· ~111~\~~ Q'f $............~~' d~•a:rrr~'1lhlll p~oti&••
".!I(' ne l!laitC!l;r ·uhdio~• ~f.llllldt.iud

bl!\~' 11111'

'DbJ~j inot~r ve;hLole 'Wu, q.;,.il to tbe A'Jl.!11.Y ~n llqar,t'diftao•
tt,l!l t L1nr.1 H I/file P'~r.~ ed Ul'l.AU
~.uau. to ~1.e
')Ur \10rit\ro.L. 'I'M pl'.lC !;\ ,,c. I. u~ .. M$ b1£Je n btHJ.f\ld 1).:'JO Q ap:?tdf1e1u
111a~e br oom,,p11tt,en'... in·' p~l'.ld ,•i.'li t1pp.i.-d tH1n~ 1 in .1~~ 1.H1 d1 \n.c :~ wLth tb1e

wi/tb. llei 1.~u\1.~r~c ~ tl):i«f

oohdit to no 011tl ! no1'l on th 6 to·iJ<e1 ~ qrf ou'.l:' "Form. ll'RQ,..4 wMnl'L af'ln-

t 1tu.h&

O~;r ,.. ~th.Oit"lty

'.f.t10ffi1 }"~U

to

OO<fl.11llJ!1!1M\/ll t~ i

't L'fl tl1;jt.l10ti1>n, ,

'l cll,t.r s rr e '!; 1 '!l .Nl. y ,

1
,,.f""-· ~

.~'

"<f-'(.,.•. ( ' ••. ·;
r~c.t d ~· 'B~

u

,.I(

AB,iatant MamegeY

I'

""'/ ~

'l!ifq
11' ~!116
........... ....,i. ....

... ,.. ... _

......

.. .. ilj.o_

fi""' .........

-~

' . , ....'"' ....

... .,
4pm1~ei.$111aj' : •....tioi~~~......1'11~~~~,,,_~
4p$ii•e.:t. ei· ;U-~6.';;~~~r2a1m~~~u.4

~_...

.. , .,

...

........... ·[··-~::;;·

l!JJ\, ~.:1

Obt.ri •

..,.,._'ft'" ...,._. ... _.,_

lre
-

- -

...

-~- - -~

- · - -... "'""¥ .......

J· ...~-.. .. · - -!"""'·~

--

' ""'-'T". _
-

.... ~ ... ..

_

J<t•Q'"'.t)

~-__,.._

D1

i.e

001,. ...

V

l.ua

,. ,

A.. 1\'a:l.s,111d V11.,t\:u'l.~iiQirt .. - .. ~ •• .. -

......

ppr,~isor1 .~~,.._~f'-..,..,._.fl' ~=--~~~
Ap)1ra

~•r••••.-t ••1•f.,la1
)

•"••l•t•• of Mo •r Vehlcl•

'l!HlS J 1'0 Cf.R"l'IJ'Y cttn~ 1h141 ~rafi1led ~ rteil.d ad uruierll~ilniJli bh lrll!Pllllll~llll on cl;.t '""..,. he.-.~ liillit~lil' all• l18pol!ill.iun bf tbt: motor 11ehli:lc ~i:;rlbelli ol)
WC~lA F
fPJ)1~. ~to be alta<bitd h~ ''°' ~~I inc pbr11.ted by rdere111:e ~,:irmtn W
~ fog111cqn~ .ill ili~ruslll) wll~h t~ "nidenitned b!J lllfiint!!d ..:;Un ·U\t'rlttiJlJ h1;r•wi~h.

.,°'

n.IU 'lllif;14i..1li.11it1" itl'l~~ llh~ OD Ub~ t1t·111uiJe (lf
/\gneemtnl,

\VeQ,A 'til41.1~l'll flR.IJ..l:

NI•!\ fll,ri Qji ~his.,
1

Tbt undu~aig~ de11ir$ ~ diKpol'ill of l!h~ f()re.ea.t& ~i;i:>I' v1th c:ll!l i:i.:uwdfo~ (r>
AJ~~1tni1ti"e No.
aet forth on d1~ rie~r h .reo , a.nu!· ~u~11Uil the f1.ede1114J ~t1*lrv
Banll: of S;Ln frllJ1dsc , as ll•~cal J\gimti li>e lhfr United t.1t:e~ 1 t
Ii noi: J1il~l~. H ~he
~~om~lll!hmcp~ QJj ~lut ~L~,111a11 v~ h~r~in I i.:ted ,_ppear~ ~ Wiil &1~, ii iCli SQli: d1
c1t~c.Wn, impl.l&tli&~ nQ4l
Ible, 11111Jd Ban~ UI au~ll r1~~ to 111.~k.e s11i:;b ol.ib r diUp a(1J11an
bf "1~ J mol!O~ ve.h1¢1e llll ¢ dee mR prt!p1ti.
1

'"i .

$pj!J, moto~ "it~~·le I!!· dieH'111u~~1 to~ id ~·~ a~ ~he Slale Qll~ i ~' ~I• lipd11t111l~,111td1, anl,l
'
I
, in I~ flghtied ~ha:~ J~o l :~bil~~~ ~t ~e•prnlilll'~litrr !lit ~tu® 1.0 .-.Id ijcuUj: f04< amiy lict CllhlJll'•
' illm in cunri¢i:;iif.l'l'I with c~ lldllil)lttJ~ pf tmiJ mppor 11~le 1;1~ dirlJi!fJ bJton of tht' proi;t~dlt

therco •
1'~11: undt1a'aitf1·1~di fui;'tihli!I! 11.gm!~ 1 upon Jernan.cl, to rtlrnb\IJ'se thi: f l!l!ikr1il ke~i, c

Bani~ of ea.n Fr1J.ncr~, Fi1!ei1l Ag1mt oE tlle United S~~tes, in Full for U har1ttc~ ~nd
ex~llllffj,\llJ lni:'usrr11d in conn tCi1.11) wi~~ the. d1~~1)1lltion o( imiJ mt11t1Jr vehicl~, and fluth1~d~
nd Jlllln1utta srlld B:~1llt 1!P d~duct rworn th~ pr01,~0e(ls l:>f th~ ·iie lj)e ~!bld µiotor \I .b,fol,e

,,

any oE u.h ~x~\nelUI .i111i1~111r~,
ll.«u"'1
'

f

.~.,,hi• ry~

.~

'

\VITN~

I

.

~

' ,. . . .
I I

I '

'•

II

'"
'

I

iJ

I

'

. ,

I

I

I Sl ~1'10'4$ lQ VA£ Ill$
RE6A•DtN6 DtSPOSI ION OF MOTOR ~EHICL S

*

l ;tctJille& will OOfi b~ pe~&tetl 'o ~..klJ -1w11 ~~· 11~ 1!111 tQ nr1-11p~ll.ln " '' n.
No ati41.1r· ni;.c wb11o~v111~ 11n Qll IP~"1n· ~~ 11'1WU4Jitll wll~ wn11bl~J
'ma fuflutc tiitmr
~o havt tlll? mc>tor vuhii.:liea now owDli!di ~)! lhtta&< ~~~ucn fot ahiel1 ir!dwkhllJ ' -·
11wi ~/. nJtedi Lil&n ~my ill a~~~i~d in,I~ diat~ciuu, loo•illt'tb~ IDQ!IUI v1thkl~
f l'Olll t ViU:'IJep

l?rii>r. ~c> ev1J1.:uatfoo1 ltlWC' vchioli.:11 m11y lie -r.otttl, llOIJI
by ~ ClWlflJ' pttiV'J.Cel)', W 0~!<1 tlOlll!fllJlll?JJla,l mttcd~~,llOrt or

ALTBR.N Tl'VllS Of S' ORAC'.11 Oil SALi!
'1ih11 ll liui! altAlrnatlv•il pruentcd IU cKe 11114cuuf 'Nho
voehlcl• Iii• H fqltoW1 i

r~1&ter uh~" ·~" apj!r11IH"d -v"Ju~ 111'.1 ell ' he ~11c1u111 b11n n ~·~11fty,

t1111• a mqt<l,

'°

Al,llfM1hi1t 1'. 1io d~U~~r Iii•·IDOtbr 11w~llcl11 ~d~••I RtiW!Vt Ian~
o• SiJn fr•o~l1c;<i1 a,. l!ll111I A11•111 1~fi 11\11 Wp.lt~d l!lea1111, 1.i~ llf.linp ~;
OOlljncr' rltlii1 wllihOldl l!Mtll',11~1111 '!1111.t<:h llf.l)l~IJlll Will, io !llOllC 1~111, lie
tqi op•n mu (a& J\111111ou~ly C';erilm o~ on~-~ dcti.n11ocd pl11r:c1') l'lld
A\~#C of ne ~llllay IM! of ~ ~ll1u1iw.,_~ w~i.111\ 111Ul •lll.1f11ct 111~r ,,_bi1:le1 10
a 1111u~ or lc111 rapid d~terlou!:ion.

"1•·

Alt!lr114'i,le 2. TD ulf~• l1Jll n1otll~ ""hide fb r 1ale to 1'h• l111ited
State•, 0 11 ih1 'offow.inii hull :

'11he rii~ot v111~ le 111111 "1c •ppr ia•d ~y Ciiio d11/nt1mt«~ apprai11 r8
and, In Ila d!,~ret 01i 11nd Qt ic1 opcion, tille l'\lrmy may buy ehe mQtnr
vqh1d~ llR ch~ 1ppra nud pri~~ wl lqh ah Jl 110,, llowewu, e~~•~d tlie Billi:
'&alt 1Vllol ftlllo1 val~ In· chn l~alioy whierll ehe piJ.,qbaa111 la 1:Q11s11111ma~ed.

·~" flltilU~ t.&•~· Will "• ~O!llllil'f!lf.IU1I lili 11111\ ' n lr1"t11n~•
mf\11 rlflib~ of 11y Qr~du.11~ ·w ~~pp-.11111 ' 11ec•ll~U~~. ~11 ~,:. wfJ d hy lr1w,
will np~ bu ~11Nfl1~ lJ ~Y th• llL1atodlil11 ~f. al~c tnQ~m 'jrel1h:lll.
if" ""'"' LO

"1, U 1l•a ~"<kl"~" 18 •II~ lrtti.il oW!l~r qf 1~4

UNIT~D S1'~tliS
It.

If I~• •11~u•tt

la NOT 1hc l11(fi.1I

QfJe~ t•3 rn1n~e for: a ~q.f11: c~ 11\

111111111~ •f r.hd

111010, lldhl '"•

1my, he n111~~ prnune o 1h11 Fed'
"""~ Rrmrve Bw~ of S11n fl~11nd11co, a" Flal!lll Al(ant Q( cl\e U11iwJ
81at111, at c~e dlvil Control Stati. n, or strch ooh•~ plltc~ 1 m y be
dlreoted, vile followinii:

l, R._~t .rat "" tteitlllc~tlf, dlfl:J! endo~ftl!d .
2, The 111i11e111Jtpf! on ehe rev~ne httr~or, dufy •fgnrd !In~ wl~neiMled .

3. Sue~ ~h~r aucha~l~11.tion ~~ allliu~an ~ot

th~ l!ederal :p;..,~ Bank ofi. San Pranclat.'O,
Unii:cdi Staie..

m111 bt uqulnd bv
a&•

Plec.U Aawno of oh11

In Cllllt he 111v'l.(uce i1 not th11 1~11 I ownn. l~ 111uttt bl! dc~rly u11de~·
.cood1that if the {nde~edn111aR iagai~at eh~ iru:Jtor 1h!hf41it Ill equal en or

n\illlrJ1

t1.t1hi11l~, , lTI''~~.

i_o. ~dc/lc!~tl to ~h~ ,Ortl(ltJ 1111, (IMHun~ JI" o""rl•ll1bs~ cu~LJ~r.;nt~, d11I~
,.l\"brlllid.

lniqlud d In bne tum "111ocr1~ vahfole" iFil llt• l<:1llo~ln11 1
I. 'Pa111111111 F ca~1 1 lljftit ~nd medlq111 fLo~vy pe1111c11g11~ g111•1 ID 0 1J ~
~ come fthl11 tl\11 1111rchaa11M• qllC•li41~ll 111ml ~ olf1Bdttd ~ii f'n1wd111'n" 1
r1a he A111ty fft nrJ~ 11,111hQ~i~Q~ t.o PIJ~qh ff~ ny "l\.~11'\fy" pil""e111111, dar~.
l . ~tt:ll'llJiillit•.

) . "u11110J&

PURCHAS13 OF MO"fOl W»la.ES IY' 1i'Hli

fl)

llitrwiru JiaPPlftd o
~~!Jn~.

and

~~uoll.it oJ llll. fype1, nchidin1 phik·u~ 1111d 4'1lllvilry

Uuli~11; nd t111Ai;tJJr , lt1cll.11Jin11 olllllirc~upk taclioq,

l~ i" noc lnt11nded to in~lud• 'll!ll1hl11 the: 111111:1! "lllOtor v1thic:lv" thp •
1111lf•p1111111Ued moto~ 11 hlc:l11• •ui~d only or far01 opera~ion,

I11 1he cv nt ~fl llC 11\11 •ale of ll)' mo~r 11ehid~ iff noo c;pmpl•ted or
l'PUIHN Dllt fca. 1bl•, che lfcd~nl R..QW<IC ilmlt f ~n Pr LlQL!cQ, ~ nw al
g~ r1t of th~ lJ11l1cd tate-, th1K for and :o - 11ent o~ che c1111ct.11tc,
rua rveij !lie rillllt to ijtore lludl rno~oi 'll~nillle
the owmir' .. rfalt,
abovct •11C forab, oc to mnfl.11 11Ucl\ CJ~her d11pP41ftim1. ot ~uo;;I\. IJ!Qfor y11llit.lf11
~" ma~ , In lu lie di ·r~tlou, ap111m to ~ }1.181: and 1q1,1irabl<1f ini:il'ldlnl(
•11ot rl11~• to fCNmfi Ile lcgRI own~~ ol •i1c:h 111ot(ln vthide to ealce hiti
l1rgJ1I ncoura foa r~pr.inelllion or 04lhtrwt.,
le In Jne..ndred th.a~ 11 11 bov11 proc11d1.u~ will P!"Q"id• 111 fuaillle m u l~
of prQ«cti11g the lneen~~li di tl~~·w •1111 'n htiir 1111,1tor n11idl!s1 wl~llou~
pnju,dlr.e to tha intne•ta oE o~hu~ 11\eri=.fo, and, tbu1 will e fl'tc~ n eqrtir
r blc d1ap<11lti(Jn. of 111~h propt~ty •

MOIO VIHICLI.

, ..... ~_ ....,, , .

• }I

~~~'- -~~ -·
~ °' ~·~ 0w.il4:lz.1 ~ .
N~ ~ '-1d Qwri..

ii ct!f~"1lt) .•.,..,~--

'I

11

· ~of~~~ ,,.,____

t

... _ _,

·~ 'NUmbe•-~-~#.L _f ~ -~-·
~ ,Qf VdU~I .. lt_~--· - ~- 4.

~-~ NliWli&r.
" T)'P. of VebM '
~ '

lAi

Lllfi•(•) . ,,

,..,..-.. .. __ l,;idJo

11

1l'i!"N1

I I

l~li ~
~

l

i

l l1
I

'I

w A • 'I,· • . •
'

1,

I
J

I

I~

I '
r

I

'

'

t

,~. 1f~l.IM~1 ~u1kof San

l'~~ ~ ~' fiat;~"&tnt

Titt 111WJr ~le ~W ~1 ~a.1 fp~ 11,ii ~1i'l~f*d1
l~ M rc•pontri~t~ ~u be ~
l/)f the Vrutc4 ~ ~ the mf.e nali; cii·It. ~i!Pld It~ ....... ''- *"·
in c:~k>Pl 911~ ita dilP-:~l~n. I~ I. uodc111Jtx'Jd
by the f''llfcm ~ a._,~ ~ Sa~ Fnnc::UM:o· to• !'if\~ ~ii Of 'f1I-'~~
1 , l 11 ,
~. no il'alll~ willi be PfxJ;t·~ 011 thA 1 P~'1irt¥·
· I t 1:

...

;ti

'l

ri .

~~ "'~ ~~~ ·;Q, ,,·.:. r~
.1

,1

'"

"'

"'

"

'.D

t

.,.,,_........ ~"°"'""-+r--~.,-4·, .......

i'

I

l

1-~•-••M

. .-_..........

..-..io _

ReP"'•~e.,•irt;r

_ .,__.,,.__._~ _

cPJe flf~end

_...,.

~e•rve &.~of .f!d~

PW:al. Agni; of, tile t.lmu~ S~-'''

,i-...-11-- ·••t

1rM!cui;;o,

l•tru.,,_. to Ow11er
1i() be ~p~J, or .WJ.1P by die \Jniwd
"1'*>tl tJt•le m~ Ji.II .,, fC1illllJ n.111ni11ri C'Wr.

• 1)e

ua 00'tl'4!.rnft!C11aw the

~~,..J~ ~ f 1 ••ir*cdllfl1 tnd coting~ mnfi.Jr ~11kit. ill•, ~~
~iil/~1 1'be. $•1~~ 1,~IQ~O~ ,V:'1\f.cliri Riti illllJ~

1.J1

(~,ti.Ilea~ t"Or ~

vth11illl! ~u~c ~ ubrl:rlt(s•~ at ~h111 Ci'll' l Cloe~~~ $1atipn,
lll\d ,~ ~"'1•' 06 tfli. f0rm 'F a&l) '1iU ~~bl! ~w..~

(b)1 'lwo «>piu of th.ii fomt, ...tlt1u1 it!I\ ~11t 'jfill~ra~m
Ot,~i,li tAti!, wi11f bi.ii J\o.nd11cJ to ~J\11! ~VllC~ (QI:' ru~ l\'ltCtanti ~
un,iiil Jtr val 11t ~ diuiigruited A811CJt1bly Cen r , 11\c thl,Jd
copy will ~ te(ainm! at di• Cl"lU O>ne.rpl $ta~loo1

(c::) 'Th~ eu~u~

wiU

'll!tUl .• '~ft~
v11hkle,

be
.-..

Fom1

a" id'cntfJic;4«fon ~- w~i:il\ 1-

the -·~ ap;u.n.

f)f 1M ~

Or• !L1dvat •• .' I abil, bl:ni:et U\I .,~l:atte 111till
detMr
~he '1)pr~tii<.ie Jiff ~hill fcd¢ral lrlllirJI! ~,k

(d)

'°

J "' &ni h~ ·~ ~ (()~· Q( ·~ ltir•. the' ~
~.. loQ ~~lli¢!!le'1 'a~· ~b- ~" IQ ~ , , . Ill•
I

(e)

"n.

f

,.a.nk

.-.i~ttel¢'n~•lve of mhe Ped~111tl A.acrvc
of ~~
FrandilCo Will !lhetZl -.U µumbera an ~)le (~ and ii lo~
to ,be r.orre~ wilJ llt~nowkdgt ~~ipt
tl\111 111otqt' \tihlol~
by •lgntna one 1mp)l of ebe fomi nd ddi~,l'i~ i•· iQi tl)it
I

.

I

e<Vl111,1~ ,
r

I

If t:M, •or 1telilde dt8';;ii~ b,l ~ low i- l~. dam~ or ~Id~
~ ~ rrault of J1ctlice~ whil.11 1- ii Jn the ~-on Q\' cUl!bl1 of tile
Unite~ $~tell or any il(!!flClf, acitln& for it, d~ Qlp,.,..., of' t.lw 'tJ11j~d
s~~,.
be ,i\l~ed to tale a17i>ropmate aqlon t..~r tll)e. hMit Qf die

wua

O'llllQU,

~"'1\t~~.1Nf.~Aitti!ttttt1*•"1~(hUA1'itlt*,.:W.'A'tt~, fii\'.,..~
II

m.

'7

I.1£
f ~..;:.,.:~rJ!I"~
~ DF CAS.;.,;...

------

. ~----~· --

,.....,

D~~~------~~.f•,=--~~~"-=-~ -......

- -· i.f! --~·-------

IrL

0

l

l1.

:'i

h.IO l t' 'iJ

l ~I

be L
Ltd~

"9 ,: ~ u

1be

r

""~i ~ 111.l

'l'Y e ('jf

e.hic.le

l' ~ ~

r:.i

1

CJ .I,
~

-

Ph

~~

~

,..,,...

e

u:n

'.It

,l'(I~

O me• Of

$,r

. . i..u. li U

-

to t L li'eder 1 Hul!ll!'l,"Ve Jic~tl~ oJ' ~n Bunoiac t·'Cl
U'!'l'i. ' ell tH. !:.~e~ . J .. id b>.rnlr ia h~Jt'Cb:r in t:t'u¢1H:t~l o
iJ ::i:;i1 t· c;>n of uctt ven.~c l c~

livered by aid benk
The receipt forn
eltvery of th~ oar is returned he1e~!~h~

'1'!. .... ~'-'- rai_necl ..c· ~b~· l"$pre~Hint thut. no 113 e~ 1t1ed to ror~~i ·e
t e fl . over.la aribe notor vetiiole , in. lllcc~,r anr.: · ·1, tth tna ebo·v"F.I
"instl' et1on or re ref, lSte ·ed mvner rnri .e.relJy r.,ie tl ")N,ietlrj~HJ :reoe~p, of
~he

delivory at &u

-.-,r --:""_.._..........
\ !) t e )

.EF;

.8' 41._ 4 2 )

t

no or vehiole

,,_~~--

HIS IS TO Q~ll'l\lfl:' ~ll.~t •ht un.!<lli:lr~anieJ h!U ~~I .ibt,li IJ.l'lcll!-m'lbli,idtt th111 h'lilti.rwJ·
tlw .,...,,,. heNQ~ 9'11.Lnl~ II._. cl1~t~ f,/. U. 'llfJUll' v•l\kt J~:•ll!icd qn
lJQM
we ,\ ~~ 'l'J.~). ft!o a*J ht:d l!en!IU lid i rpOri~ tiy. ~lle~i:!ll hit~~ lf
~.,~\JllN i)! ~nwiid~,
t~ "-~"'1 l,lt iitn~l ~a:Jr.1. ~t wntllll'ilgM~ 1 Id'

"•™'tJ

ld .._ 1~u

11"'- Qi\ •"9!~M·9jj; oli ~A \1ondP2!.~~ · aOI ~rl ~ tMit

flg~t!ll,lilln..

I

'

I

•id ~)I' v•hil.!" e~1t lo
'111\f ~n·MJ ~~ei\ ~ dla~s pl llW
req~am ib F~•l!-11 kt1te~e
MN<i1f1.uid
rll4!1
• _. ( -~h ~ a'M rflli
lu1~it11a.11 w Ne,>. ,...c.
&nk 1of ' ~l t'1:mqia¢01 aa ,Filll;;al j\g n o tl Un.ititd c;u:l!a, ~o ~~'ti '\Ci;ordmfifhr. U •hit
*O ~Boni!.. iPt' i~ 11r'l11ir' f.I"'' '
~rl'kl'~'•• v6 olw ~ ,1~tl'll~ 1hf4!JIC.&li) ~r . ~t •d ~P
1
n1~k. sud1 otl:iu~ JU!~u~it.lQn
t1<11
ed
itr tmu, irn~ble mie je;~rliil , midi it1m ~ :n1thorf •1
1
'of !i~d ~jtll}, l\lthi¢It all '~~, P"'~ r.
1

I
I

I

a••

1<

tl

I

,phei, ~ -p(' ~Ii.¢, W«1J/e'.~MfiiJ1\i~~1 ,~
Ji b!p'IY ~ l!lt-~~1b11· ~dt ,.atlJ.i;li ~~ 11111441 kn~ ~Of ll,il~· 11~•<'!~~~,,
M(l~I\ ~~~, }Ja.iuJtib,g: 9£ 1 1 Iii ipt.o:v 11111~~ qr, ~it' 1 o t~ pri.il.111;~~ t ,

,~ur L11ot1~'1 v hfohe !Jt \.lttliv"•ed ~~,

~~ '~' 11.Jp•(i!i~ w~ 'I,
1011J

lo ct'll~ri1.ae~I'

•bltr111cii.

(fil• 1ulk

~·

~·

,

111J i'1

~ ·~11liigt11odl f~-thirr iigrc i, »1 dtJln.IJl•J. ' ~ 'ltirn ur~ thie F~Jcu.~ [(~,~
"' ti.11 ttlr\il o. 1111 !ll /\~11111 f mhie Uni~~d $t.ite.il, i~1 f11ll ~pr a.ti <lhiug\!a '10ti
1111.nk o
t'11i~:te1~~ 1nc1m1~rJ lri wnn1:.:t: qi.i wMi e di~pO!li~ion f!Jf ;+(d m1J~ll' ~dli le, \t1d 111.1thn~hir.ll
l'l.n<l I tl!l,ICt~ 11 W1'1m~ to Jbrh.ti;!~ f. '.>n1 chrt pl•11 ,1:1e11f!1 mt' thie stL I! PC ~ti.I IJ.V'lr.or 11111hM
II
11ny of , o, h e1'~11" iUt\Jrn?d.

,

.·

~ ..).1·w1.-q.."111~~~~~ -~:~o
hJii,ily :N ·11-

!

I

1

'

I

·-----~--.-.......; _ _,.....__..._....~
j

I

I

I

1

1•

'

Vll~llNSll

1 _..

IL

C
C~

b
l<*.

·~

0114•N·~

,.,..

IN$l'-UCT~NS 'JQ ''V,\O,U~~S

AIU>IN'i Dl$Po I ~ION OF

'

b~t4111ic11 1

VEHICliS1

P>'••Di~ IQ ~- ~ -ii~ Vii!~~~ 11\~fUi:lp ~-~
be l~•ni 1,1\a~ ~'+'!~ will - tmail~if · . - M iurt ~W.

ll~Uiht4 will ~

N~ ~l~~pi;~

Mo1ro

....,I!)

~~ h~v1111 •h~ ri~, 111th{ti.: 1J oWI Pftolll~iif ~' ti>Mim ••mm~l'J f~ ~' iodw~ \.IHI,

'Th~~ IJ01tt4
fo.)Iiji

tTljRNA

itV~~

her lp~1'll1&tlve• w~11~nt•i:I
iw•I~ "l1e ~rtt u follQ1io:a :

t11

Ail'J'YI Ml ~u-~"'~' W Md~(,1ion., (ll!i P\JA1~(,.v~~Mill~~
'·

V.W OF '1 '0

l'h•

nt.u

II.

Olt O~ MUI

~h• 1111111<1t1qa

!1Q owq~

IJIQIJo

mlltor111ahl.:tl! tO Pc~i!~il ll•~llvtw 'llir~l
_.,.,~...,.tW!i" J 1 Iii ~llli~u
P£ii~~I .'\111111Uohl)ie r lJ\1!W~ (a ~. flilr ~~~ts- \I~ ~ii '
pf ll!I 1'!11lrii;ilf~9,
dfli!«•ll!r' rl•~· whll•1lUfi. ln~ur~1111t1, ~~\llh ~~IH'~ll will, iA -~ l~i:a, 1)\11
11t111~l}I C'..1e11c~tw ti~ o~lltr d~11illn*d plli.4~~) !llld
in I)~~ m11 (a#
nilj.llt 11t 1111.;~aaatif ~ of • Qhiu c~d ir.iblijh will '~bl•~' mutQr vitlliC1l.i tto
~ore of lllllll ~"Pid d11t~w~ad11n,

•$

~. ·ro olfu ~fo
liit foUowfJ}f buit :

Al"'ntOl'ii.i'1art1~ 11"

OiPt1iu v~hi

6 ~~11 tpprafoed pvlu· hi~~

ali rlll

1111' 4•"' lP ·~- Iii'! Ldr.l o.u11. 111~I i.. i!P!!llllf!l~111~i:L. I SUQh ~"' (Qdlantc:
lih~ ,!(II\• f illl1 dt11d1~1l~ ,~ ,IW4l'1lltlllll!I 111• t~'l~Mtl!I'•. u p•o~ldrH,I b' law,
will 11~ J)u r~~i~~·~ Jiy Ph• lf•,1~ti>dl1P& tl\t~ lllP111i~ 'llkltlqiic.

ot

rlot, ~•lW'!l•l•'·

, _.cillld $~11 llf~it

illn4111~d.

Jndu4 J In •h- t1mn ••mqtnu 'leiikil1" art eh•
1, Pa11111tnl(l!l ~rar1 1 liM)l~
to come

8

~hre

'°''

Tf l~lf •'llr.uiu.1111 I~ NOIJ1 l/1• l.rff1tli 0U111111r of h~ J'lOtot v•~i11I~ ,
in rmk~ to qrra.h lJ~ for ttnl111 ro the wmy, he 111o•l p~c~cni! 10 thlf '.l!irJ,

or

~he U11Jte~
8'~11 Fr nuu1i:o, n ttm:al gene
11ral &t1"¢1'1t 81\flk
a~ua, ati 1hc fili,.,il Ck.>1llrol SCJ1alt)11, Cir 11 Ii 11~1).11n r h111:11 if.II lllal( bu
dlni:ttod, th• folli:>\IOilrjl:

ot

I r

i.

l\e~i~ba~h~11 c;'it i'tlfi q~t~. dill)! 11 111dbt~4

1. 'tbc li~••mtil~ or" lite tt'Ye~llll h1m11.if. d!JI)' . l!fn11il and wltirtellll!d.
~ . Sucb othe~ 11oHebQrfa11.~ron 111111 nSllOJ

ce a• 11ta,: ~e· 1-q11lrlld b:ii

die i'~c:rah R.Qe.~~t l!lnli: ()( S~n Pran~~ro. •H Pl11¢.al A(C!n~ of t~•
Wn~ted Stllcea,
ne1 1 1 lllll~~ 1:\11 11l~iirT)l under·
Uflil the t'll1111iu11e la no~ th~ I.in~
•h e If h1t l11d•hi:1t-dn111M1 •11al~.11n •b~ mow v1hf.!'h1 I.a r.qµ•I co or

Ju
llt'1P4

11l4

f~1l.'l,wl11>fl .

m.dium ~~11.vy

Ji!!n11ng11;~ clir• In p~rJ~r

wl•bi 1 qh'I pu~ohM~bie1 Qif.t~Rlflf:1 ll)u~~ lie ~lilfUud :ill "111~dlun1' 1 ,
rmy (1 nr1~ :\llfhl'.I~ ~ert tll riuri:b!lll~ iany "h~~'Vy'' ll llliBl'IJ~• ~t~

'2, 1.i(1,po'c';;lli!~.

Bon~ wl'ipl•••I~ ~q)\1e ~ri ~ll1 l0c;111i~y· wh l'l't tht1 P•1Ma~ Ila qonau"'"'l't~(,j .

Pl.T.U::tlASf\ OF MQ'tOR. liHICLES BY ltllil
UN ITliD S'l'~ 1'~$

l!i-- lttl~J l(IW!'~1' of' 1~11,nqlc.t~11~1'~ Id'• he ~1unr,
1
ctt.e fqr•lj'l'l.n11, JilfWI\~ eh11 p111111111nl\iil! C111rllifiltat.~, dul)I

It. 1( '~~ Atr<lpf.l.q- J,I

ii.I
lt• ~dJl~foo
I
I

It for 1alc ,0 me i.Jnibied

Th~ lmOlil)~ 11•dll'1lt1 111dl be Jl11ru1111.d by two •h11,1;u11r«•tad apprt!illl!ll•
anll In Its d1J11i» !il.ln llri1I 1v itn qp$itjh, ~hr. rm~ mil)! ~u:ir cll1t 1111\lt:l)r •

v•41'1h1

of

id*t••~ t~t4P lh111 ~ppcaiit11 .. y/tllii1 .0 ~• •~re •1'a¢11111 !la,, n11 •~1Licy,

,

I

"!•

1

3. ~lM!\lltll oi.n.d ~Nolu
&11t1cll~; and µac)t.9ra ,

ot

If Cy.,.••

lfl'1.bidtna •!lllli•upi:k

•AC:lq1li11a ~id!tup !U)d

d1t)ly11I}!

~ai1U1to(H 1

*°

incl4de '111i&h.lli tll1t cr11rm "nultdc ve~id~' 1 t4o(lll!
lt .la flt l11tendc:d
"8t/,p1opelfe!) m.oto~ wll~lc• 1uitcd onl)· for f.s·111 p~catfQ11 1
liJ the 1'V41n~ tha~ cllc 1111.e pl ,iy 11oteln 11~ldil: i 1 noe compliec~d br
~nl\ neq flennlbl(, t~e ~ddrlll R1t11erve Ballik. o~ flll llra.1jdll'!o111A liri11ca1
1'•ettt of tilt<11 IJ11ltcd S~atu, a~tlng fo( ;ind wr 11~np of c~e eva~u·~·
Jlq~11r11es ~h1 tlli!fio to qtorw suph motor "Vchide ac lb.;, ow1r!'t' • rilll. Al'
~~pv1i1 s~d ~ortill; o~ Iii> 11\llltl\ ~P¢~ oClhet cU1p~itfun of .4u~h, 111•ir<i• 111Uh1t.le
H may., L~ 1118 «'i)llt di"1-lretion, 1&l?J?it~r *°' be•J11"jj ~·~d ~quW..blc, l111.th1~"~

ap.p

bh~

ritrM

t111

prtrmit

1h1

le•a.I

l',\W,t1111~

of ~11i:h nlo~..,, v~~icle to tall.a ~ ~

luiial r«:C:otJue ,fo11 r111pG1-~1iop <?r othOO.,
It i1 l-otepded 1h~t che a&ove pl"O(Itedure 9\llll pro,idt • fe~~hle mno~
ol protecuiiiJ che infare.t. of ~vaauttlAI in chwlr 1110lu1 Y11hk l11:1, wiih.oueprP., udli::• to eh, !11tc~1ew ot <1. h11t11 1hwrdn. ~d tllua ,.,m ell'tct 111t eq11Ltalll1e dl~poe!Jilbn of 1udl _,ri;1p.tey.

MOYOl. YI

le :JU ION 0 M

~ t>I 'RAIPl'eredi ~,.
N~ 1:111'. . .l ~'- (if dUlemi•.~ ·

~QI Ltl(.tl ~'­
' ~ 1'(~~., . ,.~~

~F~~-~ (Irtdic11P4'

1Htattt1- .. _

'"""b•1•0'91 'il~h

• Spire 'fiJ1:•1

1
•

-~ ~-~

I,

........ :

,, W Arl V·l Ii

- ~

iii

11•

d
, , ii •l ' 1 I ) I
1111•1 t'~
"IOO ~Qf vdU!ll• ~ th~ lotrp ie d411141(t 4 ,ii>.,.. W~
""1.k of Sm Pnncial:.o Ila PY<al Apn~
oe 111'Mc UrU.ttd Seacca, ilt 1be 110lc n.k dfi ch!I uririlita!pd. h i8i 9ad t1-t 114' I~ o.i -.po~bdity itha.11 tie -~~ the :feJ,11a11.._'" :&nk Q( s"~j Pr..ij("4 t~r ,11.1"'~ • ., ~~i~ b\ ~()rptit,1}, W1~h .ite diap•tiob . r~ ia ~rid~~
1
that no ir11urana wil~ be ~r,~v(dcd Q~
fro~. , i
,

I

.._f\I._.

1 t'iu

,,,.
llh~.-~ - - · - -

~

oi

i~Jivery ~.... _....,. ...1..-+....--.,·-~·""......"'1""¥"""'_.. ......--....-~-~"""""-'"'-~--,.. ... ,.. ~,.

,,............___~---~·~·-·•

'

..... ,.,,.....- .. ~."-~'~

1... , ....

+--.. 1 -....... '""_,,_....._.......

-.--·"I

---~·~·

_ _ ,.,......,..1.t........~ ..j-~-·~~--_,.,.,........_.i..~ """"'....i.-........i- ....~........_..._.........., ... _,..

Ra£t'•••nciwi.g. pn~ 1#4«~al ~till""1t &11, of Sm fl'r11nai.fi;Q,
Pf.SCoV A&C'lti oJ th• '1nic~d ' 14t.11J.

lnatrucffoM to Owner
0

be

CCCfl

J for

~~ii.;l•n•~

Tb1t ~ellufe fQD ~~~

nd tt?lliur a mo*°tl whi~l, ii· q ~I~ ~

he ~~t~ "'~r Vejli le R1gi6~.,a~itiln Otnifica~ fllJ t'~
v hide n'M8~ be at.Jbmltt.!d · G th~ Civil Cont.rot S!iatlnn1
~ llhf II' &::l1,PlCll 0 thl. ...... (PIUM) will dlai be ~ ~¢j
tbiu wid~ th~ tghit.t.ltV)fl
( ) 'f wo ci:ipill!• ofi t~ fdnn,
C11ni6ca.t1e, will be h41nded t lhi. ~vactice for h111 rut111ntion
unllil J'~iv~l t •hit tmi(loak'd ~mbly Cmnter. 'T~e ~bird
.reu;Unccl t the (llvil Con~rol Sca.•fon.
opy will

,..

be livtn n i~n IACl tii:)d ta1 1\fch .bie
. will •• .wnt, to thlii -.ntiDa :Pll..,.taa lllf that. . - . •

~c) 'tlle "';.ICU!tl!I .,.(11

nh:I e,

n~, ihe evil.cute will
~~
Olt
J~.-~~ lltllt?IVC Batlk
to the npniaentali~t of lhe
thJa, tomr,1che ~
~ H ,._, ~c
1

J) On ar.dw.!i
cJdi.,irr

of

tra.lk!A <Je~&:aba ud the

hYt to 'the Jehfal..

The ~pn~n~arJve of ch.1 Plt~nl l'i.e•r~ 1'tink of ~a.n
Fmndscq will abeck: a.II numben on tl\e ~orm ani;f 1F found
to be corre.~ wm cltnowled~ ctripC! of the l'!lotor v~tude
by aignin1 <>~ cbpy of the form 111nd dtlivering it •o the
ie'VllCIJCe.

.If the motol' ve.hid..: deec.tilxd iii tbll form U. II.lit, damaged. or dat~
a,, the rt11~l~ of ueglig~nc111 while it i. in cht ~Ilion dr cuatody of cLe
tJnltfd Sbwe1 or llnY aatncy utins {or it;, the Conare111 o# ~ U11.lfed
Sta~ w(Jl be asked ti take approp.f\;tu acclon for ~he bendt of the

ov.rn.s.

'l

,,

J

'·•

'I

I

I

'

YOUi

1f ,, I J+~

t..ru "•

/'--~

••U·••

r

llielo. . . . t

./

I '
I

a

'•

,l

I

11,,

Ma.

1>9ioba1••i•

fte

-•.i.

• lt14
~
1 Mr JP14 iJdft 1'•:1i I

••'Md l•it"•r ea~... tooMa•
.,..11 i:atJ.•t• ta"
.l:!J n.et•"•

l'-i at 1 llllt• ...,.• .,. u:pen 1h•

J Uk
tllat 1 )• •ll••4 te MQllD• ti.$11 oal'
• lM
.......... :l•:r-- D
J'-1 • l•O•:r. 1 - •••'1~111 h
•• ti ._,_. ta:up•H•U•, u ti.. :nillfl tl'i -... tan
t-. laer• to i.t .bl• l•• to
1W t1mU7 ~1 elma1t 1nM)Ull't,

"''it

l UJ• la11

l'ell~Mt

•ill r•oel•• JOU 1-T••'bl•
l -·

D.

o.

H'tln1

llaJUla:na,J',

aUt.

...,~.

'l

~cept

·lhe

~~ilwu:>hil t.ni ofl•H

t

JD'.

Bi+n\ ii• nr au.•am ~11.~•~ I• otfa:r• '"8"'00 ca•h t~
llJW' I

,,._.. co. fb.h a11it

l ••• h
UJ>Oll

Ii•

tw-Q t '.hi

l M make, ci.1

•

u.\o !tnt~ r<ur - d ·

•bi• p_,,..11\ of •ha eiou.nL. et-t.11di •b- ....
,"1';'0
~ ~~~
1'a id -4kir• l'acn1i.
Jle»Ck. •· iUJ..H.inc e.
ar•Qlla!Q'
M~lar'lal(l" :aeoepU on O•n \er,
M.-iuana r I o.i1 fo;rA1i•·

•.

.rl'dll"

a..:i ·t·. bar

..,..__-~·

-

-~- ... 1""""-

... ,~

..

-- ·----·-

..... -,....._ .. _

.._-...-._ -

.... _..~

. .....

--,.--~

"'

-- .....
lllOTAL - - - ~ -

00'1: ...

c.

WhC11eeale V l ·e -

if . . --......i.....,.,._,.__~,.-

ttoat of Ee Qnd,U .l bni,tg

v .l'U&tiQ

~-~-

....,.,,...

- ~!:__, ___
p~rai11r:~(~~~~~~·.q;iiw·~~~~~~~

-- -

~

J.ppu,~ser : ~4'1~-~~-~~~"''f

MOIOI YIMICL

·1 0 lllAJION

~_... ._..,.._

'

-+\'<.l-1"1~ .........- ...... ~.

j

·~

. .Radio

-it-,rl

.....it....,.,,11-4

(Z!i Ii

11q.. ~ ,,,.
I

JI

,i

I

1-

l

I

l'

•.

,

1

t

Al

1i

lli===j'jl;mi

I

!I'!'

. 1$

I1

•'*al

Apn~
'l1J1e mow -.rl',di;:ki ~ ~ thi.ti (lln! le 4'ti,v11nd *°the f~.a.m"BaM «;>I S~1 fJaol.iac;o,
ol die United S~t~ •• ehc IOI• dak vj Pe vnc'btla;.d. hi iiti •treidi ;tilt M U.IWiay ftlflOrM!lbllity llh;t.11 lit a.,.umed
by t&t fr.detal ~ ~ J?E S~ 1 ~rti~o for ,anx ~t:\~~ ~90 ~nc~flJf~, with i~ cliap»lefon1 ,ffl !& imdcrw~p,:)d
,
I t
"' f .~ 1 '1orol"'#Y.
• • no Jn~ will ht p~idcd
l
I
:
J
,. ti

°'

(

.i

~

J

1

'1 ·i

.r

j

I I /1

'

f .

ff1«!
1111~~~1 .,.-·...--~~~
ls4;

~

I

'

e:=;:;=r1
" '

.

'J

I

'

I,

,/

·~•··~---..,•f"ll·-"I•·..___~_,-,........,._ l,+i-•·""'i-... · ~·-"°""-'•I•·•

--io..--..,.,._,...._,......,
'

.. ~,.......

,,1~"""-

8.~$111'ti.,lib'IJ

•h•

..

..,..._,...--+~- ·

R~H"1.!e &n~

~

..,.. ..... _ .

qf &,, f ra?1d.rcCJ,
1'1,st:al Ag1m l'>f che Un1u~ &1ue1.
{f.ed'1tal

,_,...1_ .• .._ .... _l_~__,...'" . . . ...-..-1_.,i,_..,....... ~.~--·-.,.-·----·,....,....,,...­

'

P

be ~ltptlid fo~ Ol;l
1i1.tllcil11: ~u'I" ~ ,p

by d~ tlnlr.ltd Stu.tea Oov:!llsnflU!n~.
~

n10.ar

1\.1.M.ing

l.lrdir~.

~ prbl.lelil'Q,1,'e ~ Qpe.WJf 4'\d 11toa1i1lg ii n'loto1t veblillle Ii. .-.. f~ll;
lli) Thie SF&~~ Miilt?ii, v~ 111 :R"11 ilruiri1n C1111~iii~te fo~ eh~
vc~kl~ n11.1~~ bt1 lJba).itt~r;f • t1h1? Civil Cdf'l.~rnr Si11ti n,
~ tj)ne1cqpie1J< o' el'tia form ('f'RlH )1will ljlja be 1pR.1'4«~
(h) two C'f.l~i.:11 of lhla lorm. l!Ogetlicr w ~h, •h11 llegi11t111tlpn
Ctt~~Jfii:n~, will be h~nded ti> th,~ •'ll'Jitllfllt fof. hit! rttilln~ioo
until d•IVilil ab tile: •~iQrnUted ~i\l)lemblr Oentt:111. 1\he third
i:opy will be neufo1d a- elle C.Ml Con•r~I. Scalll.Qo,
(c) 11he ~N\ll."Ute ~ill h

lP"'° n ~titica·dp1) ~If, whilll:i he
lltflne •. , . . bf a., 11\Ptinr

.w "'~"'"iY~ tQ,, Ule
vehldc.

""'IU

,.

--~ t°)nat( the t'Vil4lue11 wd•
<d~ 01~ atrivat a~
deliver tQ •hie t'li~fll~~d.li/e r>I die l'edtn.1 l\c..-vie ~,ilt
tWb ~ia 1M •hllt fdnlj ~hi\ ~ I
~ &ti l'ft&Wfla>
~·*' Ct~ ,...,. lhc ..,.. ~ I b wla<Jt., )'I 1

•ti.

(ei) 'Tlui: ~p1111111mratlve of dUt l1edet.. l a~llV~ &~~ ol San
Ptancl!llllo will checlt 1tlt ~umber on ~ f•l•m ~ it ~Id
~P hie Cl\lrc~cr,.. will ack:n.;>Wl~rt RC.elpt of ~h~ nJ!ilfXl( vd\lj,;lir
by ~gnit1~ o~ CQPY Qf dlie foi:tm al)f!l c,felivtdnf ~• to ~!.*
·~,

n~.\Jl1ft.

.1L

I

U r.11~ inofur vdtlde dui...-,,lbec;l U., ~ loun i• l'*, 4iu.nag~d1 O,l' clelttd'Jld
ru chi! result of negligence w~ it la in tllii: p<>S1e•it)n or c~' of thit
Uiilted &at~*1 pr any il&'MY "J•ln1 fq, \t, 11- ,Ci)Djl'~ of die Uoite4
Stac1111 will ~ iiabd to tab l>l'(op•l4tc 11.czjOO for the hetilt of 'th;
owneri.
'1 I •·

J

..'~

,\

•**•~'O!HftliUl\'•i\M~~~ffff~~-A*fl'(t~*t*AAI\

'

'

•

THJiS JS TO CERTIFY ob11,; ~hit µ-1cLm1ta11tad haa nu.d nd under11c;u1di.t lib~ 111 rui.'·
of •he ~·o~r vebkl~ Jie&t:~1b J qr)
~~IJI 0111 • •n•m hitr~if flllll.l\iins 411\1! ~"4\lift
WCJCA ~l!.urn1 PRB-~. Q~ be ctachcdi h&1:tt1? and ini.:1Jo~o~rtt.ed by 1l'!f0renue 11\11! bin if
11hla ,.,.Rem"~ .la aigud~ htqh lhfl undlenlgntad h,i 1 llfIJnl'J cclllcu~en~ly 1~1rr ·~l•b~
&1~1 .ii~11uQ.tl• ~"4 tboee. oh ch&
~gn\eni~•·

'l'be u1xlrr8'g~

""'™' of w ;01' l1•m FR 8-<) ·~ru

11\!.rt

1r ~hf.II

dare• w dla~ of thii ~foruaiid motoc' wl\i le ai:~p~.iij"1!1 Ml
,.i •~ forth on •he rrv1u1 ... hierc1Ji,, 1)Ll wq\le\!t 61\i= I'll'~ 11:• R!illiH\le

A.lt;1t~1rnd w Nl>. ...,,
~nlli of 11.ni fl1:1t11::ilk:o, 11a F~u.L AIJi!lnt pf he Uni~ed t.<J.tCll, to ll~t n.c1:1ordrngl}I" l~ ~h~
1~.:c~llllpl~10.•1'6' of ch alwnatilvic h<rein lcctl?~i ppe1~t41 to :dJ l31u1~. io lr11 ll0l"1 di
aetlo.i1 iu~pa!iilibl~ or n1~ £eillliblt1 aald' 8,1,nll. >1:u~h ,.ed to mrtlct u.;h other i11p!J6it11.>r1
ol 1111.kl lil~or vehlllle ~ .ia diren1 prope~.

S!lid mfJlt'J'l11 vlllhidli is deli'll'lltird Lo 11aW h11~ 11i- 11~ pPI~ 1'111~ 6f tile u~dr.~~llln~I ~~d
!ti ls g~~ill! ~n.t 'rik> I ~llifyi 01,1 ttkj;M!lnsibllhly hr~ll ;&e~~ ~q !113ld lJaink for. 1,,; itc• or i:imiis~
" si1~~1 ii\ ¢llllll'lt¢tibn w1~h cb(; bandlJna cif 'tdd motQl \ll!lhil.::18 oe. 4illlOlib!on IJ)t .~., "l!li¢e •di1'
' ,/

!ib&"°f,

l'l'i.I: untktsigned «i.il•t~, ag.reita, upon de1n11nd, ~ r~JJ1lnur11e tbe F<~rllJI l'littillitrlf.."

011ink o~ S11.n fl'anci11co, t?i&i.!I /'i.IJ~n~ of bhe United ~ates, lo fuJl fdr U c.;nnrge~ mil
xp~riaes itichlrrud In eonn1Cction with •he d1sv1011itlon of l!llid nwtor vehJd~. iu1J au h1Jd::e11
. nd inse1,i11;r.i:t tild Bn,nlt. to cll?d~c~ ~~0m thie: }1tOO?eda o~ he 1· oF an,id l}:>(\lttlr veht1;l1:
i<!X 1181/.8 ji\QUrw~d,
n\,( Qf

a

I

I•

1.-z,,
.r/t·~~vi.-..v
.... ~?-- "-·- ~-.-

Exe.iuti:d ~

....

-~hi

1[,,'

lllmdy

/.""
...
,.~ i,·......, _...,,
. ...,.,· re
·,t· of_· _ ..{./;
o_, ..-_ ...~y

l 9•12,

-~~

N(),~ __ I_~? 1.

-·-"--·-

,

lifo.,nµa

J~l: •uc Q1$

10 IV ~c EES

EGA OtN6 DISPOS 'llON OF MO 0
Ev~

e~

VEHlCt. S

*

tu -.kit •h11ii IJl~J•Q~ vttbl ~ "' Rt.:lllflwl1 naua.
No llJJriUIC\li ~b1iuvn Qll.O il iv~ll *1l t.ra11:~ Ill }),.
I~ 4b 110me 'fUlllJill ~I.In
to bav llhi'! m~1toai vefu~I~ fiO'W QIA( c.l by ~ro 11ai!Ur1l1tJ i thtcir indi~Mil\llll ull!!.
wilL nQI!

$illi ~I Qi (1
6rn1Ja

111:11'11uLt11,J

h~~tll

r1r1w llJ ilnl'I()' ~ .p, ~~ 1•11 dilt4!l'aiQJl, t

~QIMitJe 111µ~1>1' vdwl.cl • J

cvat:u~~'

f ,ritli ~ e'llllC\lll~ir.m, mp ) J voeh 11!l oia y bl.l &·ed,
by •hi:! ow ~ •'rill tdy, 'WlGl\o1i1~ .iov~mn1 timtinaemfueni:ii 0r
~l.UlltN

TIVll$ OF S OR.AGfl Oil

LB

Tllir l)fllm al~ruae1v~• pr111u11hd ~r} t~~ ivaclll!~ wl\1> 0~1111 ~ !llQ r
Vt!hfoht ~ti~ (~U\1111'1

Al•.,,"11dl!i•' •, 1.'P l:fcllv~~· ~I; "'oellr lpelil~I~ ~ r~d111r.d' l(lii_.1'111 B1u1~
fll•~al Al(tn~ qt IJl'll ~lnl••~ llc411rir, fo1 -~'lr~il• II di,
plll111,'ft ~ H~, 11.r d.iot.jj.l h1~u,a11g111 11th~~\, ~cor1111~ wllt ill IPQllt 1llllllni:u1 Ill!
fo 011'4kl ai1m (•~ .1\111el'.l)l:lly ~ntcra o•• c>llH•r dHilll,_~d pl~e-)1 d
!llMH of ltC 1ully lie qCa ~~,llAI~" llihi!ll'i wUI •uhf1tc1 ulofi;>r ft~i!:l11 to
ia 111or11 or l~a, rapllj d•tcri!Jratio0.

of 11q '1~~1i~l!K!ci,

Allo...Ui"• 2. Tl} Glfitr bis
on 1h11 fcill~wil)fj bull :

otcir IJ~l'llule for •al~ k! th~ Unlt.ed

l!llt11s

The 1no~or nbi I~ wlll be 3ppraia-d by I 11 1H~lnncrcat-i<I apprl\111411
~ncJ , lii ha dlll~repioh 11nd a~ lea opciuh , th1t 1\ , my 11111.y ~~~ tti mr Qf
v~lii~l~ 11~ tibit a~pr~I ed pl'i ~ v,ilH •bi t h11ll 110~, l11~il,lev~1 1 o!:!ued t~tt IU11e
Bou~ wliol~~~fe 'lalt.1e tn the lp11"r~r whit;~ tth~ p1/(cha~ la r.0118um.rt1~boid

r~lut0~ II\ " ~h1t

ur, 111

ii\. tf tilt dlla~µe• Ls NOT di• i~IJ!ll aw1m of cha mo101 11ehlcle
io rmln lo ura1111e for 11 sal1¢ ~ the Nmy, h11 muse pr~nene ro tfle f d·
1~q~ Ft.1$1!rv11 Ban~ of Sm Fr11-ni:ilaQ01 a 'fl!ii"1l Agitn~ of the U11lr.<d
Sc1tn, ai: clie ClivU Con1r'l!I Staefon,
such o~f\er pliu:11:
111ay ht:
diJeG~td t h~ followltlg :

o,

I.

~111l~~ta1ion ic•i~1ilA(1~~

dl1ly e111dor"td.

l. Th ~11r,em~nt 6n th~ v:ev1,11:11e herud f, duly .!q1ud and wi!n&illl d.
3, :Such oehl!c 11uthori~a~fon 1111d 11.l!&WI ll~ll

che Ped~rnl !l41114!'"e Bank of 8al) '1r1111a ~qo 1

lljl

'"

ma)( be r11quind ~\"

Pl11eaL Agenl of tb

Unlred Cates,
In ca~ che t"a~one Ill 11ut 1~11! 1~1 i owner, l~ m.11~ ~11 dtuly 11d~r·
11Mo4 ~biu If ti\¢ [ndeb""dnm ~I In•~ lht mot~r v1bidt i,. eqtad !Ill ot

IJ e~~~

•fl• cv~1i11111r bl\ll

L\fl

•rtult),

1 1 l~ Ph~ cJ1.icu41~ -.S «1111 ldfi!lf !l'Wlf~~~ uf &l~p 111-1>1wr ·01thl I~. ljtt q11 v.
In lldd!~lt>t W ~1)14 (0;~1111in14 , fi~illll~ lh• 01.llti111iiilil11 jl'l'l~tjJi 11t4, ~\,Jly
11111di;ir~d .

DBfINlrJ' ()~

~D

€0Nl'JI IONS

f11gh,1i,j~d in c!~~ •~rm ..1m1•Qr v~hJul11" ~rt pbe loll11wb11J 1

l. P M~•l!lO uar lljl~t nr.l 1111Jh:1m, H"a~y p111111uu11111 car in nrd '''
tu cl.l11111 within ell~ tJUfPh~~11 I~ cat.~~i>~,Y 1111 ~~bu clnanud aa " m ~d 1\jlp ' 1 ,
, ti th11 A,i1iy '" 11ut au~b 1;nl~ed Ill> pur~ha.!l<I \\nY' "'p1«1vy" pill1111111111r.i: cll pft,
l , Motl)rCylll«*.
~.

PURiCHASB Of Morrok VSH•<JLBS .BY T:HE
'UN11'BD STATES

,pr;ihtA!i 11~1~•

,~. W<ni~dtl ~- llliU ~41 •011,1141111111,1~•d . In •uch 11 H111~11nc~
~h~ ri"k~ of wy cc112d 'u~ ~!> ti~pdllfl!llN qc r~Q'~,. 1111 pro11lJ~~l ~y; 1~'11 ,
~Ill nAD be rcu "~~d !:it tllt1 cUallll!,i1~" ol llle 11.1ot•>b 11e~ld11,
Ii

truck ;

lh1tt•1111 11d Ctuck.a of all l)tplit1, hlitloflln.~ yl.,ft-up "'ui
lnd\.l rJlt fi ~f!Ull, tfui=k Cr;iA:Wrs,

4 (1.,111,y

~nd ~Hclf0111 1

h la no~ ntendl<!d D lndlt1d1t within ~ha terQI ".llll)tor vitl)! 111" 1hod11
velifolu• sulud only for f111m l) p1111111io11.

&dli·fi•og~ll ~ d motor

In phc ci/~nt Jh a~ thn ul11 o oy ~otQr ycbiiqhe i1 n<if/ cocnpl11~d or
1\t0t !en lbh: ch~ Ped ~al Rw •woi Bank of Sitl\ flrancl~i.:.,, u fllkc11l
AK llD of 1h~ 'nfo!!d c:ue , cc111Q C111r nt.f
g~no o f tl)it (\rl.ICU•1u,
c~"lll'Vll~ ~hir rififhD to sto1" uoh mdtoc nhial11 at che 9111n11r'• rfok, ilff
hP"" so~ fortiH, qr C£> 1~11ke u h o~l'l1H dl~pPlll~ion, Qf uqb 1no~1~ v~hifJl0
llft may, In in !ll11 di~ctetiil'1, •ppe , to bt1 f~soc nd •1.1til~pbfo, i1u1tt1dillR'
the dlJl\c to permit th11 lll11al O'~•lll~ o ( such lfl()tom vehi le lo ta.kd hi"
legal recour foe rtpt1tlll!teailjn ~II oth•~'l'fJle .
llP ll~t

ll i~ ln~nd d c~14'\~ ~h11 a.IJ-0;1e pro ecJ11r.e will sirovidc fttasfblc me n•
of pr!ltrclln~1 ~hn iatertet~ of 1va111.1t.~~ in cfuir motor vellfole~, l!hout
prll'lu.dfoft to ~he int•r~lil& I.ii othcH therein nd chud wilt •llltllt an equl,
tA~l• dlitpo~ition of •Uc:li prosi~ny,

1edell'a.l Ruern
-~~•• Property V•~ rt& At
409 lf o~,a,io lri.

l-o•~c•l••· c.i1t.

u~ .. 1.J1.

e.-1.-

Ge.!itt.•~·

'l e ar. •Aolo•in& IHllrwl.tb appl:h-.tbn to.r

19S8 Chry1l1r
dqplioa • Qwn•r•h~p •
l&»li•••• Covpe "'•cbte:rri to lay Hirai•'

appU •iio• ud TtfJ'0.-4
Pl••• oh-.k thtf
I
ioh YG~ ••ire tQ
~· •4dr••• to
the ~ltl• ..-11•4•

n•..,.

V•rJ t t'll>l)' )'<.H.lr•

~...u ... ...-J:fRSDlilIC

J

/.

)"1--tr'Yt:;:;

1di1ov

1.0.L. llttpa!"blp
1th • l 1n Branah

I

I

I

I

~-111

.....

-1...-.;...

Ml!lk:• -u. .~11M"1ill~t0.._~.

p . l' s1·r19.
'l'he.1; El i i Ud Siii.~ m '!.' 1.. ~,19 c.k ?;Q. l!P,ID ......,. ,...
111111
o-.rht il n U\lll· •llllot.1''1.t. ot ,11
a110~ c.ini

h

'ribovi~

PHQ~ \6

fJJ.Qtor 1(bl\~ol('I ae l!l.Jld L.n ' l!.c.'01" e,rq • w h ~tl'l~:rU:.'l'IJ~Orl,15
111 ~ y · b.e r~P L t~ria
ner
l?l aac. e dot"~e t; he 01.,1nt11l'·
a.hip
't'ttfl 1.1te . nd iol'Wf.lrd1 H to ·hbe l!lvec1e 'Proper1ly Deper 't..,
l!lE1nt t th 'tos nr', les fha nch, ederd 'RE!HJl'V' E&rtk
S~rn
TJ1t

gi v

n

or

Fr r.cboo.

Yours

~ery

r iy,

::... ----_..,. .· I

. 1.

I

~,.
~~-·

'

•••. _ , . _

; .•• ..,... ,, , ..

r-~

T":

•

-·---';;.,-·- - ~....,.,- .• -... - ..._....,_
~
...o...;..,; ... -.~~ Ott. · Rt'.!·1 'Lu

Ill ·- i"'l.

OI

l' .....

<4

v 1"1.
co tt M Reeo:nd.~ H~nb~~
A.r.:ipn.~91111;\,

.~

'

~-- ·~~ ..

.. _,..1 .. -- ~--

.............

V111l,\ln.tion ... ,.. .... - -

Aip.Ji!t'U
~ppr~ 1

~--"-"

... _... .... --

,

,~

....s:.-..2.<l · i.1'-0
... -

·;:. .

..- ~t"I-- ..._.. ._,,

).~~

''

....., ,lt$1-i

°"'

·v.u..,

.,..

l.-t

,...,,J.. ••i

....... O.li#Cl!r~k

'~•t• is U 1illO••<I ~ co'y 01 ''111•""~' o.t 1 el>hd~a•,
•111ib-1H•q 11r ~b,, ~, ·-~ 1rw1ie, otf ~b~:r •~iq~~il•i~ ~A1"
dhU ,~~ ~M "'Qtiif/.1 l.'lwl~~

,

,

lft ,~ll• , M<ii@t •bictllin •e ~b• ~·~•llld' • ~W'i.,. op 11h ~~'1b , ~•d ,,
trtl,{li'J.L b1 ~bn , o~ro'hlil 111 :red•
~o:rrec'fl ~ pl:ieaee ·~11
Wllere 111l ita-.ted aiid l'et1,1r~ i~ the e:nol.1111111d 'iln"Vl&lO.fJ••,

*'

Yowr111, ••ll'Y t \lll~,
I"'"""

~~L~.:Fr•N.
~ ~-J-&f/_ A ,- "~

~"

A4lo ht,ai!Jt \11.111~,~•1'

••• ••

·~,,

.... , •t\

~....

...

h•t•• .,.,,.

... c

·•t

QJ( -.,n

/!.1~

J. 0
H••"4°1"'1t"• Hl•htl "'l•I ,......

.,.,,,

•t,•I

L!QS ANCl&a.U BIANClH
"•D•ft!-li.. Jlli•tu•\ft: 8A,..ll( OP SAiii ~"llN<ll!llCO

P'l9C!A&. AG•N'J 0,. '11Mjl Ul'lllHlll !11'4111•

•111• of •he l?•'illNtl·

I

I

We bereby ceriily ~hat bhe J!ollowinri in~or.ma~ion, as how11 br ou11 l'ec~rdiJ, ts con e~ nd 01•• we,
letral' OWfJell'S 9f the V'lhriele d~tseribed above,
wllJ ac,1oi~·p~ u tbud pa,t~1u.in• of ~ e indf.\lbte<bt • aarain t
t , the ~n~i;>unt lnf)ica•ed liJ!ter U1e c&pbiQ'- '1 .E'l'TI~il~lENrr JIJ\liANCftl'"·
CONTRACT

O'.R.

OB'rQ.A~ll

~mentia tq be made......... ~ ~ r..~.]ll..............

O

Oatied .....

[)

~n1oi:u11t or •..,.20 ~.5e1 ....co~111enef1111 ...........~w1 "•·t.. . ·li .....,,.,...........

. .;;,,._i

18 .......,. ... ,, ,.J91,i&.i.

1 l•1n nl'l l.v. '1it11i >

.... lk:l·. and

,."••••
1

iQ

••or•

i:t)6', ....... J'JUlll · ~ .. ·-·····-···•··•·-.................~..... .19,.., ~
Original amo141t of cg.nb•et • · - • • •
raid tio date - •

~

•

-

•

-

-

•

,

•

BALANCE OWl'NG ON OONTRAiC'l' •
Leiss:

IJ1•1.u•11nce Rei!>4't• - • •
cru.1re Bf,lfundi ·
Otnh Allowanc;•• - - "

' '""' l ~ ~lQ ...............

~arr.ring

, ........ i

Pl1:111:
Intere111t to1............................~................-~.... _ ...........~..
~Ont.._)

Other cha.rrea .................................. ·-··•..-..............
( PttoU.r)

.o. ~

..............
1$ •....... ,l.13 . lb. ...........

'

-. .

...
......... _
---....·-....-

ETTLE:MENT .BALANCE (Amount whi(lh wiJI be aooeptable a111 ~':·;~~;.nlo~ or': . .,,u... ~.......::.::.:.:::/
prior to......... ,;x ,tl.e ..l .,... l,'9.~~ ................. •).
$, .l9Q,~.6!i •.

L

(Ti>ll~lt)

""~

PAO l~1 lC .l11E A 10 ·• CORP0f(JW10N o&' •11.l ' 0~ 1
·•·6~ . "'"'$r. j't'1'!"1
~~~.,.~"" ". l!tll' ·~·l'Jlli'J.'1't "~·· ..
- .,..,..... •I•

,."'..,.....,

•r-•·· .,,,,,....,., •• ,.. ,,:,.,,,.,,.,,....,., •H•l

Tltei lore9'QillJ at&teme-..~ of bal11inc.e o•~ ~· het111by oon.ftlmed. '
I

,.,..

~

•••

'"""'''°""•'!• ..,,,,,, f•••••••*hJ>tur•t"\,iu~utjto•h•·•"•'•~·

........

U>tl .\MClll.U UAJICH
~lfl••""t 8~NllC OP' -~AN fll._ANCISCO

l'EDi:RA ...

.. ,.GA._ Al••lllT C>I! 'llH• IJl'Uil'l'3 all',U~·

, , '1tl•••• tl

f,,. ~,. ,...l~ ;?. ..... ,~ ....,............ '* ""
DIU J

pn• llf •h• E waeu••·

W~ herel'JiY c~riiJy that t·he Jollowinr lnfo11ma~io11, a$ h0wn b.y ou,ir vecord!!J, i~ corre(:t nd that w~.
Alt 1 gaJ ownera ()f the vehJde de$Cl7lbed abo.ve, will ace 1p~ a11 ftnal payment of' the indebt6'(f11e1111 ·~•ins~
ii~ ~,be •m<>u;JJ,t indlea&ed .iltef tbe caption "SETI'L!J.MEN'r llALANC'Er.
.

CON'J'RA<tr

O Dat~I ....:l.l:l.li ·... ~- ,....."'......-...., .. t

M08 GA!Glil

0

gR

limoupiti (lj

.. , l>&Y1ment1t •u be mllode ,........,, .,.. qn, .l'l .\1 .................. J111

e. . . lr.. ,., ) ... cpqimel!~.lng.,...~H~./.i

tna ......,.... ~...~.1.1 ~Ii.Ji ..

(

l1,1 r1l1*1f,~• .i~u1 )
Iii LUI......~ ...,, . ,....,......... 19 , ' , ~~Iii oia•11r..

'.ke............................-.... 1e.•.4.l

t>ritfb1al a:niou,1t of' e>,.onlracti - - - • - - $.. J.~6.•.~/~ ............~Paid to da~e - · • · - - - · · - · $_!. :i .•. ' ".. ·:..:::.:::::
BAI.ANOE OWING ON ·CONTRACT .Le$s:
Jn.wurance llebate · - ' .... ;i.;i....;i. .........._..,_
Carr;yin~ Ohar111e ~dund
' ·H· • I ~ •••lrh•lf>Tr••o'

_ _
•t

Ot.ber ~Howance• · - - -

' ··••••h1!•·••t•-+,t• .,.,,,.,
•• ,.. •• , ....
_,__...,.
_.....~

lntereat 1o ......"..

l't ................., •• , .......... ,.._ ••••• •

Otihel! ti'ha'r re1

(Ollt~)

,.~,

.. ,, .... - ......

-.i,,,.

e. ,. . ~··~ . . . . . . ..,. . . . j,..•,~

"· ..............,.............. ,.,,..............~ .. ~·· $_..,.. ...........,..... ::.:.::::.:.::.:.
(li!PP. tly)

' --t·tl'"'"''" .,,,.•
,1,~. .-.. J,•.15,,.,,...,H
SETI'LEM•F;JNT BA.LANOl!l (Amount which will be acc~ptable as ftna ' P&~meiiton. or ·~~---·11rior to,.............,... .J.UJll ...U .,. •. l~ 4,,.,...,•. ..,.... *).
$.......~ ,0,,. .65...~:~
1-

•• ,, •• ,.., •• 1f•••

""'""'"'=~

UlDle)

fl' {!lflCFINA ,f WRPC n . l(.J'J (1f 1turri:-i 11
. ..~···-................, ·.. tJ "~iUif~i;ii'-llii,.....r·~~~··~~·;-"t·-···· . .

""" ' '•• •Mt... . .,.,,,,.,,.,,,

"''''~'"''··~ ···~_..,_,..., ..

( Date)

_,,,,_.,"'"°.' '"n•1;

MO 01 YIMICL

t•---.. .

A1•••"•"' • •1•r'1 na

JYlllllilml

lspo1ltl*-" of ••••• Y•hi le

IG
"~.,

. . ...,

····••<M•
~-·...- tf.:_,.
oM a.8*,..J

•

'rtlilS 1$ '1'0 OJ!k'Tll'Y 1taac •hit W'lderlliiined ho.a U!ld nd 1mll!~J'~•a.ru:lfs ~1'11!1 lnl'lcni~·
~llms on the te\leide h11~f re1wd.iq' ctlie di~poiiltiun of 'tihd 1111 11 v-ehk& ditllfjd~J 0
11
W'O
f'Qj•m ~ , f bl> ~e atlllChitd her~~o an~ li\i:o.l'p Nttd bl! Nf'4t•ttn1;c bef!fft~ ii
~ti111 Apiem~nt r- al!rnedil wh.it1h the un~1tt18i11~i<d hllJI slgl\JCU .<:~1llc:"1't4'bbly M-rH Ph

-id inq~.11r;t1nl.t!rui att4 thi:ilie

J!ig~em.~ot:

tll~ rltvie1• of WOOA ~o~lh fRlB . . ) wR 11 piwr11 oe ·~h/11

-··

%~· Utide~al.rn · tf¥r~tl to di~P!J~ oi tll\e .lfonllla'kJ IJIOtQll wihjt:l\! alilCOt'Wll'lg to
Altema.tive N0; ,
"' fo.irllb Qn tl1~ rrnr:Se l)eroof, iJ.nd r11qu ftl!tl t:htt l1eJ111f'.d ~e~ove
&nk of 8·10 P-;i.m:.liloo1as fi$.)l.f .Agcme ~6 llhl! United 8~11tes, tp· c~ lJ~~orJiniil)I . lf 111
C!Qf"1!pli1haJ11?n• Qi due- 1 1111'111\~\'i/lll hieircj'1' n;il~i.:ted aplllfih tQ Id ~nk, 111 llill I.th dis1o1rdif~t), l~1p0$!lbl.l!J o' ~ £.e1UJ{b111;, dM Bank {~ •1u~hPt>l~1i4 to miik~t ui:~ • • l,'liiifj>llSl~~~~\
of •aid fllotol" ve~ldie ~ i~ de~nia .,rolJCr.
u..(d mt?to~ vehir; le i~ ~li'l!ie,e4 tp 1111Jd '8111,lt il~ lhf .lf.. rillk ol he tin•taianfltrJ. IU)O
1
i~ ls ,gr~~d ~hQi~ nt1 llii,~lllty o, ~~ll~Q1111lbi!lfy $hMl eta.:~~ 111dd
ot lli1!i$' ~ Qq '11fl"''
lifon fo q!Jlll1llldkl1~ wi~h ~lle llandlfas ~ .ii.id .11;1Qt JI!': ~hidk: 111~ dltti;1rJ11iffi>11 oi tb~ pn~ccdli

-

1

1

I

I

1l1e l1rtde:tMlgnqi;t funh11 1t~reet, ul')on dem11,nd,, to ~eimb1~m tile Fel!lc~al Reiiietvi;
&nit of San Fra.flcieco, Pi&;;aJ J'~f.lll~ o~ t]Je Uol~ed Statea, ,in fuU fq~ alt i;h.·ul&f. ~nd
exp!!:n&1,1 h\1Jllr,rrll.d In co1mection with, the dtSPf.l!linlon o~ 111tld motor vehid~. alild i!LU!iliom~.ll!ij.
.t.nd i.n~n~ucn6 1111/J 911ok ti.I' l.le<luct from the proce~cJ~ of ~~~ 11;.llit oi u1d mcil!-011 11e:~)I ~

I

I

I

oV 1,11!!h

flin!lell

I

'7 ,

I
I

.,.

l'hlltlreqt,

a1'ly

I ii

mi;urflild'.

•a.

\1

,1

'.

Th• mt*>r "•hicle ~ U.
.f!)ctn ia ·~1ftl.d ~ •114·~~ ~M •n.C i>i San, Jlrancldcu1 f4 P~ J\pnc
tht, Urute~ $law, a~ ~· aoi. ,flu a ·llhe ~4igi\cd. lt ts·
t.llat u lit~ or ~li<>ll\dbllity •D bt Mltlmed
b; the flt~.11aJ l\uerve· .Bank ,~· 1~ ·''Nil<Jd f91 tiny ~t tl~ ~~"' ,~'Lon Mdl ;!ta d.,_p!;lll~fon, le,la un•1r1tood
.._ '11> ln11uta'1CC wfll be. pspvklCCll 09 dlia o~~·
.
•

'1

~·

•tcdl

r.

)

'

I 1il.

1

'

1

11

i

~~11i1 L41" .- ~lhJii. .i., ·., ~~ ~·
_'/_._ l&-;z:_.·-· . ~ _.:,. ~ •

~_,..

...

__,...._...,. "

w

L

. 1,i?~7--J

19 l .

..

-~'11'·

"'

J

°*'

1

..........,... .... t~

'I

I'

j

I

~

1

I

I

I

I

_ ......,.. _..,

I

.,
1: r
I

I

I•

-

. _.. .
.R.'"'°""'ing 11111 P•dnol ~'""'' Bo~ pf .~"' Pran(ilco1

.~.1.--.......,--···~-·tl"~--~~----

lliaclll A•m' oj Jltl11 Vn tcd Stflt••·

,,

a.t tiltlt
To k ~peed lor atoraf* b,- •'- \1..Ci>ld
lr.
.
~
..
._ .oac111 lllUl!I '- .ii ,...

aa.1.---..

11ti1

lit ~
o# Jhil' f~, ~· wfcb U.
t.l!Jo
retcn
bi
131
f
1.111~
av
lhu
C.wtbka111, Will be hia.ndlid to
dUrd
1.
O.n
biy
,._.
\ll'l~il i&rriviil c. aha dir lip
..in~ . . Clivil ~tol
~llPY wil~
Mflane~ . . wtddli
(c) • ~i:ute ~ )I. - •
~.

(b) '°F'IO

Wpl tl

. ......,.., ......... ......
,

QJUda.

• ,... .,... ...

'~>- Oft um.& ••
diUva

liO

.ii. repttMntativtt o the

Pede~I

1'am1

~

.._, ,.. ,
Qa ...,. .. ~- ~ '
.,...IQQ "'..... ... rat a..wv.
1
(~) The 1e,,_nawv. of lh.
if fou..
ori t'IW form
lbtn
Ji\llJ
Pr~ will chc¢k lflll
' "S .. . . . thti

~

I

'

morcr ~1*
bs COlirei;t will iu:knowll4e ieunpt of die
rint jt to Iha
by 8pi nc o,_ ~Y d tb. form ·rid clelM
~

~It.

..,..,.....
THIS IS 'TO IDSRTl\.SY Iha~ h11 ur)deU ((nltdi hlll! R11J Mid uod~ta~anclil eh.e inllti:u1iii J tan
ti0fla ~11 lhe · .-~1e11Ji: hlneqf rtiprdiPg ch~ diepdlltJun o Ult~ mpC:or vihid,~
WCOA Jlonm f&B-~. rfo hi: ll~tal!Ntd hieretp nd 1ni:Q1l'1.lrac11d by ~l'ltdru:e h~t~l~1 l

~hl11 A~ie:mc~ JI lligned} wnfohi ~· unllliel'IO.nialll hllJI al~n11d! C0£liJUJ~~ll~~y· ~~--=wlph
S!ldil fotlt.~u.;~rle ~hcl l~- lllll ~h~ ~veAi~ ~')f W(JOA f!butn Fk'.EH ll(ili Ii p11~t <ii ~I '

A~ne~nt.

The upd1:1rsi nej,d~~lit co dl~poee of tbe dorit.allftl ~Pttl' vehidl! fii.:cqvdlrl~ ~o
.A:!ce11rui.tlv'° No. -~-~ forl!h on tht revlet111ot h¢pti.)f, alldi reque.ats ~hti Fl«ili , bke11ttttv111
&nit of San .frani;~11, aa Pilcal .Agent eS the UruuJ Soaol!.ll, ~'.)a.ct ~~111.llilltflY. If ~hie
It 0111plillh 11.n. of chel alt1trni1itive h~rdn lltel.;icted "'Pl?lriln to l!llid ~n:h. h~ lte $Ole df.i4j
c:rcetfuu, lm~)()tliflble Dl' no~ •Ee\lftibl-. , lllll<f Bu.oft la alltiho~i~d tl.l m ~e ~uchi hi;• J1"poe\ j1an
' o~ di.I· h'i>.>tot 1Jeh.lcl1t ~ j~ di!v.ma ffopi:r.

Stild lilJ:!IJCI~ vthj le I?' cl1?ti-v1n'~d fo J d »i.n~ "" ,... llPl~1 1'lilk, of the 1:1n4le~nitd, arwi
ie 11:1 Ii-if~ d ~1\4.t' :no li;~~iht~ b» ~~maihOi1ry h(11l 11~Wacl. tQ ~lq1 lli.mlt fot aw ""1• \'.>~ tm1l1tr
~ i)!lli in ~nrui=~~>n w·th ~he l.'l~ndJ.uiit c1! fll.Uil RJ.otbr ldh ~lt1 ~ di JlPllitlr,in of ~"e' pt:£'1c.:~evt~
dlere1.>f.
Th\!! und.eW&fgn~ ~urther u.greea, 11pc.1n llkmaind, to ~i!lmbur11t: ~hie FcJe~~ '.Reaervi=
Bank. of 11111 Fra11ciiii:.o1 f jtll;jl.l, Aglll11t of the Unl~ed Stato, ip 6.µJ fo~ alL 11hMi~• ~nd
~P"(Vfo!lp ihc1J.~ti!'d jn connt:lltlrm with Jhe d~poa!tit)l'l oF 111~kl rnoro11 v~hidrt, :µ1a.I aiut~oflizea
:)m:.I inl!~ru.c~ il~id llqnk to d d1.1a from che p~~~~ .:J, ~~ II! o~ 1i.ip .rllQ~o~· v li,:IJ:

w?~ss:

.

. WV~

r
'

'

I

I

I

IN$1 llq1'ION5 10 VACUilS

~~· OISPQ$l

O~ MOllO~ ~

lON

.

HICL $

l!v~~lt~ W*1i (lop ~e ~j~~J W ~- lb~ ~&', y~bj.::~ kf Jll(Atp ' 1i*RtHl.t'111
Ni;) asia1,1rlillt.:~ w~slt'Ve.P i:<.\n bit !P"'n ~ha• ~~JLCI~• Ui/1ij, ~ 1u•l'-d~ ~• • f ~ tl.i
to l av~ 1b~ 111j(t~Qr v~hid~"'' ~ ownlil"liJi bt ~in r~QJi~lil ~ ~ii M iill~ 'Wllt·

"II! l,111 ~eld $~ li\d

.~IJ\~'

t,,1",,.~liQ;i Iii, )Jlll ,il41d~l:'eil'.JIJ,, ~O p~~

h,~14 e11·,a~,

tQ ~ni:;uaMJll 1>,/.!'1~r ~ith:ii;.la

m11>y be. !!t(l11t~ 1 ..1t~ o~ 19~hf:~,
b}! t~ ~ t ~~Y~~l!'fy, wjchpµti i l\lte~pµ:!cNl.ta.i inter£ "I'll=~ p~ aail11~n~.

frlQll

'°'

'Pbc1 1:1pij ·t1 11ll:llm11-fliv•~ im111«11~

>1ehl11lt 41·,.

t

bb,, "" r.\l1t• ~l\p <.1w1r• ~ 01f.lt~'

ii., follu11.1~ 1

,tr,li•~t, liu&Q ~
111111!111~ .,..111
thall tile '"amirll llll 111> •quir.11
·""4 "' .~.. a/11~., .s~~,. wiU &. l:~fll/UtlP· In ,1Joh fl' in~nc11
~~~ ril~' ol ~111 ~r~~iW ~ ,,M~~illl !I~ rci;a~ 111, 1111 11r<11vid1id ~Y lo1•~1.
lflil! nfit, ~ u~liitr11J1 hyi t~• ~li•l.Q~la,a. ol t~& ml)~~ vrdi lQ,

'110

,
(. 'Tb d~1ivc1 h;11l*1(1"'1/I' '/Mhkilir •llr,..,,..,~"-' ~mv« la!lll!i '1 I
'
·
JI~··~ 11,·~1141110~ lS '11• I·~~ aJ.IJ"•"' Pf ~~ lllq111~ 1111h.lr);1~~ in11iw.
,Of lhn. ~~i.01~ It~~~ ~· lllll~•l1 · KJ!r1~ 11 ~I~ '-'""~•41 $W.~#,,IQ.,1to,il•• ltl ii\.• '
' ' ' ll!i ' v.W~111ir to• 1h1t tqrt111lih#, plfe_.fl~ tllit o'llln•tthip 1tUlqali1 ~til~
r.i•n•(~ ~1.rc, wld\,;Ju~ ·~\IRl).q~i Wh1-1<tt ~,~-~ will.,.., il'W6i l"'~~...... IW
'lilclqr..dt
'
'
141 flirt'' 11,r~~· ,,. ~111~ly Ce!J-l.4i- !It ol\lltm l.firlilfn~~dl pla~•d ~"*~
ti~~ of n114i.111fi~t k of • ~ijol~!Ullil• whfoh •ill lillbjeQq 11.ator vettl!ll.. ~
A1'•~•'1ltirl

I" uµl~il or Ma ~apl.«I d~1r~~ .

.tl11r11-Utrr• ). 'lio ut1'1r! ~- m~t ott~ad• lpe ·e11l11 ~ ~l\.e UnJ,,d
15~ae•~ <Ji! ~().11 fqUpwlnt

lntlo~.:~ ll) t~• Inn! "'1'11 to.r vc)ilcLc~ rt

b••'

'l'h~ mrito,r v hlol~ will lk 11~~t.~lll111J by
11nli1 iJ1 ftil ilunr11tJo11

two ~

ldt~~eaiied ttppf.aflMln

.,.l.t II.Ii it111 opr.frJn, ah~ !Wnr milli 'buy '.C~• fl\O~Of

v~hl¢1~ ~~ t~11 appr1ll11~~ P'lllll wl\lllb 1~.1111 title!, )'10~11e,, 11~:;;~,itd G~lll' '~lu11
'Bnok wh•Pl~.!IJlc vulJJ~ in ~l)~ 111~.aliiy whir~ 11'1• Jllriih-..11 i11 ron111J11Pti1~el£1

PO~CHASE OP ~OTC)l

VE•ucwis BY nm

A. If the

G1lllC11c.a

1$ NOT

th• ldgul ow1idr

nang~ r.a~ a ~Ille t'CI the

r>f

eh,

111010,-

I, ~ ~gh1tra~itr1i' e.r»ai~ ~1t11, dlal•y 1mJt;1r~11d.
ta>1111r.,r

\l. ~F~:fCl.c", I I
'
3, liu-.1 ijnd ii;1111b of1all '1fpH1 il\!!lucllnli &i1'ik·11P 1111d dd1very
•~11~1h~ 110 ..,,_r.W1111 hldudfllf •mi•er,.c• tr~n•

uehlcl•,

mi l!i !)• , muff~ p,0111111~ to chit Fedr

•r.111 R11111rv11 &nit rin 1$rAl'I Fm11ci~,o. a• '1i1cal Ag~n~ 1Jf ~),,. Unitad
!StaU<t, at th11, CMI' (Jontrol Stat! n. 11r •uch o~h~~ iitace na •i'lil)! bi!
dir111111:d, ~hA! followlng:

21 Thi? ~rl!c~•ipt on th1

I I'

le i. poil fnae1:1d1d ti> lnclud~ wlthirl tllil t1uin, "1110111r vcl'!f~lc' 1 th111111
1d,,proiffilkd 1110~0~ nblcl~ll ~~~d only ,for far.In Qp~Mlon,

UNl'lll!D Sl' TES

i,., order Qo

tl111 follo111ln•i

' . fa111«n111r ciafll. li1h• and medium. ltii~vy palilltnir~• c~r8 l11 o~d11r
w ~!>till utitl'\lh 1h11 ~m¢haeaJliis Qja~,.tuy •lll\llltt br cl~ai1~d ~1 ''nwdlum'',
1141 t\j,a A~m)J lit 1toC! au1~b~l11~ ~ pl\reh• a iy ''li•av,y" l1~111110111t~ ~11r ,

6arudf, d1~ly afgo~d and wl~ne~t,<d .

3. tili.ich ()IJher a"U\orl:an~l1~n and! llJUllJitan!o'.:e s ~ay be ~11q1Jirrd

by

eh11 l!itd~ra~ ._1"111 ~11nlr Qf Sa,. Pnnciaco., •- F~i:al ,Aigane c:if tb
Uhl~d 6~t11n~

In l!flllll t~ 11.v1.cuer ~ n•J~ t~u hgiJ ovioisr, it it\11~~ hie ~c~r>\iy \111de1'"
Ht«>d th~~ !fl the lt1d~b«.'fn1m a~l!.i"IM; cl'le rnQCo~ vdi\11'"' Ii eq)1~I ~ or

In th, irvtnl tll~ lh<t ~~ ol any ip<M!Or vehkil• la not c,pmpl"tttd or
nl.)c f~1111ibl , the ••d•;:..1 Rieaer:v,i 8.411 k of San f•aJJQf111.;o, _. .f~ll:il
l'la~,11c of th~ l!Jrµtqcl ~~~1111~ cnnri fl~~ ~lld ~ff a~enQ pf ~Ii~ e'Va¢1J~11,
re~t'olu che riy~~ ro •~re •11c~ m~~or v~hid111 a~ •he t>'lllil!lr'• rlilll:, ~·

appe1lr~

abov~ Iott ro~~h. tlr' tr> 11iake1 •uch otb•~ d,\1110efijQll' of GU~b mol!GT ve~li;le

1111 m.a1. ip, itl ~1le ~lllll111Cio• , ppca~

to bi1 jiuc ind .:q~ill11bf11, it11~h~dl11'
th<t rigfi~ to p•irm.i1 ·~- l•lfai owoe~ 1>f ~uch !llOtor vth"'11ll ~o 'ai{oi lllK
lu11aJ m.01ir11 f<)r• r~~•¥li>n Q~ ocbc.,,i1iM.

~- i~ q,lcod~d t~af du i.rii.,..,~ p~ac1td11~• will pro•1tdc a fc~~ 111~1m~
p.mt«tinn the iniemu of otv~1;:u,tJ in thti• IMto~ 'l111;htclu, wlthoµll
pre!ll<lict 0 lhtl i111trcat1
o~t'ttt~lt ahere(r.i, an.di cflut will eiroe~~ ·~ equl·
UM11> ~l4~~i~on oi 1oi:~ prQ11ut~ .

p(

or

I

'

l'l

Ji!Q.1 bile
ni;i:l;eee c1111r/ on~cl!J NQ, .a: ·,D _,.
't'Mn:e .~
t'"Y ,,~ur. ott\•n1 u th• •~Q1~~ li rsit !CL ..i~~-' c vor~t1m1fhlll l1\\l"<ib~H
~~

th•

mot~•

v

h~~~· d• ~ t~~a

bo~e.

·

th

A1't'll.Y :tn e cl,lr, tdlll mce

p~11 u1 d un~•r
r11'.)r;L •1Piit a l.oa1 l~
1. ll b, ~d
I t, -; • r.~.i,
lif,•1\, .~ •,
citi.t ol ~
'HJr
i;i~ 11" i.:. :t ei ;ipJ.•ai at ~ P Hi r : .,I':' l ·. n l:t w1 t ti th.a
~Ulfl by CC"lf1'1 ~to n1. 1
oond1. :j.ons ou ·~.Ji. #r::i1:11l on ~r~ N> o.• ie of! 01.. i:- !fortn P' 1• · 4 w11r.h ol'!n~
at1t t e" o~:r a. thorityi t'rom yo to or.>hll\l',lltlmaU ·ct.1. t npsmotio~.

wlth tbe lnlillJ JO L )'1.3, ·~1.:n

o ·~ l'lt tho th~ it wa

'lfo~r•

wery

tr

ly,

Jl
, ...., ~ .. (. (
,

...

J1r•d

o.

Aeeistant

Bol
nar,e~

___.i~ ~~.:~1~··~ -

:::::i~;t:::::!:::::~=·~--~

lh c'lr<an~
:R
'

.t

•

:ru.t

n~ i .\'1

O

~·;e

· Ii.Aim ·e

-·---~ -- -. -.

...........'"""'_.,..._.
r·

Bl 1a
lieo

ool~ - Whole lt'le

o~t. o:r ati!Qdn

-

lue ..,
1.onii.1i1J,

Apl?'te.1
Jipl'.IQ'fn h

l' c~~~~~~::.;J:Ji~+~-9:-+--

' :._(£~~~~~~-~~~

.
'l1HI IS TO .!ll1't:l1Y tll~ ~111 rt~lm4~ h"'8 n11d '-ntl untilntiltida tbs ina~11ui::·
~ie ~ille h'9rto~ reiiatd(n~ tl'ie dill\)~ ti.tlj'I t1l Uw: ruotl!ll ,,d1M¢ dltacrlbed on
WCO.A Fumi Pile- l [ Cq be 'a~f#d1ad 111mto .vi~ irull!lrl'«)lfiJll.li!d 11)14 ltfriren.cc tMAti~ if
tbltt 1J1•e.imen.~ la l~nizJJ ~llud1 h11 uad111.11f1Jl1EI$ l'IWI ' igr!.ld rionc.ut1mt\•l!Y bcNw11lb.
llio~m

',µllJ h1q~roi.:~lbna 11.l~ ~Ii~ da ch~

ieve111t

qf

WCOA fC)~m l"P/B.~ a.rt a pq.ft bf ~M•

Agn11'1111ml

'l:lui 1,mdu. ig;IJ!!d/cll! Ire to clfsptJUe oF th¢ ~for<ei111Jd mo•ot -.•htcl!t

.cl'Jt.'dins to

i\ltelll · tive N • _.!:_, lll~t fo~uh. 011 ~ht .t~ve~ b~ti!p(1 ~11d nqu~ thlfi '1edl?i~ llct1't1ne
D1i.nk I !lh Pr. ni:,il!i:o, · ~ lH!k:al Ageo~ P~ ~he Un ~ed Stiitl!ll, t0 ~ ~i:ord ugly. lf the
l.l~crn11pl11ihrnent of he alt~itna~fw !term aullr.cb1:1if ppiair!i to~ llinla•, it;. ICI ~ cl,!.~·
·1dfr10, /Jnpolilll~t111 or OQC fe si~f!A. ~M Sark i.a a111~bp~i~~cl' to IDl\lue 11.Jq)I Qfl~f diilf1Pliitfoin,

.

oe ~IJ ·~11)&01' ,/ IH'l.111 ' ·~ d \lmB pllklp~r.

' "'

'I

§11\\4 mr~tt'.J11 11e.\b!f.'lll1 ·~ d11li11t1r~i!l tQ AiW &11~ 11.•·tbe •lllil dlll\j ~,.( •~• ~it--~ ~
'~ ,[J U¥~
I)

lih11i~ pp lit•b•'llf.~ l!lit ~~?o~il:)ilifiy s~al'l ati;ad1 l~ ei&j

{n C(JOl'l\!lO~ifJO

t•·

Mhl
_,, ,_.' (II/' ~'
WftJ\ ~bte ~~td"n(t lJf •II.id mo~ \lUhfi;l~ ~1'laiQp(lllitldJ11 gf •lle1J.jf'f~I'

thl..'il'll'.O~.

.1

"

'

'

I·

I

Jiu: urtd ·~11Jgnied f1~ tn'er gte1t1J;, \1 pt)l'lJ d1Jm;ind, ·~ rehnburse thJ F~de al ~IS
.Bi1plil o 1n ~ ru..o.:: co, .f!iuc1i.1 Agient o~ ~he tJi1ii:,ed 5µ~, ipi, fall IQrl ~1 clw.rgu aJl4l
e pcnii~ ir11:m~d la conn~c~i()n with ~he di11p ;ltfor~ of icl mQll:qr v~hid"1 and au~h,~
lild n11a u c ftaid Jii<i.nlii e.o cl~dJ.J~ ~co,n thie pr~i(J11 oi ~h11 1111~ of i4 nwco1 vehl~le

'

IN$'111UJC lQNS 10

1

ev AC"'ElS

E6.All01 . 6 DISPOSt ION O~ MOTOll "'HlCl
.E11;ac~ w~L

nf)t

*

,.,_~ ~ ea~ ~ir ,nwtqai 1111M11Je~

S

to rec:efi:!tlo01ant~a,

Ne; aa1uWlt11 wootie,ver af.l btt pvcq tilii.~ vacuiei«a wiU ~ enabl1td ~ ~ fo~l,ltc ~
ha.11e ti~ mQtor vehiA;:l~ nP'-'!I' li>W~/oll~ try llhein ~•utned fOJi tih£ir Wlividuil'l \llllf•
1

lQ

b~ Ooitzd $~1 A(~~ Ill •Ml~~~~, !ta d11SCtt1tt.IQi'~ ,:q ;PUfC~ J11.ltltof! vebli:~

fr«lql

IV'ai:lJ!i~

FripfJ l.O tYal:~~ ~1$?r vc~li.:tea JnllY ~ 4'~1'\!Q, 110ld Qt oche~w
~~UM& (>Wbe.f Jlirl11~Jel1, ·wifi}l.Qb~ auv1m1J.11enta.I ~rfereru,-e 011 lllllill~~nce.

di~pQll!Ccf, a~

lhail lb• 1pL)t~ 4 v!IJ4i1 lfO ~al 'be *"'•~lltlll ha• DQ tqUill't~
~4 U'TJitdd' 8~11,.,• wll~ II• ~llTi•llm1'•11t1d. la. .ocll an ln.C.,.11111
•bit t .l)l O~ ~)I Gl'fllf1~(ll' to lll\?Q4111Jll• ~L' lttqilpCllCC~ .. plluuldnJI by aw,
111111 llQc 1ri1I •••iaqed II)! ~. C\l,lli0dla11 ol dlt ~~1ur ii~ la.

jpi~llM!r

Tb1 Q~b1r alt111'Jl-.I~ prli!lll~cd ~ dlll nac\M1 .i~o 4wt111 • d!o~pr
Velllol;~

w• .. rollowt:

Ab~ l~ 1'11 lfcli..,.. bU.....,. ~i, UI 'l!~.,al ,._•Y•

•* ... ll).d

&Uk

~Ii. lJf' MW~· I~ ~1\11
~,.~·· '1~. -~ -.r.u!;ll~ "~ . ,......~ ~" ~·- illllf.;l'I.;'- lit
la, hfcll, _,._. ( .. A.aably 0.11...._ ~ Oftlfl d-'p~l 11-«1~ 1111!1
~ of nCC11..ia1 ~ ol a cbar111c1111 hid •Iii ...,_ llU'l&oti "'"~~ IO
I DIOR Of leM ...... dcM!rfonPoa.
of $ian Pr~1. 1111,f~ Ap111i

hlii

"" •"'" *"

I i lf lh~ •1111.;411~

U ~ll• li14J 11cl!t11'• fl f '"' 111111ur t1i11l\j~)~ ~ mu.r,

t" .~rll~wn ~ th. f~r•wohll~ 11••~• ~h. f.Wi!unluf! 11rtlfiC111111!1 duly
~_.~

mot® 'lttucle for 1a1i. to cbc Ullf..d

Jncluded lo ah ••rlil ''mow~ ,.~mloi" an tb1 foll~1:
l. Pllil11e111110:1i car~, liiiht: ~net inedlum H1tla~y pultopr c4r11 ll1. Ql'dt11

1ba: mb~r Yl4hli:h will lie •ppnliitif bf' ~ cJWn••rit•ted: ppealnrli
m l~ ~iillflll !'Ill 11.1Jd ac illli opcion, ti\• f..ftn11 ,may hl!Y •he mo~or
vchl¢1'" ·~ ~c ·~pwaitlcd p~lc.e ..hid -1\;Ul ~q~. ho,.~ver, ocud tb11 Slue
&qlt wh1~lcal~ yillle ill U.. ~ w'h•'- ti\• Jll~q\• Ile ~llPf!~lll•~•dl

'" coinll ~llihlu the pim1~1i.ubl• ,C3~e(IP•\I muati ba d-d Ill ''1111d1ul'4'\
" Jha hrmy la llO* auchorikil ~ ~u111h• Ml'Y "b~avr('' pa11111u1111• C!'tt.

111J1nilfillf1 J, '110 ol'e t

gtfll'a pp dl.1 fqUowl~g b_.i. :
~nd,

•.

/i. 1~ ,,,,. ~Vl9clli.4• " NOT ,,., lellil OllM•' of "'• ~"tll'I' "'~·~r
In 01rder to ~rran11e for :a ule the J\C1fJ.i, ~" mUll~ Qrt111n¢ co thM Fled'
en1 lh1c11vc B~ok of San llr1&npta>, ~· lll~cal .-.1en~ o~ the U.U~ud
Sui.II•, 1u ali1 C!vU Control Scallon, or 1uch qtiiiei pl11(~ aa may bu.
dlm:tcd, ~~· followiaf:

21.

'l'll• a1»nmll!llt Clfl

l . Suob

•1J.4ori1114•,

the rolvuife h~,.~1. d1.!l7 u"ned ~11d witn~jled .

othc~ autfturi1atkio 11nd •1.1ranll8

, Bu,..., ~n·5 trucb

13,

all 1111w , ln~ludlna ~idt•up anlil ddivei'y

tlluf.lk11 aniJ ua..-to,.1, ,ll\i;ludfog ~Allthrruc~ tr~ra,

PURCHASE Of MOTOR VtiHl(;LllS B~ THEI
1JN11'ED ST ATES

1. l\11l1tmal'lon cc•dficaklt. duly

) . ~oCbrcydeja.

aa mity be requJred by

tha :fiorderal Re!!ervtt .84nk of San Fra111:i.co_ u Pitoal Ali•ti~ 11f il\11
Unite.d Stiat~1
ln c1111 thA 11111:uc11 la nor this lt11!ll owf1'41r., le lll\m ~. ~lia,ly IJlld~r·
iltOOd thllt lf tl\f lndabtednu• •11iU111t1 ,Jtc mu~ vclllclc i• eqllrtl till> or

h i/J 11ot tn~•nditd to lnQlu~u 111ithill th~ c.lin ·~111R1~or n/µtJl•" thdllC
1«lf·prop11ll11d motol v11hMCll ~ui~ed only for iartu1opt1:ration.
In the .neru. Chi\~ t!h• 11ihr of an.y ·mo~or vei)ifile u a.oc Cltlllpleted or
ap~ .. ~· noD l•n."ihl•. ehe Pod~K~I R.1s111~11e $11J1k ol Sirn P~;i.nc:im~, 1t11 fi'la.;11l
p11c of otlc ~liu~c~ ~tat•~. ~ct111 £® ~J1d H 1111ri~ of 1b111 11v~,auce,,
res11~vlia elue nghc cu tiinir 11.1(~ motoc' vehicle· 11~ olic ow11~.r'1 rl•lii, ••
11bov11 llill» fordl, o~ to ma~a ~uo~ 11thur di11poalif,qn o{ au;.:b 111llt1:1r v,!Ucl11
ll• !Jll!Yi In !~ 11Ql11 di\lit'~,dqn, ~ptar tQ he> ju11 and •qul~ablll, i~4"11idil)I'
mh• rtrinc to p«mili. d1111 lugtl 0111101..: of· ~l!lfh 111cll.011 1~t1!:1il:IJ tq cali.11 hia
l~Jlll rucollnc l~r 111po•••~iqn o' ~brrwliw.

1• i• Intended ibac th111 abo11e ~1ocedli1'e "WOI provide a. fu11ibl111 mllllof l!ro~eel1'11 el\1 lnw~•o of evil~iu1u In th1tr 111omr vehldfta, wltho11•
11rejudlca to tb~ lnhltt1:1ttJI o f oth1tu th111rdn, 114 thiu will dl\tct an equir
Cmhh1 dl•11";1!1ibn of lllch pr!)~rfY•

'f\.

OIM
N'-' , •.,_._.di ~n•11.
MJ.._ oi .. ....,.d OW1
11~ Owilllt (If cU!lfU1•) -----; •

~.,.1

""""'

.........

_,,,

' .... - · · - - - " "

,..,J

.,.,

I 11 1q11

,w
:/I

I

1

i'\!;~o 1 · '" 11; , ~

m'' 1.i ,': ~

:;:i

I/VI~

l

hj

J

1M 01etor vchld• ~.di iQ ~ fQIW ii +ti~- tq •'-* ,•._~ ._,,,. ~i ~f; &111 Fra11Piltlco1 ~ J~J Aipn•
of dMl Ultiit.ed Stak.11 u the ~ Ji"k of, 6*
Je 111 9 . t dtq • I~ o~ 11esponaiblllty ahit!l be UIUIJICci

UNle.nl....

by ;he Frdet.ll ,Raem Bilnl&; of &n P~ i 11 1U111' ~~ dr ~' In conn~ with il'.ll diap:Mitjqn, &~ la u.n~ri¢0Pd
1
dMa• ~ !NllUl(lf ...vMU be .P~~w.;& •diia r'PP6W· ' ' / I • ' ' 11 ~/
I
1

on

I

t

!I

~ 11

f~ ,

l

1

'I

~

==

:Dale. .. •.. ~ . . .... - - ·. .-•"T'i"T ...--..., .... ~ ...~- ..."'!_,__

, .......

..

--.-_,......--,.......__~ _,,....-.__. _~--~-·

.RiJ!'(c~enting ck leJ,,,111 :R••~• .Bt.t,n~ of &n '1a.:11cueo 1

•'1• Um••d Stdt••·
. . .___. .

PLwral Agtl'llt of

_

..__..._~

..

- ·-

~

-~~-

~

..

-----~ ~--J.,_

-1~~, ..... _ .,.....,...,...._.... _ _ _ •• _

l1111fl'UeffoM

tO

Owner

.

'lo be ~c\lpted fol! .._oncii ~ Ii~ United 5tat61'1:l Oov"t.llm.nc. die
,;,.. pn>f.U NllrUni ord~m'
llMJt.01 tclii::I~ m~

lb& p~u~ fQf . .M 1nd ~lr)g ~filk.>t' vidl tz1- i

at

foll••:

(a) Tl\~ Seate , ~~?" V~lta R.cgitll!,(a~ioni ~rt«ic11te lc;ir thl4I ·
vehitl~ mu~~ bl! tu~JJU.ilUtd l ~h OM! Chn~rol ta~oo
·~ ~I COj?~ ol ~bill f.Qnn (fR»-l) will tl* be ,p1111wi!d.
~) Two «>piCll of thia fol'!D. ~tller 'WI~ 'h" Rcgili~mfl.ll) , ~

(l.,rtlftmttt, will be han<kd to ohe. ei!;acuee tor hi~ re~eot1on
un~J ~mv11l ati the di.i11~nated ~~ly Center. 'fhe third
copy will be rdalnri 11~ Jhe Civil (Joncrol. tatloni

4~1 Thei .,..a~ ~

~ , U, ~.-a,,

o\lt1~lie,

1,

(4) ()ii 11,ri,.-al

at

liv~n n ldentilica~ tag w~i::l\ he
14> . - *-im1, appanaU. ol · ~- ,.-/!tlj!B ·..

be

~ ~t•te•

6. :

ti.

nlU'lu~e wiU

dclJ.,,a to tb~ tep1eaneauve: of ~ Jlcde~l Resew~ &nr.
l!at1 Piii\~..- Ii. HIO oo~i¢1t of •hit fo,.,_ Jbe hj"
t.ruilen 1~rti4i:~. ~· t.M ' • to •he 9Qf121&.

o''

•

I

r

J

(c) ~ r~ftell!tritadve. eif ~ ild'er;il .Reterve :B~nk 9f San
1
l'r~ni:li!Co will 1thcck ill ~u1rahm Of( che Id.I'm amf if found
to be ¢illl'l'cct will ;u::.lt~QWl~dge m:elft of the mlllt4w vehlill~
by airinina oge c:.opy of the fblm ~nd <,l!lliveri'1J f~ to Dli1t
'

'

v~hi1t.l11 ~..ribed in thia fl)riJl is lol#, dama~. or ~
o ~ .-eau!t of niegllgcncc: whihe la in the ~ion or allltocfy of t1le
United Stia~1 OI' any 11Pfl,CY , J 111 ,£~ i~. tlit ~-- of ,.. ij11i~
S~w wiU bit uled' 'tc> take pprop11l11u :u."tion foe di '1endt ()( •he

U th~ n10Cor

owner.

'

. . . . . . ~ ., ..10
.....

1

0

Ulo•r~:f.•

~•'-"·" S!~~

'11hete

· ~•

•no n e . 1 t'IU.1.1

oheQIQ ~Id , lll D _

o~dl!I '( t~ 1n &1v1t!lu41,·b <) t' ................_"®.~
~
"Jt t~• motor ·v!flh.~olo 111111~dt1111d ub'O

t"I

r<:1u..r

_

Willi.t 'b''l t

. . , acwcv n 'l n•· purcb•••

·to llbie Army . n 11oor,?<b111LQ•
Ulid.4H'
~ ll..t ~ a
t'1e Uni .t 't w
q)llr· l, fl~)i
... • k. . ~e h tm b..i e
:, J (
Tk.t1 .i;q
")UW' COlllt t,l.
~c . Jt'il nuia ,rUh ~be
rrieue by eomi;iti .~ 1111; u 1 Jz 11.1.:1 1 ; tip raio t' 1 1 L
of' o~r 'JJl1Jrm JI' '.1.., whU1 h Ct'ln ...
ciO~ditio n 01Jtlt11~ o th. r vq..
aut1.1hd C!l.\.t' au t hor1· 1 t .tPlfl. ,you bo con 1.1.mma ~e 'llh a btan aoti~»l'l.
ol

'WUn the

b

Jre c. Bol.d
AUis anb fiiaM er

'I

•

.... ..,.... .,...._.p;.1 . ..... .....

TO!r;,J.. - - .al ' V'A·l

r, .Hi ,

eo r. o.r 'Riil

~ond

R ...,

$_......., _____

·1on.t. ;

- ... Ap:prr..

ll'fi1pi·.i.i. her ~~~&.~~a~fZ~~z::;~t.

I*"

~- C>illia;e~'""t'"

- - ~ ~.,.,.4! ow

I

""f

~•'H'r''"l'I~·~·

N~

~

.....

,..~

....

~

.w A,. y, ,

' 11 Jl\'l 1

I hi

I'

I

~ I

.I

I

.•
'

~~; l~·

I l·

i11 ,,,

I/) " ) ·
,.

I

'4'.> lh4 'f~ ~ · Bani f)f kn P~~~. \I.I l'i.l!W Atllii•
11r fU~l"lli~µlty eha1l ~ ....Uril~
~ 1fMll; M ~ · of th,.t liJ'n~~Cd ScatP, 111 liht 1Pl1i ~isl: eir6- u••ii~jgni:4, It llll
~Jbi ~•• ~~~. b i4 ,ilJC,lectJttoPJ
'."' r 1. ny '~OF ,..itllil.tjill in Q.1tl,nci.-c.iop,
by t!Mr .f'c&t~l 'R.ae....,. ...lk qi 5~.n 1Jl5~~0
•
II
,
I
,
~
'.\i'(diecf
wilt
,'
.!.,•rl ·~
1 ,~
I
.
fro~ty
.
~1
fa>V1
-..,
~
~ !l'>
..1/ t
I
·{

I

'I

I

Thti tno~oii ~1hiclii! -Ji~ ~ ' ~hit1 fQll\tl ·Is ~li.11••r.I

11lt2

1

,

ln•tructfona to ow...r

()

~rile

~te

-vir

*-

'

{01· ll\la
~flltra~io11 C.a•llffiD
~ ~h Civil Cm11!11ol ta•lon,

•)ii~I~

vebwlc m.uQll be 1AhhUU d
fann (f
~ tJ:i.u cppflta Q

l "'"1U tikrn " pr•~~

(b) Two 1:opfo11 of thla fom•, bJ~t.h11r w:ld'i tl.\4 Rir"ii1tra.don
CiJertifkacie, wdl br hnnd d to hie cv1L1:oc1i1 for bi11 J1et1m~I o
ntil tUri'l'al ati tt\11: deall.(n11~Cil ~m Ly °'nJer. 'Thie ~binl
~~•~d a.ti dt111 C v!l Control ution.
llpy will
(c1) 1ihe Yi~• will he g,lwb an W.:ncili~"i!.tici>n riait wl,\i~h h•
!&~CUI ml die dlOioa! ,
~·~ ,lllO t,I.
,,, . . •

••rmc

-v111blc,l111.

n•r •>- "'a(uc,e will
,rh~~ "' .W. ~bl!ii
ditti<1•r to ~ res,>ru«ntative oB ~hie J1~dleral Rll'lli!:M B.i.o~
of, Sat\ hl'ICliiM!o lblt 'two C!.~111 of lhr.. font, tbt i.cl,ft

( d) On

&.rdr• ud .... " 'IOI •h11 - · ·
(~)1 11le r111p111 · 11&11.&ive r;tf #ha Peiktal. l\uen,r ~f1J1lt pf Sian
f11111diico wUJ heck ,all numtien qrL tlhe /or.-p nd if found' r
to be i»rrtl:fl wlll :irk11owkcl1t11t r111qe1pt ~~ he l'lllDeOf vehi1.1le
tratk>ri

by isliJh.inK one COllY of ch,

f(!)fl.n

and d111l 'verinJ it to ·~

,,

V;j.1:1lft.

U thle mot.or v~hMe itkk"J"ibtd in dUa fo11n la lllll!, ~pd, .- deeti~d
c~ of the
the rauh ol :nirgligcm:e w'hi1c ill la in tht ptlllllU!ibn
Uniud, Sta.tea, f illlY .eacy qti~ fo• , ~~ ()Qpi™' of t~ Uqj~
Sta~~ will be ked to tale ppropnate ac.lfon fw the. bifi~• oF the

°"

M-

I

'lrlrllrlrlitt-t.r""*trJHtli.~~H<frlt..trlt'lrH~"'****tt'it1t1ri~tt'*l!)

l•po1l~'on

1

of Motof V•hiclt

*

'T US IS TO 011..R.l'IP'Y llhf&~ the \lncln ri;nl!d hlll rmd af!J l11ldtt~ttandt1 th1t In~~~w:·
•ht! re'I/ ,,i..., hi!11co ~a\udini eb" dld1?1Jt1tt.Jr.>n ofl 'llbl!. 11111;1tot' vehi!Zltt I.le 1:.1.1lbeu on
~
QOA J!u.,n 1 &-~~ n obit ~~i;i~d lm.ll~t:o 1J'nd ida,punt.ed by ·refopert~e1 ~~'ei't i~
~ Y A.areem~tt• ie · ·~1~) wh h enc 1..mdl!t11I mtd hdii lllgwd 1:~11"u~~~ly hi.ir wi~I).
rii~ lt1111111,1.lt)tbllt"13 ~i~J tho.; on

till.ie 1~1t.t11.r al W ()(l)\ !lo~ FR&! ~ ~ piu1 oi thid

rin:erillfn~+

'The nnd~ir11i1inw ~~frc11 t. dillpcJIJC ol th'1 11Pd~~11i~ mi.'.ltl'lll vefdl.111? ;u~cor~fog ~0<
Ailt m1tvfv No1_ ~-• fll>titb on. ~h11 r!N'etllj! berepf, a.ad teq~~ t)ie l'eJetniV Rc.!tl''I!
ant 06 S~o caJ1c~o 1 s Pi&:~ Agent of tl'l.I!. Un tcd Sta.w~. 110 o.izt accot'dinglv~ .H the
atW.i 8ri.l'lk, in lu ilOI~ cfia•
~a:on1 pl lfthmltQ~ f the! rlll ,n111riv0 h11rcin se~ll ted 1J.pptt ••
full 1bli:, &!icl .8,ink iii au hi'daed to make ,ud\ ra~J~r di,a,PO!llti•'!'i
cite; l!Jn, lmpt!li!liblit l>f
l.l~ ~jt..l rr~otql.f >Jt kl~ ~ itJ de~Oll'< ~rop1u,
1

$q.i.d ~111 vl.l'h d~ is di1Uvuw (b jd &•rill a.~ died '1111&'. ot.f:he t~._111Jlied1 ~ml
ii Ia grie11cl ~1\n ~ li ~llitiy or NQPQlil,lilbiilt;y 1.tl\a1ll1ll~ltQb ~ aaitl ~~ for if\¥ ac.a bl!'
~ \'!!!Ill.ell! IJ'li di~~tqntfom of tblt pn:)l;e11.~
a.ion ~n ~1\1~ ~ti~ wikh the b11.rrdli.qg pf 'IJiiJ •
r.hi=lliOf.

QI..,

I

'fhe uncli!:Jdi~.J futi~tl .-gt~ew. 1:1.Jfl>n dem~d. to ~ldmb~rae ~hi? Fed'er11.l R11ee~'lle
E.~ilk: o' ~ltl\ Fr tlcillCO, ill!Clll Agen~ 06 the l!ni~cd State:s1 in, fulL fo11 ll clM.r&"t~ if.1)\J
· ·p1?11t1e11 fn.cu.rted itll conn1.cr.ion witb ~he disp<.111it1 on @I Slid mo~o.r veb:kl~. ~n.J au~t,011iZj?;ll
· nd l11struct itkl Bi111ll to dfdiJc~ ~~om tht prQc0~da pf ~ .11 • of ~l\ii.:l moUQ~ 'l(ehl.i;le
,,.,.-.;"'

a11y oEiq~h ~ l11SC4 inA.11.ut<d.

-; ~~· , , . Jti-:;;b ·

·
tf~1• • t!V'-·~e
.... . • llJl~Z.

Jl ~ouCl!di at•. _,__ .,.......... ;..,(. , ____.. _cihrs..:::...r~......-..da.y of~ ..... :..... . ..

tl

__'k!!~~r.&&~

. ..

- 1 r1

Family 'N<:i --· ....... •• - •.. - . ._ ··- .•.••
WlTNE~
(

?·

0 J\CUE1$
OF M 1 o ~1H1ei. s
I

I

I

~w 'U.lt\Ut

'No
lQi

il

not

it

pi;.,rp,il1~u

Ju

•

~Ill ~b~ir' lll!i'll!lf "~~~ ~r.> J1114::~lil~~ j:aPWi

1.1r11.nce w1-r1~~11il ~111pi b~ ~"itn lhat ~~ wiU ~!11 enl,\bl~,,l p*'>tJ• f~~ !~
h1&-~ll • Ml Jl)l.}~)r Vt# 114 lQW j?Wl J Y, ~~~ ,r11t1J,Q1Jd ~~ -1l1tJI i~jlJlq~ • 1

L ~~ t.Iiu~~· ·11111~~ / m,v ~ u~~iJ.
t'tom C'JQl!l~f/81

in l~~ dilll:,

~~. n@ p1J111~ .~$JI ..,•'bhll~11

Fr,ioll ~ 11a+:ua~iP1 ,. awt1e11 'Ythillll lllWY ~ ~tociid lk'>ld 0111· ~111rvv~ll>
by; ltkc 0Vilfl41.. ~ri111~~1)1, wfohPIJI/. jOl!ter11).1 n~ int.elfenn~~ Pl ~ni;.e.

1Jh~ Q~h • ~li~r~111~i•1S11 tn~~ll~•d t•l 1tf\11 11~ oeu vJhu o•INI• ~ ni11.w~

ci,

~,., ~ J~pt.Vlt:

o ~1il~" ' ~ 1 illl>!;l\"ftol>f ~~· Ii. II!) 'Jlli.d11~1d li\.aifV. I •
ih~ 1.,Jnl~~ t.11tt•11 !IQ~ , ~~-._,,-~ cfJ~
Ii~ Pk11l11;~0, ~ lli"qJ pal

~,,.,..__.., J.

,.ut;,,l1 ,!\lb$ i~I:~
ii~ l'Jpltl'\ "r•~ ~ A111111J~b1 C'.CllJ!llr or odlcr dhf1111•il 1h111.11d1 pd
mud o n >~U'll•rt It. of a c~~t:ai*tr wN,;I~ 'l11ill1 1n1hj~d 111~01 yeftfi:.!111 c11
1
1tillr11 or liu• taplJ. delltl)fbj:llt{pih,,
~lill1 •fta ~l,k, 'Wi,hll!!~ i11~µran~Q ,wn.J''1h.
1

11 ~11~

Al1•r11,ot,fti1t .2. 'To ~lfn IU~ m(.l r vMhicl~
on the (ulJ111111l119, baaia1

'~

.ijl\1Uht

will ti•

114

PORC.'}IJ\SE C)F MOflOA VIIMltL~S, BY
NlTED ST~T~S

me

A. ~f IA.• jlllAClln ill N(Yt the. ldlfllr d~l'.I'' of e/I;.· 'flqtat vd~fdc,
in ofd t fl.I a~r11119 e ro, II I le ~ che Arm~. he m ~II pl't$Cl'I~ n lhe •~dr
Jlr Re~efill' ~pit of an fr;.1n!!i"co, tta F'fo1:nl /\gl!!ll of "1lll 1n1Wl
St11tlr~1 ~ ~h.c1 (ll\>ft (l,m~ro~ Santiu!\, p~ ei.1~11 <1ti.hu pl11c~ Ill! ma,)I
dlr1t~iltrl th11 folfolll!h~f 1
I,. ' Rte~nl~tlop, c~l'1l~6ca«!l, dlil'lf'

e11do¢11!rdl
'l. "ll'htt ~rctlnjfnti ir11 t.ti ~11•1<1Wt hevnof, Joly l11Md ~1'14 wfhrn~d..
a. 3u"f\ IM;h11.i! ~u~horh1t1tlo11 lid ll,ij$1lr11ni::11 u l:ly ~ 111qui[11d1b,
the Ftdai"~I b.ile~vj ,Banlt o, 611n
tlnittcl S~atc• .

a, r111eil1 A11en~ 13~ ih~

1vair.t11e i~ noc thr. t.ia11I ow Jtr, !ti 1111,1gb t)p cJqqmly und~r·
ie
!
•~ 11' i nd1J~flidiri.e4a i\gai1111b th2 111otor !v-ehic.I~ !ii •q~al '1:11or

Jn c11.1~

1•CPP\l thu

Fr:u1~l11~1',1 ,

the

1~

'*•

t•a!ili AA'lll'I~~ 1> •I~~ ~qo~~ "~"~ lfl,,h11. m~~.
1 1 If i4~ '~~li~i.;<1~ ~$
A i.c~ltlun •1:1 n~ (0"11111t~111 plllail\I••~ t&• 1.1~lt!!~~~ip- m1fl'la~ 1 \:11.lly
110 o,_cj,

fM ttlll• eo •he 1,1olted

rn;inilH~J ~1 iwo JJ!iitl~~ij !ill~ lltlJ! l~o
c i~s option 1 dlit ~~ntl!' rnay bu~ the' ~!'.ltor
111~1\j If! ~~ tll11 liiTI!lral~••d P"/o.re llilhiA~ 11\qJl II• 1b1 b11111111111~. JI U'#ifl •b11 J.U ~
J.ll<,l 11111\(.)Ja,al, v~l~1i ·n th11 l1l1111lity ~!tun bl\c )Ot,:ill(lllt1 .fli on~11m1laqtt.f1',

The mQr.lli

!

'fl• !YI -'!ll

tl'' ,

lnr:ltJd11d n ch11

Gi'i.•~

lll~f.f, ll'J1lhs 9itlelirlllf..m

.m• lllllil~ilumd

1111.. 116 ~ t,li. c" 1111~ 11111~ no e.q11i~y.
UTI1u4. ~;. !1!•11 bfll ciQ~~~"•ni:l. In 4~11 •n lnilt·•ll e
~4· "' fll' ru~Jj;()~ t~ ·~PllGJl'M q t1tllllfll'4,e1 ~ pt<iY d~cl by l.11111,
wlll l)1111 I.Mi t11tlBt11il b~ .1\1 tu•dJ~i/I oil ~h111 1.11i>tQr 1t111lu~I•,

11~

.. ~1'11:111

dllp~~ 0~

t 1
H

t111m

"111qtov vebiuJ..1•

llfie

~h~ oll1>win1p

L. Pa•••in111tr ~11r1 li~~~ ;ll)d m11<lii.Jm. tf,11'\ly p1111e~n~Ci' ~·~ ln rirt~eu
11oio14 wl~hlp ihe pu~chaK11~I,. ~litltllo~' ,1n11Mi ~111 du 11elf ~" "' n~ 4ium",
che: \ am~ ltJ poi 11u~fl.orlMi~ "*> pUl'tihn• any " · 11\VY" pas~en$ei.' ci~r11,
~. ~~rCl)!GIJt11

~ . Bu~••• a~d · ~rue~• Qt all •Y~i!.1, indudi11& ~Ui••11p aiid d~li'i!ery
and Ull.Ctors, ln~f\ld1n1 1141Jnlrtiru!lla k11¢•·

tju~kllt

l~ lft not fnt~n1.l~d, till Include wi~hln #he term. "m\)il:)t nhi.dit'' dwllje
A1Jlf·prupell11d motio~ veh.iullea 1ulted op-ly (..,, fal'lll dpu&tion,

ln

~l\.e

11v;r.nt •hoc the 1ali: of

~)'

mQtor vehicl• J1 npn Gbmplct~q or

ppaa.n noit fcuibl1t, tht f11ufo1at "''~~n11: 8ainlt of S11p Jlra111Jlle.o, 1u Fiu~ l
J\1(111.e o al'l.11 l.1uit1d 6ua!e111 l\~tlng for 11i;I aa tlflllrlC of' ehe 11•1"t i111,
vi/!Mrv~s tbai rfghti to st<i'r• 14,i:f\ tru1t111" vehlijfe ac ~he owpJt'I r\41\:" ~"
abt'J¥111 ~~~ flml\, or to m11h ~u II o~hu:w r,ll"t!<iil!tlort o~ tl\tnl\ ruo~~ v~htcl111
a" rua)l, In It~ St>.I~ dl~qr;r.~f~1,., Vl!lli•~ tQ 11!1 jli.Jtll 4 cquit11~l.-. lncl11dl1111
~hil 1i11~t ti> p ~rule t"11 '1~11 I owM~ nf $tJQbi m1<1tctr ·vel\lcI111 r.o c~li.11 h111i
lllrfbl .re~Cl•it~ for r<1po~11k.ln o~ othe~.
It l~ lr1tte11d1td ~!lat ~h~ f!i,w4 llrocedu,e wil!l p."ro111i4e fauA(J)le meal'!s
of proi.e11~1nw •b«r llllA!ttlti! of uacuee• in th1tiz IJIA'ttlr 11el:\Jcl¢•1 'llfth~tit
prejudice tn t.hia fntu._t.• t;>f ot"Ul'll thufeh1. a,:ul thu. wllli cf{trca 1111 ot'!ui·
c!ll)I~ di~pi.11;jl:lcm ..,, augfto prorinay.

~I'!.
..,,

~n111 ~

'If'!
.ll'lll\\U'
,

U~•

, ~JatJ1l

3ed o1Ji;i; oh~q,~

No. rtrr"'D'

pat~'l'ili,11

o,f'd-..r 'i n, the l'lllj.,Qr.,...;~ fil,t ~ ...,...._,,u~~
. • ., viq:r~.
,_.Ill~- ·~m'\,\l•ob••'

111otor nM

~·

~bih J'flQto;li

r1:1si;~n11ttll

e

, Ill,~

ch~ c· Iii IN 's

oi

•'*

I

tey the .(&my

lil UQf', <)anoe

,,

w.ll~h '!;:\'le 1 r1;s t r .~r.: i 11r'!
~. • n o 1:.a I\\~ 1 J110 t im"' it •s p.l.r:t r~ • undl!l:r
'lUr ol!ln :rol.
I 'Cl JJ' '(' .. 1,i'Je r l ii::. i-,r;1e i1fi'llH b,1
l..W01.l h~ .rr 1.@etlEI
msLle b}!' <~0 111;p \i nit 1 i.1 !~.liJu1d1i. l; (IJ;lp.1.·ai s~'t' .Ji tn qc> eJ'.Jt1 •~,imr.ic1 wLtb ~he
conq1it :tons out t 1
n re t' :::'llf~~S a oC' Q t' Fo:rin Jflll:) .~'i'li Whl.r;h ci:')n"11ti1-1 El ~ o r
t horiby 'fl·om jl'oll h eonaUl!il!\.111.t.e Jh i P ·t.1.1en aHon.

"'t

!'!red

c,

Dol.d

Auhta.cit MeDS ,er

:"!'

W

.l~?.iifll.dC~~- ---. --~-·...,.. ·-·--~,~~

~ .

-··•

~ ....

,

nrt;, ·o

l\or.u• :e!.id.

E''

1: e

--~-··--· _ ..,,___

-

_____ _......,

---

. . .,.__...

·~

'"'"'"1'!- ,_••

..,--··

_....,_ · -~---

............. ,.,....

••

-

.........
... ,...

i..

,... .•• _ _ _ _..,_

· -- · ·

#ff~ ,·~

... ,.

'lJOr]}.,t ... ~.·- -

1+.. ............. - -... - - ....
,_. _ _ ....,. ,.. .. _ _ _ - · - ·

'fl _ _ ,_,.
!2i

Jl 'l!i!l 13oo1c - W'(iq 1 sab Val a ··
L~ ~s .

co

e .fl

~

of Recondtt , Q~in ~
Tf'~l 1,1Q~ 1on

!"

..
App-re.her;. ,~~~J.-'p;i...,,,.~~~~_.,.

4.pp1·.a~'Sfo'l"!..-.~£5'~~~~~~~~~~

:tU JS 1' I celtTlllY ihut che: undter!fisi1 eJ hl\ll rcnd n I ~der t.indtt ~
~hJti.Li le
I.be ri:V••M hat11t1~ 1*g~JIDnt be di11p~it n (If •hit IDi:I
tlp,na
1
WOCJ\ f1.1& 1:1il. Ill&' , (i11) ti. t~1!0iw hitiieJo 11111 ln~o por.iui;I br refe-rr.n.q:
i1ll '11neij «1~1i:u1~11d:'I'
J~ }l,g1iae1aten• iii •ed~ ~filh • unditi'ilfgne
1

&Jd lpllf.1n.i~01·

l)Q

~~OJ dW

'lllt• pf \\/00~

"1ml

lnll~FUC·
llil,it?cJ Oil
.h rttirtJ l,
11re\Nl h,

f PJl, ' ~'"~Ill~ 06 'li\1ii

~tDHD#.
1

11:1e ur111ll:u!ldg~ dt11 ~· w di• o • ufi 1fui 11Jo11eaali.l IJlf.l~r vehldi$ ccc.111d1~ ~)
fo~th on nhMI •~ rs.t hcmf, and nqll.il'at.!I tb~ Felll~r.;il )li!oaan11:
..
.Alten1a.tfvc N""
&11~ oS un Frunc ·1;i0 :u 'fW!1tL Ait;e~1ti of th~ Uni""d t11q ra, tr> 11cQ al,'~ordin~ly. ti •h~
a;;!.7r;ll'.\pliithmcf\- of lhe lte11111J1 v~ b ft r\ lti;; J pp r.1iiit f'.1.1. All"d B:i pk., ll i~ , •0111 iJ rv
uirtlpn, irn"°lll!Uiih: ~ not frt;unble, .id SiJ. k lm :11u~hr1ri~l!J ti.) m 1ki4 i1t::h otke11 d1apo~(~fol')i
'11f ~li!L 111 ~o' 'liep <11' M it dicel!ls l?l'~~·

*'

I

Si~M ini1to~ vil~i~le ill 4\!lliviem.1 w safol $u.nki :t~ '~ 4t0J11. !!lftli. ~ ~'e ~11J1)i!R~l1'111td~ ~)ajjjl
J~ Ut ' ,~~led th'\&' ll~ lilL~ili~r i:li!i r4!~~r1~ib Ii~)" ijhnJI lllllilll'lh ~ 1aldi~ nit. toti ~'Y' 11.C..,Ql' 1mlil•

' ~on i111 cpnneo~il'ln ~ith tie h11J1dlioii of ~!lid fl)(;>tc~ vdU\tll <>f drtt :iahlon o t1hr: ~roi;e1111;b.r
riiemi~.

'the 'Wl~rtligrutd lu~a· agrees-1 upl)n dem~nd, to n:irnb~a:riie nl\e fie· p.U R.cl!4'l~'f14
Ba.nil of Sp1.n ll'r.md11eo, F111¢al Al(erit of he llntt~d Scata, .In full for :ill ch~e~ 1'\d
e ~en11C$ fncu~r ~1 in C!lnn~v.~l1in wfoh ~hf:l diiipooit/Qn of 11<1.i I mr.Jtor vehid..:, :11•1d n,u~hr.>lli ta
;nuJ histi~vcti ~11 Id &.n~ to <ifudw::t frc:>rn tl\ie pnoce!fdtl of ~Ile .n1d 1: o mild rnotop v hid~
1Ji!lY of swdi,-~na~a lrti:lll'li~.rJ
lr.x4ecueed

~ .....,,cfo.y oL ~~~'._._";/J
;~ /J14. I' - /·.,~~ __thfa_1~

t.

.

.

.. • .

I.~

~ 1. /

~9.f2.

_,_j.~~~.. ~~A,...~

'

1~
-7--......

Farr.11ly No. ____ ··-·

1•··

•

.....,.,.,.,._......,

...

•

TJUE

(}l\~lt

.Ml

...

uw:il<~ (;1dif~~-

JN$1~UCJIQM$ 10 ~¥~CUIES
1,.

RE&AROING DISPOSITION Of MOlOR

VEHICL.~S

*

permitt44d tQ ta.it ih.1ti.it nllllt p v~\lttd~11 to ·~•ri•lon ¢iu1 n,
No ~ur 111:11: w ~1111v~t can, l'i40 ~~~!\\ thi:lt v~uall w II ti,, mbw..d al 11om1 F~•urw dine
v•lw.ilH !lAl>V ~~.,.J b~ ~1!1 ,r~owi11~1 Mctir •h•i• irid1YWU!lil u1m1
l:G llil,v,e ~bj! .lllOC!
fl4)il ~

~ k!1~~1td D~Ja ~~ll)Y ja 1.1dl1tii~d1 , IA· 1113 4~•iou, t£I pUNh1'111:i lr)!,JU0r illllhlJllJ II
~f()Q) tVllC\ltt:ll,

Prior ~ •v11.~1J11'1i!i>11, IDO~t>r veh lie11 .IJ~Y be 11tonid, S01d o~ Ollh~.wile cl'ill~oae.d1 o
by ~he own~"r p,rlvt c~ly, wi~hQ!jU ~\t':'llW\t11ni;al foterftt•eni:it ll>n al!IWltanl).lt,

AL 1'EJlN~1'1VllS OF STORAGB

oa SAU!

1'h1 Qj;h1tr ~lltll~1ia~tv11a p~~1unt.td tq t~~ •~<1¢u•1 who 11 Nl1a
v~!ill~I• a.re u , folllliW•:

(t~artr •him tl\e appHlfltld v 11111 l!l ~hat d\1r 1v11~w11 ht1a nil 'li.iUll'/,
"" ••I~ 1r1 chi t.1111reu t41U1 11111! !111 OQ•ll!M:m 111~Pdd, In •u.,;h an i11"n11Mte
ch1t1 dib& of ~r. y cupitfllt ~Q r'll!llll~~.. 1~11 re 11pll1IC"ll, 1 (lfol'olf~rd 17~ l11w,
~ill mle b lleal•tiicl by ~h• e1111&C1dl1u1 llf ~1111 111o~r \lel\Jl.1111,

mo~or

_.,,._IMiin ~. '111> dftlj"v~ r hi• .tilQtqp 'li~IU&?{/i ''~' lfl!t;fe~~fI J.ejllr'!ll 1~hl
lb!\ ,,.~14lllf!W1 aa 111111;~ lt.1J1111e or et\" lfl)lllllld ' $'4&~111h !11r ~jlor•••· \\~ ,,,.,,
0~1111'• riltl. ltl\011~ ln•llli"l'l~i '!llh ~11 -'• r~.IJ11 wOI~ la a\!>llll ill" qc..1Ile.

0,

~1

~11~(),1edi,

''"u (••
:z.

N ~It~ •~.w~114 L1 ~I~ l~fllll ,,11111.irr ~f 1A~ ""'J~q~ 11~h1~ 1~ 1 h11 lTl'll~~.

ii~ '4ll~frm ~ ~b.~ for11fl'(lllnr. 9r~n~n~ Ille 01111~1mbl11 m~lllc11tc1 1'.111111

"-'*'bl~ Ceit.ttre or p11\ar 1l•fll11r.1!1W<l '''""-) and
il'I 0~•111
mti~t <>f 1111~,.i~y lie of a ~h~traQtel \llh/ch will ~ul>f!!.f!t mdt.Jr v•hldi!• J.Q
" mcir,e or ll!u ,aplil dlltcrumt:ibn,
Ahc1<11•l"c

I

I

I

DllFIN1TJONS ~ CONDITIONS

1io o/J'er bi~ mato~ vnlH~lil for wal, 111 -h• Unife4

follhJded in the t~rn, "mp~or veh.lqe'' are Oh~ foltu•Nil1111

8ca11ts otii 1h111 folk>wing biulll :

Tllc ~lotor 11ehfollt will b" a~pra ~d lly cv.io disln .rethd appr!Ullllrw
and, itr i•~ dlacJellili!O l'ld 1.10 lie option, tile A~""Y ma')( ll11y oltc rJ'lo!or
Vtllicl\! ;a.c the ;a~prw~d pdc:~ whillhi "i')111l 0111~ t11.i11111vl!1, ui:•11<l e~~ ~I~~~
&olli 'lllhf.if1111~lc viµµt In the IQ.ftaJl~y 1Nbrtr11 iht rmrcha~ I~ ~qpii~mtna~•"·

i.Q

aJt

I. 'f!lllll'lo~H q1m, )igbu11d nmf~1.1rr1. ~avy pa-.r.oiru can lri on.ju
OQllle WitihJn t"e IJUroh111tt~~Je C Ollll~Qf)' ITJ.UHU ~e dflQ&ittf ~ 't!ll di11111 " ,
ch~ ~ln)I la not ubhpri,1td Q p4~ahane any ''llea.vjt'' p~&~•nfj'l!f car~.
:i, MQtbr<-1d11~·

3. B1ilillllia a11d uuck~, Qf all trl?~~· lnc:ludin11 p t~·up a11d d1ilj"~~Y
ar11i:lu; nd ~tiictor~, i11aludln1 ~inl1~f'llpfr ll'IWl'Or~.
1

PURCHA.SB Of' MOl('OR Vll'HlCLI!$ B'Y 11f:IE

h I• riot in1tnd\l.J co include wlcllln 11'111 r.crm •;:mQtp~ v hide" cho11e
wUrpropell1ed Dltll'or vebleha11ult1d only for farm o~eRntllon ,

UNITJID STATES
1~, lf tJhct

111111CUGd fe

NOT Wld ''""'' owner of tl•it

11111t11t ve/\1t!lo,

ill or r to ~1~111111~ fbr a 11lu ~o thr i\ilny, h~ mu11t prr•11.n~ lo ~he f1d•
cr"l L~m1 Banlii of 61111- J;lrand1ro 1 am lll"ca1 i\ge.111 of the U1lit1td
Scar••, ae ~1'11 Civil Ctln~rc:>I St~pipn, oir 1u~h ocher plitet- •n may bu
t'fi,cu.~1nl. thei follewinjt:

Ii

•ai11ra~i1J1:i ¢~dffr1o1at<1, ~uly endo rMtd,

l , 1lb!ll g~tcmiime

on.

tlle revcrn,: bl!lleof, dlily ,lgned anc;f wipn~114fil .

uch ocflcr autho~i~~ll1on a~cJ ~~1111r1u1~e n 111;1}1 be reqµJr•d J)y
1

th11 f'cd1:11I Ru11rv1 ~ilnlt of SH llrli Qfaco~
fJ11i~d

i

- P!.cal Arent 06 eh.e

tattn

lit ca111 t n11: ll'li'al:.Uile I• ruit nllq legal IJ'\lln11', It n:ul•ll b~ Qlnmly un\fer·
1«1,>pd d!at ·( the lodchki!1it111 "'af~~ll che moto~ vthl~Je It cq11al to 011

,In eh11 11vtmc th ~ chc aal~ of 11111 Wtoiru ~11h1 de i~ noc comple~cd rJr
feaaible, mhe l!edcral Ren~rve lil11n~ sf San f:lr11nciuco, ~ Pl110 I
i\genti of t!1' Unlttd Stmt i 1 1101/1111 fori ani.1 ~ agent 1)6 th11 l'llAQl.nip,
reQerves tl\A rlt1hr to itore 1ut1» mor.o~ v1rh.jd11 ·~ tl'lr. own11r' ri~lci, ~
!il;iove act fovtb, or I~ make 1u~h oll)n dilpqffftfotl' el ~µob motor 'll~hlcl1t
!lll 111111, in llla 1ali1 di111JM&lqn, Alllftllit to ~ ju~~ and eqµftabl e, ind11di11g
tije rlllht ~o penin' thr: l~gal Oll(n~r ol 1l1d\ motor vwi I• to c ~11 Mti
1!11111 recou~l!il tilt rtpoa1111~il'.l11 or oth•nri111.
app!!,ur~ 11oil

Tt 111 lfl.ttndud that thr ~bn~• pwceJ 1.re will provide :a fc11$l~loe m 1an11
of prm:111Jplng th, in~ue~tJ of v~cucu l.n ihelr motor 'llth.ldee, "fiChou~
pnufudlce ro th.e inte:mt• Df otb1r1 Che~i:in , and thu• wlll clfcr;t an e'llii·
table d111pl')tftfoo Qf 111~h1 pt'up•Jiy.

V HIC'I
Ul1ll

.

~ Of a.!P*Nd ON•

"\• "

~

I •1--0wn11~..-. .....
. /I

--

dl

..... ,.._ ..

I' ,.

11

n.t .m!i>IOi' ivchlde dliiq4... Ml d.\~ ''°"~

,

I

,,.._

L
I

,

.r·

.1

I

'ii'===

11

lit ul.i11111l'd ~the 'f~ 1..-~ ~of San Pcandec..1, ~ f'*=a1 J\pnt
of IM Unikld c.i-. •• aha .Ole
0. lbs ~igrllld'. 1' ial qrud d\ac no llat;lity Of •r.xmalbllity 11\aU be Wu!A~
by aha f!lderal Rnem ~ of ~ P•an~ f911 an'/ a~ or 0111~iqr1 in Pl!lMC:tlon 'With Ir:. di11po1l~oci. Ia la understood
•
J
••J
ii '
I 1
thac no inaurance 'Will be ~~~d QJl, diU. Pl'()~i:rwy. 1 1 1,.
• ,,
, ,

i'"

1

II

ffl'M r

ii!~

J

I

I

.Sirirn•t1.11e of 0\11.rn.cL
.

foti
Ulita"tea --~·

I"

~~ r~~- L..._ .

.

•

,, ~

d

....

.,!;..;;,;, .. _ _ _ .. _

......... -

-

... ~ .....~

r

""°'...........,._ . . . ._,._..,,

'-'--··~

.

_.,~,.

- _.__ . ___

_..1-....1 . ~.._,...___,~_..._,_,..

lnatructlon1

lo Owner

To be
,iJptcd for tltbtllp bv el)e United ta
v&hii:,Le oiullli bl ~ ~ ,11~g tmle1.

a, Qovertuuc~~. •

~

~rhe prn<led1 te¥ fr~ 11•ul~ jl.lld
~a)

oting a rpotott w1:m:lci i• u fuUqwa ·

$~~"' l.1o~f~r V~ri:l1e .R.cp~at11Dio11 ~f1.(fica:te f{)f mhi/I
vu:h:ide j'l)U~t be 1111:lmltt~d e 1Jhe <Civil <;'.on~rol ~~1~tioo,
a.nJ t~ c;Q,ple4 oE e.bls, tofm ( FRJ}~ 3) w'U t~ b11 pre~ed,

(b) " wo copil4l! 06 thll form, Widfuer with the Rte~iae11a.tion
Oirtltt..;ilbt, wiU be handl(d to th~ evacu.ie for hi11 rvt<ntlon
unttl a.i;rivlll at th111 deaignat1td, ~mbly Om~er. The tl\ird
copy will be ceta.l~d aa t~ <Divil Con~rol Slatkin.

(c) 'The

w'f&

e\'11.CtJJ.e wfU be giv~n an idl:ntific.aW>Q, tat '1h,Uih hie
hc, itelit1Jrc!,· ~ "die ~ wp~ of W:· ~

v11:bid~,

(d) 011 •111'1~ al dlle ~
tiUI, ~hie tvt(\leie ~H
~li~'° to t1hc tel)c1taentatlve 1Jf t~ fed:e~ Jle•rvc ~k
of Sen fn1'141.iiid> th~ t1'il<> ~opl.iti of thi!t fona, thit ~ '
tn.t~ Certi&a.be, -.ad ~ U,..
"nhe 'Vc'laiCJie.

'°

(e)

, I

t~preaitnt•tive o( the federal ~lll!llVC Qank Qf Sil~
Fr:i.nclaco wilt dieclc all numbers on tlSfi forrt1·and it' found
to be c.ol'tci:lt Will ac.knowkd~e R(;e pt of the nli;ltor vchid~
by "'' !ni orm ~Y t)f ~he form, and delivedng i• J:q tbie

The

tva~.
I

I~ lbe ftlf»lr ~id~ dacltibed in thW fl.'.lrm ia to., d;unapd. pri ~
a.e rhe ruulc of negligence while it fa in the ~on "' ~ ol &11*
(J;niud Stata, ~ any< aa1eflC)' acting fot it, ~ Coppq of ~ f.Jni"d
h~ will be ~ to caka ap~ropriate ai;,'ion for the ben11J6c 4>1 the
~r.

~1't~ :ti$ e~ ,\01'd OIJ'r.' ol\~~,lc 016 • J!lPP............... ~ i'i)l'aibh
h tht!! emo ll!l ~1£ ~ . " 1 (II
• 0011~1rtfflf tl'l- ,P\,\.rc)iue
*!>t t 'h • mio·tQ;: Y•~:1.l~h 4•se:r:t)ed· u"S0.V ~ •
-

t

¥tlu.l' r.ir4•·~

w

~~is m~t¢r ~enl ie
e Ol to the A~ ~nee ritd~~Q'
~ ·tbe 1n~tvucti1 ,J r t.:, 1.-P~n to L'.s mt t~ltt.1 Umfl 1'11 ~Ii! w.il t:e u~ideli
-:iu:t- aonti;rt;i1., T~. e ll)1... 11·11•J.:
I ..rt':! h1.:1 be u brH1ed 1.11 on ~\lP"lr•a1:41Us

wt

fl'J.ade b~ cpmpe'llen.il, n;tu,P1t.nct1,1...rd ~1ppnhe..ll' · , tn ~~C'fNhna !lf Ltb the
oon,dU1o:nlil 01~1;. tn1 J on tl'lti n ·11 ,rsi., or l?U1· l!'orrn Jl1Rl3"' wf.' • 11h o~n­
st .U u.tef, our author;i,t,r f':r<0m ~IPU> to eon~un111u1uo tf}J'l, s 'tlr~._lilaot~on~
YIPUl"s ·~:t"y ~r4.l.1,

"""!
.. -~ ,.., .,
fr~d

0.. Blllld

Al~isteat Ma~eer

'

I

__

....-- . ,.

__ ..

.,.... ,

.,.

---..-................ _........ ____ __ ___
.,

,_

.,.,...

....

$_....,....._
lH via

QQ,. -

' t eea ,

oo~~

.A.i;>!~.r' 'LtJ~<li

Wholesale

ot

iscqn~~

V'PlueiU r.m ...

A1r••m•"' •1airdi~• Pi•f'•~l•,oa of Motor Y•hl•~•
THIS IS

*

0 Ol!R.TU'Y cha1 he un~rsig111td haa m.J nJ undera~.ndo cti.! ll)lllilu.:·

the 1~1ter11e herttof reg~ding the diepoaitio11 oE ~he 111 ~or vth.kltt ~~ lllbeu 11
0 ~ Pl,)lim PRB- , to hit attached heire•o and lni:'.lilrp r.ited \liy rtl~{11m;e herieln ii
bbia A1ne1111en~ i11 iilgoof} wl\i1.:h th¥ Ullllfer11(~,1ed hM lflilrtd cor.it.:1,JJ'r~l)~lt '!rit.wi1h,
tiOM <111

uld lhll!i~J ttlm\11 ~ th1• on the ~!Nirk Q

Octl

~Urln ,fl'RBr~ (e 11i p

t)f ~hia

~reement.

The ttnrkrilffll'l,I'~ ,~n:a t.o dihpo.ie G>i &h~ t01Jltllllitl mQtol! vehid11 ~c: · )rJ111g ~1>
Aln111m11.Ltivie No. --~Rt forth on ~he rl!verse hie~el)f, IUld rcl!ju1t11r.s eh fl11:dc1 l ll.t'Jilil!tve
&nit o an l'ill1':1111:0, , ffu.:aJ AgttnC Q the Um(c:d vat~ eo ..-c aq:rwdi ly. t6 the
accompllii'1men~ oi th , ltt1mit1ve b1m1in l oted apptraq
~i.tl 811dt, ~11 j«a ,,f~
cNtion, unpnt.11lt\le or 111;1 fiea.;lble, d .Bii.nk is uthgN~11:..:l ~om tki; u~h m~h r ditf~!Jlll~ioritJf t111.ld mcito11 v1t}),id11 lt de~ms proper.

aid mo~o~ veibi~lt.i ill dieli'VJ!ried tQ Si~id Bank at ehle !IQ~ rid Qt the,1J11afe~i1J111i1d, ud
fo lr1 ~~~d thut nq liu.Mbw er ~pn1111lbOity 11hailJ :Ota.c• co,ltllid Bank flH my a11;r ~ om'·
l.Qr1 ln coon cclon wltb •~e h~11rJ~11 of aaid ~ vtih1cm CJr dlttpoelllon ot tlut pm;e -d11
t!"lereo •

The urld r~llcn1td iu.ifu!r agree11 1 upon d~mnml, to reimburse tih1r. Federal Rm11t111.e
'&nlj; ofl nn fltal)ClllCO, Fiscl!-1 ,(\~ nc ef the Uni.•~d S~a~e, in µll for ii!l ch 11iie4 anJ
ICX~tl811111 inc1m:e~ in ~"'Qnnci.:Llon wir.b the ~poll tion F lid moeor vehio~. and il.Uthmrlzq
nt.l n ~tui.:tii 11iJ ~n l'I tl1~duc~ from the pmo . ~of ~he 8ll1e o~ · kl mo~or vd J.:
tlY' of AU~fllt.• lni.:1.1.rr~d.
,

E,~,~ 417-;tllf~/";.,_
family No.

----.----,

_ _..,...,1-

.

0 J1 . NSE <";OMM l> ~D oua fl Abl
'fVlL CON"rllOI. DMJN1$'l1 Al"ION
SIUl F111ncjimc~, Calil•nja

·~$1AIUCTIONS

E6ARDtNQ

10 EVACUEES

f>ISPO~l1ION aF MO~O-

.

VEt·UCU5

'

will nrit 1b~ p~rpu~teq µ::, ~c ~hel.- •or ve~Ql¢1! tQ •(~ill~tiqn n~i:,11+
• g '!Jf\o that ~vapl.1~ wl~t ~ ~11abli!!d 11r $10,W ~u~u'- ~u"'
,imijvil:JuiJ ~fr"'~ t~ ,~,~~1)11 11~hri:i ll llQlllf ow~~ hy ,~m t~u11 .td; ,fow

,No ll.'!l:lur nc~ wh1itev~, .:1~!1

IQ

ehw

Th IJnlL;iid S~¥~ A~1ui ~ tu1•h011~llQ, ~•i i~ r,llii~re~I m, ~Qi ,P1>11®~ Q!Ptli!li ~Id~

II

hum

11wa1n~.

l?llfoli to ~vacu ftlon 1 1.11011or ~hl~le~ may bli a~1:d, 14 \'lll O!lhe:~ijiic
y th . ownei., p~l1111.tel'y, wi~hou~ lfOVlllipn11itn~1~l int~_.,fe1enti eir iiaaist;i11c11,

11··~~~ •hi+ll

1'1\111 qb~fer al1:4irn~r.
v~h.i-1~ ;ire llf follow•:

~ prclklrl~

o lh~ e11lu;t\Wl'

wi11.1

r>wn• !l '1!PtAJt

A,~._,,..u;11ir ~. "l1q d~lkvd 1bt11in u1r Vl!hl luc~ ~11~1111al a..uerw ,ht;~
,~h-i U ril~•ll Seu.t~•~ #t11 4~•1+1~ Jt t~
(I( S '1 ll'r1u1~J i), a~ Ptl!!l11l Af'lnC
1~1 /lltlfit ~,~q•, ~
~n•u'' ~1,~, w ~houc Jqi11.•r.lll<:il1 , !Hdl ·111·~((~
fl fl~~.. •rm ~ • ~n~fll ,11 Cr:IJCll~~ l>R ollJl~~ d~ri(ll)\ll:.d 5'1~1Ut._:) lf).q
n11U1~ ciI n•cnlllll~11 bl! o( a c:~artu:t:iir 111~1.11:h wllj •1.r~l11ct matidl! v~hh:llre co

p,

,im,

'llU

•ill•

At1,,_,.,.,;w11

2. 'To olf'cn hi11 tnm 11 vvhllll# 1011 aale to tl\11 l!J'liitoeJ

't1h11 m011pr v;.ihlcltl' 111il1 b pnnllred y !:WI) dlHtn~1 ~c11c.d 11ppruiNen
arir:h In ittl dltMetfpn 111ncj a~ ·~~ 11F•li'ln· the A•111y ,.,~JI l)iJ¥ .the uu,to~
-.iofllohi: C the app~aiit~d pirkc whic" m~JI l).l )t, l\QWlll!ll~, t .'ll;CeP.d ~hit' 61 UI
Boi>l!t wllbl11#lllii vul11> i tl~e 1 cali~r wh.1t" 11\11 ~ttfch!lt'• cl!1H1ili;uq11t11d.

!•

wlU

hiu D4 ;qll!~y.
~I\ il')aaal)~e

li!lli ~C ~llll,llA1f'111<1l•d ,. lt)
if .reqap~11rq, • pr1111IJ~!l lly la•11.
eh!I' l!IOblt lf!i~ide.
C\llltodjan

ltl ~·~ v~t441J dil:!UCI

fl'). J.'je ·~"'·~~d .,,. Ghtt

tV.CUl:tl

tq
j

tjQf\,

.r11~fJlll!IH

or

'
a/ -~I ml/t<l1 ll~'/jj~J~, fit1 !)111~1,,
»• £} 1/ht ~Vd~~!lcf J$1•h• lt111'll lllli!ll~
'

n ar.idlUp~
~11d1>r11tlti

&I)

•lie fbre1111l111, S!ftR!it Ill• ow!'lill'llif11 mtUl121~~l, duly

DElilNiTio~s ~ CONDll'IONS
In~Jat!i:d

i.ti ~b.~ ter111 ·•l'jlot.or vthiclc" an 1h, Mlowi'ltr t

1. l?a~ri8~r Cll~•i 11111)1 and m~dium, · fie~ vy 11wen"'' ~~ra .lh Q~J~p
t11 iiom~' wll"itt ~ht p1lDch3•~ble cllt11aor.I mullli bu d~~!ed 1111 "me~iu m '',
• the t\ii!m~ j~ ft.Of "ualio'llli.ed' to pl1rohftt1e 11.iiy "h~11vy 1 • ,11:meQget ca~~·

t

M.q~i.i~y.:ilu.

~ . Bu'*l!ll 1u~d truqq of •ll 111vu, ln<!l\1d~1i plck·'!lp 1111d d li~ry

v•uas• ~y THll

rvuck~~ u1d lt~~ot», l1Jel~dh1& ~·lli·trl!Ck ~tact.or•.

PURC~B OF ~Oil
UN1nm STATES'

A. Cf tA11 e11c11;1uci is NOT Jh11 k11d£ Pl!lner of tlic 1'10tor velt1di,
th<r. Arm)', he 111ufttt prt~tri~ to the Pr.cf,
In ord•ir 10 arHnflle fot a ~nit
11rlll ReKur,1.e Bank of a11 Francis D, art Pfs('a~ ~~llM Qf th11 Unit11d
8tat1111, a~ cha CMI Cbnb~ol $t(lti!&o, Q~ 11~1\, o~haN pl1~ct all ~iay be
i;lire.::t~d. ih~ followlnr ~

lJ ia m:ll inten~ed ~o inclur.lir wi~hin the term "'m.owr vehl¢le" tho11tt
If '.ll(!>p,illt~ 111ot1Jr vehfole1 eui~eJ only< fo~ farm o~~atfon.

lo the mil)~ thi!-1 lb~ sale uf any 11111)f.01 ~rhlde 18 not Q001p~lltei:I or
~f,ip11an not rtt011lbl~, th~ f~d~'l"lil' Ree~rvor Ban• p( o.n l1rand11Co, 1111 f1i11~~J
..A.Hltql o~ ~h~ US1lted Sµttta, aQting fc~ :apd ~a 1141aot 1:1( tbt cvn111111~,
rc~~'lllfll tfl.e, tjQht to atune me~ mt.11or ~ehlde at the owoH'• ri~lr. dH

l. Reul1~m~!on cttniGcll~, d1

ly

~r11fo!"l<lld.

l. 1'he aal'e11menm oa thor ra,...tr'llll b111'"'l , d\liy nl!lll!!d and w!cn.t1B11td.

~ , Sud\ o~l\er. i.utborhrint~n and allil1.1ranoz1 1111 ,.1wy b11 requ.ii:'ild lly
the ll11h1ral, Retiuve1 Bank; o

~ppr~ilffl.Q v11h1110 Ill) •II ti 11\11

~1)11. ri"~~ oi iuiy lli~~l~q~

I

• ~ll~lt9 ort &1\1 foll lllirilJ ba..U.1

,11.

Ql!lpq8£d o~

Sa" Fra11clai:1> 1 ae 'Pl8q.a~ Age11e nf tFi•

li.Jnle~d ~laten .

In 1:111e th.'11 ttv11C\J~t i« Mt thl!I I &~l ownt1(1 It mu b l)q d1ta,l1• 1.111d1er·
or
~ttHJd tllae If tha lad¢l't¢da~w ;i!(~i rutt th- mo~or vel\llile la equal

'°

abov• sut forth, or t.p m11~t1 11.nlll 11di.11r disposh1il.lri of auc~ 111p~~ llehMe
a~ niity, in its $lie dl~.:retfo• , ;i.ppeu to b<I juHC a·,,d equitaltil•, indudlrl11
the rill~~ co pe,mle t~e le~al ow1111 of audl •111'Pt<1I vcbloltt to tah Illa
I gal retqoclil for 111poene..ton or otherwiae,
lb Is lntendtd Iha~ ~he above prat..-edulie will pro,.id~ , fo1nlbl1t mua11s
oE prot~c-i111 thll'. fJlter11t11 of evacultt3 111' theb mtitor wlij(ift~, wJ~hlllut
pr~J11dl(t (0 the i11terri"ta of othu1 tll•u• n,
.table cllspu•it on ol auc~ pnipil!rly.

*"cl thtre

wl11 tftc~ an (ql)I,

! ;

111

r

rtr=tanr;r±:!J'

ii

Ii

'I

•

'iij

w"''¥I •

I\)\
~
11 '
'
I
'
~ 'Vcbid• dac.ilM9i i.Q ~41i '~"" ¥ •uq.w
..

I

'

I

T

j

,1

'

h

I

1
":

:

w1 •

.

'v

I

I

Co U. '~ ~rw Blnk ~ San llnµtiiliib, ~ FiiK.a1 ,Ap11•
'rbe
of the Uni~itd State,, at tb& l'QJ.c ,r4Q:. uf th. uncleftllPJllcf, It tlfi 9ud. dwi ~ Uabli~ or mpcm11lblli'fJJ ahal~ be ~umd
~'I che Ftdirral Rue~ Blank QI S111i f ~nd@ t'Qr ~n¥ ai;t 01 om&Mfoo in 1tonl1tt!ltklt1, 'YJi~h i-. dillpPS!tion. I~ 1Js unde1striHlllll
·
'
' ' '
t&t no in•lJ"n~ "911ill lMl f~Ollid!\d'. op thui ~·ofl11t)t. ' 1 1
1

.. . '

'

, .,:1 ~" .'. .'.,"'.;! il /~ ~/

· '£~~
oe ~:J(~·~ ~~
St~~~
,~
,, ,

ll&lec.ra.ra

11

'

.Dat •. ·-

.. 1... ~ .. .

---u..i....,._,......_

Jltaord in 8~

n

.

I

•

I I

I
__.;.~;.l....

-ti--·--· -

I

._ . ..,._.._.--.i......-~..,.-~~---1--:-;,~--...- .·

'

.._

R,pre•1nting d111 /ltd4Ti1~ &urliir B,1'4 oJ .$o.n y.,,*~(;o,
F~cal A111n• 'lJf ''-• Unit«d $eas;•,

I

aL--·--~~. -..,...,~-.,

. . ,.,. .. . _______

·•-;i+-· ···- ~

. .. ,l":", .,........ _ ...

,~

.......-

'" ...............,...,.,,....._ _ _ ,~··I,~
I

.....,.._ . . #1"'......,. _
h111

orap by the lJnia~ 511.. Oover~11m'• ._

To he
•

·ne ~~un:.

, . . . . ,r\Jf\'1lnlif \~tdll1'.

Sor •• · ~ •11i<l ttr>flillir • mo«o.ti ~

()

' Y•hl~lic ~•liiIDfi C4',rtl6cal!e ~ lbia
hci ~b!l
•ll?bld mu be m~tµJued 11-r tht Civil CQntiol tation1
rid· ~ie pita of thia for1- (f"R.e l~ w•~ '1l1-'11 ~ pl!CJllll~d

(b)

WO ¢l)fPIC Qf tb£11 form, ro~tht1r with th1t 'Regi.lcrat(
Cutifi'"at'A$1 · ill be h3nded to t he eva~u If for hlii .r ritnt ion
un~il .rrht l c tblB dwgnated Mll!l111bly ~nter. Thi: •hard
opy wlll me ~1.initd at the (li'Vil Conirot Staeif.10.

if

<11) T1'• fll'ILC\l!re will ~ Kiwi" n ld111n~qr&~on lalJ whi'1h b,
w-$1,_. · ~ • . . ..._,iuc a~ ol ibis lll0Cm'
vchidt,

"~' ti. n:a.cu-. will
&
dtij'" '" • repl'll'•n~tiu of thlll! 'f~n,J l'eiervc ,Bulk
Mncilla> #M .., qte1 ~ •hill forpt, cJlie ~
ol
tr••loo &~ ...t till! byt , ~ 11dide.

(cl~ On, rriv,.J

(e)

"'

repr:e nQtlv~ ·o l th.ie lied nf l~•tell'Ve Bank 9( BILn
Ft ndlll;o ilt check all ~umbera QI~ chi fo1m and If fo\m4
to,be correi::t will ac;ln0wled1ie recripll of the mcitt.>r ~de
~ al!Jl~lfti o~ '1 apy of r~ fonn and deliverillg it. U> the

1'hie

~ . µlee.
'
'

If the motor vehlfillc ck....,lbed in du. form la lblft, damapd, qtr ~
a11 ~ m\,ll~ of nqli t'fl(CI while jc iAs In the po11r11ion or cUIUldt of die
l.Jrn~ Stai~•. oc an.y agency a~t¥i1 )C1r it, th¢ Ooq1r•~ Qf die Ulil~
St;ata will be a.skrd to tab ap'proptrlate actim for the be.n~t of tLt
QWfter.
'

~ I

I

**~*H1\~~l{ttt~A_,.~~*t•~•·•'IWl...... AAUAtt~A'-H1UUH

"'
l I,

'l;'hl ~ · OJ.I v11Mo le w s qlidi ·b1;,1 hi\!. l'IJl.Y :in
l)l~th, tbie inst tu U1H1
,, L en o 1.·.s ab tr.e 1me i ""flll1
'?Ull' o"at'lioL
'The p ·: t·o ~ rHl · l ~i.- 1• htl)J beien bn ad LI !!l
l'Jl&de by OOl'!l~)liJ tet\'U I :1d.tlph•fLli1t;1.l'ri bljlP.li'•i aEl~tJ ~ 1.n H'C Jt''
~on41tiono otttl:1.rir:i'1 on ttbm iteve.t ee or 011t• l!'orm ~'Rlih4o
1Ututed our lllUtho!i"itY' no rn ~ou

to

eQQ.21\iUIMtlfl ~h:l

tol.ltl.I 1e:ir,yi 'UI'lil~Y',

F:rr&d O. BoU
~s&ista~t

Maoaeer

$1.')or, ·..,~•troe

f L ced u.ndflll"
1.l!ld
ne vn·ti'). tbe
wtd,r<.h Ofl1n-

l.'\Pl"'1

·l)vnnl!l~otion ,

=:;~=;;;~:=.~......,c:::::::::~-.r:.-:.::::n:~·~- ~

0

~~LI~..::~:__

----·........... ,"'T""·-~---._~-'"'i- ...... ....,.- -~ ... . . ,. .. .!

-

~~--

.

·-·- -. ·..·-·--·~·--·· ~- .
.... .. . ..·1I

I

....

.....

~

; ...._

___ __

lt::i....t '1 e ··----· . ,..... ,
a .~ ~· it :~1a.1 t
I

,_,,

.. _11""!""!

--M·t _,........

.....

- - - - - ,. . _·-·-·--i...... . -~ ...... -" -

-·~-

- ~··-

....."'"

_

...... _ _ !" _ _

. ootr - WhqJ.e A\l.e Ve l a

, co ii of :Ro omi;tt 1olli .,~
t'I'! :\ ed. 'V!!Pl.\lat :tc,o -

- ....

A:ppta.h•
!ilP

i.-6 (

2)
I

•••

I

'EllliIJF'V t!W lhlf un.Jier ij&ninl ~ read anf,i unJ~r,.tanda •hJ il'M!~ru~·
ci'l • 1.1g, ful nvc~911 "ll't~f N~:ullli!lg t~it dil'lijQ&i~ll!ln flf • lrif)rot vt~lie d-rlbed 011
n11 b.8-:t,
b~ t•~h~d h111i!m ·'d lt11:citJ11>r.-ttfl!d '19' .,.#t..t11(:'J ~••In If
f\t~ hgN111nel\f fa rl!q~td) ,,.iGµ.t, ih¢ 1,'!11d~•litil'll'4
.i11'1~lil ~ ~u*1ffll~ 1 ~¢~l!\ll~

wee

tfo

iiJ in11~wi;tJh,1.1111iiW1 ~~
l\gri! e:m~rUI,

1\ ~

ti"*

l the .~tr~ !Sf

Wt.mh 'I-

fill._~ ll.l'f. 11.: Jj!lrt Cl)f .tM,.

1111lit !rsigrl~ ~~l•i!ll t.> ~ILU~~ of tt)~ lliomuid fhr.>toti '1thi¢1~ accoJdft)~ Iii>

rn l~l

It

No. ~ lte( Qrih

di'\

t~tt t~re~ 'hfl'hl~ t. >lillQ f\i'i!qifiCll tht Peel ral Rto.$11~

ltiisl.i~l .t\g1e11~ ,:.if th10 Un t~J $. ~1.1t~, w a~ ccordingly. If Jhc
a.::1,"l')(lipj · hmitn~ 66 lhlC 'l!-l~.1mnti'Ve .lli«Wln 1111~i:t.ed a.p.-r.a1to 111&Ji;i lt.dlt 1 a,, ica «iii •""

&.uilt -.f

n Fr ni:l/11,w,

I!

u ".~~~· 1rn 1'tlMlbl¢. ~r· ri ;ic teaslb1~. saldi J4nk ~
Q'1 -.:W motoii 'ltth1 lie /1 lt! 4f11D11 pr<lper.
1

tf~r 1 vlllfµclii Ii deliv~~eiJ ~.1

1Atho11~1!d (o ~~ 41.141,~he.' ~l~posf~fff

t-

M :B1Ulk t
111,i.t ..... ffi bl' ~iii. iwi
L~ l- 1111!~!.l. Jb 111( J~ H~MM· ~' ~ei,~~·~~~Y, h1~II W~a•
&c.l illlldi~~ (f1t a~y ~.
.
JI
•tr.in i1 co ·.11114i;~i ' u '\Ill h' ~~ h\11~1.Ultf we ..ald nlfl)C(). veh'ti.1lit "<lia~Oiit11?h of 1t/n4? pl'tc;i!ir;dl.
d

11"1

'

'

f)j·• ·

I

l'

f

bheli:!of.

I

I

l,

~111 ui1.cru~!ij(flmJ fll.l.dihet

ag.ree11, UPQQ. debl1lnd, to r~lmbu11ae the Federal ~""'
f t".µtd I.!!>. ~i11m! A~l?ryc 06 tllm tJni(1t'i1 raw. in fuU fot .~l ,~,fl~' ~
ih..;l ~1·ed !n onllll-\:lµlcm with v}ut d1$pt 5!tio11 of11aid mot1a,17 vehfolt. -..ni) utl'imm• 1
M ·•ll'~ ~1~.iiJ n11.,llfl ~Q ~lecl:µ1;t f rQl:Jl tb~ pllOC~Wit , f al~ ~ o~ SIJ.id; WIQ'l V1!,\lli;Ut.
1any · 111\idi'. ·• e1 a irlQUrt¢f
,
,'
·
""'>.
,,,,. .
.
.4
,••J • .I
i
,/ ,:.(rt..rlr"V"~. .,.,.,....
11.:I
'
k,.»\
~ . . ,.., ~:.,/i...
..
.., - .....-Gb .,.. ..•.. -d~y 1.)6.....,_,_ ~ill~ ~ . ..,.... , Wiflli,
l
~:
~
•
.
&nlii
t; pc1

i;.

M

v ...

•

t:4/..- o.

I

'

'

I

D
OMMANO
W•t. :O~n C.lti ADMJ

1~1lUC ION$ 1Q V~C'IEIS
~6AR01N6 IJ1$P0$l 10~1 <)f M010Jl VEMtclg$
11r011d11. . tq •11~ dlcif ,QIPtA>r veb1• ~ tltll4ptiop Wth ..1
o IA¥l-"1441Clt w~ecv11 ;;ui k!,c i)'Vlflb ahc cvac.lltll11 ill e11ati11ed • il(lint f ~Qt,lrct lime
~ID ~A:Une:d (or ~ii' !n4i"IWU11i~ u...i,
~ ~~~it dll& ~>~ vd\il;la IMlW' QW~

.IVIMl~• "'il ~

"Y

TM llui~ &i.M* ~~l II ..-~~ ~, i~ dilC:t~rlon~ ta~ llWWF ~Lt.
fropi •WAl:Ulta

°"

1

•l"Wiae f,ilapllltd oi
nnd. 1t1ld
~riioJl (I.) CWJ'W'-tlpn, lllilWI vclwk. m~'Y'
by ·~ ow~11 privu.dy, wilh(ll1,1• acv,1WQntall in~,t11.-111nc:111 ~~

°'

......,, lluul U..
'Tb1 •~ •l~111a~•· fUn,..J
_,, 811 (l)jlj)1111 ~

llw e..i111u11e

tQ

lflllU~I._
'

'""°

own•

•otd~

Hfil~alt111di

.

value

\fl)

thJll ,ai,

1va&,-u11

Ac> cquicr.

~"'' Unic~dl St4$if1 wllj b11 con•••.tud, ln NIJith .ai:i ltu11111W1
~h~ ri•llt QI any lmtJl4!r to r~pµ11MeY ~~ ~ca~b•m, ia11 prq~ld•d by law,

o~

,.;ill not~ re1ia~d br &bli ~u!!todU.n of .iui u&otio, Yebid1.

'le> \d.U. WI!_.. -..wp. lio JeJ.Jil aa.itv• ~ '
"'~'
,II. (/ 1~1' ~~..,-~ ..., ;111 1-"'1 Q~-~ of llii111'#~1ni 'Uc~""' h9 mi!ll$.
of La Wr~o, • ,,_. ......, . . u,.w ~-~ fo'1 ~ ..: ~ ~
·~ td'd~Q•' · ._ ~h• fd~•aol~. t1M.1Jir dM ownien1~1, 11<11rtdc~J1t/ duly
OIVti"f~ riiili.i wllliw• ia)l11•1t141:91 •1"trh ~- ,...,, ill . _ ~1111 ••
~~
f

Mi ~a . . . (u ~, Cllli11111,1 qr o.., dnl11111•ll f!!lll~•·~ uid
-~ ot ~~ ~Of I ~Al 111\,kh wlJI -~ ~ .,dUd411 jjo
1 Ill«>~• or lal ~pld ~•ll!rioradoll ,

Al.....,iH J. To of., liJa mlltoJ "lllflidl lot Ml•, '-' de Ul'ljtAJ
loliowlnc bull:
8t1c.. oiw

•fl•

Tb• 111o~or1 uhMc wUI b!I 1ppqW ~ •~o dd/p""'lkd 4Pl!rill~r•
and, IA lu dqcutlon apd Ill ._ optjqn, •h• lu111y may buji the 41qr:o~
vehl le •i tbc •PS!'IU114ed pric• ·~ ablt)J "®' hQ<IJ'e•ea, "~"'~er •h111 $lue
~qlt wbulu.lt v'1Uc; in 11* ~;p '1!fui~ lhe purtlha• i-.110nauil1mn11d .

PU~CHJ\SB 01 !401'0.l

VlWl<JUs BY nUl

•JI•

.\ . Rcalii&racM>o e.-14c1'tie, duly cn~or•d.
2. Th.e ac,..111111 oo d~ 11v1ne l\1.-cof, cfijl111 dp~ a11i! wlt/ljllllHd.

otblsr

111~riiladon

and allurul.:• .. may b, nquh•dl

.,,..Ml Bank o• Su P11111c.l!lm, u

the ladul!I
U nltad SlllUU,

Jn !IM L~• C'!imlft iii l!cil ~be

•cQd 1baa

'* she lnck.bu«rne•

I Jllil

11'1PH

pwnotr,

l.

a~

P~11Mnaii11 ca~•.

cbe A,llt"i ia aut aubhorlr.ad cu ~ur<l"m!Ml •flY "beiavy'' r1Mn&1111 caJ~,
'.I. ~QJCJ'lll.-,

a.

JUN!!• and budta o' alf t~P••· r11.:fucijn11 pldlt·up anJ Jiiliv11t'1

l• .U. nlJC! intcndrd to luch.1d1 wlllhln chc kffll "mptor vchii;J& '' chpae
uiott)r v•hldi!• tulttd only fot farm A>p1tmlon.

11lf· pr9p1~11J

Llflil' Olil"lf'I' 11/ alt• moto~ v"~klc,
A. ti •Iii!! •ll4"11U• II HOT
n orcfu co ur1Ull• for a Ila!• to tl\c /um y. I'- riluM PfllleriC 111:1 the Fed•
11.-1 ll.e111m1 Jiwlti of San Jlranci1GO, ., .P~ial Jta11nc of the 'IJniced
l!lt11tu, a& •lie Clivil Contn>l s...~on. 01 •ulth ~~" pl~<;it '-II may bi!
'
dl.rci;tud, &be foUowina :

~uch

in the term ..aldtue virblcl•M rt< &h• followina:
llallP ;iud 1!111dlum, M avy plll!M!npt «1• iD order
co «1m11 wlchi~ •he; putcll111._ble ·~10•~ rnu8t b. ~~J a.i ~·rncdl1Am".
lnt:i lud~d

~ru~kl ~ arid Wr:Mit0n1 lk11:h1dioa M1Di•t1Ullk U"Gr.c>~~ ·

UNJl]'llO STA:l'ES

),

....

~J

llilc1ll A1e11c of tha

It. 11ullll b11 dearly UJldltr•
ahldu ia •qui ro or

•h• m~

lo. •~• event o~~· th~ 1alc of 111ny ,111-'?tQ~ "1ehicill! I• not COOtple&ed r
ppcnr• 1101 £1aalblll, ibc il~l:f1rlll ile~itfT<le ~ank of San 11rm i.t;C>, a~ FM<!&!
hacnt ol cb Uruccd Stat.ca, a<!W\ll for and u 11<&.inc o·f ~ba 1Vll(luctlf,
rl!u11111n the rlaho to 1to~·e •11.;h mQf.or v._biC!lt ali the 0Wll1L~'•1 di~, ••
abo"'e •HI forth, or tu 11u:kt1 ~Uci~ Qthcr diMp<il~ltion of iruch mol:Oc' ilehldt
·~ "'~~}!. 1111 It. !Ol( dlm:r~tion, •PP•l&t lt,> be j~ 11nd cquft,.blc. lri10luclint
tO ptrmJt IQ.e liJ.gal 0~'!111~ 0~ •uch l!lQtO~ 'lthklc to Cl~ Ilia
tf\e
Le11a1 '"~uurH tor r'pot11C1ilion <>r odltrrWiH,

nah•

fq ia inten~d lllal thtt abo·v.e ,11ri;iueduu wnl pi:o111At11 a feuibi• llM.n•
of 1r<>ttl1il111 th• ln~n~ of e'Ola11uee1 lo lh11lr mor:or vehl11la. '!lllcboo~
pil•judJ.Cc co the intc.reett of othcn thenin, and th~ '-'m elfe~ an .qui·
Jabla .. i.poeid.qll\ "f euch JfQJ>&"'Y•

.. .

_~

., ¥

1111'1:

Ii'

I

•I I

o' &a •lllld•cb, " .r~ ,AFn•
The a~ vchi~le _,... , ' ~le< 1.-. -. • ~- ~•1* ~r.JiliU ,.,.,,,_..~k
&mb'MJy ol' .ra~ibilitiy ilhiill bit U1n1med1
ui!dU~IPd It 1 ·~ •
th- "''- 1lAki Of
el the tlni~ ~~11,
Sa f(/6 ~ ty~ or -.~ ~- <>p1iet1JQn ~i;:tiOf\. Y11lh ita d¥po11idon, •~lit ·~n~~ts~t'Xl<l
by !\he ~~~l ~~ ~
1
,
,
,
J .. ,
1
that UQ ma!llana wilt be p~v~d 0~ tlila ~~·

1•

;t

'*'-

*'

f'-

J'
"'

Signa.•uie of

fOf

l

'

·1, • I

Ii

I

~'

l·IUie~•
I C

r'

ii

.Pllce of I>e1.ivt!ry ~·-~ . . . -·_..,.___..,.___.__..... .... ___ _... .. ..,_,..,_...._,~· .............--.... -- _.

~·-

i

..--.... . ____.._ . . . . . . . _,

~~ -

. . ,___ ...

..

1...

~.~

....i... - · ·

_......,_....__....,~ ~~-~··"

----.-...i------..w,..---; i..-~_.....,

B.4.,.1111e .IJa'i'~ i>f ~~ F11incMt;o 1
f i.slfaJ,Agimt of ~h., Un1uci Suat•"·

A11~.,.•~t1uln1 t~t f~deff.l&

'

l111trucffofg to Owner
·ro bt ;iccit~r.ed f ~a~ by ~i. t.1n,ltecl Slil.• Qov11.~n1~
,a~r V.11.lc!e mu• ~ ,_ prt~m 'unnh11 or1.lt!r,
fut pfQuiJi.i"' r.

te~J,i~ and etorln([ a rootiw vel\iole ,11 ~1 fqHow ~ ,

te ~*>JJ Ve fole l\c,gistracl.0111 Ce~11Uii:11tt ft1at ahi11
muat be su6miltlld al ~he Cl~ll Q~ol S11atlrin,
~.n,Cih-a;i~ oE thilt form, (fl.RB-l) wiU tb*• be ~rcpa.-itd.

(a.1 'Tbe

v~hld

I

f

'\

1

,

oe

this form, ~~he~ with tl\e .l\lfii~tr~tiof\
(b) 1wo copio
0 rtifica~, w\11 bl? h>incled tQ el\J! e11 CIJelll for hJ11 ~ten~i1l>n
until , rm , t ac the du i11n11ted1Aa~.:mbly Ccnaeri. be Wrd
fl!talnt:d u chit Civil G.>oJrol Stacfo1n.
1,-opy wiJI

( > 'Thit ie~,:ue11 Will ~. Jiven mli ~nt(6Clltfo~ tar wf\ic& ~
wiU tis ~b' kt .'lb, •rin1 11p~ - th• MoCcJ
v~le.

11ccr the e:~~ wiH
~Ill~
(d) On trivd 11t
l'~dieral l\e•rvc "&Ilk.
t~
of
reprelll!n~:1tivr
the
to
d.;liw-r
~ ~
of ., PtarldllCQ .,. ~ C!Ql;lltl' f lhi11
~i!QJ), O:tcilicllte, and tN ~ to the •etalde. 1,

'°"-·

(ie}

....

06 eh Pedur.ll ' rat1Ne ~ , 9f San
Frandllro will cfiec~ all numbtra on tl\it forin and if found
t 1) bi.I correc~ will acknawl¢dp nctlpt ofl thie IP'Jtor vehide
by sliinin& <>rut oopy of •be l<inn and, dcilivert~ng ic to dl.e

11\e ttp~ntati.v~

PiiC'UC8,

l( the motor vl?bldie -~ in chit fo1111 iii ICJlfl. dainapd\ or datroytd
u th!! re~µle of nqltge.nce while it ii in the pouaeiQn or cuatody of tMi
United Stares. or i.oy ag.:ncyi ~ipg for st, ~he Conarea of .- Uni~
StJta will ~ a~ud t Me •p17n;ipria~ action for the )lenria of the
OWJ..er.

'

I

.~o.

...Ql:I\
>ir;J

!:/~~tl

:tn.t:rolil~$1$d !'1"¢ ~

daal11ild

notr

t

~.

you ht th~ l'JntL~ d

Our •c(ioirr
1

vi~ ·i 1<1 .uid to
1

Io~ ·~\ Cti. 1*t in 't:IOIYJUl9"1-~
~

Qf

to

<> ~ l!llleo

f.), ~.1.~l;HJ J\)f'Jtlif ~·

1."'11ll1 . nit~ that

ro i

s cht:t<.l~ or n f.1 xiail:.o~ i ti i. 1 o.

\'Jeel'l: pl:'a~ie 1tei;l

yo1

~ till~~ it"h~1;1l~
h!lllfa lt:IQ~ «'-' ~eti
m1k t.l.IJ .it1 1'11:11 1

urJ !oi' ~ ,;11)~\t ..

e e. octoua to c lo:i l':l\U' r •:J cot"a9 ao1we:rnAlll ·1e
Miat10 1,t V•'3ry )'Ltuo'h
1ne the~o t:.r~1!ui.o :J,on:a , ~1 t1 toulc\
if }"OLt vrou,ld, ld,.rldly n.Qe;Vi>M.f.l.'t the c eel< ms , &oQ:n a" H. io
l\IO&db,).e for yoti ·~o r,l o sc:i.

...

'Jfh.ne .1.$ eno l s1t11i bur ol1uac,1t: No • .lllPO l'~
ll) 1our Ol"da ~ :~ n the OlllQU~it o.t I ~ ()ti)_, aovm~t~
"It 1h• 111mtol" rffh1cle <lU~r~~ed e~oye.
1

e

•hb.
l'.11.l,r

~de

oo~<U

I

peyable

th•

J>~oh !11'

1'M 111\'Jttl/:t ·v: hl , 11 111aa 111oid "1\Q thft A~ h •oo\'1-l"daa.o•
t'h• ~net.J•J.l<Jtl~~lit c;:Lll'en to u~ ei.~ tl'\a Ume h 'Mu pili~ced u.nd,el:'
011.~rol.
Tl'.le pi.:rohl!l.tll11 prilo bei,s Jn.e1u1. bHed upo1~ •l>ti~·· hd e
y compt~ .enit, iri.d•pendea.t p·p ,raiHl'.''~, in coo:trdan<1<• w:L'th. 11.he
01..1 l ~ni9 OI) ~h.ll' 1'everliJe ot o~.1.r Form 'FRB,..41 wtlit;b. ..i •3 n~ur eu hor:tty from you ~o OQHl-Atl1JTl8be this 'tlreW!flOUld.n .

ionia

•Ht •d

••-.n• '''
-..1....
M• ._.l•••
hlel'al

:Lii

If ... .rr..l•o

at....

l•••• •I
Ja ••~1:1 b 1·
••. -r-)• 1'••1~~
...,.... ,...

Jf\• :ti, ..........

Oll.lllOflL.U••

,.,, ·t nlr

n-.•.

y

• 1 "

fEDE

L

l'UD 8~11s

,l )sCi\J.Aocn OM'Jffll

11.

c

0

• YQe.llQ•q

&wen' V•.U•1 b1>•pi10,n O.cr er
ila.~r.

OP.lito:rn!.C\I

lilet\;r Sbt

Thi~ mo~or ~•~1al• • ' aoi4 ~o -~ ~ 10 •o~ord$nO•
With the in111t:ructto ~s eiviea, ~Q \:t8 ai 1hf tA/J!te 0 -.s p11,i<rJe~ unc\tn•
~ur oont~ol. The puroba~e p~iot ~·• been 1 -oee~ u~oa apprais•la
med~ l>Y' oomprte nt • i ntle pePMlttt 'l>iUP•i••r• • ~n HCO'l'dat~oe w:l,h
0cncU'Uona Ql.,ltUnd 0~1 tile
ot 01,47"
fllJB ..4 w~$oh CM4stitutQd our su:tnorH~ f ,J:'()"!i f<i~ . t~ ·~-~~· 11·'11• t ·ranli'll'l'Otip1n,,
1

"ft

:J'•••l'••

I

' I

'Y~~''' gj, 't:rt.tl~ ~
I

.l
' ~~It.,,.

"'

,ii(

'

011

~

..
I

..,.,. •....,_

J!!'edi C. '.Bold
Asshta1 n~ Mlltiager

"n•

yww rll),

. .,

~--~

lllllla!IU",~

l7

)If>..

50

~

/

/

i==:::::=~=~=x=

ANO'i1'1·

I OK (._•')
,...,...~
.•

.. ltt ... H!O

.. ~..............

· -

..

_ . _ . . . , . . . . , .- - .

1\' -

... _

..

,...,,

. , ... ...

. . . _.......,.., . . . . . .... _

..,.,._.M> fft>t

~ ... ~

•

~·

l

·~ ..·•

!"'

"-·--1~---.,..i ..

.........,._ •

__, ...,... __ "' .. .

, . , .... ,

_.,...,,

•!<• ··~

..... ~ .......

-"+ • ~ . -·" .. .,..._.._ -

....

1

-- -

~

..,_ ..

.•• ,. _,Mote,

Ye ' ~•

*

'TtllS l TO C~J',11FY ®Lll ~ undiu~iiJl•d h!~ md aotJ W!.diel'lle.tnda ehe 1111t"u~­
nraa;l:llllfl d'Lti 11•~4•1.oo .i ~ motor v11hk.tl& d!cllc!~d 1.111
t~ ~1• Jhle mUJll' )Ill
•II ed ~~ .. Wtl'lo«:• t.ttw J1 I .
•l)t\cd t.r& nd mi:
WCCI\ lll•m "' l kJ
l whida ·~ 1.1nd••wwn•~1 h11a 4'g1$d inlf\jzw~ty llienwloh,
cbil& ,,.lh!llM ill lliln!t'*1

n.14 i•~~ialbn• "~ thfll19 ~ lih• "'"•-.. t'lf WC

l1etm ffll& J a• ~a.it Ill( this

A111~-.

(t1Jt4il'lll ·t1)
1'~ u&:fer.tdp~il•i"' tr.> dMp:iee i tfuJ a on:~ ioow11 vlfhi
•• ll.>l!lh-1Ji• •~ ~- h1m10(, od ttqwei. dle ll!d1P1n} Jl\!~rve
Air;e~n(ltive N9. .....
1

Pilll.:al .Allf?n~ 0i th11; United t11~~. cc- 11ct ¥lC dmglv I ~fl
~tcma~Na h wllini hl~~d "'P"'' ~ _.Id Bit • lt'lt l1f I~ tlitt•
11.~c1:11ri~lW11Jlllln
l)t/ fu!W~. ~ilid ~n~ 111 uthr.i~ r:.d m ~~ie ,, .:h o~h .i/ 41!lpoeilllo1"
~rcsllio imp~bt.
l)f lllllll l'llcitor vetllc;Jlr 11 ~ dieema pro~li.
~nk '1F lln

ra.ndtl::

°'"

1 1

ritlti Q ,~, u~'~ltlJ, aml
$iiliJ rn!l>tOll' ~e~lte :Is d~li;;ien,d to l!lt. d1 ~n~ ,.. ~
le l!I ~lfl!f.dl '•M~ 11.i)t t ~bllit"(' p11 t"•f:11i11il:dll!J,}I 1h11- i.atll¢h1M> ~l ~mt f 4n!k ~- o. ...~- 1
fiWJl~'!l.lli• n ~ 11\e Jllll'«;~te:dli
~Ion ln ~p11ne~li!Qn _,dl the b~ndtin~ of 8IUJ mil~ v~
1

1

.URPI,
1'h• widet1ili*) fur&hd ll.'1l'ei111 uJllln ~ad\ t.o rieimburae thAit Fed rd •rrit
oi true tJnic;1:cl 8eottt'.11 in fol~ for 11 q\af~a ~d
ilia ft.ion Qf s;Ud lllr..>~or v~bide, ru14 11~horl11«
~he
wfth
1
ttir.penlk:~ l.nc:1J1rrlt<l in conne,i;~
and in~Ur1.lctQ sniiJ &n~ to Jed\li:i• h1;llt) ~e pr01.Jeed11 ohe .s le f id ~h)f 'l(ehkl'Ji
811.n~ of Slln i'rand~o1 Fial Ag1m

any o( INW'1-Qipe

1

Dlif

SI

CO~D

0N

1f

I IL

C>l.

D
II

. ." f.....,.i-.., c.~

l GA DI

*

t!Wr ~· "lchkllc1 tQ Rl!Alpl~ center-.
l\1(1A6.:utea wil& nQl; bit flll!J d w
No ai.aur.mc,. wti~~~1i1r c ·~ 1'e 1iv11i ~- "' c,:~ will! ~ 1Jrl1ibl1td ~ 40JJlll fu&IUC ti~l•
~II" ha.viii •hi: m~r v hid@ llOW plll{ijjieq l>y Lbltl&' r -~..d iUI th111l. ~qj~ I.I#,
'Tiua U1,it1ed

my ii 'll~h4.\r~~' tn i~ ikt"!® to pu,.·~

flatef

mueo. v.ihfulell

homcv11o.:u1ea,

uJ, IOAJ. .- ~•hllriv-- daa~d raf
f'dPf kli • 11i.;u1Ui•Jn, ~~1)11 11IUcle1 m11oy be
by die ~wr pdvat.ilir. wltlwu.11 f.C v1.e"1JUenlal int1111feJeni:' or ua.iil~.
ALl'fi~ :rlVllS OF
'ih oe)111~ ul'cmali"l~I PflllMnt.ed

'l' RAG& Oil

w ~he

~VII.QUI!!

*'"•" Ifie

Lii

ho O'-ln~ a AnlltOI

ivehixl1 a,, Iii foi1Qw1 i
_.,~~· I. "ft> !l~Jivirt hl• 111~ v•~lcl• bi ~-"";:d ~ri1 .ltm~
~I II'' l!ran11Jlll!o, iii! flafolal Alin• l>f th• W'mr..tr s-..1. lo«~'"" t et\111
<llllu1,'1 tialt, 'ftl.,.ollt !11111\lr..-j:tl wi.l11h nor&jJ!t "41, I., lio~ ~11;•, b,
n ~11•• reia~ (.a -·~bly CA11-.t.l! 01 Dill.. 4~1Jn•~ Jlan" ~nd

flr11~r
"" ~I• to

Jhfll ,r~e o llf!J gn1dii;u1 to •••oiiljljl qr rcca~ture. u pJovld11d by l~i.v.
will noa be ml1~11d l)y the C!Ullodiuu of th• m!ltor v111hl'11-.

•It•

lt/ip~ ~~h1~ of 1~11 "1~~'" ~«hl11h!, ht 1111•111',
J. If '"~ •"~"'" ~
in aiWiclo.. rt> ~ f'"11oln1, 1r•1M1ht ill• owrteir~llip !ltrti6cau, d ly
111ndor•d•

rn~l't gf fllllH·~ lie of 1 cba~ll&;tu whl11lt will 1ubj1cD lll<!(ol' ve~lp... IO
a more or 1.. ra11c; dllt&dion.iol\.

,4111,,,.wt

:r.

Tp ofer lU1 111¢111 v~hutlc fo1
bad:

IJt

'° d\11

United

t11.h1 011 nh• foQpwln1

1'h• niqeor ii1h1doa wilt be at.,rJl~cJ 1\~ two d1~r·~~cr.t"!Cd ppe11Lteu
n111 may buy ah~ 111qtQt
a11d1 •n It• dilc~atli;1n a11d 11t ip, opl:iPll1 eh~
vehld • n~ the '"pae.fijdc.i p~ille whlob 11\illl M~, )1o~nv1r1, ~~cced 1h111: Btu"
llqQ~ whpl~•ale llalu11 la the loelloflt'lf i,ih11re &Ile pµ1.i~11.. ill cfi1111.1a1111aicd,

fHi"~~ied 'YulJe IO tha~ chc •vauu~e ha1 nt.> 41q11Jt~.
n n~tollll<ti

.ii• Vn~o &acu 14rili b• c111111111u11litti~. l.n •u~h.

DBfl.l"iflTIONS NfD CONDITIQto!S
Jnclud11d in ch• term "luoto~ v~hicj.rr," are chi follo,.,ln1j;1
I. J>aHMn11ur ca••• liall~ 111d mt.d1u,a. H11ivy plWHlnc~r ban Ii"' m J
to c:oinit wlcl\ln the pt 1teha•able c~~cpry mullli ~ ohu11411J 111 " mttd urn".
~~ ~he A,m'Y b mic 1uho1~d1 to pu~~h111e llilY "'!,ttll'Yy'' p11•s,n1111,. ea~w .
l . Motoroy<ifta.
3. BullHll and eiucb of

' ~r11cb ; and

fURCH.ASll OF MOTOR Vfi)IJICLE& BY l'Ji&
l1Nll'ltlP STA TES

u.

t\ lf U1i1 1ull(lU~1 i,'I NOT tbd 1111,ol OtU!"d1 of t/\e waoto~ v<1hl
In orclllJ to · Hllllioti 'o' a ale to ~hu r11:iy, he u•u•~ prl41en• •o Ilic P11d·
cMervu Ba1Jk of S11n Pra~11eo ~ Phc:al AIJcrllC of ehe United
may be
St•~•. at th~ Civil Oimtrol ~tlon, oe 11J~I\- 1>1!hn pla'~
dlm~ed 1 t~ie follo~fl'll

••al

I . 1'.111i1~ratlon cenmlfli.:11t11, ~ul \l 11ndo011111!d.

l . The aarcrm~n.e i>n th11 overw hueof, doly 1l1J1Jed ud wlhncllll!d
~ . Such othCI' authoti:aafllon and illlUr nC!ll .u may be rcqiJ:irild 'by
11\11 l!•d1tal Rc11t!"lle Ban.Ill of
lJnillltd Cltatn.

ara Pnnojai:u , •ii Piaal A1e11t of the

'ln Cllllr C~c IVIU!IJlte I• 1)0t Chili 1~11al OWIHf. ,. mu"' b11 11l1arly ~nd~t·
lti1-0d. lhae If the lndiebudn'"' illlil'I~ th11 mot111; vchldc ~ tq~at ~ 0111

tfll(lt.Qrl, includln~

all t1pc1, inr:ludil\'I pick·up

~ftd d~Jjv~ry

MmJ..tnJdt trad'411,

Jt la noc lntcmdcd tu indudc within &h;rul}I ~~01 velilcl1'' tbclNI
illlf•prop111ll11d 1110~01 v11bicl1?1 ~ulted only for farm ope111tkm .
ln the event that the 1111' of •llJI 111llll0r' vehiola la not uomplo::lC!d oi
appcare not £11uible, thr l!edcral Ruervc B11i lr. of S.an P1"11nd1ico, 11 Pi.tnal
Atc•nt of the Unitod S~llfll, actin11, fo11 nd u agent of ab .. 1vacu1?cr,
r'811~~"'' the dahc to store 1u111l~ mot.Qr vehld• Ill the Qwne1·~ ,111r, 1u
above m fol!ih, oii ·to make 11MI at!Utr dlmpolltfon of au.ch motOf! v11hlcle
an may, in iCI wfc d1-cretlo•. apptar to be jus~ artd cqui~11ltl•, indudfr1 tt
tl)e ri1b.t to ptlimlt ~he l11ai own~r of 1uc::h mocor vellfolc w tllkot Iii~
lt111l rec.our•11 for rep~n or o~.
b I~ in~nded chat 11\1 11hove pl'Ql;~durc will pro'lide a feauble lllAll•n"
of p~otrqtfnlJ thr inr.errlltl of evacueu in th1dr motor v~hiclc,., wlthtM
pr~judfoe to lhl! lnt11ree~ of otl\trw ihcreln, '"d •.hue wiU ef11c:i a111 equl•
~abl• dh1pollitlon of ~urm proP11•~;

VIHIC

'._,,

_ Radir.1

..

,...~

-1._,.. ......,_.. '
I I

·- -

,.__......,,.._ - · !

'

#:J.i;M

,.....

'"

1
ffi 1 'I MH;i- 11 'lit

'"'''I ,,,,,

' I lf I

11; ,,,,

I•

11 11

~

1

f{.

mn · 1 i"i'

'"'* ,.:=;:; '

~

11w n:WC:1"1r vehiclt -~ ~ ~ill fur~ 111 ~~l(•d p ~ f11~ .,_At l!llnt $;1.1 l'~ancifii:.1>1 aa Plarll.l A ne
of the Uniied SMtll, ti dll¢ eole risk ~ '- unda;ign,d 11 i4\,._rec4 " -· _. Jill~ !Oii .re1po.11111i)Uity. li)itfl be wumed
byi ~ :Perler.al Real!"°' U.d Qf ISal\ ,,f'~i1120 tor ,•nl ~ct , on1ialriQn I In eo11ne;::~iof1 wj~b illl dilfp<.'lll~lma1 bi,. 111id1trllh'.lli>d
.I
tha$ 11)1.l l,naur.i:11a ~n be p l idcd ,onT,... thJa p1omertv.
ll
v
,
t11 f "1...
l'

I

Jt

I

~

1

.) ' ..
, 'I'

tu~•~•

.,.._..:____.,_ -""'

I
I

.

r.::

-

"
.
~

d 1 ip•IUUof~:. - ~,;(.~ .
I

fQf

·!

~

I

::;

'

.

A

~:

-· . . -"t'·-.,,.--

:~-.......-.-...

~--~

,-·· . .

&1>.-111cnth-1g el1ir , P•&.1a~ R.W'1111' &u1~ Qf ~" t"~411ci.i/co1
Fl.sc11V gr,1• -qf ch11 l111lkd Seat1J1,

·'

...

To bit .;c~p~ed for 1m1~ by el\e lh1itw:d qtell Gowrnmit1 •• ~
vi.biol m~ ~ ip ~pn ~unnln.i 01·d ~.

fflQto•

-0.

roc.et.h111t ~
(:a

ie~11eriri.ti •nd eo~b:~~ a motor v-shfola ia ~~ follbW• t

&~'- Motor Vf~icle 1.11ri~~ra.ti<ll) Cerdi;ata f0t> r~
mout be ubinittitd t &bit Chi! Contrdl Suetvn,
a~~~ cop of Phis for111 'tl.B-3) "1'ill t,h¢m, be piiep~·4d.

l!l•

vehi~te

Cb) iwo copl!?A pf thia fo~rn, togv~ber wil!I\ ~h~ Regi11l:n~i1)J1
hnndcd to tllie evacu e for l\J• ref!ttntb~n
(~rtilic:a~, will
mbl)· O~nter. The uurd
until Pt\val t ~h diisignatll!d
copy will be r painerl a~ the Cliv11 ()Qntrol in.ti!J>1t

(c) Tl'ac e-ia

. wiU. •

v•~ld•1

ul!ll

•c

be ~v1rn an idll:n~iija11~hnl) •aa Whkb he
ly • ..., *trN appu:i®a, of lbit ~

~11

lhbli' Or111eer ti. evacl,l~at will
rrival ,at
dlililltr tr~ the rJpt~nt1th1ie of dMt lledtraJI Rne.1Nie &N!
• ~ llllt 1two 'a1pi~e of 1hii1fl1nll, the ~
d
tile ..UiQ!le.
aad .r.be by1
0¢rtiil.ltl.e;
CJiti Ion

( ) C>n

'°

or lhe Pitdctal B.~l!HVle Banis; qf &·n.
Francie<:<> will check all ''umbin ori ~h~ fOJ11t.1 and i6 f~m;l
ti) ht· i:!>~l'e£1t wilt 1~okrlowledg1? nce4pU of the m ~ v~hidt
by aignM1 """ ~Y of tJ~ for1n 11nd delivering iJ to die

(e) 'The ·~p~m~t{'i~

~Ql)a .

iJt tb4f! moCOrJ' vel\ldt d~ribel:J fn ehit fo1'Jn ii la&lj damqtd, OI' ditaerOJUfl
·u die nJt~t of nqligeoc;e while I~ ii in the p<lll!lel!lion ar lluaciody of tfw
a~a, or: any a~ncy ~cdng lot it, the Coct1re111 qf the Um.d
Um~
SrAfltl will be ;ultcd to t..ike appmpri.ltc action for the be11dt ot ~L
owne:r.

11

!

..d.11 Bi'IAll

'l '•d•'f•l ett•n• !Ila

o,r

se~

raaq.$.

r:i

tn

..-•i

R•oe1 Hd °h'Ol!l lhH H Jlroper\y Department O'I ,Federa.l Res1uv• S.nk ~ Sawi :hul100 • lho•l Ac•nill ll>'f 'tb,e Un.Ued States , ·che toUowtng inc ~d•n.b t~1 the 9'bov
d•aor~b•d mo•o~

ll.

vebt l•1

R~g1,tr._uon

ertlfiaUe

owner1Up Cu-Ut1ca11e

J\d~.ress

-....-.1

).,..

A,;

i
ii~

i _.......,._,_ _ _ __

· --.4:-~-..,...N'.....,...,~fl",/""lll•~I~,
D.Ji13en e Platea f'l'umber: __..._ _.J!~

11>d.n¢41'.t'hi,a 'Hlllh~e has \leen JI re hue di by the TJolited Sta-ties OoTi!ll'llJllUt,
'lU.Ue ~b•nt~ wil!l nob ~t~teJ;"red on the ll'•cord,s1 ot' h• Sb~e

ot

ti('

:::::~.4Jj~' b:'tzti,.,__

t~8•'l Own~r 1

2.,

~/Qr

O•l!lo~cfa

• • • • •l..,ft""

.t:J

~h1a ••b1e1• ·~ll be reduc•d to Ju.nk • • • •

ietCJ:r Vehic lea Dep111r11mer,1t
1

State ot

Cal!for~ie

lllHl' SJ.rt

'llnn

1.

~lo

ac.li:ie..,d o r qnaq

.iilP:C

P•.>'f. lie

1rl fr>~:r 1'1rder t~ ~h$ anil:>un.l of ~-..~'UIO;~'""--' ~ll'ittg th• ~mll'ch-'H
l')f ~'1• l!I01i"J,r ,;eh.11 ~· uc1'1beQ bo't e.
'Vt\.L me or ehla! w a o1d to 'tb Anny 111 ad<>,,rdance
w!i h. U1e in tr ciHons i11en to ua t the Ume it wns pJ,r.td'ctd u.nae-r

Th.e p~:ro e pr t~e ha6 been bneed upon a~pra.Lsal~
~ur on~ro~~
made by· oom~t•at, n epend nt eppret erB, ~n aoco~~lnco wl\~ the
on tho Tev
condlUonll ou 11n
etit~tad 01ur authority .from :yo

or oui,- Form ll'FW·4 .tiiob. onn·
to C'r.>ns1J111111n·be tb1,, t1•e.11seo t:1ib~11

l'H

Yours

ver~

tr \~ ,

.,,,,.. ·

Hd 0, Bold
As ~ istant

Manager

...

I

...

_O\V.A.t
'.t(J o~ . ~0 ·h o:f R$>!llond.:U onu .
.A,'L) 1t' 1't.h ltld 1f

f?
~_, ,.. ~ ,...,..,_J£._".:!!!,_

.,_,'f..fP.

l1.1ab ~an - ......... - ... ... i..#;:. ~-f.1> ! _

~:::·~::-~

'

!
I
I

W 1$ 10 01 TlJY .,_ill ~ \l.W..rsllflled • .*'-!Id ~!'I W.d•r,tanJ.\ tli. M~ll·
Ull1I tti rM•• '*·~(JM .._~I~ tM ~lilljAtlon _,, . . ~ ~hi·~- ~d' CID
W C.\
'lllH~ f.b() U arii•~ ·~dieto -~ ~-~ ~ •ftri• "-• tJ
a1 ~•lmqtt~• jl<' mP4 ~~fo)\ ~ ~~"*~ hU ~ ~IJ.t1'•"'1 '"-'*11M•....
~ ~/cl ~r.,_~,u~b~ ~1'111V· ~- Pl1! aWi Wi.t'I•~• qi W'ttfDA '.I ' • ,!',It&~ ~1r1a ~it ~E ~.
.Al a~,~-.

''>'fl

1

w1,)0,,j;

'I 0
<lo>i..... 'olio.,... ol lllii jf°"l*IW •el\i<lo ""'1"'1 lo
Ab ll'!'lllti~~ N . "'
nf!11111lh oni th!.! ~ •~ hll!«df, IU\d ~q\11ti!fl th~ 1tedtll\1 lq.r\'.IJ
81111 !> Sa1t1 fmn~i ·, ,t" f l!ll.,µ: ~tint E ohie tlnitiei;t 6~ta, w ~~ ll4t.c.prJin~I')". l~ ~
1,1.Cl!()irtplillhunc o~ whit tten1~1m herd#t lr. retJ, p,_.. b ll!iild llWii. ~ •~ ~le -..
CJl!it~IDl'l, b11p(J)IJllib1t Qr noi. ¥•11111W.~ •id!~ 14 v~hon~itl.l tq, ~c 'j.M)b\ ~ ~"tlllilllon
q 'nJ q~\~i/(lr v~~4' all "- ~~tu ,l'rtlP'f'•
,

1,1

' ~·

Irr

• ~,

'o

ki4 ~9~r. ~~~ ~~nil) ~M, kc»k. u ~~,.fill!*'. ot .iw ' ' ' ~ "".
1
ii li:C,, 11)~1 Uli~ i~1 Q, , ~.~~titw ~hit.k~ IJW"" '•~ ~fc,t1 ~~ _ ,.,.,,, ·-'' ~ -~ .!. V'r
flii~1't fQ ll'lO,,.,~I~ ...Virh 'b" ha~ Pl ~1t,or .j chfi1' ~ CW.~tip1"1lr~,, Ir~~- · ·'

;~ • ~~

••J

,~,..

I

"
....

I

'
I

~

J

1

!I.~

II

lb. 'IJbderllll!'ll~ furt~r . ~ µpc.m ~d. oo ~1.1~11t .is. :Jil<k\~nl ._.,..,
~~ oi ~ 1 JranQiflC(\ Fl~ ,A.it~ (>i ~ \.tiilwd ~C.. :ia £uil f all ci~ a.ad.
~11-penae• ~1 "M'°lJ If.I illl>Rl'Mr~~lon 'ith ~lll' di/1~1)111m~ o ' ll!.IJ41t1~)t'.4'111 ~'1bicl•, Eµ1d au~ , ,~, .
Qin~ ~~~ ~u.J B.~Jilk ~ •due~ Erl~ th~ pr~14t,'la pf ~. ~~ o mid ~lqJ viie~lt , . ' ,
1111.'lf

~

"

plllljllu b~t;\l!.rr~f.

t •

~
A'
-~~~P.,ll"~~{J.:1~-- "• ,.....~ da~ of..,.

'

I

•

_..,,_ •""""··· '"""•' ~!»lli): 1 ,1

~z:,,·.:s,
:.w. 1 .. ~~-··•,..,:-:,
l.L):.· .fi '",., I
·- ~
~
,. 11.l.j;
hn\i

'

- Le..:·

~.... ~·- ~Ji:

~·~'
;

I

,

I

'

1·

1,

I'

~·

· ~I

; , ,

OURTH '\RIM
D
l()tlr
ll'l INE CIVlL (.:ON'1 OL ADMJ ' lS1
1

1

• f1111K!iii1=0. ()~·

TO ,EVACUHS
E6AROIN6 DIS~os1m1ot-.l OF MOTOR 'IEHlCLES
INSrt'~\JC1tONS·

E11t1MJu._•• ~l PIP' ~ p!Ulli~~d "'
N1>
to

1,1Ja~ wbu,~c-1'~11! ~

1

1,111

jlvq;~ ahjl«1

b,.1(1C; ·~ nwp1~~ ~~U DPW •

horn

ta

*
11;

tht~ m.:i~ <Jd\id1t11 to 11~c~pdon ~n~r

fllllCUt111t&1wll

lie ui;tblt?d t ~ f ~111• ~
for. dl4•t b1div!i;JUl\Z ~ 1

WK!¢fiJ ~y ~hem IUCUJ1)1td

'f"'Vt \)~.µ~~ $~al.Uj ~'I ii. ~u~l1'Hl~d.1 In ~Cs d~l'lll~•).1 ~P pur~hlijle mQ<Qt ~wjijJl~11
1v~lileca.,

~r ~lol ~a~uae~-m. rAllWr 1lithii:t,_. OU..'JI' be •frl~rW, solJ' Qr otbr.wwitla ,difil'deild oE
by ala tlMIDC.l' ri~te.ly·. w\tlu>uc KQV~it~}ll••~fli i,u~d •11f)ll1e or illllflle!a.n.cie.

Al.'f llNATIVEs 011 1110.llAGE OJl
'fb• oi,hio al~matz..,q JA~11okd ., ~

MIJI

•"•cu•• wh~ owtt• a l!lnec>e

VJhi<'- •• .. ll!Mlow1:
Al'i~dti• J., 170 lfcll•~w ~-..., ,,._I** fllb »•darai ~-·~• .'-'111
fo, flJI)~... l!fJ cb•
pr ••,. Pll~c{IC!ilj, .. fl• iAP•~ ci•,~
l'IJhicJ;,. . .~II 111P11 u1 IWllli l!ld~l(itt-. I\,
9WM•'• ~ ~'•1-!&
t,. 0~111 . _ . t .. "'-;bly C-4\kn Oll oth•~ cblli1nt1111td plat••) .ad
IN Qf dwUadie' 111hicla 'will 1idl/lld milt01 lleh1ul.. eo
.mu.Ii o'
••f.ld ~.
11 ~ore or

v...••._.,,

.,_.

alaao al111 111&111,11,ill'l!d Vijl11• llQ tll~ -.ha cVll<lllhlll bu llo t~i.lt~ir.
nq ~le lo lfi• U11i~•d .51.111111 Will &11 &1011~"u".atcd. fo ~11c~ .rll in"~~n~•
~ y ctli\dii.or ~fl r11_Ro~•~111 of (e~J!~ll~•, -. p1011ld~d ltw llw,
' th~ 1lw,ll1
~u•tbodian ~t ~ moe111 11ejlli:il11,
wilt nu~ ~ ' "1i.a1d' hy
11f•11,~c

o•

•s

ll. 111 lh11, , lil'1'il•a 1~d lr•.al uum~r ~i e1,, 11Joe11r 11•li/i:'lc1 b• 111\1~··
in .WJ~lr.11l eo tllil tor-1e1 11-., ••·~• •h" own11/!1hl' ~11tifluli~e 1 dUly
endoblld.

••fftll•y
I••

,..,,.,.....,,~.

J. 1'o of•r hi.

mo~r

._.ldcl,

foll .....

to

•he tl'1ihcl

S!i.t~• 11n 11\e fl)llowi111 llui.1

Tb•

.!11(>ltQ,

and, i11o i611eb.I~~· a1l

vcJljl:lc ..,tJL bi

dl~ci.-1W>B

1

tpprU..~ l»,i l.'lr/il clfjri111~11~~d ~pp~allll!i•

ud at ill!I C!ptlon, d1~ Ai,oy may buy ~~~ motQ,

.n, •nralted pric<t 'll'Mch. -'lJtll no•, kPlll~I'. •.-end ~hu. 51~~

Boolli .,lU!J11... vlll111 ht ell. k:Kl11ili1 ..,,~~ Iba P'J.:c'h..,. ~ Q/Jl'lf.llllll\a~1d.

PU~CH~

011 .Mc>Toa VEHICl.&S BY, llW
UNlliBD S'l'A.tES

(\ , l~ tltc wiuaut u NOT 1fJ1 lcJfl o~ o~ the 111bl41 1i,likle1
J11 11rdar to a1ran.o• for a "'1• llj) tlli• ..Unay, bt mu11l pr~nl till abe iled•
•~"'1' ~ue:fVe Jknki ofl 511.11 Jlrll.co ill Piacal lr.1,At of lhe t/nitrd
5~atu, I.ti l'.h• Civil Coon(ll $1a&ion~ ~f llUdl ~t~.e, pl11c~ iu ml\y bm
dlr1ul~c d. th• foll~int t
1. l\it11ia~r•tlP11 nrtifuoic., d~)I' imdt>raad.

~. The •VJ*•lllA!nt oo 1~11 11v1tr~ h•r~pf, duly aign,d and w(~n~.a~d.•

l.

utb

od11111

i!-l-l~filuatiori iand IMUfRll(I ~ llll&Y ~ ,~quired by

the Pwde,al' Riturve Bank. of Stal\ Pran.:iaco, u Pu1111l A1J11nr l.lB ilht
Urtillrd Sta~.

la ClaiC the cvacun i, flot ~~· 1111111 1>wn11,, itr 111,~1•• fut cl111ul~ Ulld~~·
tt\""d ll'i•I if the fodCbwhm• •IMlllt ell.,. 111ot0t v11lllclc la •llwJ Ill> or

•Ii•

~Jl)
D~flNfflOHS
I

Cl'jM)lTTONS

l1111luded i4 •lie Ullbi ''1111'..lto11 vehicle·• an d'lc fQllo"'1inl:
l. l>U'!ll1111tJ 11a a, llith~ nd lljcdfum, Jla;a·vy Plljlllenil~, ~11~ ,., order
t1\ ~omc ..illfiJ11 ~he jMql "~~Ill~ c•111••1ily lliullt Ill! cl•d ~ 'lmcd 11111. '1,
1111 i~"- J\rmy Iii hilt 111.1~orJrwd to fil'ltlt- IUl:Y "liaavy'' . 11a111ri1•~ t~~•·

:I,

M~~iiyclltl!;

:t l-.• !lqd ,,ui:ib u, all !')(Pila~ IJ:sd1Jdi1111 1ifolt•11p anJ eaJiv•fY
ttuoka1, a11<ll t~~~o·~· lnc!udln11 ~iul·thld. U•~!ln.
It I. aOCI l.otnnded ~Q> jncl1.1d1 wlchin *~& t•~ '•111•l&o~ ~•hlcl111'" ti)'*
klf•pr1Jp~l1d mpaor veil.kl~•

auited onLY' fo~ faun 01iw~c1on .

th,,to.Ii: Qf ~fl)" l!loto~ vi1bfol1i1 it npc compllttd or
liht flcd~~ill Fl-•rvc a,,.; 1r, 0, Sa11 ll1anrilac~ .. liacal
c:11u11-t,
.l\gci)e of ch~ Uoired St11tee, a~*ln• f~ 111d 11,1 aiienf o~
1
l'<l!lll'Vet llhll diM to -~or• llA~b rtlOl.Of v1h.!1r!C: Ill th1 OWJ\U J •l~~I a•
;ibove Cf!C fo1tll. or tu ID~ltc •uch otbe;,11 ~l•poel~i1lo ~f .i1Gh 111oio11 vehl~le
u in;1y, fo iu 114)~ ~r$c;peti111l, pp« r U» ~ J'U!IC 1111~' eq11/o bl~. ln~h.1dir1J
blur ~!&ht w 1l!E~111lt lbt 111(~~ owri.eli Q~ ~·nb lllpcor v1blc:le to •altc hll
leg11l recour~il P<;>r repoeo1alon or pchcrw,_,,;
Jn, tl\11

•ven~ ~h3t

appr.1u\j Utl~ fculble,

•II•

It It intended< thae tl\cr ~lvt pro 11du1te will p~ovid<e a f•aail.tl• .,.•.,,.
of protrctlr.1 ~he inlc~eit~ of 11•11141,1ce.1 In ab~i~ lisq~i li•hli;l111, '!¥1f.houc
'prejudiice 10 tihc in•li•~t of otlum r.hcirt<in, and llii.u will tll4!~t ~ cqul•
table d apolli(ion oJ •1"111 propc1~.

,............... ., ..... .,,,......,)JION fOIM
w_.. '°'* .-.,.-led OIN·~~ -....a..
9.
~

Ae~•nd ~Jvi1

Nama of ~ ~m• (if daf•.-11t) ~

. . . ~ ' Bi;7__)·a /
E. . . ~titir

~~

'l,.,

"'1\T--

].i:£1r-:J.__ ._,

TJ~ at VdWt~..,.!~~~-·-·..,,- -·
·

t,... _.,,. ..,.
f; I i'ii

_,..... ' -

' rt"•

.

r· 1*··r -

'"""'ft ·· ...-: "'·~4'

t, u, ......, ' '
1

1

""I

!!i'!t

duo,...

,

I

I

•1t

~·

-·

;'4 ,.....

1

If

I

~...

1'..

-i•

. , Ii

,tm

·IA th""' f~ .le dal,i~ IQ·~_.,...._. &.t~• &U1k of San fmndoco, a.a fikal .....nc
Ttle ~*>' vcl'Udc
Ql ahc tlw•itcd Seara, ai the 10le 1ialt .,. the' wlde.-iped. J~ i. IF-4 ._ ..., lillbiUry or ruwicwibUa~r ahall )le aitlUmcd
.fpiaco f9f a11'l11 '>fl 1~ omJaiQCll in COf\11'~iop w!eb "' di.l(!l.18itlon, It la undie~st.ood
9'
by the. F~l kaerve ~
1
t
I
"\
• .L!..
/..L .f
I
tbiaa no ~-11.J)J:e will be ff'Vu;JeQ lfJ\i uue ~"°~·

,

~rii-... -­
f~

llli•ata _" ~----..........__~r··· .. ~'""''"'"'

'

==cc

.~

I

,

\ '+=F
di

~I

' •tpkd c,>•

To

1•bMa .mw&

.mQIOI

y

tor JU~~~~ ~'1d

"11h1t ~i.,n
~

r.ap

tblr Uni d
Qrd11r

~ t~ JIUptUnjl

v,iring

mo i>r 111£~1., i. h

f

k>w•1

lh!B s~~te Mo~ol' v,p.&cl1& Rercfucra.tioo Oei1i1ic1Ltt for ~
vdi/ql., Olllllt bt: ubrniM•d • the CiVil Cont1rol ~ti '
a~ di(u cqpia ol 11hia fi)ro:). ( :R:S. J) ~111/h!UI l)tt r1e~

th ht l\(!li11~.-11tlq\
(b) Two copies of tt.Ja form, toget~r
~ tmca , will bit llandle(t ro 1he t111111 lllt111 for h 11 .r etcnt on
mbly Cirntew. The ~hi.rd
un~il amv11l at the de11i~11at,d
40py wilt bit NtlL ncd , • the Civil Conrrol ~ii n.

1- --'

(c) ~ ev:ic1.1ee will be givie~ an jr;liQ11c~cllrif.lll 1r.1 whit.ii lie

wiU ..

!lehk.lt.

!llllf;iilJt)' , to •

~. I&~ ·-

.

..-.w, On•• the • .,~._. ..nQ
(J) On rri,al 11<•
di&li'l!et tq dMt ttpre11mtatjvc ol tht ftderal Rqr~ ~
f,e11 M chis f~rm, the - .
(JI s.ii Mncillc!O •h• ~
MtiOO ~. ud the ~

M 1'lle

Mo the uW~.

nip~fl ~in of the fldleral R~rv1e ~~ 9( Sllh
F,ru,ciso will Qh.rdt all uumber11 on the rorm and if fol.and'
to bi! (;O~ncll will ac:kl')IJ)wle.dgc rtoti pt tj~ the IMtol1 W.bkle
by 1ig,Uoe one copy of tht foun d <klivcrUit le tQ the
I

'

C'lllm~,

If d1e motor vehid@ dt!lK,ril:IC!;J, jp ~· form irt ltllt, d~l'd, or duliroyc.d
u die rrsult oE n1glige:11i;e wllile i• ~ in th& po.,ae11 oo .Q r ~r.ody ol ah1
Un.ired Stak11 1 or ~ny a~ncr actin1 f,,,r it, • Cin.~ · Q* ~ lhU~
Seate• will be uked to ta~ ppropriate a.ct on fot e'&i bend& of tLe
owner.

...........
~

' ll.,

**'"''~
Dti\,t

lllt•»•l~'

.~..

U•lrnt'

;li?J<~

ot

~o 'tihtl'f. 'lll'!l1 fo 111~1jf", rQ11til'l•
b , 1'll'J to fl i we f .L 1 ct-, 1,1/hde.r
"lll:i:' Qontl'ol ~
T" pti.ru tl.l · Id~. ii.
Hllt bt • .J(;!
1 "lOt'J
p .n t~a:J.1;1
llUl<le by oompirit rrt. 1
1.J'1~· n~tt... ·n ~ippte.i s1•3 , in OC H' ·rncie w.Lth. the
CQ~d1Uonll! C!utl1n "t on ~l°11il rel/'rJ:t e o' Q\.ir '{fo r111 FThl..h·4 w.~r.hi cn,n""
• ·U 1.1.hd our l!l thd :r,1, ·b~ :t'.tlotil you to c o.MJ.U'rlll)l'll!~ th :L ben· t.HJ1HQQ..

~L~h tbe

J.t . .
...

A..... (

_,.:~ ~

nod1 d. :a(J:Ldl1
~eaistant Ma°"so~

,,.,(_,

!.:Lce .1

7

a · L 1 ·rQ.

=.,...,.,...,....;;;o.;;~~::::~.~==::::;;:;;:~-:::u-.,::r

--.::.=.

--ff. ( ... )

--.,.-..........._._.....,......,_.,;

...

lD.

L. iO -.,..~.,..i.-...._,._.i_. ... _..,_~---· -- ......~- ~'41, • ....,.._

~O'rAL - - -

Dl · e

oor -

L

cQgl of l~ca~~1ttoti a

DB ,

Tholeeaile V't1.loo

.,
I

______

I

'

r~11•
1'tuS lS 1i0 OIR T FV Iba' the u11i.lunigp11d l1na re11d nd uqqe.r~~~n~ th~
Jlili t~;v1m11: hct1:111I ni{llldm~ t~~ d111pj)!li& !!In of ~ rt1.utot1 viohM~ cNlll!,ib.4 o'~
\VCQ1 , Fi:ir-•n iiRJ,3, (t~l bl' ~cilultt hie~td~ nd ib"10J1pql'li.ftkl by mt~111(tWJ hie.1tci~' If
'lili! Aigtllill&lle,\t h !J111ecl} wbl~hi '1111 und!lr.:il~ri11d bwt llrh~d eond\.ll'ffin~I~ ~~itlt

tl.01111 or11

n.f:l ln~~1111q im1;111\u1d ~

qli tihwe

fCJ.n1 ~.8·~ l1lf, a 'p1ut c:if dis

NII· ~~ ~ WO

Ajjttll!1Uw.!nii,

'lh~ nd Jsi@Jtte~~ ~¢.lli~H to diiipolllh 1:1! the 1&fl>t1tlllllr.! Mo/i°' 'tllhii::t.li rJordlnr& to.
~" fo~nh ori tille ie<11•r.su here-vf ml l'tquesta die 1d1tral tl!elllilit
Altel!n;u "~ .N1>,
B.tnk 0 I an af'llnCiat:01 5 .IFlllcul~ (\gvnt of th~ United t,~1:11 I •o " Cll 11c.-:o~nli"1ti.fY . ti th,:
(l,c.:oml(lfohm1:11~ o~ ch11 lcett1afiw 'hmJn I <1~d pf!ltill!l ti) •kl &l\Jl, .lit. !fa~ 111i;r
1;{11ti1<>n, impollj!ibhi 0 1• 1'\fj ~e11P.ibl • ~t:I ~ni ~ th\>rli1it4 t• 111Ali.¢ J.lljlll Q,Juu· ~~~l""1Jlt

Qf !Ja.ilil
'

IJll)t()t

~ kjl!fle ~I) ~~ de(rfl& l),tO~llll.

~/ UQ~,.f~ Ull
•
, j ~•. 11~i:.!1 ~il~G Ill? b.'~ilit>"' ~111·ci~~n!iib!fl131(1 ~l ~11cl. 1>iaa.ld M~ f01 ~. C!!f •
sioo ht1'01mtt1tGtiiui1 will\ ilh111 b1~ndUDi q~ ~id 11~Jr ~il!f\i~la or 1:1~~- Ml:ilt:
11

$~kl1 , n ~~~ v~~icl , ii. dttl~~111J1ed t01111td ~11"~ 11.1 ~lie

'6· ila"1 of

1

th11~"of.

., . ,"'1..

1'he und~Mgnl!d fu11th 'r agriletJ1 u,pi:>n dtlin11nd, to reim µ• the l'lldier"'~ ~
oi San f i11tn\;f011to, Jliaelll h~~nti Qf t~~ nlt11d St;itea, in f4D fO( all ...ga ~
e~~ijlj\!8 lnc1.1P~lilcl in ca1u~~~blo1'li wilh ~hll' diap ition of ll.lld n1otor '11thide, nd uthorbe1<

B~

•11.kl D11,nk. ~ ~ll!d1,1c1; horn eh~ rlX ~ E •hit ~I~ l!l~ ;ih.l R11l>~P" ~eb4~le
~ll il'IC'11r•'1ld.
2
{i' ,
,
')
"I
'
•
~n _; ' • I . ,,·i ,(' ' "\.
rt.( )111<~r·.i• A ,..,.,.;.,r .1' ·h
Exeatired ~ .... -....,.:..;.,._,_.. ~r::.. . ,.. ....:.-.. -~ fs._t•"'1 _ ._<1.1aj' o _:....~ .. ,. , _ ··-·i 'llll"l

;u~d i.rui~~l.l 'l:li

an)!' of •~tc.h

/ ./L
I

~'

,
1

I

J· .~r
~
. ~
.~
.. ~,_
-~
'
•·'·~"I, /I
'1 )
I

111Lmil y No,__ ..

·~

.

•••':__~··----.,.........,-,_,..• _....,.

•

Oil SNS& Oftl
llJJB Cl'V H.. tO
r.11n1111-to, C.lifprna

UCllONS 0 V~CUHS
~6A.EIN6 DIS,05ITION 01: ~010-, ~ Hl,<3 ES
N$~

Ila

f-.,~uca wil~ ~

'*

~tje~ ~ ~ lh~il ~tor

1

v ~ir.1#• tQ r~;=ep~!pn ce1Lt~ne.

'NQ ~w:1i11 llfi.~vir c~ be jli.vc~ ahac ev~cl.lCl:.il wilL ~ r~blttd t llO~ #~tun tin)~
iQ b,.ve ~ mlll~f vth~l~ lll>W QW~~ ~t diim .r11~-'n1cd f~c ~MID inuliv·iJ~ * •

"Oil: U1~d SRJ~ luimy ia 14iu1buf~, .i.i'.I ·~ 4~i11,Pioµ, 1 ~ p~~ll~ inot.q~ iV,,itU~le~
~come.~~u.

bf •

.~ ti) cvaQ11~e!on, ~r v1.bfole• ma;r , •coR.d~ l!Pllll o.i Ollh~fflille !ilill~•d of
ovmer pri"a~y ,,Jth9~~ p-wrtllllttntaiL lnacdere~ am uelaraiM;e.

11b. qC.b!IJI' ~l~abwa pnllllt'cd tu 1llie 11~
"lab

J•

wilt>

l,11~ lj: I' lll!,f1'111Qd 'l!llW IO It.~ *11111 C~ll!H!I fii!ll 0 lqitily.
p •
'"II wl• 10 di4 IJ!lliUd ·~1.- tuJll b~ Q~~llflllll ... ~li. Jn •u~ ltl1 lisllt&&lce
tllii ri1&hP o{ ~''Y QHditipc lo r• 11111111111111 oi: r,-i~ll~\1•1, ~ paoyid~d i., J.l\w;
..,1iu noJ b. rt.W." ~!f •h11 ciu.wda-..i r.11 O. lllt:lbll' nbJde.

owbll a lll\:I~~

it(• ¥ fpilbwll;

Bim•

••de•al

~tv•
~,,.,,~""' ,. . Tj) ·~WI.._ ,..Wailt ~
ti~~ l'#ln~l•~o.. ,.. ,""1111-..1111~ ~-It.,..,.., Jor atow-1¢~·

•11•~1 :n,l. ,.,_. ~··"~~ ~~ . . ...

~ ~

·~··

~ ··-~..,·~~..~'

llllM!f

whichr f~

_..

to~ Ub)ccd

The mqlc>~ vtihWe will lie apgniMcl byi 1'1'0 dill,.nrtated' app1~fKcni
and, ill it1 clilllr•~ltJn and '" I'- opti~n. the /\JiUy may bu)I th. mol')t
v111\il:li1: al the appral114d ~rk• wlU4b .is!MI no~, !\~wirier, UQICd &1'11 Bl~•
~Y 111b•n th• JIM~~ ~ 1:P,'~\.i111m~t·~·
Sl'loit whoJ11~ cl.hie in

u.,

PUMCHASI$ OP MOJOl ~10.11$ &Y 1'H'1 ·
UNITllP S1"ATES
,A.

1/

111• liV4'ilH ii

~OT

1111

k,U o~•r of the

1Mco1

v•IJli:lcl

Ihc Arin1y , ~· mu•I pm1lit Ill> the hdr
u~~ R1~1me 81t11k! of an P~1nd.tco 1 a~ Flac11~ .Aiitnl 'If th Unlt~d
Staha, a~ th1 CMl1 Olouol ~tatiQl:\1 or •11uh1 oth~r 'pl1tce a~ l'l'~ily ti.
to

d l;egfcd, tl)t folt0Wl11i11:
1. R1111'-t,arlon c1ut:i6i.:1.t11, duly e11doi•d.
1. Tt,,. 1111111t•mc~c i>n tt.111 revrrH llelieo('. duly ilgn~d a1td 1¥llpB1111~d
a, Si:i~b othu w1bQtla1mion 11;1d. a11111c~11ce •• may fl!! required b>1
tll11 •~••I P:•11rv11 Bani o(' Sall l'randlc!lt\ u
tt1nited 5tal.'lla1

i. lf .11.. ~f'Oli•~ 1$ ~"" '"'.,.~ IJlll!f ~ d •"'• 1'11¢o1' )lfl~J'l~. he. "',....
• tbf!' ~<1~•1Plrli• 11•~•* 1111 ' 4wa•'-~' ' 11•Jti~_.,, .-ub;

:a;.tdjJi~i;

..........

1111c:o• iv11~!da, '°

c.m on chti {oll.Owb11 bail':

in ordH to a,aran111 for a we

~

~.IUI& ~-·), ~

• .,
..
'"' _ _ , ,
i.., • •
•1Mlll of 01c:1al!&J ~ ~e a cli1U1M:ti• ·~ wl.lll •llij.ct
• IWI• o~ Lilia rapid dcu~,lo,...,

Al•~;.1 ~. To olcr bia

Jn

'i.cat /\ •llAl ol tlWt

ln a!l4i1 the cvaaW1• la l'IOC the le1a.L ~ocr. lt m11At. bi ~le1U1lJ undc1r·
ct.IX!d chac if tb1 l111l11bcedn•• 11aI1UC the llill>t011 ,d\jcl• Ill •it~iJ IO or

'

fnQ]tiJird !h che l•r.m ''motQ~ vellfole'' an tl\1 follC1111ln11

l. Pll.Clilili1~•~ Clan, baht nd m4dlum, tf••vy pC1C1~•111dr c••• ini q,4..,
ro cow11 wit!Hn, the 11urch~J1111'>111 ciatfl!tbr~ rtl.UICI be da1111d u '"m~dwm",
all w i'i.rmy 14 110Cl ~utlu!il1114d to 9wuh~ an,y "h~~'lly" l>l"llit"••• ell,••

l . }'4qto1cy\lllia.
3. Bu¥1!1 -~d Ol.lqk» Q( I'll •Ill&!~~. lnc)Udllll pi!!'k<IJp ,~!Id !Jir(i,lojcpy
'r'11¢li:~• nd fl'll~lio"•i i11al1iclh11i •-inl•pl'lli:k l.staqUora.

h U. o!lC
1t1lf•prop~~d

-withi&) lb• ~·m ..~~ "'"bit11\1~ ti\~
mocor vc~Mll.:4 •1ilt•J only for farm opu•Uujl.·

~1141id to Jnclud~

In oi)e 1venc ~I\~ chit aale cf uiy iup~or ve1\.ld1 11 n11c comph1ud or
appaiu• no~ fcil•ilbl11, tht Fccl~ral. Rhli1v-a 811nk of $~n Ile 111.:f.ljco, It Pltoal
A111ll o th11 lfoit11d S~ate•, acti"ll for nd u agtht M lb;ie 1'llll(llc11,
r161l~vila llh1 1i11h~ co l~<We au.ch nl'Oto.i ·vehicle 11li 6be qwn,r· a riak, '.Ill
above 111!.o fo11tll, or to ma1t.• ilu~b ,j~her dlspo•ition or •µ1ih fi!otoo vte!bli:l•
u m~''h in '" 110l1 dlis.:111r1il)I\, a~pu t hll be ju~o ai:i~1 c.qulb~l\I~, illt1l\11bnl
~t·u1 fltr~l Ml ~,pnj~ ti\" l1t11~t ollil11~r of. 1u11b motcir ntll,ljc 10 tak1 IU1
leaal rt1100111 flMl 1190111eMiol\ or o~bet:w~.

11 ill intended t~ac th111 ·~ 11c01:1tdurv ,,m 11rovlil• it fll~#IM• me•~
o( pr11tacu1111 lbc bitcrnn• of 111111.iiu~~a 1111 111.t!r mr,>tor -.d1M<ta1 'Wi~l\puo
prtfbd1ce ro chit intc•t11l• of pchen cho;m11. and c~u• wlll d11<:t ""' •rJWr
1&hlA1 ~~potitioo

ot 1ur:b ~ropcrt,J 1

V HIC,LI 11811 U ION
,.................. .., .......>

..,
~-~1'.~0w~

Nl&mit

bpl Oiunu CU dlJitwne

.i. ...

·"

'b:pb; j . "" ! =1

.;.
),

ti

•

H

'·

I

~

I I

I~

I

I

jl

(J.

mellQS: ~clc -~ thliit· fo~iiw ,de~ lfJi .i.~.i ~- f.tlutlt of S1tn ffa.n~1*i:h a fl«lcab pnbf the Uni•cd Stat~, at tM I• ~ &J ,IJi• ariller.t.l~~ It. 11.11 ~ tllari M ·~ or r~JX!Clttlbili~y ehail b, ~u1111d
by ei. fede,al UC(Vt :&nl ,,, . S1u\r~~Uc~' ~9' an~ "9fi QoiissJQO ~'110µ. wiU,. lta dill~ lion. le la un•~~tood

l'be

• • DO

·~i.1)(9 w~l be PIQY~dfif qi thilf,8n'~'r

?"

. im~..

Jn

I

d

i • '"'

1.

',.j· ~ 111 1
' \

I

"1'11

1 "

I

' . l::I

'1

:
1

01

I
1~ \ /_

,

t

S'lg11~~1e of 0wnflr..~~1(::'~f"'
I

!
1 '{\

\1
I

j 'I

. ._,. -,. . ., .

Ii'

•Iii

Iii

'

~JVL~~

\

•t•

""I

'

'

'

ti

I,

ii.

.

--...-f(1pt'u11,,ting ch41 P-11d~ral R11~11vc Dat1~ qf &nifTit'nt:iillio.
·-----.......·-·~...-,...--~·-

PiS<-111 t'.g"11, of tll• U°"'k& Stat•~·

~-

'

llWfl.ll

•c:itpt.ad tor ~t ra~ by ~he mlled, State• Oovc:rnm&t.Q•~ ~h4
w11;fi1cte m~ ti,. a.. fl~ ~tmnfo 11>rqe...

1~) 'Tb~ ~a.te Mu~or V'1lli:illl l\l!li{ l~n..~loo C1111lfillf1.\'ll! for th~
'itrbi I~ llll.J.llti ~ 1.1bml~t11d t bie tla"ill ~ntrol St.• ~j n.
Qtd ~1 ei;op~~ of cfwt f rln f' · ~'1 ~ill ,~n be ~re~-.4.
I>) Two <;PpHul o~ MW. fom). to!l'I he11 with the Regilits~don
O«r~Uifii.:ate, will bl- liau1kd ~ ehe cvlll!.'llee fo~ hill ret1?Qeton
~11 '11 trlva.I a ~ dee•ljll1f't«d A,llitmbly Centllir. The ~hird1
~opy will be ru11 nL!d I 1h111 Civil Omcrol S~tlon.

,ci~ 1' e ev~ Will be giv11..- ' t1 idetl~lic:.e£<lfl ta,: whi..:.b his
d dt1 ~ ~ • ••r. . .rfn-. ~~II'~ .cllli .,_.,,
~ehide.

fq) On rrl-w~

iU ,,._ .~ Qn~r l~ • ~~11'111 Will'
dd.ivcr tp the rcp11i?ll'?lltatiVt Q~ th~ Jl111~ml1 ReiJel'V\'. ,Bar.ri
1
ol Sii11 ~ •~ ~W'O rtoJ>fill• Qf ·tl~l11 'form, t11\e . _ .,. '
, tflil•i OrirltiJJ1ttm, ..- the bytt, t1D the ~id.It .

~) 't~ tepr~ntari'.li.t 0S *k :f'e4eraL Jlel*'t,:Vt siu:tk ~f ' s~n
'Pr ,1cl11eo wilt cbecki aill nwnbera ort'ebc! ffiirm' ind it tc:JrU:r
1

wm

to be conreQ~
~bi>wledp :receipt of th¢ IJIO«oll vebiclie
~Y rignillt one cppy of the torm and di:U.verinc:,i• t~ the

4i'V~C\llltC, •I ,
I

II die niotot viehld~ dell::rihed ifl l1hil fullm U. h•. dlUlla&cd, Q1' de,nroyed
dl11 rt.suit oi ne11lig11:nce wlril• ic 1- in the W.•ioni or ~mtody of U.
UiUted St~~l(s, . uy ~&enoy ~dii.Pa f~ ill~ the (~mlV'ieq q~ th4e V~-lf~
S°Qt• will lie aebd to cale appmpril.te ac;tlOlil or the ~dt 'Qf Qb.e
1111

~·re 1' e.~<:11':!'·~ ~ o ~:to , ql'hH ~ ~IQ ~ l!JI:•J;l
ti"!, .>'b\1'.r Ql!O.•.r ilq ~~· ~qip4nt Qt ~ .19'.00 . ~ "
il'J:f 111*,e in1,,~ot veUoJ..-. 4•11r.u.• t'bec) b,k!Qff~

,,~

.Pl~•l:iJ.e

ori,,tiilir<it1\s

:$'Uirq~a•t
I

TU• m0t.;;r Tl\lhii 1,e w s old bo tht!l Al~ .n eoqn~d-me
Wt-0 the io.11tM" J<: tl1111 "·~ en t Q L' S i11t t~. e tiim,q 1t wn p;U r•Q f\ ntle:i."
':l!l;r 0ontrol
T. \li .t'' i<:.i:.it: 1,i; 1? ~ h 11 ~ p$1!iti birne \Jpqn •' .P. 1 i~a).$
de by c t<' rnpe~fl!'\,
:1\Dt1t1l'l.\.l1J••it c1pp f,ai ~ l' ~s .!.n a.!Jf;\.it'r\ " t c(J wlth th~
qdndltil!ll'l!l!I ou~.l.~'"l d. on th• t~.n1~nf;t o~ our Fo rrm. Ftf.i.l- 4 wt.fr,h !l!l!lm•1lHl.\t0d our ~ hail'J.t:r t'.tiom you to oons ~a. be ·thU ·tvf111SQQ1J:l,d1h

)l. ... . -·(.~, ~. .-·~ .,,... f

·~

....-·

1'red e ~ .mo ll!Jl
.Ai014'!teoit M~Qgttl"

I

I

'

'.~t'
1l't1.::i~11!\1

ff

1.

tor.

~

r,q
~:?!'l!d

Who\e .1

e o:f

V~l

e -

~Glllll~'1d.iUQ L\i

' 1J' l!>ll ttll!..'11

r1

.... ·•
A r

,,.

~

-

.., .,.

f • ••• ,"•hi

Aie.-••n.•"'

l

••

TlilS 11'5 TO (JSRTU!'f eh 1~ ~hll! und1mi11nt«.J hr,11 r d anJ ur..Jema.ni:J h~ ltutt11uw
(Ip ti. 1ev111r• lie~~ ftl111udin11 di~ di~
tlut1 o the · ~ ~l!!lliilrd d 11!:1!11~ on
WCOA JI01111 f,RB•a. (uo be ~·~t.t t.Jr11m t ih¢oi119ta~11~ bt teltr~i,i:ti h1m:flt' lf
l&i!S, -"11nem~• 13 Ui11)lld)\ tJ~ lk \1ndit1rllf1t~ hi~ lJI)~' Clt~ut\rlUltl)I liif!~W·[.ii,
tlp/.JI

ll\q.W1i!'IMi

dor.ia

h(rn:emen~

*

ti~ ~in. the l'l\llll.l:~ llf W'~'CA l'tltlmi1 18: 3 ~" 11i p11.-a 1116 ~hi
1

'fhe UJlWrlflJll~~ cJctJitell ~ ®!~

Of U)(

lleh di.!

,Ollilllii.J IDiltl.llr

'f,CC

~ ling to

Al~t!,~o lii'llc No. "-2_ 11et foebh ,,,. ebi rtvet-1111 her uf, or,14 r1tq\llllU!JI th~ 'ei.lc~f ~e~ttr<ve
Bllnlt o~ San franJco 1\11 l1111i:al Ai1o1nt oR thia lln.4u.J ~at(s, o il<i~ ~CCl1rclmigfy, U h

..,,1,

a~omp&¥Jllme!i• <IE !lhl; ~lte1mati'llir hrm~ifii cwl~ctaed pp ~·· ti.}
Qnicion, ill'l.po$lbl1t or npe l'~iMlbltt, ~jd Bu.1Jl in MJibnF1z;'1d co niai
of SAJJ m()j:or 'lehlclJ ~11 i~ dee"1tr p~tt.

S,ll~ pw11or v1th1¢llil la d1:livec~d

&l'lk, iiJ !~iJ111s1 h. o~h ~ lih p · al~llJl i

~id .~k al~~ ~I~ •wit rq~ th11t t,w.llttt:1itc~lli$1 ~!ii

i~ i.ii1 iigre~dl' ~IM L16 li~bl! y ~i' ireM~1'ai~il.i~y h~ll a••11111h l\4ll1 ll~ -·~ f6r ui~ iti.;t or o'*
sfr~n Ip 1:t)llnl!¢.lll~m, wt~ bbvi hnmllinr of ~II) motiJr 11ehkl• oe · 11ptl!illbi pf eh1t· J'l'l:~l!c~I
rhtl.-taf,
u11dir.t~I ~ttdi furthu ia.g,rtiea1 upGln dim nd, to reim~1ltae tl't Jil~Jer I ~e11en~
Ba.nk of 1u1 rmidacia., Ftiici1l i\g1mt llf t1b1t l!Jnlted Scaties, Jn full fo:r all q~r:,ae~ a.nd

1'he

vr:pe1:iat

~n ' \;ned lu i:onMct.1011 wi~h the di.llpl.')/Jltfon of ISe'liJ nmco1 vthidl.!, nd ~uthorii.:;u

:Ul1f ln~aru~

~id Biu'I~ to cl11ilhtct Frori~ chia ~roreed, o c~e al1t of $!~1d tt)O~Ol! whldiit
airy Qf ~ ·~l!Cll jacu11~ed.
. .,....
r':"
.

'

!!)l.et.;lllit.li\d1 at...

/Jt.

_,_.. ,..,..,.,.,

1--l,,..

~.v........

·1;.f .

.

7

d ,; ; l'I

~~~ _tbls.. ~ .•- .. ,-.d11<y
f' f' )
.·-f

~~~ ••• ,,..•,)

.

oF ." , . .... ,, -- ·'··• W4i'.).
I

(..-.' • ;
v7
- ~ .;· '

v tj .. ,

fwjly No.._·--..-

./
y

'---

I

..,

.>

... ~· • -···· -··------·

I

W

llfl!IN$11 0 l.W'
D
111 ll 11111! (l Vil Ct»!' ; ()(.
-~~Q,

II

HS

~

M~N t

11lilotrl\..

<r11QN$ 10 . VA~UllS

R &A~DIN6 OISPOS ION OF MO OR
£~11c~,

will

bi! p

111lUTI~

d

e

ah~i.

ll~

~

H CL S

dili:ile• 'u w11e11.piii:i

en•q •
NQ ~rani-., bl~~16-V11r QlUl
~•v11n c~~ t.1,ui.;•~ will
~b~J at llOOil? ~u•1J1• time
to hqv14 the 11\()(Q~ 1leh1.d~ ni:NI U'lllli.Wd bi tl\dJn .-nll~fl• , c.)r •ilti111 mi;ll.vkl11al U6 •
not.

'Jbjj )pj~i;l S~i.~~11

i\t•M< lit

&cil

ll~ll~~

·U. lb dlli.:l'll!P11;.11•, ~J pUlvhiilll! 1pptl>il vehw&tJ

horn it'll~l!::u¢ini

~ vQ.®'-tilm~ n~) '~ wh!t.:lotll nm~ be etQrll\l, ltdlil 01 ~l!wille Ji•~d
by ah.e NJJll.r ~111(va~ly, wl•hQw• gc:J•~a;~o~ .in derencl? !l>I u11~ I?.

f l'

ff

cl

~h~1i It~• Ra.r11i~11d val 111 ~Q •li11~ th" 1vQ~\Ju~ h...11 n •o~uity,
110 ~jlllr ~o 11.c Uni~~4 r4ce• ~'II ii• uo'1,lll.llnlli10dJ. (.Qi µ~h rm lr1HtAin 'If

•r•a r
1'hc odiq~ 11lrernot~'vq pr~11<1nl!Cd ,_>, ~h11 '"'~c11•11 wl\q Q.Wll• ~ nl'~l;Qr.

'l~hfAll• ~-· ~ folltJ!N~ ;

•••'\Ill

Alf<IW11tl#n ~. 'To cliil~vil~ ~IM l1!4ill, 'VirhjQ~ lQ Jl~d/ir-.il
8~1)~
1'~~11d11eo 0 llll Fi~r.ii!-1 A1111n~ r;, 1111\11 IJn ~•4 S,_t11•1 i~f. llJ\t~~~lli t 111•
11111•r'81 ,111~. 111i~f\04~ .,,.urang41' wll!.:~ (tlpil&lt ,,,µ,Ill Ill~ lri~~'IU~ ~
jn op~n ~nu (at J\IMl'l\Wr Clanrcn WI oth•• ~hl1nf4~d plliii:.ea) 1111d
ru~ of n~c-~ be of • ch1u ~-• wl\ic:h t#iJI ftu~l11i:e lllotor '<!llh clh 1-t>
Pl.Ori o~
l~pld de~ribHdob1

ol ISan

tl\ic ''~"'~

will no1i
•1

ol

Ali••il4twc J. Tt» qf<11m bl~ mow v~ttlcl~ for ~ale to ehe t1.nlt1d
on the follO<ll'h~g ~ ~
T~1t rntitl)r ~ebkl•

wtlf pi! aJ>prafoid by ~l.llu dittin~m°'J ~P!11! ~i11e~n

11-0li1 l11 lt.11 Jf.IMlretipo u,:iii ~~ Ilia llp i11n. t~e Mnw u~~Y l>11'Y1 ~~ll I Qtoc
\/~hJda. ~t ill\ ~plJ1'<1iJlotq pr1c~ 11/f\ etb f!f.tl t)rlti, 'hQ\\!ljl'I!'~ U(JHd 1h~ B!u~
&~1'1 111holotK1Lle va)ue in 111111 li;ic~l~y 1,Vk111rir. ~h., pu1tth~ iij etDl't•1lt11mWia~d.

th11

llll

r4uiJ d ~11, l~ ~.

N~r.11Jl1111 <>~ ~l;c 11wllii~ ~ilhilll~,

,ft ~h~ c~ij"''~~· •s p~11 '111i11I ~"'Mri a~ 1/l~ 11111~u~ u~h ~1111.

11~ 11111~t,

111 n.J4lijfo f eo Q'b•1 facot"c)h1~, 1ir•t1t1nl 0~1 Qw~11t~l1il! (Mrtlf)c:ut~, l'Jl1ly
·~1dbi1111il

DfiflNl'TIONS AH0

i'*'

l3tCll

IW!ll cr~'luo~ •11 J4P~•~ d~ tlP\l~Cl.!••,

~~ ,.~l~"!i ~y

lqqfuq~d

1,1 bh11 tciJm ••

CONDl110~S

o~or ve~iµla'' ar!l ~~ £41JQ111U,1 1

I. 11'11lllMtnll•' apa, lifilill and m~~ium , ~lllll~~ pi1~11111 ~~ curt1in 11rd1:r
to qo111e wl~hin tll11 purc1'11snhl11 1111~e111ry n~1j~~ ~I!: ~I 1111ed
"1111:~!1,im '' .
~" cl\e Artny LI! M~ au~hori~ed to purilhl'U!l '1'Y "hep.vy" 11~•~1'\giu \111p~.

l

~~QUl.l)!~!iea.

~.

PUR(JJ:IAS,B Ofi ftJO'l'O.R, 'VSHICtii~~ BY TffE
li.1Nn1BD srr AT~S
It. If ch.~ 1vc1G1m I• NO'l' tlid )ttg<1J oUl\J~l' a~ the on11t11r 114h/dc.
in Mder to 11.11t~nrc~ ti)~ a 11111 ·to the Mrny. h~ m1~1r. present tQ the l!~d·
~ul 8.e:~~~litt Ban~ ol San Pr~nol~o. ae Blspak gu1~ Qf ~h,, llni~wd
St~C<l"1 ~c tl\ir. Civil Cllntrol Slada(I, o~ Mulih oµil!r laae illt may be
dl,~~tcd,

fl, foll!>Wlr;1p

1. Jlcgllitntil~I) cert[ffCJI!~, duly Cl\flor'4ti:l.
lltl•'•moen~ 011 ~he rwv,rtte hc~~oB, duly i11ned nnd ·1111111~1! .
5uch oehu autho~ntlpn ~nd 1111urance aw may be required ""

i. The
~.

ehe Piedural 1'.ri-11/c ,~nlr of Sill J!~111d11CO, u fl.en! A••11~ 11f ~"
Unittd 8c~t11 .
Jn. c~114 ~he cvm1ee i1 no~ the L

-al ownier, it m.ullc h11 de rly 11!,\der•

•tood chat If Ch• lru!~bt~dnuo 1111 JI.le the

1moton 1111~hd1 iJI •i;lual to or

B11iMl11 and ~n1ak• qB II typ•,, w.ilu~ 1114 pi k:• up 11nd d livuy
huqka; nd t~1111torn, ln~ludina "n' ,c.1,1.k crai:.tor•.

1t Is l't<l~ ln~nd~d to lp~lu"1e wi~hln ch~ 1'H11i ''111oror 11~,IU!ll<t'' thp11e
11alf•1>rnp11ll1td1motor v111hicl• auited 011Ly foe fu111 Clp•ratiQp,.
In cht n ehc ehat dltt 1al11 ot a11y ll11lfoi vw~kle l~ not ~omp l lit4!d or
1ippt111r1 npc f•ll !bl 1 bht P~d11r I Rta~t1vi! DIU\111 of an P anci~~P1111' Pl11ci!l
A untl ol th~ li.Jrlitild t11te11, acting lor '1.r>.d :u ~Jlltnt of' th!!' evacu~e.
,e111rv111 cl\11 •i1t1ht to a~olte 1l)11~ r~1otllr 'l~hi~l'I ;a~ th~ ownm'a 1Mr, 1111
~P.,v•

al!e fQrth, l:lt C0< m~ltc ~11.ih rJtli11r di1pq•ftl1m tJf •1»'4~ '!i,l'Jbqr v~hiµht
fllll'I• ii\ its ol di~cretlon, PPllllT to Iba (u"' and 11i:iultabl11:1 ln<iliJdlhg
11\e ri111lm to perln1~ chc Leg11L r.iwt\Ai p( 111qh q1otor vehicle to &rib Iii
!..gal m;o11rilll fpe HpQflllll&li.il1t1 r ~b~iM,
~8

It ru incended

rJr

protcr.llng the

~l\at

ch11 . buvv

h1Ct£J11t8

proced~rtr.

will pl!IJvidit a r~ai111ile m~o111

of 41Vllilll IS in tfl.tir i'l\Otqr 'lflbjcleti; wfd)OUt

~refudlc!! to ihc fnt•n1ats of o~h1m th 111in, rvd t.f\1111 wfll elfec~ n 19ui•
labl• d18po11/lir.m of •rJal\. PfilP•dy.

MOIOI VIHICLI
f.... -...,...~,••

~...... " ~·~ Ow1111~

w., .... ......)

'

~-of~scdOw
H<lmlf o1, ~pl1 ~101 ~" dlifHll'U.)1·+

I

- ·- -

•-·-1--- - ...... ~ ...,._,.j.....,rit·

"'!''
I

!

1

i!h l

Irr. i i

',~
~r ~ •WArl.V . ,. i I
,
, 1·
•1 l .f.
.11u
l n 1, I •I '.'
1~ m.fll(ru' vcbie11lc duc,tW la, ~it! ·fPff'9Ji ;ill ~N!*r.d· roi •lut ...~, '-"'' ~ ~• l~n 'Pr.im~itl!P. ~ '~t Aaen~
of dw, U~ted Scat1t~1. ae the ~ ~~ ' ~ u,.,.i~ lri •181 •eed1ahat 116' .Ni.biticy oc ~epqnaibility eh!J1 b!e .a.um.edi
' l'.l1t1iaali:>n in c.c>tl.Mctlop 1Nltzh its di!ipot~~lOn, lt ~ tu1~i.e~1)(J()J
by diit F~ ~M! Sa.nit ef . ~• F ~ilWQ for MJi a,~ P
I
I' I ' 1t ,
t "''J r, •j,lj '
I ·1~
' wlU tit ' I liJt(d"
tk rto in
I I "' ~"'I IJ a " ,,
p err 1.rP 10 ,tt'ff- ¥·
Q\J,-~
ti
fl"' 1,•1
·~Ii.·
p

.•

'111¥)

for
Uliteatcl -·----·,·~·
7

rt

i' 11

"'

.....M .~ ..

~~""'TltL,...._.,_,......_......,..

,

I

.,

...

_.~.,_

.... ,,.,...,... ...;o--

r;i:'1p,~d

T
i\liQf
1

lot

~dild.11 mwit •

~torap

by the Uni Ii S~t:ea
"'11111' t~rµilll el'lll • .

1'1Me pri:iaJ ,_ for '~ and .-rorl,tll

Go,..~. (le

mPj:or wl'lll!11e iii -. :"1?~111111 ·

t·) Th4I

$~t.11 lr'l-ll t V 1'ip~ lta:~Drti fll>a Gr~til
ici..u ·for
vdllc:fo mwt ~., tl~miU<d ' a tllt!! CivU Clilnti
rol' S~ti
an4 ~' C9~11t tif 11hJJi fQr (f~a,.: ) '1¥1U 1.)le,. b\l P""P4'"~,

(b) 1'9'o tqpl1ea <>• &II~ fOl'm, Ji:i111th¢11 wi~
thtt lltfia tntio
C1t1ti&11le, will ~ ~~•nd d to she vacuee tor
hill ..-ten~~

until

1U1•

val

~ &;h1r

d

~iQ;llllt'ed ~e.µihly G~llltet. TIM! chbd

copy will be tctain!!dl • "1it OMI Doocfol S~~wlQ
ri,

( ¢) 'Th.• 1r1llcµee will be awm iin dlinJ~IJ
.~ ca1 whicl\ Jie

'I

. " •

~

til . ~iyi IO

1-.

de .... ... ,.,. ... ..., ae . ,mocar·

(d) On, ,~1 t
JJ
~ G.i~.r •
en~ wj'l
deli-I'' eo Ille "''' lllJ\ili•w• of e'lle J111de•:.l lt..,IM
«ii ~ ., , . . lh• ttw -.,~ o1 lht. fc.mn, ' wbe·ll &nk
_.Io n ('le~~ a-1 ch~ byi& let» ah• "!iicl..
1

1

'

J
(11i) ~ np,,~,icati~e of til1c ~"dienl 1 lYr~syWJ
~.J ~f an .
Fr· nciai1r1> will cbcck all numben art ~ ro~ 111'
1& if 'fqu.;8
to lMi a>n1tot' v.rill a'1inowltd p ~l;'.ej_
pl 0t the ntOt.or vc~cl-.
bY illplf ti, orw a>p'Y al tlic fQrin nd delin ring ill

•o •he

ev!M..,...

.i ch.e

~r

th•

TmJb

viehklie dtiacrlhd ilw chla form la • ••dul!la4,
ot dialrop:l
of nqt•n<ie wM. l• &. In ~~ ~kin 01.
alitQdy ol 1he
\Jpiu d 5ttaies ~ ~ni ~~µ:y ~f~~"lt fqr i11 the
'"'
the \Jn.I~
tat.e. will l:Ht ~ed to tab: '1p.ropriat.t actionCim~
ff.>r
ti:~ hei:idt ()I
own p.
I'll

(){'

~

I

'
~""A•tHllA11t.•di'.fnit~'ttt*
1"~
I

.1 ~

-&•

.... . ~~tt*ffi

I

f,

·p 1. o'l..lr oh~ot;
110tQr <1Jel i.,il1;1

J\X'HJV'.,
.o~wl11e1J

' Ow:' 'rt;U.lQtdll
li:c i tt ·t:. you L'\•we· ll\Qt t1$ •·lilt
't.hl.s o\~~clc or c• e Jt.'tl::,; h,1 i~ :i, ·1 ai :?ti ~~ as t·t Vua.a

riQ\:i °b•'ll'l \'.We 1:1errt,.;id to
AS w~
;la"tg thee~

$or

mm\'.. .

l\tr"C anxiQUs ~o elos~ du.r

:rmGioli'd$

CQnciHWnr-1

apprec.!J ti · ±ii. v 'Xi'Y' J®ah
i;f you 1oul~l ld!.nr.U.;y f!We<>tiatm the oheo·lt a.fl ~©Or'l s :Lt ls
J)o11slt'bl"! :ti ot you l:.o QO 001~
tr

M&dt

ons,

\Te r('luld

Yo1,Ul'e ve~1jr

t;tul31',
'

I

I

......

0...- 'f Ulllf

........,, 0Jll

MP'Uo
~Ida

~-re !$ eflc'l;,i!lll~d

,,

t/111 '$IP~ <lrlil4'JI

1

01.1.r

~.h~ ·artl91 ~11 ot ~~

~hH

No

mPn~11•1

'fl i•~ mot()r· 1Je~~ole dti9.,~1~e~ l~v1h

'I'Us in t •:. r 'U'abt .Je wul!I o..t.r..t ;io
wfth ·t}IJ,f insh,i,o t .L 1llHI !i.G ri to l'f,I ~t tt1~

hie

I

l'~ .,. . . . . ,J'G~•bl•

,;:4!)~111Jr In11 th• j)~1'Ci~fll .llit

,!!dl_,,_1

A't111¥ 1 xi

eoorrda~tii

.L mA lt VlU rL
l'•l!!El" bn ed 12 -io n t\P n

'lur Oall!llt,ro.l , .41r.lfl pu·~ .1~ d 1 li'! 'i' 1';1;1,e
1nl!ld8 by COJ!lpGte ·~, iol 'HJ~ J'id'l- t'!l C..p!j!!Vf.\i Ul'1l

1n

111". J

rhi1ot11

~t;~l i)b,9

condit:ti0np out.1. ·101~ on ths teve·ue Q'~ 01J11 '.f9r111 .l'11?,Q1~ '1) wh .L1 .h enni...,
•Ut1~ted, ou;r all thou ty fC1of11. you t.o Mti~unirn~ be thl. ti·an F.l'CU1;ui. .

'lou.re

....

.. ...~
1l"ii!d 0 ~ :Bold
'1\&'• 1111tent Misi.lllft$er

I

., _ . . t'-

.. "'

. .... ........
-~

_. ~=~· ~·-~··~ -· · -·- I

-

Olluhch ................. ... ,,.,._ ....

:Pr . . $••~ '.l

~ 01
·"i

1

,. .. - ..

··-

-.r .--· -·-· ·II ........., . .,..,._._,._

- a,.- ..,.-.. --:i- ·~""~ .......,...... ._,.t..... ""''·~ ,.._..,.

ll:r-~ f',;ll' M _ ••

:J\ n ~. r .Jlfo

• .. ..,....

,..., •

•, •..., , •• ,.. -

-~....... ~---1-__,...,..,..__.,_"""'"'

. . . . .._ __ ·-·-·"I--.. .,. ___

• -·-·· '··'!<'•

....-.... ___ ~..,

-~-

. . . . -- ...--

" .-..,......_..,...._~,.......-,_ .... __ -~~·-·--

~· .... ·- .• ~···

1· .. ,. . ., -· -·...

~. .~, ........ lf....:. _ j ~----.....,.

.... ~ .... -,.....,..

'1

-

..i -•

..,1 ....... _ _ ... ,., _ _ ...,..._ _ _ , _ , _ ..,'f"""f. _ _ ,... __ .. ,

...., _ ...... .., ........... · - ""'"-!·

L.. -·--· -·~l·-

$ _..,____

u;.

' 1'1U5 1'0 tJI&11ll'Y thij.ti hit vnde.-~ ha na4 ·nd undltr~11dlf ~ inllll•lt~·
t.lo• .,. ._ ~--... ~ ~~ lbe ··~1"'1m 01
llll~~ y411'Ud~ "-ijj;•Ul!!!~ 1j
WC,)('' ltlfOl'ln . . .~. n•QI .. •ttachlW hie~ ftd jlf~f:llf lid ,tiv Hf~n!'ll:-it ~ltl'Clb .,
~W.1 Ajrw~n• ill

"'-PltUl

· ~ $~ liltlm,1~1..W,
1t1rct1ntu~

~hit\~ ~ _,._,~d, ~

~ ~- on •be '*"1!J"ll!S ~ ·VJ'(l(l.f\ Jllf~ .~~al • ~ ~.- "'t @Ill
I

'Th4 4nd!r,~.~ ~"' '°' . die~ of ~ ~~~

Alt~r.\utive 'No.

~ ~~U#lfU.,fy, ~'*~'IJIJi h,

~ 111~ · or-hi on •hf Hlt•iM. hi~lf~ 11

-i1

_,llbr ~·h dtt ;j.1:.t1111'1dt1 11 «Q
•~~ ftd.-mt Rc~m
111! ~i;i;qrd~~ly t~ •IM!

Hq\1!11¢tl.

fun~ Qf a1~ f•ani::iJl«l• 4lll fl'iiii~t J\gef!.~ of thoe: Unified ~•I .l?lli lo
ac!:AW.pllabmllria (Ji t~ ~~v• ~•dll 11Cle1.1:td' p~a.n io ll!Lld
i, i11 $JI!& ~·· ,
~'eql®, IJnpQlllJbitor ~ fell,illblir, .-.ldl ~ f.f a •~q~~;ll.li;I trJ ltl!\k.1? •1.1~
h~~ <J111fiUl!'~1m

I•-

.w ''\l.?~l.Mr v111hl~~I !Ji. J

'bf ,..

[/1

,

j(

I

d~l)IJM,
I

l?l'Op!fo

I

'

s~~ ~U(,)A' ~ft. i# ,4e!~•.~ tqi ,.ail~ ~~~ ~ ~ I~ .II~ Qf ·~ ---~ "
'~ ~~ i ~a ¢M- 'f.lf11~·~'(Id:)~ '~5!'111/ill>IMe1 ,..11.-.11~, .~ ~ •W .... fflm •IUl)!1 ~• ~· • • ,
.j® l~ ~nJilf.;ilk>n1 wlqh th!I; haMl11f11fi,~ -'illt . . ~-~· *·~~ of th frq(~~I
1
,

1

~·

l

'11

'

'

U11dli\,..1~ furthilr ilJ~.-, up.in ~Ir ·fO :nllli~• die 'flrdtt~ lWc~ci
lmnk ~ &n F~~ fiscal ltp~ ol il'lf Uni~~·~ In fl.di fur •U ._.~pd,
~~11111lt liul\111rtdl,ii:i amm: tum w&c~. ~b"' diap<l8i&it.ln of ill.id t'ltet v~hfclfc., ~ud a~hpli~
~rill i1~•w:lia e11ld' lfank. tri &tdl.w&I fr!ll~ the p111')(jeedli o •be ~1le t l!il-ld l'f\f!>til» 1¢bi.:le

\Fhe

~()~of ~~MeQ hw~~~~d. ~
.m~
~~tcatt41 aC1.. - ~ •...,~•.• , If ···-~
I

'

'

'

I

UCll~pNS 0 VAC llS,
INSl
l,
'
REGA DING DISPOSl1flON OF 0 OR V HICLES
Ev~l,Jl?i!lt wit~ llllCI ~ ~1!»5'il~ted ~ e" ~ . uwr '!l!lll,i.c~ to lltellp~ l;illll,~Ji.
iil!li~\ ~Q vaq eea wUI it tlllPll'.d 1191Jf1141 ·~uft tln11t
Nv ~Ullllru:e W~)llte'<t, ~11
I:<) h1w.; ~I\ n1Qtot1 11~hlµl11a ~ ~illn cJ ,by- :i.imi r11:M1¥i~I f!il11 ~a IJ.\Jl,'VW~i.l u .

1\ie ~)11i~i;J Sta~ f\P\llll' itt 1~1Jt~o~ll'.fld 0 m'Ila •1·~~ll!!il',, Jo p1,11cli~ RIO~~ v~h~l~li
t rotll

va,~1.1¢1111,

frlur te " C:llllg l'I ;\f)otor vr.h "11 ~ m W ~ r111J1 ilt>hJ 9 ~111w"'8 dU.~d o
~y th«: qwn1rP pr1" Mly, wltih1D9~ glwit;rmi,J fllial · · t~f•..~111o1~ or ~11~ani:e.
AL "E!RNATIVllS' ~

'f0ft,A611 OR '

1!h11 o~b•r -1tu11~tn:1en p,~~ellto(J ~> '•ll•
~• R l0Ubw•1

ellaquee

II.

wh1~ 0111111~ ~

m11ttli

V•li~111le

All<l~•'1tii• i~ '111il dlllivu• Mil1m.b~ tt!~l'11l111 •ll P1d11oal.i l1111llrv11 tl11111r:
1 Mi .,,,, 11 1~11Q. ~11 fl~~al "'••~n. o ~~Ii l:T11lt111tt t,atii•,, f~ri , •Jroi'*ll" ~ tli11
oiun111r'• 11ti~.. 1A1it:hp,1ti ln~l!&'ap ·11; '!lll\l11ll dli;t~ll' will, illJ m"~• h•~1cz••• bilfa:1 °"'u ~1'~"41 (at ~t11tblr Clf:nllltu ()~ Qlh•ul de-1111111e&d ~li!11u) 111d
~J.Jblitd momr v1l'ih.tl'1• lilJ
iu•l#I of ne~1111lty be oll ~ «1h11.,,~tar whld•
nior.- qr !1•11 ,apl~ detrriorHm.

1111it•Ci uh~~ 11\14- ll~li!I hud valll, 1il) th(i~ •h• IVfllii\IH haa llf;I 114ul~y.
1MI •1•1• e~ •h~ Uu1~~4 &1111• 14111~ ~It flll!Mlllll rtiPi•il1 fo "mlt ~o hw101ut
••11•-., cir r~~~p~ur•, 1111 pDovfd d by 11111,1,
t~Q dgl~t ~i illl)f r~dlm•
win ntlb 11¢ r~~ls~giJ ~~ ~h~ c:.u"1:a~il411 "' eh• i11ono~ v~IUoll!.

'Ii)

111don4!'.d.

wm

'1li11,,.~t1• ~. To olfli M• moi.llr Y<lh111;1~ fot ,1,11le to c~, United
1,at<i1a ~ allu foll.rj ..1111 ba~li 1

'Dl.e in®o~ v~hl~IJi .,,.111 be llppp~'~"J by t'.111\\ die 11~ '~"•d upp~lti~un
nd, flJ I•" di~i;~#ldn and ~~ l•a op~ir.111 , ~h• dlq}' ntay ~11:yi tli11 mo~ll~
' )i •I~ a• the \fl Jilf!cf l!'r(~e wfliQ)i ~IJ~ll f1Q*: 1 f\ow111(1l~, ~l:c~cidl tl11t "lu,i
B.1 Ir wflol11aal• v~l1..1~ In,~Ii~ luu~J*tx_wh.Ml~e the plml1~~ Iii il1>11•~mi'1f._t•d .
'I

.,,

I'

,IS 1111 l~•ial 11~)111111 qf alt~ ttlrfa1w 1.1a1Jtp~r ha rrprn~,
ii~ ~d.t.ii~fon -1 C~11 fo1r111k lllo p~ti11U1~ -b11 Q'WOar big \':fl~U~<:at;i, fol
'8, L~ Ill• .ir~il'1'1ol•

,l>fifl ITIONS AND CO~DJ'Tf(l!NS
l11ch1qecl In ~h11 111 ,111. ·~mptur veh,klle" ~" t~ Collow(K).fl
1

I , PliHB~PIJir car~, lillhc ~ndl mtdH.inl. H~avy p~11~<1r c~r• Jl1 ord~11
~II ~On! " W(~ijln ch.11 l!Uroh~•t1liii. l!;lt&flo~y lllUllt b11 ¢kllf$8d Ill! 1 'nji:dt~llll 11 ,
a11 cl1~ A.ri11y In r,pt illl~hollbcd to pufchallt ~P)! '"h~~·v~·· pa~~•l'laer !t~r~ ,.

2,

.Mlita~qcl1111,

~ . B1l111Cft lli:\d ~llll~ elf all •fllpli.1, focludloif p ck· p ai:id delive~~
1.1UQll:i1 and

P\JIMOMAS.11 OP MOTOll VEHICLES BY '11ft11
U~n'EO S'I'A'l'ES
.-\. lf ihc G'IJl.ll'lllu "' NOT ~Ile 1-at:1J owl'id" ~r t1'• mo1q~ 11elitd~.
iti orJ1v lo 111pr1rnge for a ~~lir l!'J tlu Ao,ruy, Ii.~ ~u~p pretent tot~• Pttd•
tnl ~•arrvc Ba11k; of 5Ml flitind,.,.:o, ~s ill•cd Agena of the Unl~td'
Slacq1 a¢ ch• Clv~ ~ntttil Statfr.m, or •11c:ll ocl!.11~ plai:~ ae ni1ty b11
cfi1111Jtcd, di.• fol.lowifl.g:
R11111l~ratlo11 Cf1.E~lli1:a · 1 lfuliy, 41nlfi;ir11«d

l , Th" •q~nr1ttrn~ Oil ~Ke revt1tM! h~ru1I. duly ~lg111td 11,tsd 1¥i~nn~11~,,i.
511.Unae a, may be Hq111red by
IL s~~~ otht~ auth•llrl~~tilbn

,.,J

thll' ~q~rlll RtMl'Vl! Bank, 0-f San Jiratt~fllllc>1 n ill!IC,af ~g h~ of
Un lltd ~11Uu.

11\e

In '!i!H d1e eva.i11llf! 1w nori the 111gal 9wl)ll'l', I~ mtlil~ bn dl!t1.tly und~r·
!t'l>l'Jd !111' If th ln411bc~dl}'-H Ui1/11Kt tl\e mol.llr venlQ)f! ill equal to o•

ct•d:o", lnal!.!dinJ lliml-t!i11C:k tr11~tora1

h ill npc •nt~nid~d to i11dud1 wlnl\!n rhe c.rm ''motol' vilf1lclie" lhu1111
ulfr,11ropcll11:d mot\!>11 11r~idu.11 1uf~cq qnly .roe f· r1n ogeralldn,
In ~Ile cYunt ch c che tlllit ol n')( hlllloor vehuilc Iii nbt c:om pl1itcd pr
u noti feasible , thc Fedtlral RCHll!~Yr. Bi111k. o~ 11t1 l!ran11l•110, a11 J!lli~11l
11~•U of cbii ll nl~cd l!clltie~, ll~Ufotr for and ~ llll~!:'W o~ c~11 naou~e.
I:~~ rm -~111 ri~ll~ ro •tilt~ q111ab mo~o~ vlll)icle ae the ownc~·· rls~. ~a
l;IQ11e H~ f9~bh, <1r to 111ake a!Jc~ PDli11r 4i"go~ltipa of 1u1.1h 011·.111or vehltl11
' r.i11w, h1. llll ilc di11¢retlo11, appear ~P be l1.1nc ~!ld '-qulflnml~. i1113lud nQ:
l\e ri~hli to p tmit ~hfl. lewal <1w1m of ~11~h. mntQ~ vehicle to la~e hi81
legal (ecroi.1l!ilc for tef,lo~M111for1 o• otlla~...
uppb

h I fo~cndltd c~~l ch• ho,,.~ p~04;-ed11111t 1111m ·p~ovidt II Ce~alhle mun•
of prcx1rctl1• 11' the illureflt5 of evai:ures In thitlr mo'°'" vehklu, 111inhdl1t
pr~Judir.1!l to nhe nttl:ie"i;s of cul.hr; th11,ela, and tlrna will eif~at n tnuir
t~blit cliill'./Ulidl!l"1 rif 1u1:h PfOP•rtv

,.

,,....... ........ .,,........

MOTOI VIHICLI llGlll A ION, •OIM
)

... .,.~

.....,....~·

·-- .•.

-

............ ,._
1

d 11 ;Jh i=

1

-- ·- ,,.......

.....

....

§ii'.

,

r

·

1

,

a1:

,9

I

WA'·l V-1 I .,
I

• il ••

:rt
I

14
:l

·1

The motlll' vcJUdc ~.. UJ. ch~ r~ ii clcll11~ 1Q #ti.. :r~ ~"If ~It of 6110 Pm1i:j.&;o, u Flac!Jl ~gent
of the UQiu.d Saat11, c the 1tJk!. ~
~lif,plltd. It. U.', -aeed aha& .,. ti«~ or 'es~n1U.hili,,-y eh11.ll be •1Jsncd
fir the f.i.ru Reserve Bank of San l'rai~isco foe .any a ~ ''' qmiMj oo in m~ctfo wteb 1ta dl.apt..W(tiQn, It :la undJr•i:ood
1
Jhat fjO ~W)L¥ will be p~it.¥,d, thla prp~. ,J 11,,
.1
•i ·rt

°' ._

oh

:A

IJ.

,,

,,

"' '

t

.fJ'11f

•

S1~nat~rc:

D

~--"'""-·-.l...-.;-

. . . _.,1-.-.ft

-

11

of O..Wt1er

,... - - - - - - - -.... -~...,......._. . ....__
-~-,......._..i. - .....
.R.ef>Tt114'fltl11g alie f tWal ReWrtie Bo?~ r>f &n Prt.Snaic111,

Fiaclll

Aigci'lil

of chi! UnlucJ Seam.

m

cce~t.1d or Qlialf! lf uht. lln red tllte• Oov1111~f11l
1
' ~•hh::lll' ' JU bl!
·~-- lll.l.noi.n11 OJitlJCc.

a..

._

f~ll ;
lfAH1 V1hlde Regil!~l'~l!iQtl OtrlJfknq I~ t~~
l'H ~ 1J~ml~t \11 fl h4« CLyll Cl)"~'°~ Station,
~~' tb~1~ co~•~ of h.i11 form ( flll,\. 3) ·,,,ti~ th n btT pr•JI&(~~

v~hid11

(b) T~ 01pi~!i of ~~ form,
~i,,, willh t.h11 .Rfl!gMru.tfo
C.rtf611~~ , w ti
h(mditcl t•> th111 1var-u~ t biis tetionttmi
11r1j!ll arr 'Viii ~ lhli? d 11lg~u~t~ .t\.wrnbly ~ne.r. Tbt ~IUrd
opv wll · 1111~ain!!d a; die 01.v•I C'..oofrol r-.-tlon,
1

(e) 'Jlhie

JC:Vllll\1'1ts

will be gi'J:11~ ~n i~l'l~ificatl0.1 tag wliil:.'b ~
m th&< ~~ .,.,..._, of • . . _ ·

~ tie ~naJY

v11b1 Je.

rriwl
'N ; Olntel!' the ev~.u wiU
delivt.r
lhe np~11tn1.1tfvia oi et. 11ditr.J P.~11e'" '&,it
1
&an ht"-o th tM'i mpi11111 thfe form, the ' •tfifr
11:>11 <'A.-il~u. ...,.i, th. ~ b e:he ~.

(r;J) On

ri,

<1)

'°'

'

~ rciprelll'n~~d111e of th~ lli!!d~rnl 1'ue~e !Ju~ Qr I ~a~

Fr11ndlll..'O Vr4U ch11llk a'.111 nun1~11 on •Ile f crm U)d if (i;>uru:I
tll be i::1>ti1li!ql will · lb'towhu:llJa rectlipt oC tlle rnoo'r viebidt
~)I" •ignln11 ~ py of the fortn ~nd delivcr(nl
to the

i•

~vac;ua .

lf lhc m9tQ.r 11 h:ide dt9'lrihd (n thla IOfrn lit )ad, ~·~ •• ~
~a tM .raillt I)~ Mgli~oo. wlll~ '• ii ~ the ·pP111e111ion di ~
ti.
Vn · ~~i ~ ~' aa~ni;:y CMJ~iQI {Qt: ~~. ti), .Cc111r~R qf the ".fo.iufl
Soa~ WU1 lit IUMd ~ ta1& approprlat1t ac Ion, £Qr the ~11df oi .bit'

°'

owner.

, I

I

'

&:r•

\,M'Jt

...... 1• ....1....... ·--- •• -

I• ~.., ....-~ or

~. · . •

iQYt1·i

161,

w•• Qf - ' • '91aiti• letaHe4
I

•

,.,..i. '° 10•)w.......
o,

U:• }, l•AIUI
~.

i•

.:i

I

HH

ln OONleC1~on l'J1,th the aiatQllob e \o ot
l haa ""n
~nt in
)'o•hl 't'a.k&ta t()l' wh~c;h
rooe l wd t"roat y-011, .,.. •nol H t:rU ltoah ot
GWn111r1h1p c:io,,er:l.ng " l 39 Pr.I l!)• 8 lbrpt H truolt,
o or o. 1s1~ ~500 , Se1 el No. Q 253607.
Wi. l )'10\1 plee.ll• o)OJ.owleilge re •1pt Qf the
d r t.urnirlg th• oopy of, o\U"
y I,a f!0.1flg

•

~r .

Gro1111i

Pro AU1•tanii

.:-..h.i ,..

bl• io
N'n. U.D
•.l
etn. .
•••Hi
.
~ Jl\ID 4
'be '
tt a. 1~

.r

1 • •

l,CJl. p

i.t

O.il

,O'ft

'°"''

'fb ~
~10 p;r

l'a1GlllJOH'•

~'?.' S! .1111

$1! ai. l.' h~r

'Bl u.e BrJtJ k liv l I <ill:>

o est)J. e Vl!lil, ue ~· ~
e,f Re or1d;li i(lti.h'lg

ti!'.li:' ~- i!!A.; V'1!1tt1L'l1Ut:>n ·•

.... ;ii

· .... ,... ... - ...,

I

lli

iA~rp+'~~ n:rn __iU~~~~.::::.:~-~~:.,,.._

At>'trred !il~ t -Jt:..e:.U~~~i::rl.~£4U'1

"II,.,_.,,.,.,

,,

~.

0

rJ.~.t ' . L. ~...t... ~.! ...... ~°-·'

,,.. ' . ' . · •· . 9. ,. t.~ ~~

.,~!.l,,. .,, • .•~jo~oil

II

,,.... "''"''''!"'-

(mdh1 )

~

••ll"'!!"••t~•fl

he foll1Jllli11111 e114r•~
ll)~f>" Y!lhfole h 13 e~n ~ Uve"d •P he Jilt1dier111l ReiJntVe Banlll of San
,ii.n 1 11u1 aij .~Ii i:i11it Aat"•n• oJ be l;Jniited tat1M, b~ ~'b" .te1r~~te11ed! own~r Mor di~po$iUon. hium•~cti •11
#he 'lf
ll•iion •111Jtitcale irujjcatiil5 •hat you IU!I! ~fie I JI l o'rnEI iil -~ ' qUtll!l.ed ~bat the l!IU••er po,ililon
t t II.' f() 1n be oo"mpteted b,ll' yo11 nd let u.r ned to Ude bank i'Q ord1i1l' that l)llo~r dlapoaitilo(l IDJ t>e
madee>Uhe ve'hicl~ ol' prroc ed. "1111Ht~JQ"4
3.e ,San F1n•naa.do oad
eri ~ett'ld Ownu ...... ~. !? ~ ;~ . a~a.. . _.,...,.. ,...... .... . ,.. ~.. ...... •~· ....~Addll'e J'.....Q\!.¥!~, .~.• .,. ~a \1(i;i.r -ril .•....,.
Mak
... . .\~ ~:\t . , ... ~
.. ., .. ,........ Model ..., ..~P ... 1' . ................,Lic; lll!le umbe~.. ~"" ~'!!... ................
Molor N11mbe,.. ~1.7. ...; ~~().. eriat Nul'Jl~r ...?.@..~~.§qz ......Date ~at •otd,, ~::i.~~.;~L...................... -....,.,,...........,
1

r•

.-

l.OS AN(;f.l,,,. ~NCH

'11'.DIJfl!A,._ IH!tEJlt\l•li •il'l\41< OP' IA\N PJltA~cllS<;O
f'l•C:~L At!I•• Q, 1'Hlll 't'Nl1HD nl~ll•I

By.,,unl1·;
LOO NG~l.f.S ll~CH
P'lllDlr:JltAL RIU• .. ~1 8~NK OP' •Ai
•••ciu. alNl\ C>I!' 1'H• UN11'iljlr 111A'H11
~

11n• ol 11Me

t,.....~t1tr .Q,S1tt~~,!,j~·~t•1·1·••· 0 ··~·-t·1•••1... 1'+-•·m••~~t·'"-tt'"'"'

lllRANCJ9CO

~•ucuu .

w•.

We hueb~ cuU~y ~hah ~he tollowirrJt infoonation, a" d1ow,. ll:Y ci.ur record , 18 correct and that
a teanl owne~s, oi tihe 'IJ'ehlc:le de~11ibed aoovti, wiU aceept ~11 fl.:nal payuient ofi the ll)d~btedn11ss a••~t
it,
•111ou11t indicatitd after the <•11t·itm ''~Ul'l'TLl1ME.NT B.Al1.ANC:E''·

tf••

ClON;fRA()T

9rR

MOR ~G/\Gll

D

t!J

l)&t"d...... '

TPY,!~~U'., ~

·••t.·11•1·19....f~.,

~ymie~t· to.be made,,.•...t?.A~.~~Y..... .. ,...,. r·•.. ~11
11., ...

d~d.)
,19...~l. iand JD4tu~·

M1111thl:X,

amo~in• of t.2. ~. 9.~......... , c~npnuinclnir .......~~~!fil~!Ji'.... ~rn. .,_.,. . . . . . , . .

Ol!iR1biaJ D\OlJnt of cont:rraet - - - - - - . ..........2~9.r. ....§.....~ ...
Paid t() date ~ " - - - - - - - - - $ ......... t\~h 9.9..........
BAii.ANOE OWING ON CONTBAdT

Le111":

l11!.'1,1ranc.ie Rebate -

• -

$.. ....... .... 15. 5~......... .

Oa1rry'Jng Ctutrve Refund
Othe~ AUowanc1111 -

lfl......, ....., 4~ .~~L ........
-

-

_,

-

-

Flu11;
In~e1te'5t

t01,

II••·

•••t-••11•1

°""' .,. ...

-··~-"°"'"

(Du lei

,. , .. ,;,. .

,,.,,1111••1,.-.. ....,.,...

,1......,.\. . . . .,_ . ,. . . 1··-·
9.7~
'

·l!f··-••lr•••••"''"•••lo••

' '!'"'•·•1-"•"--i!••••'''''"'f"H•t

"t"••

SE'l'TLEME.N':l B~L-"NCE (ArnounJ whlfr wp~~E acceptabl! as ftii& ~ynuin on or
• ~ ·
11
1 _.,;5......0".."',,...,.,
J>1'ior to .......... ,.,,.. '"'j"".,l ,.""''t••··"··"·"'""'''"''' ., .. ,.,.,. "" ...•,11,,. ) ~
$ ··-··· .......
(D~l•l
""-=======
1

or

B.A

AMER~CA ~llr &1 SA

.-..,,,1,. -tit!""'" I" • ",..,....,. • ,,,.,..__,," .... ""' "I•\• .. "'1t<"

(.Nam~

•

220

··~

..••. ..

0

•;...,t.• O.~' "" • O•I•'"~ •p-Jt•llj .,,, "t •• ,,.,.. oito.J t-··~••' •ti"~' "I I•0••
OWq~~)

ol Le111I

• llein .stref:it, LQ

Aneeles

.•.•. ,...,.. ., ....... 111 .. ·1·· .. l-••1••·-.··-·· .. ·-1~ .... ,.. ...... ~ .•••. 1o ..... ,.....

.. •• , ...... ~ .... ' ...... , ..

(Alldwo~~)

By... ~ .."'':. ...~!11 ~.!...,A!:!!.M!!.P.l ..g~....M~.!.J.i..~ &f\!~L
(OfllilJal Sl1'1;1<atµp1t)

~.11,, .• .• ,, •.,.~ ... ,.,., .. •1•~·· .. ~··· ... •l··~ ..... """··1i-o•• •1f'"""'"'''"'"'1l •f

tO•

t

'

••
-· ill•~ ,,.••ptl
u 04..t•'f
• • Tau
......;.. 0..U~·
. . . . lb. . . ...~

IJ:\•*'9 1dl •WjJl0•1111i • op'J t st ~•meni ot i nliebtedn1 ..
1.1.,11a:ll'1•~ by ttie 1ea•l ow~r b.f io~r •~-OJlll7lbL~•. sno~cuwU111, 1~1 •nto1.mil o,_U~h

•tir••·..,·.

t••)I*"

Jf
WlUok
~ere

!!.~
•'10~ tb«IW1l •• t.h• b•l.•=~· Cl'~i-. 0
't!H!l< 11 ~'~,J.d ~JJ. ~• • , ~e ori:i'ieo ., 11h~1!1• ian
~~d~Qated and ·r•r~\UIA ill '\~• ••l.a•• 4 •~if•il<>.Pe1.i
fOUl'$ ~•r~ ttul~,

\i~
.,,.. ··

. . . --(

...-'

~.

fl,'19~.

/ '1 ' -'l
1

ia

Al•'l l'h t•A1l M'Ml ~&et11

,,

l..-0$ AlklllLU 111.AMM

l•llllVll •ANK ~· •AN· ~ll·ANC118(10

l'llbllJUL

7

1'11' 0, ~Ml Ullllll'IU 'JIA'IQ

I
·~
-- ~··•w
_.
.............,.......................
By......... """ ,.....,.....~-................

.........

--~~~~~-...-~--·~~---,.,,.,.,...~~~,~

1..0.S

ANG&L~

M.INCH

~.,..."=-~~

frlPIERAL lllt19111tY& IANI( OP' !14N l!'"ANCll!ICO

ll'llPiU. AO!tr"'ir O• llHll U'°'l'T•D •'fA'flH
01 of the 1:, euee.

We hereb;y eeJtuy that -he 1!ollowlng ine'orm *Ion, ai hown by our Hcord11. I co~rec~ nd that we,
I 111 <>wnus 1 f ~he v hiQle d ~1o:11lbed above, wUI accept a11 ftn111t pa,ym~nt of the Jndeb~e(l~ee11 q WI~
It, the amouot l.1 1dleatled afte1 )le ca~tion "E!ETTLE)lllN'l' A'L NOE".
CO~TRA

oa

T

~ORTCJ\G'fil

0

Dated ......... ,~@.•

. .Ii ,,... i9~~

... p•ynum1 ~~be mad'•.....,111>athl.VI .•,... ,........., ..... in
(lliforot.~IY, !'!It~, )

(!) ~ounli o.f $,.. 2••:-........,iL\onunendnr ...._.

oem:be1:•. .a1 ........... ~ ..........it9 .61, and matlu'-

Oririna.1 amount of contract - - • - - - • ... ..~~., 1.e....... ~
Paid to date - · · • • - - - • • - ' lo .... §.• ,~
'B LANCE OWrNG ON CONTJIACT -

.j •• , •••

uss:
ln1&urance :Rebate • - - ... •
C1uryina CJ~uire Befu11d

$' '" ' J~.~~

' . ,_. ~!~ ..'.. . ......

..........

OtheJr Allow101ce1 • • " - • - ·• •

. ........, .~.11.7.41............_

Ptua:

ln'i:e.rest to ....... " .. ~···· ........................ .,.........,..... _........ $.-..... ~...........::-....... ,. __
(Pu.to

Other e.ha•we11 ..

..................... .
, ...... .................................,................, $_...;;;.·....;;-·..:.:.:

---

Ol11"1ul•:v>

i-.1. t .....,.,_,
"~ '-··~
1~
SE1'TLEMEN'l' BJ\,L NOE (.Amount whicb wUI beacceptable a111 ftiia p,a.yme:nt Ori or - - - - · - prior to...... •Y. a~ . ,.,1"2............................ • >.
,

(011.~ll)

.......... ,

••• ••

'"'''

., .. i. ...

'•

'..,dM.!;:?L:::·=·.
'

; .. ••_,,.... ,,, •..,Ith·••••• ti'~ •IM•••I!"

pwin1 la hereby con~rmed.
The foreroi.oa•atatemlllt tf balance
,....j.
I

·•-T• .. , •..._,,,, ...H--•1·.. n-•-...'"

flls~)

~

MOIOI VIHICL

W.... <14 lepJ Ownet- (If di4fenn~) -

-··- .-_...,...._,"

--..

~·

AddN. Of 'f..irlfojl ~'
~N.~r .....,.

J
. •
Me ,. -·~·~,~~'4
°"-~ Vcb.

.....
W.:i

' :1!!!!

!! i

I

• >m r1 u11 r:w·

I

'

'

@

'ff

1~ lllAlltO.r whlllle cfaqW iQ th1' f0ri111 ii de~ IOI~ ftdeN . .,,... Bank of &n Pr1tndllco, at Pi~ Apn•
or the U11it.t.d Stace.. ac th& *)It rfjjk; di tbl on.deNipw.d. le I•~ aha.e iW) lilt~ qr napolilriblliay lh."lll be ~
lit L"OJU~ction with ita dillp0sition. le la u~r!Jtc>Qd
by t~ PitriJenl ~tw Bank 9f &.n f rarlitilco lf/W a.n~ a41 or
1
,
'
pl:Jl~.
~
•"8-t no inewUlce will be p~ovidl\d on

om.1•

11

) \ l

:J

IJ

I

{ I

I

r J~

1

t

l

t

~...... .,o-?f ry~~

jolt_._.,.......... - . . . .

_ _.... ,...

-- ___ . . . .__.. ,

if~iol~

~rpns(Jldnf th#

- ---r-----~

..__ ___..,_

F-cddr1d lUajft'Ue &nit o/ Sd?a Prd11c1aco,

Fi1<:al Agc71t of tlae U11i.1d ScaJt•.
~in

Storlp

L .-

i------·-

. , .,. .__

j_

•

_.,..

. . . . . ._..,.. _ _

-

........

~

. . . . . . . . . . . . . . .-

..... __......._."',. _ _ _ ....,_ . . . . ._

___..._, _ _ _

~

(b

o

•

ea••~. wJJJ

Ull••~

if-val

co,,. wilt
c)

wi~ ti'

~e--~

'°"' .hl'I t••n•
die ._,~..a ~miily On
cb1

-.. .u. J ac eta.

IVW."'\llft'

twit Coall'ol

tst . Thi •hW
s~

....................

,!'9

PJb

vcMdr.
d)

•I M r

d

•JWwum.a..

aQ

ldlmaifiadm laf which be

a.

IO . . ... ... ... .., .

. ,....;

~

of ... ftd..-1 ... ... ... .
t1UI ~ thii

,
(c)

_.,al

r pn an uti w al It.
l'Vt
nk 9' Ian
frandlcn wiD tliaek all num
ra Oh thf lam •~ if 'f~
bl IXlf1'el.il will acknowle<lp dl!J
ipe ol die moecw ~.
iy iriptnc OM qy of thl fc>,
... IU)d

~-

~

liO

tJw

'

V•h cl•
•f M•••r
l•1•nlln• Ol•poeltl•n
Aa•••m•n•
'
•
J
•

*

, TO CER'VIJIY ch1~11 ~bt u.nde• ~nclil h'1ll 1eatl and w.Ut&t111 Ill cJw 1'1~ cu ...
n-.vu111e h~r11of n:glltdilli du~ d ~pouid n of ~ n:wto1 vel'l.i~I~ de~11(~cl 01L
~'to bl5 luu1-ohled he~iei~~ anw, U1rut£>4jratud by 1'/ctitrUllCC hcR~l'l t~
()j1ll1 Pit.&~ . E
~- tr)ieh hi aignlidj which di¢ u~~i~£gne~ haii IPQ~d ql'ltl!;WJ1C11~ly haer~-wfo~.

II

I

his

S11iicJ lo11t!i\l~iofos 1~od thoa ~" ~~ nv~rait t> WCCA fp,11m· k'J3,.) 1~1~ a. ~µt of ~hJu
}tgreli•

+

r.bi: , )1i;J.r l~b.I! · t.:I tlb..ea tll) dlsgi~ ;?'f hie 1'l'ft>,rt!11akl llWt(i).11 '/1thld.e a.ccort,ltn~ II)
.Alt t'll~ i .: No, · 11et fo,th tlf'\ llhe reviem: hi1111tof, .11d reqUetl~g th ed •tu.I )keai:11Ve
B1u1lr. o l1 n .P~1u1d.11co, 9.Jl ff!ical A!let\~ oB di.e Vnitf:~ &~11t~. to · c~ ccomi.l t)gly. Ii Ii~
a~i:~m1,11li<1h.1ntl'I~ of •he ltetndiilre h41raln ael~cted a~~ll~tt co aa1d llllirrk., in itit li~lte\ dlll•
c~~k1tl 1~,p00ilbl~ 1..1• nc!lt. k m~re, · !ti Ba.1111. !s :tu horl~d U<i m1~klf 1.1r.!h o~lwr d1"~rHlit r~n
1t ~liT»ti pro~'·
o~ llllid rno~tf v~IHde.
1

S:i.id

rp*' ~ehi~~ .is diilli~ri!,d

11ail\I Bi~11.lli IU ~ llOle _.t.~ r.>I ~be u11~reigned 1 a.nP
~lllb!ll~r qt 1t1tf';,i~ill>l~ity .tliJll tt:il~h· ~6 -.~M :&1l'lkr fll>f AAY 11~ riltl bb'i.il•~

i~ ~ . ~r~ie'I tha~ nb
~il!.li\ In i.oi;idlt~f1lln wi~h tlilre ~Qd:Hns pl ~Id m.q~o~ v4!1\klle. or 4i111j;ioi!~ki1'I., ~l tihie. pr1. •o:iil~
I

I>

1!

'

tbe~f.

agretil, u(J( n d~lll!lnd, to tlrimbu.11111? t.he ftdr?~al Reeeiw¢
Ba.nit 06 .,all flmndi1C9 F11!CU!I Ag~nt Qt CM Uni~d 4PA1 In f ll fou all ch,lr{(l!ll 11i11J
UJle0~8 Anj;"!l7Ce<l in q;innectlon with the diitf0t1it (.In ol llllikl fll tm whld •. nd u~horizes
a.ml ins~l1UCl!s iild ~a~Jc. 'tQ ~ h.111t from ahc proceeclJI oe ~ a; Ii: of Sl)Al\l, it!.Q~Of' ~ieh die

1'hie tJndenlgnect

,.

iH1Y

I,

f\l.rtfillbt

qf 41f,icb 1ix,pe~ in i.u;ritd.

~~w ·~-~~:,~:--~ -~
..

I

''

S't

w
lK-'T ONS

'JO •Y CU IS

ISPOSI lON Of

OTO• VEHICL '

I

'E'llll:\lllll8 wU~ ,(l()ll l • Ptt•IJUtit:td ~ 4~e th ir lbQl:Qr '(!Ob(plf~ w ftCC,llllbl "'1U~.
N ~l\ilu1 r•~ wllah1v,, i:: n • 1-v~r. tllaU v141~ w U~~ 11114bliid · • *>Ill~ '\lt~ti ;il',llll
to ha'.1~ •h1~
f)r " h l:ltc!~ ~ l:V owau~i,J bi ~m rll\~4»1ltld for ~.h\ indj"l(j:J~l "~

Th lJo(llt!d $~1•!~11. AillmY i11 • llilhq~ ~~. ~ IC!t, ~ie~i ri1 tp p r()h'1Jll ~jiu• '1;iehii;I

frll>ql.

ll)l'i!IJU!lll:ll

riQr t.c>

111·"! \I fPkJJ'lt,

ntoJpr '\~h- -~lli!t1 mu.y h~

1)ff~I~ .>I~ 011 o ~wwilj" ~P~ of

v all!! QWn r1 lil,iva.~I)!', wi~µt iP'lie~nmeKJt.U i11t.c11£11Rtu1e f.lr wi11"UI\:~.
I

1!~11 o~h!ll~ f~u1tt~ri111ee 1ir~llj!n~ cu itle •vqm)~11 .,,110 d'l\llll \\ tndt.Jd
ll~~IJol~ 11~11 •11 fQllt:illll~ I

·lliil•n•

_.,,.~,.. ,I. 1l d~llVl!J ~·~ i!lrJ~l.l• ~•llld~ 1111 '•dml
~ kl
of~ )1,1111~jil\lo, ~ -b1t•l A11~P~' q~ ~II IJ.!litc~ ~11~11~••~' llt(Jd·~ I ~,. )
~!lffl•~·· rr.li, wiahA•~c }'"'1,;alic.:111 wl~M "r'4l•~11 1111u 111j1~ lpa*a.11~1111~, tM.i
tl1 Ul!ftn l'l'llllUI 4 p ~bl)I c'.!.cnlilf(11 ~· o~lir i!l~lli1iat~d, pl ~1)1 ~~d

r

wr•~r Lh~·' fll1t1

Pl!~rl "*'II• 14> "'~~ •ltll -~i.ii.:uii raQ41 no ltqulnl(.,
Ml~ ec> Jilu w··~~~ '1'111• t!illl ~· Cl/1'fll~1111'14,~J . ln "'"~ an lrtlltAllllll
tba rl.1111 of <\ ~ m1jloor u. 1ip1lM*'1~ uu, rih:~ptu•-· Ill ,Pr i\ilq il b)I lt~1'1~
Wilt l)qp ~II rt11d~~~1J by bl\~ Cll-~Qjifl~!l t>i t~I!, Rlf.lllPn ~llbjjifil~
fl

, ~· I~ f.11 '' ~11~

mu~ uf 11~cc..it,y ~ 111 • 1:ll!lr.ict;.1r ~l\l~ll tfll~ et.1bj._~ m11«11 'VlllM•~ tu
q11 l~w 11id fo:•rlu~l&bibn.
.Alr.r•,Ui'f• ,2, 17Q ~f~~ Ill~ 111otQt 11~ho.11, (o • • eo ft
Qn.

ch~

Uniticd

folluwlo11 ~ifl:

·~h~ moto~ ~ l).icJc Wiii 1111' lippr"i~•!l ~V ~WIJ ~ h\~11·19111!,J, l(?frai11er
ao4. iri il.'.ll 4iecrcdori ,,d ~ It~ e>piioci, chp amr '1)11)1 ""~ Cl'hr illOliCl,1'
v~h~d~ at the MPPl'1 I~~~ PflQ!l wll d1 "h 11~ nqt, ~r.1111~11~~ , uc:i~"d die Ii ll

.lopk v.ihol1111p.lt1 111111.1.• It,\ ~b11 lod11lfbJ t.11li~A ul1111 piir~btll!fl In ~llilft11•11i!ll•d ,

PURCHASE QP MO'ro1~ \'iitJlCLQS ..
ON11'ED srr ATSS

1th:ll1

A•.rf ~''" -lld•tl~c 11 NOt' '"• l~l(d ow110· of ell• 111otor ll1hMa,
for ~ •flllt to Dh& i\rm!f, hi! 1111"~ QIHWt to tihw lf•d·
•ra! PIJt~~r11e ltank 11f 8~'1 P~a1:1~iiim, ' lli~r.J~I l\ijlllHll f el\c lluJt,d
t;ictlln, ~~ d\it C,Ml Control Staei11n, 01 111ch otb11~ ~l11ois *4 may ~o
d1~(1;11d 1 ~!IQ tc1llowill11:
i11 ocd~f l<l ~a:rn11~1t.

t. Rei!i~tpilOfllr. 111.1rsi~l!l~te. dul~ 1mlfon1d.
2, The ~~1!~"1 ~II~ 0,1 ~kit

rn1rlhl<

beruo(, d11!y ~llJ11t:d a11d w-1u11e•1J11d.

1. 8uph (lth,ei a.uf;bq~l111<1tlqn ~i:rcf, llw4 raricc • m11y be. required bv
th• F1'ed~ral t••rv~ BQn.lp o
United !lta4•·

an ~(1111i:J1~1>,

11.11

Jllii~a.l A1111;nt1 91' Jll>e

ln c:t1I• thn cil~ie:u~e la noll t~1~ t.rg~l cwn,r, It mun~ btt daarl1' ~lld r·
II t~ll 11'1!~11b~~d11 •" gain.ti Ch• n1Qtor v~tl cl• js •q•tttll11!> or

114'Qlldr lh~~

~$ ~f l•1~4l u~c11 (J~ ~lie ~Ill.<!.. #111i41•1 ~II mu~,

O~J1lNITIONS ~() ~ONDITIONS

it 111~

Sµt.e•

11.;•

d~ht~~n tll> !!hit 1.,~llll1lin(1 pli~q·--~ •h4 own-r hip ~·~li•4~ ~. llul1
·~IJ~IJMll...
' '·•
I

lnduiJed n ~lltt btrm 11 ml:!tu~ ·v•l'lide" '' ~~e folltiwinr.r:
l . i>tiaff~llll•u 'ia.t~. ll11~• 1)d rricdil.1111 k11tL11y P!UMn¥H cara l11 ~rd1.1i
td *Pme 'Wi~hiq tflu 1111rdluA1i.tll· aa~•itiry muaa b~ cli111t1Md M 1'111ndLU1)1 ",
qn nhu A11111y i... nqc au~Mk'l~lfi kl pta~(li\iall!I y ''llttlii~ll ' ' p~M~nfi!~r c11r1.

1.

~Qfll}'\':)111,

3, B1111t«u ~J t1ucl• of It cypes, lncludina pfolii·up and
«rl!qll•, ml •rad.on, lttd11dln1"Hllliltnica •rac.io111,

deli~""~

Jc i. ni1c m~tt.nded co Uidud11 within the term ~111ow~ 'llehld~" cb~>a~
~ f·~~opell.id moto~ ft1i.ld1ii1 •c*•J qnly fo( f rm. op•tlltlbn .

In thir ev n~ tl\at du •o\le of ~'11 ~ r 11eklr:le I• tlot. Go111pl~t111d or
;1,llilu r~ itoc fe~aihl~ 1 ~htt lierle~~l lil.c~v:rvlll 8 ?Jk of S11J.1 '.Prq11daco, a• .F~~I
gunc 'll i:~c United Stat.'l~. ll'l~irur fori ;ind 11 ag1111~ pf ill.tt •YIW11tt.'l1
rea111-v~1 che ri11l1n l:o ltiJEe al)c~ lllPt<J~ 11•hlcl11 ii~ •l'it11- ow11e~· • ~l11k,, ll'
f,p~lll 8et Jo"h' or to malur •1wH o~er di•p~~lon of 111111-i nlPliCJt< vel\lpje
a ~llY:, In 1\ii M.1111 di•c•~t~111 1 Uplj!ot~• •Q ~ fllll~ 1Lnd ciq'l!ll!abllt', lt:1¢ludi1111
Che
•o ,P,.rful• tile 11111,.JI dwoc.r of aud\ motQI! vcMol• to calu h.Js
j~"UJ f~C!lllr~ fo~ re-pdMl!i.ion or o~heswlJll!.

''ah•

[c l~ l11tendtd Llilaa ch111 ab•1V11 pro11edu~e will prb"irJ'e •I feiioible meJi,ru
of prQ~eQClnl! de inbrTellta of ev11cll11•n n ef.\esr mot.or ve;hfolc•, wid1out
prc}udic:• to th.~ it1~crr8til of othlll1'8 elte~l!in , anrl thue 1111111 de~Q llQ 41qul•
111blA dP'pfl•iClal\ of IU~h p~op4.1rty,

I

ll"°

lhtt~~··

M'q~il).r //__, .. Wl.OI

._J• "''w

t

OCJ ~

Ser~

l.

L~

ueon~eL,Jl!!L'L..:_A\P:L.Mb•l ~

o.. 'flllw • • ·~'>• (l•i•:r
. . . • .• lf~l•
X>'-'t s;r,
I

~Ue $' *lno.l. Ill~ o, :r ~'l\fl~k ...~lii. i\}~\l) ,
:l!f~
:p,_~.b i
~..,, ~o·l:I» erd•·t- '~-Iii ~.11111 ~c~in~ 'o t ~ .• ~----,"' c~:tlL1~t"mi1n~ Jl~l!!iha.ae1
1

'

~•

th• .11\tl~e~ ~·~1~1• 4•ear1 ad

eiove,

·

Thth J!loitiJr 1reh:Li:tl'3 "W~l~ o~d! to t.M Amr '.11ti t1dor,"rd•.11cH
•1th the ~m~tt C'b1t). s ~ -- f7 11 1lo L',~ tit the H111A u WEl/3 pJI -· Q UJn.der
'>lil'r' c1:1n.~ra l 1 T .a J:l\t!Q ',.·~
f,t kH!' ha13 eer.1. boti\ed q1pri:io fil°P!,lt'I el
rnedie by QOll\.Pltlt n ·, orl.1r11t ~t:iii-il lllppte:t. em&, :Lo or.:i 1.,1-r\lnnc W'1rb.t\- the
co:n.4t'Uone outl ~M

stU11tedi

Oil;

on tr'."I

~u.,th(N'l,1ly f 'tPllL

ri;ii.rs. e
YQU

to

of ou,r F<>:rm ] 1 a.... 4 Whl.nh o,r,n ...
~~:t tJl'6f.ISQC tton.

QGH'l61Wl1!11aiJQ

I

I

/'

,. ,.,
I

_...,. ~,..., . . "'. ,. . ,. . ' 't· ,. _,

·: .

·'I! ,. ., -- ....,._ ·-- . . _

~--·:__·-== =-~=-. :~:1· ~_::: !::~---·~~:
·--.,.- ~-~-.-~·-:·-- ...- - ~-~-- - · •• - -.

~ - - - -- -- ·- -

--~·~

-··

t at- ,

'i

G't Q1

~cond.it ont.lg

·-

_.,__ ... _....,___ ....,.1 . - - - -- -.. -

- .... ·--- !'• - ·--..1.:.- ....
-

i::t V.e Eook. - mt0l&e,i!.le 1P..ltt

_Hoo ....

-

v__,,_,........,__

"T

~

-

_.,.

~-'--

HIS 5 'TO O:mlTll'Y ~' fhte uru»nigi~J1 bu rad lll'ld underswanJa U. u111~,uc
liona on chit nvime henol 1tprdlftl U'ie diagontaon. bl dw llb1ltor whld., dltacrilit.d on
W<;l{'.A l'llJllll ,..., [ 'It> lll- ttatliild ·11.fmo ~~ iOOllrpc:ltaJl!d by ~er1:1:1ce herir!n t
dUa
'-•Dlllrii la li1~d) wllldl 'l hll ~rllijrlli!d ~
co'1Mh»IAl1' hitF~wldi',

.._d

lil!dd inA!CrUQtf..')nll

nd

dvilc oe lhc 'f&Vilrae o4 WOM ~·- RB--) rue it .,.m ol tt'l.lw

~,rJan&(l~.

'hlli undll,iit
dltai,re11 co dla.- '1t th.e f~ld motOr vd\iclll!
urd•na ' (I)
No, ...::J-..
fur&h on the ,.,.,.,.. lwnol, and rrqu~ d.111 l'e~rai.11 Reairne
Bo.nit f San llr..&nclul;.o1 F~l Arien~ of the Unlud ta~s 1 t cc acirol'Cfangly. Uthe
~pl1-~ttu•, Qf U.. lll•r ~i"e ~..i~ 11atc...-u;d 11.pp!llln to ~id! .Bi.nk, in i- 1111lc din·
cre&ioc•, lropoaa£ble ~ nP«i &wibl.:, ..Udl &inlr its a~~i:.itd to rna~e SIJ ·h oche~ dla~llftfon
of 8a.k4 illpl!611 \hll\idte 114 ~~ Jeelbll p,qprir.
1

.AJt~rnneive

!

I

Sa.id motott ,.,hk,.., lit ~liveted o •id &nki ""I •.,.. .~ 0.111 C;l~ ~ tJ.lld¢•illMP•d. iµid
I~ is a~•ltd &&ti ~ ll11bU &r ur it~lliJ:>U.l•y ~tmll _.. ~ M.iJ &nk 10.. 11.~y aAJa r;w al.r
·~loo '11 a'inn~tttU.1~ witl\ ft haldlint of •ld Dlotoill wfti.tle or dia~ition ~1 the ~l'Olit:ll:dil
that.of,

I
I

The llOditts~ further a{frte1, upon demancJ, to reimburee thlLl 'fedl?f'al RelJ!ITT"
&inlt of an Fraodaco, f111Cal .Agtrnt of ilie Un.i~erJ S~ltq, n f\111 for ~JI i;:ha•it:il nd
lli:lpt!P&e• i"cwrlild In COOO!l:l.1Wn with the dittp:Mlltion ol laid ~nntor venlde, atid auth(Jri~ta
<\n~ in.scrue~ so.Id Bank to ~du.,t frorn 1he prou.W, of tbe I.! £ said motG~ vwi:l

I I

J

1..

'

...
'Il()IN

N$~RW 110

I

s

0 " ~UllS

REE:n\RDIN6 DISPOSdiON Of MO OR IHICL
Eva~ w-~ JU)~ l14a p!i~~t4RJ C.O. · b. ~1' ~

.,'llhi+1"'11 IO

•pl!ion

4:Jll!*Q.

No all64' ni:t1 w~ve~ c1µ bl ~vit~ •"" ev _., will " e~lc-t :&e ~ iua,..1e ti•
l)fll'IL" ~Q*l\'.t "1 W.1n •"'"'• fot: U...ir ~IJua~

'*·

to b•v~ thit ~ v~WGl~a

'.l'hlr Ui:litcdl St1~ .f»i~~ 1- llit.i*hoeilaed, ~\,IM, MreWn1 ~ p~ hia• mot:~ ~
from~~

II~

l?Jil~ ~

-'l(at.::IJn.QjQn, mo~r ~~lite m~~ km ••d, llQld

f)c

(l!J}i11rwilie d~®t\11 ~i

by ullir: 0~1~11 pri'V11.tefy, wichpuc goverrw ~l !naut1niru:i:. • 11llllt11tuu:c1
1nli~f thai. tl'I• afll~d "''"" m eh~1 lh!l •'V•&:1.1il11 h1u

ht o~li•t alMJll~li"H
"~hide are •• ·lo~- ;

prw,.n~•4 ID

Jhe tvQcu,e whp own•

11 lllQtllr

All~ :11 '110 d~li-1~' h.111 mbtl>J ~f11~ to l!c~er'lli ~fo11n1 ltari~
of $~~ ~r11111lill1«>1 •~ llll!ll11l A11•n• iof ih• trn~11d1 t•~.it 1 for 1 ~w,1tp ~"''"•
Q~t1~~·1 ~liili wW.q,1• IF11t,1•11n.:;•11w~ ll!CQ,~P. ~ii\, IQof ~""'tit
I!" ~ptrn 11tcu (ae A.aewl>!y ~..c1:1'411;I or r.i•li•~ d~u1naaed -~~-). ~lld
111\JM pJ n•~~ ..lly bit' of ~ cbuatJ..-r 'lllb.i ·~ 1'111 •ubfltd nio~I 1'YJll!;lt• to
r
' i:nti•11 or l•111 r~pld d1t~Hlorat1Qn .

Al1ct!Wi11• :r, 'l'o 1ilfu hill 111i1Mll veMele fo~ 11i11
51•11• on die follo,11lr11 buff;

to thie Unjt~d

Tbt motor nhlall! wfll bii appraJ1ed by i11o1r1 ~liAinureilt•~ appr!ll•ur•
~n~ In JP, di11i,~1lon anJ ac I~ opeio,., ch11 4rm~ f!l~l! b11y Qh' niowr
yl'"hfole i\t ~lut 14ppr:il~ed p1ic11 111bfob •f\all np~. llolll!ew~r. tllqud lbll Jlue
lf:>o~ WflPfHQle 'Va)\u! li1 Chll l~if,~ \llt\11,e lbfl purQ~ Li GPnlllliDJll!Jhd.

PURCllASIJ Of MITTOll V,.llCUlS BY
UNITED S'TATES

THS

A. Cf el1d ~11"'111" it Norr ~'~• lc111I ownn of oh1 !llOW· 11~~1pl1r.
111 ord~1· to aHaogr (o~ !l wale ¢0 Iha Army, .hi! mus~ pgenllll to th11 [l!~tlr
oal R•aervc B11nlii of· S~n 'PranQfeco, ;u 'Pl"~al A1er1t ~f 1he \lrlit•d
Smite, u the Civil ([",qn~tol St~llon, or 1ul!li. 01h~r p(11r.e ill' m~y ~
dinctbd, 1b11 fqllowlrur 1
l , Ite11i~1r~di.m ce~~i~l\~tl!, d11lw ,~dQr~d .
~ . ·r~~

at1flltment ()ll

rh ~ reNell'ite

hu.:oJ.

~uly

lgm?d !ind "111tn<1111t1tJ.

3, Surib• other autbori111ollon. ~d a1111ur11-pq~ as m~y ~~ requ!rcd> byi

tl\11 'federal Jie•!l'le }Jal)): ol San Piranefaco1
IJnltord Beata,

•o

Jllec•I ApnJ of ,...

fo e~M! ihe evaouflt is M~ th~ le1aJ o'lll1111c', it mutt Ile Ql~11rly llrid1t:r·
•tood lh11t if ah.e h1d1tbtedneM again~ I.he moao~ veh.i11lc 11 tctual 111 or

ftilol

t~ullry,

"° llOl41 fl!I .,.. UY1f111d ~~ Wiil &<! con~"'''"'''"~'"·

ln 11111!. "' .11..-111:1
MpOlilll!!t ~~ ,. ~''-"• ~ rro"iJ11d 1'V lit ,
IJ\ll dtiJI' o& IA~Y l)r•i!Jlt~•
will 'l'l' li!r riliitbed by •II• ~•>df•a of ~I\• !1mt1.n '1111r.lcl•,

lt• ~f •~•· #\t"'4l~ill~· 1,9 118• lip1~ 4111•,~t ~l • 11 111o~qr "~~1¢1111 h~ 11111at1
~111 111d.c1itit1n ~ ~~ fo••il'l1'1W• ,,.. ~~ ~h111 owr.1•~11111~· ~11111tifi~1t•~• 4\i.ly
If.oil~~'~

l11Fllld~t:J

i11 ~l'je t~rm "aio~r 'llehidi&'" re ~~ follQwin1 1

p-."11"

ii11r• 111 ~·rd•~
I.. l'lljl•~n~cr t'lfN• Upc nd m1~l1.1m . ll1111lvy
to <l•lmu. wl~hi.n el\.~ ~umchalllble aw.11011 mu~c Ilic 111lijaft~d ll 1' rut1dlu111 '1,
a• ell~ i\rmy lq noe aialihoff~d m purllll~ any 'lhcav)!'' p~•n1~r ~IU'~ ,
;Ii. .fyfoeo1cv11llr••

'

'

3. lt11N1ir1 anu tl'Wl~ or af[ ,ypir~1 inid11d4't1 1!i!)fl:•4p and d¢l,'VIU•y
a11uoik11 and lfa~tcira , builudln1 1111nii•1,u11• trJ&clOR1

h I* noo in•e11d11d CO

in~l~d•

wilhin1di11 1.r111

"'11llt11:1i '11111\I~''

•halle

ulfrtrogell•d 111otol!' ~•h,id.- 1uite.d onl)! fo1 fann operUfon,
e'f~n~ cbaD di• ale ol lin!JI mpr.q, vdlllo!.i ii 1101 C4lmpl1t0ccl\ o~
n1111 reaatblot, d\• Pcdnal 1\C1Je~t1 Bank of Sltll f!t1anci111u>, u ,flecal
Agan~ of the Uni~11d S~t.111, .:tin& foi and ll8 at11nt qf the •vw:11,•1
n111trvu ~· nghp to fltOni UQ~ moto~ 'l(el!icle ~· 1h11 01111R!llt'1 rl~Jli, a~
ab""' 1.i fqnh 1 oo o malu •uch o~h~r dl.ir111J1itl<i0 CJf 1Uc:ll 11111~c 'il'tthllll•
a~ may, in hnl #01~ dl""rttif.111, ll~1?••1r !lo b!i lt~IC ~11d1 cqulta~h1, lll!Zhul~lllJ
&h111 ri11h• to permiu th~ f11111l 1rwnc~ pf 1111¢11 mqt"1~ Villi I~ to ta~• !ii11
l•11:al i:tcolJnc fo, rep•~•Hai11>0 o~ ocllbwlill.

fo che

app11ar~

b i1 h1tended tl\ t thir al:lo'Ve sict11tc~ure will provide ~ fll~ail'>l~, m11m1
of pooteuting th1t fnten1ta of 11nc:1.1r.c1 In 1h1lr motor 'fe>hlf.111111 ·wjchou~
preJU\Ji~~ IP tl\e fntc~cru o( oth•n therein. 1111d thu! '!!'fill elfellt a11 ,quf,
t~b~ di1pr;eltl(Jn of •!lcll. rropel!iy,

M01 0 Y HIC I

~ol . . .rc40w

Ndlll ol 1¥J OWl)ei

,.,

diif11ritr1t)

,.

••I,

I

§ii

l

Ii ,a;::::::::

'

( )
II fi
'l'hit motor 'llchicilc ~~~ ah!I, •fl'.>r~ ill di:l.i"..cd ~ 11- f~
r'M,'illJilt ot San Fia~o. F~sc.11.1 App~
of chi Un1t¢0 $tatca. a• Uie aolc d,lk .ii. ~ '"""'•Ip~ b 1U..
•'- 1iO IUllJWfy o~ re&po111dbilitiy ahiill
uawned
by cha Put.ta\'
&n,Jt Qf " f~l\d~ {011 an~ ~? 011 q~iJu ,fn. ~MtltlliPl ~th ~- ditpl)litjl!jn, lt • tu'\d"••«oQd
t,hac nca in1unnce wilt ti. prov~d OJl ~ nro~ty .
'
1>111
• '!'
"J I '

t'

I

,,_Mi

0

.

I

1

>

~·

foe
1111~..

---·-·-· - ..
I

I

'

- ......- - - ........ ~·-~- ............ ··~ .. ~ ..

Ocllt --

-

..,,_,........_..,...,._

~·~

~-~- •. . . - - . . - . . . .. -1"'°1"'~

-·.,..-·~

;:::i:;;:::::;:

.. -

~·---_..................,.
.Rep11.r4l'ntl'l1f eh' l"•dtJ1aJ !UA'?Vll' Ba o1 &in 1ranc14co, .. _
Pl tal Age'"' ~f "'" lJ ni••d St.ue ,

~---

~-"""..,,..-.,..:.....·-!~

-

.,-

·~..,... ,.~.-

..

,...~,,_,,.

I

__......,.__.._., __ .,.-......,.... ...
'

~i.;

I

fm~r.ow...,
o
~

i.:epr,eJ for Jl)r_.l'e y the Unieed St:'tn ~rnant. "'n 1iciltt 1110
, iM ~ 1i.mnln1r orJ.et.

"fJh!s p~'u~ lofi ..;.tct1SN1 nd ~tr.'111il1iJ

mi».1w ~11hJ~le

,111

l!A fcUowu 1

(.a' 1h.t s,,.~ri :t.1i*~' V41 ·i.:1 R11gli1~.r. ~is11 ~rtlJi~t.t. f , tP\la
~Mle niu(1~ be

llb111~'1~~J Ill the Or1,1U Con•ro~

a.n4 ~ .;qp~s o~ ~ill Eor)n (PRO.,l) •ill ~h!!lll

&.a•li:m,

l1 ~u<l.

1.;o(.:1l111t of this forna. Wj(i!thlt.- ""' h •hr I:U:p.tr;i. u
Cerclli~ame, 1Nill bit nd k> ah1e e1o1a u~ for hilt r ~ a1tioo
unt I ni'¥al ll ~he di!iii8Ntlltd Aiteembly ~n~r. he ch)1d
copy ~m b ~;oi?>\l • lhie Cl1-rll C1Amtl'tll S•a~©n.

(b) Two

(c)

1he rA~llP will ),. gi'11tn I) ic,tlsntifii::arion 1111 w~h htt
will • •~'1 tq theai -.1n1 a~ die , ........
thkle.

°'

{d) Or~ urival ' t
.-..~ ,_nb111 ~he ~~Uq will
liv!F to the ~p_re~ntadv11 of che Pi!d!lr;d Re.etve nll
f . w. Pfanc(il(Q lh111 twb 11Ujlillls1of ah I<.¥'•, th!t ~
~•*f«>n Gt~. t&e hye to lhe ldiWt.
(e

'the t1tprel1'enta.ti11e of Clhe Pirdrml ~ueirve Qonk of .i
fr.tQcitk'.o witl chedli II numbers on 'h~ fo~m. and if fo~
I>< col!J!~t will illc.f!ot1111l£<fp reclript ofl th!e ~~ vthi.d~
l~nin1 on' !l'O.ri>Y of ~he fonn and dllive'111• i• to the
"~.

l~ the IDOIOf
a.a die retro~

whM11t ~dbed ii) dlitt fomi ii I~. damaa-d. Oii -~
of aeglipnce whil• ic ia ,in the JIO*lllion or C'Ultlildy ~ ~
Unikel ttlf, 011 IU)r lil"llC~ acting /or i~, die Coo~rCl!ll c;f ~ Vrtl~
Scatn will bit uked to tab approprl te ~t:lon f0r ~he l\enc6t ol e~
oWMr.
'
. ' .~

~*A~AAo4A~6~··~~~**~-iflt•~~~~····~·...._

I

LO•

81'~1 QC

Uc• '

' l•dna Rt11n•

JUI: or

•n Jlru.q

<1e

o,pe:tt1 f>ep•r~ment t B'a nel Ue•e'"e Sa~ o't $& J'Hll·
Reaet114 f'fOl!l ~0111te
ot•oo. f1,oo•l Jijl•n1 ot th• U111 t•d s·t th , 't he t«lllowh8 inotdent to tn• el)on
deao:lli'bt!;i motor 'fiehicl••

Re11istU• own4!trq tiliP10a1t.~•._.ll!lld~...>
A4dH s;

Jl:IL )t .,, '

Add:reu I

. . - - - - - · - - - - , . _.__,.., _ _ _...,...._

ru111.ber1 ~

l!,

Lt ense fl•t

~,

1,942 Cover Ple tu ',flll!lbn:

11

/

4 JI,$- l,_3_. . . . .
J}J ./'-i!.l/"6;

'r~i,, ~. tJhhh bu been p~roh• by the TJnH~d St~t-.ss 0o"¥i"rU..at,
nste,r11a on the l'i&corde ot the, State,
'l'iltU tbt~etf) •Ul no't
ot C&l, 1to,~n la • • • • •

'mlia Yehtale wlll be red~eed tQ J\lDk , • ~ ,

.t:J

i tcr lJl•Molee Olllpertftl,frit,
St.a'te or Oe,l,l. Uo-rniia

ns •·

our ol),eQ~ &fdl, ~ ilPtl ll
. p•,yabl11
~Pl,o""' ot !~ ~· COVlllll:i r»a the J'.l\µ'Qlb~

'l't'tt:J°t' is uoL~Hli

1

;m }'ou~ fl'd!Or h 1 tM
11 ~b• fllO tr>'I' viahJ:o:l• ~UQ:~'~.'t;>ed ObOVe *
Thta motor

ve~iole

w 1 sold to

1

t&~

A:mi;y to

eco~~dGnce

with the b.et.ruo,tions 4!:1Vl~l'l. to q.e .at the Urn,ie t ·\ wall! 1 oed u~d•.r
l'Jt,11" contl"Cll.. Tl\• pu.rohe(!E! priae hail bdn bti~ed upon ap,r iraisale
IMHl• by ocun,P~ten11, 1ndl!IJ1&%1dent appl"aheir • 11n acoor~a11~e w~th the
<f(l)l:lditione O\.l'll.l.1tl8~ 00 t~e ;''8Ver8'• ot our Jlortn, :ira,m .. ~ Jfh &l;l 01'\l!.•
JUtuted Q·Ul' e1,1i,noJ."lt~ fl'()~ :YPUt 'bo co,ns1.unrnete tn~ tl!'ft!J/Sllction,
1

Y<l>Ull'f 1e:ry tr1Jl.y,

.....

J:t
~~ . . · ·.i -t..,e . ~ ~~· ~ ...
J1l'•d

c • '6"11.i d

_.\liUl!l'!l&~~ Mao.6g8t"

A~

•

I,

•••••1tt•pt ·····~ci·••

. ~,.. ...,..~ .. ,... ,.....
.

ll

~.

I

I

I I

hu r1:11t:l nd unders~t~1 .i11: 1JM1~11~1·
HlS I, TO Of1lTltf'y 1ha.t d\40 1i1n~t!Uflnild
I
bion" on th!! i:e-vierilllt h~0t()f t•~1Jhlfiti11 ~~ dillp~1~tli.!q of ~h• !Mtot vl!fudjf d~iWi•iMd o •
•

l

I

®.\.<il\it!.O~~,jt~l> j)d fo¢9~~;i.ti\d y le~ 1d1;t~1fin '1~; (i\1
WC~l . Fort fR.6·
1
dun .\\g~et."ll~e~fl. lia ffl~~il~ which ~he \kJ~ll'~l*nii!d .ht4is lg"'q)1~Q~llt11i~Jic)~ hitNWi h;
S11t1;:i/Jm~truu~1i~11~ artq ~fi~. on tiilf i~v ~ 9f WC¢, Jl,)tru :'JtlJ.i l are a. ~Ii~ ()f flfli• '
.A$11!le!m!n~.
1
l'!J;i~lnlle of .i.ii fo~IJ moto.r vi:hill!l~ a ·ort&l~ ~
'l'&u undb11lg1Jl!d ~~lllt'U
Al~it!vna1lve ~o. ~ ~ fo"'h (l)r1 ~hir te~t~ f\eft(>I, nd ttql;le.t!ta thie: l'i!dl!'r!ll R1111enli
&nk. ~( no P.r1m h1'1oi fiirC'id.1 AQ~n• 0( Mlle. U1~itll.'d Sdaee~, &a aci1 c:~ordinj{ly. •, ~hlf
acei.1111pl~bmtn~ of the q.l~&IJ).ltivc ~rtiln lll:'l1ti.:t11d pf*afi. W•l41''8n~ 1 in lt11 'Ple dllr
c11~µio1i. lmqoiM!lbte "' ni~t fi!WJ U,re, .~d ~nl M! .auth Uieq ·to !fl\lltit \l!:h, Q~f "411'1• tfot•
' .,, ~t 511,IJ(! 1~9to~ ·~lllb ~~ II.& i~ di.It~ ~ro~r.

'Si!>id1ni9t~1~1' ,~t%f 1~ i~ dLli e.r1;fll ~O! iiald •iinl "' rim IC)l~ ..I.tit:ti the .,..,.~ ~ , , , '
'I • II ~~liljl.l,~ cl¥,.: ~,

(1tb!JJ#>' °" #111,~~blLJ•J ~!mil 11~~~ f~· ~fd'~11'I f~r t4Y' ~~ll tit N•

•i n kt "'~tjiill)r1 witb t~e ~11d~na pl, .a.14 •n~ 'i~e o~ diil~!dtltira1 of ~lit ~~e~

u..

w-~~
' ' "'Thie

i I

1.rndhraign~lll ~,I' ~I agnl!8, ~l~Q ~~d 1

I

'•

,,

a

·

I

tO

Jeimbur~ .e i. P!ldler.11h ~

,lM1:-:~ o~ $j\1'! f ~1J.i.1dl!!CO . 1~-al AgeQ~ of thlr! \J,U~d &cui.WI!. ~ €I.Ill fot all dla~~ ~
""pi:~~ i,111;1Jl1*t in \;'.Q~ln~ tt01l wi~ll ~~ dlllpoul~ion o~ auid 1110tm1 v bli;le, nd a:u~ht~d»ar
drsd1!llt fonrp. th,ie pio~~df! of ~ Ila~ Qf 11l1Jfi ~COD y~flW(lr, ,
MiJ hl k.v~ctis II tJ lh Ilk
111n;f ot •tiJi;;b e Pf.·~" lrk4md.

*°

lire<W

, ,

1

~~-P<•1<i~Q/td;,' l'>U. • ·' •
~.!I;µ

'

I

I

I

.

p rhily

.L , ~ L!°

~-- / ~ ;rr.:;
ti'' _,""\'::'.

~.,.g..j .. _

~;

I

T

I

I

('I j'

Ni:t·--~ ' -~ --~ 7£~. ~ "
I

1/

·1

I

. ' ,

I,

aN l>Sfl:"N58 ~ ANP .11ou•T ~ AllM
lL COt-11 Ol. M>Ml.N-.ST ·ti ~

,•..,.co, CjaijfOfni•

lN$1 tJ¢00N lQ V~CUEES
teA•OlNG ~pO~l:tJON a~ MOldk YEHWClts
I

i11at\Jllil

wit\

nl!tfl

be

*

permimd &Q ~c ~it ~~ V~lllea

N~ Ulll#~Q~'C 'W~~~·· "°
w l\~'A~ ~ mowr 'V~

lW \Jq~

~h°lel)

ma• ~9,CijllU will; "

'Cl.>i

J

l(.l:~ftiQp l1itJltll:"•

•u

111~l>hed ~~ *iJJll fui1:Jr• Gllll!J

individual.-.,
.ww QWl'lf4d- 1b r ~ 1 r••u.t~4 'CF
~* ArilW a a ~d, :in ,iea ~~!Qpi1 co i:iwuluat lllO~l)f vltbi,.lir•
1

I

~

,ftbfn ·~*-Ai

b" litOt\'.d,~ eold Ol' ~.-i~
•""'~~~I ~ 'I•~ "''" m\!.Y
J
or liAll*n<e.
m~11~11:.-eQ'le
~''~~rwnc~
'!lfi~1.1i\
gri11~¥.
~r ~ _,~

.P,~

l'p

~!&~ of

"ili1U'

d\_.o *~• ap51r¥ii«J 'll!llUll ~I> •h~I ~" cotac.n~c hail ~Ip •quftJ,
4,J, l!l lh• f,/ftl-~J S1411u "'"~ h Cbn•~111111a~•lf, Jo. BUjlb an :ll'l-..1'1¢1
i:h• mi111.11 Qf ;.ny' ~ucdk1>1' co t11ppa8~111 or r11111Pcus:e1 " p1ovkkd Jll, aw,
"llli not bll- fCB~'~d hy Ill~ c~.Wdl~p, ot til 1111.>~oai ~~·

ipo

'-• ~r lll~111dl\•ti~•• ..~c..-d ~ tM
1111 ,oll1JW1i

tvlli:ll4l1

ho OW!lli r. '*llltOJ

~·ll•nl• n

1'l!l,"9ii!i•• •· 'To II~ W. • • wbielt ,0. f1t-.r lni•~ ..,._
t1ftdl4 ~·· ftM' ,..,, ~ Cl"' •
of !llll1ll.-.ntJMl'O) ..i fU!J ~ 11f

B. ff l~I 1~,i..').lu ·~1 I~~ liic~J Olj/IJIT of ~~· ml!JllT ~-~!11, !111 IJiUl!ll,

1

-*'•

iijf

;.iw~11'li rld. wi~~ ~11ill;~~· --~ "llll'•Jt 1!1'Ul~ la "114llll\ ~'"~"· ~

\fltfol).1 t» c~ ,f•3'd1illJ1r. ~,...... ~llit• qwnw•~lllt unl•q•~· cil4'1!

wll.1-.i•~~

ill opcit1~ ~u Allli~lilY C.1111tr1 or oeibn il•~I~ it~) ~d
mu.all of """"' ~ ol ' cbaradill wfi(l:h ,.,ru, 1111i»Jcct ~ ••liiUi~- Cl)

• DO,. q, Ila• ·~pW ...~-·

Ah.,_.ill• :l. '110 ....., lti1 •~f iwlalt!l'• lot alt W· •• \111itJ4'
&at•• on lh• k>Uowin1 .,_.,

•rha mL1tor vehltlil will bit jippr~ b)I' twfi'i 1dl.ilhtinllted ~pp1'~fNrii
11nd, In ~r. dlkr1.d•111 an\i a• i~ optial,, .iie /111111)1 ,JJl.ll h\1 the 111ocor
1!lllll"l• ~~ ill<! apJ,'ltalllt!d eric:• ~hh!~ 1hllll '"''• ho'Wt~11,, 1t.1a•d 11ii1e Blue
~Xlk 1idlpJ~•al1t -«aille In die Ucla*y -~l!!R '11• rrc~1111< i:nllJll.\!llllll~·d.

"

Pt,rtlC.HMB OF .MQ11~ V'1J{ld:£$ 9, 'Diii

«

chw Uoit~d
1r-.J M.eacrve ~"111 ~- 5110. Fr1111a1Ko, 11 llltc.111 ~urn•
~lat.ft, ·~ die Civil Conlrd 1!1-.&IOIQ, ~r ~ll!ih o~ha.r {IW:e 1ia 111ay be
dir~hd, tha foll~i•1;
l, ,,_fllftalti"'1hl clrtific:llJ, d11j, 1lidor•dl

).

flt11.

I

•lhwilW he1ebf, d11l'Y &ii~itd and w!~~11•-d·

ud\i Olib•, 111thoi:)~-~~ll a~ ..,.l,lflP.o.ti II 11141 ~ nqllllrtr.f by

lh11 11cdtr~"1 ~nra Bank of Si.11 Pr111t~ ., •ltcaJ. 1'1C•n~

ot ihir

U\1 fl,)llo..11111,

t Molo~C'JWI~·

a. bWlll!lft li~d Uillll:.. ot If.II ~YPI'!:•· !1111lll~ln11 pitl·up and dlf~nJ!~
•1u1;1k~; llll4 ''~ ~11~ar lr1dud1q~ 1111m ln1al 1,a~~~t111
rt0C!

.-,Urptop~lll?cj

Ii , lf t./111 nl11C1U• " 'fol(\)'? tli• l.t.,.I 0111"'' 9j dle N'I" uihU.1".
In o~d~r to 1r11111• Mor ..l. to the ,j\1111v • "" DL\llt 11ruc11c tll tb1 F~d,

ll(lt

t. .Pa,111101~» 11a~•. Lia~• an~ mcdi11m. tlcavy P...it'll&~• oan in orJ11
to 4:01°$11 91i(~ln di'w pur1.1h~~&fe c!~fl!Jljr~ ~Utlll b<C CiaaHd QA "lllccJjtti;n'\
111 ch& ~rmy Ii bOll a1'il\QrlUlll ·lfO pu.r~h14~ eny ''h,ovy'" l!HMn1n 1111~•·

le Ill

'IllA

\JN<~'Tlit> $)'A

;I. 'llh~ l~~no c:m

Indu1141d fn al\11 ·tt•lil ''motof 11c&lltl1

ltttel)d~td :w lrwi;lude wfd\lh th~ t•~m, "lllPf~t lllrhi~i.·• ~hl)ilt
motl)a! 'l!thiidl!JI ·~~cd oqly for farJl~ Ol'C"ta.tlon.

In l.h& ""~ot ~hilt ~h~ aal~ o• l4«1y /~U>to• vchld-: ia not com plet•~1 om
appua,a oot (cU1'1bl..1 chjt Fulu~ Jtil~lliltt Blln~ of San .llfandsco, a.~ Piircill
lliiicrLt ol Uic l!Jniielt Sl•i:.1111,1 llllt Dll fo~ al)d iu aiid1e of d'ic1'"""IJlitl:,
1
rcoel'Vea th:e: n1ht to li~I~ 11Jizh 11;\otO~ vchhil• •II 1h1 olllni1 • l'i1k1 ••
whillfc
~otor
1IA:ih
o~
<fi•po1jtio111
otl\er
tllcli
cuake
co
or
11bo"• Mt foctl\,
u 11hly, In ill! Mile d~illll'•tl111n, !I'll~~ ~ be J11~t 1tnc$ wqul!llbll, ll:l~l1:1iJj1•f
ilJit rl-b~ 1.Q p1ura11 ·~~ l1t1Jill o~n•I.' ot ·~~Ji, 1'11!~11' velllcit'e ~ 1a.lrie ~It
.lii11al , rt~PUTIM felt "Pll•MillW!lli or uc~.i,lll!ltaa,

Un o.d Siat1111

1~ le lrkttind'd lb.lll th« all.wit pro~r~11re wilt p•IM4• ., f~rullllc1 111nJj•
off p~btealil'.ig sh-i ln~•«~ of JtW<iQOe!ll Jn t'hdr m\\ltCX •1'ChU.tl•, 'Without

Jn caH lh• .,...."" ·i. noc tll• la(al 01111\er, le 111 UICI tic larl:y 11n.dc,-.
1tood Iha~ d &li• J. .bt,r.hlciil •llir1~ &lie lllQ~ v11hk$1. ii. •qµal 1llO OI'

1m11!1.1diiCe ~ tbi lnt1nala ol 11efm• thLlr~ln.. and dilui wUl elllld an eq,llir
~le d~ of 11ud\ P~·

MOYOI VIHICI.
, , . . . . ,.... 1114'

WQlll-' ll•~ o.....,

.

Addna of--~ Ow*

NP11 Qf wiid
~

~Din (ii di.lfe~111~) ~ ~

(If 1c11&l Owner

, .N\ilnbet. _
Lic.e1111e

~,

=I

,

Ji -· -··{E/IB
··- -· ...

____

.....

I

I

h I !11

.. _...,_, ____

-

__ ______

____

......._. ._.....,.._........__.....,,
..
,
Rtpt1a11n&l'1I th1 F1du1Ji Re~~., .Ba~ of&.,. l''TiJncill1:0.
Pi.!¢AI Ag;rne o# ah11 U11111d &ac.,1.

-

......M ...

~-

--.~------

-·

~

-

.....

.,...-~----·--..-- ....- - - -

lnatrucflon•
To

Mi

~cc~ptrd

t91

ton~

tO

Owner
nc, die

by chie Unittd St~ua Gov
ordit,.

~ ~ iq~ ~ ipr ,,..- rU1U1u~ic

'fhe ~1.1,re

'°'

.

'

I

~~~··~ ~nd el'.Ql'bl4(

a m®lf

~~flt i. .- f

(~) Th-! Slnlt'AI ~~ ~ 'V4lide Reall!ttil~lon ~rtfli a~

Al 1

(Oii di' '

11~ the Ctvll Co11~rol S~ati()c)
al)ld~ cQpiiea of ebiis foriµ (PR.,81'~) wlU qt)411 bi!I prt.P!!if~d'

'li~hlde mi.111~ be

111. ~mfo11~d

(b), Tw4> copit(a of lhta form, toge~Jlet wich th4 .Re~ill~ra~!o1 ~
~r~ili11a.t2, will bit handud bl> th~ e.vacµee fo_. h~ ft!ten~IPn
11nnil .rtlval !It ilie ~•lin~mi ~m~ly C'.entu The third
copy will be rt¢t1Unad • ~.: OMl C<>n~rol "Cini\.
(ir), Thll •vw::uee ~'ill ~ pve~

ttril: .. '•~inr:ly
~.

~

cM

iln

l.dentiiicatlon u1 wl\li:)i

.,q ill5'paralU.lr of ,ab&

b-

'lld;lC

(d) On arrival at die 'IA*~ 6n~11 ·~he m®Ce WiU
ddivtr- ~o tbe re~r~ntapive of d'll! ftudierut 'llclll!tv• ll!&n~
bl &n Ploaoda> lhe t11i9 copfta of 1hl. f<Jlllft, .i-1 ...
•he vt!bfclll,
-qU-'® Ce-~fi~f!.k. ll-1 tb.t ~
1

repramttlli've: of the ft&('al R1t11rte. ~nk of & 'n
Prancillco •Nill ch~dli aill numbeni on th• fQrm \Ind if foonp
to be CQ{l'ect will aciltnowlitdilll rece~~ o{ the 11)$r vehiqle
by aig~lne ooe ~Y of ~he fo111n and d~Jivl(•~ I• to t~

(~) ~

CVlUl\lft.

u thtt liMl(ot' verude daerlbtd ,bl thia form ia 1~-. da.mapd, or dclllr~

u th¢ rault of' negligenct 'WblJc ~c .ia iJ} tM poe111111ion oc c\l.ll'Qdy of the
United S•a~·i Oji a~y a~encr, acting fOI! ic, the Co.iirtr~ of the u~
Sea.ta will ~ aaid to b.ke approprla.ce action for the liendc of the
owner,

I

' ~-.

~-1· 61 •

~e-re

.h,11 '!l¢l91sed

o~.t a~~.tt>

~Q. lilli':O . , l.41

.

~~,yabl,e

,.!.,.'!-..-; dl\)1'illtfl..,.'ith,

~!) Y,i:IUl'' ~r h1 ih'!l ll!lQll.I!~~ Qt' ~-···
.,.Jt tQ• mo~or flt"~o~• d•, H'fh•~ abQ~.

.P~.t'oh1H

ao.liil 'tll!t t.tl!!t AIJlll¥ ~~ "~'-'1'1.ll'<l,~•
'-\t l'4e t:ll i; i.t was piir.\uod un<t•r
Pl!le d ll'l(O n li1P' ~ a ·l.ailfh
' •j'u1 hr" ia bmeH O
raii:1~r1
p
r;.ip1
1 !n. "'~'.J't'•L Me wtth tlu
t\'l8tla by uo m,miiiit\"! . ~ 1 j,i1J) l•~-nna1t
ll'o'.l'llJ PiliP.,41 Mi nh c,,n,.w
ot..11
ot'
ee
11~1·
~ev
bN.1
iQ'!I\
poti&~·Ho 1~ cat 1· ned
te Gi711i11.J tNi.q oUon,
conawnrna
"ti()
ll'Ql.l
bQl'tJ.
uhOl;':Jity
l!liU
oia
111~.tll t ed
'llh,h.1 mot\llr ' · ?l~,(11e w

.. l.vcm
iMt:r",,1Cll U1~ rt·
'l.'r~ p1~ r1:ir e1,4~111 1
"'l!.lr dOl'lbl't>J.~

¥110'.li

1'le

t)

'*'

vs

YQllll'S ¥13r'f

J"41!_,~
.,.

,., , e'
I

•

:(r~sd1

tr l.)"
,.....

,.J~~~~ ~-~

d., 1)«1>:tll

Auistan t Mscntger

..

\·•d~ nd11 the llllt~ll'IJ~
hklie•d~ll~ri~lf.ld

I

..

IJ(i.

,teferen~e ~"'tefti ff

:1.1m111nly hu11itwh1h.

' •l <µ'Ill 11 ,pllit f th~
, hid~ :u:: jwrl3Jrig to
llfl ~e~l.!.n1.I Rl'l/lttrve
1c:co.t:dlngly, ~B ~hie
, n.1111 io 1~11

r~ di~,

• h o~he~ Jbl~foic.111
I

vn,tkt..1J11td1 j1.JJcl1
, :i.r ·afi~ ~ or miu~- ·
1! >n•'of die pl.'l.!IG'11~cf&
. . f11td111r;11~ l\l!:lk!itivu
1

1~ 11U lill'l.l\~~s

n11

oiml auc~~l!'i::l!ll
i.fd1-!l)!ll~r v1*ic"1-

I~.

.. Odlr. -

,,.. 111·rJ~~

IM'l:mle o.h

mt'

1,

'

'V;i,(\\1.11 ....

lhi~dndli.Uon 11w;

A~ 1 • •~s!frd. Vii.lu~Uo

" ', :U>4'2,

NlllM al R•flf**d Own~ ""

~·- ot l41Jiat:1h·~~ ~/,::Jr ....
Nl&q111

of ~

ow,...,., (if

Retc11t}

11

···~··

Ace .itQnea (1r~if:'.4~c 11JA~IH" •., 111'91•,.•NJ 1
-"'H

l.fnaar.b,
~

.....

~~"'! ... - • • •

_

;:

Ji ,,

t
j I

ih"'

''rhe m1~ veb.ii:.le d•-'IMd IA
lqc;~ ,ii. d.Uv..d ch. J'~
• Bulk tJf I) rllllaUIO , filcal .Afln•
die· Uruttd Scata, ac &fie «>k "*~'hi urilfeNI....., le ,llJl •eedi lhat llO, ~Of ,reapohlJ{bllity shall be wumcd
by the federaf 'Rucrve 'hnk 11'1' 5an fancilco f9r an~ Qt p 11 omission 1n ctxnit~~iq. Wi~ ha d#Jp<llltiun. It ;. un1;1imtood
that no insuWt~ wl be ll~idc'd 0 \ ~h.. ~ro~.
'
of

'

§:

-·-----..... ,.._ ...,......_
'Dilk--.·-·-~~. . . ~~-......_., ____ ~ --.........--

..,

-~~·---.. ---------

z:;

lnatructio"' to Owner
1'o ~ c11;pteJ foi1 A'WRp by th. United
v•hi la 11\U. ,'1e _. ptQfll~ rupnmii ~rdllr.

AilPIOI

i.a•

Oo'ftnai111u'ft. ~

'ne prQOtdure fl'lr ~Wici lltid 4'f.l~inr a ~O(or Vll'!\k~ ii Wl foltQw11 ·
( )1 ~ S~ac;e 1 ~If V~a.lrl "1;g:illc.ra~pr1 Cemtllicn*8 f~ hll!
-.thM1a mu11t be subn»llteid a~ the tivil Om1pr111J Station,
aiN ~ ¢e1pie• of thla ,omm (F~J will @im be ~l!lplrc4 ..

(b)'

wo ropl1t11 ol hla form, toatdw.r w th. 'h11: R;egl11tra~ Oil
'I fw.n~' ~ oh.e tV' C~lt( fo11 hia ~nti1m.
C!rtific..·a.t.e,
m:~ly Cen~r. l'he tlllid
until arrival 11 tN delll(l!l~b1:1~
copy wiU be ~talned a~ thr Civil CQne11ol S~lfttion,

wm

(i::) Th• ev..cµq wll~

* ..."\I~

'11¥i.ll
whkle.
(d)

be gjv~n an lchintlij~"".1\tfuo tag wtijoh ~
II)

tl. ·~· ~rua

~

Cllf

_ .,.

•

0.1 '11rival JC Gt ~~ ~n!'•r l::he mu:~ \illill
ditl$vtr fQ ~h11 ,e(.'irtach*-t~ive of dll.l fr.dcral R.a11tM1t &.o~
ol &rt Moc ~ 1•>. two ~~· (1£" •h.ia fbf.,., the ...,
t
11n.don Ql~~j:lnte,, ~, ~ kc,.. fo, ~ vieliiil1t, '
I

'

I

(e) Tht re-prl!llltn~adve 9f chM: •edtira.1 ke.rve &nk of San
:F.t~n•o wiU chei:~ all num~r• on thi (QJ'm ilml if fOUhd
t.0< be comet will acknQW~ receipll of the motOr wfll~lc
by 1igoma ol'lit copy o* t~ form ind cltllnrir.IJ ~· to ~
MC\11!&.
j

'

whide dacrtbcd mth.it form ia Im. d~ma.~~ ot ._ro,.d
of ntgligcn"it w,h& il ia jn ~be pcuraion or lllletcxfy ol aha
United ~attt, or iUIY a~r¥1Y ilWBll for i~. t~ C'.onar.w l,)r the VNced
Sta• will be bd' ro ~ appropriat~ a(tion for the timJ~ ol dMe

Jf the

motor

~ the ~&lJl~
1

owner.

I

,..

•1i:;..

A1r••sn•n• l•1•rdint Dl1pa11t•o'n1 f Motor Ye lcl•

•

al.Ot')ll on cl'.ll
W ·(1Ai orm

chill

0 CH.TlflY tha£ the \ll'ltW1•~i1neJ hlMI r(ad llrn.1 und¢rlltilruil& tho: lm1t.r11,.;•
h.~ot" rewiµ;dmlil ' ~K4t 11pu11lt101~ of the mutii)r vehkl~ dl!lklvihi!iJ o

R , (to be ~e'tJ&dicd h<t\el:O anJ Uli:1.111pora.(eu by "" ren1:ft h tl!m if
gtterrtenb le grill!dj whfc:b thie •Jndr.ts ¥ndfd h~ fli(h~d ¢oncurrtnMy l'1~~'WsLh,

S1tllJ inrltltl1."fliam~ ru.J 'brm /:m th11 J'tviuR ~ W0(1
J\ytt-elnl!ln•.

Form t'Jt8'l 11n <Ii pl)Jlt t>f ~

~ Ul)der-.gnrd ~$l;rea to rJiB~ of the , fQr~d ' tuoloil 11ehi¢lie' .cqJ(di111J t
t furth Qt\! chle. n:vu11; h1trw£, 1u1d ~uears the Pittil!'.t.tl R •l!tvc.
lternadv No.
Bbn r>f 81Ln Fro1ocU11.-o.• 11t1 .Pilled Ag"nt of the UoJtitd St111ta, ro or <!A:;ord1n~l'y . I~ thi:
. ,;\lternutiv11 ~rein l~ctcu Ppt;\'i&t• r ~wi .Bllnk, 101 (ti ,., Ji..
lill'l:r:HUplia1111 nl
cr-ition, 1rnp0t!llil le ot ~ f (IWIM , Ld &.ok I autiho~iz 1J tom~ uch o~hiir Ji1Jpoeltio11
(>f 1tllll Jt\rll:ov ve~fo 11 t di! rna pt'1pef.

_ "'!".

1

Q,

hid.: 111 pioli'llec~ ~0 ~id Bp.n.k a~ aha • wi.lllu ·thie undi.iw•hitd, ~tlill'
i~ in agr il<l .hat oo fabttlty 011 Jll!,,~o&Wl:>ility !\,Lil ~tt;i.o~ tQ ~ &nlii f~ IWl.lf ~<f• l'i)r: 1,11bJll,
lllo11 in conm:,~ioo I.th ili.ie hani.Jl\n~ Qi aal(.! mot(ir vehiclit or dittpqiritJob. 0£ ebit p,rl)l:ci1Jd11
11.id' ri~Qr

1

ilblol~Of,

he u11dt:

iCiied f rthlet ag~~i.!'1,

upqn dem(J.AU, to1ri.>.lmbWlae ohe

ed11111~l Rie•~)lve

"D\ Fidc:l!I AgelUI of the Un.fped Stau11, i~ l'ul~ £or a4 111Wg111a, m.l
e'lllpcn11es lh urned an nn ~~t~ n with nh dis~1~ion of said 1110bor vehicle, anJ n,utl1i->rj;iqa
l1µii~J'\lL;t1a nil.I B110 to~ d1Ji:t: fro1n the. p~~'H:e~~~ of ~b lllliilC 0£ ilikl "1flt , v•h.ide
~Hy o~x;~ 1t1ir.cu,r J.,

ma

E.11ec,ut1?1i a,

~·

,,

.,

t
I

I

~U.y <)f .. ~.. 1;.J -· , W+l.
~~~- th.i11Jl.-_;
1

-

.

'

~

---·-~

-

Family No..

. ~·
··

_..__

,

-•~-

~v

·-

t'.>MMAND
IV1

,., ....,c-.

1tf4'Y

fJ OOkTtl

l.

ON'11

1U

.AJ;)Ml~l

IC)N

c.~u~

$1 UC ON '10 ' VACl!EES
I
E6A , DtNG C>t~Pri$' ON O~ MOTOR V HIC~ S

· 1

t

•

"'

f!v1~1,4~1tll w\~ *'~'~ Pti. , ~l.litiltJ ~ Ja~~ -~~ ~11 -yeh.iclic~ 't o aptlqn ~n~en,
iJ w 1ir~r11.:11 wb,:1.teviot1 i:,1J1 b4t ~v1;n. UlilP C'f i:.~eea ~U~ be 'Qa/iJled
$~u.c ti~
tqi biiv~ ~h1eIf "I ltiRI l'M:>'lil ow~w!Ji ~Y,, tftl,lrn ·~-~~11~ fqr . ~~i.- lncll~u,11 •1 ,

1'h" ·~ ·~1~d &~,
bl Ill

tp

•h@fl~,

tlii)' ie

V\~l'l\l~!i.

°"

~tr;!!illPp, flP P,IJJ!~- u1ptot v~!Ui;i~.a

r.fil l!l4

P 1111; c1~ va~"U tiqq, ~~~'~Jl Vlfl fole• 01(1.y ~ etorw, ~!JI. or *fV!'ll!l' dV..~'lllCU ol
y ~hi: :iwn~ pri.11111.l:el~:. y,dd:u:luei JgQ~11; 'UlJ noa.1 41~~£~1?1t li>r ~1.ni:e.
I'\"

f

1111 r.l ~r i!ll'.tlrn;id'W~ ~1· ~l!ntid to
v bl ·ltt II •illl folWlll• r

A'/Ur"'11t;,t~ f, To 1fillfli\llllh11

'fr~hdae~~ II~

GS O

ll'O

R""1!1fl

ti\•

11vni:u~11 whQ 1>1111ri• ~ m.i~~

!Jn

llt'lllillll

tfl~ -1&»P of, a~y ~rqJJr,oe ~,, r«IJPH!lll~M a~ ~·f. 11~\lrc, ~~ e~ovldi!il 1'~ 111111,
w(lt Ml li ,.,,.,~ ·. d by th• ~11•cqdl111i. l'.lf '"• ~1,wt wrhld~.

v~i lll'Ll ·•· lt~ddi« ~11111 'l1tl°'k·

It-""~ ll -~~ \,t,!lhlll!I~ GM•W~· tci, ~w:·· i.11> ;J1
ow~f• !'l~l4~ w lih<M in•llf!IA it~ ,illl ,~ 181~,ll&& tn, :1µ, 11tallfo l~~lllf. !r
11pi111' .,.,,,~a (
/\~m~lt (J.il~l'll• 1· 0~1,., @ip,ar,W p~I) Pd
t;(

ei, "' ch.i111 Iii• appr~lacd '11161~ llf> tJ1110 Ul• '~UOllitil b11~ no 11\l~lt~,
~P .,.i. 19 i/'4 IJ11l~1td. -~-~· 111m b" ' "h ...MllPdll, '111 1u11.h ~n ·o"tun~11

l;i

~

I

'

1

111

rs #11 ir 111,111 PfAl••'1" iJI "'' i!ll'JfOr ~·'~· I•, h111 IV) lltt~1

~if;fl~•I •Q ' th~ f~i1uJ111<1,

~iidbc~I

1

j

Br lf 1~111 ~'IJd TA•tl

1

1!11•1\1r

-~~ own~nifilp Glftdil,:~#li, ~\1 ~

'

111u111 1.lf 1m;1MI y hi! ~f a char;l,jli.r wlll ~ will Mu~J1t11• mt>J,ur tJulllcl!tll 0o
a "11ir4 r lu"' t pld dtit11rl~ra(I.,.,.

Al,...,,,...11• JI.

'1'11

5~1114 Oil ~I\~ f lfn111lng

offer h 1
built

Ill llli~

vellid11 to~ sil~ _,

th1

lJl'll~d

II~ ri1ci~or ~uoldle will ()fl ppr/i.l~~if' by f.'lllo -cjr111111cPuC11d a11p\ 1a.Lwt•
and, lt:L 1t1 diftt'Jre~ipn ~nd at lt1 op~i 11 , ~he turn)( 11\11)! bµy ~Ill! .motl'l<~

v11hi~I ~ Ul• apprnj~q prl 1t wl1ic~ ~~ilfl n•:it,. Jii>\llie~~v, J11ttt11d ~b• .811,a•
·ii.oq~ whul -.11. "~lull 1~ ~\111 hi>callt.y hr~• ali11 , I Mm4 111 g11t41"'111,1a~11tl:

PURCl-IASE

t01i'OR vm-JiC.Ji.B$ BY' 1'l lE
Ul"ofll'llD Sil"A"llSS

()fl

If t~• 11mt'u~~ la N011 11~ ldg~I o~l'I~" of e~e 111oco·~ 1u(r.kl<,
rd r '' rr ngb for ~11fii
th~ ·tmy , l'lo11 rn•~•n grn"«1t w- ~it Fad•
11' I R.el!l.lrvir .B ani r.d San f'li~nd~i:o, Q~ 1'b1c:~t i\ etl ol t11e UnJ~ccl
St~tira, a,~ ~Ill Civil C1111,rol •~tlo11, nt euc!, o(hlfr pll1ce an n1ay b
dj 11llbe", tit follow NJ:

t . &e I ~~11,{M• cfttl611w~c. tMr ~11dt1i'l!ltd .
2 11i11 1irnq1~tfti on th~ re'Vt!ui: h1mol. d4dy ll{nitd and' wlal)e'"•rJ.
1Ji:fli

other aunhprl=a~11.1n an_. a Mll~rm~

th fedctnl leae~vt ·llalJ.~ oF Sll11 ~' ll)Qf•t!o,
Unit.lid tat~,

&A 111;1.' f

bu f!!'<l,IJiod

I

l't

cite following: :

1. ~l'l~llU>Qi1<1r Qara, hflij~ ~nd meJiu 111. Uea"y ptalllljlr.ilili qlir• If) QUJ~,
tu cum·u wllnio tha purch1111 ble Q1tie11owy rnu,.e b41 iillJ.il*ftd 1t11 "m1$dlu11J '',
~ cf111 Arm~ Is *l~ a11d'i1ld~1td ~ pllaitha1M1 1111y "~tiw~" p~~~•p~er ~an,

'.!. M~tol'c eta.
I

3. llu ~llt• 11-n~ u•uclt.a of II •1\1~• . lm.1 ludln11 pi!j~·ilp a,1d d~l1vqn
~nlplr.n~ and tr:aq~n. l~d111Jl'\'111 ..11wt11u1J~ ha(tor,11,

In

3

Inql\ldd hi the tel'ln .. tnot()11 v~~ i~h1"

hy

JlliA¢al ~lJtnt of ~~.

ln It- tli111 efl'.:icu~e I~ rtpt the le1f11I ow!lu, i~ llll.IAI~ h~ ct~n.~L 'undr.r•
.i:ood tih ti II tlilt l11IJ1tbt•dn~ao , 11aln b ~'1 n1oror v11hrme 11qi111I ro llr

I~ is non in~nndJtd 1l!> lndude •11lt/iln chc l!Cr!Jl "llllleor vebklt 1' 1b111H11
onlv for la;m op•ra.tlon.

fflf-J:>rtJpell~d 111otr11r v~hld ~ -tultcd

l11 c~e ,..,..,,1~ th;U; Iha 1al~ Qf ni1 ~~~ vrllidc i~ ~~e ,:umpl1dcd or '
ppnllrl 11f?~ (eailbl~. the P~dariil *oervtl\ 6 11'~ Q~ s~,. ~1r~n(jidC!>1 llll ~l~cal

~ge ne QF tbr l,JnitA1d 5~11~1t11. 11c~l11g, fo~ ani:I u ~lfent of J~tl' evncu~ ,
cha d ght ~o v&;f;f •uuh 111000~ '1'•~1'11• ~~ vl)e QWn~G' o ~"'Ill. 1i.
hr~ve ~ec fqctb , op fll1 mab \Jr.hi ~h11r dllfp11~ltl11>ri of ~IJ~h tnf*I' 'l~hl.Ql1t
mil m y.. Jn l!ii IOI'! clii11;1~ilrtlo11, ap~pl\r tp be Jli•~ 11~1.t 1qul1ahl•~ lm:l1Jdlt1~
~n. rJ•ll.p to J1trmlt
le#,11.I Oll\IDll< l)f auoh 1111>tot vel\lcle 10 ~·~ 1'18
ltt!Jlll 111~q1J.r1t: for. rtp<>t1e-.l11n ~~ ollherwr.e.
rCJ1tri(11

ti,•

h ll'l lri:t'tndul cl\111 du~

-1)(1\te

p~o~durl! .,,ill t;>ro"ille • fe~Kibll! '1'••11•

uf p.r<Jte~t J1R thilr int_u._. of 11va.:11eau fn thl!'ll' f11Qtor 111hide•, !lll'ltlwut

17rcfQd'lct to el'ie int«n!lb oi 0th.us tl!erel,.,. anrl tl)111 111ill 11Fcn u~ ~•llr
t11bf1t di~1»1l1lon ol au~h p~opt•1'.lf •

Jln

t~on·

IH'

4\s. o

t• r:o tl'.>:r

1 po .... io111

'11 ... l~le

00

~'r '

ho

~h t

·t bte tU'lde~·
io or vcb:f,cle:

i ·

cn•ib~.l

'lb~r " ~
4t t ,........,)~4>,; 1
t v~ .•1 ~J,e ~ _. • t,1n~
o r Ve 11 QJue .-..M:.:..flliiUA!._:;...(.!ldlil~-llw"
I•

1

1

'

~J.:. verect ti~> the lferler~

United .Skc..t. a

Lllto 'f.t,

Ol.Tl'

o.r.

1,s
:;1.1,.'"l

he ['1 c1 t e.re

2•

OW.lll~H·

of.

t

:vc 3 · 11~
btrnk 1"
itt.1 ~·t V'•Bl'li<.:le:

fi

D 11

'

t:

D:..rt Frmt'rn LQe · r ...

ti .re11>1 Ln tr1.,1.otei:.1. t

'rllle reoolpt .:torr•1 de .i vered \,y . ~iq l;Jgtnk .t the Hine
ellvery of ihe ce~ ia retijrted h~r$~it~ .

thoy took

!..., '-'!r"e.Ii'o.1;_ne - e:cb; Fe.rrei:ient
·t •ut h(j .ts ex>tHtled to roc~ive
~~le t'bov~ desiic.r ' b1 ~tl .iotc;ir irehicle , :Ln aaaor .... t:lic ~ ~. tt.b 'he atnov
inmtru tioJ.Ef ot' le r ~ii::it~1·· ec,t oM:~et· mrtd ~ iH•eby pckr1miledr; es rac~ i ~1t oi'

t a

el vory

or

9~u~

; ;

motpr •ehi610 .

i

H(

·

.
THl511S 'TO c Jt J

y ~ •bill un41erii~rusd ha.a md

qj!J

und.il'llWli;ia th

,~..,UC·

~ ~ ~h- ~•iill .h!Htof n~ 1~1 ~..,Uai•lon ol the ,DlQ~ "l~b11.1t11: dieoo-.btsd oo
) {~ ._ iti&~'111\erell> ~,id lhltbl!pPAUd Wiy fef~rr~ fMe.-~in if
\V(lQA J'UfQ J

bl\,W. ~dllln« '

11111._.

'WQh the undl'~llin~

1

~ lnf~-IMl$>nlt rid iUho.t M abJ1 •i~

h,...

oli ~00..\

~jiJ11tlf mpn~1~r~~l'J

"cmn Ii

e«;Wiij}.

j · t- 11 ~ f.if •hlii

J\11neeme , •
1

t.1:i dill'°"" ol th~ ~li;in11aUJ: 111 aor ve~le 1: 1>ti:U111r ~
om thtt revene h•t~oe, nd ~qtJeKta ebit flrde:ri\l 11111!'t111e
fonh
N0i 1~ 811

The ~~ii. <fjgjno

Alte11111~r.i1r

fun.Ii: of llil fl;u11<1lt1eo, as , '-4;al Agent o ohe Un reJ 6l~1iteJ1, itct ci;ordinaly. 1 lhe
"ICGJJQtpliallm1u- d *fl.; altuniLllivt. h11,dQ lecti.rd "'P'1ttll.kir ~ Ill Bll.rllt, ii~ lbS !IOIC
4amk i8 lll!bho11i~d o 11111k.e Slli:h Qlll\e11 di~~1tll8icit)O.
l'lOt r~a~l.e,
O~llObl 1 implliwltiilie
QI ·lid 'nl.llJC()f 'ltlll\h.ie a.s it ~&'rllt ~~~'·

•id

~nit. ~ IM llOht ~ lili tM W)•rllA~, ~
.$aii:i llJQt.il/~ v~,bklle dll!li~1m:d ~
co· ~ Bil~ f'lf 111on' t:a" ~
l~ ~J ti~d that ri.~1'41:1ftlh' ' i\ riei1~rusl~ Ji•~· •~ilU •
$Iran in f)ori~i;rl1m wl'h t~ hllnd~~IJ ~ .W mol!llr ·vdi.:Ue or dfsL'!Plition "' lllie Jlt'Qtelff$ftl

*"

t4mQI,
The 1JI du11f111.t f~r agn~uta. u~n t,lcm;µi.d, t'o rtdaiburae the f 1tqieral R tie~e
Bi nit I') San Frand&: fi11cal Agen, 111f &hJi: U~1l~d $~~~1e11~ in. £ Ufol' II ..:hu,r~11 ~ml
ex:p 011!!8 ln.c1J.111ed ia ct:mne~'fli1m wi~b th di~~ltipn of aald motQ1 vehide, 11.mJ u,thoritea
and ~nutrL1,::t~ ~M &nit br,> t.kdu1:t from ~hill piw;el'!i;i~ c.if th~ ILi~ or aalp ml\l~Qr veQJ,~lt
" I

11n1 of

u~b u:~pllle8

WITN.ES$ :

I I

focucrii:d.

11$'11 RN ~liFBNsE OOMM.-\Nli) AND JiOllaTi-t
Y
1
'WMt.'TlM.. avn. t~ fR~ ADMl~IS'Jl.ll 'l'IQiN

...

~~-~~...._

IN Tl\U_
CllOM$ TO 'V~UilS
EGA"DIN6 Ot$POSllJ!ION' OF MOTOR VEHICL S
I

•

ivt&cuieu -wiU •lll~ ~ pe11nit~8d ~ caj.c ~le~ ye~....

tQ

.~~ciciq ""''"''

)Je ~ra.1ice what v¢r cim ~ ti,•,.n ~hi.~ •viM;~ will b. •~tl 11~ Piiia iu•\4 tiJW
h~,,-= tile ~· 'l•hit:!l~ OOW' PWnedi by, ~in •ctwiQtd ff.}( ·~~ 1Ji4i~.t \lllc ,

'°'

11- Uc~I~ -~ J\fr.ny ~II 1111Jb0ri~, U,. ~
f~oni IVllCUA!~

d,l"'1,..,. lo pun:~ mellj0e' y~cle11

P..Wr to 11.~114:1i111fiion, IJltlt.011 vchlclir~ llllly be ~d. lllj~d1 or otbta~lN- diti~d of
by ~hie !lW\'111!~ ft'lvllo~~' ~C\lw1111 iOV~r!Ullel)lial iow,,i~el:eru;e Ul!iil~nQe.

°'

l'hia u~hlr liltA11nal'Jv•• pre-.i1,~q fo 1l11e •11~1111~
ij•hf~•·
f.iiDllf• :

......

11,

wha

owail a m9w11

~1~;..· •·· 'Do d.,i.,,,111 hi•~ vek'••·•~ 1ed•nl :itelfflm hil•.1

'°'
•h•
llf~ i" ~- ,., . . ~. h

'If II•"' ~~i<l!'Cll1 q llillci!J "41~~ QI ~ir. tJ ~-' Q1111111~~

lfilll'llfl U

~*'•11'. ~laki, "~°"'~ ln•l.l'!Ut~~ ' Jl~il;h lll:'l••lltfl
in OJt•n
~~ J\da11mbl~ c;ltnt.r11, rJr o~)llu dlr•ilBattd pli¢-.) Hd
~ df 1i1t<-~ liil of ~ elm~~' whicll will 1ubfe(i~ moto• iiehMa ~
a 111Dc• ~e litU ••tid dllthi!:»~.

•f'" (

Al1mtflfht• 2. To off•r lib 111otQt1 vdllele lot ~·
Qn eh1 followinri buili

r.o the ~ni•rd

St•C••

Th~ mQCor vc~lnf1 wUI btt a~pr~itied ~Y two di1ln~t~lltcd ap~~·i~flrN
·4nd, in ~!:a di!lflriltiol) and at lh oi>ci.on, the A"my mfly l!uy th• motJi>~
v~hhi~ a~ ti), app1•11if11d pi;k~ whldi -'!all nr:i~. how1.1111r, bcued Chfi .!Stire
loo~ wlidlti!wu1- 'VII.Ille fl) the l~U y 111~11~• ~e PLIJll~llil!I l• ~on•U!llJll~tcd .

PUltQ-JASE OF MOTOR VBlUC:UlS BY 1iH~
UNITED STAliES
NOT a/Je le111I ow11-11 of tl;1 mqto~ 11thic1I~.
to n~jt lvruy, he ,Dl!Jd' pre111nt tr) rh, Ped~
er~ R111~r"11 ,81111lii of • an Fr11ndaro, u Fiscal A.gen~ of 1h11 1!Jnfted
S1a•ee1 lllli the Civil Conci:ql St11~loo , 1.>r ~1~01\ other pbu:• aa 111ay be
di~irct111,l 1 11'111 follt.'.1'¥11\ll i
A. Lf lh•

11111.1!11<10 ia

Jn ord11r to arnqge for a

$11!11

i . "*1JiKtrati0tt Gfl!ti~1111te ~lily endioraed.
:l. The a1r••m~1u on the t~Y1tr• her~l>f. duly aigl)41d and wlt111U11«d.

S. Stieb °'h'"' luehoriaatlon and 1111u~allu a~ m11y l)e ~qw,ed by

•h• Fedtl'r~t ~ &nil of S.o Pranciaq>, u Fillc:al A1tn~ ol tl1•
tJrd~d

ta~e•,

In a~ the •"-011~e ~ nQt th11c t11g J, b'llin~r. ia muQ~ be crlcarly u11der·
atood t~at if tf!e hldelieednll!lll a1.1in11t thie ~ol'fW Yilhlr..11 I• tqual llO 0&1

lr•$J UMal) llt.e i.pptalaltd "~'"" ~ &J\!M .... ·~·®Ult a1 DP> ,q,,I y,
1'• _,., lo llt~ V~1Jdllji li'IU ~Ill ~ q~•Ull'"1tlt11i'. ln au1:h 111 ir1111a11i:¢
lh• •I•~' of .uy 'tc~&O• Ill rapc111111,1 ~~ 11tca11a1u~, 111 11~ovld1.1d ~ll )1&1N,
wllL qQll b1'i 1'tilA~•illi liY all• ~u•todl!lp of th11 "'pt.Qi vtibii:l11,,
i l', l·I />c ~.lldl\~4 .1$ IM (-4-1•lll'!l!ll•tf of •~• 111""1'" v(hl~f"1 he lf\111111 1
in •ddiUoq ta ~~. for•aillPlt prtflin• ~· own~~<11h1p cr41rdilr.iar.e, duly
tbdurrild.

DliflNl'JIONS AND CONDITIONIS
1

J11cl11J11d ;11, the ~efll) "mptdr Vkhf,.ilt" .. ,. tfi~ fo:fow IJIJ I
l. P11.~1111ger ~.m. li~ll.t li\lld m11dl111111 lfe•vy PIMKl'lllU ..-•r• l1\ o~d111r
to 11cl1ne wllh.lll Ihm pllr\1~~ablt crQteifory m11• be cla11M41aA •1m di1.uµ " .

•• the Army f• nq~ BU~~olll~ed to i;rmh~l!ll •ny "heiny" po~pftn1cr car~.
~.

MQtorcxc,Ju,

~ . Bur1t11~ and lru~b Qf illl lypea, ll)CIUill111 fllcli:' l.IP· 1u1d d~bv~11y
tru¢luc ~11J tractors, i11d\Jdll)f Mll!ll•,fllliki '-'"''llOrl•

h ia llOt ln~anqad ~o indude wiohiii the term "•ototl vehfole" tl\oea
Nltrpropulled mqtor vehicle• wked Qn[y for !arm op.rat Qn .

,,.h

In the even~ thai tbc die of •n~ ll<lQor
•I" 111 nnc· co111pl1tcd ot
appll'.iµt llOt reuii)lt, the f'cd~tr'al RceHvt Ba11Jt oi San Pran<ll#CI), ill! !iai;al
A11~1'' 1J( th.r Uni~~ St!lte~, ae11ii1ri fOJJ and a~ alf•H of •he "1'1:1c:tM~i=,
,•11tr-ve11 the cf11lu to ltQre •~Ph 111otor v1hiclt at th• own11r'1 ri8k1 1u
;1.bilve set fQrth, ot1 to 111il!I:•· •u~h oth~r 4i4~(11Jftion 1:11f 1ud\ mptOli VBlU~l11
~ may, in j~ 110l.I df1o:ntloji., B~peu to hit Ju~t nd' cqulialsle, includi1lll
t~e ri&lh ~q· .,_~I& lhe le~al o~nu• of auc;h motor; ~odtlcls ~o Wre li.1'
Jeaal riec::our1111o for ,.,_11(111\ or ~rw!W.

wru

h ia lnte11dcd thu t&e abcive procedure
pro..,lde 1 fiiaaIBle me1111~
of pm~eotlnj
iritcruta of ~va.:uel!Ji In e~efr mbtlllm 'V1!iit:il•1, willhoufi
prJjudlc:, to• th~ interue. of l!lt~ew• ch,reln , 11114 ellu" wilt rtfect all equl•

-h•

t~~le di•P<i•l~wn

rat •uall prop~~.

'*

Q Srl1'11Y ~~ 1'11t un~~cl
~a
~ lliii. . . . . . . . . -.....~'j . . . .
WOOA fltitm. lf a.,• ['°IM~d --~· ~'111;ot.wdi
.i. ~.....,.
-.1 ~ th......~ ~'

Tl!US l

~-·

u.

~--.

.. ,' ~ ~ •~r• ol W001'.

iii'-, ~ f,lf,~ ~""~ ' ~~

~~~~'r ~-~ I ~ltAIMJ:~

~I- ~i*lon ()f ~- I~
I

'

fl

U(ldilr.Di--' J~ ~ro~11 upop
1t•ld, to ~Ltnb11-l'11e c~ S~df!rill R1tS1:rm
:B~11 tiE n ftlndaco, flacul .Ag~nt Q~ e Un~~ie:cl nr~er.1 1 In foll fo• I~ C'Mr~11:s ~·~~
~17tn11M ·\1rred 1~1 cobn.r~t .on wioh the J
it Ion of '1Lid n\mt v h.(t11e1 a1Jd ~ utihflf(ililla
11.nd irlotCtru :ta ~(d !l1tn,k o du t £rcim II!! proi.:~1tds olf '~ 1,11~1!! of !ii d ll)Otoli v~P{d1•
., I•
no)' rJ6 lluch t~~~ll i~i:11mteJ.

ne

in

I

"

1

....... .

19~"~
'°'*IC ·1~'1te .....
ijw$.
'

I

I·

'

,

1'ha 11th1tt "1bl~n~li'll\IJI pr•"llP~ tq ~II• ~v~ll r '\lilllp 0"1i1111 Ii 1111~~
v~l\i11br 11~··
~I
'
T!> llit(l<v~~ tll• *"ot<1r 'l/tl\1 • t/O ~•If11v ~ 1'~.. ,.,~ 1~11~ ·
id tihil tJrt/~tJ 8t r.11,. fo~1'•ri.·1111" 1 ~· ~·
1¥i;h111,1c 111~11 ~",..."'" i.I~~ •#Ur11.- ~w~ 111i n1q11,11
!kl,
11

~,

All•Fllll•
""

Qlllfl•r;

J.

I'\••••

rfit1r,1a~i~1 11~ ,l.ir11!1

' *'-1

•N;•,

" ~e~ ~tJ+41 (il'' ~fllob!)I' 0.Rterl !>Ill Q~J\~r dis11l•1111tAd' 11l!ii:~~·~ ~
"IU.t pf #'11t•l~J b1 olJ • ~hflt..;mt 11/f\U:h ~Ill lllaJrl.lt l~qJo v41~~'14 JI)
°*flflt o~ lellll ,apfd dlli~dqr'-tli>o .

A#~f•11
t

~d

z.

·'.

'

,,~_. '~ll' 1h.e a.p}lt~d ~llJU. Ml;) th~ 11\•' t'l!&¢\l~t l\iu ~o ~quJby,
. . . l/M'ltl~ s.... n '41111 "- ~D-rl~WlllllJ~llfJ, lfl 1i1ilb ,..,, IJU!rmce

-~" Pell~ of .,_.,, ~.._.~~111r ti!' *"ll~ll! ll- (•~~~UJ11t, 'ia. pr!?"l~ll~ by 11•1111
win J\P~ i., ~lllt•~ ~y 1lu1 ~~c!.11&• ot chi 111~~00 'le~M•,
!JI

v,. .

"'o'""

t, R1114iil®illion ~u.•lfl ..r11!iel~ d1.1l'y ~udilr~11d,
•lie. re11l!r~1111 lwre1:>f, ~1~fy "'11~11d ~rid wi~l)it~ .
3. $ud\ od~!t" .aunlJorl~at'fpn •rid a'111nra~1~e ~ ril~)t ti. .Cir\I'!ir•ll\ hi,
ol'li

&ni

Pra/IQ'lttW, .- 1'111111! ~Jtl!W of 111..•l

Jn l!\1'811 •h11 111'i~i\U~11 Iii r.l•lt -he !.Ip} 0111111 ·~1 I• ml,I~" b• d111~~bi JJn\'ftf'l
od 1th11t fl •h• ' h1~e~•lln1111i illpin~t ~I'll ,ftlC.J«lc 11hli;J11 ~ 11q11~ tci <>r

.

I.

I

'

•~dohild,

Df.UllNITIO~S

4.ND OONDl'rJONS

~~d\Jd~d in ~l\li .t11fm ''1p~tb 1vuhi~la"' ~,. ~~· followfna ~

t,

t•J

tt

Pllua1111e• cjjir11. lt1~~ Ill . ll)ttdi~~ ~•'1!1 91ii,tenlll• c~ar• 111 q~d~r

~urn~ 1111IU1111

the purtli~•1i1hl41 ~ltfi'l~, 1rr,t111t lie ~f~lllll~ 1 ai1 " 1111td/tim",
•11• A,m., I~ il<>11 aufthorl~d p purcb.~ &l~'lr ''h•~vli!" pci.11W:n111t1 ~"ar~,

1, "'1to~c,~la1
&~• •r:ld lN~i.. of -.1~ 1'p•!1 lnc~illn• p~~·up and dclivd y
broaJb1 mndl ~aa~ra, inch:..!illlC ~•l•bl'\l~• trjt.Clof•·

14,,, lf th• •'lllk'll•• Iii NOil tJj• J111al oum•' o~ ikB
11i111Jlirl~,
ln ''r4u co arr~~t~~ fo11 a. l!ikle to cb1 !ullly, he mtJnti P~••ot to the fl«l>
e11ol R11¥~v11 Banlt, 11i S11n iria11ci~co, ~- 11'l11c11l Alg11nt of th11: Uolt•d1
tat11n. ~~ cb-. Cl:vfl Con~~ol 6~1)1n, o~ ~tt II, ollh ~ plii~"& 11,• Illa)'. be
diuec~~~. th1t fo'tawl.!Jg:

che P~d~al ~Y'f!N! lank of

' I

1
) •

.-V~Qi~,SE OP ~°'
,curs BV lNt
UNf'tBI) ST~TSS

~ ' 'llh~ 11~t11crll\en~

lYj

,, ~. If 1~1 !Al~t' 1J~1,1"4 ·~~I~~~"'~ o} ~t+,' ~QIQ:f .~-/'l.'1111., ~• 1!11J\lt,
It• 1~1d~~~ ~ alwl fi411•rli!i~I p~•111t~c alMt ow11111r•~ p ~'•&/li.ci~t111 dt1I~

I

'~''" m\)tor v~llllj)c will b11 ~p 1111!11"d by cwu dlllfu.ter•df.r.d, ppt;il1111p
111)!.J, !rt t~p dfoan11~io11 unJ ~t 1r~ opal1Dll, th• .r11iy ll11l~ buy ~hit rr•~~or
111~icll1 np tl;e appr,\li cf p~f!;!!t W~lcl't ab~ll nt'.!G, ~Plfl!l!ve~, ftlJ.i!e•4 the Bl 111
B<1i>lll wlloltt-11111 vallJ~ lir1 ~h11 l(lk.l~r 1'!h!!lrc u11• JOJ•«ll~H lij Mll•1&ili11111~1t>:I,

I

•11 """ ~IJ

't'q qlf~~ h.1. lfUltor vdl\fo:lie lov lllllw 'eo Ill.ii t111iqd

'

'

j>

q!t ah11, f0Up111lr111 llW11,.

tI~lllttJ S~am.

~~ •

I

ft I• OJ.1D i-11tcndtrd l.o i11r.l1.1d.t wl&bill thie icirm ullllllCor Vllbi1M'
, Allil;~p~qrf l~d> DIOflQfl Vtlbld1i ~ui1ai! o"1y for (~mi. op~r:Uipn,

tl\011<1

11'1 lll11t evun~ that thit aale nf ~1'11 ~Iii" ~lcloe 111 l)<I~ ll(jlJlpl~d ~;
~li'~•ra not fea ible, I~~ Pe4in11t 1'.~»•t'Yl &o,~ of S;ln Buanw~i:o u Fi~cal
~!1111)~ of, lh11 U1till1ed 8~11u•1 -~~fog (o~ ~!ld ae l\ll~P·C of thtr tllacueu,
n~rv111a th• rl11hti tQ l!ll1111e 111n:h :to~• "•hi~!« ~b l~e ~TfJI~,·~ ri8k, ~
arn>ll' 11~~ fQrtJI, ll~ 'o ma.Jt111 ··~~fl, t'lth11111 di1~!!J!lifio11 of •M¢11 ll'>IQt!lr 11'1iJl:f,
~ 1114y, lwt I• sob1 dl1i::n~on1 t:ppe111 ~ !)II; I·~~ ~l'«I· rqu~qblt1, lnF'l,11d~nr
IJ!• rl•llt *ll ptrmli ~ teg~l OWl)~I! 011 a,\,lell mQ~q, vwhlcl~ tq• !\ill:~ hlN

l11gq.I r'IGPliti!fe

for

,.,._..Ion or ~Ile~.

1~ ~ ent~odfld clht •hie abq~• ,Prl:lflll!cfur~ •nl ~ro<vld11 • feil.ilBlt m~ia111
.:,~ p~mii:t• •~•· bi,cen•1ol' t'Y~111in Uii ~ir: ~ ;i.l'lkJ1111~ wih~O\i~
1

'

P"•Ni~ ~ el\t- :in~• Qt o~~.,. ~n. a~di '""' "lrlll efi,ct ~h. dj~i,.
t'.ibl111 ~~pl:lillb<>Q ~ ...,,. P#QPlll&y.

_..,

,.., ... . . .
~

~,

Na.Q"Ht ol 'l ept Ownitr (ii Jiltm1e)

AddM. of

pl

Owrwr.~ •.-..

Ir-..,··-~

.... -

I 3

f

I

f.\1

•C\
"

I

I

"

I

I
I

,,

I Ii :Ci I 'I

...... . -••

LJ

,;·; c:;:::;

i\'

)

I

Tbe inocm whldt
~, thla q.11rn .t. deliw.J ~ lb& f~ .-,.,_ l!lllti~ of o fr. nci«Q, aa ff.seal A•n~
o' ~ United
'lltf. •t tl\e eolill t'1-k -ie ehrr wllfet:.ei~ JI ti• apad alM.t no ~llhy OJ! rei,po1111ibility •n be "'9WDed
b, thit lfedtieral ~ Bank of San 11~nci~ for an, ~ o; r>irJIJllloo jn oonneptjaq "Wi•~ iq dia~llfan. lt .la ul\d!!~•l.'OOd
11
1
di&• no insuriUIOll ill lie proollidw'd ap thu pro~rby. '
'
'
t:-1

1f

I

I

!

'

'

'

.~

·-I '

--

-~-~

....__~......_

--

llcii1c~Cing th.d l"cd.cra.t Rtl..,,,cr &~of S.Sn, lranc.1.1<;0,

Pi&1:•l A:1eJ1• of tkc Uniuc:& Surcrt-

..

-.-....w~--

. . . . ____

-·--

_,.,,.,.... _ ...... _...,... ...,... _____ _ _

_.._-....i.,;_..,.,.."'--...:...-;.~

'1
v

¢1.1epteJ for ~to~ h)I tlw UnJccc!
atu Oqvirilnltlcene, d\e
i:I~ Ji\IJI& M · ~ 11unnil'lir ordrtf.
~,Jt1~e (4lt · pbc. . ~nJ tQrU\Q

!lwtor v~hl.dit ii~ foUbW!J :

hlll ~~ '1' 1 ~ Ve~idit Rc~~ta•Ivn Ce.-Cifiil\\te for t.hiit
v &idle mq&~
111Jbmi~r1td t thtl' Oiv1t Oot*ol ea~I n,
Q() ~ 1:Qpf1111 of' tl\ili form (IR&<l) ~IU ~fl be p 111puq4.

11

(b) 1'wo coplea of ehii. form, topthlfr

Wll!h ~~

cgia~f:\~ n

Cetitl.tkat • wiH be hand~ to Mil "ni:J.Jit~ for hia ,r ~elltif.ln
until rriv· I l th
ign~t~J fl&Cmbly Ccni;er. 'The •h-,d
f:9PY wlll bit re~ainli!d a,c ebe Oivil Om~~ S~ti1m.
(c:) Tb!&' ,.•<'lilre ~ti ~ jivtn "-n ~!'l~l.fic1uuon
.,.. • ~~ .. alts ~ qpa.tat•

vitl\kte.

urr

t.e

\llibk.h;

'°' ....... , .~:~::,
I

J\liie""

e
ni1111 ~ 11vac1,1«re will
dshv.r, IM:J ~ Rpl'\elJtn~cive o~ u&. '1tderal Re•we Jank<
of 8'n h~ elle tM> cibpfe Ml ehrit f<>t'm, th; ~
~r~ Qi. . . ., w) the ~· ta th111 v~iitll. '

(' ) Oo llfflvi..l

(e)

°"

H

J

1

1

rtbp.1111~ritadvie o( ~ fle.d~r'41 .kl!'.8e1wir ~ ol $iin
f r:uld1co will check 'I.II nUJloltie.(• (>11 tt.e (om nd lt (l':ound'
10 be co11rect will acknowlcdi« nrce{pt of lti. m(JCor vetiide
by eiivtlai ~ ~Pll' of ~he, f~nn and delWtrlrig i~ tc>, ~

1'he

nai:l,lfte.

ti motor 'llehicle -~... In thMi ff)lml • -~ damapd. ~
u the -.ult of 1111gi...,iee wldle it a. in the pclllllC.U011 9f ~Y ol the
0(1ialeq ~JI:• or WJY a&eftl,:)' ~i"i (Olf {t, Jile ~'" (Jf ~ \Jnjf.Cd
Sta~ wi'lli be wcf to ta:le appl'l!>prt;lte act~oo for atwl bendti ol Jh~

owner.

or

.

'

1fnH~" AA ai1t1t.t~....***°**'*~Mt•*"*~~**~ti~~·····~****

,

l

J

I

II

7

I

t

lo:

r

'I 't
II

(loll

l4f,I

~ i c l'l lf.)

ol

'J.'y

~

t
)'.It

0

~'

{'

'-'

•

,J

~r

n~·

1'

.

an

f.

1 l"Y

.rt ell

h. Re·

f

ti

oi· 1t....... !! J.
f' Vel•tltt!h
D' Jcn Francl c1 r
.e L' o b:t 1rt .1 , i· l ~eel

I

I

bank
el tvererl by MJi
The ,ziecel).'lt forr
1Lvery o t.he car is ret 1rne here-.: t h .

I~ t;.h

tlmo they

·OCH

to :i:·11h~oh·ei
., tt l
lu:11L he i
~ . .::: u.::. ' .rsi,..ne - €l ' ao;." repre ent·
th.e nbove <le·cr Lbeci r;1oto vebihle , l.;1 ccor <mc:.1!:' 1 !, t~i th nbbv .
.inst lilt¢ ti '"r s of t f;' r• CJ(;'~ .st iar1E1ct 1)'11 er. ~ nd l re :r rr.~ •l.n rn.1 l cc t .. e n:ic ei pt of
· t~ elivery of ·tch Motor ve~tol• .

MOTO

..-.~ow

Adt.tr•
'N iuu

.....,. _

tepl ~Mr IJ dilfcren~) ......i...-...........,..JI.; .

I I

I

~

1

1

~

WA 1,V I I

':'

II

'jl

ii

I

,

,.

The !ftOCpr vebidc dttqi~ IP! di• f~ a. •livu~ ~ ~ 1~ PifkfVtl ~k of &n fl11 n~"O, WI Jll.aca1 Agena
of the UnJ~d Saa~, •• th&I _. wiak d iba ~•i~ lt' ill ~ d!i,t $8 liAM~ Or n•p<.maihJlity .thaU be IUIWrlCd
by die fedc•ill .R.airrve Bank ql &A 111"~ ~91' a:lJ 1"'~ QrnillGlQn in ¢n~ti00 witb 1-.. dl"posi&ll.Jfl. le .la undc1'!t4Jc·x:l
~hilt l\C

II
'
'
!nsuranai will be pro11idcd
on,
dii.ts
I

~

nc~y.

fl"

I

J

u

I

it

.--:.:.___......•

~

-·

....,_........

_____ ____
,.,..,......,....

,.._~

.....

_....._,_ ..""" -

~--

~

.....

..

___._

- ... .

~~ ~-----i--.....

.Rcprcs,,itjns t~• '•dffdl RA114!'"1c Ba1.t4 fl/ Son Francl.J4:o,
Pi311a.l Asm.t, of th. Untud 5td,«:r.

it

1io k
lJ)Qt~r
I

'

ai:iepted ~or
by ~he Uni~ s~_.tu O~~~
,,.hfoie 1111.1.1, bi, .._ p.i;pm .ouQlli&)~ or~r.

,'n. p

1

ttclt,ll'I(.

'JI~~

(a)

Vie . ,

f~ s~rP-J?lpar u1dl ~Q11bJg; a l!M'il~I" ~b«ilie·

r.e

~~9f• Vt~M~ Rtriii~mti~n, ~~6~te *"~ •li~

'v~hlc:te fll~t ii~ 1u6ml~tel!J, ti llhe Civil OltlnttQI Station,
l)d ~ c;pF,a mf c~l11 fli!mn ~r'Jra..3') iwtll,.
hi P•·~~d.

•'

~bi) Two coplil11 of uh.is, for.m, ~li"'thcr with thr, Q.e11i1~r;Atlo1'1 ,
Cereifii..'11'1'.e. win be h;u1cfod to tbe invr i:uee l0r bis mti•riorl
n&it artjv11L a~ the dcqigna.~id A'311embly C~nte:r. The ~~d
copy will be tlllCJW11tJ a.e the Civil C~ntpol Sf/ll~ij:m.

(c) ~ ev1u1utt wiJI tie ~'Vt1p an ~ntitlcatiol'l ta; whlllh htl
Md • •l:t4J'C~, .
l:Jl ~. ~· .
Vitl\api..
1

,....... •I!.,._.

rri"'!ial at
~..W, .illnl'AI• ·bl\e ~cuee wil•
~U~cr tQ ~~ rl!lpr:e•nta~fve ot the f ~Jttr~l R.e.lrvtt ~nk
ol &.in ·l'r'itrlc• 1h11 t'llio d.'>pl~•
ahl:. f()rm, dWl le.....
~" iPf) Qttt181ta.b:. iM!ldi the U,.. f'1i) 'die ·vdl',.tle. '

'(4) t).-,

•

•

I

I

'

(c) 1'he npre:eenfu~lvi\I o( die ~eodlll'al Re11r~ve ,l)an.k of Sllll
Fi!lni:ille() w{l~ chttdt lill nunjb.tra on the 19l'Jll aoo,' ti 1f~(f ,
~'j be oonuec~ witl aclinqwl~d~e- Nttipt of the: ipp(Or vth.ldlf.
l)y ligfl.lrig ooe l;:Ppy of tbie fll>froi 'laml dcUverimg It ti> Jb.e
'

~I

I

U the mc.ICoti vehicle deec.ni.t in thia fom\ ia ~. damall!ld. • -rand
u che re11Jlt of neglil{en01t 'While •c ~ ~ the, ~°'° ot1 ~od' of chc
TJhltid ~tea~ or any '!>••~ 1aiCtu1~ foe ft, crur <Amar~ "' . ~ U'1i~
Stata will be ub4 to ~b,; app~riak aGtlon illr ~he ~ne4t of' die

owner.

'

l

t•••m•"t l•t•,411"1 DI P••ll~on ~ M•t•r V•tl~I•

•

18 10 Ol!Jl'l"lfY lbal the u~niped ~ 11tli4 nd wider ta.ode tile inq~Ui;;
th ~"18 Poll of, .ii nMJWt i.r11·bldle Wti:rlbed l;in
tima on 1he •••• 11_.,f
d by rtfittenf."e biil~••P If
.,.u l~
W'C('.li\ fona 'fl\.&3~ fi1e1 ..
tba. Aerti!llQal<I. • 111 Milln.tdJ ·w~ ~t. "'1dd•lilnJllll hPi Ii Md! concutlt.ittl)I' he"t1¥l~b,

•iir.-.

••had' __.di)

~ UMJiuaJIWnit

' ~m

We ~P•• ~ \VQ()A

~ f'lll&~ ~te Jt .Wl'1 of thi11

ll~i!rnlm••

"l'~ 1/.1\du~ dMi.u ~ dllfl* ol! ehe af,~id 1*:>~ v•~ cle ti'b~l1111 to
- m forth oo ih• rev_,., bltrC0f, ~nd ·11tquc111111 the ~ilr".tl a..~V'f
ltdnatiiv~ N~.
~uk. of Siln P11u11=-iat!Q, a Jiiaca~ Ag-enp of oliie U~ui;l Sru11ie11, •o ai;,~ a coruiog~y . .U lie
;c wliahmicnl ol Ibis , J~•w-. her1eiR IJ~ted P.P~.. w _.Id Ila~. ihl !t,111Ql~ ~·
ii1~m 1inpcbMible 01 oot f~IAbloc • ._jJ lank I& ut.llr.>,i;ed t-0 m.lke u~b.Qd' r dis.Pf1i!lhl!!f1
~ id .,~o~ 'Vel.\Jcl#< ~II' I~ cltt""8 pwopet

S!lld .mQtQ!l v•hilll ia dcl(ve~ecJ to l!lti~~ ~nl a~ th,e Witt tjiik o ti~ und*jrnl~tui4\ !lllld
·Jij ~~ d1~t tlQ ~!L~!;y bl' ttjtC!OnlribUilly ahali ~~(,b ~ 111iqi ~~' fl!J«' "6\~ ~· ~r ~·
•l1.1n n,co•'"~¢tl1Qn ,,;:,1~b th lla~}rlfijjr' o' ai.d ~., v!llhiilile•or -~&JQ,w of ·tb111fJi.'.lttccMt 1

i.

·~·
'fhre uude~ 1fu,t'-!t a'"""• upollll ditmaii.d, ~ ~eunbu.11~ ~\1111 Mral R.~'1~ ,
B1mk of an Fn.odsco, Fidcif.l h&i:n~ of ~be Uni«4 Sii1~ 1 in foll for aU q!)an~• ii:nd"
t:lf.t1 nae ln~~arned in cmnnei:d1;>t'i with th1t di ~·~•oo qf ~id motor vehklie, nd utht)d~
r11nd •ntJ~~ui:J~ d 8'11<tlt lo ili?du~ fno1n ~hie prgcmeda C1f thl! IS!l.ie 1;f <lid u1t1~·~~ v~lil le
q.ny of ue1h upi11111!1t 'ncup111td
1

I

-,....,..,.,4:Y' of

. . . . .k._.,.,,.,. ...,......,., LSJ.,2,

~·

~·-~~~-··
(],

•

.

.

;- ,. •I" I

)

fa.mi.\y No. .... _ ____.._...._ ·-·· .............,.....-·--···

'

I

0
W

MY

OIJ"Tli

Ti

R ¢lt4;>NS 0 VACUI~$
ISPOSfTIOH OF ~O"FOR vmt-tlCLES
Eviwl.l4i!~ wUt o

~, ptrm.~redi

to•* ,

1ir ~ irchidQ wrea:11~ n-.i
No ~Utllll'"i! '1~•cvcr
p~n. ~c •w~ 'llQll will! ~ tn,tbiitd &llCJDll ilJlur. tiol
to hav' ·•h111 nJ®u 'lcbklilJ ~w owmJ\ ~
bl rtlulibtd for
mdt~ 111111.

111\f Uhlr.Wi Sall.Id i\IUiyi ,la,

i~

•i.

ik dikntibn. to pwilllhut Dllllll\ll vcb.fd!!a

frO!tl evai:wre11i

f riPr 11> "'" \!Qtion, ~ vehklc• nm.y !)ID ~ .id ow oeb~rwile da•fi'Wd of
by 'the ~1111:1' pf.iv11 ly, w tbpuc !lltrraumneal int:erfeaeni:c OJI wllltim:e.
ll"ll~"' •h11n (~11 1pp1ai141cJ valla• llf> tha~

Tlls och1r alt.11m"tiv•1 pr-.11&nt4d o ~h, e11-.a4il11 w~p own• , 111Q&Qr
vlll\id1 !Ir• ii- ton~· ~

Alllt~,. 1. To dfli'!l~r hl• ~qtnr '\1¥hicl11 e.> l'ltde~ul "-•nr• B!l11!1
<lf
J,1u1cli!:01 a.i l!l•a•I ta11• pl •11• t.J~iittd 8t..,_11, l!tir l'lli- 1lt 1~11
o~~o·~ 11H1 <W(~h;i11~ lri14t ••~1 w~kb •illoi'I• wfli Ml lllllt lil1Aij11......
In q.pcn anu ~at ~bl)I clcni•111 1H q"'•~ d~n.llllil pl!JCu) uid
il.ueO of n«cv•lcy Ile of a oba,'-<111&, whuili .,.111 1ubjecc m!'lt.o~ 11etllcl;1 lo
• 1110111 oi le• rapid lllewion""'1.

&•••

Al,.~1"' 2. To off•~ Ill• moto~ v•ltidil for al11 -., tile Uhltcd
Bratu Qn e!i11 follov1lna bulJ ;

b/

Tiie ll)~f veh/~111 will be appr u11d
two dialJ1El!r111uJ ~ppr:.alserl
mil, ln lea di~cucl1>ll 1md au It~ op~on, che Artny 11111y b11y ch11 m«p~
veb/d11 t clle apprul~11d 'price which shall ~oc, llowevn, c.xi:~11d ~he Blu~
lkiuk wh:oI.11•1'6 v~lt,1• in tli• ldcalitjl wh•~ 1hc: p1.m1haM lit co11~11mm11J.1d1

~. r:vm1n hat1 n1t •4ulty.
.wi., '" tllit lf'lllttta *41ia 11JiU fH 'o"'IWIJll'~•q, ,r n 11c~ 11 imta11cc
lbN 1ljJI\~ of Ml( 41rt1d.i~ ~ r•~ r re111,~11r111. 11 11,011id11d hy li&'tlf,
110

wllJ n°' I~

•~af,t~q
1

by th• c:\lc~I o 111
I

11

B'. If ~r• ~'1411,.,.~ ._ u,,.,

J.i"'• ~·""' !ff~"•''"*"" 11~4i/ll11, lie llk•1~~.

fa addition ll> t h11 tore10 oc, prlltlln&

UNITED STATl1$
Al lf Ula &llik:!Ane I• NOii' 1ha l4~1d owne1,. of alt1 tnoror 11•""'"·
In <!rd ~r co rran*I! fon a. Afll.i co ch11 Anny, II• m1.1$C pruenc to th• lledr
111d bJ111rve Banlt of San flr11,ntj"co, a11 Pl•a11,I A&ll'QC of the Vnl~ed
&atu, ac cl\e Civil Corurol St,tioo, or 1uch ot116r plac11 u may be
dlrecttd, the foll.owfog t
l, Ragl!aratipo. Cllrdfiqnt~ . duty: "'dotarl.
'.l. The 1rum111)t on the rcvone h~r.eof, duly lliirmedi 11nd wil11••11Cd,

a. Such otlltr 1111ohoritncion o~ a1111mnce 1ae ma')1 be r•qu1rcd by
~lie 11.rdual lltmw BRnli of San. Prar1<ii1M101 • Fiiiai A1111n~ of the
United Stat",
111 auie th111 ~vacuH 11 not cllir. l1111al ow1\e~. it mueli ~ clculy undtr·
ll!:!l!>d th1~ If th~ lnd1~dllo• al(aln•~ th._ MC.01 vehkle is ~qual to 01

&Ila

ow111111<'1blp ~•rtllica~, l111ly

cn11forM1d1

'

DlllllNl'flONS AND (ONDi'il!QNS

Jnclud~d In the t;llA'Jll ••.. tor vtth.lda" Ill'• th11 followln1 ;

I· fllij~an1111r ca,11 1'1~~ i1nd1ni11dlUm , Ku~ 'llJllC"f4«~ an• In 11r,dqr
to cume wiablp the pur1lh11.1abl1t ciuc11qry n1.i~ bti ~"8Ncq as "nrnJ11im",
a• Qht A~llly I• niili aiu1b.,,dlr;ed IQ puroh111111 llY "heav~~·•~n~!'r • ~~-

a.

Mt)~Orcycleo i

3. Bu.1ecw and truaka o( di

PURCHASe 0f MOTO,R V&lletES 8Y nm

ih~ 111~01 'llcj\Mw.

cyjl1111

ir1dudi&11 plclt•up :ind dttli~llry

•rutdh; and ilraQ~0~11 l'nch1dln.11 1eml·truult a~.

le i• nn1G l11t~µJed IO lndud11 wl~liln d\e lcrm ''moto~ vehicle" tho1e
•lf·propeltcd mo~or vllhlclo 1Ulted only fo~ t'iirm ope~alfon,
Ip ehit ev 1111 that the 1de o:f ny aiotor vehlcls le n°' cmmplfftcd or
app1u-1"• no~ ft!lllibl11, ~he Ped1t1 .1 1'e11t1rve B111Jk ol San Prandilw.o, as !!lik!al
1\sKnt of the 'United' Statu. tpc!nti Jor al)d 1111 a1en~ of ~lie tvaorucc1
re!'llll'Ve& the righc to 1tQn uc'1 111.0tof vehlclt ·~ the owner'• rl•k, a•
bove •m~ fouo, or ro milk• 1u.i1' oliheli dia,pqei~Jcm f.l~ ruch niotoe veM Iii
11 IDilY> in lta ~fc di11Cretio1.
to ~ juiil nd 1qµl~a'3ll!, i1lch.1~l11•
th• rl11bt ~, pen.tlit
l•a&I qw11oet' ul 1ud~ inottif vchit.111 to •alt• bl•
litgal rccou ree for rep1.lACJll9ion or othAnriu.

•i>Ji'"

•Ii•

11 r. Intended thilt the abow procc~Urc will 11rovlde a fcaelblc . . Ill
of protorcting the i11uimt11
evscua•• In •het.'11 ,motl()r nhidt111 witlloue
p-1'11juJ(ce to th~ ln~ratt of otbu1 1lhc1tln, t.nd chut will eictti an 11qui·
lilb14r> d.i.pol!ido11 of such pt'Qpcny,

or

:1-

~

P'Ott lllUY:Att Viii" 11J

~

°' ·l!'Cll'l:M£

••

·•n .rou

, 11'.u•u 1 ~1110 l ·~~· ~ t c.I olt Ollll· ~ 1l1! l>

«'·r~•~

Q

~i,.. mQutL't

~1~ tb• 11\f.)'UCJ:r veb11;111

ie l.''t 'i,

air _

. ~!Ji

P~1•' b1

' . .__ , e. ~l!lillJi'ib.., .~1.u'<11h ·~'

~d 'ba., is,

,

'll~q )lio1tttlt 1r"M U rua i:>U to tb.a Al!ffl;r h l!H3Cl'l~d111·no•
W~th thA! ill11 1lt.1.<'1jl>'1:is ~~ rnn o ~· ~h · .a· Umn 11i 'Wfl< '.Liil () d und!u
"'lUl.' O'<H"1.t1\J ·~
'1Jh~ p· 1.'(!) i~~· ~t ':l h,Ri hiset1 br' •1 riQ n ~l~pr sials

ms.de ~31' Ql:lm~ifi eru,
oon.d:ttic.·mi9 ouU.htt!l

aUtu,t

;:d 1.,pt1nd"'11t p·p.reiiu J/1,J, fr 11.1~c .:r~1·n.;i w.i'tlh the
on t~ 1 :ra-v li~ e o·r o '1' !!' .. rm 111~B.-1 wq,J..nh c,,n ..

d tl•ll:r 111.!bhonty trotTL .)!Ot,11

·~o ~Ott$UlllJTl4 e ~lit

Frei,\

c.

AH:lililtan~

Bo.lid

M'mnae$r

t.J.'lllt\~etctLoa~

1

St ·r er

-

..... ,.... -.. ..,....
'l1r" t ·::nhdon . ..,,,...,_.,_.____ _

... ....._ 1 ..

:Pre ~ . . . .
lLmr '.t.1d

' .......!...

"""'"""'.. • •

r•
I

~- ~-

.. .,-;...

·-·-·----·t--.. . .._..__
~

, 111

o.~ - Whole111e..h Ve.1w:1

L r... ofll s .• o

t o.f. Jteoond..iHon

.. -

"......,_

- .. t~..,.

...,., .....,. _

• ..._ _ _ ...., .. _,

.,...

'1HlS IS '1' f.JEit.TlliY ~ th11 uuder•lii~JI hiut n~d
w~r ·
die
~f a~g dre Jwlill.llltl.tio .,, dw awller: ~­
W~ f:9~M H.l•l , [*'>·be llJWI~ &1,er.o 111nd ~f.lq)O~Cd 'I
~ Aa,.,.na is litlsutd) ~ • ~nlll~ h4la •'811e'"' Atonq
ilqo11 on

chit. lnii~l'\I&;•

.Ill_..

Said Ui4ll•UIJilil:JJI~ ai;id ~ ~ dill ~v~•

Wd

~Wit JI~

a.N It

PQ,. o

duij

A~cmen-.

Tha udrld~ d!rain:lf co diMpoee ~E ll:w a~d ld(.!Cor v~hi1.1U.
oci;ljnfil ti!)
.l\lu1a1i1dv No. _
• fOICb on &hia l'liV•tr• ~·-11>1·, atld nqUil!lfA
1'iedcraJ i!un11
&i.n~ of &n 1a~iill:o ' 1 FilN:1il gent of chc l1nlunl cate11, tu ·t ..:011Jmgly. ~the

t•

w

act;UJnplalll\mepCI f '~ iil~maiiv heidn 111:ircttd PP«all tAll 1mjd ~ .. 1 Mi
tJlll"
ere•, im~ ble °' a1I)!: f aib'4e, ""1~ Biu1.k IH ~u~horl.4i!id to m11i~ 111.1ch ocht:r \llappeillk>n
b~ said mocor ~hi u , ~ dlittui pfOSWt.

&kl ~lior iJ'1,•h lcl!f iii cJ~bv.,ried to ltllll;l: Bllnk a~• l'!ll'f~ ~" 0£ t~ W~lllimd 11d
lu la a~~ed -h ·~ w fll!l~ihty q, rie•pdcVJlbiUcy (!ha!& ;ici14 k> ~ bwlt f~ ~ 11t• Cir omill·

11...in !rt ~rniA;ctloo .,wjttb ilhe hMu:Jlmf{ ot •id motor vehle.. tJ~ '•poijtip111 of th., proc1w.i.
tN/M?f.
1

'"fh.e Ulldersicnid •fumthtt iapeea, upon d"rn;ind, to 1u:iqiburre ~be f derw1 Mi.¢Jlef!itt
Bunk o( an 1'1111.ndaco, ~sc-.il gellt of d)e Uni!:ed Stat~, in · uU for alL cb.1• 8 11-n~
it:llpet\sea hu:urret.f in conn1t1J&ion with ~he diA1p1J6Mon of 1'ald motor vehkJ_,, and ~u~horiw
111:l int1tNCJtt en.id ll11tnil Q di!dud; from chi pfOO!l?da o~ •h1t Lie ft s11 4 111qc I' ~ehld
I

a?y 1>ti i.wlt1n

i

~aes l~urn:cf,

ll~eoute~l il- ...L.~;_.:::::f!':::_ ..th

,

, . .-,;

• _

,

~-- ..4a) i;if

t'

.... ., ..

~·

f

~::..........., UJ,.,l,

~-~i_~ ~~~-£kl_!-r"

INSTAUCTIQ~

TO

V~ ~E$

E6ARDfNQ DfSPOSlllON Of MOT , R

~)fl\ m~>r

H&CLES

"°'"·

Hu may be
dd ot ~ ~ of
•&al in..-ftltt\ee or~

'd1®t gove.rnm

l"ftt'lll ~h

~ 'PP'~ .,.hit IO .._
•n uu hM ~a eq\'ll'ty,
iMkt _..
~~--·d. Jn fl M ineun1:t
lh• ht of - , cra&r &o ~Qt ""pture, • provided by la ,
~ not k .....~by "'• ~- of th.• llOtor
·a .

~ ..i. "'

8.

* '1'""4

If 1!111. t11¥l&e• 1$ "'' jcl!'l •W1'«r of the

m -~01'1

tO

f.hc fo~'CIOU\f,

j>ftMl\t

lllcUor 11•l'lic!., ti• 11\U t,
Al'tiAate, d11I~

tht o nenh\11

tnclol<A..t.

Al;....... i. To ot.r Ill• motor
it:

1.

le for Mt• 0 &1111 U'll\l d

~nduchcf In the ttnn ''motl'lf "tl'ildt"

au the followinr:

t. PUknW ¢&1'1, H1hc and m..Ui11111, Heavy l>UM"llC1' QB in ord r
to come

ill. ~'e p

bl*' catqoey mu• be cla d a "m d1 in1 '\
l)tf\Oriaecf er> p11td1.- a :y "l\eavy" paew:n r c1u-.

a• tn• Aral) • n

l. ~-

,ll/I. t1AS1.i OF MOTOlil
lCU3! 8Y' THB
t.1NO'IID S1' ATBS
. ff Pae •v«ulla '
td \'

l<'

rr " fot "
h nk f

OT che kgal ~-.i:r of ~e M11tM t1e)11'clc,
1 to th Army. h~ must ptcMn• lO ti\ l' ligunt ()f die United
htr pt:u:e
may b\\

l . "'' t~ti«i ertm.:ate, dub en®r~d.
i . The gl'ffmtl\C 01' d1 r ¥erllfl !I R>Of. d'uly llig~ed nd WI.ti\

l-. .51tch oth«r amho(~ation and • urnnce A~ may

th\\ ~ dtr t Rt8e1'Ve B 11k of
UniMd l~Cit

an Fran i •o, a

d.
be ttquired by

3. 8~ and t~k•' of all type•, inchidlnj p.idi,1111 and Jchv ty
trn k ; and ~~n, includinr NJlli-tNc~ tra\:IQre.
l• ,. not ffttcnc:kd w indudc "'ithin the tcna ''u\QtOr i l\kk.. ~
whick• •uiwd only for farm open on.

~p ~fed motor

ln the e 11nt tha.t the sale ot aoy lllOtO• -vdlk\11 it not coll'lplcted or
ppnn not fe ibl , the Pedtral R~r<Vt B '{tk of Sill\ J'tancik'91. u l'iilcal
A~nt o,f tht Unittd State" ctjng for and u ap11r of the t acue•,
re rvn the rirht to llCOt« •l'lch 111otor chklc- at ~ own•r'f .ri , •
oovc ~t fortl'\. o' to •Ake NCh (>diet tit~ of "1(1t 111ocor ~h:k:te,
• may. in ~QI de di~•• a'ptat 'Co be f • in4 ~ble, Jncludtn1t
~h« nwf\c tfl pe~ntit. the It at owner of NXih motor '11.klt to t.a\ Mt
legal tll(O\ltft for- rt~loft ~ otJMl"'lliile\

Pi!Cal Apnt o( th

1'n cate tb c cute not the fog l O\YMt, it rtHl\t ~ cl arl.y untkfl'
d th e if tPle il\\'fcbte.dn
pin8t ch · <>tot 'ltMcl~ i• tqu•f to or

f protectlna the i'nteruc. of ~ 1cuae1 in ~fir
prej\'ld · « o the iM
of her• r.tlt1rei1', and I

"*

It diwpotiti011 of auc& proPforty.

N._. 41' '~.-di 01Mn11~... ·~hd

Nllme ol t.

Ow1 -·
l

Owwi~• {lf dUf•r~oQ) ~
nm"'""'·'~

~ "6 L.11id Own.or

tbNG '.Not1'b«t

/

-·

f..i

Make of Vcblck - (._, ..

llliate Vt~

-

/

/- ~ .. ,..,,
&ru. _...,. _______
'

.

...,

-··.;

~-.-::.'....-,

"

,.

lleouuu,

;m11 I

i,•

I

'1 1

1'fir mOCJ« vt.bidle dac~d
fo~!ll ,ia •d!rlivlmd ~ ah& ,._. itMt~• 8-n~ o Salli Fnnd11~ iii! filial i\pnt
of ~b¢- United 6ta~11 at ._ ll!:>le rink of, ~ Wm•i1~ It {Ill 9&1iedi tW nt'1 l.labi&.y
rr•wnafli:ttLt}I' .ball l!!4t U1wned
by lhl Fedual Rr.scrve
Qf Sa,n ' m:.;.N:o (or any ~ ClJ: o~~n ~ ~'tion with jcs diffpo11iciian, .I& 11!i IJJJ~rato1x1
&hac no iii•urance will be pro~di
~ propc111y.

&n• or

for
IHitenta •. -,,:-----,:...,.....,.,...

=

...

-

......j._. · -

.

~~--·--· ~--..,....,-....i.,,...._,._ ....,~i- rr ~·
,.

I

~t\

~

~

1o1····r,.... ...·-l•'f·'T7·~

-.~-

t·h,r .f'11d1t.:1L ,Ru~"'"' &n~ of
fl al Agm• pf, .~, Unis•cl

R4'll)t ll'Mimtin.1

.._..__ -- - ....

&." P1an4isco,

s...-1.t.

1

lie

11ie~ted fqr t(ir p. br this lfoftcd ~~a.er. Oovcmmcna., thr
~&: ~ • ~ PRl.i!tl' J!Ur~j111 rdai,

YIM he

IDPCOrl

' 'f1)c f'OCll!:dl.!r- (Pll '"~~ iwrl stOl'lnlf

IJWf'A:ir

1/111~1• ~

fdU~r

(11) 1he S~~fie .~~Jr VtbI •l1t Cflietracion Ctirlti1ica~ for, dµ11
vehi1;1l1! ...411• eit •ufl1J1it'ted a~ clle Civd Con~~ol Sw~t.lnn,
~~ 'diutr; cqpjwi f hia fcD~m <l'R,B-,3) W U~ b11 p:Rpa.ttd.l
(~) 1'wo cop\~• f ~11 form, b:ltlfl1lher wi•h ahe Reg4'L•:i.tio•r
Celltl.fu:a~. wm 'bii hand cl 0 ch111 tV:.ota.iir for bUi rd:entio
''IP!iil a1ctliv41J. 11ll the. d 11fitMtad .Aat:mbl)t Cl~nr,i;.
• ~hltdi
1.10vv will be net lnad a• dw CMI CloJ}~rol $ra~ioo.
1
I

"~,

(c:) ~ 11vaou~ wilr ~

aJ'llt-1)

an ide:nrj6catfon

tat whfcb

hit

vdU .,. , Mftb- .. tbc ~ ' ~ ~ ~ ~

"'

.,,,iuc111,

(d~ On arriv,.i ~b
~
n•t ...,_ 1J"11~t11e 'WIU
d1dhe1 to ah~ •llpre.een~:Uhe- ol ~fie: Fi!clbl\1 ieaene &.nk
t>f ~ l'nrllrilc:o tb.t•wo copltt '6f hii fdnil. the qii./I
1!(Mfon Certil4ie-.. -.nd th• ~,,. tQ . , . <v~llkle1 ,
(e) 1M

r11pN!kr.nta.~L~

of the

ed\!:r.i.l llellervf!

Sa~

of

~a.o

will cl\ ult all nwnbeu on tl)& !ci.-m ~ if faun.I
~P' tie c»n~ wiJI c•no.wliedvl! re~pJ 1?f ivhe !Jl'(l(01.1 velilill1:
'I slgl)inf Cllot CQJ>ll pf' the for'!#~ flfi deUvc~ng <it to ~

Pl'llnGi.m

,,

' ~'

i,

C'IJ!\l;l\111".C,
r

'

I

J

If tblll moeo.- "J:lll-JicLt ~rlbd jn JliJ1 form Ml leld. ~~~. or dm~

u- tl'M ru111l~ af 11qli1J,e.~e white le ii ~ c~ ~.i'on OI' cQlit(ldy of the
IJnltcd Sta~. or IUIY If.CIC&~ a~~ fi<;>r jc, h CP,.,~811 .pr ~ Uni~
Sta~ will &e tuled, tu tde apptopriate act1on Ff)!" the (!,end,~ o~ die

1

· ~..,..,....,..,.., P•IY'•:t>U
'.fb,•irl\J t• ~no'.li,Os~ ctn CIM!CS!tl 'No, $ ,~....
~- 'IU"c.'Jilalli&
11') t~Wi' <l·J!'~lf ~tl thiU l\il)au~£L'ti ~t ~ ;i,. wl ...... r d'('\ ct1

·~)'' 1'b•· lllQtOJ.' ~·~~O· b

d$\Slll ~''! btii.\

ii'fii'o"'i!' ... .,

I

'

w\t.~ th'
")\l"t" CCm

~hi me>to1i1 t•h 11.11.a wus fll'.1. ·ti:i 1q.e A~ 1A t1eor, r~*1m:IJ
~~ ~- •' !! rt o 1:.s e. t 11 Ml t ~;r1A it wt\~ pl. 1c d under

tm111u"" u~~~
"

~Ul (J\.'l'r.'i '. r1 ' "

f.t :j.~ ~

h1;1$

t\61!,l l~ !).1~ed ll>!'Hl>ll

· f;>'~l'C\ 1.1!3.il

mar.le by tn:tpet.en\., 1. tt"l:Jpn1 4~11j. .rc '• p.raio1;1r1~ , 1.m 411' 1.'" 1ti l ".tltlO w,t th tile
o,ondi1tio r.'l ou·q,U. iUEJd on t~~ ·re e. . o r)f ou.t• FQrm ,111ri:1l ..Ji wh~r.h onn.,.,
JUt1,i,ted our aiutborUy t .rom )'O ~ to d<;>~swnma ~e 1i.Mis ·~ 1t'M1~ncu.on.
~o~r~ ve~~ ~r~l~ ,

Jtc "~~-' q.(, ,. - ~· · ·~'"frsd

Belli

A~e~et.ent Ma~e~r

'I

~-~-TO-AYO!IO

--~~----

J j-;

3

cyt'v,

r""" •

•i
I

"t~

t-

-· .

I

I

-----·- -- ·-...

...

,,,.,....

-·

/'::::.
·""1:•"

_..,. ..... ·~ ...

- .. .

p.{.t>D

~

ND ••••hte•
I

tn•••--• letll\14

I\

Cllll1'JfV Bll•U lh1t 1u.l~~• 1f1111i.1 ~I~ ·~~J ml nd11r$1Jl3 ·~111 it. ~~r1J1f'•
l9f ti,. Hllh• ~....., *'•n..illtil'll the ~i.11tlli~.1r1 ~ .,... Mob~r ~dit ~i.l11ibe!l qo
·~,,.be~ ~d i\W.J~po«ll•.-J 1" ._-.~111c ~~n Ii
WOOJ\ Plbcllrl .. .lJ.),
11ilIS lfi

tbi~ _,..,_~h~

'*

1...,.~) wMi:l

~1111 ~~\1~'1• nqi 11.._ ~
A11raetn(Ji!1

n.

~ti""' c:1:1~i;ut11q1•1:)t hdrJ\1,.-i.f,,

l)iae 11.Wt!~iil~J ~»

•h• •~•#..., "' W:t(r,6' Jl,.-..t111 , RIB!· 11"' I* Qit~t . ithi11
1

1

, '

9'(1'ot ,,ehM~ a ctndtl1ft tu
' ~wNll r.Nlli~, f~pd 1t11ill«t1;& di.11 · dt11".tl 11~ ,
Alttt1.rn.1ini"'1.1 N' -~·,.,.,.Id I I/it.
B\Ulk of · 1u11 f1r~ntJltiCo , fi111ial i\sli!r)~ of thu Unl~ed ~ t11-ije:11 ~o .1c~ uc11rJu11tl11. if ~~111
•·~·11~-~ll htt illfll l 11.mid pp1.1 t rr,. $1Utd 9t11n~, Jrk Ill\ ,. ·~11 ~ •
J.:.;~~W~~iin4 od di
(tiM!lfDll., 11d 1811#•k i ,\ ~h111s ::crJIU\J ll'lllk1t ucl) l)i1ht,:).' 1diug1U11 tJ{,
mt.JOI), lllf>l-ht ~
ol ilJd itrt!lt 11 v(l!h1o:il1$ a~ ._, di!l('riti. P' ~.

"'1dti;q,-.J dud.

·I

i

to ctQ~

of thiie fot"'illllld

~

~ r'4 M14- ~lilf:• fWJ!ril 1Wii
'q,i~ D'M~~ l' 111;111hl._ltil fu d ~'"'~'~!If t 1111iii.l nit: Jll •
I~ II'! ' .~1111~~, ~hll~ 11P :1111~lrl~y ~., ••llpt.l~it>411-t $1\.l\~l lit! l:li ~ -.4~ -~~ tllle i)ll «i;.~ &r ~~Ill~
v~jl, ilr 'fUli\'lfljllW~ ,g1 hit p~ddi
~Pr~ in, q1l1l:f\ d~10. wl~ ~he l\ttn.Jl;u\IJ f.1 Ai~
'
Phl8rd.
1

1~ · U!~~lij(aiied 1Bi..tlur•, 11.tJ(~, ll.~)fl di!ro<111Q, tti rclnibu1111e the F~dl!:l~l RI¢ »v1t
'fi11mk of ~ht11 Fr;\nq11!1..-01 1. I Ag tl'll of l~i! thu~~cl ditr.ti!I, m ~uU fo~ all, h1r.i111~ ltfilU
e p n l'.'J! 1ncu11r\!il 11\ cnnn1!ct101' \,Ir~~. h1t l!l(mt1i~IQJ1 oti kl mnti;nr vehkl1i. n 111.1th1J11l~e11'
ml' JOHllrUi;~u r~IJ Blinlt ~Ii) d d re fo11p, th~ pr()l.·.1t11Ll11 ti th1e lllll!i mC a.If' mo~or v~.hld 1
"
I
•lll.Y 'If !.I~ ~.it~ ~ i.t!~t.)~~~J.
f ifl
~\ '
""'/
~ /j
~·'Ao/"'·
_.i
• //lr.fjt.,...., . ~. iii~·v• ~,,.... 1.. · ...S ~
Elitil ut1.d ~~·"- .. --··- ..,_. 1.1i-----·-·..tl11lfiil~-- .~-r"'ld,.,)t un ... ,.; ..... - •.,,y; .....
I

I

(,

I

~
--~rt1'

...

.-)

~

J!ltmily N<>..... ---····· ...

WJ!IS'l1 llN QlfS.rsll

0

qv•ii ci»r •ot
$.111< .~... IC). . . . . . .

f 'r"l:ICl~N$ TQ

e\'~~El$,

~
~-$ARDIN6 UIPOSVt:tONi OF MOTOR VEt-UCLES
1t
~viwu11•i1< vnU uot ~ f~liteJ ~ uJ.e ~it
r vchi I«• r"' . i:il:ftion 111tqn.
·~P Uillt4•111A1t,l~ w,~at~~· it"-lli ~ lll""D l:hi4" ~l&G
-wiJ! be ,.~~~d ~• •olmi: ~we~ tim..
to 1'41"• ~he /IMll;Ot teb!J:l • 1!CN1 Q\1.1 JI~ , b1 ~ l'I~ pti"i'l)~d #'i!J thcl- mda~L ~·

".ti~e lJ•1it~4 ~atila A.ti~yi IS aJ,lt~~ •.~ i..1~ir~••~A. toi tJlll ~ ~r II~ ~~
fru~n, 1iv~cue11a.

l>1~1>rt .n1.> nii-:.uatioo; 11jll)t~ 111!'.b.idltf UlllY W, ~. •ol or !)l!J'lilrwUie ~~ of
by the 1.JWn~r pri ,1b!=ly;, wid\l!)tl~ gqvt10J1'11'-,.µ it~ r 4h'i'11~• <)&; 11•ca,ice.

I '

1'h• olh~r alnc#n~d11 ~ 11~1r~l)tnd'
v11hl J, .11~~.,. folt~•;

l'.ll ~~• •~i1tuutl

wbQ 1.Y•Nn~

l'1 ,,;,.

la!!'

'

.-.i..

• ~ot•m iluq, lli'i• 1•te1ajfte~ 1 vlllU• tO cl\111 eh11 evac1111ic ha. np •(jlJ.ipy,
1111 1111111 w ih11 U111atdd SW•• 11111iJ b11 ~Jl"~m·'".a•,u&, In ~udl\ 11n l~~!Ul~''
&h11 •f.tl~ qi
md1101 t.Q io1po"11411111 ~ 1,1u111.,p11r1t, ~ ' protlP' J I b'.Y 11~,
"fill 1113~ be r~ll{~t~d ~' •hci ~~d•itii Qf •b~ l'llP!ibJf v11l1l~J~ ,

'
Al~""' ~· 'Tl) ci!llldn ~I• !lltl~OI 'illll\f¢lj!,In J111!.f•irt\l
.V• --~IL!
I
IJ
~~ii
itllli~,4~..,
,~ 1J.,4 lf~ "&!1~4:'' q/ tl\cl ll1 11 to~ 11~~ la, hi! limfft
1,1r ~~\ f(J;a11dl11\ii>, a~ lflec11~ "-•1111"'' ~~, ' IJti.1~ 1.,.~1 ~ ••"•'· ld ~., " •·
0!1!1'11;1!. ~jijli(, i.ll'j•tlPl/lf J.~•Ur1111 ·~ ,'ll'~jpJJ ~'itr• )I(~, Ill.\ Ill~ i~...~' lltl 1 11 ii) ~dJl,lo?, #fit ~h!i for11p~11, ,f~"ili!llt ~e OlN!\llUfilp i.;trt Ii "II<", ar)'I
1
·~chll'Jlil,
~'i: Opj!• ~riqli• <at iA-1...&ly C'..rr~r• ~~ 11.itu
1~il6!d tl~"1) .~Ii~
111u~t i:if
µ"'91.y b1 i>I , ~h11r~pill!r
!1'hM:h wilt •l1b1~d
'
,, ~~kl llo

II 1111jr~ q'

rapl~ dt~tjprafft>it.

"'°'°'

....,i.-•

.41,••
+2• ' to q,lfit1 II lii tntit.t)r i11fhfal for ~h1
5taC4n on1ahe £olU>wli11 1:,allfa:

tQ 1111'1

lfoltcr'.
'

Th111 1111.'Jlo111 ..,~ ..lalu will b~ appralH~d l!y two dj~1ri!e11oh1.t ppri\liMl11
and, {n lta diecrcijolll iilld at d~ op1i1m 1 ~~· Plirmy 'lll.'l~Y 1:11.l'll 11\t• "'"'Wii
~chic)~ 1it ~lll'l ~~llr 1~11d pd<:e wl\Mi ~h11fl 1101, liquw¢v11~. ·~·•~1 1h11 ;iJ1u1
Bol!lt wbol~11~'~ ~lll!iiit IQ+ ~h~ loal~~l>I 1111f1~r11 cl11t p1.1.rcb1111~ i• co11~11m111111••d·

lnaludli4 iq. the+ ~e~m "m~td~ "~~i.cllc' 1 arc Ph# followfo.111

l. Pll.Jlle1111~r a~~•• 1~.I.~ rm4 l'licdlum. Hcta.v}I .PA~Cllfi~i nr.1 i" it•d~ li
ct;rn e w(1hfa ~he p11~c~"lloll~l11 11ll~tiopy P:•u~~ be ql\1~1 d ~ "'Ill dl1uu",
ll~ tile Ari11y ii llOt aq~h~d-~d ID pll•<lfk~q 11r "!\,rt;~y'' »~ll!ll!qJ~~ ¢11~~.
,

t.Q

t

Mr:Jport)lrdl1.t,

111! 11l11~ of ~1t ayp•ff, 111dl!~11 11 p1a.-11n ~n'~ ... M1i1~~~
trlii::fl. ~~ ~rlj~toil~ h1di,dh111 Hmlrtr\l¢k ~qm~.

l. oiu....,"

PVRCDH~ OF MOl'OR 'VBJril'CUIS $\"

'Jiffa

UNl'H!D S'tA1i8S

./\, It #I~( ~V~U.dC " NOl' ch, lcs)Cll1 aww~r f l~fr ~11r11i' 11chi~lo,
In 11rd11~ to a~1·11ng~ fqr 11. ~111, to Che f.rm y, h~ 01u11 11ru~n~ trl the Ped•
dea• R,1141~~· B1i.11k o~ ll<in Iir~nd1co, as flfaa) Ai.inc Qf 11\e l111iteil
8il'.f!I 11,~ &he (:Mii Control 4lna~lon, or lliJ~h !'the plaqe Ill! l\lfll' bA
clir~,t~d , cl\ei follow lo.ti :
J, ·~e{«l ~r,11tio11 ~~rtiliir,ate , d·uly 1tll(foree.~1

:2,, 'I"A! ~&rum(n• tin ~he ~e ct~lt h111re~f, duly •ltin,J ~d WlbnQe~d .
~ . 811cti e,it~n •t1~bql]'.:1~c(bn- and ~~nim1nc1i\ aa m1y

lit!. ruquioed !iy

~hit F'cd11ttl J.r.-.rvt Bll'1~ of 5an Franc:l11¢, ~ F~~ A~11e of ~~·

Iv i• nQ~ Jntr.n d~d ~ ln"1lild• wl~hiiJ; tl\e ter'l!i "mpi:<Jr "'llh:l~" lb1»11
l!Clf·propfl!ll•d n\oto~ v~h.i~leJI 1u~~d ot1ly (Qr Bann operatio11,

Q'

lit t~'I! cvrln tbat lf\~ afo ol llil'lY m111tllrr villliid• 11 qoa C'O mplitud
ap"ear riot fcffslbk, ~he. f~d.ual !'e1t"t~~ Bank qf S;,i1i J?~:rndiito, '18 :Ji....al
Ag11nr of tll• liolc,d State11, ia~l:i111 fdl'.! ~q u ;a~11me 11f ti.\~ 11V'tlcu~•.
~oll'nl:s chi i'il{ht to af,cl1: 111011 ntll~r ~~hM11 ~Ii l!lw. 0111n111t"11 d•k. aa
l)p1•q «ti fomtl\, or ~ ma~e •lli:h othttr di~pmi~ion of 111r.h m.o~i ~~ l!l111
lift mm,., ln it-a wlc df~f! Ion, llPtlilil~ to be ju~• am.I eR~1ltl!hl"(; 'll)crltJdinic
~h~ ,ill1!t ro pnlJllfi ~h~ l~1a~ ow nieil pf •ui:" me) tar ~elU<ili ti)> ~Ju Iii•
lir~il nctourlMI! · fo~ n:pei"kmlon o~ oth•~~i.. ,

U11 ite!l late•.

In ra•~ •I~«: evai< Iii!& ls 1111b thci j irat own~r. 1t 111+1Jt1~ f>;r ul11uly t111r,l-ir•
1ttx1d tlotat Jf tfl~ Jndcbtedne.- •W!lln~p t\l)~ Dt4tbti v~hldll Ill eq1r.U IP pr

llf

ll 11 intende11d chat il\e ahllv~ pr0«d1,1n will providb fciu1bt11 m'a111
prc~'i:d"" II 1 ~nldt\lt• <H evatjJu• in lbeir IMliOr ll"h!itlcri, wltbQllt.

pr11jucfo.:e to flhl! l11ttr1t•tl9 p£ ll~ll~n ch~rtriJ\, and tli11~ 'Vlll clfltci! •n tqti/,

aabl•

l~pPlltion

of 4U.~

Jf'OPHt)r.

cu

....

...,

~

I

~11

Al O"

~

~~ ~ --~... (IWIJI~~
N~ Q~ ~pU ~~. (i, dill..~) - - - -

....-...

···~

\Vi&llMU •.
loe
n~tcn.ra

--~--~~---I

I

P

Pla.c.¢ of

[)elL'\1¥.!!~y.,_...

j

~

1

--

\

r

.........,_,,,..-., .... _'"!""-...

--.............-~.__,...._-

••- - - ....

-.~,....-

··---t-·

. . . . .,.

.....,,,.. ......

-t-···~ .,,...... _..; ·~~

• - -..- .... ..-~... ... _ _ _

.....'4 ...,.,....__

,._. ......-............

~..

----4

Ferkral R411lt'l'tfif 8a11~ of Sani F1..r.t1C~c~.
If.Beal Agr.'r'!t (!/i •~t ti iaed Sco•11•.

~ct·prd11.i1lt1Jt die

f111tructloM lo Owner
o fl. ~i.lecQt.el;l f°' b:)(ap b)• ~ United S~atu Gove~ ...
nwwc ,,lthJ..lit m!J4l ~ • ~ runnlnii ordlu.

1111! p~b1c fo~ ~nAt ~tid ~orlnlt a o~or w~!de ia -. f~ ~
(111) Th~

~lt.c ~r \i'e~M

llcrflitntiiln Oc,tijlcart. for ~

vvh c;I~ mud' !;le 1Ub1nitted t the Cillil Ck>r1~11ol Stall ,
~ ~ t.;1>'*6 of cl\ia f•i>t!lfl 'fl;'Ui·3) will,,~ be p~~

b) Twu col"«~ oe dlia form, ~her wltb th.¢ RcgillfraGlCJn
Cerii6.calll! ~ will b4t hancltrd ro d\c 1tv i:ua £011 l\i4 retennipn
un~ l ;t.~rlval 11c the d1t11ignaned Awmbly Cenkr. The thud
~opy will be rf;~il- n11:J t &he Civil C.mtrol B•••loo.

c)

n. e111acu• will

be ~yen an ldeati6qitian J\111 which i.
Will .. ~" llO - ~...,~ aw~· a ., ..... '

v.thidc,

(d) ~ arrlvat at dli. . ~~ Ornl'll.- the ~- viiJI
deliwt U> ~ i'efl'e.1e&'lt.l.tiw of tlw Pcdlral l\eMrle l\mk
ol o.n MdcilM:o the tw0 «1litt• Of thi, fo,_,J _..
Wdklri ee~w.. W the bre l tQ itbe VGfill&. I
...il..

\I

(e) ·rne .1ii!prellen.l11tive of the lle.d1e..-o1.I Raewe '1' 111 tf SIU\
Franc;lk."O 'Nill !lh.ie~k aJt numbefl ot1 the i~ anC:! if 'fbuoo
to bit coq11ct wilt a~knowledie neceipt of Jhe "1ilt'()f vehicl.e
by ailfnrnr orMt copy o( the f~.,. and dc:liveJ,'iJlr ~t 't o the
~ivacuce .
,

, .J

.li\1•

11•t

.II dse moeor v~hlide ~li•bird ip tbU. fOIAn la ~. daniatltd1 Qf ~

u d)e result of nttg~e-nce while. i• la fn dw ~(on or c:\ldOdy c!I die
~ny aat~!QY ~Ir ,fix i~. the Ce1)1f~ of dl¢ u~
lJpit~d State~',

S'nw

wm

blr.

°'

~

.-0 ciile approprfa.t i action for the liene6c ot dw

oiqJ~ ,

(

w a olld

~()

· he .l\'!!"11'11 1n ee r,'rlia,M •
fml*t \ Wit t-t <
un er
-:.ur oon. I'Ol. Tr. ·1 ~· t.•c ....,.. l -:: h11 Q. -11 b.i til d w·11·h1 ," 1ra ·1,s•
Ile by UO!lljllli e !ti. i .a 1 lP' n ~'" .:;; 1.PP.J( ~ "!jr) ~ n ..11~ · Jrd .rtt.l Wt, tb ·t be
cot1.di :ton cn.Ltllm1..i on. ~ 1;1 ~of.l\r ,. e or o z: ~cr m 1 Jl' , ·l ~··l h:nh orin$1.lt. ti e ol.U' f.'lutho-J:"it.Y horn yo~ to ~oti.dl Wl~Pc 1Jh1'3 t~flnsf!otio-:o.•
i

'!'hLr mot oi· '1$lU .1
. ·~he .l.nst.tJcti•l:i . ~. t n

a ~· a 111 , ' ~.til

.rred 0. aoici
,l\edate.nt

.~1:1ae- r

...

·-~ ~-

......

~·-

br• .• ____ ..

:&i·r. ka

1 _ ,.

Rt 11 ~· f!l~t(L

-~·-~~,,__

.......,____ ~..,·~- ·-1-

1't :ra

] l\J.e

....... -!.
I....... , . . . . .

' l

. _,. ,. ., ____ -.. . . . . ~·1~::~·-~=~· ~~--· -· .
~·- ~-

,.....,._;_ - ......,._

•

,......,_.,.,.,~-- .. I-' ..........._..._._

.....,. ........

oolr. .., ih9ie#IU.lftl VfJ,l Ulll oo t o:f' ~.e ontllii Umii

nr; - ""

-

~·1•t

.....,._ ..._,.
..... -

~.i..--

•• ~ ...... ..,

,,_ ..

t .,.....,_ - · - · - _ .. .,_..._..,.._.........

BILL OF SA.L E
.... AIJ .... ., , ..... ,.,.,.. .

ftat In ............ ..

v

~~--..hl~EQ...!:.....:.~~ft. .........Dollut, (t~.A...~.!...i...~)

arad othf •llluab~ eoulden~ tb• ne...,_ ,......, • __.
Mlmowl-...i. tbe undeni,..a (lllltr) doee he1tb1 ..U. *'8uf•ud

....._ ua11i......J~f.bLQ.

.._hein,t1U011••

___Q_Qj.~.l.4Mitr)

i•tt•~oia~_.lllfol•tbdol~wbllelaattelt~

....11.li.......J?.l~~.2.~tb.....,..\?..u..s. ~. . ..c!Q..<Jf-~
....._J~L~. . tJ..st....-:.-....[ z.:::....~..i.£.t,,............. ........-.........,... . ,
_.s...~~ .J~t~.....::::,_,'J.J.£:.::z..i_J....8!..-······-'""····....··---··--

...

.

·····-···~~~~.6-.f..L:.81~::".lf.Q.A1..[~...._......~-···-·--···-···-

.....-......~..L~t:...JL~,.::....£.9....JJ..:L~.~............_,.....................t••

ro H,,.,. cmd to Hold, all &Df;I •irJIJUI•,
uld cllltteJ• fOJfter.
Md tlat uJd •Iler btnbJ wanu~ Ula* he 111lawlal onu d •ld
Cbattela; ti.t ~ . . free fJvm au bMna•brQt•; that •• hu ....
rts•~ to •ll ·the tuD• u atOnlald,
U.•t •• will wurut _.t
•tend tJiM title ol ..mt apkyt the . . . ud Umandl " all

.................

•d

T\J

1Ul.

O~R'THY ch.at ~hi.e 11n~1dfpcrl \'13 r~i;l nil ij.1'1~111tt$.IU ell< hJaUnti:·

•la ~ ~,.,f wca•\i;... lll1• ~Lifjn QI! '"" ~~r ~~l\il)fit *ll'i~ f,)l'l
'IJQll
Eito i.t ~~hie4 l\j.#~ A4i MIK~~. "' Mtten It li\eritil' if
Wt;JO r~ Pa
•hiu A..,.•ta• &. • 1 ~ w lch tb&1 \lnlll•flllhll ~~· Mf1111~d c611Qumroly hen1*i11h.
111~1\l ~h'<.J• iil'&1••

m••• ol1 WCP
I

J!u~1t 1:PR£ ~ ~ 1t1 ~-11 ot th1a. ·

'°

1\, lflWl~·~ 9ieit 1'1!'111' Ill> lill•{ll'Jll;.r "'' ill\! d~t$\14 ~ t~h~lle ¢:i.l!lidi1\i
1~1 ~nat.i11e. 1)1{ ~•• ~ 11)fthi oi'I ti~ mi~'*" •0fi ud1~1Hlitt4 th~ Ii .t.llt.iij.l .f\~~·
&cl(~ 011 1•n Pr11nc ~oo, an l'1,11i1;11l .Ag.an of ~h~ Unirl!'d tat ca, to a ~ 11qrmlii1gl)t 1 ', ~~
1:up.M'IJ$h.m o• • Miil ,.l~ 111Uiv111 h111e•i111 ~i!illll.: i,l "'Pf •;t;~ ti} ;1jd B!L11k, .... ta • 1bs "'ilt
~llO 1.n ~le. ~ m>tl •ft.~1bflt , 11t\.iu &n~. l11 ~1111bf•rl.~~µ 11;} in;1k.ia 1Jd'i. 11tl'l i' ~l ~\jlji. 1011

'*"

(If a'

r nl1

l.,111'

11wh,U;I~

tr!I~ ~·~~.

1~

I

' ' '·ii,l 11 co1.1 v111hi~l11> I& ~.J red ttc;i' lllu~I ~1' ~ ~he ~l'li r~ cl( tM ~~r.J, \lll~ ·it~ ',
U ~. 111$~1t~IJ. ~ht mr~ l~~M>t11I¢ (it 1!~if~111slb lit Jr ~b~ •~•~c:I\ kJi,~, ~nla,dou.~ .a ·~ "" ,~~ " 1
' mt~n .in or.11Wcni11e v./l!I~ h~ l111-ul!Ui!ug· ot1 kli l).t~ :liehi~141 <>~ di~p!)l!l;ibl\ • ~l'tt ff4'.I(! ~18

•.,.

•

·~ 11

I

~

I,

1h.~~B,
, 1

•111111"

'

~r~, l1M1tb1n' ~,-qi!

,

upon d rqf1'nJ, to "re

oe

I

•'

m~ll' l~c Pe-der11l It. · •'Y~

lli1lt Ji)ni~ J Sta~~> i~~ S11ll ~or II a~ulJt~ff n.~d
San f ri1$1. '~1 flSlla l ~itnt
e.lperlliea l1') 1,1D111~J in uormeclilQn 'Wion the ~P1J it r,in of llf motior ~!l~ido, n.d ~1JthI.ul Ill·
' .i1 d 11iStitu ta ;1fd ffu,pk. to ditd~i~t ti1'0m t~e. prl,IC .eda of ~1'e 111~ht o~ 11fi.l 11V ~1:>f Vt.:~ldlll
I I
t
· ' ·"I~ ·,/
~Ill pae~ incu~niJ
· ny
lh(I~

0

1

O~ll

ANO $

l'l'H AJLMY

Cl'V ... CO lll()l. M>M• Wl1lA~
,.,.e.:~c

UCT1pP11$ JQ

'.$
~GA

..w-._.
~VAOUll~

OIN6 DtSPOSI IQN OP. MOl'O~ 'VEHICLP

• "'*"

vllhll:./1- ·lO ~~QG1
ltici Pitll!U~~d ~ ra~ thlci~
'Nu uauir~ru.~ w~v1t1 • ni b.i iiivttin. ~· te'1~~~ will be ~~d ~ ·~ f ~~r' •
tu hin' ~be ni1.>t\IJ bk~ 1'f.1W pwl'ldJ Y ~111lt) ., ~~~1 • ~r U.i.1: lnd('ll~~ Q

wili

lv!&llµICU

rr

1'b~

not

P•tit.q· 1111n1111

.........

1'

.,

Axrov .Ill 11iuuhrlri~"~ ~ ~u ~. ao ~uriiJ.l!Ul!li, nlQflor 'v-1'iJ11ld•·

k ell'cJ.dUlll!lll!I•

ll'ra.111' ~P tviwi.t~ti..a1 1 illi r v~tU~~ •0.y l:*t •to111i-:1, 1PI~ ~ oalie~ djsp~ fli
by DiltA Wll"f r1'1111~1~, wlJI~' aoycirOJQICti~ Plk~t'utni;ie Q( a.111Mlbancie.
II

•riillm ~hllill die appHllMl.dl ~a'hlc M> 11\lt l~c ll'V._ llllr• ~~ np !lquJ J,

"11h• ~!\it r aJ•nn~ill'l~a pr~ 11r111d
'\'t!h,lil!ll .,.. "" fo~Wlll
'I

Al••,.'f '"'l'oP

r.,, ~ll.~

1111

cv r.1111.e 11111\0 wll• ~ '·11111tr1~

~thlf•~ 18 mr1t.t, Vil~lj:flt tq• ·~~ilr.,1 ll.l!t~~ic l~fl~

11

•taU ..,.g~n~ p·~ U\j ll•..blll a~~lti bl llill!a.P •ii e~.- '
\:II 1$•111 ·~~lj11b.I•~~
~··· 111~1 '1JUl'll\1la i'1 \lfillli<o: 111111~1 ~N-~l&ot ~II~, Ill m,~ ~"~~ ~1
f.l!i 111p11n llrt~ll ~M ~ui ly Cilrin11rt qr Qtlt~J." d•al11n11~..id\ Jll._'1#•)• ani:f
111~~ 0£ n~~11~alty ~ of a. '1li11ra;:;J1tr which "l'ilt ~uhj•cc 111010, 1111hlcl,• w
I

tll1

~tJ C:H~Sil CF MO!J'Oll VliHl(U3$ li1Y t1m
tJNltED :rA Tl!..._,
A, tf dt• fl'l!JU.'. U#lf UI N0T the liiKql 11~•r o·I t/lie' """w" vehldll!,
, fa 0•1j r co IU'ranu~ for a dlllie t1> ell~ llIDY, he inu11c ""•epc to thtll P""d'
11rd M.em1ve Bnnlii o~ Si!n Rl'ar\lll.ltrjo. 1U Piwcnl Ay nt 1;1 f lb United
~f,e•• ae ~h.f11 f!'IMt Cnnur111l fi\c!atio11, or 11cl1 o1.1t._,. f.11~Grt a may ~
diK~i J, t~re folfo"inl!ll:
I

~~"i11trati1>P1 <:¢~tllidnt•, Jul'!f tn1~pc~~iJ'.

l. 'li'tte aMl.'1111111) 1~e 01i 1:1\;t rer111.r~ htrupf. ilttfir ~llJl:\~J al'l!l wlti.i-cL
~ . Su~h bfhrr 111•1\or·i~uelpn illld 11>9aur11J1!!'A:. ~II roay b11: 1cq1.1in1d f)y

-~ J1111;lwr11l 1'wnt111 !IA~1"1

of an l'tlin~lllcn, 1111 Pt111al

Agent of th1t

tfuiet1d S~U\f;
In· ~llllil the· <"'' c,um1 11 m the l1glll 1>Wni1n, r~ muij~ bit d~~d'r til)~el'·
1't~ tl\111 It ~hill l\liJ11:h1ti;ln~ O fost ~Li"

~ui:I\ .. ~ fll!141\1lC~

JD

'

II

1

Ff 1/t11, ••11~..~·· ~ mo . .,.1411tl4/l111f ~r '~~ mt11q1 '11#'/tiqlfl/·II• 111\li'~i
!ri,' alJdj~[pJJi '9 1Jl\1 : q~~·i)IUIJ'. ' ··~~lit. ulul' ~r$Mpi a1'11/ia!...1 dilly
I

•

~lld~.clf.

U11l1t,e\I

'lllll n~ll~"e °"~lli~I 111m be ppnli4ad by c o 1hJ1l,it<11utetl ppr!Alaerll
11rtd, 111 11:8 dl1111ru,11l11 11d a~ iP11 op~iu n, ~he Army 1~1ay ~"~ tI\1' rrldtQI.'
wt'bi~h~ ~b ahct 11pp~qlttud 111~'1i• 'llilifi;h f\111! ~i~c, br1w-ve~1 1 111·n ,4 ti\• ,._,(Uj!
'BQuk, 11\!~r~l•lo I~ '\fat~e If\ *h~ fol.IWli~y 1\1 f'l@n tho1•porctl\aiiQ l, (~ftl,!l!it~llt<!dl

"

!lii UOft~l!ll!tfd,

.,

11

o o!for 1\1~ 1Mtou 'Ytl\iQl;r for 11ale ~
Alu1!11llt~• ~'
atu en rlt<t foll<N1111t1 b¥iir~

r

j

I

i1'W

m11111 or lUH rapid dit,ep:li.)ra~n.

-~ W -"• LJ,,~&lt" SWCll lilllj.

~~u 11~• qf anJ 11,e~!t:o• tq r•p~ o~ 11C11,C1.tK•, 'lilt pco>i'(~~d i.y. l 11i.v~
'!llil! np hf' r11111~c4 by thl! 111u•~odlu of :ch111 mpt!)~ t11~lcl ,

1!;11i1to1

vch,M11 is cqu•) fJ;I Cl~

l111.1luJ111,4 in ~lut ierl)'L

''111

1ro, ""hlcl"" ar.e ~h~ f9l1Pwln11 1

~. Pi4i11!41'1~' 111ar~, litiiht ~·d t11.cd!um. Mn•~y PlllllllDll/ar c~r.1 Jl'I ~11J1F
" 11111qlu~ 1 ••
i1~ c1111ia With.I" eh"' ~uRo~~aMle c~au~y m•Joe h!I Qj' ~IJJl;i~
1
~ bb A~n1>1 i~ nQt ~iltihoKl•cl to p1.frdh~ ~(ly ''blll!-llJl ' ~anlilli1"11J1t11 4l~n,
I

lf, ~qtoray~11~.
~. Blll!llcli iµid t!rµq!u of JI.II ly.,•~ ~nrllltdjJ'llf Fldrup M\Q J11Hvdty
ibu ks1 an4 t(atcoret U).dut.fin1 aemi•tn•~~ U:JllWr•·

It 111: nQn hw1ndiid l:o ln.,;hnlc wi~l\I" ~b~ 1«1:111 '"lnol!o~ v~hi .14<' th . .
•lf•propeUad l!Ldl!Or '!e~f<llc" 1uited onlJ!' tor f•~m opua~iqn,.

tn ti\" u11~n~ th~ tllAI •alt of iµ'iy ~ v..diicle l1 not com.pf11114d 91•
pp11~1,, nQ~ fttanibl11, thfl l'ed~11al .R~,11rv~ Bimk. ol t51'ln Fr'.i~cl~r> 1 u 11fo,l\I
gene cir at..u. Unir,cd Sfiil~u. adlr111 for ild an 1111,nJ of lh• rtva~ut~.
re~,v~ th• ~lgl o (o 1tiore ~u¢1\ 111J:>P:lr 1111hJll'}ie 1t t~111 l:IW!\111''~ ~~~. a~
11il!-1ve ~11~ fo~tfl,, or !Ill l!lil'~·lll 11.ii::l\ gt~11t l#lwP'fltltfon of M!i:h lll QI' ·~i!lill,iJit
i~ ,.,}~ cli~c~et!pn, ,_PP~~ !Ill bf! l•l,.tl a,nd tqulta!;rfo, jndudlniJ

iUt 01~11,

in

tlgh~ 1IO pnmit t~ 1~11~1 owner• or eqt;fl ~'l.l(ill!l)r 111~11.1~~- ro ~ll~r his
1111111 ~ec:l)U'fMI foe fi!potljlirlll~.11. ~l' 0tb¥rwllit.

11\111,

vfl11 above procitdl.lre !1!1111prq11ldei1 I f~allibl,r ll!e,trl,_
of pf\llccsi:idnif ~h" "~ea~ of evaic:uq~• in their md~o11 v1hM1•, 11111/Qhouu
J~ fa Intended ~h!'A'

prej~ltfi T.o ~I f.n~l!rut-.11> di other.. therein, an~ thllll fRi.11 du:~ llll. -llui•

JabJc <t1Npt;9'•1~lft, 1tf t\Ji:h !lrbpc¢W.

I

'

···~110 .
'"" oi ' cp~d ~11111

Addi!.- «)- •lffl*ned ~.......

l!"IP.!H"'

- ..........
u1.t1111o~a (~'t!Jk~ec 'fttn"'b~·

~&\lllf.#--··
~

:Tms 11

P 1 II

I

r

....__

'

__

"'- 1, 'n

I

" "'•-•~•

..,.,..,...,........................

hi

c':

•

ii

I

:,."'ijfl I'

ii

t

1

'

111

I

.....,

.............,,

,,._.,...,..._~""

:ip,

' I

..... ,.. t" I M,.,. .._
I

~~

-· ._....,.._.,._..__...,_ .

__...~

......, M ~r-----·

.....

RclJ1c~fiding """ Frd~iil R.dw1111 Ba111~ o# Sit~ Ftamc~co,
Fl.mi~, J\gen• of the Vrtitcrd Selli,,,

+.

lu,,..,ctfo,.. to Owner
P liil &CC~ptlll<l fo11 ~ ra~ by the t}Qitrd
ti~t!!• Oo~l'llli!j&llU. ah,
•~ .,~ le ~n1~ ~ -. JI~ rWIQin& prd1e11.,
,t

1'ba pl'qi,1~ rt fOJ ~~ ~m;l ~orlqf£

il

motior ""hit111 ~ • f tiQPW~ :

.ai) 1he S~te ~lll>f v~~idt 'IU~ia'$~ion ClertHiua~ for tibia

~~hl~te mµat be 1ubmi~~1ed ~~ ~ht'.' <Iivif OoutJ'QI St~tk>o 1
1
1 fllG'Op;es of tbia fo1 m ~llR,t;s~3) w QI ~n btr pt•p.-c~

1u)Q

'l!i) Two aoplit• (If cbia form~ ~r w11$ •rue Reglstr.lUm11
Cc~d6ct1t•, wi)J be h11nd d 'o cb0 ev~o~ for; biil reteq~ in
Urtbil rmv l 11t rhit d1~gU(Ul',d ~mbty Ccutll!I', 111& tM~
co_py will be re~~ d • rhe Oi~ll (llont~l Station.

*

, (ci) 'l'hc 11v11.c1..10

.:·

·Will be< 1~ven ao i4!ntUi1~~-- tli!f whfcf\, i.
-~ p.r!lt'Uf' ·'of. tll. ,_ .

.~ wm,.
~.,.,,
'!IChictll.

(d)

(e)

·0» qvaJ

al

._,,._

~ ·) !J\lk•bfJ · - ' tlie ~i~lt!O<

Will

d11-liver ~ &h~ ,..,,,ae,ataetv, of a)M: Peder:iil ~llerve Bllrtk
of ' ·Seti hinirilicf) thie two (!'()pii If!, ~ 11\f.• fdrfA, the ~... I
I~a.filori .QilfliJl~I ~ tht h')'I tlJ)I the ...i~,
!1

"'ihe

r.i:ph~•m~{vtt o~

the

Ftda~l .l.Uae~6 ~nk

9, ·~~

f'fau~.01 Will d'ltre.l!: aJl1nttmb¢~11 on the io11tn and it' toundl
to lie i:onitd; ril ac~nowlic:dge re.ceipt 1r>f the. mr.itor vehicr~e
~ •ili,nfo~ ,~ne tqp}' of di• fonn, an~ d\iiliv~qii11 iii t,o dlt

'

'

·¥~~·

I

JI • ~or 'Veh:ide d~rlbr.fJ in tb.ill fom ~ ~ darnagttd, Qr (fatnjJJed:
'"' the reault of ~fftp!na while i• i.e in the ~1111ion or ~Y of dw:

Un~fied !Stam~ or any al'~Y ~ foe it, the C4nl;{qt1 Qf die Uajtr4
~ S~atu wi;tr ~ • d to aq llpprop,ll'tat,t ldi~ lor tfic bt..>nde Qf chr,
o,lltl!J'.
I

J

ll

4

..""**

····~~~~·~*~~~-trll'~*"

•

•

·~·····~·~·~

.I I

;J

,;,ft,

\'!_....,..__ _ _&rrt•l! '-~.-iil---.

'~MD..!Jat!l~~af

·.oo

~11

'l'b,ere1 '~ ., · !J.OlOte~ l!>Ui1l'

Mo

No . SWt!·

p-.yait>l•

tfl fO~l' m•dtl.' in ~· ~ffl.ll>U:l.!l.~ Of i8 ,
,'Q°i1i1,q~iJU ttlil(I ll~f>~
,,., •'~ ml!ii1,tH• ·11 M 1• d•UJ1~r~b!!ld ~·-tfi-o,y..........,~---lM
~

j

11

llJ.CJ11bl" vi'lb1hU1e wae
o tbe Ai'l'll\;1 .i 111.G or"al:IP•
w~th tbt tc•b i:'Uoh~ t:'l:~er.i \9 1.1a b tb111\ '1'1~11\tl' tb ~~ ~.tttoe~ ~~·11, r
01.1;r Olliti,Ql~ 1 ~he p1 roh•ill , p:r~~· • ))aa ~tiH.P tlri$!!d ut:il\1n •,Pl'l:t•i••l•
mei!e b)I QOl'llPA'l 'biea..~, J,h ,.,fJlffMHt JI~ .... G9't• • l n 1~e .ord Il•OJ • •Hsb tbe
o.~Q1U.Uona qu,11 1ned o the l;"eTei'IB'e o tl:,.:r l!torm ]rti:l'-'~ •~tob
1)11•
aututtl!ldi ot.111 ai thor:U y t'rom yo
o <ion l,11mt11«•te tM llr11nlll!loU~~-

!VU

J1i1'1i1'~ ~.

Bcil d

Aeets~•n~ ~nae•~

hill~
Jl•&.t•'t•~d

laU

•e

1

'\j

U'8

ul

C•lft

-i 1

'o•

~,. ~ »'red It• 13C)lli

l,Y' •tttf
t,to r'#l ta

. .,

Mio l\tiy1& :lia~1o,111&

iuU ti•Jl.t ttliWi•itn

tq•

.A~ge 1-• 'BT"ll·~oh

J111derd 1-••rve

Lo• "" 'ls•~

&1)k

a.:i lf

ot

s.

,ll1,

11tia

WU~ '1"8.te,..nc. \o yC)ur· ~•'t

J•il' qt

~'!Jly ~A, l •i~.

'"~I• 1•1M~g, •~ 91d;a u r>t ht 'llo ""•"'•;1'1" Pt 'f' l!)y:i. w
•\•h t:ci iln ~?'iii,, 1ou. that hf h Mt l'ttii bg 1m 'tnh ~·~-i

·t·~~

1-li~ a1r~,, •d:•"h•d h1'b ~h pr.1n1111~:t_ •~flft4!1•,• .b

!!lo• , ~,(l ~ ~ ~-~

an~~ ~o

· ·y()~

•ti·

1

:at ..

)I'

I

tl"U•
•
•

~

...............

I I

').'tl

0

LA ma n;r·.

y

Y fil'f1 rt

I

1.i

lQJ18

oh

~

)r

~ ~¢

toa

~~,

lt9

~

~2
•

e..,.•

'I
'I

v

\NCI CO

~· ,~• 1B en~l.r.Jn1fl'll ou:r heq,111 hJ'0<. JJJlrii
~M
pli,-._'b le
ijn Jl!>~lt rrrd'•J/I b b 'e llllllO\:.IClt d'lt
o~(l:rt'tig."~lie p~ibaBlt
~~ t • ~10~ v•niele d••or~be ~i~v~~

•·m

I

I

••

Th-1 .l!ICltol' "ieMa ;~fl1 ~ · f ol4 Jo th~ ~l'!nf .ln e~1;JC'JJ!'dance
wtth tl'le ·~'n4tlnc 'tl~oM
·11en tll> u~· at 1!No• Ume U ilil\s pl ':ed un.i,ter
")IU eo~trol.
, he pu.ro.ba
JI~' U? bu, l!l••n b~e• Ui.Pcn p rishele
.made b1 compebe~t, tn1ep~~d•at •~P'91l ft$, fn •o~ ~P.d , nee wit~ tbJ
co~dJiU o ns GH.itll:1n1;111 on ~\'Jo H'1''r1• ot ow Jloni. J't:iB 4' wiol1 Ofl,n·
«1Ut
d Pt1r a.~itbor:\,t:1 tr11>111i )'Ql.l JQ aoq"'1Qe116 'tlbis ~11'nnsnotlo~~

I

l

lc.'1~

J,
~ "'''
.....

'

, .., .

~.

'

llll;i,

~~rJia,

!lo1)lr -

cos

~Ol1eAra1• Viltl~' ""
¢"!

R~co~d!Ohm~
I

.IV

"'

"I'

- 'I'

~

1

,Jp~r4 it· ~ ~AiMi~~....~-.~~~

*'.l;i'2Vl 11~,Tu...,-A~~~~f!J~

;I

l ' TRUCltONS' lO EYAPUHS
'
'
I
lESARDtN~ DISPOSITION OF MOTOR VEHl(:US
i~it.lill.llf~ Wl)J1 (!Q~

*

~i~~ ~ ta~tt rihielt

IUQto&T v~hk~ to rt llf!tiql qallllrn
1
,N~) il/1&1,1Jllll4.'.e
ICl:Ve.l' ~'P'' ~ .iJv•rt ~& illfl,\l!um8 will ~~ enahJ~d J l!Qme f~jUJW nmia
~Q Iµ vc •b~ µ1ot.o11 il~lilldea NJW ow~J blll ~hieip 11tl~llllllf.d fo~ ..i1'ili.. Uu;li:11i!Jlllt IJ,t!i:,

wn

~ U11i11~~ &tll~~ ~ i1$ 11\l~P,,p'3¢d.

{Jj

j~ q~l,li;tiQl'l, ~ p~~- jDj;jtQr yclUde11

f~oa• ev;1Cllli$
1

l rio~ ~o C.1(1\CLlllFi~ll, ~i:or 'lf~ll.ii/J.e.a llUli,Y b~ tt~d, aoltJ qr !>t~~fUfc diliptMd 0£
thie own¢r pnv~uty, wltboµ~ gQVernm1m'1ai j11"rl4e~lln0J o• -~.1ncie.

Th.._ oC~!l~ .Jcer11alJJv11• J1rir111111tr.4 ti; e~e ev~l'~' JA1l11) 0111m1 • motor
11~hlt!l1: a~•~ folfow•~

At'""""""• I.

rlfii i.1-u~u•· ~ll m•• 'lthW._ 1o ~lld~rll ~· lanll:

of &ap. ~11a1ti;l.M~ _., 11~~rt11 t.~q~ ~~ ~,~. V~llMI ~a~~-~ ri1, ~~r•• 11ft ~t\"
1~'.W!'htr'• rlJtk, 111lt~·1~ l11111ra~i.1 11Vh&.;h ltllrll#lf 111\ll. ~ liaqlll $n-..nc:t•~ 1"

1

il:ii o-''" tru• (u Auembly Qi11ie1a l)e olliali dclll11n1t&11d placu) and
1111,11& ~r ll•4;t4.Ity be qf a ~htr~cJ:tr wt.fdli will 11Jb/ecit inotqa vt:hidt• io
l!ll>llir

or le111 rapid

<111

1!1 offtlt 6111 i!lotoll' -tllfilcl• furr lllilli
chor. foUowihti llaei"

1111

~11 m11it•d by ehc ~uowdJ1111 of cl\.e

11101:u

vchkt•.

' 81 ti ~h~ i1if.Wl4d~ JS c~, l~1f4l 111111~111 o~ ph• 11111~Q~ lj14~/l:lw, hit :muo1,
'.111 li~dit.lnn r.o &ij~ fo11'l~li11. 1m•~A die 0~1m~hip (:OlpblJI .ak, dull'
1ndone4.

to the Unl"d

The moror .,~hkl• w 11 be ~1/prald J hy t•o Jiiiintlfre~twJ apprajM:n
111ul, In It. dll!lltt!tkm 11<pd' •~ it.t o~~I :,., •ll~ Army lilllY buy thie ml.'.itQ~

vilhM at ~h• ai;ipr"litt d prl~e whl~f\ 1hnl~ nqe. l\r.ihv~~. q.ll'tatd die 'Blue
liooic ..,h11I ~11-11 'll11lu~ In the 1~1'!&\icy· w1,.~4' 1h11111uath;1110 ill ~on*1film11ecd.

PURCMl\Sl! Ofl ~OTOll Vlil-Ua..E$ BY
UNITED STATES

nm

I\ . If ~he .. u.w11~.s u NOT 1h1 111101 p11J1141 of r~1 111otQ11 11~h!ck,
In 1>nl1u ttl 1ur ng1i for 11 •111~ to nh11 t\rrny, hir ,m1J11t pr" tthl to tht Fed·
ud llit~erve Bank oi 8~11 Fr ocil~i:o. • V£1~al i.\1111:01 ()( ahe UnC~td
Statae, tt ti)~ Cllvil Couiml ladon , 011 1uch tll'i~~r plarie a, d1ay lk
djA~ti~, Cl'le fol101111jng ;

l. flegi~lt~llon c ,~lficnto, d~1l}1' ttndpr8eJ.

'!. The a1rtu1iirlt on th~ rewe1le heft1>f, dlily slgMd ~nd 1111ltnr111cd.
:!

wilt

~i!CerlpqOMla .

Al1.,,,.,;,,. :I.
Btll\tl4"

!Jrc.~r o,lum ~·· 9p~Uiffcl ~~lu• ~I)> th ~ ~h• t"Oj~quda h1i. llJ.11 cq1.1ltJ1,
»q 114/,, Cl/ 1/1- U,.1~tJ ~fijfill W(/l ~. ~ q'llll!Ml!'<itdJ!, 111 \ICh an iolf;art~'d
ah# rf~!)~ 1)f. a11r ~n;dl~ ~ r•~l'llllJ• ~ ~ttcap~llll•, q p11~l1J d by I w,

Such Ci>the11 tu~hoJ 11:1dnn and a~1ur11n1t.~ a, m3y b!PI «quired by

ct.e Pdcnl kiraiiive Banlrt of Sari Pr1U1c;l1<.0, u fJ4c,.J; Aieot of the
U11lced ~au1 .
'fo ciue ihe nacutte f1 nl:lt. th e ks~J ow11q,., II! /fl11a1 b t 1e1'!~nly 1md11r·
~ood tbat if the ln.dd1tednt qg~f11~t rbe motoc; vehlal~ Ill equal to os

fndud eJ iQ tllt ~c1m "111r1~r 11ehl~I•" art d•• Eullowlo111
1, Pli an11~, e11n, liahc a11d mc~lll"l, lteary ~ngc .:art Ill ordttr
cqme with q. t!µi p11rqhiµable 111tc1ocy mu1& be cl~11aQd • "m dl1>q) '',
a 1h11 A~lllY IM n~ 11u~h~tf.Cd llCI .lll•Fcha•• arw "heav~ 1 • 11111•1111e' cian~.

tlJ

2. Mot~cyd"'.
~ . 'Bu!Mff and h'l.!th of all t)-"11.1, ir1lllu'1in& pl'7lt•up a11d d livu)I
1ru1t~; ~nd tliatt1n1, lngl1,1dfnl( M111lrt,t11tlli Uut.oi'I!,

ft (ii nlJt lutenditd lo JncluJc fl/itl)fo ahe larm "llWIOf Vtbid1"
ylfrpropclled IJIOtor vel)fola~ 11Jitc!i 011ly for Farm 011ant:ion.

OhOtfl!

In ~h• svu1~ t~a& the .al~ oi •1ty l'lf)WJ' vchi le i• npt c:opj 1"l•1ttd o~
appe ,tr4 not foelblit, the f,dcral, Rc11trve B::in:k of Sun l'U!l<llacu, 1u J;l'lila~

Jllg-nt of the llnlt11d !t~tu, at~lng

'°' and

ua a1111111~ of t!h~ cvll(lue11,

~q11~rvc1 ilhe ltlgJil to ~e ~ch tnoto~ vu:bidil av &Ike owpcr'~ tl,1lt, a
;ib9vc "4t forth, or fo 1n11kt ~"qh ocher dlsp~tlon of auchi 1110141! vehid•
ff may, ill it11 ~oli! dl1lcntlpA, ;i."pqar l.Q be. Jt.t•t and eqlll!l.aMe, lr;ipludln1i

t~lt rig.hi to perQ1lt tl\e legal owner of 1ll1Ch lllQto~ vcht.:Li ~ 1akc b!1
!Ugal reumr~ for r•,-ulon Qr o~hanriae.

h

j1

intenditd that tile above pttoccdurc will provld~ a l«.1sible

lllttant

of pr()(c~tini tb41 ln~re~I of itvacuep Jo the!~ 11lf¥ta11 vehtdc,, 111icho4t
11~ef\Jdice lll the )ntereata of otliun chpreln, and thw will tf~Cfi an equ!·
tlllr!e d111poelt!oiit pf, #\!<:~ proPfr~y.

•c-.ul and unJcrs~~ruJli •11.1 ii ~
THlS ,JS, 't Ot;RTlf'Y cha~ Vhie und~r i&pieQ baa
~10
i.hli~peidon 1.)6 ~he mu'o~ . hkll~ ~ ' ·dbiill
~ on ·~he r1t1!'1!.i:ille hlerco niii~.tdthj thtt
f
p
11.l.11~
P'il'~rea by ref11ttitnc~
WC · · l'llmn Jl\B-3 1 f to a--~~ ti.,t~l) ind.< ini:;Q'
ed h.~ lligoorJ i!IJflt.:1JJ'W~t'l~Ly 111~.Rw th.
thilt · gre~m-ina 1" ikni!:J) whki~ thir 1md1tt111gh1
11 8- 1\,11 ll\ parfi of Uhla
\liU ir111t~lti.:tir:in11 ~nliJ1 tho. on t.'hie levcr!Mr 06 W*DCJ\ F~m.
iff'emlllll~

lli4 l'llli>Wr v1i.1h •le · · 1~rdlng ro

'The •u11der~lgn~d, ;fuinH to Uidptll!e of ihe foi!ell
1l ~t
fcml-\! on ~b~ ~~~• h1m~o~. and Nl/!lle.Qtll ~h fv;d'1.1t11.l
It ~riij~i'll.; No.
J(f.
J States, t<> i:~ • 1•Ullq: If 1b •
B11nlt 4lf u,I) 1''11-lld ~o, 11JS Fis I 11111111~ oB c~ llnite
sdllol~lltlid .&nk. in
pp111u.r1
ccompf,141hm1tna f tllir ~mtivlll h rdn 11el~c;te1J
ai l n
diBpo
thiiiw
111.1.zh
unlMiir ~ieiJ to ma~u:
4ll't!l~lou i.tnpl:l!lllibli.r ilm nut ftMtn lie, .aa{J 61\rtk:

y _..,,

oft

ii.I

mlllf.111 \feJiill.!f( 11~

t d~erilll pt~jpiJ:.

llUk 11U pf U\i!i wll.Ml,.i11111cd, , cJ
,.id ~do.r ~hl.qlir, Ill dllli'141lt~d ~ 1111itil Bt1iolt all Uwl
cy ffhaU '*u"-c:b f.Q 1111lcJ hn~ fOlr ,.., ~ ot tlftlJHr
JI ~J 11g~ed: al~IU! fl.O•lia,blliry btI .-ea~lhili
m OJr vrhftlc ot d'f1t{108iqiprl ~f thli prQrll!¢d
11(1~"' in cp1)11~cOJ.1Jt1 with t.he hauJl~ti of ~Id
~luini9f,

I

I

flttdit~al Re11U1Ve
ufith'il!it a~rce11, ~p,i1m d~!Dlu1d. ~o rei111bu~!tl lil11?1
ln Ml for lU, ~1.r1ti:3 a,n;J
~. Pidl..11i~ gent o~ ilhe lfolted Sta~
OJ saJd IT). iior 'I •hk•I!!. and iliU~ho~
exp _t'IS(!B 1111!1.m<ed in i.:oh.ne ~Ion wfth ~he dlapoonion
;e~ 11>£ chrt lll~l@ of $*id mot11ll' v~Jii~l •
nc,l inflpru1\tlf s;Lkl flairrlt bi• cl~du ~ ~,om the pi;oec

"'Fhl? Iuodetillign
BMY~ 06 i\n• Pra,no
-¢,•

iu)y ~f u~ tl!:

E>c,e.::u~eul

~ l.lb:.:u~ul!d.

A

flt.: ·__..

~'!)~ ~-~~ ~nhl Sc(
~

_,..... ,.,,i.

_,+

~1i~ . ~~~ "'
ro+

..

,J.......,

·---· .

... ........ -

.day L ..,,{jff,., ... ~-. . · , 1942 .

~

'tla.milir No,,.

.....

,,,....

/) ~

J~i
-~~

q t. /"'

'/
.,I.

,;...-'l

•

~----,,

~ "'

l

v

MOYO

110N fOIM

ICU

1

I

Silrt l'nfl~Siro. U 1fiJN.;al Age~~
ll\~ n)'lC'.041 vc~11l• ~~ ill, ~'9, f~ 111 l,i.'¥e"4i ~ ilil f~ . .M .li\nk of
lity ~ be 1;1mcd
of the Unit<d &a(ea, at the ~le O.~ ,q i . . t1rilla11 p le ~Iii apadi &bat ne liabt.liiy ocr rapoMJlH
Ii' f1% ot ooillllri~ in consiedion w~tb ((I diap<111ttlon, lt ., U1¥.ler11~
'&Jlk of San Jnn"lik:o f
by d. P~ral
')
'
I
I

a.."•

ihat no in~

w~
10,

I

'

Will be ~fY~d op ·tbil

~

.,~V :

-----· ----

I

·--

II

I

Ii

I

_~-

-~--· -~ -......~............

ii:t:ll

.......

.E\4t;imcn1 hJ 1hc f1di4r11l R.u1n1e Bil'!~ pf &m 11aY1Cia,o,
fiai;4l .Ag1rnt of cite Unit'd Sraut.

.....,...... 1•• ..,......-

_..,.....~. . . --~ ........_._,...,__ ,_

_

~ ........

..,............ ,,......

I.I

tr•~.....

_., ......... ,...

""11"'··-..,....... .............,. ......"......,............,_.p_ ...

f.. 1"r ... "__..~ .... - f o - . -...... __.,,..... .... .,..1 . 1't• Ni.,.,. ... -~ ..

'

,~~-·-·.,.._,_-

~--..~·· ,,_ .. ...- .............. ~'" ·~~·-l•"lt-ii,;.t-

lnatrucdoM fo

'°'

ow,..,

To l:i. a'ccpted
teof!4•· by thjr Umb!J Lilted
moco11 •whfol11 ~- " -. ~'°"~ ~un11l.ni ord r

1liie 9~~rt.

Clll'

~t ~ ~nJ ~~Ing

QYll•nai1mw.

m~tol' 'ifllh.!iclll U.

1!1111:.iwtt ,

(~) 1'ht S~ re Mt>~~ ,yl!hicJ~ lUgist11atl1>n CJ1r11lfii; t.e £0, ~ 14
v0hi1Jf• DllJl!t ht aubnijtt~ at at, Clv I Conttol ( tfOJl,
11.w ~ c;1r7'*3 of ell.iii c:>tn' EIRB,.l) will ~tiin ~ pr1tP*tll<i,

'k

~b) Two rapl1111 qf lhiii fom1 1 ~ • wl~ !lhlt Regi11b1 ti 11
CJeJtifk~~--, VI U banded rtl lbe l&WQ\~l?lS 01 h 8 1111l~l:00lt">1)
UPiift .,lvu.t ,.c ~hilll d Jgnjlted
mbly a~ntcc-. Tha o!U.rJ

aopy will be
(t:) 1'111~

ff'lfllQutc

te~;i.in1id at dl!il Oi'viJ

Conarot

&1~ou,

wil~ be ~wn a•~ icltntitil>:lltliim i•g whl~h h11

Jrill
1 · · ~ 1-iO
'1d\l11.1l•1

-

-~ \'l~ . m#

-

~I
'

(d) On ~ivQll ll~ ' , ~- Ot.ll•• the ill'llll.'°Ub wllt
di!UVl!I'
ti> ~ ,epr!:d~11Cl&Jlvc at ·t~ 'ft•de•al 11\11•~• 1'&nk
1
ul &n huwii!C:u' t~ t'Wl t4lp/r• of Ihle
thit< ~
t
,.,_.!Qrt Cei:ti&:._ ud. ~hll i.ty1 abe w~la,

'm•.

J

"

(d Thit ~pre!Wlntatlve Q6 aha lledetd R1t11ervte a.nit 91 $an
f nticll!l;X) \ol\lill c;heck. all nw11bcrn on ~he form nd it 'f«iiPd
to ~ c»11Jl't1l 'Will qkni'.>Wliadwe re~111ipt pf the n1otor -.'1\lde
l!i)I' •1~nt pne cwy of the form ;md de~"'lil'll it. ID Jhe
e,,,_cuee.
If the motc:'ti.I vld)JA:lt! ~(l'-1 in this form i. kft, da.lnllpd, !ill' .dc-,,..IOJtd,
\¥1ahe re~ulfl of negltgell(I while it, ii ln the ~Ion or ~~ ol \he
UnitlttJ Sb1LtU1 01' a.J.l)" aac~ ~inii fQr ''· the Con&re• Qf ,..,. v~·~
Set..... will bu s~d tQ tde a~proprlaw ctri,on for t;be' it>MJJ of d\e

I '
t

..

I

;

I

·~

!

'

'

I

,.,

'rb•ll• i• ~U'l.Ol~••d
YD'W' tw'l"d•r 1 Pl "I• mou~1'

'Of \la•

.aiot l•Uoh

Uh 111\e

'l'b1e

l~u11t t

11u.r oomtl,rcH.

d•,~l

ot

~. . . . . .

9•d iiov1

•

O.b
I

111 "

.. ,

The. pl!..t'<lh-'flt) ]lr 1,

outliue~

on

• il'~ 1l•d O\.l.1' au·ttla:tiity

tnm. rou

I

J1•18bl•

...

,~bl••

':-1

oo~tdano•

r;l c,ttd W14er

hf.Iii 'been '.;lcsed upo~ ~~pr11iael8
hi ,.er rd noe wtth "11•

i'l~at
pptdUtr · 1
th~ rev~~se
Qllr

li h .ii

II

• ~,. ,..1..,, be

•oto~ t•h~ol• ~• sold ~o the A.l"llL1 !~
c1H.,n111 . ~V'eQ to L',1!1 ti Hi• t'.lill'tt it life.a

med• 11:,y oomJJe 'h nti , ~r,i1

condition

0111'

ot

1orrn.

~'R3~ 4

wh1 h

d~n·

10 ~onie\,lllllll•h '11lli1S tl'anaaot:tio n.
1

~~---l., ( . _:.

I

fr•t1 "~ Bol.4
t llll:aaaer

A••1•t•

~

..

t . -.. '"'
·I... -.__,.....
I

7- -...... .. 4• 1"··- ·.. ·--- -

1_, .. ~ . -.+
I

:St('?,

i3 .~-

JI., i!t,J;' l.id,

-·~ · - · · ..,· ·~·----- ..--,--~·•.

-

--~- ~ -

...

~ ·-~- ..,.,. -1 ... ~- ,..,· ·· ·---·- ........ .,
_ ,__~1:'"'.-"- . ...._ _ _ _ ~--- ..... .....,._... ...
,...

·

---·- - --

'

·- ·~· ,·--

-~-

___

. ..

.. --.----.... - _,, .

. :-..,_.,_, ,,_

PO'l' L
Vl:' l o -

.,s.,

co1.1t 01' Reeoml tioM .g

Appra1&er:"'"'"1~1;4.~~JJC-iGiil~<-;,.-i~~­
W:t'a 1 s~11 : -hl,J.~~~~'14.~ti~-£:.~~

HJ., IS 1'0 CERTU1Y 1h~• ~I\~ 11nd r~!al1ilq h ~ nd ~\rkn~and11 th Jn~truo.:•
IUOn11 1 ehit =wr!le hllrl!of t'lllJtU'dinr il\1e di pt.l;li~io (If the mo~r vchldc d~iit.:rll:i!!4i c.1n
W() A. P rm Plt&..J, fi '> b!c' tita~d hetuo 1i;l incow~mratiecl by ,rderit11~0 h vein i~
lhiit

1r~iemen~ is

k1J~d) wb1ch •h11: ut1J.r1tlg1ted .bl&ll alH)n¢1\I ·bn~Wlllru\tly bt.1iteW h·.

S/titJ ~ruttr.1ui;~na tLnJ tblJBll! ()Q tblit .~011~ o~ W "GA Pai~m P 8' ~ a*'fr l~ p~lln of ttii11
A\i.t~.l'lllttl~

oe

~ain1/i ~o dJ Pl'th11 f1bre1'4\.i~ motor vehMe c.:.ci}r\!iug to
t f rlh en hi!! ~Vl!li'lle h.itre1 6, ru.u:I reqwi.$ ~he l1dl111tal Rctel"\111
Bilnk e Snn Ft•rnr:' ·o, s Fuii:: 11'.18411~. () fl~ Un&~l<!id aatq11, tO< act Ut!Cl!lrJingly. If •h~
• ·nllnpli hnumc h &ha altt1111~th1111 bier il'il lei:te~ ilPL1t1U• co ,\laid &nil, In 11:4 11(~1~ df11,
cl" i1m , in'W>lllfible ur not f..:tl.SiM.e su.tJralrl~ ia l\uthoiiili.~u to 111\ll•..-i ui:;b otillivll QJl!lpoli tidrt

11\ u11tfor.\ig

1~~~1\fl~ive .No, ...(..'....,~.

ot

1IJ m•J~<)ll'

vef\i1-le

fl (ll ~en18 ~i'P.P111JI.
I

~111.id

W1thide I~ d~I ' r.iir.:1 to llU..llll' ~fl~ lkC ~~ ...i~ iilltk of the ~"1~d, lu1~
' , tu I .i!J~ttd ~h~~ no li1~b lit>1 ~>11 •''8~n~bU:l~y •llwU 11tt1&¢b a!>l'6iid .lli.nlti fo11~ ~y adt Jrt ~mis~ '
'()1111 In c m1itdiio.-. w ~I\ ~h.e. h.andllA" 1 f .aw m~11 ~b.fote or diapr1nibn of ch¢ ptQl:I\':~ ·11
fllli.)'tOI'

1

~ili':el:>f.

The uo!kire(gnt?dl fu11th'r agr'1eJl 1 upi)n d1it1l'lfl.fld, Ill r~imbur11e c.ha F~Jier~t ~rve
.~ank ol San Pr nd I l;ical .l\genfl p~ ~bi: u,u~jed St ee11 .. in full fo~ al~ r.hiwilJ 8 nd
I
11?1ll('ln004 l.l'I Un'ed in i:ooner.:tiqrt with eiil!l di.sp s ~I 011 (Jt 1111.:ld m111tor it~hide, and a,u~horiM&
t1d ln1101 uc;t.s ~~kl Ba1~k t d~d u;tr £rorn the 1;m;1ceo:!:la. q th111 ~li:. qf ~~id 111~~0• vell;"I~
a.ny
I

I

I

I

,l ....~

41

... ,, £9"1!1l .

~'d.._;_.

,.
I

I

-..

Wti$1'l! N Ol31111N5'i ( 'OM
D
Ii)
l'IME <1• IL
N'llOL ADMI

ll&l'H

M 1V

rsr A'rJON

Sap 'unl!ill(~, c.iito.i•

1NS'trtuc1 pNs TO v cu11s . ,
1
E&A<•blNG QISIOSI loN OF M010ll 'iEHICLIS
1

I

.

~

f;viii.:1.iie" 1fl'ill n ~ be
p1,1,u1~~~
•

*
I

c.i.k' t~ ~Pl 'VC~t:IW\. tu ·~~l!lon ~JlliCP·

Ji••

bil.t 111vac~ wfl.l be •nn!!l~d !lo~ '°me. ''•&UI!
d ~vi tl'!f.J~ t\;•lillt• fo11 llbei, ~\\!iiyW~~ ~·
. 'l1'h~ pil~~it:J Statu , ~luy )ii .11.u~hf i~ei;l, i!li ~l'.fi ~~r~tiQ•l 1, ~ {!W'W• ~ 'llirlikllt.~,

~o f1#.\lllr:.11}~ w1'11t:e1fll;'.l1 ca.1~ ~I:' ,pwn
~Q1 ~11iv1t ch~ 1:rlf.'ltor v~h!d-i~ rr.ow QV\li

fr<ll\ll I/JI! u-..

~~in•, liQ ·~VIWU1*~i1:m, irl.Qt\(>r Vl:lh le m1qr be ~d. aold ()( oehe~w~ diaplllltd ol

b~ ~F o•~h~r

pdv· ~~ty • Wi~hot.tt ~ov.;

1¢11~0.~ iot~l'ftNf~li~ Qr ~~W'lct.

h~ i!t.l ~~ ~l~rnn.m\llJ• i\~'11!1!'1J tu dill ~1111c:uc.. w!\l.l dwr!11 ' m!ltof
v111\1al~ ap11 Ill! follqwr1

~l(.r~•l1• ~. 1'o qqJi ,~ hJll 1111111XM ulllltlli ~ iM'4f1~rlJ. lJ•v• "1~tll
i>f 1 i.11 ~~~11~••1111 ,11a, l'lili1Tlll 'J\!ilj11' ~hi'! tih1jµ;i;l ljl~$ollfl, fqr #tu~~-- _. lhp
0\111'11~'• 1~11 1 wl~~~,1~ inni»~an'~ w,hj1i1~ *~o~illl• 11(/.111 1 . All~ t~'"' • "' P.ln l>Jfll nJl\I~• (_, Al!!l4..1MJ! t!lt11~r• or ti•~llt' dil~l••••t..lf, ,_1111~••) 111\d
111\.-e l>~ ne~f•ipx llA O'f a• oll~~a ~~ '1!f!Uch will aubjcc~ ri!oto~ wlilC1lt11 to
a nlore or ldlJa ta~ld delll!lllb.rlllln~. '
·'

A•U.;.,.111•
me~

;l, ' r11 1Jffe( lil•
oq th1 fl!llowrnii bw1i11

Q\1

lior, vid~i1tle '"'' a le

Ill·

Bt:l~lt 'l!lllQht~11le v~lue iii ~a li~11lib)t whetr;r tih4l 1p11~~h11!ff! Ill <~nq1Jll't.\'dt~ ,

UNITl.ltil ST~ TJ!S

'y

I. .R•lli"~"l~lpn c:eJtmcatt, d1rly el)4n~l!!ld .
ir. Tlie ~fl'.J:iremul!IQ ~n 1'11~ •11ve~llC'! h.er11p~, d11ly dff11ed and wi~"etlljild,
3. Su;::ll 1.:1thep 1tubbo~l~atlc>11 ar•I~ ..muan11e a" may be 1re1qulr1td ~Ill
1

a-11 Jvandlli;o, 8 Pilicll~

4,.,,,

~~o r~al<~-~ ~ ·~· I•~ 1;~l«<rr•i ~1 *~" !llr),ul'l !i•~lql~. ~~ ~1u ~.

nldi~fon w Ql\tc fqrc.pl,i1J,

e~durllltl'.

11rt:111111b

'

tl\•' olltllll~tU• ~•11lli•i:aa11.

1fol JI

rod1.1J11d In th~ t"!~tn " nrQtpr villlloha" "ta lhit (01lo"11!in1:
j.O

1. P"•~n~•f c~n, li11~t anJ ll)l11Jlu,111, .ffuly pW<t-11·11~ c.:.. 11 An !lrd'ur
~Ql'IUI Wlll~fn ~flµ pll~C.:flalla~(I Qttt.Ul1Y 111~"1l be trJ~11ftk QS "11ttdiuin'',

1111 ~hi!! Antny ls nd autJtl•'l•l•111i "1 tl.lr"bllse

111<r ' h•11rjl' p~•~•i)~l!r11
1

car11.

'l. Moc11~ayclw9 .

1, _,ll!l8tit q,mf t1·ucl1 or all •:Y~·~. ir•e!l1.11fli;r Jilkk·up ~itd deUve•v
~0111lla ~ 11ncJ araqtors, i111l1-~dli11~ •ml•&ruck' tr•a:tl.lra

~

A. l/ 1h1 Gll«KM~• is NOT th~ !~1411t OW!UY- of th~ 1111ota1 t1411faf.i.
In nrdell trJ ~mi1nii• for ~nlo ro 'llh¢ i'\r111 y, h1t nnti;~ prfl~n~ to•dur F~dr
ural1 l-•n ~ve Bn II\ cif Snn !lr1111~p:i, 1 BLi¢d ./\genii of tbir Uni6~d
~t.aeois, 11t •~• Qvil C0Mr11>l ta~l•m, or iW h oth r pfotle ll~ m,'1y ~e
dlreuted , ~h• foll.owin.g t

vhe feduflf R•~l"lll Banli. tif
Urtlwd Sm1111,

8, Lf

b•

dl11 Unit.rd

'1lu1 rno~lir, velilale will lift njYl'rial~~d bii "1110 dl11i,..1:1oq•t1cl lllP,tal•en
un4, in lt~ df•i;ruiqn and a~ lh pttfon, th~ )!,11111v n111;y !Juy thie mator
11mhld~ ac the lt~ptr!lA.td p~iµe wlli.;lr ~111111 not, boWIJv~r . 'l'li"'d ~h· BIU.ti

,,
iJU~QlMB Of MOTQR Vlfllctl:,S

1r~r thiu~ ~ apptaidad v~luifl •Of ·~-- ~. ev~~\le~ hu II(> u<1U1f1Y 1
•he U'l\ii..i:li s~~ 141111 1>, C(~~~~'IMl.~,i. In ~l)~h 1111 h111t1'P ~
~flli illh~ o , llllY Qr•"-'Lor ,f4J J"ll~°"lfl~. «Jr, milpt~rc, II• piruvld¢d b,11 law,
wni not\ bi,i P'•i"tud by e.1111 qq~t:Q~ia• of '1i!!. IJM"Jt(!lr 111i.io:1hj.
1to """' t.q

9f tl1111

ln <!~~ ,11..,. orvani.i~e la noc ~he. l1tg11I owrMI', It lll\lllt b1r olwly und~i:·
l\l:CJQi!l l.hn~ V 1h111 lndeb~editw 11a-aJnt1~ the moJo~ vehlclir s e•qti~ IQ• (It'

fC' '• 11~ intended to inQh1d._ wi~~ll'I ~ Citrtn '"mo1or 111tM!!l111'" eholll!
wlf·p~opelled 11117tor vehicli!• IWted only ro1 latrn 1>ptrae!q1t.

rn
•PPllB•n

th~

•v 11• !ill1n ch, ~1111? of '"'Y' mqllO~ 'Vlllicle I• noc CQmpl•ted er

not'

f1tn11Jble, th1t Pe.dual

Rei1dve

ro,

BQ\Ok, 11f $a11 P11a~d!K.1>1 Mll 111~.:iql

lig11nt o( ~hn Unlt~d S~~t•u, '"~lnll
aQ(j, u genll Qf &be ev11.euiee,
res11rv~6 P.e ~lghtr h? ~ore ~11ch mc1tnr ~•hid• n ~h~ o'IA!ll111r's rlul!,, &1
300'111. •llt foptl\ 1 Ot to rp14l*;r 11~1;1\ Qtt).~r tfi~Q~ doo of ltlCI\ mot~r YC!hiolt1
~~ mrL)l1 !n J~ ml.s di11tt11tlo111 appi~.I' lb Ile· JI.Mi~ ·and eqµlta~loi, Jn~lµd~tt
1h11 titthc p(i pur111l~ ~Ile lit(llll 01A11~11r i>f 1uurt mo~ol\ vwhj.:lw to calh hl,
le11~l. rm:nrr~ to~ rllp~IMIMlon ()f och!lnriie.

.(~ i, intended abia~ tl\11. abo~t? Jlrl>lltdume .,ru pro11ld111 ~ fruibre ipea111
Qf pmt•c~blf! uhe lnu1~ o~ cv~cume11 ln their 11\0to.11 ~ehfdtf, withQu~
' p~11judf1:11 ti> ·1h~ lptuea~ of o~lu!u tllere~1, a11d lhu1 will ttlf11r~! lln 4q 11•
t b1it dl~~ir.llioni nf euch. proplrty:,

V tllCl.1
(,,. ~ M . . . fll

•

,. )

.el?.:

- - ... .

-·-..; ___

.....,.

'·
l
I

\

~

I

'

l $

,

~r

lhc moe~ vehida -~ le Ill• I~ II de~~ W. "- f~ ._.,'WIBlulk of 511<1~ Ptan~o 1 aa l'~ Ajpin&
Qf the ,Utcd Sta•a, .S die lit ~i.ic, of M ~1gncd. k i.i ..... ·~ ile ~ °' Rll!Qna.it\flity llhall be Ul\Jmcd
by ch.t cderal a..eme &aJ\k ~, ISan,
.Pl'allcilt:.o fo11 any 1''I"* q,r r;>miulon ~ «iO~ wi~br )ts disPQ11itioQ1 It ii under~
~-- ,\

tt.. OQ inaunrut.e wilJl ~ p~~rJ op dW l>«l~'tr:

1

I

I

•

1.

""

•

I

I

Wi~

for

>

I

fl ,

,_,,,.....__,

____,___

I

'

,Rtp111~ntin1 ch< Fidtrtil
P~il

t-·• - •

...,.......
-"f~_,."""'"

-=

•

jl!

.,.._..,.......,

-.·-~.

'

Re"'""' Ban\ of Sa'll Pronc'/4co,

Astn• of the Ut1ii1d Stace,1 •

-·-I

... . .,. . . . ...,,.....~-..i---~r-:-..·~~4-1,~ ..~, .. ~'+'-~·~~!·

,,

---.... -...,.. ..~

~.

'io lie • cpClld lor
ap y •he tJru_. 1atc:1 Gov~n,, the
mccor vctudc sm.111 lift; in ......,..... 11,1n.nm14 o~~r.

11W prowdi.1re
(a)

°' ~~ 1tnd ator,ir.1g a moco~ 'l(d\~le ii ~ fQll~11 .

~ Sr.&t~. ¥0~01 V•hi4llie Mie!Pll~(a~lll>tt Cle~fii:Qt.e fo1 due
" ·~ ck mufft, bet, 1ubmitte4 t che ClMl Contl'ol 5r-.tiim.
~d ~ctq~ oE thM form (Frul•3) wiU ~heh p,e.PtUcd.

(b) 1'wo copl1t8
thil fo1im., to1&ied!Cr with th~ Rlf:gi$r~i ~~)
C.ltJJI re willi ~ hand.eel to H11t e111actl1:c for 1\18 rtt~etJtiora
unttl r'iival t r.h1e delli11p;it.:J ~mnly Oente.~. 'The ~hi.rd
Cop!' will oo ria~fJ'.lied aa d\tt Oi'vll Oonuat Su.tjon.

'c) 'The

CVtlC\fft

..

~

NY On
~

1

.....

wiU be ai'l•n

. . . . . . . ,.., •

unVILl '

°''s.n
d&ili'-r

fU')

ldirtdli1:atl0n ... whld IW "
. . ....

~ ll~ tJI -

~...,,

C.:n•r

·~ ..,~ wdt

ti. RPf«!ilentativ~ of •he l11tdeflll Ruenrie lank•
~ ~ •~ ctripfa ~f thla .form, tt. ~

.,.

P

tioQ Oe:~mi. -

thi

,.. to thill' tdfllcls,
I

(e) ~e npreitentati"le- 1>f the Fedie•al Rar:rvtt

I

:&nk 9f San

li'randirco will ch.eek all num~re on th~ I~ and if fol)nd
tc~ be COl'rac:.~ wUI u:knowlttdlt ~~ipt oi th. moeor ~bidci
l:iy llgninir Q,i,»t CQp)' ~I che form and dlr:U'!lerin1 it to •Jae,

f!!licUU,

If Ille nidlor 11ehi ·le *silitd in Ghia rOIJU la ~~ damap:I, or dat:r~
a., 'he ruu!t of niqligellll!e w'tlllc it re in die pi.~•ion or ~ of ~
United Se11
or any api11."Y ll.C~ll lot 4~, ~ ('..onii~.., of "- Vn,~d
Seate.a Will Eie :uked to take: appro~rilite actlo11 for the benefit ol d)e
owner.

~

iro- P91VA

MntDn'

V9S'FO.a...... -

OF~..._.

-.

.

J"j,Mll, .·

/~

'

Thie A.rm~
birO!+l'!h \'1
o.n il..d 1• app:r 11.8 l, s
ArnoU1t\

ot. ete<i

!lank~ ~·" now H•!S:Y Ii\<
t I" 1 a; l'or '

•f~~

' ol'lilil\Wf;

ou bic..h 'Vf l i
'I ltSal ~t

t.~Ml l)f1Yl;ll8n'
~pptox1ma1• b lanoe

be
1

•
•

•

•

•

•

•

•

o oe ~emi ••d ~o r•ci~tered
• • • . .,. • , ,. , • • , , , . . . . . •

G'Jfn'r

~aaed

~5~QO

• • • • ,

Lesa aptiroJt.b:U•h

'• otter,

4·1111 1';

I')

---QO
T\<

e; 1oo

you ~ow t l ~ 'ti beoauel' ot tlh•
p~
ehr o:r'-i io~ to hi h1 1out"
11 ub jeoUd, you. a.re U.U.ng ')ci '"oept. pQ"JJllld s :1.nd i • ed ocrre,

Shoul}.
ir

Pl

ate hi

Ai!i 9,(j) i.D1i:l1

Pl.eate si"ve 11 hJ.

• menHoudi,
opn fot'

tt'u1 IJIAOe pro•td d

matter

our lllml d.t 1•

j.8 b8811!d UIPQll

.r1

:um-

indetiaih peTJ.oii o..t

elll>w.
onsi(.le·r•Uo~,

.i •• Hl•
ime.

'\o U•

a the pprahed v.:i.
nd OAIUIPt bet bel

~

Y.~u.re 'Y' ry tl.l"U '.L y

'-!'.' ~~
'·\
Aalsie
To the

Fed~r l :Re~err• B8Jl~ ot San frenoiaoo~
tboal A&ent of ~h• tmited S td•

-~

K

GUO

1

~e~\1~n

11 ti r !'ab

ci ·co

F

Q•D'•r

•H•

t Ui.lll , h11Ji h .• li11t1 •tqn Or4u, t:t.-cU:n1 h•
~~ O.iiQ~ ,Ye>u pl!;T~Q~•lr
~e~"l e41 ~ '1118"* bm ·.Lns c1 :t"l;"'.fl,0 m1.1.•~ :1110~ 11i«lh'ued )'cnur ~1or YJ<b.i.l\lh 'to , '1'J f..,d1r"l ~e/!ler'Yll. aank, l!l:t' 11111 )1:.:~~iJ<Jil) ,~ U J':fi$<! 11!l J.1&11'1\i" ot lhi• tln~i'le~ iS~Oem,
to~ l!l~o:riage e1 y41u·r o r Ille aJid "1:lrtl\011it ~f-i.rra~oe, with the und•.r '•.ndh11
b.h-';I .~ h Uorage· W(!)U, d be h an t>pen *"a Wh.lo·hi 'lllQUld aUbj•Q'ti it ~o t11ore
or l s J'8,J U 4e •et:l.Q.lt:'t!tto:n.,.
1

'Ill .I. :wi tao t.1io1.i1i!J~t .~ll mb,d tJnat you m.ipi bne bee.n l'ftUIU nt ta qtte:r tou.t
tn.c)'h>r vrtit!tlol• tor 1a,i1 to tine U1lih41SbtH ~l."DliY' at 1l~t time, btQJe~te YOQ.
bad n(j)( l!HW'•noe o.t the eiwci\Ul~ wh i Qh )P<>u -w-ou\1,d, r ~•:IJ•ye t''ll" H , we l\aYf!l
1i. iapprli.iae~ PY tWQ indt1:J1•.mdenit1 app:.:ie.tnH.

net

ini.• AnllV, thll'q~g11 }lit• ll!enk, :tl!I now H•~ to -~· • 4ttiQ~h fi>ttn, llue1'
am. thi141 11:ppll t•~l, al!i tcil'.lows 1
t~ \$12~ f4,rd il!!'t1~~ '$Qed•~•n·=
J\.lt!CIUl,t o:tt' •r~d • . . • . • • , •1 • • • • • ~ • ~
L~~~ •PP~P~1~•~e amou~t Which •ill be eooeptable
I Mil P~nt ~:Y le~l!ll OWt!A'lr • • • • • •• '
A.:pp,rox1!Dla~ll balat.1.ee tp 'I> .11emithd to regishreo

.. •

30.00

"-"S

. •$

owner " . . . . • . . . . . " . . . . . . . "' • •

l\Ooo~_,._.,.._

3e;,0Q

Bh~ulcl ;you now t~ei that t>eoauu o:t i .Q,e ra,Pid deh:rJ.o.ra11iQll to wh.iQh you;ro
o~ ~a lu.b Jeoted, you ~e w.illUn~ to ooe.p'fl .Pq,U1ent u :1ind ·, lcded ebc"t'fl,
,pleas~ so lad1 tilate :1i11 t&iti $pMe pror1d d be,l;ow~

.l?bl\l.lftt

~iH

th.ii

mastte:r yi~~r 1~•1Hd• c,ott•.tdu_..UPn. •• tbe app'.ra:lio•~ ll•lu• •
cannot t!)e b•J.d

Iii .rnsn1 ;LoMii:i, ii• ~filll'lj up~11 •4 :11~/it,;ilate ea;J.e' 'tilt ill• A:rtn;J all4
\'.IP"lni fo~ an 1.M•:ti~Ue .P .rlod of 'U~.

To t,hi';t l'e<lle· aJ. ~del'vl .$&:Dk ' ' Ssn B'ranoieoQ,
ll'i•l'd J\g~n1 t ort tbe trai 1ifd Ste~e1 s

1\ w,tsh to sell iiw oar to '~• ~ under U•nat .hie ~o. 2 on '.' CCA 10.1'1i
fRS ... 41 G;n. t~• 111,b ore biaat• tn.J\,•d at hH$.ng U held tor ,,o~~ 'l!bii • Ul
~cu·\1 t \,l\e
r iuth~rii)" to att•ot e~cb ••ll•,

,Q

l ~Iii ~~1'.lnlr

I,

J ~

-·

Whol lf!ah Vr1\u.e

rom~ Q:f

ll co11d ~1\ ~ol'lt ;

MOJQ

: ;,:~.

I I:

:t' ,,,

"' 11\ I I

NJ

ti

•1,

~,

' ·11

, ,

~

nW A'I Y 11
1

•r

,,1 ..;:w

i.

~

i •1

j

,,_it

1

I

1)e mmtor vehk:lc ~ ,iG, lthii, Jfji:~ • dcli'l9~ ~ ~1"' fqifr-oll l¥*rvt ~ of $aq P~q1;1*6. u 1~ J\~o~
fiG ~ ~ <1r ~Pt.'l~ib&~-, .rn.1r bi u.i.i!lled
of thlt United Statp, at ~ ~ . r~ ~ *1w ulidenignld, Jt' •1Jt,1pudi
l.n c:~nnieci~ki,1 with. fb di&~tlQl'I, It Ill um-,.ttxXI
by the Plf,d~1at RaelVI Built1 of , Slln Franc.iko f~r anv lf."-1l Qli Q~Qll
l
I
\~
ri
1 ~·
thaJ •no il)lunncc 1Nill ~ pr,c;w ~d on .&i..i. nm~y.

'*

r.

I

.,.

I

'

1

r; """ff

'f'fr}r

I

""

,

,..

ll 1l 1 i

t

I

1

I

1

•

I

I

l'i . ,' ' 'f(

·'~

·=

II'

""Pia~ ()f 1Delive11t-t.i-r,..---.. -.._,,~

~~"..,.,...-~!'""......_ _ _ ..,.......,.._

... . ..

Ir

~..- 1.• ~. .-..._.._.,__...-..,.i.......i_Wt_.,..M•l<•i11.,- • -+-·--··•l·•..,........ ,..

.+l_,j..., ...

..

_""'!'-_..,.. _,. , .........1t-··'«I

l

_._~

..---.............

~"'r'

,__......,... ••• _ .. _.....

_..,.,.1....,.,..._-.,,~,,, ,,~ ...,

.
. _,._
.,. -·Rcptcac,,.tinft
the PcrdnaJ ~ii:.s"'1.- &11~ of So~ p,..sncilcQ,
·-~-....,.~--i..--.,~-·

Pl.Jeol J\igen' 1>/ eke ~1~•4 .Statca.

~·-

.,,,:""'1

lnafructlotul to Own•t
TQ bie •" epced for wnp by ~IW

nu~~ot v~~e m~UfC

'I\c

niticd Stat11a Oovm1n1cnt, lb

be '- J>IQ.l1'r 11un11.ina onll!r.

pn>d!dlitc for; ~•rlua u1d .-

rine a motl;lt! 11eb/l;le: U. u followa · ·
I

~,a.) 'T'~e $~~ ~jQtor V'flli;~ RelPlltntlQn OtrW'lCllt'a for lb.la
v111hkle must bJ ~1b1nh~d a~ ~h,e C::ltvU Contra~
~lonv
~ ~ele~ oi dlis form ~F~J)> •Ill ~en be~
(b} Two ~pl111 of ·bJa form. topt,hem with ~he eglii~~ OJ\
Certllk;atl, will Ile handiic.f tQ &hi! eva "Uffit f01l hi11 rmn~ltJp
llil "~val at chis d~lanated .AIMll!mbly Center. 11111 •hlnl
CA.l5'Y w111 ~ r11t;Un11:d ai ~bit CMI, Control talion.

(G!) 1'hc awc1:1<r.

to·. ..

'WiUr "-

'M il . . . , ,
~de.

~i..:en an ii:kn&iji1:atton ~i whjdl 1~ ~ of ct. ~

{9) On a~riwl at the ~bf,i ~n~r th& ev~ wi,ll
d111ivc11 to ~e rep~tivc o~ die Pedt.riU R~ .Bai~
°' I (I Mn¢il!l:l> thli' I two ~,. of tblt 'fdni, lhe1.,.,....
tfitkiti Cle~flirat.c, ~ tk ~ kl the ve~.

(d th.t t~p~nta~lvt ~I d~ feditnl R•rvc. ~~ 9' Sa11
.PranGiaco Wilt ehic'1 all numt:i.n OJt ehe form a'od if fou~
to be cprriet1 will acltnowiltdp 11t~lp~ of t~ mAltOlr vehicle
by ·gninj o~w copy of ehe fo~1 an4 delivt11JfnJ i• tO' th~
«'Ill~~.
'I

ti the nwtoa

vehick, deao'ibttd in thil fom it fo.t, damatecf, or dacmyed
11.be tt11ult ol negligence wlillir ic ii in lhc .~ or cuatody of ah.
llni~ ~tt:111 Ofl apy agancy ,a~'riri for it, the ~II!"ellll of ~ United
Stu.tea will be aalted to •
appropriat.e ractidn (Qr. the be11~ ol the·
owna.
'

*""**tt~~.,,~~••6 *~6.~-A<••o•~•u •o~.W.Hft

I

'

..
lH.I IS TU OER:rllY tlla1 bbl? mderqood ijl :rue,4 uid Wldcr11t11i!'IJ+I• ~b.e lh•~nic•
pi.qo&
~u: t~!Jlllrse bi.'ltll(Jf "g1ud11:,1g t'h1t dllip.llll~l,.>n ol «h!f ~*>• ~ielUd~ ' d~h':il~d. l)rl.
WC(,..)\ f1,rm. ' ~S..l
I) aU.t~:htid l~rll.Jt> ;uid1 lricOllpQl'a~l.f ~y mte111tnc~ h~titln 1*'
.~,,.
re~ll'l.un~ iu a1rp1uiij1 w&ich fjhi, iJndtnfih~di lw 41tW ' bwu.."Qili~t1t1>" htr•w•eh,

' i'f

t

;tiJ n11t 111.u~~i•~r1a ~Ill •ll.•JOI: oQ dh¢ tiev11:t~ o' \\'dC1' .F{ij~fu. -'.,_. ~ ~ IJ ~a,11t ~f thi.a
l\trr~etlllill'.IU,

' 111

'th~ urtd1tnl1i111e~ cl~lii.Ns' tQ a1P1~ q~
fet<llll.id moto• ~hidio ~~ Glilli to/'
.Akerntt.tJi,vie Nl.11 -·I~ *"Cl (orth f,111 tih11 hver.¥? hle~ll\I(, atlid atq~ d14 1f11;d11imJ' R.•~
'B;+nk o~ 81in ' 1'11.;~i;Q, a.$ iscal Ag.mt of the tJ11ic1ed t11tl.m~ to w::• 11.c:cotd11t&l~. U eh!!
'1•" !Jmplishm~n~ t">~ h• i-Itellnif.~ llmm IM!kcttd ll.l>PI n to~ ,'Bini,, tf\l la!J lb~ dW~ •
crltf:loni imp ~lbl.r CiJi not f1tall1bt~. · JJ !Ill.I~ 1.11 OJ•~Mw,i ep to mi.~lll u11lh. q~~~,, dl~»r0f!ltlo11
t;}$ 1114~ l.llPll v ~ld111 a ill i;)4'l.n1i, l!l!L?~IOJ.

.

fl~i 1 qi.t>ti9r v.~'.l~ ill 4i:HW.ndi to 1t111id &ii). t ~~ 41:1t. riak of lihja1~••d, u,il
i 111 i 1~i:.J · AAll 4Vll< H"Whey r'~ 11 ~510~~lb•!l~Y' ~I ••M~h· ~~ .. .nl *Qlll ..,.., ~
ft/~1 I~ oruiell~ou \llli~hr dut tinntl.lipii .,, 11a<fd
r v;l)falli d~ ~~hl'Pf1 ~f tic phR~11
~

~ti.'..
~
~f!!lll' .

'T
:a~11lt

1

o"••f '·

I

~I.

"

,

I

111 •

1

·

~

i

·i•

1

11

'

unrJ •t lg-nitcl $ h1n ~ rees up1m
11d, to sttimbur• the Ft~,_.~ a..IYe
o Siin .f r;tnl!iH91.), lll~al .Ag-=r.i~ o~ 'the. Unltcd f:l~aw, lri 6~t fQI! all tjiM_. :lt)d
il

1'fl 1 t:a 1no;urtrq in ~Qnn •01; irm wfoh th1t diei;wisition cf 1111£ 1m ~Of vdtitk, and 1u1thQri,~1?ott
;piJ Jn•t~\11:~ 'IJJ ~ln~ ~o tll.dui::11 frr.in1 th~ pr111~~ta q.f ilie ~•1'1 ti~ 11i11-ld ~F~ v;h.(Fle
1

ain.y· ~-~ 11.peliliM/lll im:mirtll

l u1 'f.\ld
'

.

'

1(.71

",

~-.. ,

lflf.--l:
~;
1

"
I I

.

.,,,,
.
,,, •' t~
~tl- .,:_......_" ~~:::....: ""~.!::: . .....,_,thl . jl .'.,

~

flai:ntly ~br..

il)l'

I

J

•. f I
J~"·..,_~,, Jlt§P,+:J /1
I

•'"

·. _: ~~··''
' ' )li tJ

Cf/
'

'

""''

i •1 "

."'".
NSTM,UC110MS ltQ VACUEES

1

R &AaPIN& DIS,OSJlllON OF MOrOR VEHICl~$ '

.

f'lllG _. will ~~

be

~4 tr> ..."-

•fic'U ~~· vdlic1'l1 ~., ~•i:ep~il.Jfl ~nta111,

n.. led a• '- \lt.4f.C ti.il'!1it.
1td, f1>• ~hie!N , mdLvlJ~l ~~;
k> hll.w ~ ~ 'ii~._, ciqw o~~ r -'*'Ii' .r¢~~f1
w mpt<»i \'i!hkli!a
1'be IJat~~i $~~,ii ~'4. ~ ita ~•twn. to p~h
fromi ~IM:W.\·~
$'. -Jm~d ot
Prial to -~~~. ~ velicwa tllll)' ----~~ r!Old Ill&' 9Ci~rwi
ie,
q~D~m.
'
•ni9ct
.lnli4d
~
by the <IW-IW pri'll~~y. w~~llt rioturun~p

,No allil.ll'.anA~ 'illb;t.k'i•• ~' 1?11 ~~ • • lt'l~IJeii~ <J11ill

I

1'~ ooha, ltlt.cl'l\!l.iv.t MIDLll••jf
~II~ u~

IQ

~- •'VWUIC• •llQ ••••

ill~

eq11'*Y·
1••"*"' "111n •l'l11 i.pp~~ill!ld Ill~~ 110 ~11~ th# 11'Vtw1!1e l\u pq
•
i1•a
IP
Str,1•~ 1111Ji be co~~-.lll"""~lfl.!. fa t!Jfolh
,;~ ~ '" 1111 U"ll
l•w,
bit
4
p1b.v4J~
u
f!,
~~llp~llr
oa
tillt ri14!11 o{ u1~ gp1&d1~01 tQ apoe~•

••'*

jllJ lloe lilt rui1uid b* r.li11 uu1tof4l~11, ot

_, folllnlr• i

'l'o ~wr h•dao• '9lliQ 11:1 f~d4mil a..""' •Ull
U)i!
1,J s~ ~. _.. 11.c.& -'.- •4 ~ Val~_.. . I~ ,. _rap
~,,.,.,,... I .

1, 11.,
Cf!l'lla•'• ri.k~ "~Ii~~ ~~~~··-- wm. ~ ~e ilu~o11
4••iia4 ,l.M:•) 1111~
(U ~W, C..•# 4111 •
lo
ti>
911111 ,qf ~., liiii !)f I G~ll·-~ 'W~ JfW ~it4'1 ~ vthMlf~
- l!IO(~ OI 111• •lpid ckt!iri11Wil""8,
\Jnl~d
All•r...,l-ti• 2., To oi{!lf .tu. •ucuq 'llt!Wa fCI -11, "' th&

Of•• -

8t,itdo11 ohe foll.wri~I ~1,

!tll
1bc lllQtOP v1l\iiul• will "- lapp'r~d' iy 11110 ct'lli...i!lllte~ ~1111rlillll
JILOtO~
Ula
b11y
'"~~ lni lt11 dlli:••.ion ,u,d ~· ita opllpll, I.be A~my l!lll)I
, iuu111d th Bl
Yit~!clc at Ulc a~pr.Wiul pri(• •lllll" ~~1111>'>" bowe~1u
~ coa"1llll.n~~·d.
pur~li
~
·
wb,,..
lkiplr, wbol.W. vlilui In ~~1

u•

Pl,Jltt."HASE OP M.QtOk \ISli lCI.. BY ·~
UNITED S'l'ATBS
NOT 1/11 LI•-' OU/tlt'll qf I~• l!llOlor v(li r:f.r,
1)111 fled•
111 q1d11~ to a~ranair lo,, a, Ill• ~· ~be A'1nr. h• m.UI!~ pre~~' to
Urui~d
em
of
AJei•~
1li11Cal
~•al ltc11ne &.lllr oi 5an ~rancrllW', a..
IJla•y
plii«
o&her
111gb
oc
St~1. at eh11 (!Ml Con1r1!1 ~111tiq11i.
ft, ,

If

dl~•~t41~.

11'4 dYtll'llfe II

tl\e> lollowin11

l . l\e11.etn'"1n ccrtlfiute, duly Hrlorll!ld.
t, 'fbe lll'CtllM llUI on chfl rtYler.M b•rel!ll, <My nt11cd $11G' rwiOnlllli!l~d,
d by
3. 5ucb ilCl\er ,.,.l\oriudani 11n6 1t1o:anncc lift Jlll&J' be m11ulre:
of tb.•
llli1 P~~riil ka.Jrve lank of, ~n l!~iinc;il~o, • 'llN;al Ar1111~
\1,11.lllld Sc~t~•
t111~'"'
ll) caH tbe nllpM!e la n, die la1"11 01111qn, ie Iii~' bti cltt1Ul!fi
'4> Cit'
•qu!ll
lit
vrfM;I•
~<ICO.
the
~ tha& 11 Iha ~sldlib&.dn-.. •1llln1t

~

"1" 11\QWr '¥thlQJ11,

•~Iii 11t11~ v.h;iil111' lie lilulll,
' ' ti •h- iw~l&o ,JS 1/t11 Liiiiii 11111,,..,. qf ow•eni
.lp i:.trii411111~1 duL)!
i:lditfd11 _, •h• fow11iioinlr p••• oba

ih'~ia,illfi.

•Ii•

t~l'Ulr "Rll.IPJll vlll\l '111" lni ~~ f~ll>Wi1"11:
1nbluqad m
lit Q~dn
l, P •eunge~ c11rs, 11,_h·t arid m.iJdium. Huv~ paa•1111iiuit ¢ap
um'".
",yiPi~j
at!
cl~ii
b!r;
1P1Ji!ll
cu (\Jtllll wl1hln chit pu~oh~sa~I\! ltt(c>ry
1' ~li~tiijlf.T c•r~.
,.hClltV):
111y
11
u the J\riay llil 11l» ar.aalio~l111d eo '''~11ha11
'.l. MbtOJl!'f~llll~•

nd d.eliv~ry
,~ . Buw•• i.nd 1ru111b o( all ·~~~. ~1.~lui1in1t pw~·"P
·
l'a®r•
~
mlrbnlQ
11
lfl
lnql1.1qn1
1
tlil!lton
hu1<k~ 1 and

ti°'

c~M
Anh~~d co ln~h1dar ,ilthlo the t«tm ''motor 'lfl!hlul••·
I•
ao.iuh,
0111
f1rtn
Cor
qpl~
»t.il~d
~
vvlii~li:
•lf•propcl111d II!~Or

It

lo ah•
•P.Pllll~~ f)OD

tli11-t dl.11 •fll1t elf ~1'1111 iw.ot,or '"•hid• ~ ijQP 11prnpl1oied Oli
f111&11ibl11, ah l!e<l~~;i.I R~~r1111 Janlil pf ~llrl P~110~11Ko, u f*'al

111vt11l~

•11,n•

o~
h.11•nt oi llh~ \l,lrJ.it~d 8~aJteu, 11~11jl\ll fo,~ 11)d a~
•• ~k, a•
11.,,,.,
•he
11.~
v111~~•I•
111ator
suc:h
•tme,
to
l'PIMll •11.e •ialit
~Cllr~ 11ellitiilc
llkille -~ fot1~1 or tq malte ~1~h 01h1u di1poidtl•>11 of -.1cf\.
!1"1cl1J~in1
u m1•y, bl it• jlC)lc dl.ii~rtillr.>o, apJ?11~r riq. bl!'. Jume 111rid •l\Uitab~e,
tiall• hJ~,
to
v111hhil11
1he d11!.' to pcrjalt tliir l•11r.il own~i.> of 11.tchi litotot'
litaw moµrw Ao~ Rpobc1Mo1' i;r oth.il\11~ •

.it•

cll'a!DMH,

111rai:1•
IC, I• inhlld~d ~!!it sba' ~~I! p~i;ic~d111n1 will ''0111ii:hr: a fca.lble
~ithQut
vth;c~.
,i-0for
thcl1
lt1
A.
•vac:o~,r
1
p-f,
.
ln~rctci
th•
of 111 0t11.:dn1
an ~qJ.11•
tm1J1.1d.i« t,11 ~il!JI in~e~lllt.I! f o~h~n dlet111lo, ianil U\.u. will .. ttu•

l•t!le' d1-po!fllMi111 of aui.:l'o )KOpcrtJ,

I

I

•~t;h \~e

Th!t
tbs :ti ~·r.,

~ld

to

t ~.

tbe

A~ 'll 1!10¢1"il'd-..rMH
_. 1 t~ lll unde:r

11.lill'll'I, :I.. ~ ·m

u u 1 ~1 ~pr.'a'tl!lails
,t!J(!ll1 ;.;,_ .,,,
, . .i.t.1 •rn ~, t.? ~.J · • l.1
our "-Qnt·l!'q.}!
M<le 'b y o<ull.p1:i ~en.~ , !.•'l. .\• 1~· ~i!-,. t il. Jrlfllt'lll~ IH~ ~f ii~. il'' ·l ..• ·fa t..G.~1 Wi1lh tn.e
coQdlt Ol'l$ ou'Ui ud 01 b ti lr•31"rth'. " of our ll'Ottll ~ 1 4--4 wt..~m h cql'lr•Ut(:tted ~1.1:r utho:rt·ti/ bCl.m yo~ ·~o c<:,,tHl\..llllllde tiMl3 ·trei~aot.l:b~•

':eoU...-111 -,e111

tNl.'1~

,...
-4..._ c.t: .Sold
J~·-·,,.,
AU$8teAt .lllt,ft

--·""-

I"O DR ft~ il
Re'C':pUoo_ Centt;r ~

__

V l. ta .

nl i

co. t of R

I l~t:\!zl t''J1J1b\ll

I

nnd. ~Hon.1.11~

'!/(l..l.,IJ,a~ ~tOt'l "' •

H--6 (4-. ' )

- ... ,

_,_

.

.

Aa•••m~qt l•t•,41'4• D••.-01Ulon,•• Mtro V•hi le·

•

'

'J'JJllS. IS 1'0 CEI\Tlfl' ~~ the underSIQrJieJ! h113 r~ad nd UJtdii:~MeanU.. 1~ jnb ru.;,
ti.h,,na1~n •i. m-•ne b•noi (tg11rdiiJ1 .i,a dil~iti..ln
th.e ~ol!' ~IU!ilit -~bet.I oh
WC
F.,r~ PU~. etQ ~hched hll!Nrtib tl<J lhtm•pom~d fly .rd1i.·,.111.11' her lo' il'
~h • ~ll~ltl'nftl' ~ e1ined] whicl1• undfra/gfiled has «ia1111J cQncUJ!tfn~ly fl~r.nwith .

«

1

Sli!d il'lattt~.u:aoM 111:1lb•1)1'l,the, ~1t11•w ll!f WOO ~It 'f)S..l · "' ~rti ~t 11hl11
Ag~e)2le.nt.

1'~ urtdienignied
1rus toi· dillptl!lll of •Ji1: 11-fow!lllfiil 11 ~ v111IH.ole uc,orid1ng ~o
J\lce~n dvie No.
- ie f0Jth un th~ te~~lle t,.1mtl.lf, 1/,'ld (l!qu1111t• 'llhe F i;ll!tf ~ R ~~he
&n~ Qf &an llr(lf)i: i.:o, a.a F1J1qa! -1'\g nil oi the United ~ilt.13, to .~ct a. ·11r~lmgl , tr the
11.· ompl!~hJJl&l~ of ~ alt~nati\r~ h~reil~ ael~ tied ~p~U~ ·40
d Sa. , •r,i ~11 ti: dill•
1m~ti01~. irnpo1ii111blt1 or 11111u t\A1l1itb.le, Blliid .81111.k i~ ~1*ht.iri:i1?g tu. m.~k;: ll<::h .oth111r til1.1?f.Jaiti1.1r\
O~ tla,i!li mP!lu&t Vll!h.lde ~II i~ dJtethll ~ro~~.
'
'
1

I

8aJd r.tu.~l'ltl vehfole i1t ~~U11er~ fo .QIJ lllm~ ~. fill A!>,!~.. qf fl~ Ufld!ir 1~,, aQc,l
tt mr~.rutilli th~t 111;1 Ji~~IU~); df •11t1p.io l~tli~y •htdl,at•Gh1t.il•id &u.~ f# 1i1ny I.lo" Qlnll.
•' '
~Ion i.rt Qnfiei.::lli0n lL'
""lmhi\ c~ b1tri1;»•i.'
l$ Q~1t! 11Ml!I l'lll)i:()r 'Wtili'~ ci,1dii1{J ltu~. Pi ttl@ p~~rttedll·
tih¢reof.

'l"bt unde.rugi\fd lu1t!Wl! grees, upqn d~maod,
'

f

tc nr.mb1.1~ tht l'1d nit ~ ~1:
Bank of S n Pmndsoo~ F~a1 Ag111nt of elw Uni~~-4· S~tt11,, in foll ioc ~ll ch< 11141?is ru,1
i<;~p11.nsee inaurr(Cf. hi ~)OJ'lr.ctfon with the diapt)&itlon of aidimoec~ vehkle, md ~J\ ri~l!J
ltnt,l lnahuc~f! ~iJ eM'I' t.Q I duct f.rorn t.h¢ '1(GICl!~P1$ o~ ~?; tlli' of ~·~id rnoto11 v hld1t
any of &u~ ~~ll!ll'4• itid.lrried.

I

I

E""ut<d •

i
.
J. ~ 1-j, ,,( /
~-.::'.......,,_ ______:/'-·- ~, ol.-~ .. ~~". ';"'

'"·

. '.--r.:.r'T"."
•amily No,_. -

'94l

~~ ..,•........,-;---··...,,..... ~..,...,..

I
~~nfM•Y

01

ot.

M>M~

JS

'fl()N

:l., UC1,0NS TO' V C~EES
'
lGARQING ISPOSl110W ·O f' MOTOM 'VEHiC~E$
I~

•

v.,;u~"' \NUL ilOll ti.I l)itrmit~ &o ~~. ~hll r ~~ '1~hiida ·~ n~~p~ ~n#ll'I"'

No ll>dl~11oi;1; whi.~ Y~r ·1~11 blO' h~ ~t y~Q'** ~ilJ b~ .~..-J ,., ~w. ~""·'~ 111nt1
tq ,ilQ.itd th¢ ~ ~1t~cl111,1 P\'.lW &>wri.iiJ by -~ tll«Ui11t1t1cl f(JI iNU! .~'(~· lllltl,

,1b4 riit4!d &a..~ 4"t!,"1•Y ·U. a"'~1ft'!&'~I
ict1m ~vllCU.••

in. iM.1 ~rc.!J.{on, ~1 puird)~ ml!llQr 'llllli 'Iii:

~-io, ~I ,~a.c~,l~ t jp.p~· W~hs..iru 1111\Y be .CuwJ., .,td '. ~w• di.w111liN' (l~
bY1 ~~ owntl.11 J?iivll.t(ly, ~~l\fi1ot~ flO"Ar~~qtuJ, irlt:ufer110~ vii ~11c11:.

1lllc ~~~t ilf.e>1~t11lll111-1"
v11h1d1t

;i;ie

A~,..,,.,

a• (qJIF)w•~

...;., .J.

,pc11K

t1~11U ~~I ~II• ltl\l/,\i::uia111

111> I/WI'!~

I'

lllQW~

1t11•r l~qn lh• ~Ml• w~d 11alt..1• ell ~Iii! lht t'lllQllll!~ hn~ .n~ tlju,w.
~II' 14l!il fq ,4, Vt11~ t.ii~• ~ IJ bll r,~~1a ~ad . lit QU I~ ti lo~ 111:1:
~Ii• 11111\e qf ~ cr"'1it11F ~q, l'•pQlt,.._ C!f. ~''P•ij~c, ~11 ~ro~l<l11J by· hur,
·wtll 'opQ be c111li11~1:ti bj tti.e <1.1n~1)dl\ln f tllll Dt!>to~ q-hlflle.

1

Tl> didl~11i lllll m11~- 'i111~fcife ,,; {!~lie~ llA'-r.,. '.lr1th~

~1~~~ 1 ,1.11, wl~l~P~• 1iwuia1i
in

o~•n ~ruil

(3f J'-1111>1)1

111;

O.Cntll~•

rir

~·" 4~•htfl•fll4

I

ih•

Ul)ltcc;f

a'

'

'

.OIWI OIQNS AND CONDlTIONS
lndudtCd Jr\ enc

t:ic.ea on. fil\• foU111Mlll1r ult :
1111 mo~or 11~hfol11 will be ~P~~11.1!!11d' ~,II ~Wll ~i111ntd,11~ttlJ 1&Pl!'r1il#~r•
nd . i11 In~ ii ~~'tttlon fltld ilt It~ opbtQ'1r th• mi')1 n111r buy ~n.11 1110~0'
,11,t ~IIP~lllii~d P~!c11 lilhloh "J~rtlf li"lpt, how11v11~,. ·~~eejf cl\" ~Ill
'll~hilll!!
B<l•l~ wbi~le~1li11 l(~Ju!I ltu.hll ldc~ll''~ wli\11~11 'l;llie pt1rall~~ lil 1 ~u.1•1mlm~t.t1~.

I

11111fo~•ilt

'ltlttl1•) ..,11d

u!!41 Iii n11:ec111(~y ~ I?~ a ekl\1111.lll'.cW' wWch 11¥111 "ubfecll 111citc,111 \Aiiljjalu to
more (Jr lttillt rapid' d11c.rrwr1Ufutl,
Alt-r•i'll!f ~( TQ Qff•r ~~ iµi)t.io~ vrhii;ii. fut &ale !I

,

I

I

~t.1111dl' u1 ;fl~ If~ llt-~11 ~1rhl1tJ11, hn mo #1
.8'. ~Iif' 1~4 •Vil~rc lJ, ·"w
I" h r-' 1,
'T )011111
lr1 ~r~ll!Jon l:Q !Ir: f.Q~olnf, prllll!ln~ •llit ow11u1blp ~~rth~oqtl!, 11!1

tt1• urup.,~ lll~••i ' I~ ~11Q•ll1t• ~d !'A111 ,
)¥hil;l~ ~orljf~ 11¥111, ~' ~il>lltt ~~... bt\1

r · ~n i1~i.t11i1.,(!I, •" l'il*¢1lt '°"fflllnl o

tmn "1111icr:rt v~h

d•"

iii' 1h1 folJowfr11 1

l. fue~rtiiu11 nr. li11!it and moetfi!llli , f ·~~vy ~111141fnlJ r i;llrf. in or.tiff~
to c1.1r!ltl w,l~hjn !1)11- p1m:baij~~I~ ait~411i'Qry lflU~ bill ..:li1s~1ud · as 'l>qi~d"111f',
a•, tb~ Army Ir Mt nlllnrl~d ti<> purdi.~ 101 ~ "lilflayy" p~~•1i11~~~ cl14rs ,

,,

2,

~rc;1ci..

3. B.ui1111u ~nd ld(;•a I'll ~ •:11,p~s. 01clutffn11 pi¢kl\Jp 11.!l: d11li1111•y

Pl/RCl1ASI! Of'

.MOfOR

'V'liHICtEs

BY "1'

UNlTED 5TA1il!S
I\. If ~11.e ·~~'lll4t is NOT 1'1.4 lc11,,1 111#il-~1 11f bhi ~otor v11/tir.il<,
Jn, rd'er to 1111a1u1gt for a ~ah1 r.o the Army, h'I m110 prt~ttll~ ti> il\w l'cd•
nl ltii11111v11 llllnlil of Sap franuli.c.o, ilB Piel.\11! hgeM of •lie United'
$i 1tu, a• ~h11 fjJMI ~llLT()l Smid,1, or •' ;:1-. olbnt pJ.a1111; • m-11y b1e
r,0tttd, t:hl! filllb111ln1 ,

l. Regl11~ralliqn tei;tlalil~te, d 11'I~ 1111J1m.M1rl.

11. Th~ "'•r111ttrjllt!i, ~!• Chfll r~~•l'llll hllitllof, di.J)y ign1:d ~lid "'itrtit1111~d.
l . ~uc~ !l~ller "tlt~t)rl•mt1r.m wd 1111lrt.lrl11nc11 ~· 11111y ~ :ccqulrcd ly
t,he l11.1dl•ral a..r,11'11: Daill bi S~n 1!rand100, as l'l$t;l!1 Arent of1 lh•
U<ti~d St!lt1:1.
lP c;~ eha 111111::ue~ h~ no~ ~hn l111p.I 0111rju, i~ muat bJ!' Glady under•
o•)\I tfl~r IS lhll lndcb(~dt1.e11t ~•• ""' fl\11; mot.ci~ l!•~li i. tqual tlol 111r

t~1t'Pt apd taatitor1, ~ludln• llinl ~11¢1\ ttaiitor~.

~p l~ MCI intdnd!!;d i.\> lnlll~1da 111iWhln1dl'I ~~m "'111otor v~hM.i'' tl1011
-.lf•Jlropt11J~d nlat\N' ~• lcl•• 111IJ&~ cmll for f~l'Ui O<Qtra1lon1

In the 1vun.~ L!u1, the1 ul~ oi ~lit UIQt<Jt vrl\iol'l in noc ~ompluted {J~
ap{Jeari ooc f1mibltr, • fad~ral P..~11c~\t~ Ban.It ofl :1n Pnn.~lllCb, ail 'Plnud
/\14n11p of th.11 tJQilli\11 Sutt#, ~.;lirlg ror and ill 11'6!!!'1t oi u.~ ~va¢i.Jllll',
l'Oe~VI:* di~ ~i11q~ ,, KOttC IU ~ mol"" veb!Glie at tl\11. PUllnjll~·· ,1Ja11., liJI
Illa.lie ~Ullh llD~n dl~JlQ1fcio11, Qf •udl. ni.Qtor '«11111~0
11bo~~ •tt~ fo~dh , 9,
l!Cttdion, lljf(l~;t,, ttl ~ )1,at ;tf:ld t'!)Jl~n&loe. l1'1~Jqdt111(
JIB ID!l)l, f.n )~ 1<1[.e
t)I,. dsll il'l;.PJtrrnJr- th• teiiat Q"!'iln ol •uQll 11"1Ql:A)i1 vflhiolff io tiQliAI II!~
lep.I ~Qounill fo~ nr11c11111nd1m o~ ~h¢oiile1

It ii intend•d &Jiu th11 abovl'J vromfort will t)rt,vldii ., (011si~le mean•
Qf p~ot•~rig' •he ittitrr\lKtl of tllmCIJl\'U in ~hci~ 11101'.0r v~hidt!t, l!il~bl\011C
prejudklb ~Q t.~1.1 i11~11s 1.1 f illthat"' tll1u:ein, ;r,fid thUI wUI' pjfo~e 11.n tl'jMI•
•11bl,. dl•pil!ltilrm Qf ~d prppc;e,y.

MOTO~ V HIC'I llGllYIATIO
,,.,, ---~ ... w .,,. ,. ...,
""';/

I

... P~8'1J)' .Nuinbl!r .L.. ,-.\: .....

+• ...

~~t-

.... ,.
I ;n,m

-T·
I

I

I

! 'Ii~

I

I

"'

g

'

I

·~'

w•

' '
I

, l

,,,

"'l11 fl~.

,,!

..,
,,tt' ·"r'r"-•

-·'"'r

~

••

Ill

I

t

IF'

~·

'L

..,,.

... "•'

·j I

,

.,

.

.,
;:

-

. .,...

..,l:tl''

1, 11:::;w·

i 'l

Tte moeot ~chrpe dac:1W 1'r ~-1 fo.ir,_. • die~ C<J .U.11-....& ._,.. Blui~ of Sa.n. Pravc;iifto~ u fil(al ftteqt
of ·~ United StaU.e, ai. lh& I01- n.11; .,f Uic arldatfanid If .U. ...-., tl\ac IW> ~~or r••Vonaibllity .halt~
by d'!e Plldual lhsewc ~ qi & P.-.ncilK';o f~ aJl'Y ~ o, om~ in c0l')Ded:IM1 witt,. hs d.iap°'Ltu,,. It ii understood
u}J
I
- "1
lhllJ 00 f'11UfllflQJ will be J>P,f~ ~I ~ ~IO'lf"Y,
I
J
J

••llmd

j

,

'

f

I

1

I

""""~-·-------.....,...-.,-,_...,,,......_

'

-----~..,,...

t.!J,. PeJ.4.,.,.J Jkul!'llf &"'~of &nr P''ftJttd1,;1;1,
fi$44l Agma Qf iehc Uni••d Stat,..

Rlj':IT11c1u111g

Owner
a(J:1JiiptA:!.l for
To
~- ••iN~llt Ill~ t·•

.

1l1

r.al!1t by U. Vn•tal ••u Oo 1J•luy:urn•, . .
dlt.I'.
~ ' ~

~ »ll~>td •!!I foJ pi•.ecf11a llni:l ~min~

lnl!JW ~lU,.:ile

'

lii ~ f<JUP111111 •

'

••) 11h• t~r· ~ar v~iujjl\>. R111Pllir11~1!1n c 'rti1kalbt to~ #hill
tJb~ti tt:d ~ •h Civil Otmjlrq[ Sfla~.
vi.1hJd11 muli~
'-1.lCJ, ~1 ~~ Q thiff f°'1111 fflij).,l) ~ill &hi=n be p'lt~
I

(b)

Two ~apiitll

lihlll fot1Dl, Wplhttr 'With th& R.egilltl~lil~(IJn.

1~i.:a~. will be nndi!J o ~lh; ell ciu~e foe hi11 r;e~en~tQn
u11~ll rr\v111.li I Uha d¢11~11r1t11ii ~mblY' C1mtea:. he tl\ird
retainli!4 t •h~ Clv I (Jon~r<il taelpn.
l:()~y wi'1

Ceo

(1:) "J'he tv ·1~iee wn~ hie vc.n ~I' ldliint1ab11~ ~" wlti~ hi!"
-.il1& ·~Ali, U. ... _
~. N 1~b' t«»1
\l!!lti.id~,

ntet hf. ~vacwe will
~ '~
•
l1~ral ,keMne 811..l}ll!
dela'1fei o tflc r~pr1-:.flllpl\llti~11; ol
·~ wm vop1~11 1,f 1h111 f<MI, U. Ji~,
n .~

(d~ On arrival

taaf;xl ~.rtUL.m.-, ~ ~ ~

(c)

ro

·~ Wide.

I

1llr.i r.»I Siin
rcprc&lncati'll~ Qf ~ f1:ddral e~rv"
11.randJK:u will itbe k all nu~,r~ 0n 'h.e form lfu.d ·i i foon
t11> \i>c c:on.ec~ wil~ know)~ re:c:1dptJ i!lf th~ mf.)taf "!lChi<ille
by ai~~·~"ll one copy of the (or1P IU'ld dieli"crin11 io co ~hie

111..:

e'l/~~e•

•

U dl11 IOll>(c>~ "~hi I$? dcribed in di'9 fl)ctn ill kliwe, d1t.n1ap:~ Oir d~
• che .,eaut~ ~ n1e~l!gieru:e while U I.I ,i n ~h' ~ bn 01 ~ ol che
lilni•d Stat.car Qr 1~y i&l!ncy Cfinl fot '11, ~ ConaPeslJ (i)f the United
falblll will be abd co ab pproprla~ acillon f'0t: the 1:i~ne61 of the

own•_.·

i: {

I

1"

~o •~

with t'!tu1

.ti~

U

A'Ml\Y
11J

n eoq~ roance

tt w. s Pl"1t;ll7ld un1hir

.r..H-:J> h ~ l > r b.1s1i tlt1r:u1 f, ~ ra.1. 11.~s
con:t'l:l11l. T~ ~ a p» r Lil
ii,;y a o rnpa terl~ 1 -:. . ~ · ;i1n 1,~•J: 'r:. t.1p p :t1~iJooll' l , irt <Jr Q.J't rl ..• hcJ <; with the
~· 'r.' H~~· ~e ot o c F'o·r.111 Ji' tll~4 wh~n.h em1.,,
c11;nd,~Ullln,a o, tU .!. n1:d Ol'J.
ti'\ut t;id pur a utl'ton t,r 1~ 1 t11 Ylll tr.) aolalfil;Uitrrllii h , 'J;h:llliJ t o n!iJtliQI t:lO(l•

">l,ll!

made.

Yours very

tr~ir,

~~_.. ~"~. e. __..-~ ~...,_ . ~
F,red 0, B,o1d
.Ais..s~a $int Men.eg,iar

. .,
.........

,..._._

..• _,.._

___... _ _..,._......,_......

__ __

r~·

....,.

"•'

,. _....

_..,....w.....~....._..

. . .,. ..

- .... _,_,.._

OTJ. .I, - . . ..,
:Bl'U

.foo1

Loau ~ co~

..

tfhol.•ia&le Vt! J,,u.

of Re ond

tl~n ~8

A9reement

•

THIS I TO CERTIJIY tlmt ihit 1+ndl!niencd hws nad anJ undctaWM.le the m~teuc·
~IQ•M e1n1llh~ J4N.i"" hm!t.>~ n;gud 01 'he diapOl!ilil ri ol •I~ motot> ~J\iclie deili;ri&:i.1 ~n

tto

llttatMd ~tli!lO' IMJl\I nli:QlpOrO\~~ by fer1encte fuct'ttin If
W~ f1 "1. • M;_Jl.. ,
the Ul\dlirrtipJ hf).11 gniii.l Wfk: rr'to.ntly h riawl~h,
whi&il
hia gl'lle11M1nfl .la ~]

SaUJ 11St111Jdfo11a nd •h~ on iJlie revie.Aare«i:111enc.

°* WC

~6mn F 81 lµ'c

'1 p11111

of ~hJu

The un,.J.mdgnl!d1 glll!ir111 to dili~ o ~hi! ~ Qr'11llld ln.l!ll:\"lt vebic;i'4 1f,;c,11~dv1g ~o
.A.lterq 1tive No. ~ se~ f9rth oo tbf revlllf!li! heir.of, ndl Nque ihc f t.l~r11l f.esrrv11
flil!d,\l Agllnt Q th·• United tatea, to c~ ,~ c:orJr.oglY'• If tihlf.
Ban~ of Sa.o fra.nd$:o,
~ du1'
~"o,nplillh1J.Mmt S he 11.lt•mlllt 111' l"-rrt1~ ·I~ t11:J ppllU11 ~Q Id ~.-ik. n
crctl ri, 1n1~1blie or noo f 11.oib~. •1ic.i Bllnk ia 11Uth tl ed to m.1ke u,;:h <l h r <l JfOIJ t nn
o .iid rtloto- 'Vl:hlde aa !~ i.l •erm p~pc(.

tor v~bi..-;lit it! dt!ilivie•el.I to aa.id llanlt ~t 11)1~ qQf~ rialt q~ th,e lffitl~.l'•lfti l, a.».d
ft i11 g~d ~h,i.11 no tfu.bltiby 011 ieiil'>l11l!li~Ui~y ab.all a~ ..,it;! I.Jim~ for ~Y t r on~w
&iQ11 1nialfUk1dlfr>0 wiJb ~ bancJlq o( '11.ld Ql~i 'VllhMlle 011 dl.itpd!ljt'U,1;• llf the protc1tde
S11.ld

rr.11.!

&he~~lt.

The l.lndeni1rl:ltcl further 11.grees, upon denmncl, to niiuihur c~ 1'11<.leral Refil!>nt
Bank oB n 11ra.ndsi:o1 Fiscal AgiC,l~ of the United c11o~s. i~ foll fQ' ~11 ch.u••p nJ
ex~nl!IM lni.:1o111red1In conn ction wi~h the: ah po ltkm o~ ·Lid ln(Jtlilr v~hide, anJ auth Iii:; ~
:t.11 I fosDructft S1ud '&~n k to Jec:foct f mm the pr •eoeds of ~he k of' illl .(ru~tOL' v hidll!
~ny of i.id'I"

Jiunily No,_·-

•1mc'T111111iN n,1111~&11

c

1' tME Cl\lfL

ooa
MINI 1
ra

1) AND ,
~T-~L

H A~M
ON

San f 11~ C•&ifowniia

N~lR~Cll~$
I

'

E6.A DIN&

lVACU~E$

lq

$POSl1 ON OF MOifO V HICt. $

•

i~~ueqi. ~µi uoci l'le p'mliluiJ l4)
" lll\at ~,,. ~hAi;~ to r4:l:l!pcM3
nc ,,
•:> a&1uiiu1.;e \y'~~Vl\'f "!l.tll ~ gl'1'1fl ~~ e,v11~1.141~ wil~ lbe 11ri.d1l111d 1*1 'I~ l1t I)~ lime
to h1111e dh~ Jl!Qftll>• ~111h1;~ QOW U1.y11~ by ibe ,re•1.11n~I fO(r ~11, ~~idl.ll!I~ \.!~,

~ '+ln•~d. f.Wt\~ ji/\~~I!" ii ll\l~~,w;d, In 1~ -r-c1~1 CCII P4J»uh.!UI: rpcu~n~ t..obkll1!11

Urom cva~um.
y

frla# ~ ~,w~bi~. ,,Q\pto; vellkl niay ~ •t,oRJ, 110ld ~r ad1ui111"'8 d111p01M11.f pf
tht ,.v~, pJtv~t..1~ 'WlCllo~ fill>Ve11,:flljl!~al i~.,f~i+rn.t~ Q~ -6ilt1~nf:"l1

*""''

~he cllit~ l-..1cj.a~v~• premi,r•d ~ th~ ev
v..,1

111~•~1 ~han
ap~r~ihld1 v~"I! llU Wl\~i: lhl! 11via~Ut11t b;111 no ~q\Ji~y.
~" "'"~ I(! ,,,. Vni~cJ s..e~· ijill. blf CClll,!4!1\1'1.jjl,4. fn QU1:1lt ~I b1~~r.11:11
di~ ~lMl1~ o :t.'IY cr~qir.of w ••l:IPllll•• ~ *•q~11~u~~, aa ~~1111ld 11 b)l 11'\A/,
wfll ;np b~ miil~•4 by ~hit llll"~~lll'.! or cf\111 11!1M11 '11111\loltt,

I

"1Uit.,

who ow~11 a 1111:l~it

lll'l• af• q fql1'1w1 1

,;4it1t11~•l'Jlr JI To d1tb""~ hi.I mow, Y•~!• tQ 1.ia11~i\li.ituv• •11tl!k
ol 811i,)1 ,..-ir11n~iilP~1 -il •la1111ll l\f1..11 of lh• tJ """~ la¥ir•. I~• .aQeli.- ·~ d!t
011111"~·· tla~. wl~p11• il.1•l!~l&p1:~1. wl\.f.il•i ~1>t ... 111i!l1, ii. i'411111A J ~~'• ~
II\ o~I) u<1u (a~ A.t•111bly ~ltltti• OD ~""' dcl!itrA~f'lll4 P11lltr•) @II
lb~j- !llf 11etjWl1tlb)' ~11 of 4' (11\.ar•lttlir 'ljll\iql1, iU u•j•dl in.OCllll •llhlqfli-. \lJ
~ 111-q-Tt o, 111u ''Slid det4lt1ot11~li1.-.

I•

Ir

1

a, Jf, ~~- u,1cv~~

1

,

In llcli!lt,11111-

llqc(~'*~·

Al,....,;,i, a. To offeu his 111~l:or vuh, lta fon il~• ~ •h• Uhl~iJ
&c.1ttttt on che followln~ bMi8'

11ohlo:le ~ ~1\n appvailt~~ p~i111t whi~h oh'lll ~Ill~. hqj111nu, 11llc1111d $1\e :e10,
Bmilt Wbnfjf.811111 val~" 1,,,the l~i<aliey wl•
~1\11 ~u,~baa1t 41 QUl)IUmlllia~ttd.

.,t,

t()

'

I

•Ii• k~ 111.,,l'ul\ ~~ 1.114 '~f<IO(~f IJ-/1.

lllle l1m1 · In•, P'•lll!nt

'

"

fli, hlll nl•lll

•h~ o<Nn1,~ltip 1 tllntll~a~, ~l1lt1

DflflNTtlO~ ~D CONDUION$

'

1'11 ll1<1~or v11~il\I• will I\• a~~ri1f~t1d iti11 two dl•ln ro~t~4 ~ppr:1J1111r>J
a1.1dl h1 i~ll! dfijcr«lbC)i! and ~b ,Its optif1n, •fui Ar1:11,, m11y ~11y mile mQto~

'

1

lndud~d In the

t1uni '"mt1trJr

'llwhldt' 1 ' ' th~ folk.lwlna i

1. .P~a~~n11cr tl11n, li11hp ilni! 1l)tidi1nn. H~tivy p11t1n1t111f•r 011r1 tra o d11t
11onie wlll1)Ui che pu11crhu~bl11 !lll~•l!Prll mu~c bll ~lri~sa~ l'!i "111~dih1111" ,
1111 1b.11 "'~'")': in n6ti otflq1•fu~ !I:> pµMm'e a11y "h<1(\'Vy' ' ,ra1~M!lil11w1• ~1m .

to

'l. Mll'!«a,c:ycl._,
:, . :1)1!rljleM and ctucikil ot 1111 ~~pe~, 11 11l11d11\1f 17l11~·11p n11d ~ul!Very
l'l1,1illi!i11 a11d tractors, 11~ud11111 1111µlr¢111ld1 trllatlOr~,
1

PlJR.(lHASB 017' Mm~ VEHlCUl$ (SY Jll'IJJ,
UN.'l'BD S'l1A'TSS
A. If all" ~1111 uu ii NOT tJi., 1"11111 11Wl\n of r11« m11eor Ti#hkl,,
if) 1,1ad~r t9 arr~nitn for ;1 •ultt w, ahe J\pmy , h1t inun1 pl!ottnC ti.> nllt Pitd•ral ~tilt.11"1• llan~ oi S~n l'r11nci..:o, a~ Fiscill A11en1 Ql th~ Uni~ed
S..tca,
tb• v(l Conbml1 St~tfon, <JJ' "ri.ll o~ 111r pf~~
m1t7 ·~
db•~llltd. thM foJ1ow£11s:

I''

l.

c1~~r1111k1n. cer~ll11<'ti~111. dul)I ¢n.dq~a~~ .

l~ 'll~~ A1Jt«1111cnt Qn cha ~tt ''~" h•~11.·~f, duly •ii!l•d ,an~ ll!lanctilll6-d,
~ , ~u,;.h ~~ht11c an•lilQd xatoon •ncl llilllul'ar, u a. may !Hi requJnd by

c~1t

fltdcnL lUkrt1f B•nk of
Unil!lld ~ara 1

&a11 tr-ndf~aQ. ,.. fl1G1~ Ac•"~ of th,

ln cau tlltt ~vac1.1~ id ~ot mh~ lkgwl 9w11u, ic ll'm•t hll ~earf)! uqd ~·
'1ltJod ch•t if th l11del\t¢.dn1n11 ~!'aln•c thir 111qtor v-.~Mil~ lR ~qtlial to ~"

'I

l~ la nQ~ lntend11d to incll1d11 within clt11 te;m ..motm v11hlple" 1h.o•?
Nlf.p1Qpt!llcd 111otpc abJQle" 11Jitcd orilll for far.m orie1111tion.
ln ~he 11v ·n~ tl\a.~ ~he sale of ant )mL?tl>F" v1hicle la nl'.lt compl111t~d Qr
11.p~e•h Cloe feallibL ~ tl\111 P11d~r1'l F<aa.irve B!!.11k ol ,.,, Prq11ci~\), u ll1itt~I
Agenc of che 1..1,lliti:d cace1, a~~ing fo~ •lld (IJj gent 'I~ chir 11>v11~uie~, ,
re111w110 aha ~i11hc to ntQrtt Jucli ro tof 'llebl~lc a~ ~~ .Qwa11r' II NJI~, ~•
ahovw: •~c fdr~h, o~ to m<1k111 Auch 0Gh<1~ diapdaitib11 o~ •1111.hi ,r1.1o~()r i•u~ld•
11, maj, in ltt n<iil~ dltUJretlon, a11pe"r tll ~ J,unr ahd •'tnitt.1'1111 f)'cl\Jdii:ir
lhtt l!iQh~ to p111111it ~'~ .l•1«i11l ¥Jlli111•r or: •ucll mrii~q~ wch~I~ to I ti\ 111,.,
l~g~I •m'.l llrt111 fq~ rrplilt11tuioll qr obfl.c~.

It fa lrtGe1td41d tllat t'he ab,11111 proccd1Jrt will provide q, fl!~4l~lc 111~1111s
tfi• lJJ.mtfltll o( •n._1111u in cti.~lr' 111ot(lr vel\Id!!S, wl~l\.<)11~
pr~judinc w 1he iniullat* of ot.!1~r1 dt1Jeit1, an~ thu~ will tfftct q.n ~qui;
i ~lit d~poailtit:1ll of tu~!\ Pt"lPeflJ.

df pl!o11ctl111

·y

••

IC I

(.

'"- - of l.11illhre4 ~'

~°'"'*~

)w

'It.+ - ·

I

I

• • , • •~..

t

II~

I ) I

I

1

1

ZI

(~1)

I

,f
~ ~.Qt.Cllt' 'le~icle dale.. . . · tb~ , f~ !"-1 •li.d toU. 11~
of &11 ;l'riUlr,;WO, !Yfial:~/\pnt
qJ die Uni~ltl:t ~cu... ~ llb1- ri.lt ofi
.. u•• lpe ci\ l• "' ....-di •fl* ... ~., °" •Ufl<*l~bi
lit.y
t!>y ih• Ftdn-1 J\~11n. ~ t~ &n Plr1
be ~UIQcd
1n(~ fQr any
a~ ~!qi} in ~OMe(t~ .w ·•~ u
d'8(>1:>1ltio

lliiat

!)(>

t .,

l,uUI'~ wilt be l>~ld!\d Qn

I ii

ii

'I

11

l

WI

JI

I

.

'-"""Bpi
f

I

•ir

ni. I~ wunllleret.o.ild

J!~p eff.
1

''! [
I

''

I

'

!,,...

I

I

....._...........

r.-.--.,---~

. . -J.4. -

__

............

_~_-...-,
..

...........

---~- ............. ~-___._.

...,.

_...,
R..pmll'nti;11,1i -~· h~r.tl ~"'* &!'!~
of
~fl
f
1f~ntl(
,r1:1,
Fi4!!4

l -AB="'' <>i .,.. Um ud SG11c•,•.

I

I v="t

lnatrudlom fO Owner
1'o be ~ptetJ .fOf/ ato1111.ae by lhiit Uniwd
motor

vdV~ m~. ......

H'l•'

SUQl)Rl(i

~tu Cove

Q~~ll.

The Pflillll~dlJte for, ~--r"1j Jt.J ~ol'in~

!l

ut()• vitbi.clt. if

(a) ni. State: )fitM.- Vefilclie R gl 1Jta. om ~~l.fitlltc ,f~ 1h@
vd\ide m1Jlill be aubrrtivtcd t che. Civ l OoiJC.1::11 5Jl~'ioo,
at~ ~~ ..;ppli!ll of ~h.ili f o.rm fl'M-l ) 111 ~~~ k PllW'llf.l~d
~b) Two copi1e1 of cbhl form, t~l'liu with

C1nt£6ct1.tc, will ~ handeJ to ~hit

V'J.C\J

~ lltg' ,14tk.io
e fqr hia riitlllri~ion

u11cll urivp;l llll the diisigna.~d
mbly Ce11ter. 1111 t1l,lad
CQpy wilf be retai.Qed at ~It C~viJ G.i11e.·ol 8flailot1,
"

I

(c) 'The ev~._1.lite wiU ~ 14iven ,i ic;lttru:~c-.i.t:lon iac whkb be
' :wUl .~i, '!lO the •rb!ll' qip&~ t'(f.. the ~.
vel\hllc.

ca.

~ Ame11 &he naA::llU will
deli,ver to the repeeller1~uive mt the Federal lleeervie Ban
of "'" PrarJdlm the t~ c0pit
tflie farm, lht ~
efon <;lertifitalit, iw.li •fie ~ N dis vdJ¢1e.

(<l) On a1riva.l a• \-

(•) The r~p~mntadve· oi die fied"rat Jleeerve .Bank 9f Sa-'
r ~
FJ11ui~ will chr•.d: all .nun1bc,-. on th11 tonn and if f0\IQG1
to be Col'llie~ wll! acl!illllWl1tdge n; ipc of dlt Qt()(or vehicle
by eirtnlnr onit copy Qf the fonn tpd ckli'V1rfnc ·:It to chi
I

I

"1llCUltt?.
)£ the nwtP~ vd\ide d~rlbftd in lhl» form ii llJlliiy damaaed1 OI' de•~
u the result (if negllvcence while It ii in t~ ~ssiOQ or cwtody of the
Vruted Siate.ii, ~ an1 ag«icy act!ne for it, the Coniireu Qt ijljq, Uni~
tat.ea will be uled tO take Jppropr~te attfon £o1 the ~ndt of the

owner.
***"~...,ff.Aoit•A•trilAf,A1\ll'tt..t1"•'**H~tt*i~HnWtt

lf.ul .).

QC).)

el

1. ,
:r..1 ,

8018M

bhot.1 tlb .n ii d M~ you 111t@h. ban bun hoibnt to Qft•r ,.e>ur
?eht le . or 111e to h UnU ~ ~~tea ~ t t h6t Un. b•ott,lse fOU"
ha no
\.U1 no . l!)J! the ompwi't Wb1cib, 'JOlJ. vrnul.
tcej,ve .tor :tit.,, ~ llan !tad
Lt e~ p\l" ·t Hd !>;)II hto iilde'{)•n~en;1;t a )l_p:r l.•tll'•,.

!/>IHh th
l1ll:l

Q<J:'

•••diJ 1o ma;;:e I

~e .f\Jnnlt, ·tb.11ougbi rtii
le .~ il:J OW
t~'.LS Al,Ppra.Ls ] I ' ru.U ow.: to'r l

Q,'1

..

11•.UA.i11t; q.t 1l-tt,

0 lor~ Ol!l.b:!"iole·h

. .. . ..
. .. ...
. .. .. . . .
. .

Amoun • ott .red •
• • • • • • '
Lesa pp ru i.m it
' 1s ~
llJ4'.)unt whioh Will be ~ooeptublt
,f il!iftl ~~yment by l:ec11l C'.Jw'll•li'
. j
•
•
A.pp~Oli.i.lll8t
bal ce to be l'Elm:iih•4 to ~•$11lt4 red
owner
;
lo
• • • • •
•
•I
'
"

.. .

bl!llli!ll~

Rtl5.00

co

.....

215 , 00

S~ould you now teel tb-t beoau•• 0~ ~be ref1d ¢e~eri0~•1ion t~ ~i~a 1ou~
au· ls
:pl ftli!Je

U'bJeQhd, yo 1~
e lili.U hig to ei0ioe1ts .»>-.Y•n1
o ,t n hate t n the ;pac~ '.Pl'Ol.id d ~ e ~ow .

1

tm\'hdttt~ '1bo,n ,

l?le se give 'tJtu m.-tt r 10u~ :iUDD.8dhh oQn.tUdtrai·U Qn ,, u 'Chilli apf1'eiae~1 Vllllije 1
• illlan,1~41 is ba~e~ u»on e.n ill;lllllldi•I• eal e to tibe ~ aAd o•nnot ~$ be4~
0~~n for an i.ndetinit period ~I ti.111$ ,

'Po 1!b~ ,feQe:ral ~1e1r,,e aenk ot $&~ h1g~:t41100'
l!a al .A@•Qt ot t.~ ~i,.ed 1des

l ~ 1 h. ~o •e.l~ ~ C9':r to t-.e Am:iy
.....:::!L'.::
im::!~=:•:.:r-!?!
AJ.::.;l:.:o:.:""
!!::.et:.:i~'f:e....;
,: l~4~~~~~~11.-----_.___...
b

1i1te,i e 1'. ,
Set id

71()0: - Wholesale Yc-tlua -

.Lo n ,

COl'lt

oJ:

'~fo oond:lit~on-.i:n.

,

.__

~·

.

_,.,..,;;.

qf an ~.
·~bMJ sbaU

*"1 A&h•
.,. .... ....

1.. ~I•lilundtr~
w~ --·------~
far

of

l)eliwry .~---------- -

...i:JI <Jf ._ ,... .. clauil>..d

~

n

nby

kDC11'11'-dicd, '

.........,..., ............

'Ttt.1$ iS TO ~ 'r.t '/ uh;Ui ti)ti ~Jndlirs~~11td h~s rcr.t a.rui unJ1mllllrufe ~hi! i.tist.nu •·
t.ln,J8 fr) lhr ..-.,. hcid' 11Ca~...tl_..1 tl)t 4J~ll.fun ~'II tht hl~ICO ffhidie de11CJi~d 1.m
'ff IJ. £~ !itt.lic:'~df ~11.lQ ill'l41.i!C~~>nUhti ~V 1 ,.if~*IC!t ~~f f
°WQ(l
~l<!urtln:t!ly &.~tti*.tl.,
tiluw At..lltl\llh• Iii' ~~ which ~ •ienl~,i1 bB.ii

··n•i:l

•M fratit~~ ·nl!Ji ~ ~ ~... nll\l,. _ tJ .WOM f1<>rtt~ ll\&3 113 a'(.l~tc 1~ thUi
, Ag;ir!l!JU'ln ,

1

'1

'liha 1.1n11l11UW'""' d11~i.rtJ11, JIJ> I U.Jl«llli ():fl' ~ i..wetlllld ml".ilI-Oi vehI ·lie llGl:tircfl1\g CQ
,__lit if~.tf, m &hi! ~- llell'ir.>11 a.nd ~qlllllir;s du~ ff.iUlle ~ kt1~e
~1~~1il AgiinD 06 ~ Vni~ed t;l~ •1:1 1 ~o ci. • '4:ort,lrngly·. tf tihie
l~r,!Wtlve 11ucln @focettd lliPPI:? f-4 ~ ~:iid .8tlt · •" ! 1)1 dill~
a.~ m~ li~n m "1 t
rtttlolii, 10.lrJlµ~ibl~ IJf l\QID 1 i , t.W. Bt~11k fa l!'1h1~trl~~~1 tq n11il!.e .51,J,zh ocbm J.111r;ioaf~lr.m
'
rlf da id ~1 ('I'll Milhi ll! l?.9 l• &1!111 \pt<t.-ier.

Al~erri\l.tl>tEi ·~fo.

1

'

'

~Id in\titiur 1tebM~ In d~J.i~eti:d w ~qi BQiillt M;,.-,, dall~ ·~ 'l~ 1lli~ t,1~1~~ilt~I 11o&'iA
'
~~.' i~ a~u~.:fi tW~~ 1~,., Jll'lb(/lt)I or ~~1!1~•1 Ut~y ,1~1~lh ll.~1~ ,,$Q *~11li\,n.ll ·f~ iQ li.11:1~, bt ~~lllt'

'11i1Jr\ Cni !l1ik'l ,, c~k'n

wu'.ll! l!,h111 h1~odlin& p~ ~ '1iU nio~'>I ~-ill dt

pl\)llaikl! a dr~ pt'OIJCiodil

1

htructlont to Owner
r,y 'he l111i~d
Pfn#A' run.nint rJtii.

f> tic llCceptcd fol'
'llt.b/d111 ~11111 ~

r: p

IJ\tlti,.-

~tel 01)'11H111Ulll.,

Tri. pt~d\ire flllr ,.,~ti.oil and 1U>ri11g ~ mot<>m 'llDtlilct" ~

ak

, •ollQ'llll11.:

{a) The S~te \{Q'QW V.hide ~~ll!ht tiloll- ¢liriUlt-nt41 for dlil
vehicle rnuec l:it? •ubmi~b!J at 1~ CiVil ~nt•cl Stailu1,
~ ~ ciil*' oW ~ *ort~ (P~·l·)

wU~pe11

p&'tj:14{

ti..,

~fllll•it~ion
(b) Two coplca of ehja farm, togflthfl!r with ch•
recen•IPl'.I
hf.ff
for
tVllPl.11!11
e
~
'
O
C
'
Clutifl•a~. will be Jmndl!d
Ufl~il ' rnval c dw di:aig11~ud i\Mmbt~ Om~ir. Tll.t •h,'td
topy Will ~ "ttained • ah. ClMI Conotol Star 11,

'Wilt be ~V.\!QI ll(). ,ldl,1nliea«1on laf lll~k& "•
" ~U , ., 11el\~~J' '1t. at.~'~"" ·°'

c)

'Th.

CVlHIH!e

vebldc.

..

.... . -

Iha,,......

nl:l!r thle C"WC\1¢e WilJ
(d) On amva.I at
deli• to die: ~~lflenea~lv.c of •hi~ FllidcraJ 1\.mne &n~
ul n ~ iM two toplt. ~Jf •1\JJ form, ~he a.~
tratfllCl CendlellM!, ud the byil to, 'tile '4Ql~ll.

(e) 'Thie nrpresellti~ve of ' the Pedtr<ll llwrve ~It of San
Frclnd.tte0 will cli~o~ ,\! It numbi:rs Oil the form and If found
to ~ coor~t wilL ilcknowlicdll'l ne eipt ot ehe mOCl>r ~hl!lle
by ajgni ~fl Ol')it "-OJ'>yi fJf thie fl!ll/ln ~nd Jeli,,mng le to the
JI.

II thte n'l®Or vehid~ dlt$:rtbed in .,. fo1m IM last, damapd, ot die•royed
u the ~eeulc of Mllli&cncr whi1e le i. in the p<>11iW11ion or clJBtodir of lh.
Unibed &01te.-, ~~t any aa,e,1cy ac;tina flllt it, the Conan• (If ti. \;lnl~
, Stat~ will &e W.Cd co take appropriate action tOC' tile llenrfit of a'4
Qq!llMtF.

~~*1llihWrA-6~~*~4~•o~~~•**bb~~~~•*.IJ~~~·~•IHll~A~

•

ll IW~ b~ r111lUJjlid ~ l.ik& thic -~ vcb.icl111 «() f ~~ Alu,~-'ll•
1~ 411aoi<c w~~~r ' bu 'lti:n ~~~ &llfi't;UlllU wlli ~ Ml.bled at · lilc '"•~• ~
h.ii.i~ Cii)'A! owniu.! Illy . ~"11)1 ~uc1i.,c,I '91 lb.I~ ll~a ld\l!'l '*·
to · '.lte th~ ~

t!v·

JJftlllll,

'Th~ 'Un~J.td !il~!lllCll i\1;11.1.r la 1ll~111v,,,~4. ill lP~ d~·~~~ ti!!' g11_.f.,bi•IW ~tor v~~.;leii

lrqn it

~11,

llCJ, llOIJ Oii dwllW*i d.uspl.)tl(d of
eva1vL1J~~io , iuotor vebkl 11 m!IY
P11ior
by llh uwrutt ~Vtl~itl}l, w cb®t g " 10JD4neal lnt.ierferuic~ •J<iru.:e,

h• o~~"' ltc11~C1tl'l(td pre nt~ll ~·1 •Ile •V~Qu•e 1Mbo wn1
•
al• ~ l11llowa1

m•m~•

"1111-Jol~

••••'¥._

841)1:
Alurri.t 11'/1 I, 'T1~ d•fl,,•'1 tile. iflll!Wit •v.Mt.il11 to P deno)
rJf Ufl llnan~~o, 1~ lll~cijJ i\1•'1U t1f ihll · 1\l~d 11eie..,, I•> ~"'i.11 ~" •IMr
1111111; 1fl tu•)P& I~. lt111
in Qg"" .mu tu AIHt~tl>ly {J._nf1111r~ r ath411r d~dif1'1a~d ~&11~u) ~1ul
hflra..:..._I 1il'111o1h wilf KMl>Jc1;~ 1111"'1.1~ "ll!h.1du cu
liJl"l of jlij~t..l~y be ol
DlQr11 or lelfil rapid drtf.lrl tltfolt.

01.ll11t1r'3 11itlt.

r w•~

111od•ll<>JJi l11111mu11: • wf\J~b

Alu~l..i 1. 'To 11fJ'11~ hf~ IJl•J~or inl"lollt f•ir fttUtl w t:h~ Wo.#1111
tai:cis t1 tl11t flllw111111w ba11ia:
Th., 1n11tOJ' 11 hklc '111~1 bn !1l'.l~•uh~1I 'f, t111•1 <fwir1~11re11i:~J ~p~ralnen
nd, f~ !Ls ditMir11t!on nJ, 111 1~~ Qf?tlo1\, thq .Mn1y 1itr1.y hll;f il\<t niotn~
vdll.il11 a~ tll1t ~pp1.tlnerJ, pr1~d wlli~lli liall 111l~. how1o1v~~. ull•~4 lht1 1!11111
tiuoll 111bt1l•1•a1.11 11111~ h ti 11 111Mli4!iiy wf.111,e eb11 pure&~ Is ~ooa11m111~t111d

PlJRCltlASll OP Mol'OR: VE,ilGE.S BY THE
NJTED S'1'ATES
i\, lf &lu •·uai;uee ii l'!O!'f ~he lti11al Wll411 i>f 1h1 "'oior 111~ir:f•,
for. a al IA> eha Anny, he mu~ rir ''nne co ~h11 P11J,

111 nrd , t11 arra,n~a

•rial R111111rn bnllt of 6.1~1 Briu11: 11<!1>, a Fi.oc 1
813tq1,

o

•h• CiVft

C1011tr1>I

nlltlon,

l\r

HIH1t of &he 'Vnltttd
µ h 0Dh•1d pita ·r. 1111 11111-1 b~

<l$rd11r.11d, ihc l<1U1:1wln1 :
~ . ~.j(l tr11tlbo derlflicat , duly erull;.11t~1td.

'.1. T1!11 ~wre~rucnt ai\ Cfll! rcv1t1t11 .l\c~dpf, d11ly is~~d and 1111jfl111ud.

3. !Judi- ~lier au.~hori11tclpn nd sauram:lll ~11 ;may htt 1cq1Jlr~d by
the f'eJ11~-1. Rf1trve llan II
'tfol~~J S ~ca,

I 8~11 lln.n.a 11co1 ~

PM!c!ll .Ag~nO of tll.e

lrt c114e chit 1yaquu ;,, noc ti\ t~t1•l noer, It mu t he- d1url1 und r·
i«iod •h:1- eh.a indt:~d111tsa aj(~l)tC tht m11tm ~h lcle ii 1qual io• oir

J'

1• u.an than: • ,.,.,,.,..., vlafue ill> ll&c chi u cull~ h~ iq •4.u,py,
!IP ~· w I/I• 0..lf~'4 S11111e.i1 Mill~ '- cot11U111-mq.cc~. In ~udl ru1 i11•· 11n~e
ti)oC ~1,.li& Qt. ~M ~mhtu1 to r•p~ 01 q~ap1.u~'· aia provld!I~ ~Y law,
i1111l nil~ ~ reelrj~,i fl~ •l\c ~1111eodl11n of 11\111 ilMllllllr v1M-tl•.

• , Jf, t~" '11"4: , <4e .S -"• I ~I (.l~Mt of ti.., •oti>r v.i1'1cld, ~ IP~t\p,
ii). Jdlll11n ~ th• 'or:.11 11ri. pr•••n& the own• IU11 Cllrtlli~~*"• dulJ

otfJUncd,

llilJllNITIOMI

~ CONDITIONS

Jncl\l~•d ht r:he "•'n • ·rn~r 11thMe'' :m thit follPWln11:

1, P itlfl'lle~ Cll~ lirib• at1d med.Luf" . .Heavy pa11l'lnlfe' <!llff In np~ilr
tu cor11., wlcltil) 111\~ p11rg~aeabl1 ~•tc11ory m ·~ b~ ~llWi!tcl ~~ ,.r1M1J111111",
jlJ.I chu A.ntlly ~ hQG a.u~horl~l!d tlJ ptmlhue llll)' "he~v·y'' e111111engtr lt~r ••
"l .

M'o1111«Jd••1

) . Bulla!da anJ lruckit of 1111 Ul~llB, 1\11lud~111 piclt·u.p Pid ddive!'Y
t:rur::Jr.1; Qnd UaGt!111r1 1 !nitludin1 1t.ml··tl!~Glt tnlWWtt.
h fll not l11U1tnd1?d to h11:lud111 within "111 It~ "DU>tor vithlcle'' tholl<t
111elf·prop11lltd rnotor 'Vothwfd #uh1dl only; fur tarm op"~ai;lon,
1~ the e"une thac th111 ml11 ol >l!Oy 1)1r;fqt v-.hld1 i1 nm co01pl~er:d on
pp1111rt1 11.0ti fe11J1ibl.i , tbe Peden! Jl.e91;rve .B nk ol on· llta.nd11Co1 ~ P..ul
AIJl!llt ~f etie United Stlliui'' ~ctj1111 for and a• aaiuir ol the cvaau~ll!,
1;11erve• •h• rltih~ to 11!bn 11u<.t\ 111i0~or va~foi• r; the Q'l\lncr'• rfok, 1111:
abnv11 ill,\~ follth. or to m11.lu 1u~b i>tl\iu dillJIG•l,Uon 11f ~h ~t~ vehlul•
a~ llli'Y1 l.h1i*'I 110I• d~etipn, 11.11e•11<r ~o ~e Ju~t Ill'!~ ~~i.iita~lfl, ·i~dudfr\g
tile ~fa)lt to 1"11.t/lllt th;e ~~gill !>••me' of •ur.h ~otor vmh.i<il!I! to t1t\ie lllr.
1•111.~ tedou•se (o;n neo••n ()( Ol:benii.M.

le

i• intcn~d th~e thll aho'V1t peocicd~ma: !lllll P'rov(de a fttaslble

111r111•

of Jmi(ectlll1r th- intnrel!tll Qf l:"lac1.111a ill tllcil! m.•>fb1 vehicle1, wlchouc
pref 11dke to ~be lnttr'tilt~ Qf all ers therirfn, aqd thus will etf'ec: an 1qulr
c~ble dis~.Utio.-.

()[

111~ propt.~.

•••

• 'lt)leJ
'"' 1.-.
0..W.
• .., Ill

. ..Jr,

ihl.Uw•h

'mlen t

'I

'

••GJl.oa~lf ~u,1

,, f<>i;lil' Dfdfr t• th• -..WI., ~t'
~t 'UA• l!IO&C)r -,eb1~l• 4••ol'1b-4

tt.••-

t ,

11

lc;i, • '

'

Jft>
•

•

•

·mt:b• buaPlllJ9til~
.PY#•M •
IN

1110tor .,.~t 1 \tu old \o 11~111 .A~ 10 017nrdu1H
c ti~nm 1vea to u• at
h• tl~e i~ was ~l ce \l.Qdtr
~ur oont:rol~
'l'h~ ,pu.11tJhf'I e t :ti:J b.i;., b111•1i, bruse~ upCJ<Q
Jl]',)'"• ·U •lt
•d• by eompe1lent, !. n1 pr•..,!.d 1&.1 r.i;i.,rat 1111:1 . , ill a<"O Cl ~d.-.ri.on dU~ 'h•
'nl.1

w1tb the lnetr

~ond!~ion& out11ne~ on the r•Y•~••
1titute4 O\ll' aµthodtr f'tQl!li you to

ot Qur torm fR!!1•4 w11iin~ o~n~
aoneU11111.•te tbi:ls tnnseCJtlon.

~~~-·~ . ~'.
Jr•<li

a.

,Al•lfiatan;~

I

,,

I•

hl.4
llaUl'fil'

...

. ·i \ -

- -------

1·-

--~-~

· ·-- --- -

.

~ -- ·- -

- -

Iii-~-- ---- -~-.,...

,\

• COG

cf RecOJ\di 11 t11>ni.•~~
• .1\l4'tit io:n - ~

(

2)

,

·~-

- ...... ... _ -··' - 11·-- - . - """""' - ...

·- ..,._ ... . ..
- "t'- - ··--·-.. .

__

·~ ·

. ...

--~

•··-•I .. ,.. •·

~

..

. . _._., __.. . .,. . . ." . . .
~

-1
-·-- -·- ---..·--·. ..
. -.. . . _.,. __ . _.
~-- .~

i!ll'"- II!~

1~

will -1D~

pillJI

co ll!i'f~ •i)e " at.u· v11hfol..a
J\111

f rwrn

IJ tlitetJ ~'~~"'

it~

I)

µ. -..~hplrf, .~..-.1

'['~.. JfliOI plllrtlll.li'il~l vr41uenn~\j

to

Mi

OR

1\11 l"~t:ll~'I II/ho i\lfll

lnlJtof

~-b.iijht 111rt11 \~ . ..ii 'il!U

~~""l!di•• t. T dcll~1~1< IU,; lil~o~ valil~li. iw>t,..d\ir•'·' l\~•~e Jl!I~,
11~ ~n lf~11"11iim1
li.o~J, ..\\l~•n1t 11l ""~ t./,il~' ·
•1 ''" ijturul\ • .i_.

\llfi'I~' ~l(llt, wit!M>1lp tnlil.iri,lfltllil ?l'llj¢h Mli{f,"l!ll wa~ ~ "1ftlti Jnjj. .~jtl, h
p1tn 1tre11t (~' ~1111~1')4 ('.el'i~rtr or t.>~lnu l!li11J111•ed pla"I) ~l).d
011~ e n~u11talilrJ .,. Qf a iµf14~1!olr whl h will \IPll/,:fl ,lllfJW• td1iji!Jl~ tn
11 "'fll'll ur l1t111 r~pid d,tc11l1 ratki~ ,

u1

a.

M11,,,,_!l'11
To offd 1\1~ 1111.itou ll;;ih11itc1 i<l~ nht e11 tl\11 Ualted
. t1&rc11 Qfl IJi~ Joil"fJLll' bti'I• :
Thw 1111\la•~• l/~bial~ 1111!11 be ~ppr;ii11eJ by lwo -th.i 11t~~u"btd ~pp~al!!« ~
•r1d1 In ll:it di"er•~ffl~ j111J .it l11J1 <!p~fon tllo•1 l\uny m11y bl~}' ~h11 mot1Jti
'ld~l~I•
lh~ app11 i~ d 11e!t1t hidi 1\alt jlf~~. hc:iw-v11t, u11cewd' l\li~ Ql\J.•
Brii:iik whot~ le v11fll~ i1~ ~!11o1 loc1~lily 1N1bt1n lh• 11•11~tlii1lite in ~' s1ir11111ar•cl.

.;o·ro• VBHleu5

U~ITBD

I

9,y '04~1

t~l

ell1!!rv~ B<1r1k !l.f i\O P~dnc1111:01 llil ~UiJ:tl g~11a of d 11 IJtiited
ti•: , 11t tft111 0"11 Concrol • t;l~IM , tlfl' u~h Qlll\c ll pl~ e ~ 111ay !>cl
dlr•dlid1 ~II~ f~ll~n8' 1

1, R.e;l11t~11All:1li a~,~£~1111t 'I duly tti\~<Jr~~~ .

p.,

t The 1m11\en~ •he W.Vlirll.I ~e~eo(, dHI)! alrr1111d nd lllltr).01!4~
. Sor.ti\. qfJJ\er ·~~tl>Pf111atlon 1h1d 11~µ ~ni.11 " may b11 rcrq11bt1d fJ.1
J1

k•~vu Banlt ciF

· n ''an11i..:u1 •~ Pfual 11"\itn•

Pf ,!)le

U11tud tutu.
!11 cillN 11h~ •luu11111e 11 non l~lt litgal ~n·i,, i~ 111111t~ be cl•arly JJr:t~r·
the 1.W~bu;~pta; 1111lirtllf! ellt1 lll~ll~ 1111'\il;lc In rq111t II!> oc

« d cl)at

*'

wU ~ culJ!h~il p.U 110•
fll•

IJ•\1111

*

di.di ,l.ll•~u,.l ~111;.

!11 t•1.1 ~~~!lltiq,., t;01'1ij"I;'~

- - ~~l!U

11~11:aw~ t~il~ d'ie ~jlplt~"~d ~"11t._ io Jl1~• th• 11 lil•lllfil• hl\41 tip ~qlliLy,
~,.. v,.~4dl .S!il4J~• -'lit"" Ji0~1'"11!11111~4. r,1 qi:h h.n lo"~ 1111-m
t ~ ,.J41'111 f nJI 11r~dltu ~ "IP~~ 11r1ft~ltJt!lmc,
1t~11/~11d b~ l~w-~
will lll'l~ ~~ r~4iate~ by ~~/' 1.11illf.o!Jljan or ll\11 nwcor. 11,e~M•,
1
I
I
, , ~!, chit "".wu,~ JS rll, l"11it ,,f.\11l#I> ~.f ,11. :!lllllllJ¥ 11i.~t~ld, b• l.l,1Jllll1
111 d.jltblq
"' ~he (or~Wk!ll)., ''~'!~
111>.~ o!llnar~llif ~~rllfi~~"'' ~~It
.
11

"" .., « &a

~

"*

,,...,l

l

l.-.cl1.1d44 lr1 ~h~ tetm "a.1qtor "'hide'' iv• ch'1 fo.lll'Jlfhl&'t
1. ,J!i&N~nriat.~ cu., l1icllt and medf\lfll, ~lfta~y Pll•ileh~r. c~n In •>rd "
ttJo eQ111111 wl~l\ln chi! purcha5~PI• otllfcltt1'Y mua~ bl!' 1.1lnsMd ~fl ''n1~diu111 1 ' ,
1111 th"
~.

A tlll ll in n<.1P t1J1Hc\ri.4d to p\Jr<'h~lll! r\')I "licta~J" p~Me1\111~ 1;a1 •
'Ml:>cc!r11JJ.1la}

...

3 Bull.Mo and h~tt. c:i~ #II ~n lll11l1Jdjn1J ll>ic~•up i.iid d\ilivemy
tJJ.J(k~: a11t.l ci'lli:1to111~ ln1.dud1n1 141...••rudl: t~l!!'on, ,

tc

STATES

Ii rf ch.i •u1MJ11u ill NO'l' ~II« Id'"' 011.i"d"' of oh• t11QtO'w 11dilill.;,
fo o rd • 110 nr11n1l'..-. t11r n ~1tl• w thr. '~1)1, hoe nn,11~ ·p.r atnr to cht1 '~dio

l~t l'edu

•

1~J 'i tlw.rA rtJtu~~dl

«IQ"N

ll!'p1)!'

Ul~1t lll!Jtoli !Vlil~ll '9 .llt;lllt~.>Q ~"lellll-

lfV •

d:Vlli:!Ult(!ll.

'1'f.i,llNATJV~S 011 ST

VRCtl.ASll QF

~

n. b!i ~ven ~-

h\uit"l•r- •

;i.111il.lt.i1lfiC

kl Jl•J~ inttin~e~ ~ (ndudC! within thi: r..1111 "111o~Q~ •hhiclie" ~QKC
Mlf·p~op4ll11.d mo~o~ v1thlllllt>J, 11.1ltcd only for fli~m o,perltdQn,

In 1111~ cl/ittirl ~li.,b ~~~ 11al11 o~ nt ~1*>~ v1hl.cle I~ not ((llUllll'!led 011
11p~~ar1 not f11.asilll , !li11 Potd~~lll Rceery!l BilJ>il: of a,r\< .f!r;ind~ ,_. fX/kal

A~"~ qf llhi! Unl~etf i!h•t'"· actJ11w fqr 1lnd1111 a1111n~ ut ih.e n~.,lJ~~.
~H,\1\11 •h• dah~ tt•) itCore 1uc:h m qor v•l\l11lc a,t ~"~ owner'• r111!i, k•
ab<>'-'11- 114!:~ for.tb, q,1· 11<1 11:1~1te •1111~ °'.h~~ dlap.i,ft:JrJqi p£ •uqh 111ptqr 'l~hi~lc.
,u mllji1 In ~tll llOflJI \ii~¢r•,lol1, &!lf'<!U II) liti Jli!it il.!)(f ~11ftab! , in<ii)•~iqll
th.111 ri(hb t<> pctl'llllt t&.e f.aal Q!,f1li1t&1 o{ 1\1c~ mg1o'I' v•hkl• to ~. h111
f111f~ irtcqurll!! fol! npi)NtJll&ion 01 cidt.111wii1.

ft is lnfAlnd~d, C~llJ •li.e •bq11~ pirOO!!fur• Wil p~ovjll~ ~ foanibl• me!ll'.I•
l;lf prot11\tfn1 ti\• ·11\fcTelJU, of &llllCl./.«•e in hhtf~ ,llll!)t(lr vel:U~tfl\!I, Wi~hm11t
11ufud1afi' ~o ahl! l\IJ tuelfll ~• o~bu1 therein, aod tli.111 will dftec
lftlti •
!ii~~ dlllpc>Mii:f,on qi 11.1dt propjtft)I,

•n

IOllllATION to. .
IS.

......_ n W .,"""' 11. . .)'

Datli .lf~a Sul l ..

I •

10 f 1

fQI\

lllltua• ----~-..........~,

! I
I

I

li t

Ba"'

ihc I''1dcrruJ .R ckrw
oJ &,. 11anciai:Q,
ff4u;.sf Ag•nt of &h• U"ietd 8f41e.1.

lltpt'd•l\f'ltin_1

_

..

- -....... - ... ~

n.i-;.-..- -.. - -- ... -·~-,. .... ~-,.~-........___..,_...,

l•trucflon• to

o......

To bl RcctpteJ ~
11
by tll!C Vnaud Statei Go'llerµ111!C!n,, ~
mo'4ll'. wlu~i!!e mu• Ille 1't ~ rvnning ordlrr,

'
'Tihe proceJurt for rep~ri•

~nd t()~ "II ~ ttlotot "~h!pc ia

fol11N111 ~

(1')1Th; s~~tlt :MiltQ(' Vthl~lie a ~lff~I ti!lln ~nlfiu~te fi;if' 11\ia
vehi~lie rr1uet: a aubmit~l.I ' • dl11t Civil Ool'.ltrol $t1o1.ti!on,
it.Ml ~11 copies of dUa fo11111 (Fa,8-l) wtij tfucn. 1111 prc~~d
(b) Two copin ol th&a J ~m, toacdler With •b¢ flcsJstr' tfou
~rtlflf: f,e, wilt l
npitJ 0 thll ~CU ~ fo~ hfa Ntr~lllM
\lllml 111i•ml , ~ d ii icnll(ed AllaeQlpJy Cent«. The chi~

rol'Y wiU tie, nt:iined ~

thll

Civil C.ontwl St11~U:m,

(c) 11hc evaouec wifJ be vc11 a11 idcmt6tl1ltiM tag which i,.e
will ._ ~ly ti!> d:. "•ri.iir appa;niua of the, )hptQlli
nbicll,

Cd\) Ob -a,rdvul t
" Alt/II ~
nQ!r the tva'1uee will:
d¢ll"•' ro th& "f>re11Unt,at:ln o~ the Peder;ll lte111..'t"Ye lliank
'
l~ ~ ~ b h/O Cbplll!• C>f tb SI fOlr.11 11 lbi l.cp..
, •~it:IP C'.-1:~ . - dw l&,. ao •be ••MlilE.

(t) The Npueaentative ~ abe ~&ml ll~ilc~e Sank 9f , 11n
fraol.'iiw..'0 win c:h k all nundnera on thir t'orm -.nd if foµnd
~be ~ci:t wilt cknow l~ rcQe:jpc 'Yf th1t mote.'~ 'llehi le
by ~Jgn.1111 one copy: of Wl\e f otm nd deliwri111 I• kl the
...,ai.:ult~

If h motor v11hid.! d~n~ in th.I• form i. ic.e. damaa'id. ozi dq&i~
u the ruu1e 0€ negfigm:e while I~ i. in the ~~ 01 Clllltocfy. of the
Un~lled Stat~, or any ~ncy l\c:t:in1 ior ~. ~' ~(l'C8' of ~ llruflit;t
Stua wi'll be W:ed tQ tah oappropria~ ctil!ll\ for ~he nc:Aa oi the
owner.

wi fl
f')1u;·

~4e

oM to th~ A'r:llt.Y' :tp Mor.:rd4!1M111
Th>l · m.otor 11'" :t 1. tlt!l.
n t 1l~.ip Ur11e it w11~ i;10.t bq undu
-the iM'tiNt. 1M
aoail)rol ~ ,....h.~ Jil' n1 u· · .. 1.i: i-;;;i .us f!t$tL br\ e~ no n .·q:ipra f.sale
biy com~i:itent, _.J." J~ nc~,i,-c ~4Jpre. ~ ~H:n- ra. in ..s11v., 1i"llr.. n1J'1 WHlll tne
r~:vr.tr f.! or ou;i:• Blo.rm P'lli1~·4' wh :nh Cl')tt,•
c~
·h•e.n;lacttc:>n .
t.i:o~ :you to QQnswrimahi 1'ht

coo: 1 UQQl!I o 1U:l.01rt•J oh
sUtuua.: O(I! l!Wi"tihQl';J,. t~

Yo~~s r~r1 ~~u~1 ,

l
~11~·· .. l

~

e

,,µ"

fred 0 . Bol4
AHJ:s1!11u1,t

MA~ge;r

· ·~'(_

t~~r.i ~ co l of !i.e-co.niiHiolli ilt,

$., __...,,...._.....,...,.._

~Appl•tM. ;:1. ''foluc..t,:Lon ·~ " ~ - - .. ,.. 'fii-~(J ..::_

A~Tai~e~t\~·11:-.~.-.~~.-...,..~"""'!~!4"'~-:-­
AX>'P~.tli 1$ial' , •.H¥J~~E".L:~~~~M:4~~

...

AJIO

-

_ _ ... ..,..,f-'1"•"1"\t'"_;.

) II

,.

:5 : ~

I

. •

.,

Ii

+ =!M

'

I

I

J

:~

1...1rucllont fo Owner
TQ ~ a¢~f~dl for tora~ by- chic ll'ni..-.d catu Otilrepmena.
JCiQr v1hli I,. Q'l~J• ~ isl ~ ru~r P~•
I

,,,

na

Cha

Pll')i..'141 ~ for ~"'~ ,~J ~forini " ,m or vl!ihitl• .. u fol~ '
(a.) The, ~~ ~1;Jit\Vf.Jlid~ ,Rlfp!a•11tri OcrtlAc~te lo~ We
vu:.hide m"'I$
111.il'un,i~(i?d ~t the ()jvU CbntrrPli
tic.in.
and ~ai~110f thIB fotm (111\.Q-3) i!till1t~ ba p1e~d.,
~b~ 'rwo 1:opir:a e>C hia Jonn. tor.ce~JI '1rilh the Ritgi~ra~ion
°"'~Ukare~ w"I tie ha.rtJe~l to tht1 eva<lu~ 'f or his ttkr)t on
U'1~ 1 arr~v;i,l a.t cbll deei!ir.iat~ Ailaembly Oen~r. T!w. thi•d

copy will be Nt/lifieJ at ~ Cl-di Oonhbl Sla.ticln. •

'. .

I

(~) Tbf JVQt\il~

...

wjJl ~ givini ari i4encf4aaoii)n ~C

•ll. de~, ~·-~·,,--"'

whlcle.

which

he

*

(d) On arrlva~ ~
J\lllJlhYJ OinJ.f,t tlw t'*'ac"* ~ill
di!liv'r to lhc repraent11aiill;c Qf che l'iedu.al 1':e6'rile &Qkl
ot I sen ~' ih41!' '!""6 OOpitel Of thJs fomt. tile bgi..
~~•ton c.ei1li8~. ad the. ~ eo ahe "~·
-1·

t

;

'

(e) ·I'M nipreaen~Uvc of die ~dier.il ll$rte
nk 9' Sara
Fraf)c[llCO wiU c.t\ec'4'. al~ 1').wn~n orti th1 (arm and if'lounlif '
to 1:Je (!t)n~ will adilnowle:dp ~lllti!" 06 ahe mQtor vth.fole
by aig;ilil~ one d>f/Y Pf ~~ fo1111 and 4'l~wrinr ,i t to die
e.'lllcu.tie.

,

,.

fl th, PMitoli v~hicl~ d~d in tbili fonn wbe, dia.~, or ~
as - rn~Jt of ""lig~ncr. whJJi: it Ja i~ die J>Olll!tllion or c~, ol clle
United &ILl:lf&, or ~11y ;i.gency acting fqii I~. ~'-" Omvc11 of< ~ U~
S'tatta will bft Wed tQ take appropria~ ~'1Wo for chc bcnde oi dw

l•P••l,t'o._ •f M•t•r V~hlcle

•

Tt-U ' lS 0 Oik'UFY th11Q lh1t UJ)der i• d ha.it naJ a.nJ undti!rs#anda 1h ll'llltfUC,
u.'°8 r:lfl obir •ev~ IWfl!:Of fti!uU~ die di11p1:>4UU.m of the htOtor •,urbldir: dl!llt=lli ~l on
II. l!1IPl'll n.e, , (to tie ttaahed h ~et! 11nd ls)A.:orporatcJ by nfit~ill'll!e herein If
W
hJ111

~"i;m~nt ~11 igMd) which *1111 1.mJeclllcneiJ hill! sigr11ti.l tonc~r1i1ntly h~i~h,

Sr.&id li111ttll.i~tuma lu:J

t"-* 00 eft.Q
1

0'Vlllt!le

llYf WCC/I. ~Ol'Jn .FR.B,l 1'" ~ll.d ~f. thi~

A~iemenc,

Tl\~ un~rafgh~ tli!11i.N11 Co dui~

ot

&tie

fod~!llljJ motQr wbidl! lll;c.oJdln~ ~

fodh oili ehie 1 llr:.-M: hereof, nil' reql.iat tb1t f1t1,J~r l Re !'vi
fl.t!cd Ag1rnt C'Jf tlle Un tied 11.1tn, to ct acc0(d!ngly, lf tib.
kctAtd f?p:a." to $ud &mk, in ll!i 1111 dill<
nccompll~hnl.C'nl oil ~ alcurm•l e hen
cmdi tt, itOpOlllllble Ol" n l'tta bit•, .11.td 81111 Jtt !l.ll~lk>rWd to mnkt uch oc;h.er dl.ilPiJt!hiltm
oM a11iirJ mi lit vehidle le d11:1tt1I ~ro~eit.

Ai Ull'n!l.tivit
&.nk. of 1n

~

•

F11l\n.A;*:Q,

1t

Md m1.>t1 , v11hld11 I.Ii d ltv41r~d tt> l!l~iGI ~Ill · t *11.e llQie ~Iii pf Che ~-~•d\, a.n
Ill is .i~11ud tli.l~ ni l' bLht'\( of ta11pp1)1.UbUlty naU atta • 0<>11 lul< 811.~~ ·f0f! any "lit tlf ®Us•
I Ii [p COM •1.:1ao11 wi.ch !lie hfl.niilb"i <>f aaid m.QtOr ~ehi k Oil didpoett{t)lfl l>l lht', pll(jj."E!~ll
~heNO .

'1'h.e unr.Lr.rsign~d fuct:lv.!r agre 1 upon dernrµv.1, 'o teimbur1e t~t Ft!derq t Reatrv~
6, iiJt c an Pru l'\CJJICQ, iacal g no of d1ie lJnit1td tatlj;S\ in full fc.>r all cl); rges wq
e •n • ini.:1,1ntd 111 conncdion wlth ~he d1Spo 1tion of saJd 111tutol( ve:l\Jd.,, ~nd r.1 uthOfi.,111~
1u l11Htr1JcCs 1114 B~nfc o del.'f~i.:f fl!Oll) th• prQ;.:e~ of die ~le c.>f anfd lll'lt(I( vii~i4=1ie
i..ny qf uiihi '1 ti/lea i a~~r«L
, • '
/J~r
,;J ~· t..,-._
VJ.
V""' \"~
'·>o
i..,.,.,
ry
<hy of. ...,.... , .. -· ...+... "' 19'42,
~·-~ - . hi E 111 uteq a~......

--t-(ff~~ ~
---.--.r'-·- __
FtLmily No. _

··~

..

o lo

t'

Ort

Cl

D

~ : ~ bl!l

,Lio l'\!;;i
l

t;~1 v...~1 ~e

O ·nor o ·

_.9h\,,, 51~ l-- ,~,_..;) '1 l

t' Veb·t cle

'.l'y
11• E:J1ri,
"L ·'(;\EJ

'.11!1 k

~u..

l1

he

Treik

c•

~

l r.:i

1 1~

~

u·l.,'l' delLv 're
A.J. nt ot' tbl6'

. .h

__..,....,

.:.l. ••r ..Ltl · I'
,~ne ,.~ r 1bet'
'·

ull.

u ow 'l'l~~

rne rec~ip
orn e .
d Livery at tbe car t . r

d Illy: .:;tJ Ld 'bank
h ... re.i n~

3.... n
hcrtiby

r..J

t the

time tboy took

r:i'. •.:;. 1..i.c. ~ rs1,.,.n
-e. b:,· re .ri'e t,1 n·~
10
" e1t1 tledi .o .re "'\ti."f.l
t~ie 1toV'e ·1e~c.ril)ed no o.t· ve iole , in c r'1r~ O'l ~.Lt" . t.· a'o~1ve
ln$t uctlti s or ~e Hl£1,"erod J~4ner flO.d 'ie eb./ ccl'i:~O~i.tediCf.l .11recc p, o:fi'
Ute el.LvtJr•y of ~ .c.h nor~ r 'V'Eihtqie .

" '

(D t,e')
9

::r: :·a(4.. 4t ~
'(

MOIO

~-

.......... 0.....

AJdrca~

IGllTIATION fOIM

1~·- .~
:!Y
.,

.•

(J ...... ,_, - • ..•

~

N!Unll&

YIHtCU

._..........,._ _....,.,,, .........

Ownq 4il dlfftriena) __, .•-.......

'

Addrt,.

&...pl Owlwr- .,._ -- - -- ~

r.

.

~
~-r
Millie of Vehli,;111 _.,...~--A~

LW..

umbef

-"T'" '/_

...,.,_,....._ ...,. ...

__,._
..

I

-.
jl ·u I

Ill(
I

t

'

' I

I

j

I

,,., ,

11~

I '

I

!¥

I

1; :

I

I

i=:r;=::e

)

Thi; AlOtor v~de dlta~ ~1 lb._ ,#ocm it de_.~~ .~ ~1- f~ a.~ 0...11: C>f &n 'fnin~llict1, ll!I ffacal A•n~
of
Un eitd; Sta.W~ ac the 11')1~ .risk of 1a. ~•Iliad. •c· r,I ~ iJllw Pe la..., .:it raponaibillty lhaU be uumed
by die Fcc:leral kt,11ene Bank: of San 'Pn.o.c:l.tco f~ ~~y
or om•n in connec~hl wit lt.t diitpo10lpr). It ~ unJeJM~
•.
1
I 'J
!
I
I
[
that no ~Qe& wib be .,,~ · on ~ ,P~ppt11ty, r.w "

*

1

"

'f ,

u

,, ,

- _.......... - ... ~----···_.,....__.i.--t
Rtpmm~ing

---- -

f./t1t P'c1¥r11l Re.,.,,,, B1.11iJt oJ .$in PrantJi.sc,,..

Fi'Klil·,Agme of ch.e Unl11d Stater.

.

l•tr•ctle111 to Owner
.
To tic ac1>o:pl:Al?d foii 1~p by abe Unit:eJ
ti. ,iM lfOllb ~g Qr~,.

BIG~ vcJ',li;li: Ill~

llil.ta Opv~r~o11, ~

1~r vr,Atd~

..)

s~- ~ ~)11 Y•hidie Rifii(ltrJ~Um Certill<:at~ ~ ~ill
11111b.foLe IUU~ ~ ·•Ubfl'i.ifk1:J, a.t ch~ Civi~ Cont.ir11'. s~lltion,
rid
co~ o tllliii
(flUl-J) will then be pn
~

'°""

m.u

(b),

ii M i~&i

IJllQ <;Pp 111
thU, omi1 o~the~ with Ube ~gialira.tit n
~rtUka.ce, w U ~ fouuJieJ to die va.r.:ue1t for hW 11ttto~!o111
1Jocil ru;riiv11l ~ thr deslg1111ted ~mblr Ctt.d'o11t1. ~ third
¢bpy wllJ be ttt11irii:d at dMi! OivlJ! Oootrolt c.ll.foo,

(c) Th!t ev· ~~ 'Will be r,ilvlln ~n l<Jen~if,I :
•i1 which hie
Wlli lllc #Cru.rdy Wl at.,·llDr.a'iof ·~ '11: U. ·~

~-.

(d.) On att(vaJ, IU dlis
•Olmter Cbt evacuq wiJ1
d!!li'vl'r to c~ 1epr1tllalll&Uvt; of tfoi,it fede(a.). kffRrVC Aw~
ul &ab
~
hwo capilt& l!>f 1hJe1fdmi. Ihle
·1

*'-

muW.. ClertUicr~ aid ·•~ 1tJ1 to the ..did..
. ~11
~ ...._
'
' { '»
(•J '111e ~epresent1ulve of 1he P~ Re1ervc •nk of ~ni ,
1
Fra.MU!ro witl du~d: alJ n\1111bcr1 of) th~ foflb and ~I fwnd
to he ci.mreo~ will ~knowledge rtodplJ of thie •a; Vlehidc
by tig~1in1t ane c.t>py of the f Qro ai. d ditliwilfnf jt to ~lie

e'VIMllU«4<
'f

'°"·

U Ille m~o. vrhlde du:.rihe.d 4fi dlia form. la
damap, o, di!atir~
u the ~It 1>f ri.cglitittnc• while jt ia .in cht po811'.111ion OI' c~ of d'le
Ur~ttd te411 o" anyi lll,llnq ~~"~ fq( j~ .. 'M ~)~f the U~~.
tac.-.. will be We.d t.o cab pproprfa.te ~ion roe tfie kne'~ ot the
owner.

.. .... ...
,

•

0 CER.'TlfV tba~ tile unde•-'1ned baa.t4Clld ~ li~'lretiancf'it die i1111tt1.11:·
~

WCCJ\
lbW

e~ ~ hu10 Ng\U'dina' •tilt ~t; Pft. of ~ mo~ trehid~ dtrkl!lbe\:l on
f!)ljlJl Mi 3, £au ·t.i. anach.!d "4e.rie10 t11id lni;Olipt1r11~~ b,y ~fe~rl~i? h.~11vn ' E

I -~• it illill.d) w~ ·~ undml•nltd

bail ajjrwld: ~~q,ka\~ly ,tl.c1111:~~1),

SlliJ i~•~-~~"' 1&nd ~ l1P this flri'•r"" of \\'CC.Ai '°'M P~S.. ), ,.d 11 ~an' ~ t1)lll
1

I'

The

uodttdi~ c)qir1t!I bll diijlbee oB

on IJ)i

,1

i\

tihe it.f~111~id ~u 'lt~hiclie a..~olltih11d U(!)

hereof, at1dllt!ttNtbt bbtt 'Wdleti~l Re~M
'Bi.n~ 1Jf "'" llmn~o. aa F~cal J\g111l'lt of a~ tll'lited Stu.aes1 to 1.1~ act:ordingly. If ehe
•1 oinpliltl\~"' <Ii ·Jhe ialtttJllllivie hem~ !leki.'ttd ppea.AI w. ~ Bn.,nlt, ini ltlli le di•·
llfit'il ti\ iJ!t~hi. dl1 ~ ftuil!il~j lllaid Bll.nk1 i11 ullhl'.lri~ed to n1 ,lte 1Jch li>~h.er di po,1itfon
M ~!Ud' moior ve~ld.1 , ~ ditema pro¢f.

Ailte~t'l~tivtt No,

• fordi

~veil""

I

~~~d 1qnco1 whicle. .i/t d~l,l'lltr«I to •W' &n~ ~.1~ Pllll Jlli1' .~ 1 · 1~nl!J~i;!. 1u}lll1,·

'ir, Li t11:~~ ~~c n~ tlli~Uity o~ r~i.ulbtU~y 11haU · ~ to~ 'BelnJt. fi!li' ~y IAA'.I* ~ 1.J..i..r
11too ~11 cono\~.::tfon wi~b thie baodli~a of ~id' 11iq11Qr whiftlc! dt dta~oo I/If' tihlb ,p~(ds
t~f.

Tllit dlllclel'l!ltnN fu~hcr agrees. upon d-im11nd1 fo nlmbur~ the ~~,d l\UflfV
.Bo1ink: Qf Si n Franol1co, 'f1111cµl Agent Qf Cite U~ti~ Se;&t.t!•, iulL for ~L cbi!J~ itnd
i.iJQixinljejt incu11ted in ronm~clliim wf ph o'he Wa~(lilinioo oP Jd 1not~1,r veh!i:lit, iJ.nd au~l\011ue11
Md ttlSt..11\JC~ 1$1.iJ B11.11~ ~p iki,:lµ t from tih~ pro.,"eeds of c~ $ii.I~ Qf &~id Jll,()Q~lll wbii;).e
0,0Y of.s14cp. expcn11ea ino,1rirccl,

w

'·'

'aN DIFllNSI\ C0MMAN0

.........

TJME filVlli

JN~

1

.

I)

CONT OL ADM

lON

('~

-UQl ONS JO

ltf~~RDING DISPOSI

ION

v~u ES
0 • MOTO

*

W\ai riop ~e Pll~t,idl •o. _. 1~&11 llOf.Qi 11el\ia;lt• tp •Cl;llli!~'Po '*~
Nl\l ~1-1\fanc11 wha*"t\11111 \.~- be :-.i-n c.h~t ~'!!aA,:_. w bu: rr.1Jll.blt:d ~ ~11._ f ~u•1& lll!ll*
to ~vie cb a~lllf 'tL'dlklCll 1JoW ~~d II~ d'le~ r19~~tllld fQf lbe4, mt~ '!Ill
fl(jlli.1J¢ca

1

1

..

':l;'l\~ ~niti:llii ijl!.1~1$1 t\Ji,n')( .. 111'1~1\ii,l.i, in ~ diili ...il<l~1 ~ P~Jll~- IJll!l~ VI t,;ll!il

fto111< 4\VJli;IJl'(ISj

frfo,r to 11141i;a11ci1a11, .mot.oil "•hl~lit~ Jnfll)'

by the

lllW:l'ljl'

be ~. ~q, ~ o•~ dJ11p~d of
pri~~ljl;; ~·C~J.1• iio~e~om1el\ild i..c.lri11~n~• l.')t 1&1111ilttu)Ce.
cr-,.atcr

'tl\e q~hur 11lfte1n~ve• j>r114en~1rl ~ ~h• lll!IW\l~C w~p owna • .motor

v!lhMc ~~· •• lo11Ptllr

itlf411,11i.ui,.. r. 110 ~11byo1 Ji1, "10•0, "·~111111· ro r•~•-•l l'•\le~,.. J~Jllli
Qf 611n1flu1101M;o. _, l\'LiQaf
l)i th• Uoitcd 1•14. fpn il!'A!t•1111 ~111<
~"'•'' ~~1111 wlllflou~ h1•11••1l1;!1· whlcil~ ~t 11i1Jit \'\lil4- U. •P•~ 1"~~1111, lli!
4•! • " ~·~ (O. ~f!l.~I~ ('..i!l'\t.lfa 01 ocher d..._,,alll!d pladl1.) lllld
-.iUlt ot IUj;C~ fie of I. cha111M1••11 •hlcb wQ' mbjcitr 11:1~~ ?tlili:lt• to
• .,.or~ or hi"' '•Plli dettrw~

.i\-n•

... "~ifUfli111 a: To Dll., ~j~ mor.ot Vll~idc for 11111*
Scabc* on die folloll\ff111 time

Pt)atCHASll OP MOTOR Vitfla.ES B~ TH11
ONITl!O STA'tES

~!Ill riQ equl~ll.

will M• b11 »e~11i•d by 11)e 11~dlim. oi lhl! 111ot'or ~~1i1~1e.

Iii. !f 11t~ •~41111~-i

•11 ~- i,&11~ 1111111~t i '"'• "'11~1J1 11c~litJl~1 h• 111 ""c'

l" . •~it',11m 1i:1 th• f0111aqln1, J!hl~•111• •1111 ownerH!Up Clirtilfo~lld. ~'11lv

cnii!llniU4,

DliflNlllOtf& ANQ CONDI ONS

t61 1Jnlttd

1'hl'I ~O'Cl~ 'lllhldu will he1 fpr~ia11~ by 'Will di~fnrtrul!tCIJ ~Pjltibo11
and , i11 le~ di~cretion aind ije l~• nptlon, tb1 "'my 111a)t b1Jy fh111 t!Jfltor
vehicle at &he apprala11d1 l>r.itle 'l\lklc;hi 11'1~11 not, hr>wtl!tlf, l'iri;~lld ~r Blue
BoCJlil w-hr.1le1111lm •illue li:i. dxe lqc,tlity w~elflll Glie p4rd!.~ i• c1.1n~10aU11~.d.

H:&Al!Jlll!

JA; l/1dud ,...,.. ~~ 011 all1U1'"••<1laJ. lq. •ll~h. n i11M11p1111t
ah~ p ~~c of •Y 111~4 IN ~ r p~ re~•1•ure, aa pro11 dtrd b,y 1~w1

1• •

Ct)

cl\llJi ~ ~P•lila.d ~· to tha~ th•

,..,,, ·~ 10

lndud.ad in bl\e tum "1110~1lr' v1.1IUdc'' are th1 foll1>~l111 :

l . Bt1111en11•~ c~r•, ~·he and n\t1dlum. Huiav!f lllMlflilll' c1r1 111 ord~i·
~~nln wl•h~n Ill& purdh1111r.bl11 ~~~llP'll :l lllltt ~\l cllu!~ d
''m dh1m '' ,
u ahi: AJlfl'JI I~ noD a1J~llol'i•d to purcllaiie 111y "hll~~y'' Mlllillngar Gll~lf.

t(l

1. Mocorcy~l ~••
l . 811• and l~UGlii o -.ll tyi>a, lndudl111 pl1:k.•up al1d 1i111l~ ry

1

A. If 1hc ,,141411la• u Nc.JT i1u If.gal ~w111n of lhd t11ot111 •JGla~l.r.
In orde~ to1arrange for ~ an.I~ en th11 Army, h11 muse preffctlll tr:i the l!cd\.
or:al Re&11IN1t B~nlt oe San PnanaiaCQ u ,l!{ad~ A11cnt of ~e \J,.Jt~d
Smc~', ab t~• OM! CA>otrol So~11jpn, o~ 1uah other pl~r:• 1 m~y bl1
diriecterl, tlle fi;ilh:iwlnr :
~' Rc~fo~otion, cmrt!6c•te, d'1)ly ~~wforamd,

i , The ap:ir ~c11e on 'thp rrnr1e htr~pf, 4ul} fgn,d an4 .Jltrn~8lld.
) , Such ~her audwnlc;id.:in attdi a11111~ancc 1'11 'may be requlred b)l
tha P.edjllral1 Rpcr11~ B11nk of San Pnndtco, 1111 Plllil.. a111• Cif die
Unic.d State1 1

In ca;te che n1u:uae l• not he h1qwl ownu, It ,mt1ac b de~rly under·
•t..ood ~hat. If thit ln~~l>t<d'nw 11llin1ti 1hre 11111)~9~ voehldltl it 'qual q, or

ti!UQh; ~nd Ci!aµtor11 I 1dudlns; ~emlrt~µJi. !lr1&'110o,

It It not It1cendad to In dude wlchln ell• t111JQ "'111owr y1huilll! '' bboau
111li•prnpallird nLoto~ vehli;le• 1uice1·J 011 ly for fan11 o:a>11nllon,

In 1h11 ncn• lh~c clii 1a111 of 11y ~llillt M~!cile t. nae compl~tAii! qr
ilP~•r~ 11~1c f·~~mll!, mhe P~der11l Re~•uv11 &nit of Sian Fr11n~flitct> ~s J!i•c:al
Aillfle of tka Wl)/tMd State", Cina for and ~ Qlillt ol ahe e1111q11u,
re.111·'1111 clle rigbe co •tdre au~h nlotf.11 1111/ii~Jir;
the o~nitr'• rialr, aa
;il\p11t 101 forth, o~ to IP~lcc such othu diirpQttltiolt
9!.IQh .mo~ ve~liQI"
wi may, In it• llOI• dl1C.11etloa. ,ppe111 to be j ••~ and ~r;juie11bl~. ini:h1~ln11'
ah11 n11~c tu Pf!rml~ 1h11 1111 ~ ow110 of •uch mpl.,.. nhjele to •JLIU lllM

•t

or

l~lfal rttcoun• for rePOllll!Nfoa or othlrnria.

h Is i.nt11ndcd that the llbOVll. P~"tdun Of pro<Vl/h 11 felllliblit Jn 11n~
t1t protcctll'lg the lhteirlllta of i\llll~llilt: ln •h•ll" n1otor ·n hil:lu, 111ithf11.1t
P~•illdJ~e .to tilt lhlair•.._• of orh.o 1hmln, nd thQ~ wi.l~ ttf"1 an •Qui'
~ul!il~ dl1tot!Dlj)n. o(J such PfW•ufy.

'

KIS .lS TO CEl.11PY that thit undetall~•d

read and updtt•andf. the i~d·
Ill' du:: 1tversij b~tltQ ~llTiJing ~ 4Jii~t~n 04 Uie DlOJ0r tnbfdB! db!ribed <m

l[t

tw ~

tt4.;fiid her"f:tl 'Wad1! llll'·Jl6ntild h tit •~1:1@ ~A II.
¢~1~ Agr~~n~ is sll!lll1Jd) wl\wh dill ubdtr~lf~ltd itir •itill~iJ ~cu.tire~~ ~tie!llllt~·.
WCO

f'9n11 FR 1-3,

, 1µ<l t1 "~Jui;;~il>Oa and thollt!!

1

~e ~1tr1 ut · ~ .lt()l!i .Q.,e,3 ai. , -~ Qf ·uJ-ii.

I

A1~em11n~1

'l'&!!i u1~~rdg~~ <L?s :lrftll to f.11~ o~
loseatd ril!lltOr' veh( ~ ~~~In~ t(1•
n t(v ~Iii- '
~ Ftirth on ' ~ve E! l1'ttc\ , a ~ ~~ the r•.,.~ R11:~~­
.0 n1 · of an Pr:ini: ~h. ~ :Fisc<1il .Ai!J ~ o ht United $c:ate,11~ ~ ce uc:cl'll'di.rl&ly. Jf rhc
i::i:dn1pf~hm111nJ 11Jf the · ltei'lfl'-~ l'ltt
"Jl~cfCd ap'flllt ~ •
Baa.ii., &a ·~ • •
re~l~th ln~po1111lbhr ~r n c li't4 t~le, said nk' 111 uthoi;tl~~(ii (Q Ill~ 1•1cl\ Cll~r ~;J~tinn ,

Al~e

, r.lf

aa14 •n®.)I Ii' h.l1Jli!'

,ldl,.,.
Ollell!' vtJl!Jclt P, d~pial&n ~f ~ ~~

nhi a~ · tbe ~I,
$J\ie t1Ddl!~ ...
l\111H a.t11\~1• ".aJ4 ._,_Ill fCJl't ll •~· ~· 11>t Mill~ "
I

I

I!~

u1\Ji>1 del)1 dl,
~~· 9ti , S~n. Ft1~nds o, ltis· Ag~n~ of tfie tJnl
ll'.~Ui!llt~ ini.;uu~ in CCl!lf\jlCt ll~ With the diJil'.J~iCia>n
~--d iim~m '~ •liild lfa.~k, to . ~~ f ro1n 1hi ptoc~ ~
1,

~,I ' '"''"'•

I

~Iii< rieinihuD/le *~ fl~~al l\wnr
St?.te!S, '" luU I~ ,.11 ~g~ ;a~
said llllC~Cllt vE.-hid~ ~nr.J: lt~thorl~a.
Ii> '~ "1k of aaiid mip~qr 1111\fffft

-T'l~ . . . . . . . .9 8 -~YotD

. .nmfil~cw

~

pao

MIS -

-96 , (i.t ~ - -:,~

-*

-

f

~~-~
·.....;~~--flJ...-..~~~~.u.~~~=:...t~

Gert, r

'i tilf'l\I

P. , l '&4.-. •

1~~t

ii)

'/UIS l~~I

e oe

n"'

e ' m on.r 1eH r

J.D or yen~· 19..~~
, d n1!.
I c;:l WJ!~ • fJ • rl ~ 11;1. Y bfl I 1,.0iu~ p;li [19

k1~

I

I

t~
~it

'.l;b.e:zle :fl~ ~,o.elhl'ld ,, r

rGU't lllrr.l•r iin 11w a.moulil.t d'

•h• motor ve)llol~

Q}\8"¥'. ~lo.

)II

o

tbi~

tr a ·t

1

MJ'fll.# .fl t1001".-rd:e.tlo1

t

wtu1

1~

~ne p· lw ~1 •1J' 1 Li~ • h s
ee11 b,J 1:1 ~ u •tQ!J,
ll<J lll. p&1,e'\~ . t :i':l J~;.11~ ...,.:-t ~·P ~re1 E:H,, 1 in l" ~..ii•1\

me-1!1' b·;r
oond1tuno

Q 11 t.l. ~ tt1i.nl o ~ b~ 1·1 r~ v

1tH:~tllld OlU' 1ntthor.i.t1

Jl!'l¥abb
_'p.i.ardiM.8•

elJQ.f~bed ~~r.i116',

Th1.s motor v111b~ o l.a 11ws o.L
"Witbi thi111 1:n.s,h ".ic t l•lJ'I
~ von. o l 9 "t
'ill? ~0nt

WP'

. . . .,.,M•ll _,"' ~s;,i~t;i'fii'the

tr qrn yo

pl

t· :i ~

•tJ?p1

under
l~le

.no w1rth 'tile
ur li'ot'm r!B · wti.loh on.no 00Ji1.1 llrnme 11e 1lht o 'bJ.•~n:.•u:t~t ·ion.
~

of"

Yo~rs v~ ~1 ~~uly,

)i'l!ed. q. 'f lol.d
t nt MelUltger

A•si

TO A.t .. -~,..............

.Bl. I'
L
A.1')1')l'

; cl)d
i '

d

......

OIM

"'"-"1'f':'r"•'"'

--

........-.----..,..... .
I!'

I

,i

=

_..

·~-

•

I '

~

.. ·-..i-u. .

JJ.,. •. _ ....

I

h

S~r&n~•l<l!'e ctf Own~i '.
ill

,, f

I

'

.

~'/&.;'',~~~,...,,. {i~'.l~" _:;.:!,,_,,,_,

__

I

.....,,

,.~-~~-

...

..•.......___......_ -· _ ....-1........._..,_.._1,_............,_..,,,...""""-'"

-·~-··

1\eptit•«tttiiil th•· 1'1tdrrdl l~.t$mtlf &.&-.~ qf Sd~ Fui.~o.

Pui:1al Ag•nt of, cite liJ'!Ji•~d Se"''~·

-···~....... ~ ':"':".."i'

-· - ·

I

-·-~.._"~""r'~-~--~

ln•truc"'°"• IO Owner
To be c: .P ~t

011 ~11at

by d\it Uni~ &aa. 00111~t11111Di11Rll~

~ ~hkfi!I -.~ h la ~

01111lirig

order.

lhit pr®11~!Jrt 19' ~•iii)ii J.M $ti)riiJia

11\® f v~huile

.ia ~

fofi

WIJ :

,:;ii~ fo, this
( ) TIW4 S~al!C ~~CJ~ V,ej\j1Jlie ~IP!lltatjon, CHtitl
rol IStatkm,
CQnn
Civil
the
vehi111d hllll¢ be 1.ib~~rd t
~ ~.di
~
~
"f'llli
l)
llJ)d lhqat Cl:lpjtr.K oE •hill fq.-.m ('f

(b) Twr> c,'li>piit• of
Ce~•lficute, fll'

to~r wbih Ii~ R1gi~1 dun
tD th!O evlr.t;IJR' for &i.e .ret1t~1~flj)n
ehird
th~ dUllgn1Utd 1\11~11,~ly (l.tnl!ec. 1'1t

&hie foim,
t- hn~eiil

until! urlval a.u
~Y will ~ ~lil· 04td

,. Jhf!.

(li\iil' <'..pn•~l Saa•lpn.

ei.c whlcb 11&
.. ~
411
....
.,...
,
.
•11- _

C<) Th111 1v;u:11¢~ will ~ liven. ~'' idlen~-:r,atioo

YriJJi • .~ . IP
vehiclir.

r }Iii pac~-• will
(d) ~' a.rrival '' A ~~ Go*
al -..qy~e Jklnl
fledu
ctie
o(
'~dv"
dellv111, lo ohe r¢prt:111itl
fOf/ift, tt.· l~lk
ahi11
1:it
•
@Jpite
qt San 'r;a~ tbti two
.
ttation Ccrti~ a.id dll kc,• • Ulf ,~

I

(~)

,,

l'~dleri~J ~ve.

lonli o( Sa.n

Jll!p"-llllnbittil'Ve. of h
'ani:I jf ~ound'
Pr.i..Mi1JOO .nu check al.I ollll)J;ien on il'bt tolm
Jhe: !Mtx!t <vehicle
to be i;:orrt.ct wiU 11dtno~ edp mrip t of
II to •Ni'
by !Ugnilli Oil.It' QPY' QI ehe form •lld "-livcrir1!f

The

~11Jlc;1uec.

'•
lblll, dUlH'd; Qi! ~
If di. motor v111'ide ~ribed' in ·ihia form ia
e>r c~ ot dW
a. the mul• of tlqCUiti'nCC while ii u in the ~1011~pf dit "1ni~
()~
United St~tes, or ~"i~ a.i«ll~Y ~ciln& fa.' le. tbcn fa t'fle henda ol d..
$tat a1will tici ~ ~o take pproprWit actio
O'illint,.
I

,

~··AAAt·........

tANAA•
#*~****~A•A46·A·~*"t·~~A

'l'HI {$ 1'(> ~fiJl . lfY th~e the Ut~11i1D1(()1 h;~ ru ~nd ~nde:rstanp!I tbe ,iM~~l,I~·
the' iruritol vi:bklli clt.!11erl~d on
t;MI Ifie llll;V'i!t'Sl!I hit 1';!0, te!fd.t~illltt tibit dldpbllit!M
WCCJ\ 'form ' ""~' ~to bl¢ 1Ltt;lo~d lltt11eto ti:~ mcur~ita,1111~ b)l' rifeirerlte here'it I~
1
.:tiiiJ ~14illll~P« i11 ·g11 u) wbl.:~ 'th,i: 1Jfld1ifl!t~d hn{•111itlll l!lMlilfrll! Gly b~~iM(

oe

tit' •

tJ1u)lltt

~~11~ ~1\4 llb~ t.~l'll rbit r~ tf~ ~f

WCCJ\ f\'.tXJi'. :trkB~ 3 ~tt'a l'lln oE tbili
'

AgJ:'ll!~Cll..

ii'

undttt [ 'i~t dl?sla~ ~ i;ii:lpoae of tibe itfoi!ellitld moto~ \te~kle ai::dl>trdin• Uli
',_ ~, fok'th on ehe ti:Vltta hiil~¢b6, 1 nd Kli\UW' th!fi 11't!d~t~~ llt!trvt
o.
·a~ h 1111d;.i o,. ;u1 Fis/Jal gun~ of Jhe UnltJd Se;itea, to ct a11;c1i> vdir)tl!;in ~~ d1e
B1mll\
1:c m.Jll)iiln'nen~ ofl llhl! ale~ma~t~ ~111!1'~ .eliei.;bed iipp111n io '1.Ilii B!a.nk1 111 iQ ~le da.~ ·
ln1~t:ll.illto11.: or nqt fit111UtJl11~ sal~ 8alU\ fa ~:4li.ho~i4eq to inaike llWh,lil*i!l,r ~,ll<?1;5ttion
er 1,;
.~( ~'4 \l:l9~t v1thlJEi a.. it d~11,n11 ~fO.f14?11.
1
i\lL t

lti.'1111

a-'

"J ~rl~IJL' ...~~if I~. i!ll 1 ~1t1li'l~t~d ~o id am:rli,,. tib ~· 'Iii.I&\ aif the> ~~wilt4\f
n:1t.J.,11h Jl"-1 U1~b hP:y Qf r~_poijtt bili~y $h~f~, tt!lltll te1 ~4!0 'htrk to~ llfi''1:~11;1 o, «in.iii'
,t
Ill~ 1 ·onf)ll¢1l!Qp wi~h. ~~ handfq qf M4W tt11~tilllr vtb~lt ~~ ~pjil8itic;ln 'o* ti'.- 'prixt~~dl!·
1

then I,

, ,, ~

''

ii

I'

\!ll'l4i!r.ifgrjtd tlJlrehii: a.greea, 1,1.pon; d~ma1.nl, ~ re~bu.r., ~he Ftdr.ril!.I ll.clffl/e
~KU lll~!il
.iwl
.a~~ik ~f Sain frwc ~P. ' 'jlllfll Ager1ti of the l!J.ol~ Sta~.
''

'""ail

w

1

in urrlf4 lri com1~i:;~'o11 'wit1h t.he dis(l'Q~itton of all.id moucir vithlcle, a.nd 11.uthorfau 1
eJC.pe
.J.nd i()lil~n 1;t til!U ~·in ,co,,d '11-11!'~ i110m the ~r•.icie~Ja of dvf a111l~1 Pi .-ii.i~ IJWCQi: v~IUI~,
' I. '
,
))
~ fa~UJifitQ1
IJlnyt

d/:'!' ~ ?
f 0 ::twt
""-.;.d~if of.....t. ~--~:::!:. ·~'~- 1 W4'.1,

re-:." l'.:C~...,..tllla.r;:i
I

1·

.

·'

'I

-~::-Ji,¥~.£ ~·4#1.
l!runily No,_ (

.

3_

I

'W lll'IMI

N$1RJOC Of\IS Q VAOU ES
E6A~DING DISfOSl1lON OF ._.otott "EHICl

•

s

fv~~ WiJli l'lQ!I
smtmiu:ed Q taltie &hitir Pl~ -viril.(i.1l~ ~c1tpt~n wnt1U'1
Noi aaiiu.aru:11 w~i..vu
fP·"~n hu~ vl'11:u t•
ll~kd o!tt ll3lf fu111.1tl ~ ~
C9 b4.~ the uioC:Qt 1i1fthlcl111 now ~ried .,
q11 r~~~""d i~t ~ :f,nl!li'ViQIJl u..wi.

"ru, ·

, ,T h, '' nl~ $~CitaJ ~~ WI .1.u~Wid1 ~ U1111lll~~iQq, ~ 5'•.u~q~ KJl.P~t:IJ! 11ebl~1t

f~ 11Vlil.1Uclll.

P~ ~
l>y U;le PWJltt

lllY

~I~ JD!Jtot ;yichk;I~ ~)r

r vi~y~ wi~h.ouC rio~unqn-~

~.rd, llOIP.

Qlt

odvil!W·Wl dui~d of

Ii $f,1£enji1µ::~ r ~~611.
~IWtf ~ llh• llli'P•al~d value ~ •h•• l4!1 t1v1111u•• be ,., •q1.ll•J,
1111' ~" •ll ~- U;,,11~4" 111•4,1 lil1il~ Ile liUt).116($~1111.j . 111 u hi 1111 ~••e~
lhl-'1 lit1~' l)f apy '!tcdl~~r IU 111ptlllll•~ 1111 '1tlJ11(1tu1<1, .. pro,.1i1111d i.~ la•,
•UJ n.., lie e.&.111.d l>:tiehi •1Jltlod 11 -it ~~ 111u1!411r 111hjj!).r,
I(•

'rile Cl4J\;:r idccraalivc• prlj•~~ llo tb1 na!)U.. ..~o ~Wll•

~·

'ileJIJ11l1t ... ~· '~~

~-

A~ir- 'I>. 'Pl,) ~11li_. lijji )aqOO, ~ tN11l•il'~lll ....nct ....
l!lilsli~ ~raft lff ~l~~~I ..llllJ!• .... ,.,._..,.,~ ·~ ,

Sjll) ,,.!lllillCllJI •

~.~,·· na, •I~'~·•• . w~ ~ .Wf; "* ~·,~·••, ~

~ Ofil"' IPM (el ~~ Ciln!qj l>I' .,... ~ • •, !PIA
Iii~ o• 111ci1,.ij1 ba of • llhuu:-., 'l'hlch will eiaalllll!C 1111)1111' wlUalu l!IJi
a mMI O~ 11~~ ,_piq d~Ndao. •

Al,"'11!11rW• J. To oler hill ...._, ~lliidl fill •II tq ah~ \lnl~d
St.11t11 on di• fullPW~I bu11:
'

1~ 1Dilt011 v1th!o:l1 wlJ~ be ·~~I by two dil

•••'""d •al•ralati~

and', in l~ ~"'1tcaip11 4nd ac ~~ op~i tht ~1nl lli~l'I buy 1h!ll' rputQ"
v11blcl11 a& 1~1 ~ppri!J1111\t 11rlcc. ll'~i!lll> ~~ l!Q~. h11..ie11.,, ••~ccd ~h,a Plu•
took ~h1,1liu~l1 v.J11c In thf loei~PJ whMr, ill•' t11rah~ I. C'!PA11llli!Dl1~1d .

PUJl.CH~ OP MOTOI. VI~, 8¥ l:Hll

UNJTIID S'IAl1Es

•tll•

lank of San ffr•ndtcio, ,, PlRc:al .l\ttilD ~· t.!111 Unltrd
Slllte11 at cha C'ilviL C41ntrol Scat!o11, cir 1ui:h Qthcr plilili aa 11u~y bt

.,.. aeiltl'VI

~h•

foll'11111lttc r

l. -n11•r c•11111 lit1h• ll!>d 111•dlu10, Hea'l!y PllllllJllH Cl.I~ b 011du
ti> ~01nt withl~ tha pu,~hl'.ftlll• 11111,..llPty !!hi.le~ ~u cl3111111d lie ' 1tlle~j\&lJI",
u ~- J\,r111j Ml DO« u~h()ri~d 'to pl&rqhak ally "~ta'V)l" , ....Pl#~ PJn•
1. ~~toraylil~•.
a. BtllNMa aqd tfll.Olta I ll!l oyp••, lndudi1111 picl~ue
'eu~k~r a11d mH;~ur-1, inoludin1 111111\ilt.ruulli 1,..~.

and dill.very

~'11o11op.illcd

1o~oc veluql1t11 ult~d only for farlfl opv.Pm~IOl.I .

fn chit eve"~ chat ihc •q.le Qf ao~ mqip~ vehidc i. no' c:ompleJcd, o~
~P'P~ll,li not fltr111 blc, t h• Prde1 ,U eservc Ba nit o( San ~ranQf1eo, ii~ H ai:al
ht111ic o~ th1 l,Jr11~ed Stahl•, 1cth11 for ariiJ -. aaenc ol d1i4 ev11111.11&e,
rial\.: IP atqrc 1ui;:b ll}o< r v~b!11l1t :.t '1111 own~c·s rlall'. a~
abf>v11 fllll lo,~11 , o., ~ lnak tu,;:h t1ph11~ dhfQ•l~on •>I •lli::h mot~!/ liuhl11I•
H 11111.JI\ Ill I~ llOllU di cr!litii1111 1 ~Ptl~fi W 1.\1! j11~ and ~q11j1~p(11. irldudfl)8
11\41 rl~~t to pe~mie ch~, l,1(111 o•nu, qf auch mo~or vilhiclt1i try caltrr biN
le110 e~uU~ll& fo~ rtpll!lll!!lloai o r Ol:he(Wlae.
111C4irv11a .~,.

t. ll,•cl•d~~bn 'l\e~li'car•, duly: citd11r-.d,
il, ''rh1 11d•-..nt dn dut 1'ctver1e ll!llmccil', duly 1f(ned 111d 111ltno•td,
3, 11cl\ oehd 1uo'1Qr.l~111tio11 and lll8Ur&l1e, u IU~J ~ cl!qui,~lf by
tbc ~dual Lwr-11 lS.,1i of' 5a11 J!nn1=~. aa
UPltd llra~1

llllellidcd tn tlic tel01 ''mo~ 'V11~ifl11" lire 11.1~ foU0111in11

la 11 11bt ny,undicd eq ln~llid~ wlt~lrl lhe l•~m " 'inoco~ vchkJ.,'' tho!!'

A. l' 111• •villl14•• i. NOT clt.c Jc1dl 0111111" ~1 u.~ 111qr."1' \!~~"7111,
iii awlln t1,1 atWIUl•• for •
~ &h• htDIJ'. ~~ mwt pl1111;n1 IQ thif PciJ,

dlreatad,

•1

(f #h~ •11~~•• IS i~ Mli•t 11..i1~4~ 11P·~· 'llfll11t"' 11w~itl.i, he U.u•~·
a) '4~M>~ -1 -~ ,fo•lll&PM•,' pniill1J* ~ Q!Nn!IRlilp u~aui~11.-, d4iy
~j

P1atal Aaent ilf lhc

Jn nw lh* t"111qu.• le no~ tha ictfll Q1Nne11, le •11\U!J be 1'l•11o~ly unde11•
11QQIJ , tbat If ths i11dcb«dnua 11~ ~ ll>OIQI n~iiilc · l!f,l!ll&I Ill) oci

It la jq~nd~d chac tbc boon prpc;1dl,!1'ri will provldct 11 losil>I•' ~um1.1
of protccti11-1 th, i11t1ne!lbl of evll!<lUeea •n th411' molQr '.!11hM11, wilbo11c
p~.ef\14fiCI' •t> 1b-e Ui111re1t1 1>fl or.hp~ 1hue1n, at.d tb111 will 1tff1111.t UI t1lui·
table 1fi•plitidon of Will 1rQllcrtJ',

..........
.. •1••1r11
~-\ii••' .....,• .

'

.,.• •

,~.,

••

• O.llt......

n.

I

Sir•
........... :It ...... -

I '

Ji•t•

flt 11M I, lMI. ••HMI ·
Nl}I· ot ~ lNI
dl!ii.,,ol•t OolJll' '•
Q. 1~ , ,_._, .t.., ..

*'•

0.llt• •••

'

,.,i,
,,
.
~ "~
•1
.
'
'
•11nl•'M
·~/ '.' \
-·
*'
••.
.-.a.
•
.....
,...,.,.
r•
l\•1'•• ..,.
I

I

. . . . . .. , ",

'

•

1

. . . . . "•" • •

ia .... _..~, ·
-~-JOI •i•'4 •
•ot:t••)
•:u l'ltJ,11•.roeUOIU•
1'41. ou •._.1&1 toil t·._ ,,..

Mr i.o W•

Wlt~ "I

•••.-

trMl'lt ot. ih• •

, ..

I

Ul • • u~

•

'°"'

r

~.,

1• O• •••

t '""

'•

......

A llli~t••'111.X1••"'4 .,._ opt! 0 e Ml'"41

, 11

t•'n

1~~ '1't~r•.
·I

4118;1

fr~

t• ··~1
/

illO~il

ll!I•...

."'...... lj;ll

~~

.,,....,

··-· ..

~CIWll!l/I , . .l:IOlllA

,GLB

1 ' 10

IN••All. Q.Q~IJI liC't'O~~

to~a1'11.-uo10Jt ENGllll••11t•

·

/o

k~$~~_,;/~.u
~$

.-<'.',,,.,,.

~~~~~

-~
.,,t,p,~
I

~.M

-

~~ff'~

,/

I

a:

Ab~ ·

_;

~ ~~ =-: ~

~t

•c• lte4 t.rotn

1h' 13UH .f:ro,p er y :Oapartfll.la el1 ~r
'fer.terQil Ru •.n e E•n
i•1> 0, ,._. • •.1 ~4Ul'C cit "1• l1:1:1
i~ted Sil ••• ti th.e .tOll:<lWln~ ~Wictd~~ k o~ a.,~
-•ort~• 11\0~b
· 10 tb•
•bL~l•i

.,c1..--1,.11-

1

1

L•1 -1 Qwme~~ ,-----~..!M-lld..
_iilC:..

__. . ,

____....-.,.,.,..,.....__,,____
1. ~c•u:1•• f'l.,t~s r!ulnbe:t:
$£ t{ '1IJ.
ll9' 2 Oo"le:r lei tu ! !Umber~ J4
-Y J' ll
Ad1be111111~

,,..._,

, ~--~

-___

,..,

2~

3.

• •
~()1it.r

.

.o

~ehio .les

Sta te Qt

..,.

Oe; artl llttl lt

C•l~torn~a

\\

!'J1\'16'fm h

~MJose~ 01.,1ii:- QhJ~o

·• t"l '1ql.\:J' l'}'~d~~ i~ t~\11
";f tbe 'motil!:l•l' ivttll:t~ob

· #IG.t;:i, ~

111'1 ~ ·'-

.

••oi: Lb Cl 6¥r.iv~ •.

'I!IH• tntDt i:,i;r \Jl~n --Le Wi.:119

ol

to

tM At'lll;Y 1~ .,Q.IJl"1l'Ol!l~qe

11h., iiu1tr ,Qt~1.:m ctuin to \.'~ e ~ ~.tj tim~ jjt was plf.t lJ~~di und6'r
1he pL\~'Oi tlliJ.," ~ t"t:t Q.:> h11:i.a teCL bn1 ed U!>OJ.1 1tpru; U~el.~
":ll:lt' OOM:t!OL
made by qom1>c1tent, t~~l(.')J;':l'~u-.i'Q ~P~J.·ei f,JI O'.t'(~.' tp <;lcc iJ t4"HL\j'li.'I wtth tl!.ir
Mnd,ti111n ontt1 n1a11 011J. bti li ~ .ue Qt' oq,r ltr;r>tJJ. JPiW""4 W'h f'lh e'!nat 11n.1i't11Hi dur a ~moiri ~Y' t'r in, YOllli to 0Q.ns'!Jr1l111a il9i '!lM, t .tn~~1t1¢ tion.
llJ~tl!i.

You.rm• Vi

ry t

ruiy,

'-;!_ ,,,-·t_ e. ..~n-~· ~·· L
4

·"

Jl:rftld 0 • Bold
Assl~ten~ MJ!.~~er

I

I I

'

.!l

t t1

:Soo.• -

fho1e11.e1e '1./0.~1

t n n1 eo t of

l~candtlLent

F.'J:U(

1Q'.m,

-

-

Ut

,
....

-

A!f:trra t ~r 1 ~
Afil1j)l'a her 1.

...... ~~'+~"4"""""tJ!f!:pt'lr:;:

4ch~~'41&.d~~,..~~

'l'fifIS JS 'T C!IR •tv ah~~ tih~ u1111~rllf1i1icd ba.t ttad · nd ulllderiJ<lnd~ tlu: lp~~r1 u .,
~iO()IJ l!>1ti ti~ . ftAfir.Ut llMll!«lf njl.i..l'derit htl1 '-ll~tlol\ of 1i. ~" ~bkt dlb!Crl~IJ >n
W<;:l(J Fi 1lf R& ,, l~ '- --~~he~ .he11t1> 1~a1..t1 iJM:~fQ11!11.t1td' ~ Nh~i,11 ·~ ~teir~ if
11t I• 11111 } :Whica ah._ un.,.ig~ ~~ill ~tiieJ t\IJft(~tly ~·tt~l•h 1
thU

"'*

~i.:t~N lli1'4 ttbrJ.lliil ·!'.ml d" Jit:i/~- ~ WC() f ~.,ft l ' i»11t l\. ,~t~ t>ii;tl lff

1'.he "' ·t~di?arlllll • dil!t"'• of di!!
t\Jti:~ll1lt~Vl!I 1'-J9, • - lilt fof'i!)\ 't,M :iti<J. b

lijlMlid •'.lt'ot'

'Vijl.i~lit fl~~il " 11~'

to

~. iJldl ~~\lfi!f,'JJ tt1MI ff.1Ujrllttll R:l!lille,.,l!

1 ~ fitk;;i.I ~nb o~ tl,11 l;foitt SMell, to a.ct Gl10t!JinlJl)I, It th~
~bi ,U~.,~~~v~ hi!i~'41~ 111Cl,r.:t.Ccil 1w , ._. l(J)' • id ~tik, '" lt;il Ill 1i11· ~lit'
, ' Cl dttin, iu lj1l)f.lllib!t. mi t1p~ fcu~ aiudi ~k lu 11u~lkin~c:d t ina~ki u1='b p~l'uri: d1apn lll~11>n
· 1 · !llrd ·111 li>ll ~ht ~e 'lit '• ~ld, l'wt: r.
r.i~I · milt.!.)~ "'1tbt11le iiJ 4ict•1i·~t~ 1 tl) .a.id &Ill~ 1•,~~ 111,14 ~ ~ ~ l!i~~~~~ IM'\11

:B uli; ofr .11

1111:11;.; ®

n~0r~pli h11 ~I'll:

ti

'fl!t.tir Ol\WI
' ' l~ if ~~~I!~ l~~ I'll; ·~ i1blFkf d~ ~~~ hLllP)r a\'lii,U ~U~t;1~ ~-.J(l :811.t,..1lt.'IJ'
1
~l91l fn i.;orm~¢tfuln\~lcl1' t~~ l~an~Jl~ •i~iw,i 1fi11f.lllr 'lll'hl!fJs 1)11 d~ ~ whe p~"c~J. 1

J

' ~'iieriti:if,
I

I

J

I

' "llh¢ ~'ldltr~I ~t1t1hu· ~tttf! • upo1111 dlin1an!ll,, tQ rdm~u$1 ahc:: 'Pi:'d~r l R.e8¢,.ve1
'Bnnk 1)€ 1p11 F~nn~f11eo, F111t.ll·l f\ir:o~ e16 t!llc Ul').itlldr ~t *• ln1~utl f1.:ir ~w dmr"i.:6 l\l'l~l

q:kf,1e11~e.tl {mllllitt:J in. C~nnedfon Wibn Ube iJis~i~f~j; oe 811.fdi mQtOD v~bk-Je 1 11110 ~Ut}\(lJli:te~
1 cl lntt~n~~ ~ d1,I B~nl\; tilt d Juell frurn ~h j?ro 1111:~11 1! ' t Llie Q~ 111id !'I){)~,,~ v~~~df!
11~w of ~1.mh Q~n~11o 4n uned.

.

,

,a;iue.::1~t.ed ~~1~?1fa.•~fr*'. . ~r.;Y Pii.-. . .....(}f..~~. •~-tii, ,
. aJ.. 11 ..~<!t L
,. . "' . . x~~<'f
\PY,\ily No. ~ ....~... ___,_.J ~. . '!:·~ . -~-·· ' · -

--•,

....

'

ION

IL C:Otrf OL ADMINlll'

··~~,.., lVC1' ON 'JO V. ~ ES
~•Ne DtSfOSl1110t~ Of ~Oli()A Vi HICUS

es1'

'

1t "
~ "'•hlci.. ~ i'P~ cc11e;r
~1o1tu.,. ~llDil
.N ai111Ut.U11!14 w~t)l:ver q.1 ~'ltfl~ • c11 .u.ieJ, ~~l .., -~ltd a«
~o lilive t~1t nwll.lr ,'l~h/'1~' now PW~~ ~' ~,t i<w~1u~ f()f ·~ir i.ad1'1(~J~ Ul!C•

E"

will

\JI! 1*

IJJi~ llr1itAtd

lllJ)ll

t,

be j!e1'1111<it•J

IQ

~ii

th"ir

''"*

t.lllf A~~y iii lllill~i!i~cl, I.fl ll/i ~~,dJQ"-t i& l}kl~ 1110¢4>• v:eN'llitM

I

I

i'l'IJl.ll•,(i)ll/flC'Ull~B.

Ptii..1•

tQ

~Y ~b6r own~~

11tt11.1J~~l1~ion1 'n1X011 'Yiel l t~ miaiy iiiit atu~4. .,11r QI' !!!ll~i1Wille dija1i1~cl of
priva.ti!IY.. 1Uiil'1'i~u~ IQ'f'E~lJll~n~ 'nfje1(('.l~nce Q il48l.tlta1kie.

Al,TIUllNA 'IWS OF ''llOR Oil ().R
Tlle
'il~il~l11

Cl~Mll• ~Jt·,u.1p&tiv1111 pr~•PJ:tt4~ ,,, u\11 «VillJllCU

ar411l•ll• lhllD il\111 aj>prl&IK~ yaJ\i• (II.I ·cl!a; -~· CV ~II 1\1111 llP *qu!~)I.
1¥ Mf.\Lt to ~ U1H~-~ S..•~• Wm bit 1JC1nJiit1Jfll\llli4Q In *ui.:h. 1''1 ln1•i.111;q

Ut

wl\p

Qlllb~ ~ ~pto~

1-r• an folb:lwil r

Ai.-~~- J, ·~o c#~lhid bi• m1• ' '«~!~lit~ i'~\!fllr-t ile~~f';r" ~11~

'°"

•~t!a.j~ ~ ~h•
i.>I $~1' F~lln<illi~lil, m~ l!lh!iil\I ~-~nc 1 of '1~.t UiiJ~-d S~allll~,'
1,_i!il~ wtJI ' lfl 111ll)IQ,foa1!1!1•·\m1 bf
lli\11(!~•1 b rl111ir, lll(l\lio1U lr1au~~i'lll~I w~
in q~i\ia ~·u C P 1l\aele111bl~ ~l\!iisr:t 1Jr oQlltl d 11l1M~~1 pllil~ff) aqd
"'~~ llf nac•IMllCW bit pf ~ aba~•!oll;jlt' 1111huilt wtll e4l:>/tr.ll mQ(~u vftbll'cll!~ I!>
ll ,...,~,

or 1'4rrN' I pfi.I d11terlo
1

v1!~ir.l\ll ,Q~ HI• ~ eh11 tJ111~ad

m1Wl1

I

1'~• :ILotot \11Jikll• IU b!f n~pr 11.J by t9\ill o\'lil!i11t~r~tt~lid ~~pd11i6~la
tijtd, l1t it~ cli~pr~tjpn ·~~ .. ~ It pptfqo, u)I~ rmy way' bu.y tilia m1.11or
v11hl~l111 ~ti h11 llPQlra &11d pri ~ ~hiaf) a~itlt nQtt, ~pw•v K, ~11ceed lhtt 'Olu~
JlpCJk wliolll!Jillu '1i11\.ul {~1 Ill!? lo~ilU~ h¢ra tl\• p~'1~11114l i• 41oij11,1n1111ll••d .

PORlCHA~ OF MOTOR VSHJC'LltS
I

DY nm

Stutt'I; ;H ~h~ Cl~il Con11ol Stafion. <>WI 1uoh oC~er ~hu:.11

u

m~y i,..,

~- 'Thit ~,ple~menc on tl\11 n:ll~ l\1tr~116 1 dul!Y 1l~n11d an~ wib!l'~~­

•nd

a~•tlt'anc~

aM

inav

b~ « ttui,ed

l>r

lh~ l'tedilra1 licMirv11 llnlr: 11i 5a.n Purtc.foco, a~ 1 .11'i1caJ, 'A1ont llf tlu1
Unlced &.till,

fo c;~~· tile ¢11aau11;e ia nt;l4 thu littr~l
!i;.ibd th.a.~

it the

Olll!Dl!.'r,

,

,

'·l<

li>Bf INITJONS

I'

~

CONDJ1101NS

I

'J"o;luded in t\,~ vcr!ll "1nQto, ye!llcf4t' ~re l~ll followlnl :
l. f!\•Mllflfl' cm, Lipt l&l)d 1ll•dn1~ . '.tLuv•r p~HRJlll F Q\lr• 111 fll~Jt~
eo corne· wic~in tl\11 l'llr~liu.aijlc ca.t,gQny; 11111111 b~ t.li1111111d a~ ''nf11dl!J!li'\
1
l'j.ll the Aan,y lw not iiu~hl)~IHd tAl ~l.ll~~l&ill an)! ' ~uavy" Jl~lldllQfl~~ ca~n.
I

, lj., '~iaoi'c1d•r•

'I

~ . 811111t~~ 11.11" ~iuc~~ 0£ 11111 nypeA, iru.1ludl~I pil!k·~p ~d d"l.l"~)l
i11cludlnM W1t1l1truek ~rtKtQ,-1,
no~ lklt~nd~~ ~ h1dud• w!Jhl11 die hifl!I .. llllll•~~ v~h •Ila'' tho!Ml
mO(Qr 11~blcle1 •ulted only for f11tm C1JltrUio1\,

fo ti\• ev •flt 1ha1.• th• ·~I~ i:if llllY' lllc~r 11lltidtr1 .Ui1noe tQ•l'l!;llt~d or
ppanrt iu:it f.afllbl , qlur l!~J~r,.J ~Herv~ I.pk of Sap .~mpof.,.o, ae llia11al
evaQuc,,
/iftqut df n!,I lJalrld ~ta.~es, il~tlnit fo11 jl)d •• ~gen~ gJ
rctlli(11u ~lie ril!l~t In •~011! w11~ m<lt.f/r vt!\.lclir aa the 01WT!•r'•• 1il!ll:, ••

-!\"

ajlio'llt 11tt £ortihi1 o~ to 111 a~t •1Jth oah.,.~ !jjftpPli~i.lm pf ~ll"~ lllQ~o~ vt;lH¢le

\. ILs14lttt111.t!l'Jn ~~~1id1:,'i!1, ~•1ly> t1~dqrff1td .
aul\llofl~at.ion

f

h le

lo41111111!nll :

Such bttfiu

.J I

QelC11•o~dl~d

A. lf slid 111111111µ 11~ IN NQT tli.d ldg,rl bWf!l~' pf, elli~ l!'llfor 'Ll~~~lit,
/11. prd 1 t.o 11i~ rg.r tor a aal~ io •hti rmy. he mu&~ pm~n• to thr B~d­
tfal 11.c•rtr~c ~anlr i;ii ~1m P~a11¢f11tto, ~ Fl11¢nl )\,8¢ri& of il)le Unite&

~.

•n,,.p,_,u.

tn tb11, fo1•~~lri... pe•~11t•W ~. own•th~lv 11•~µAc~~1 1 Jilly

•ru~lta; an~ 1,~1;\Ur~1

UNiTEll> ST>lF~

4l11e~~~d, th~

"· tt ,,.~ A'!il!!I,.~~ •• ,111,, IPlfl~ qf.11" r gf ·~~ 111Q r, ~·~lf.11~ ~ .. "'"'~a1
' '1 iikUu1.1r1

I

~lo".

Jtlu ' Wb-ii ~· 1'1J olP ~ his
'11M 1>ll1 ~he folluwing lliui•;

~ilr>11l1fod ~, l11w,
••1)0l!IMlll' r;ir, tlo; pllq~~.
wlD nil~ b!I rcilllt~~ bv 1l)is c11~Jl~11 qi ~" lf!CIW' v~l!ii.11•.

thw. 11i~a ol ~Y ~r~41to~ ~

lti rno~t bP. cl~arl1

Updl!'r•

iwul11bt~dnm agaio~ti ~h11 ftf~L' veblde All c.quial co Qr

\111 RLllY;, in. rt. !IOI~ dl~QV~~l111l. a1,1~~r IQ be i~•· IU!iil cq1,1i1-l'1e, ff)dl.l<fhlg
CA• r~ah~ llO ~1mi~ enc lt1111I. owntc of 11U11h mqiod vch«ifc w iij'll;t ~j~

luriil J040!.\Jlie for r111p1111C•iori or udid'!lllM,
It '" inurtd~d tll?i.p the bow procedure wil~. grovlilc fft~!lblt .llf.tlllr\I
e>f J?C"<!t•~il)ll th11 f~ter-.~1 ,of• eyn(l\I«• in thdl' 1notor whicla wi~hqull
p•ijq<fl~i t.o ~l'lt int~•etr.. of oal\~n l:htreil), nd th.11e wfll rlfed ll) ttqui·

ti~!~ diap~litm of •JJch Pl'C!Pifl't')r·

,,

'

M010

Y

HIC I

....

.•..,,... .•, Rad.kl.

-h i

•

1

tW:m '

[I

I

·' "' !!

:iP

;::;:

I, I I i 1;:::;i

,

~""~~...:;__,

for
llliu.raw - ~·~-.

Duwz: ....'. -.. . .-...-.~-:.-. . . .- - J . . . . - ... ..."1.-...,. ...,__

....

.,.....___.

...

.............._""'~-...--.....,....-·--

·-·

.-....,,..

.Rep'tc,maling the fir~lr.tl ~,.,,.,.., &&11~ oJ &n Pir~"ncMco1
.Fitcial Agtf"f ,o f U.1 t1,.1r1J Sr11&~1,

ln•tructlom to Owaer
To •

Ii&.:

~ ~hit.;

~d foll tlilrap by llM! Uniled
mu.&

ill!

.i,R f~ l'UtlOilltl' «01111

II tell Oowtnmclll,

diit

~ proci:d ' f~ ~ .~~ ~ ori1111. ·~ 111f..l(j.1r V.hitle ii ae flotllitw• ~
C~) Th111 5•~
1°M«qr V,:tjiiclt R~111~~rat!lm C!J~rtfn®tf; for ~hil
1
u.hlt:le mU11r be 1ubmif.trd u h0 Cwil Ctln~(ol 8 ation;
~qd th,e11: cQptltll of ~ form ( PRl\· 3} '11 th1m b~ .PRPl«d.
~b) Two i:opla ol &hla form, topt))er with. I/lie Regill~r~tion
Cntllkate, will be ndeJ to the t'J\IC\Mtie for hi& .rer ntaon
unttil ri~rival ~ t~ie dt.ajgnat:~ Asoem~ly Cantu. the ~r\J
copy "Will be .rt~a.i'1114 a c& C1'dl Con rol S~eion.
{() ~ ev11CJJl!U will be

· ~ ti. ~

IO

v11hl11ll\l.

ren

n W~n~ Q.tfun iJfl' wow~ hl!l
*be llllnP18 a~ pf i:hs, . . .

(d) ()g i1111riwl t di. ,.
~
llllti:' he CVIU1~ WiJ.
delnu to &he, ttpnnienf'4riw <i>f the P~r.U1 Rc8'rvc &nk
'11 1 91\n fnnd11eh ti. two ~plil!1r ~ du• lul"l1', ~be
o&tfm1 <Jert.i&c:~ _... .th& ~ so the vela.Ide.
iJ 1i:t
(c)

'fhei .repn~n~ative

of

.J.

rrui

FJderd

R'*rve 8iu1k 9f 'SanJI

'PranclocQ will cll'ck all1number• on the. rorrrl ;and if f(>Olid'
to ht CQl"(let 'will ar.ltnow~p J1teelJ;'t e1l t~ mQtOll veJiic111'
by 1viina one copy of the form ~d ddivrrinf ~t to ~~
ev~u«;.

It Che mOl'ot \111hlcle dacribed in du. to~ &. II.lit, damapd~ or -~
u the rttult o( ne1llsence while iii ii ,In die pollelliOll or ~ Of dW
Un~ ~-. 01' any a~y a.<.ti111 for lli. ~ C"4i&{itaa pl tht t.Jni~
Scatieii wiO be aabd Cl> take appropriabt ia~ fo1 che beneft ol the

........
i:·~

il"

"' . . . . . . . . . . . . . . . .,. . ..

·-······~.,

....... ,,.

~~,
'.~ , ,! . ... ' ;, ~Ti .~!.~ . . .
J\e fbll11winc
de !l'lbef,\ . ~ tior ite ~cl~ ba~ b 'ian d livered to t'ie fed &1~l ' 11one ,Bab.JI: of· S~R
i111~·noi cio1 111 i1 i~al , ran o.I th._. \hdted IS •~es. by he .reli\'ll!l~elil:ldt>-wner for dl~po11tti~m. ln•11.much; as.
•he •1tit1Sll' tlon ril6ci••e ind i tet ~h ')'qta ~ th~ I gal own .,, 1~ ia rtiq ue ted 1bait be cen~1a. Polino~
of thllit 1«>$ b complet~ b.t you and ii ~urne~ •o thlll\ Pilin.k in o·rd r t~t p11oper diapo!lltb>n mar ~e
made f he Ytehl le or prooef!!dll he11e#rom.
Retirbftered Owne·IJ. ..... ... ora• . 'l! .. .:X'~ U;.e,. .. -· .....................~,A~di: as,.... .UQ6 .Qru.'Ti.l l• ,, 1le-. ,,.• l•U l. ~ •
KU .. 9h l'Ql•,\ . ..
..
.. .......... Model.. .IM!.• ....!.4Ll ........"..........LJ<:en11e Number.. ~a ............."
)fo~ot 1.1mber
0.l~8~..... Sl'ial .NU'lnber... . If ~.8QQ.'Date 4r•t 11old,... ~Et~~U.................................... ,............
.... 1. . . . . . . . . .

1h,j--1 •h

'

... "·· j...

....

.,,

i.0$ ~~-.IQ '9~MCH
P'IP'1RAIL ltH•llVll •AMM OP' IAN ,-11A .. CISClO
,llCAL ~i#•M'11 01!' l'Hll Untllflliit lll'f'."-lU

-.oa Afll<mt.U ~NCJI

.-1:s111ilv1: BAiii!~ Of' •AH Pft,AH<;:tsco
l'l•Q"i.. "lll•N'll Of" TH' UIOIHD 91lA1'111•

................ . u..;,r.. .~.~ib., . l.i. :\11,............

,i&QEIU
1\1

h.l

of •fMi

( lililt ~)

IJYll>CIM•ll!•

We h~ireby cerUily -thati the , ollowing .in.fol!mation, a Jlow11 by our 11 co11ds ls eotr.rect and that w-e,
1
a$ legal owners ()'f the vehicl d l!!Cribtid abov , will ~cl:! 1}!t a ft'1•1 'e11yrnent of tne
IJ1detitednei111 a.irab11t
it. the amount indicated •ftet U1e ~aptlion "SE'L"'rLEMitilNT B.ALANCE".

(:(') rfBACT

(i1 ,O~b~ ~- . ~1'-

MOB'lll©'\Ol!l

CJ

OR

1

~o be DJ1ide......'-11&1Ab......................,•. ..in

(~IJJ;~~~~I '1~·1»

.-.m<Junt of f.~Ji. .i:l.,.•... co~ti:tumclq 1 "1•,J>.*.....,ll'JIU ......_, ..........-............ tr9 .ti, _.nd :mat1i1.r..
h11ir . ., ..

Or~g:inail

. . ,...-.. . . . ..19.....f!l. ~ym"'"t

1.•~..

.il!,1,ll, ~ .............,......_...,.. 119 ...M

amount of contraot • - - - - -

]Jaid lo date - - - - - - - - - •
BALANClll OWJNG ON CONTR CT
L Bl!I:

-.......w,~.rz ..~ ...........
•- .201. OP,.-.........

··

. .......~~.•.30 ...........

$.. .... ~l.1((1Jr .l lQ.. ,l!llrcbaHr top Cla110tllaUo-.

In111.rance Rebate - • •
C rryi?Jll Cbarae Refund

• ~

0 her Allow&n.clillll ...

-

-

,.

... ..

.

"·' · '~""'''""""

• .. ,.,ti,..f 3....,.. _... ,..
fh111:
Intt>.lles~

to

.,..... ..

1.,,l'·•~-1·•

.......

··~· . .... ,1.,,t1•1ti..

.,.............. ,!'!', . ~,

(.0flt4 )

Other ch•r&'e• ........... " .......-... ,....................... ,.. ..,.....
( s»wcfly)'

'··~'"'' .....,,,.. ,,,,•f'"ll-f""''•U-o•lit

$_ ..~:;:...::.::.::.'..

Ut\Jll.RAl
Ji 10

-Vlll

Ac••'

.I
Of '- •

l•• ~o~t9A
OI Mo..

ClJI :a

TIDU•

ll'1!1110~• 'f1!Q,lltrt1 tl•p.Uim

nu l•1 ,0 ce'i'1U':1i nw. \h• UCl•r•.L6'Q91i :Jo• • •
follo~ng ~••or~)•~ ll!Oto~ •• io ~'

• 1•r

liUewu

•
0.1'

•~

1•~o ~•1~

~ ~O,

fJ

·~ ......11 0\111-il' ot ,b..

,,..!1<11D"-.'ii..-,,,___......,_,
.
__

.!Wa11i• o1 'V• biioh .....~i.-..11&1,...,.~..._,~
1

Typ• · I V.biole ..111111• . • • - . . . - - - - - p;re•;Jiol!•l lr ch'.U 'nred •Cl t • ,• dna.l ~HM• Suak ot ~u Fl'ano $8 oq •• J1J1aoel
Al•~•· e>f 'U l• l.hi,Utd S1shf,
1.lil ti p 'U h•:ru~lfl :llnUrwo1•d. 1o 1111rk• O:i-.
to;Uo'/QDC 1U•P0•10o~ ot suoh "iehJ.ole t

-.11i~,.."

o'I

'•

•Ill

. . ., . . _ , , . . _ , . 1

o•..,. Di•''~~ e.1••".Nr:ala
'-l•ao• ~Qelt••U••~
.•

lio• &lltU•,

~· reaei91 term dtli'Yuf b.J
'~• oar .t a l"e1u,rned bel'ewu •

er1et: 'banki

•

•1•

t the Uu tblfy tt!>ok

•U1"•'l'1

The 1.1nth1niiei~ -l\IHbyr 1preHl1'& ,..._ .• lw .£• •ntUle~ to rect1ft tll1
•boy• de'1cr.U:ied JrlO,W 'r 111,hicle, ~ll •~aorditul:C• wit~ U.1• abQl!I iJl,8'tl'\l'C'Uoll8 a~
the ir••i•hl"ed ltl"ltle:r •Ml b•~biJI' oknc:twle4eu .reoOpt of' i~e d•U••1"1 (!)'ft eu.eJ:L
illl\a>~ or Ythi ole·•

tSlte j
/l:fMB, 1MI)

I

:•~:

••vz

ll...J.lllt Q,11 SAN ~~'.ISQ()
tlD.ilRAL
Jj.ao•l ~·-~ oJ t.)I. • ~~·-..d

1U••••
JiT•t•~· P~.P•i1y Q•'P*~•M

*•

'l'h• l'•Qtl'p i f<rni1 dehve,;r11d bt
l'e'turne.d herew1oi.
Qt '\.be 01~

nu be.UC

Df'•nro•·

OG• •

Qf ~·

....

~Mll:i'~~OJS

V•b.Ule

•t tbe

'ne 'Uti<l,nianea b•l'•by :tieprHllJl·h ~~' o ht en~Ulell ~o Hfd'ft ~.
aboye 4-•0:J1b•<i motor Ytb!Ole I ~lj, aooorcle;n..,. wlt b t:tM -~Of• tutwoijo~· O'I
tllt re1i11t~O!, owner 1111d he,r.~y a~Q.;rleta•• reoeip~ or •be 4•l1T'H~ o·t eutb

11.Qtor ••h:iole •

Oil •t •• ll._, •
ow... 'f~1.,

o.

'*"°'' ..,....

t. •lllt'-·•

o 4tota.:'•
·io• 0••1.ol ••••"'•
•·
,_.,....,,. '
••••

_.,, · :t••tt. ..... - l l
•MJ.•t.•
l . . . to•...
u .....,,.i
' •••~oo ..,. ·•Oo.,..,_
....,_ •••• •• ~•.-.iMI
I>i•._.,n..,.

OUno~et

·~

~·

- . "9 ~ .,..,~

•

I

,.,,,....

'* ·•

· lt· ii ' ' ........ u~ , •Ut ••••·.,,
flt . .
•u .......... • ...... 1..-.~ •· ..~.,. • . . . . - 1-1 . . . . . ~· . . . .\}: ... • •
~ 91• la. .a •
•J'
~
.-Mat 4•1•1 ..U!;) tllltftaH•lJ.

1

I

. ., .

-

'"'

_. •o ._,

-.u.

-·

o..-.••, ..

'

Hao CIV
•Pl~- • ' . .
...-. ea A~U IO.t ll.
'9Pl'•••Mtl'ft _. in
.~

"(011n ,..., -~

>-~~
/

Jnto, aaa

•'-"·~·-JCfiM
1Doloe'11'•·1

·'

•1-••t•., ••f•,,.

uo1lilrn)
' " .,.. •l

1-<·•· ,oi." ~ .....

LOS A..(alLU M.AfCCH

"til!Ji;lll.U, •H,..Vll •llNIC 01' SAillf FRANCISCO
P ,IC~~ A:j(Jj•!il'llC>,THI W,.IHIU'l'A'll•a

.4.l'!ll.

of '"-' ~VHll. ..

We .ber:eby ertUly tllat U'1e foUow Ell in·f()JliU11tion, a hown by oul' :l!ec~nd11, b' CC)lll'~l.\t ,and 11hat ·~-.
• l pl owne1• of the vebiQle described above, will ecept.. $ final payment ot tne b1debt~ne1111i awa1ns1l
,• • the amount indicated •lte., the ca1>ti•m ·~slllTTl~lt1MJJNrr BALANCJll1'.
CONTRACT
o~

'40BT .AOE

£1
0

.... ,".......... , ~9'1. , ..-ymeniis •o be 1nade..,....... .

Dated ~........ .
amo1,rnt of iJ

'1.t..i . . ®mme11ci.,1if ,,.,.".......

1n.go.11....~~~-'.L ..1~~~b

.,..,');

................

1·

t

...•.~...... 1.............,jn

11r1tlll')I, •tQ /)

'"" l9't ,,,•nd matur.

....-........................_. . i9 .1M

- - • - Paid to date - - - - - - - - - - -

o_.it(n•l amount oi eontract -

BJ\l,ANCE OWlNG ON CONTB.i\CT

-

Le$~ ~

Insurance ReJ>ate · - -

Ca...-yln&I Cha,ae leiund
Otber Allowances •
¥

..

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . •....... ~.-,.!.•: .......,.,,.,
---payme-.t on or
.........,....
'7.P.~..,I!
·===--==
=

SE~LE'MENT BALANCE (Amf.nt which wi!l l>!!r.ceptable aa ft J)rior lo ..

',

•.

~).

....l ,il ..)i " · . ... ...... ,,..
o;1at10

~····~~,·········~· ,..,., . ~~9,~ ,~,1!;t~~S,~ ,~9!~~~...~,.,,.,....,,,~

.

. .n•. .

~Nllllri~

~-•~"
Q

••1"1~··o-r· •••••

oi Ltt!Jal Cht'~m )

&•.,,.-..ti•

111..",.. ., .... .
!IGP..
A4dr.al)

~.fJ--------:?
••·"'it+..,fn••• •• u-•0. '""

""

.,t, ,..,..,,, ... t•1•••.-1•••..•.,r .. •-· •lf0 ....... O.-'lf•1..,lo+• •1M

••••IP- ,,j . • ,.., .. ._,...

I

JI!

.

IStlfl~U~'I)

. . . . . . . . . . . . ~l~!. . .J.9.42...,. . .

1.

T'1e forerolnt

•••

~ ~·trl 1 • 1J••i1•r1•l_,.,. ,i.,,,,_i.,,~TIW " t~'T-• • ••"'li"" 1 •~/f"1-1 .... tl ... hl 1,j,"j.l .. ,,. , ..,~,,1r1o,,,,, •.,. l'IJ."ll"''" f''t'1 tl. t1t-••·~

~

of,-~,_,~··)

I

. ,._.."""""'"""'" .,,._

-·~------·-·--

.-

~~

.

-

Wll.oh al V. iu/3 .•
t Qf

R~e~~ditio~i ~

~ ~

tar.

OI'~~

~.

Yau

e ~.P~ ~o~
•n& Ve.U.•
lfGUlill.flt. Ca~ fOf'llia

Tbu• h en.clQsd
~'btt\Ltt•d b~ t t'I.

een,1•ir

c;op~ !'IC

t· ~ rrwmt or

i

it~te.

:hgal oi'1.rier. ot ~04r a1 u~AJ1rmb1le,

ne a
ni-o

d~cui.1l .~q ~l)e amou.1~t t0vd. ~~

~t ·~ii• -.ai~u'f.\t $h INTI ae Uu1 '~11til•;GP- o r,~:nrr n ~ 1it 1)it>rL , ~·•CJ11 •
'4~ob.i h•• bee~ C'1'l'~l.ed fo, ~ed, hi 90-r;re~!'t. p]•, lfl l .c
vibine lndidi~U~ •nd Tetul"n 1.~ tb elli"h ~ eimi1reJ.,o'Q)e

>L;.~ . ; _::_ ~·"AH~ ~11.1,nt

••111 l!l

t'j~l'

fOlM

.....
Add•
~

tc,i.i Owner

,.-6er---:-J .

Md.. ~•

•hi1.1k

~ . . ~111:....__ _,,,_,. ..,..11, 'I ~#.!.._,__
1111•~.N11 (J'JidU:iia•

11t4mh11r

C!'IJ tl.,.~·llt) :

•WI~ 1..... 11:11t1 ol ~·""

·--

I

P.·rc

1'~(4)

~;..

t hi 11/j'#

~.

"I

Uhl =

1I

1a

1

!

llt

,,

j

,

l~ii

I

. --i.t-

I t

ti

1

1u;:;

"

tMe awco• '11~1• de$aW ~ sl)W. fOc'lll iii •U'lil"4 CO.~ fedCIU ·~ l!laJI~ o~ &n fr"11d11eo, a.a Pii:ql A~n•
of di:& U 'litcd 9-te•.
~ llOllt Nk of • 11riMi11i~ Jc I ..,_. dla.t n. liabiliry oil reeponatbillty .t:l4U be alllumtd
by &he l'itdaill kaerw &.nit ot ISan fpiaro f~~ uy 11.<iC or ~fl)l.'I in coonutior\ witb ·,s J;Jp,ieioo. r~ i. undeil'KQod
~· M ~rt/.nal 'lll!ili bi prollidcd\ <i'1l thi. piopitre~;' '
'
'
'
l

I

I

I

I

i

fo;

ltH•o• -··----·:

Pa•

l

----~~ _,. _ _ _ _ _ ...... _

__

'

I

l:

Jl:ll )

lt

Ir 1•'111

Ii

I

: 1:= ............

Ina'"'"'°"' to Owner
'l'o bt ~l:llpUiJ i
lllllltrxi !111hJtlie Q\Ull& ~ •

1'be ~u,rc. ~

~p by- ~
mttd ta.tu Oqyer~. Iha
flQ,. rwtl)iog Qr$t,

•••riAJ and

wriJie

nlotolf

vtbide fai • ~ 1

(' ~ 1'hc 'r-'t.e lJk>WQr cJlide IUPf/'1iitillln c.lc.J·•ilkrite fQ/r ~
• ~hicle m1.111e ~ aubm cced .l~ h11: Civil C1mt.rot Sta~,
and ti~e
oi ~ l..wm. (FflB..~) will Wn be p1ePlfRd,

"°'*"

(b) "Fwo Cl)(1i<J of thits form, wtiJ,ll•llitr with che ce~raeio,1
c~. .fi. f.lil, wdl .b.t hand d to he eva \Jl!!e for his ni~1e11tli:m
1mtil an val
the dieai.cn ltW
111li>ly (Jen~~. 'T~ ,hbd'

:J•

COJ?Y wall

~ta.illl!d 1t.t

Che; CMl

~

•rol tii'i! · ,

ta•

(c) Thit e~ c;~ Will t;ie livl!n ~n idirntifi.qJUk;o
whi6"11 1i!r
, wiU ·• Mll!lJ< &lo .i. ~
ot ..,..,.,_.
vdJ.c::Lt.

-.,..,U•

(d) On a.r,fival ~• . . '~~ C.narrr the mcuce lltfU
detliya~ kl the ~~rli!lltint..1i•iv1 o~ ~he ·r~ral :R.m 811nk
ot .., Pmrl.rilleO lhiJ two ~·· <>ti ihl•1form, ti. ~
tqtk>it ~nil&;ate, ud•dv ~ ..l> the wllidl&.

(e)

repraentatlv11: ot ~ 'lltder L lU.11eRe lSiµ1k• or &n
Itr.i.nci.11i;o will chec~ all nul'Jlf:ien on ~lie f obU W if f 4>U,.d
jll) ~ oorred wlll aclt)Qwl~ Rt:elpe ~the motor Viilucle
~ iligninr ll>fll!i ~Y of th~ lt>rin 11ind delivtrin1 I~ co dMe

Tb&

evacijce,

'°

If ~ JnO(or vehfole dai:ribcd ~ thia form i. Io.•, da.mapd, <Jll dallroyoed
u the re11wlt of nealipna: while ~ lit cll4e .p ollhlion IJ't cu.acly di the
U lt.ed Sta~11, Of ~Y ..ge.ncy ac:!i• for J~~ •be Conw~ Qf
l)nJ~
StaEJel ·wtn be a~Uc.I to t<&U ppro~te at.'tfon for t&t l>eMtc of ch&
OWQer,
I

'ffi*lr"'fl*ttl'lrtrlf·~~~·ft.trtt~-,\lffH~~··tt

nu. IS

OER'll lY chaa -ht! u11!'.fi&r l11nrd h1111 read nd ur11J1trvt;m14 th.t fr-.~111i;·
011 ~h~ ttV r11e bier11:0B .n,i~11rdln11 tli~ lllpoihloti t.>( d111e m.o(Or vrlilklie dl!ll(rtb(! on
d rn f 0·) di> 11 utt.·u:fl~J Ml:lltu 1'1d ino pot.i~td y .-.fr111'1lll:Ait herein If
W
tbl11 $ri& 1.llic11• Ji! lli1n~dJ whicb ah~ un r1l~ L.i1 h~ .incd cun.::~nt 1 hiBRWitilt
tfoil

0

µii]• u\~~~UQ~lpmr

1illi lhlJIMJ

l'll\ t~• ~l!Wl!lllll G~

(JC

~rm

Pl:Jar,, ~

~off .this

lJl'illlll!ll!t~C.

The 11nJ · i:~fKl'I • di!• 1tr11

()f Jhtt orraa1JI 1n1ocdr vteh.i ·le 1d;>1'd.ihg to
digp
~\Jlllltl 1b1e l'tdenl k•!lltnll!
·- ·ti fot1~h on t~li R'iel'Sli! hll!tteuf, aud
Alt~Ni11t!1111: ~I.),
r.i;1 , • tL..:.: dmriJy. ff the
tiltll!K
Urut.tJ
th11
o
g11n~
t'Ulcul
·~
ll1.mh of 1rn Fr•nc ·o,
- 10le $
ui.:umpLi~llrrt1111t of hit l.11wrri11me ht111i n lt i.:t11J ~.f*I!' &o Ill.id Jon~,
"' ~i~n. llnputi111blb QL' fi()~ lt1J,'5lbk, Ila.id 6hnk. I U~Pri d Q llif1~' IUQh b~te .. dfJl91a•f~it,m
qf · u rn()~or 11\lhi~l~ 1 d • ma ~r<ipet.
1

11M mo~()~ 11.11b,i.:.li1 ill ~li..iie(ed ti;'> 'd &nk • ,~. lie>ld rlol&l of, U... ~
I~ .i/1 1ilri•lf!~P tl1~0 l'ilil lM.!il1~t pt lfil~i;\11rllll~ili.t~· /.lh11b 1;ti1dlt, ., I~ I.Wit
tkln in .;011ruic~ on l~b Wl~ h0.1ldlitia of Ml&:id ~"' v1ebl."11it,ot d!fpP411tioi'l

irM,-.d, fJ4

'°''tnr Ull ~11-­
b,. pro.;,.

1

~r~oe.

Thi! undlm!gn~CI

further gr-ite, u~m JiemanJ, to reimbu..-.

tt\e ~~ ~nc

()f the niteQ 't.Ll!eli, in luU f,or ;&JI' ,i;W~ and
d n l1f aid mutor vebAd1111and u~hori!lltll
.:a:.p:nll\!B 1p11;un1~J Ill qn11111:ti n wi~l\ the dill
nJ . ru1~mu1,.l4; lliJ Brrnl IW d du~ll fttJm the ppt11,;ie J.11 o pbe llll-lt of •\111.d ~ v~~1;J~
~l.~~
I

€ 8. 0 'fr01nc1.uo:>1 illi;.\ l A11:
1

1Q

.l !>EFl!. COMM.AND
~Nii

()IVll. CONT Ql,

$ian ,ap111llc C.Jilctrir$...

1

JON$ TO

IN$ RUC

\i~CUEI$

~&~ DtNe DISfOStJION. OF MO''Ort VEHICLES'

*

fvac~ fl!lll

llQCl be fQ~d ~f.> ~lw c:Jidr moao11 vchicla ~ N«'1tlun ccnNf•.
q . .1.1riu1~ bat1o1Yc11 n ~ ~v•n .ollii~ 1 V11¢ue~ wtil
c1,1Jblied ilr 119~ f4~uir11; lime
r.i> lijivlt' ~ ai(l~or whlcbe. now PW'l~P
d\tr1~ r~~~d f of l:Jl , pdJvj1Julll ~'41

py

~ lfo.lticd ~1 J\111q1~
(J'Qlll

by

,,,..rl\.l•r.s;

I

¥t ~~ ~izedo. 1~1 ·Ila ~~rf4tiqp. ta; 9~1:~~ ~¢.P'~' nbid.~.

~fut fO ~V~lit.lAbiri!~ qiol:Qr v~i)l~flea 1nay be t.ort1d1 llQlc.1 qr; ~i,e ~~ 1;lispc:J11Cd
OVf..11 pJ<4v~ly, wfcbquQ .,,.rrur11ent<ll m~r,f ".oqt;, ..iwis~a.

'l'b1 C!lii,11r ali:.111ar.1,,.. p!IMlµ~d ~ di• n•cilliu wi~ !IWll• '
.,... ,~~ ~

ailb&or

1

~.tlli:,111

41,•"'lif1'"1 J; 'to~ J.ta,. ._. ~It id Ptik'11!! R.•ry«· llµik

~'*"~P1¥l'illcW1 ~4 ~ Q-.. ~-.. ,._..,,•• ~. -~
'1W~i~ .... 11iall011• ii!lil. . .; ... ~~ ~,.... ,.,m..ill 11111~• ~~~·l:~t ...
.la mica ~- Ca• ~..~ C..11!1., or Clf/ll•, d~p.,... 'litiit•) *fl~
,11111111 cif ~•c...,. he o1 a ~r wW 111"1 M.1bfwc:J "llPil' ~Ni:bi11 ID
1>f '-1l

••ore or .... •Qi4~

•• I/ ~k~ ·~~"'~" II& .,... llr•d' QllU~~ iifi ~h· "'il~:ti Ulf~ii:Jif• .I• IDM...
in ~t.14jd~ lO •H• ,~W.111111~ il~i!~••• ~· '"i..a•~al.i~ c(•r,lt-i:~il\ ,i:tuly

.

•*li~•a

DBFINlTJONS

,.,,......,..,, 2. To oftt ~ii lM!.Oll ~Mcl'a fot1 ..i. IO ah• U'nl.U
Oil ~he f@J!iwiint bMl.:

'"°

I '

1r•l'W 1,1.\ilfli 111'! ~pp11"1RJ w;ll\lll 111> ah11~ the evacu•• h•• GO• •quil'f,
""! 1111~ tit -"" tl1flt~~ ~c~u• w,1! h• c~ 11111n~cd, In "'~Ii "11 i~ ai;t
-'It d11f)t o# ~li:Y c;,•ditbt co ;Ulf~e-~ 1,1~ t1o<11pt11~<111 u trq11lcf•" ~ l1w,
wllJ, nQf; ~ ~.1~1J b'tl
l)•Jlilli)dia~ of •~• qlllll.Ut vtb ~11'1

I

8~<1tc1

'111\e ~otPJ; "ll!Jlcle sll IM1 ppralMd t
dlld11•~:n~d appr.IMr•
•11d, In fill dii!:rctlQn aitlll a.c llAI l)prioQ, cha Ai'l'JIJ' lliaJ buir ~be DIQt.IJt
vctl !ll\t all tll• •Pl!i.'*d ,prkl• •hie ~U nptl, t..;w..,.r, t11Q111d1ch, Blue

UNl1'11& $1'ATES
Ai. it

•Ii• .,,ikl••• wNor •· t.&4'1 .~.,, 111 •h• 11110-001 .,.~,41r.,

111 orde~ to 1man111 fi>f 1 ..i. IP 111.r A1rny, h• 1111"' pn11i11t to tile fled>
crl!l lil•,el'ile Ba~ of 8•11 f1U1ciaco 1 u l!Wu\.I A11en• o( th1t Un~~l!l:I
&a~.. a,~ 1lu: CM:I CouroL ~~1. Ill! •IMI~ «hA1 pill(• ~~ 11flii'Y ~
dlrc4;t1d, th• fOJl~lna ~

t . lt•Jll1tralllqn q11Trti,ca1111, dlil)l' n11~!311'11d 1
l. The

•&r•llli•'1• o~ l~c ~'WU.H bet~of~ ~ul1s11~4 and Will)11~'1.
1

~. Sw:ib Qd\tr au.dl9rlurio,n •ad a111Urall• '' lnily & ,n qu r•d by
the lle~oral llt•l"VJI ,l tn,li
'IV11ited Stac&.

o• ~n

Jranc~, u .P~~J .ft11111· d th11

ll:i (llff' chi' e'iacu• ill .a~ th. l111J~ owna, ill m.wr ~ ~learly iMl.dbr•
~d t&~r if rli.e l~~tl\tcd~• apa!C tbll! mt>t011 ••~i~lc l1 •ct!Jal ClO or.

AND <;ONl)ll:IONS

foc.!ludlid' In if\• llltm " motor virM:lli" ~r~ tlll foJlp"fln11

Pljµ•eojltiP c;y~, 11~110 i1d1 medium, Hc~vy p~1111er c•,. illi or..t.I
11 m•i:U~~",
~ die ArU.>1 i• 11~ ~u~~orl~di C!> po.ri;~.. iltl'y "luavy"' l!UH•Q•ilr in•~·

1.

to c:tJnu WfjibJn 'tb• p1.1r~niif11.~I~ cauJto•y tn.~1~ bu ~IUl!id

~Ill~ wht!ll•• 'Va~ iii r.111 ~Y' "~ere ~''"'~~ ~ COll,\WIJfn•tad,
PURQl,ASB OF MOTda VEtUCLES BY tHS

of

i,

.Moc~~~,.j/J,..
'

{

'

3. B1•JMft1 n.!l ~llUC/~,. of alli l:)'pll1, il'ld11d~n1 I! Jt,u) and delivew
~Ill~, an.id' -.11.cJO~•, lr11;1lu,;h~• !MIDI •Cl'Uclr \l'~~Ol'11

'°

la ~ 1111& intendtcf
mdud1t wi~hin ~h• •arra ..111.QWl'I ~llJde" eho•
1elf· ~i;qptllird atCJ11011 11..hJclit, •itit,d only ftJr farm 09er~tiC!D·
In the 11veoli th1te lib, ~ille 11f ny rnQ~o11 v1hJd11 i11 !lot ¢ornp1etcd or
Jli;>ear noe fe-.eibl1i, tbc f~d~,·.i. P.11uerve _$ap1k of ' an Fr~Giaco, aa Fu~lll
.f.a11e~t p( ~be Unlt.;d S~;ite• 1 lciilAI fQ1 •nd u llilene uf dla ev11Qu''•
flticr'il1U ihr 1l!Pi~
irliore allllllt 1n«>tor 'Vt~fol11 a~ tba ow~r·1 do, ,..
bo"v ~•I fbrth, cir to Tllll'~e $\1~1\i o~hu J apQ11l~lm1
~~h motor v~lu(l~
*ll 111~7. l i111 Kil~ d~r~iion, ~~p~11t ti! ~ ~mt and e~1Jltabl~, indi;~int
th• ~la;ha tfl' J141rm ~ i!h•.i !ecal o'!lloer ol •Ul!g 11Mto~ <11•~11 co tif.l, li1.
lcaali r~ouli• (011 Jiilpo68eli1dpn oil orJ!crwi•.

"°

ot

It hituodttd 'cli11p tht ti1.>i4'C pr°'''"'~ IU pro11!dt a tiaa~ ll!lllllD•
pr~4U~in• th~ in~rell!if of •V~OU(Cll jn tbefr rnotoe Vllj'llclu, '!!d~hol.10
p,. ud1~ to 'be h~~irt\filt~ of.t1ab1tfl thflliq, 1and ti\ will ef11~ l&IJ tqui•
ll~l· di1~bion of 1ud) P"Ql'?trty,

of

At b.e Uq UMI Jll'l(
. , QJ!I. oridn, •ff•UH-11 bQ• ...... ~
hiio
' t1'f.liQUl1
'reHd•d, WQS e:f.;nl!Jl ourii~ Pu•, Jl'QU tUY• 1r11dl o"" ~· i;ir; t 111,~11 o t'h!J
J' d•:ta.1 .tles11"' Ba:u ¢! a~ !'llUPt oo,
1~ Qli\l O\ of i • UlfJ;f.te" S·t •'•
tor s tuagie a you.I" Qlim
k and vlUb.o 1 ~ndlliJl,r mot
l ·hi Uhe Wldtl'llUa~tllll
thi;a,~ uo.l't torags WO\.l r.f p illi n c;>P•n
wb.,c)Ji wiqu d ubjeot lt to mN't

•*

:r*

or 1"1$111 irap:L

l.\e~

•t••

r to J'a1ih>n..

1

lth the ·thoush·t :in 111 n tbat
• ove be n bur .~ a.nb I)
~tor veh.:tote :for al. to th IJnUe
t tiltJ A..r~ 1; l'lat t; lillll
bed n11> ou..,a.nQe of 't he '1.11l0'\.IJ!l-'t wnJ.qh. 10 \l/q1-1;~ , · .,.oel •
1' U
~ apptl!litaed b~ two t depe11 •~t iJ>Pl'fP.i••r• ~

~~e An;r ,, ~~:vo-u.~
(>,n,

lb~$ a.ppl' .l.~s.l,

att:o l!'<I

J'

ll>e aueie yol,l

e

bi&1'$

Mid

1b1111 an]G~ J..111 now1 .l tit\Qr '"' n14lce
elJ.~,l h oth-t, b Hdl
I fol!lQWl!J'
u · l 34'JI 'lr4 COLl ••

Am:Qun~ ot.re:red • • • • • • • ' • • ' • • • •
• • •
t.eu spl)x-o~tmate &m01J.r:rt which Will ll• s.a •ll\tabJ.., 111 "' fir)"
:t'1..(ial _p1;1ymenill by bgal OW?.18li' , ~ • , • • • • •
pp:ro:Jlll.aia te bal moe o be l'1J111ili11 hd to rea,is e:i·•
owner 1 • • • , , , • • , , ,
"
~

-·----00

. ..

:SboU.ldi )"()!.! now feel tb.at J',>:eosuo o:t ·~he .r Jlild d.111hrio.reUoll '&~ wMob you.I.'
aal' .ie, subj,iQte!\,, yo IU'e Wi1Un~ to aio~ept plflY'lllB11• u 1J'ld, i°'~ed J>~·u,
pl.t'lerse sci .Lnd! Qa ie in tbiai lip.ace .Pt'O'fl ~die4 $]low~

:L.taae

'-"'•' 'thh m.6' ber your i11111Jedh te Hll•-1\der'O $0Jl, • ibie pp..-,Ue4 value,
u..~ori an .t~il~ah d• tc tlu bm;r enQ ue~t b• be~a
ope-13 :fJOl' an indet1n1h P•r~od ti>f ~me
ai llli!l.nt toned, i• b4$ed

Y~U~I

ye,y t.ry. y,

~l..·~· '··

~~

Assi•~ant lllulaser

'l'o Ute Federal ll.es4U' n ~·~..k, o~· Sen lll'aAO l ,oo,
1i~Q6l Aee~t of tb• ~/illted $ ts~e1

I 1$h •to Si!tl.1 my oar 'to iht .l\nniY tuide:r .Alhrne.Uv. Ne>. 2 on VlCC:A. 10~
n.g,..4 on tl';\e abo'l'e b$Sb itl,lltt?.ttdi of ba·y ag U be.lid ':for etQ.rafll~•' This will
oonst;~1hJ'8 yauil." v.tb.orU1 ~o et:te1>t 1uG}Ji •!\le.

Achllt1

Jdnori
Mal.et

1411111111•1

Oit:1•w~p1 -....-~

.O.te ot ll1u'\ ..~,,. l,n 0

0 r"t.ki, Ulldu Tr•

.

u~ d t•'b •t: ........~."""-!---- ~~---.,._,,_...,..

IUJ'y

.L1o•ri111 nCJW?a _ _...,.......,._,,__,____.....,~~~"'--

'P•noa ~•ch ·~--_,..~~~.....·~~~

. . . . -.-.---..

Addre..1 ..._.................~~-------""!'!!'!"'

~el.ephOl\8 ~ lll'S -~:---~~~~~Prdma~Jltl ~~1 J.nvolved Md. aoop11 or p~oblflfflli1

1.wo·'.S l E. TO OIJTA fl H;)

ATTEl'\fFlT
RE:
•"Jl .

·o

'T"

QF.:
I
tHJ 1' J Mllini' ,

1r..~v

r O~J

AL!rr

rrv ro SEL. •

lil!:l~• 11.lil -..,-.. ~.,.---.......
ti

ll1 u

.......,...

____ .

,.,.........,.. _.~

~.' .i;i 1~a. L· --·~-----·------~·, Ml:

~

ole ae.l

y .. l

i11 -·

....

THIS JS "tO Clll lfY cha~ hie und'9'•'11n

h111 llflll!J i1J1d 1>ndler11~...U11 ~tc .ll'l/iltruL:·
*~ nsaudll1c ih4" ~oliit.1.un th; ~ v«~~ dir.itc»if:1tld n
WCJOA Jlormi l!iJB-'l, llto b, halllt1cd, ._r~ ~ :ll'w:oeJ!OMtd k- *"rcitce 1\Jrelo l~
lltitt
M~a~ ii .-tpJJ 'lll~b ~ lilrl~q/~.,ir~ baa -111hl:d C!l\JP-i-~•IY hmt'¥ftb
~Md! ~ii.lllJl!)ijl:IAI$ qd ~ ' "' eliit: ....,..~ '<>i W{.J A f 04'1'1\ JI Br 3 ~ ~ nit o~ •hD.
111bN

¥
'

e1~

•'-

~

A1rme-.~~

, 1

~ 111~ piird ~ 14.,. ~P* ot llhie itforeii!Ud m~ ~·~ he iio.'bfding tiJ
Ak l'Ol)~ive No,
/le~ Oft~ on. *b• ..ev1nM1 hlitniof, and nquea~ thie .P1i:flud ~IKt"v•
'&11.l g~ Sun 'f~flti;o, .f-1 Aigl;nfl o tb~ Ui)lt.:cl t.i~. eo , c -~d~ri.rly, if ~
\l~PliiplWllJlflnll of~ i1:t••~i'4!e. htrc:l.n •lect11:d · ppcr~ tP itald Bwl~, ln .- lllllt I-&•
l!rdltin, !m
ibl,_ OI' ~ fta.albl
/l;J ~k is 1~1,1.tflt,tti.i;lte) ~o 111ak~ •ud~ ott\~t di1p01ft.fm11
(J~ lfil~ ll'lw~o' vehii:lill :¥.II i~ dee!bl ptofCt,

.J__

I

1

I

~

.~ mQU/r, v~h .,.le hi.~\1~~'4d co IQ/d li4;>~ at t)w. ~~ ,fiM .PD . . ~·•4. ~
t~ ;Iii ~~kd ~llA~ o(>fiu!»li~Y' l'll'•lfi!l'\tlibtl~ty •hiiilli h:.l!ll) 1'1>.wd ~ ~ tn.Y . ~ Q t:i••
i91i ln t:aQl)'ef.<tkin with the h'111l~lin•' of flilld *'® r vehM:I• DI! di•~~h IOI clle pn;cu~
thatcoi,
I

1'he ~~d iwt.Mr aJt~• u~ d!emi.ud to r~UN rh., ftik.,a( ~(.vt
Bao.Iii ol il.n ~nt1p11CO Fll!Cid Agent of the United Sia~. in. full for 11ill ~.r:lllt' ~~di
tiXpenatQ iucwred iii 0>nl)o:Ctii.'.ln 'Vlllh tile diaP!l(llit1 n Qf wd mo~q, vth.icl~, 1tii"11 -..eboe "11
iid !1~trucua •ilJJ, ~111~ to dltdu(t lro111 th'.e prn1.ieittlll o( H sale o~ aiUt!I rnp~r vehicl~

an~ o~ ~~P\tl:IM-· lnizuitlf.J,

!1t~C:ltt0!11 .f.21~
d~ ····,,,,,)

PIFllNSI!
l'I II 'IVJL

W

~1 1 UCJJO~

s

CU~ES

0

ISPOSllJlON OF MO 0

&

Y HICL S

11~..:c.u:wi will 111,)t b11 pi.i111r.i~t!.ld 11.l C'4M Ualli• ,111 r 11e.hil.:.l.lr11 tA> rc.::11;1:.iu dl)_f,ler-.
;i1111ur1i11Qe ,111.•l\.illie11u i::~o bit giv•• ~•.u•v;l1:;u111Q will
~ · ~lttd t nw lullUK' ~IRMr
~o hii11~ ~I
Whl'l~ npw ow1141J ~ ~bit~ r11~~1wd 0( µ. jg .~•viJi.ial '' *•

:i1)

l'OCll

VIUlU~ff.

f~il.l~ ti> 11~1."\~~lun, 1111J ., . vt11l\11o1le11 1u1~y be &or111u,l 111.>W • at rwille d.ia~ of
l>Y Ille ow1 r r;ir.i.v11kil).. wlahouc gov ftlm~ sill incierl'~r14nc111 or aB!I Ktl.llj;c.

Ail..

Th,

v1hJ~lit

l!RN

och.11,

r•

JVJ.lS OP

s·ro

nJr-trll~t.lv•a pr1,~unt11li

•l

~he

(lJl Oil
lfVilCUlui

ALE

wllP own~ u m11tni1

f•>llpoat• ;

,.,,• .,.,.,,;,. J. T41 ~elf vi" h1- liiun9i11111U <ill¥ tid ~11lijrlll lli1HC~"' l•n~
o S..11 l'm~1)..,iel.!•1t ... Jlfs~pJ f.!11•1.1a qf 1hu f.hil~11d W••• ,fa~ ~111.i•ill• I(~ ~1'111
04411!111~' 1f~li:. wl~lu:n11 iu11u~~11.;11i 'Ill l~iob !tr.Ir•"• Ill l!ll ~~II~ i11da11p-M,. be
In 011•n •rd•
Atumbly Cene•r Qt ritU~r 1l.ufw11~t1d pl11c~•) and
11\llH~ of n~cm1ity be d.f cl\~ru4tAIP 11vhii;~ will •tJbl•c• tnoior 'Wllhlulii• fl>
1111\ir1 01 laa r~pid Jatcd/)ril&o.

''t

A/111rrrdllW•

z.

IJl'1lli~W •It ii tllc ppriWlcd v11ha .., lih'1• c~ cv)icu~• baa 11~ "l'li~y.
fl #1flt1 &11
U'nil•d ~·· lillll .,_ Cd'rl.(IMl!,!9!11~cd , fa ~141lh an ir11i1:11m111
•h11 diij1~ C ..,Y Q!t:dl~r ·;., rt~f.l~lll o~ n~~u,c, llll ,pro•1fd~~ bl' 111111 1
will tMb bu r-:riifll'Ad by •he ~Ulltbdliul t;i{ the nwJop v11bkl~

'h•

lf 11'~ ~•'1li1Alfll JS d~• l1i,.t q"ml!'f tJt f~lt 11111eo11 111t~u;J.i1 ,h~ 1n11nt,
11 l:o th11 for~1ofo11. "'~'~' the n11111~rHblp <ert lleflt•, •Ji.If y
i111d1>r111d.
'

In rJdl~I

To olf11111 bl1 nlQ ~ vuhl~ld 1·.ir safa lo the Unlttd

l11olud~d n tl111 tun1 ..m tQ~ ·v11hil::lcf' ara cl\e folli:>wlng :

tat:c• 11 t.lit follj:)l/,/)l1fi b11111l1 ~

'The moto~ vt!!hldit wfll be PP•~lrietl b)' • o d1Hl'1(1t~Cbtelf :ipttr~lllfl•a
and , i11 ltft d1~o•c~11n ~nd 1 i10 IM 011iio11, the Arrny m~Jr buy thu: mo111e
v-M~ln a~ ,:~~ appli~/11 ti pdc 111hj111h h~~I nelt, nl)WV.V•r1 -K~ee~ tiha aturi
Bo1,1k: w~qf •II.le vulu11 111 thir localiqy wff•m th111 l!l·u:~h"11e '" con11um1p~t1rl.

PURCHASll OF, MoTOll VtilrltCU!S BY THI!

1.JNl1'flD STATllS
ll 1k• •~q ·udt

i, NOT th.<1 l•g11L 011r11e'I' of lhd 11111to1 uuhiole ,
1n oad1u &o rm;i.nKt fore a s le LO t~11 J\rq1y, ht mus~ pntMint t.c> th1 1!11!

era! R11~111n Uf.'nk of ~~n fr nnl"co, aa PiHcal Agune ot Wle Unlltd
5~ t~•. at ihe Cllvll (}Jn•rol t.aalQn, or ~u~h o~ll4r pliu:e ~s may b"
directed, the fol(owh11 :

I . ae"i~h•V/0111 «11!tltiqat:e, duly 1ndor1111d.
l . 'thll' a(re~rn'n~ 0'1 ell~ rt~CJ.'ll! hcrltr)f, duly •lijnr.d t1d

w(tnU!Mld ,

uch o~hn u~~o~fila~u.Yn 11cl all(fur1m;:e 11~ m:ty be requirecl by
thtr. fed rd M.uerve BaRlr. di !11111 Praocilll':O, M J!llli!al A1e11e ofl the
lJ11lt111d a!lCU,
1J C!jlll the e~ai::uu ill nr lit l•1lll own 1, It munc be 0L11asly un4 ~·
~t>Od that if I.he fod1t~d11r11 aii inA~ the rnotot ul1fofo i~ e~ual lo or

t. P 111111g<11 can, l11~t and amliu~. Mcrtvy PllAl!•ngu ciau• in ord~r

ui

1111

com~ wl~hln 1b.e pur~;1tioflil• 1i11t•i1o~y mullll ~I: •tlli. •J •1 "mird,um",
tha Army 1 no autho~ized lo p1Jrch:ia1 0.11)1' "heavy" paU!lllflO ci1lr11'.

'1!,

,l'+fotqrc11d~.

3. BllllMtl and 11'/ueJu of 1111 •YPl!lt 1111:.hidt!llf picik•up 11ot1d ditliv•!Y
~ru,,ika; al)if Crutor , md\l/ilfnl MoUt rucJr lrllCk)ra,

Im f• noi lotimdcd to lndude w~hin the tu~ ''mot\or vrhid11 ' iltalllle
llilf•propqll.od 111*" vcl\i11l11ft •IJft<ed «1111,y for fium opetatjoo..
111 tb~ 1\re.ne mhat the ah1 of my lllf.lto• vebilll11 le tiC!~ qo111pl~l:4!d or
appea,1 npt. ra11aibl<i, 11hc f1tderaJ, R~iwuve Bank of !San Pnndtco, u Fi~cJll
, fl' rlt of C~•t li)1:11~eq ~at.ell,
~ ng for llfld •• llJU~ of lh.t n1ucu,re,
ra~e.rv1111 the right to sr!or11: •qch 01iotoe. vtthJdc at the cu1.111u'ti .rl1.1k, a$
rtOO'llC I forth, oo m moll'~ Juclii qc!)ier cl1•polfclt>n of ~l.lllh milt.or v~l\1111Ai
K m:ty, in lt4 lltlle di11«ce10•. 11oppr.iar to ~ Ju#~ and eq11fc;ibl", ln~hJdln•
the cfg11t w punnic the litrr~I
niu pf •uoli motoe. vrhi<..'ie tQ. a:1lc Ill•
l11g~I r11~01.1ne fol!. reppac111fon Ot' ~li1W.U..

h 1.1 mtendtd that tlla 11hov11. pToctd11re 111ill pro"fde a. {easlt)-1• mo1111
of p~ ~·c:~n1 l"e il'.l•~r•sta ot e'lflCU!ld In cl\1tir matoc ·Qebkl.-, wJglio11c

pttj1Klic;e ~o tl111' in~eriqu uf C!th"ll t~eil.'I, and chur wlli d!wct •" equi·
tabltr d11poallio" of u1cll 11'1llltrtJ.

tON

':£)de • •

Sold~-1.!..::~L!.i:~-.!.J~.:....!-......L.E~... 1 .~~
I

.!¥:cefla4,rip (1,,dii:at• l\'Ufflb•ll

Olrt

1

I

.q•J,M!tlr'. S~ 'fil~(l!I)

=; "OC1' 1 I

I I

I '1

.,
,,

" I '

I

T "'' " '
,,. ~

A ·• 11v, I • '

i1

~ Jbc.,,~

If I

\I

a..rv• l!ap~ c>f San f•'\qi..•l, ~ l'l11~ -"P•1t1

1
'The ~Oii lfchldc -~ Jn 11~h1-- ,(~ ,I. deu"ir,.d
i11y tbidJ ~ ~d
of the Uqit~, Sta~ ~ t1't #!>le, 'l!Uilt ·io.e •b. wid¢111~ li: Mil llfPd dlM • ~ or rr.a~11!rihti
, .I~ la 1.11-W.l!KQod
ll)r die f~l RueM ~ pf San .f~l$Q f?r ~P.'V' c~ or c)mii!aiQn io coant~ '~ith ita di~pOfi~iDQ

~~

00

~ wil•be J~t..tf ~
P:-r.1,1 -

™' '~ro~-'.
,'

I ;"!.

I

' r"" · 1
,I

1

1
')

,

, I '•

'

I

•

(

Wit~ ---~-"'-·---

for
•n~urata

.
Q I

....... - - ....,i--i,...__,., _ _r-_ _,_...,,....,,..,._..

;:::

_.L.,.~~-,.._..._

.R•1"•~•11-•IJ~g ,~>i,e Pli.anill )tucrv11 ~~ of &tt l'ranj:1•to,
P1$f.46 A.igffll "' ~~ U,.iuJ Scotti.

lnatrucdon1 Jo Ow11e1
ccepted 011 ml1&glt by chis Uni~d
p.
~Qrr v1ehkl11 miJ.ljfl ~ ~ '1,., f\.IJ'UU~lfl Qtd ('.

tata

•, • pt<Xll!do~ .fof JIJPtel'iplJ, Jnd ll~011b:111 ~ mpr.

Oovlll'illll4llli. ''-

~bj~t· la ... lbllqwi.

(111) 1i'~&1 ~11ot1 CoJor Vchidif; Regia~r ~Jon 01ul!ii~11tt for, thia
" IUdi: mLJ.St I! aubmicua.1 ~ lhlli Civil Control ~catlor~.
i)d tJl.-.e ~pieli o ~hiil OHll ,Rl,kl)1"1J.I then~ pr11p111~di

(b) 'Two cop/1111 of i!Ua form, g&>the.i with lhe RegiJ!ltf rio111
h;mdiad to lbe ~!lc11e~ fol! !us rcten~Mn
Qrtiti ;it•, will
until rrival t th~ d1uu1111a~ed Aitsembfy Crn~r. 1'b1? mhird.
nta.uw<l I tbeo Civil C!'lon•rol Station.
«.ipy will
(c)· 'J'li• tv~ will l)e liven an iiil1?11~fka.til)f) tJg whit:~ hi
wilt> • Jil!CllARIJ to the ~ng 11&nnt't.1ia oi Uusi .....

vehii;lc.
n~si dvt •vac:;uiea wtlli
(d) On aJri,,,J ae die J\Melb
deliver to thtt reprl?\lliln~1t-~v111 of the Piedenl R.ailcrve &111
ol 9'n ~· th~ &W~ ~•™• Of tlhJ/J fdnn~ thit .leja·
trai•lon CA!:~~. and the b)'I lot cl111 •ehid.e.
I

•

aene Dank qi San
(e) 1'h~ reprt1M!nta~iv1t of th~ Pcderlil
fo"1i and if foonfJ
chic
Fr ndBCO w U chedc Olli n~n~ra
to be rorte~t wiU ckinowl ilt rt:cti~c af tbfi mRM:C>I vehide
, b)I igt1inc t;>ne eppy <lf the fqpnl and ~~rfnc i~ to ~

°''

1

~qC\lee,

II)&. ~ ~lµd~ ~bed .in ~l'lio ,t.oun ii I~. <Jamapd. ()Ct dQt~
~ the rcsl,fJ~ <JI rwgligeni::e while it la in th{ ~on OI' c:111rody of the
U11iitd &a.tu, or ;any apncy tln& lor it, ~ CQn&Fw of ~be U~
Se::itu' will be allked to kt approprclar. acti ~ fof! the bend& ol tfte
ownc11.

'
'
~·A6•A·~~•6AA6•*'~~~~6~~~·~··6Q6Q~***•

r.

. ~nab

~ 1 · 1~9

ne Vatley 'ffoe• t) t:i:on Oo~t.e:r
01!.l 't 'lr1,:>rt1i!9.
t!lr

I

it',

vq io.l!ll!l fb'l'

n d b>.Y yo

l

R,.,1CI j,p t l.J!l Hli Mv1led11tl' Of lr.1i..
tepCJstt .lo.Q ot r.> • V(bMol • :>,~o r. rl 'I
.11ad ~· •• l'J 1 .::i~ O.l 'rlce.
i~ e

J'•f.1

1;100.-~.1ili£~~t

re ,1.trf1iDH.

n~'l rtv ,:i,sli J'tl.t i o.ti e;.ndi ne
q t1d.Oom.t a qr owoo ?"ll«!.:t
1' y .i.n Q.t"11.ot' ttAat ;you1· OH II\" 'I M eold, to Mt . 01 .rite .

7 •. co 1n c .h from Orr J Qnes ~n
ve:r to bim,
o be tu)·ne
s follows::
'cf l lcense 73~&~2
ro r~
.nrt r .le· oe Fl .d~:r~tl .Fwn~ · rve aaril( of ~11. .1 !l!b11l tty .

~ O~ l VED
l-tt11•

b;1 fl !'e t aa:r

~~.i~

I

I

!n

' °lffl.ifl f.11•· inc L uo

IO

r

V...... L l e

Jl' S:,..n Fr
it ~J:'(l ~· L.n

,.,1, ..

n~.f1•i.. ao

SA
Uta aail ...
......... Qal:lt.,Ua.

'11 ~~e .t' e c

llvor1 ot

~ J:i t

'f .rr1

he car l

~! " "" ~:...<. r::ni.,...n.e

c: ee r b'J
L U1t.tuotion~ Of he

thEN r1bov

eliv red Y' l t benk .
re t.u~'t',\.ID
ht:Jt~ ·' l th.

•• e .. b~/ n;ip,11·eoern

.toto
1;1

1

-"O.t'tild

~
t 1.'.l

ai.t ..;r •1 lat

he time

l!.Ht' ' l't t~d to rEH~io1 vc
.• i 't l. tho ti bovr;)
O~;r1er ·?~ltl :uarl!lb./ no n'l\,J
c s receit!Jt er

vehicl.e , in

tbo lelive y or s oh na or

,I <1 ~ to is

ct co

.:r totnd

~hicle .

i

cord·1 ~

I

"

Ql•••

•~
Ir~
'01......i • .,
1•,~-.
Daq

,1

-ut.,

$1'•

I;

ll.. i.·1•
L .~

,. M. -

~rnol

., no,t of

R~

ale 'V l u

ondi blonl n

..........

•

,....~~--·

ll, l

.IOV:u
luloeure1

*

. '

I

t•,••ltl..11 ot ~~t~r V•hlcle

''

I

'it
l't·US IS 't'Q C"SJlTIPY tllac Ihle unt.L:.,111ined h~ nui a.n.d und¢r.:1na.ncl~ the in11uuc·
luic~oE ro~1ttilioti the d!"podi~k.ui. I># ~t:iei inotoi "~h1clie d'tlil:tlbt.J o
t:.11 ~· titvc:f
woe F1J;!ll\ ltll.8.1• t bl?' 11i~b11chi:~ Mn!~Q · ~ il't~lll~ntlild1I ~ refc~.- ~ttb~ a
thl1I .~~r<l:111Dl'rJ.~ ill' l~11lt1J JJh~ &JW und~ruyt/oi(l,l hlt!J a.i1P"111d ~ondQ,t~h~ly h~r,w.ich.
W)n1j

I

Sald fo11t.FU!J~

'

1.\18 flrwl

~ QIJI 11.& le~~ 'df wee.A l'!~ltt IUl luC :ii ,pu11 be th.i~

Agmellln'l.''11~.

'th~ vn~1iril~11itJ desL:l!il to Jli!p~ t tlbt 11fd~~11J fuofc)t 111fild1t a11:i;ordlng Co
(o.rdl or~ th cc rae h.ill#wl, and fit'!l.JJI~ (h~ ~dlml ~t
a ~~111 /\genii o tb11 Uni~~ Sta.~~. to q,~~ u.ci;.o(~ngly. .U ehe
B1tl)lt. o 511<0 f.,-,u1i: II(
;1A1a:otnpU8hme-ril Ci'!~ thlt I mati v~ bl!,nrt l~1.1b0d ~,,.~._ to •ldi BiWli~ ¥\ 11 IM!lle ~
i;~dion, i.mpo11eJbw or n. fert.Blbte, kl Banll ill ''ij~~f•:r.11d1 ta~~ 111 h ~~tiew clispoainlc~
'?ElllA iq mo~c1r vih~'4 a., iJ di!c111!1 .~rq~.

.Altilrn1i.ulve NQi _ 1 .

•t

$111~ .n'!~?~ll "~~\e l~ dul .,~~1ll'll:d: u~ .a.lid 111\ot at t~ , ~J\t .tllki1of ti:l!ll ~1er~Jlild, ~·

it i11,aiir.fllii4 ~~ 1 pll .:~k, II~ . · , ~llUl~~wbi.li~>" .hall! ~et~ mi

lij "'*~~AA- •'1•Y'

•fl' •r.~

aiqo in '!!•J~nr~~iuu with the i'w~, Q~ .aidll'i@W '<1~M¢I~ C,r ~J;ll~l~jpn 11>• rl~ p~
the~eo~.

' The \,lnlill?r lg1)t?cf fu.rthlrr ag't'ees. 1JJ,pon demand, w reimbllf• this .ti•11<t ~i&
lli,1.nlt of S1m fliranci~c.o, fl5t11,I ,Ag1me of ti&e Ur»tcd ~tea, \n fllll io11 ~.U ~~g~ "'1lil
~p1u1~11 }n1-.u~recl !J1 >1in1:l'tlion wi~ t,he d.ie11Q1it;Jo11 of 51dp JJIOtlll:' v11hid~. a..n.d ~utho~'­
~ru;I lllA~lfl,llt~p a~.1d,I lil;J.nk t.o1dc~l.l~t fo>m tJqe Pllli)C;Ciiu;lil O U~ ~iJie oe Mir.i~ ~~~ VICQJcile
a1iy of ~~pensca in .wvad1
·

·~lleQ\lttcl

h,~

u••

~4

~~

-·•-.. -..-

'•

11

11

·~

1

f!I

11· ,i11

fl!NSB ,·°'IMAND
W JUI.MS Cl U. CC'lffP.OL ~ INl~

$en

fraodit&i~

CaUfOll'bia

INSTR:t1CTION$ 0 l"AICUEES
E6~ROIN6 l>ISPOSl110N O'' M010R VEHtCl S

*

!v""._. will not be ~~d io "-b ~eu moco,r 11tthii;;I" tQ rir:cep~lop a~••m.
No _,..u,ani:\e 'fllhatcve• Ci'll bit altlhl lhi.• nac1o1&e11 will be en!lblw Al nur iu•llr~ tU:uc
.h\lvtt tl\I& m~Qll 11efucl• now ~4d by ~- r1JG11t.1J~d (o~ lheit it,K.hvjd1 w '*·
Tij~ l\)nllll'!i! ilaCU ~ln',1 iJ ~U~~~ jo illt QQt:r~~n. to pl.he;~~ mpto .. 'Viti l'eli

f.rQ&n

~µcu,

Pu (,(> e11ac~..pa, JJ1()t(l11 velW.:111' rD,l·Y ~ ~QRl(l, $>Id or CltbaNii.e dia~oeed Pl
by tbie ()YI• pdvatd'y, witlWuc &Qlit11runtnc:al' ~..fenu~c 011 ~e.
'1ttaW 1~~11 ih• a111>'~'11'Jd '11111"

10 iha' •lw .,~quu• bro 11q •q~l•J·
w ~" If) 1~4 lhla••" w.&a Ill'" be cimau.,.m,1ud' 1n ui:h p 1niu~111
chi 1tl~f1• of a~~ cr.dator w 1u"tlllllaH l\lr rccap~re, IAll ,Proirid1d1'-Y lllW•
wnl 110~ ba taiMl•d hr 11i1 ~u~dUua uf Jl111 !Ml.O~ vehi11la.

The oel)111 .i~rnaav11 ,,......,.11 to a1ic •~11•• '!llhp c>1111111 • Bl®lt
vth cl. tn IUI fo1Jow1:

,..__.. i.

'fo d•l;. • . . . - wtic.. IQ t.111nit a... ~v•· "'11l

1.11~1maC1~ u )ii~ .A'9•• , • ..i..

_,.._. .,.._,1fcir l&Qt)I~ Iii~
ovhm•• rt.wk. ~ iaNarial •tifch. •111~ 111~ &. ~ l~'1Gtl~ l>e
i.n ._. .,...... ~iw, ""'1!11tii • oab11t Mc.,_d plia~.. ) aitd

t

la

I

,

Jf ·~~ niMllO~C JS l~t 1-~41 Oli1'in flf I~# !!!OIClf' Hhl~l,t, hit .......
In ' -~~j~1\ .; 1h1 ~r•1i:lwt, 11~••* ~h• l)lli11•r.F.1, c:11;tlll~•fll, "uly
•lldmeatl.
/II•

111• oE Mc...lcJ h ol • QJw•tiri w~b will a\lbjm llloJl>t IV&l)ld•• ID
ia ~or

1... ia,W

A/lcrJNtit1t

a,

DfiFINlt(ONS -UID OONDJTIONS

d~.

To gfu . . 111C1i101

wlUcJ• for Ille

lllO

tha Uilietcl

•nc:J11ded bl the terll\ ..motor lich'cl'"'

Seat11 en tbr follQWip1 buil1

Th~ motor v1hld• wlll lie ilppraW ~1 ._ ~ili11tctt11ted appralltln
1111d.
tea dilu1riun a¥id ._, .i&.t opclon1 the Army m~y buy th.a motor
whwle ~~ the •pprU..d f•ic• which ,b1&1l 11r.1t. bowtt~•. 1ur.ccd tfi• Blue
1 "-"~ ho ual., v•lue lri Ille IOclllilay 111b~n the ,urilh~ ~ ~a#"in111•••J,

'

PO'RClfASll OF MOl"()R VJWlO..Es Bl
t1Nll'ED STA.T.ES

M

i,,..,

"" r1 th• (1/llC!ll!• " NOO ''"
O~•I' of "'~ '11,0tCl'I' vehld•.
Qcd1rr tt) Htan1•· for a aide co llht 1'111>'· he mutt pr•Hnt 10 ch• Fttd,
era.I lll'M.'t'.-. B11nll; ol San Prapcifl!O', H P~ .~a11ne of die Unlred
Stllte1, a IA• Ovll Oonaro,I l5~1tfun, or 11.!llh o~~r pl .:oa aa m111 '1cl
~r11ctld, lh• followlnir:
in

t. lt.e1ititn1ti.o11 cert4li11au, duly rmdcm11J1
l . 'Tb.e 11ru1M&il on the wieve:ree llu•of, duly ••1t1ml 11.nd l•ne1i1ed ,
3. Swill 0tht11 a!,ltlmriual.on ancl IP'l'llll" u may bei nqulrtJ by
chit, fedtral l\e.._m &.nk of San l!hnc~ M l'iacal A1u1c o~ 11111\

U111U!d 5tacu..
ln c._. the cHwa ia n()ll ch11 1111 t o'l\mer, l• mllt8 H chtarly umler·
llood th1t U lhc ii\debt4ldna. aralJllC Cblf mot~ nbkl- la tquat In IO_,

•r• ch11 follollliln1:

t. Pa•1111na;1r c:in, Iii~~ and mctJl\Jm. He1vy pa~••t111•r

(HI

ilN order

~o co1ne •f11\il11 the p1.1r~ba'11llr.
11

l!lltcaory ll'!Ulll b!I cJla\ll<ld Ill ''1iu1dl11m'',
the lmuy II 11lll authoipmd a> g11mcbalM! an)' "hc~vy '' pi1111111;11 11itr•i
~. M,Q~r~yol.. ,

3. Bu111111 an~l' trualo of li.11 ~)lp1111, 11dudin1 pifik·up and !Ctlivcry
cru1ik.11 and Hactof•1 lrialu~l.t11t 1111nl· •bucJk &e~wtj)u.

le ill nQt ln~cnded ro incl11d111· iwbbi.n cb• term "mDtor 'i•hkle '' Cho•
•lf, proPftllcd lnotDr vehJ"lt• wtd ouly for £aim opt:racion.
In the nitnt lh•n the aale 1.11 any llJOto~ 1tahicle It not comp l11~~d o.m
ea1i&l1t, the cdonl Rennrv B~lt of San Ffnan~>, • l'lacal
J\111.nt r.Jf th• U11lt~d ~•tu. ql\los for •nd 1111 al{cn cf 1h111 1v~u1,,
n~el"lu the rl,ght r.o 11tl.lr• ru1.'b ar101A>J .,,hlple at th!t 01¥not'a ri•lc, 1
•bQiv• 11«t fqrtb, or till· 111~• 11~li other Jl~tioq. o~ •i.ir;b 11111tor ~•hM11
1 ~11ay , in 1-. tl>I• diiH,tr~t1cn, aipp~~ to be jlWll al\d cquluble, 1 n~luJin1
the ,Jirb' to pnmic du lecial PWQl!f bf 1uj;h 1110~011 nhldt tp llik• ~.I•
le1JUI r11cou.r1e for rtJ!Oi11411MIC>o Oii' o~b•r.wlMI.
app111ar~ np~

h Ml intcndcdi that th.e above p1ex1dure ,..111 •ro'li!le a t1~bh1 -•n•
f pJotcctinc th• lnt~rc•L!I f n11tu1e1 Ip rllelr •Pto~
without
pnj>Jdice•to the U,tcriei1u oJ other• thcrltn, and 1~u1 w~.l ~fret an equi•
cable 4iapo.i&io ol ~~ pr091rt1.

.,,fw;i,.,

GI

HIC

OllM

0

.......
Ii • f lcpl OwJMit

Add...

°" I.tip

ti..• M•ber

•.• , ~dlo
, __ ..._.t,,.+i1,,..

~

'

1

..., ,.__..,

-·-"~...,.._

41.

,•1

11 WAIY,IR

~

"'

.....

t;

r11

,,

ij.,,'

I

·1

'l'he mQtOt v~l• ~ ~ · tllU! f~ ii, di=~~- C4:11•h4 ··m~ ~rvl l\,nk Qf $an 'f~14(iciaco, u 11Ml<:ll.l ~~l)t
Qf ti.c lJ.Uted 8';Afea,. au &Ni ~ rWr.
UNfemipd. l•: 'ill ••Illa~~ l;a.biijcy or reaw~ibillty .haiU be :i.8'Wned1
llr ibe 1'ederal '&caJFV~ hnk of 811.n Prapoiaoo for anJ ~t o (.vn1~ i11 i;ot"Jnt:d~iQ w( i.a dlllpoeie;ion. lt ls 1nclleratt.l!ild1
'r;:~
~
l'
,
1
cM.~ no ~nna will ~ prov:ldlld on, chia n19lll!rt:v,
,
,

_.t_

I

!

I

I

I

1 "'

lf~- 7

I.~

l

'
ll

r

•I I

•'

lot
Uliten-. - · - · -

'IJI

Ii· t· .. ,,

'I

,r

5i&'11t•ute.
1

ii

.I

I

•I

1!1H1-l ~i'

I, t

'>

i

I

,,

.t.'

~')

o~ ~n~~'"u1· ~·~.£~~·~;_
I

,. ,
• I

\

,, ' "

I
,/

~

.,

;

t'

l '

t, ·

,1.
I

I

,,1

.

I

I l'
,, I.

-

._
R•P'r•••Ui!IJ eh' "'~""' ~~'1:11.r &'P1l of Sd.n 1"1a'1'1cfm~.
l"is111:d Agent of t~I Uil'Jit.ri:I Sriu1s,

............,.

~

-'~-·

l•trueflin• to Ownet
TQ he ~ptcJ foe for;ap by the Unib?d
~ qbj()le m~ ~ ' pr., •W'lrifn~ ~mlall'.
1

e r.e11

Oovc•~~.

tht

~ pr~~IJllt f~1. ~....,, and ~to~·lntl a IJit:i~ ~Jcf Ml 1U1 ftif~11 ,

(111)1 TM t14~ ;Mii>qu11 V~llfrt lUgis~nition Ce11~fk11~ for ,,..
nhidit 11),U~ he •iJbolir•et.J at llhe l'ViJ Cb,~h' 1 e~,~(~I
11irl'1 ~ ¢iilPle1t pf -~- fot'nl f'RJ)· ) "4fJ\lt ~n bt? pr•P'Ailc.\i
(b) Two cupiira of ~bh fonu, to1edutr wi~h thi!! IU:gistir' ibn
Ce,tiilical'.fl,. will ha .hll.rid11J to ahie ev11.c111te fo• !\Iii ~etfntion
~ntil a.rrivut at Jhe d1¢n!r1niit4d
a:ip~ will be ·111t~iilil~d
~h111

a•

AS$!t11bly C1.mte11. 1ihe •hi.tel
Cwil OQn.&rol Staeion,

(c) Thee ev11111~ will be g{lltn an kkntili(l(11tkir1 ~ w:tlililli M

, .U. ·• ·-l.r(al)-1llO ~
~•hide:.

lf!Hr. .

-~-· Oii ,pi. ,.-~

(~) On --.ri~ •• tiit·'
Dn•f •be •vacuet: Will
dirliw.r fb the ttp~•l'ltathre of the Prdttr.LI R.t(!f:t'vt Bini
of 1ISIW Pl~~ ihe 'tWl!I rdpi1e11 M thill fQ11m1 ~ l\elf&'
t.watiori Cert..i~:it&e. a•' ~hi ie,. ~ dle 'Mdii:Lt,
1

(c) 'flue r;lmuie~tadve of' th~ Fi~cknl ~elieit'lte .Banlii q£ 1San
F~,..da,:o wlll cbec~ all nul!1t>e-rs on the fomi and ii f01~nl'
t.o btll c:omtit will 1u:koowled1it9 te.cdpt ol e& 111oto1r 'lie.hid~
by $iJ~~n& on~ copy (If t'l:Mli (oma a.nd ~UNeri1111 jt to ~tic
'

I'

I

/I J

lt th~ )JlliltPI' v1tbl~!e dt.abribed1in tLla form Ii )qlC. damiagul, Qr; des~
p tl\c muJc of nt.!gll1tn~ •l'lilc it is .in the ~·Jooi or c~y of che
Un~ Sta.~1 Qr an~ apn~y actj111 for it, ~ C'.Qnti1\ of~ ~1~tci;l
Stata will be ~d ~o take mppmp11Jilt14 acf.'ion fo.r the beo,,1 ol the
owua.

~***mtt••'ff·~~.H~AAtt~'A'*-**""~41\\. lt\r••-ttH~

,..

...

,,

.,

,,

CJ

E CoRJ>aR TJDN

C!

Ll l'OI~

'I

O

lllf.'I

U1"1
~~ ~ll~H'H Hi3,•
i"Gl!-il CAl.,'1'0H,,.f11
~~Qfjl 1111 ~Ill H H•

;lt). 19 /~'I

~

,

~oy

. 'b1.1 uld

IS.2at., ovt,1rin;c th•:i r t~
t0rti .t.'1. 1,,; Ii. ot 0 iw r1 r tl'tp
n '~lOJ:itr
at'
mo 1 111 Ln iue .it,lon ilii<: t::i. .. bl!! n PL'Opb .·l;yo 4nr. Ol'S u b) CJU!i' s1J11'1t .1 .
!011r t1 va:ry t.ru.l.y ,

I

'

I

/

t.re4 c.. lolid
"Hl•·•at1'
O.Jilc:ro

'I

t ..,

·1-.. .. ........
""'"' ...

l'oill·•••"f•

...........
..... _ _ _ ....,.., ............. - . . . . . .

.....___ ....... _~

, . _ "91

.........

~-

•

'110T~ .- ,_

$_.J:/.f: re_

rE ~II).

·-- . . . - - .,,...,_ tJ. (,~-2
')..,;f.o .l) ~

..... ................
~

LM ANCIUS lllANC..
•C)EIU,l. •tSli"Vli •ANK OF

AH '"ANCl9QP

lfllC~/i. 4GriJ"'J 01! TH• UNJl'lllil> 9TA11111

A1 '"""1of Our t ..1t

.,..,. .... ,

1 ~1+'11

•t••••,>iOt

•·•••"

1 .,...,..~, ,_..•t••·MoO.t••~~11

( Ollti11 '.1

µee,

hown l>;y auJ1 Jiei;o~d.s1 lfll <iorr ~c~ and that we,
ot the tnd Mt1dt1e11s a1ah1t1tt

Wfl hel' PY c rUfy bait ti :lollowir11r i.-iformatio1•, 1i

a11 lE11fa~ owne11 of the Vflh.iclil.i de1cJ1i~d above wtll 84,!~ep~ a. fln I J*Ymen~
it, 11he moun~ indica~ed dh1r lb., caption •·s.ll'l"l'L'ElMENT ~ LAN()ll~'.

<JO)(T~.AO'l; [!) Dated ..~.~L. ~.. . .,...., ., .,.,..'19. .... 1. 1 paym1tnt1 to 'b~nn.sde~ .. .~t?.. 1 ~!~.~1;.......,..,,,..,.,, ....l.n
()~

MOl,\TG.AGlll

EJ

-i,.; ............................ .,, ......

Odginal amount o:J! coniract - - · l'~id to elate - - - - ~ - - - BALANCE OWING ON CONTRACT

-

Le11~ ;

h.i11u.-•nce Beba~e • , O•niYing Obarre J'idund
Oth~.r Aiflowan~fl!ll

-

' ····hr•,1o1t1"'"

Q

, •..•• ,, •..,.,l••·"
..

I~

•~<11 )
19,.,...., J nd Ufllll'-i

<M>1ml)t\fv.

~(ll!JI' ~ o·i •...•.• ~.s.,,.9.0 . . ~l>mme'ilQlnr ,•.,,.....................

ne

..... ~ .......... _
•.

h•1,,.......

..,

•

"I ' """"'', ,, )"''"""..,"'"'..'.

Pl1.1s:

lntert:)at

e.··- ... ,., .,.,..... t,,,.i., ...~... .,.

101.... -.,,, .....~ ...............,.. ,.. ,~,., .•. .,."'.. 1-, .•. ,...,.t"" ...,......,.H

Clillltel

Otb,r cbairaea ., .... _...... , ...........,....................... ,.,...,. $
c s 11e a 1&~ >

--..... H

,., •. ,

ojj.j

•ol- • ., '"

fl.o..,u ..

ol

\rr-...::.:t!''""'l"W''°"'lo,...-1

SETJi'LEME.NT BALANC?E' (Amount which will be acc.eptable as f\oa -pa;Yiifmt_o_
n_oll ·-- -~·--~
p.-ior t~... ,.., ..... .. ..........,... M........
.............. • ).
$ .....~.~;. q.2.....!.,,,;-.,
Ji),.~I )

mm

·····-~·

<il'!'J ~J F!nm. QEl Cotpo r ~ ton or . . ~tU o r
·r:r·"Si:i . .r..···· -i~·-~l~--~£~r:;;n.-a;n;~r· ·1101\'ii"'cf r~'e't"

LQ
- ••

nmn:;::uu.w:=r.u~

eL

,... ~._..., •..••. ,•.. -....·- .

, Col 1tor 1
·······•·11······•1••t<"-·..--...................,...........,.t......,~ ....,,.,,.
C ll\1r••IO

By..... ... ..-.: M.~ . e.Q~-~.~.!1.~ J.t~--' t!.-:-

............. ".......-....,.. -···-·--·

(OfllollU lllanat'll'll)

~~1~ 1~·~::::1~1 ·~-1 ...........,,., .....1.--•i-••"'•••...,, ...... ,
('l!lt1:t~)

.~ ..

fl .......

'in

lOI ANClll!.U RIAN<: ..

.A,.~ (), 1"-N
Vlllf::,11.lli AG•Nl'I' QI' 1MI UN1'111D '11A1'1.I

, ,llDllRAL •••11.-v11:

1'9•••• oi .... ll•

rRAll-ICISCO

.. ,.,..., ...,.; •• , •-ol•tt••,.•••uti•• ••l·•I .. 1t-•.... i•o

••••·• •"';~ ..... ,

il CU)

,..,..,

We h reb.)I' C•lllitU)" tha~ e i!oHowina i11formatlon, as hQW11 iar our re orJ.b, ia corr ct nd that we,
a le~al owraer.s p;f be vehiqjedelk!ribed abc:IV'1) will cc 1p
tln11<l P•~•n1 M lhe lndie~tednesl4 again$&
l.t, ~be amount IPdlc:ia~ed &Jtie~ bile Giattion ''SE'TTliilMJ.JN''r BJ\l1A.NCJJ~'.
ClON'l'R 01'
0~

~ '[)~ted .. ., , , f. .i':"'

MOQTGAQJJ

0

~

..

•m@\i'rlt Qf ~ r~ ....-o~,me.nclng. ''""""""",.,,,, ...,...
1nw ......,..........

Origlnal

.,, l . . ~....... tf} ,f ., parments ~o be m,adie1.,M........ . ~
M"I•'""'""' ..,_,.., ......

M ..

.·"1·... ..-•. ~n

lllJ'o $C<l.)

9 .....,.. , aQdi ~·llJIJ.!..,

'!.. "."'. t t ~. . . ···-·ie. ~ .,V

•m<>unt o1 cont11act • - - • • •

•.:t~.t. f..~

Paid to date · - - - • · · · • · • :a
BALANCE OWING ON OONTRACT -

J. • .F1.rJ:::9

LeB$!
' .......• , ~-~··+.-,t .. ·~•!'I"•

R,ebl'lle • • •
Carrying- Obr1~ Hdl,lnd
Ot)lEU' .A1J0wa11qe11 • • •

fol9u1anQ2

Pha:
lnte1eat to "'"' ·~ ........ .... ... , ..

(illt,p

'

___

f•Htl•li•tl ............ .,,r,,..•!0

_..._-....,...._
.....
'······••1••11•1~··
.. ·•••• • ..• ,,.ft!iltl

··h.... , .................. , .... ..

m1i•111

'·----....,..........
.....,

,............,

' ·~·

l•k • ... ·tf''' ,,, ........... ......

~,

I

..., ~ n ut

ow... hll•t ......:i........

........ o.lit•-1•
111•:1' ....

'I'll•••

i-.., '

~111 enclot.1111~ • ciow f dotem1n-t. oc in.:tet;i~eJ.-.,••
'1ijt)rfl;ll'tU~ b)' ·bn• lli•1•li P..,J,ie:r of yo~,, ·~·~omml>t:tle~ ~Ill""
U,1ae'ti.111 U.• •moullli\ <>llll~q~

i1f 11'*•· 1111~•~ llb~Wn .,, t~• ~•ll•,11,iu$ ~ioe I'll ~¥1~1 qami~•d •

~i~I -··
d1111te

e Ill.

ro

'*•• c~'~i~6r•turn
~I r•d, i. ~ot~•ft, Jl•~•t •l1D
nnld11e.

tb4lli•h~1

11-4

~h

the

enc~eltd'.

II

J:eiP..-

.•.

lei*~ ow~;;.....

.Mdre\ll

I

Qw.11t1 -

I

,.

II

I

.!

, ,

I

'fH

'

'11r.:X

r

~

td

t

ii

wA • "' I
jt

1.

!.

)I

I

1 J'

1

,

,t

1t, 1.

,

'Fhit IJWtlj)f \lllWie --~ ~1 ~• fonu /iet deli. ~ ~ ,1 '4-'I~~~of S~n F•11m~ illf fl«lll ~*'~
fQf di~ Um#ed St.at.ie;1 :at t1'1a ~le Oak Of tbtt ml-~ Jfi ii! apad \Ht h\O ~Y or m;iot\llihility ~Jill , .-i~
by die .PWc~l Racm Bi~ of ,SanJ'~;w~ fr~r :Ul)f •c:c or, omiilaiM_ in coa~~~IQf) ~t ~'4 J11pif,iol), I• i. ltJ\4-r~
that; fill) lMur>llµ wll.r tie ~~~~I tllia . f'l'~rtY·
,, I L~ Jirl r ,.•t,. I t l
1

t
'"
I

d t.I

(\
,.,,

11

,.1,/'r;/ .

L·

,JI/.'

ipaeure ~t ~~r.... .~~~~~-

'

,.

::11 '

1

'I

I

1

J

t

f

1 \

.I

,.

I

f"~~
"'

.11

I

pt~ of ~li~,.y__,........_..__ ~:t_--'t_l'•••.._W._..,_...,_.."'t __,, ...,.,._,.. .....,..J-W-O"'"'t"'"'-·-·....,.-·~1,.......,•........... _ _,.,•• -~-· _,. - ... '"""'"l"l"f'_,..,_

~te.....,..-""" .. ~.,.'--1--~"T"·-·"-""-"'."'n""'"' ""-·'~--j ,...-

·~

l""'"'l-~61+t-i

" ' - - - ·,..

I

~~-I

~i.... ... ...._, i?'"T-4.,...·-+~

&pt•'''"'~mg :~~- Jl'«d"""~ Rcuni• &n~ 1>:i S!ln FT4nid«co,
fi11111l Agm~ oJ •"''
Stat•~.

u.,,. ·••d

. . •. . . . .-I
,~

I

1"- ' ,_

'
___ ..,'""!"_,_,, 1·---·.. 4~t-, ...,.,,.,_ ....
_~_,...~~ ·- ..+-.._

..

To be

c ep~J fo~

.llJ.OlQr Vt.hi •(e ljl..,.

'J'h.e

pr~~ll)re

•a)

Unltiv.J St~tta aqv~,.._111,
II.I~ Wiii 011'~...

tonp by ~

lilt Ji, i>"""'

£.oi ttpuii11f t.nd

to&illlil a !tlli>CO,

lih.c

Vtbii;:le ia I* f~1ki91n

he 5~~ ~Qr V hidir. .R,.litiJitra~lon C',erti..fk :~ (..,. ~WI
viehlde. muall be 11ubrnitt~1 ~ tbiit Civil (!pntrol Station,
ind 1brite q>pie• ' this io (FR.lr\.3) ""'~ • l'HD ,prttwci:L

(b) Tw0 cof)l6• of thU. form, ~the( wieh t~ 'Reg~tl'll~Wl'l
C"..ert16cat.e, w1U be h!lind~ to the v11 ~•u. t~ bU r~t.r.ntion
un il inriva.1 ~ ahe d~n;ueJ i\n.aembly l°)ente&". '111).ri third
copy will be. re~:Unied at the €ivi,l Contr!>l ~tltitm.

(c)

lhe cva.'"uee will
'""" '. . ...'lutlY
vehicle.

tie ~ve~ an i•nti~adQt:l ug wbl¢h· his
tq ahc ._,,. ~ of -~pi

. .... .

(d) On ~,rival a~ ~ IA* ~ 6nrc11 mbe r.YUCIJCC w;JL
deliver to the ~pri:IH:l)tative. of ~he Piedtral R~we Bank
of San hllnrifcl:O lhe tWIJ) ro~I~· 6IJ •hta f ~. ti.e1 tie~·
Uil~l Gtrt.i~ ud t~ ~ fo 9he 'ft'h.if!le, I
l

I

f

(e.) · ~ re.prellentarlve of ~ fede~l Riet1t~e ~~Jik , 9f ,Sal'l ,
IU'ld 1( f q11nd
Franci&;:o Will ·checlt ~11 num~l'• on tl\ie
~o bi correcc will ac~nowledl" ncelpt of die, ~r ve!'licle
by a1ir»ln~ 911e c:()py ol the fQl!m and delive~ng it to ehe

tom

~uu.
l

1f the 8Mi>Wr veh de dacnbed in thia loTm J1 bit, dam11pd, Pf "-.JOJed
u t}Ui: nsult of negllgience while iJ it in the po81C111ion or ~ ol die
\Jni~ S~atea, or- 11iny ~ney ~Ina (~I i~. t~ ~f~• (ff ihe Upiccd
Staf.Cll will be :usud to tab appropriate acdoo for tile "'nelit <i!f d\e
owner.

I

I

0011 01'1

WC
~~

•hie

N'illt

'1l1tv111H.

pcemena

~

&ld il'l.r\j "tk)(

llJIY th l~ h und!l~ igu d b.aa r 1id ml i.md r11t.uidil b11 ~lllr\lc•
df.'lf ngllirtllr.11 abie Ji1.1~~11llr.lon o Pie mdtor: ~1\Jl::I~ dttatl.'lbcd on
J., ft
~tlllchird lbMt0111rtm inli:otiJll)Jtatud by ~fere,t'j h~fe ifl tf
11l8dJ ilild. alle lin.Je~~IJn~p h4 lilg~~d co1ii::w111A11fllY ~arr~...w:itih,
iari.!l

tl\Oie ~ lht·.-"'eri11e 06 \\''(JOA onr1 llli.Bl•J tt :» part Qf t~fo

Agiea~n~.

h• und rsig
itea 1!P dispoi1e dif' abe '11fOre8lLid motO&I vth.lr.illii 111.pC1i!rdl118 tr.,1
No. ..!'- _ «forth Qll elite N>ilHat. hereol, atJd ~qt:Je$1:.tl the Federal
r\/~
1
i111n~ ot aJ\ Fru111. · ·o,
ftjk.-al Ayenr oB tll~ llnitCJd Sc.i~e , ti.ii· ct c1:)11J11·1~ly, 1 the
~ e1m1plit!hw110~ of Ml
unJl•e huai.r lected u..,,i;il\laJ til> Id &.1iJt, in af.11 ~ c;liM•
i:1iltlltm, i rp1Jllllibi., ~in
fetwbit~, 8[1 CJ. fltrnk. 1~ a ~thr:i~i;;ed ti~ ma.1kc sud\ other d1ijp011t Ion
!.)'( ald 0'1CJ~<11r vel\H~ 1111 Jt ~llld pt~t .
lternitilve

1ld .q;ltl~o, llllllt Ii? ill ~fali'll re.J t() ltlliftil .~nk ~A Ul!! ~' ,(ti~ o~ tlli. u1¥111t.rllia&rua,I, ~·"~
1~ Iii. .C~itti t~i~ .I'll.> tA~bllh:~· o~ ••esl~orM blllty ttt1111l~ attach hQ1 aal~,&~k £qr ~ny IM.'lt d,n~~
iotl · 1 11rtmn~~k>n with ~ hanJlln~· of mid moUiW wh.11\!11 Qr diii~Qjj~11 o# •11.ie: P'Th1Pt¢,d!I'
~l'ltl'efi>f.

'1'he. UJJ(l11:111i~ forWlr u.g.nu, upPI\ dema~1d. to re,bnbu;rse ch.: Fed· r l R~ nr~
Blmlt flf ;in Fir ll.:iflC'), 1i111Cul Agmr, of ahe Uni'.~ed St~~eu 1 ip Ml for all ch11i~ ..nc.l
e.xpi!OIJC8 in 'l.urec.l Inc n11 ctlon with the rJidpoailii1Jll of 1111.ic.l metior v1thklo:, 11<l1P 1Jbll1>11~~
:inJ f mrbl'l.1 ·e" 411<Ad 6t•nk o i.fodu -~ f rt.>rri d'le pr'0t:111t<lt1 of. t~t'! rd~ of aid mo~ov ~ehjd
ri'J ofl ui:h ~xpe11 e• iu

1 f

I

fiKe~¢ed

,

;1,1rred.

~ (~• . IJtil\i&.;~ ....day QL~~ ....... , 19~. ''
~~

-L)
-~~.L.

'

I '

. •

.........
J rtlQC OHS 0 ¥ CUtlE$
EGA ~NG DISP0$11IOM OF MO OR VEHICL
~Ii.I~

will

•

J'lO

~ J>ll'1Jllf:Wll ~ ~ th.iw

1111"'4;~ k Nap'

IDQtiOf

11!''11• ,

!;.llfiuran~ w~11-.r l.:llll

ti. •11,n ~ IN _.., will be •nw.l:iludi it& btle f\Jliu~ tf~
) h..\~IQ '1'M4 .i1r.;eo11 viellli:l~ now owi.-1 ~r , • • ,re WfMIJ for tki, 4mllvldu.U ~.

'lilt l!Jo c~d
irQln

.._,/Qiny ~ • up~ JJii ill 4-l!eiJU11, li'.i ~UJ'- a'ti.!(Oli v111li1PJ~u

tVllqua •

;i>rit?1
•11 1Jll~lo11. ~ ive,l\ii.ile1~pi11;y he llU>t«.i, )iJ li!W oeh.ifll!f
by the CNll,iu priv~11ely, wb1">11t p11ie1nmit~ inteffetrtm.~ 011
dance.

1.baPQ!ltd (lf

1

AL

llN TJV6S OF
m11~v•• ~'•l'll~1t11J

Tba Pf.hilt
'ldU~I~ ~•

ai.

ST~
'''

ch•

Gl! ()ll
11'll1.1c:11111

fo{jq~~:

SAJ.i

llfhP o•n~ 1a mfi'.llfJ•

,...,,_,~,."' •· 'to d.itlhi11 hi• 111411~, vthh1rt 'lo lledurlil ~~ "'' lialllt
<if 8111, Pr11111a , ~ ltl•lla1 ;.~II, o t~11 \111l~!ld le 111111, fur •np ,. Wt•
OWJI'~·~ cid, "iilqu• l111m~ 1~i:~• wqiJ:li lll!Jill!lil 1'1,, n il4lOllll l!l.,.fla, lie
U. dpen ana, .., ~bly (iln111ien • aalwr cl~illart~d ,11ll*.tu) .,,...
"".-.ui qf •lltlllty lie of • d1ar ~"" 'l\lllicll· will ~•~bJtt-ci mQj:Or nl;ilqf!ill ti)
~ ~!H•

or !111 Rf di

_.,,.. ...,,,;.«

;i,

•h•

,11 ~r t"'-11 the appt· d val"" •o -1111.t
av ue~ baK 111> •1J4lt y,
"4
111 ~. 1.11~1144 '"'_, wlU 1'• C!l'l!l'INm!!t"Hd. ln 111Jh an lti t11n1111
thll! ''¥ht o~ y, ci~~ltA)f' ~" •po~ cit r•<•aitun, ~• ~r•))llJ•J Ii~ I w 1
!Ill If 1)00 btt Jlillf-tl!d by t&ii GU1tMd1~~· qf ,1111 llq)~or ~~fol• .

-.I•

I

I

:i.,

~r If ~~· 'll~C!.+~- lS tffd ~.,U Pil4lt~111J ~f I/sir 'Ill l~lr '1itkl 1111 rl\1.111~,
In. cldlt!cm l!o tb« fouror"ll• 'pr11~11~ ~1• 1>lll1msl\it ~1m1,llcat~, ~ul)I
,,1ul0t'.d,

~llt.nim.d\lft,

To olier hla mQcQr 11tMl.llM £qr ~ ~ et1i1 On.l~d

kt on ~he fvllowlnlJ ~1111a !

Tht motQr ~ Mi.ii« 1¥iU 1!11 ~ppr~IHcd by C-Wll di na111muiJ pptai!lm
qnlf, in lu d1111:r 11l11 11n4 ap (ta o~thm, •'-• Nm)! •i\~)I ~4)i .... n1or-011
· 11uhl~ll! n~ th1t appNliled pJidt whiqh. •~di no~. ho~1w1~, ucu11J lllc Bl411"
Bo Iii wl\1>luaal ~·.tfµ1 In ~h~ lll1l~li11y -w~ rt ~"• ~·t~l\111111 i•1c:l)n•u,a1111md

PU.-,cHA.SS OF MoTPR. VSHICUIS AY 'nlB
UNl'TliD STATES
A. lf tll1t •v II~- i« NOT ,~. l~g11I o~mr ~, d14 milt.Qr ..,.~, lit.
fo oade; ro ar~n:1a for
ale to cit~ Arm y. 11111 m1J11• uraaenf/ to tf\111 l!id•
11nf lke11<11"11' B~nl of m11 Pw~n~i•oq, 11s f!le..al .A1ean• o( ohe fi.Jnjt:td
Statr11, ae tllc Qll!I Contrell ~taefon, oa eur.b n~hi:r. p~i~clt 1111 IPBY be
drre !cell, dltt (ol!ow/Qi I

l, Rttd t~tloo c~rti6~aie , dul1 ' 114orMd.
:2. 'l!he ll'l!tl 1u1~ on the w111 r11<t ht1tc1>f, d!!ly 1lsried nd witrte!lfad.

~ . S Cb athou MC~odzauon nd M41trance ., 1uay ~ ~quind' hy

th~ J!cderal R•Nt .Banlli oF Sin Franlo\fll(I), u JiiM;,t A11nf 111 tt.r
Uni d :Scau,.,
111 <au th.t '"llCUu is not the lc11al owr1ef, It mi.II~ be d•11rly \lodeu·
stood tkat if t"111 i!ldllltedn 011118 •11al~Bb t!i~ llh'l~tJr vel\.icl• is eq\JRi to or

Jlluhl~it"(f

l . }>

~·1 come

In ~hil t11ro1 ' 1111oron 111?h11tle''

,._~ht fol10111lnri

car~ 1 ij11lu iancl m11di11m1 ~e~vy ll ffH n~ut' ca~m n ordu
~hlrl the pllr-~llllilbte category m~Kt be ah11<1 J' aK ' 11111dlu111 ",

.Qel\jjt11

" 1h11 /\rrny fa hob auahorl~td tl'.l pllaehlia11

i.

•tiy

''llu v~·· QM~llif r 01111u,

Mol()rc¥11l1111,

J. ~ll1111u and t,ruccka bl all ryp11a, tn~l~1din11 ,Pltk•!.fp ~nd d .hv111fY
t'uc:lbt1 anul tra1i'tor•1ineludinl( eemlrtr 11:ik anc:blra.

h lo not! lntcndtd to lndude w1tbln 'l'u1 tcum ".111oto~ v1thkh1'' tl101hr
Nlf·proptll d motor vd1icl a 1ult111.I only for fatin oparaclon,

ff!. ~lie even~ ah11t thit a:le oF any rpc>~F 'Yleb.icle i1 noc tr>r11pl111ted or
appcrm l'I Pt ftu~tblu. che Pcdn~al R~simv~ ~nit or ~n l'r11nci1co, II ;i;;aj
Aacn• of th~ Uriitcd 81:j1te1, 11ctin for 1111d n ~gcq~ or 1~ evacuue,
1t.llllrvea thit rilfhc to 1toror: ~l.lr.;h mot.or vdii le at tfle: 0111nu'1 rfolil, •
11bq'I• aec forti~, QI" 10 rnala B\JClh odm; ~fiap11ai~fn,1 liJf 1u1nh 111oltclr VllhMtt
1111 nii&>y, ln Ill aole dll!ctcClol"i, 11ppeu to 1lfl ju 1 and cquitabl~. lni:iludfllfl'
~e o~ht lo P*tQlla lflte l!sgnl ~ 11n of 1uch n1otoi" vrblQle fto tda h.ia
!~pt ncopr"- fo r t~pOoMeuiA>n or otharwU..

le la lntc11cl~d that th• bt>vt tiro"rlure wm prov.de a f•n.tbl~ m111ll'l~
of P'Q~t<:tl1\I tl\c ln rellt.l of ev Quttt~ in ~heir 11w~~ 'llehicl111, without
prejucfci: to 1he ln~ere1ts of! ot1'ert tllereln, nd chua will ~lh t ~n ~4111•

tal->I•

dlnPIJ•i~i!ln o &uc~ propel'ty

•

u

el!la.t~,-.a

ou,r oti,eC1"2
Q ~ ~­
1
1
emo\U-1'
ti'! yo1:.1r t.lrd•'r ,lt'!. ~'h.~
~it t. ~. Mt or v hidl• lllttlor:t. bed ~1 bi:Jv;'"
'tbe·i e.

"'

~·

:to. c~ri; duo•
UTld1,n:
Wtlai ·i; i ~v
.lil tlme- l
with 1lh$
.,ur control. Tr. P~ r.i Mt;. 11 1 _• ~.ti b-.i 1 tn rJd u ;i~ a #1.Pl>T 1,met
m.ia.ae 'by oC!m:pil/tlit!\ ,,, i t11 >ti~ ndt.1.'t ~·PJ!>:t'l.\'L ~6.q• 1 J 1 l.l'l tic,• '"(~r.noe w.111i~ tbe
wn1nh «)m0<:1~411l1. om.o ou.·~L~i:w1. on Uh1 r vor111e 0f ou.r :e'o.rm :tm,a
aUht111d CU!t' B ttioritt t110J11 you to eoniJl1Wr1111~ be ·i;h11 •lri;cn~~qHoQ,
eh.I.' le w s · dl
1.nstr'1c lm.!J ,,! ~ ~ n o n1 et
Tllh 1110 or

1

ilQ

·thA A. rmy

J'ud C. Be:ta

Aseie ant

~enager

I

I,

z:ii/.llOilll'l~ill(iil'ol.._:;.'~

W11 111.g

..,p.~4:..t/iLJJ.-r-··-··
. .._........,__..fW

Se · i'1. . •: ¢ •
' · i ... ine ~:o .
..:;~ ..;:::;:.e.'t::.

....... ..-

h

,f,{I, #.!)

j:-#..!.f.P....J~
"r-""-·.;::::::;i;~

--....--·-~~

.

~.........,

, .101.t

--..

- - - -~~,:;..'l!~~:.:-:e:-==:t:i:.-;;;='::

........-----~-...-~.,......_-

.............
~

_ -·-··

..... ..

...,...,.o1.....,.......... ~·--- .. ..,.- .•i..,...._lil

· ---·-· --·-· ---~. -·--•··-- "-·· ~- . . . ,. _. _·· ·--.---6'"'·
·1~.
........-___
- .. .......
___
* ...- - · · - ·

... - ·-

.. · · - - - - - - .... ,_,_ ........ _

irs

--~---

....... .., •• -

...........

...........,.. _ _ ..

~ ... _ _ _ ,.,. ... _

., ,_,,..,_

..... ...

'IJOT.AL -

"rl''·- ..- - - ....

,.

_

-·~

...

$ _.,_._

·. 1zr

0 01 YIHleU
N_.11'

l\IJlk.. QI ~d ow
N:m11

°' ....... C>wu..e

(if cl'lfemio)

...... ....
~

i·

~{

I

i,

~

tt

"=v=~

"

i,j

..

f

Tilie nJot<.'11' l!ihide da¢riiird ~WI fo1~ '8 4elill. ~di!& f~ ~Bank 0£ llh :fira.n~, u l'ila\) ~n•
of ch.tt United &am1 at t,bt IOle rilk of the ~pd It •ii qrd 1ba.c AO lillbW&y or m~lbllaty ahllll be a.!lllUIDCd
by- abe Pwe~ ~ Bank ofc San l'r-.nci.eco li;i. q,ny ~t Oil orrull!ffqn In q;,nnc-i~io~ wich ,ltt diapoeitit.in, I• ,is uftdcntQQd
'
I
I
I
- . no ir)aiJeaoce will' be .,W'Villlcd OP tbu E>A'l~l!'·
1

1rr

1

~

1 fl

f

It

r

1 Jr• 111 tr.1r> , •

•

Q

.,.A

~s;~ °' r>-~C·h~,,~
'~ 7
z.~ /!/
,,,

I

l
j ,

,[;

_,.. ....,................_. ...... ...,._

··---

~~~~-·-

..

~···-·"*""

......1-1-t--................... -

..... -

...·~~

..

-·---·~~·--,-_,_......_.......__.,. ..._
F1d1.,.ial RfitmJ1 ,Ban~ of &n Pta!'lc~co,
Fiscal A(mC ol &~c lfrdud St.sin,

--···--•·oil--•-·

l\11p11111111i4ilng t'hd

... ... ... .
·e,.a

To

/of .., ,.

ift- ,... ,.. ·
---~
f>fouidu,.
I

(ai)

t•)

bt the uw.i

-. ~--1,

~··.co· r wi ' hi

,

~

aJld

'°' ._

tioo C..11! •
S~• ~' ~ l:\Asi*a
Ml ClorJPol ~lj.-ln1
e
M
tl'
111
&d
ict
~hm
lie
Vlthi& mu~
. rMa liic ~
tlill
-'i Op (ei of I.hit orm ( rr ~
isr.tnaq ,
~M'i a.
TWC> llClf"8 of .W. fr>na, ... ... .,
ha
for
'-Aided tcJ, the cvat ua ac,. 1'lw dMJ
0.~11. wdl
~tcd ~bty Oen
die
u
val1
un*il a.rri
il ~•ol Sa tfQ111
cqpy wiH ii& n~ u ._ Oi'V

n.

"*"•

(~) The ,. _. wUI le

"1l

an ~

•

whith -

...
tol hs ... ... ... ... ... ...

Will

~.

.,~-~~·
(d)~~--npn~11 qi tl\e P-.~ aerve .._ .
M .-r to _...
l qf tS .

I

... . .

Q...

""lhli1Ha..., '• . .

~----

...

~ -~ ~ " $an

l!
(•) .., . ttpraenla:tlv~ of tfie nbiin OIJ die (Qjm •nd' ii I~
nw
all
ck
che
will
~
P
na lpt of ._ 8"* )I ~t.
to lie CQIJ~ will ~lcdp
to dt
thl tom and ... ... .
lily lf1nin1 Ol'lill ~., of
CVll:'111a.

.,....... 1•9•rtll..8 '

· ~.pol~t~O~ ~-·~·OJI

•

ehi•I•

J\US 18
()EA lfY hat th~ und~~¥1a1uecl baa n:.ut ;µid u1id.Jr~~ai!Jii die {Jll!~~Ui:•
•l nit 1 o l'ii! rev•ne her~f ngatditlg ~h-= dl•"1•!llll•ion pf the l!J,QJ?oir 1)11.\llll db1tC1itletJ 011
CUA 11trm 1.ll··l, ~Jo bic iitt-.&e~~d hei"~~e> i't!tid inl!t"l-pllllratt:?lj
ritf<rel':tltia he~cm if
~" ~,eltltierttl i. 11~J ·wh:ilih •hie uili~m•gu.¢ hail aiKn'~ 1:orn;umotly henwit\h
1

hf

~fJI iq~trwm1:1"* 1)d •hiillle 011 ah ~itl'~ oi WQJ"' Pb.11in llR.'1!13 a11ir. 11 pamt NE ~hi
I

i~JnltnJj

ht itndertlil(~d1Mru to dill~~ of th¢ ttforeBnJd 111b«;ot vtllide a"'tr>rding to
Al~m111tive ~<>.
_ fMlt I th on th~ Hvti~ beh:~">t, amt raq,1e~ die l1~1:fatar ~l'l!Ctv~
~111!; ti San :frandsto. Fiacti.l Ag1m~ oV Qhe United Sti11o~~ti, co <:t aq~1mJmgly. rf ti
ii.· om,fill11bmi111Jl,t
thio lteofllliive l\e~11 liioted appttlhrcu Id Bil n , Ip I~s :>I~. dia·
¢ititlo11, 11111poillll~l~ o~ nf,Jll (C1.uibl , $11.fd . B~ 111 i~ll horized tiq 1nake al) h o~hirr d11lpQ11iti1JJ
of 111~1 1jao~ot v111hidl! na 'l ~lel'lll\ll Jllll:>~I!.

°'

I

11-id mo~ r vehide ~ i;l1;liv~~edJ fQ l!l{d ~a.l'lo~ a.t t.h!l $1.11, Ji~ ~E • 11~ruj11'1ttd~1 !lr.ld
a~r ·1el.1 lh11~ #lb U billJY 111 li~(iq;lllib!Ufy ~U a~flao~1Wi~ l)Q.11~ ff.Ir any a'l)t t)1 ob~illr
j ·,in in ~lllt.1nl5lltion wi•~ t~ h:tndHng ~•. ~ld 8'()f.O" v~icllt or. di.Iii~ ~ d' ~h'I' ll!l.11!1!11.d~

• 111

thereQf.

1

W\deJta(IJnl!li for,bf,r ~~•ua, \lpCl~ def11~ncf., to 'reimburiie the: Pl!d1uirl Rl!lll!ITV~
B, ~k oE Sao Pr ndooo1 P1acal Arc~M pf ~"e Unlt~"Cii S~a~"·· In (11.U fo~ ~ll c.hari'!IJ an(,f
e Qll'll!W,!s inculi\r d Jn c:onnlllctum with the dispt~fokm of 15jiic;f ;tn®mv hide, ~n<l u~horb,IU
· nd l11a~rt1...,s 11iiJ 8 ln~ ~. dedu~t £~[11 ~he p•l)l;:ee~ 06 ~~ 11a!I} "1f ~ mptQt 11ehid111

Th

aJ'l.Y oti ud1 ~l?ll~11fi.>.li lnc\lt~4·

,,

E11ec

~eq nu.ht ~,AA&:~.ALtll.ili.. ~ ~y t1f..J -·~
· , ~ -·~~.· ·1.~.'
~

•/

1

f

!

I

j

,

'"'J:\.../
~.d. •~-4§,,{~-:(/t•l"~-t.~'

j:·r/' ~~~ r.
Fa1r1111 No.___ _ . zl
.
7

'

~t(
.
.
.~

1

...........

·'

MY

tNS:I UC IONS TO VACUE~S
EGA OIN6 btSPOSlllON OF MOITO v HICLES
Ev
N

QU!i!!f.41

U.lfil

wm 110~

*

~ iW' llllJtOll 'I( hii:l,i:a w Jtttio:l!pcUm .~ ....
n t.lC il/ie.n ~t e11.u:iuu wµ.I ~ nabl d aa lfilll~ ~uturc time
vcl'\ide nQW qw,·11!tl by then~ .Nfif#'D!o!d foe Qi.ell lp~"i;d~ Ulle•

e pqnui

u ~ ~k~

.r wiil1t ver

to ha.11~ die m

lilt'

T~~ United . a'" l\»u~y U. 1,1ci~J:;ud 1 l.n. ~ d...v•Cilm~1• to JIU$CilllJIC

ipQf,a,

1f~ ~ll

mm 1r.W11.ca1q1,

.r\~1r ~o evil ua.Oi n,. motor vchJQ111a !Jlllf be $.ored, 1111~ w.' Qthiu;ww ~polllSd qf,
y •he l!Wllt~a p~ivr,ta.rly, w.ilibo1,1~ oveHuuen~al ~r(1mmce or ~~ll(t,

l..l'ERN

OR

•I-I•

.Ill Olt

Thi q~hur alfl!m~nivH prc1,in~tt1 1 -h• 1tvai:111..
veHI l!i re • llbwa :

hq own~

mn~o~

it /111,•111#i,,., J, 'ttb deh~•r ~I~ ~I! iv11~&1.il~ lo f•&~l l•-"I• lanlC
r.iC $~11 flran'1illell1 llfl fl• iii ~11e11l1 q.I •h11 Urut1t!A1l!lt111:t!11 101, ~~·IP u ~II~
1.lw11#r'• r sit, 1wltl1oub in•ur1111C•1 wt t:;h oor~ll ' Ii. ill lljQIJ l~·~· fie,
In qftlri r .- (~~ i'\4mnl:i!y ~n n or qtl\e11 dc...111111td id~i;ett) aq,d
111..~ t:Ji ~•«.-, be of a oh•nc•r 'Whilifl w10 •ulllltr.~ ~~' i11illlhl•1 to
• 1111Qn <111 l•IU rapid If•tcrio~dcin,,

n:ac~• h~ llP ~~11lty,
nallu h1111 1h11 ippr.Mi!ed vahie 'IO *~~II
.i.. J1h1i1M14 s...~ Wtll lk COIUltl!'!lljl~Cti. It~ ~utth ~II ln~all'i~

IW '"'" 10

U~~ rljl~~ ot ~y cm1dltplr W ritpOlilll!lli Oii r•<l'~lr•; ill 9ROll11;l d by ll1w,
wdl l)Qe 4' e,f~l'cd D)I tl\e QU.~J.111p of GJ'lll lllOfc:lr vel\ 11111,

1

All••uil1111 2. To olfotl! l\js mo~o, ~tu tu C1.1r
5~~11 on th11 followin11 basil:

Dll.FINITIO~ ~D

•ilh to ctiia Unitelf

·!,.

w1l~ lie ~pp~a 1 ~ed by two d1ninb'ere[lt11d ppr! ieua .,
The motq~ 'lehl
~nr:!\ in ii!!! d~ r1t1 n and (It Itn op~ron , he J'\riny m~y b11y t~ir moto~
lldi d11 al: lh1111 1pp1•aia11d pric!e which •hllll 'I-Pt, 'lo1111'"~r. uuud tll11 Blue
Bof.l~ wll.01~,al~ v ~ue J1i the lc:>i:aithr "\ll'flA,e thltl p11rch ~~ !~ Cf1'1!1\lllUMtcd,

PURCHASB OP MV'l"OR VEHICLES BY
UN• HO S'TAT.ES

lll.i

Tf h4 1vac11e" ii NOT tli.1 /,9111 oumn of ih., m 1.m1t 11~1,1 J«,
In ord r co eran141t for 1 ld to the A~my , ht mup~ pra•oc bo th111 Pell•
the lli\jt~d
enn.J R•Ml~V• Ban~ flf rm Pra11c1 oo, a Pidcnl .Ag~no
St~t~•. ac ~ll.t1 Civil C'..onm1I tatlor11 or auoh o~hcr phctt IH may be
dlrn~t d, ~hll followl11g :

or

I, .k«IJ o11~~atl1>n a.ertf&>11tll, duly enJo,•ed.

l 1 Tlltt crram n~ on tile reverac hcnof, duly lgned and wlb1 ·~qd,
t Sucl\. othH authorl!ll'i1tii>n nd ftaur.auo11 aa mpy btr nquiud by
th11 lled~r1d Reill!rvie B11nlt of Sao Pr•nlif• ·o,

• • lf th« 111~~1iilf1 IS 111• lttli'll' a~"'' a/ I/le ~l>tol' u~hldff, l\tll l\t11•~.
l'o Ghc fmc"aml111. j11•l1ert• ah11 owncr~l\lp out:Ulia•t.oi, dul)I

Jn aJduli)f1
..irni:ltlnltd.

a ~litcl'I .;1e1nc of the

Uni d St.tu.
Jn UH the 4!vaw11e ill not the l g1d C>Wnc-r, it must b clie;irly und~r·
llt:tJod d\u if 1~4' b1d11bl:ecln1111i1 aiiainat ehe mot~r vehi~lit fa equ!ll to or

(:()ND.I IONS

1,11::ludi;:rJ In lb!t t.c~,m "moto~ voehi!ll•" an the follo1111i1111:
1. Pa~m11111~r cars, li1hc aprJ 1111di11m. )lieavy p;wenirer ca,~ i!'l or<d1ao
~01111e 1111tMn 1he purch~~abflf ca~l(JJ&l)i mullt be cla1111ud a~ '' n1111lrnm",
ll~ th11 rm)/' IJI noc 1&1J~horlui1 ~ pur.rh~ill ILny "b1av)I" p11~en10, ~llrli

Lu

l , M~o~cyol••,

l . Bu~ od Cllucka of all l!'Pll•• ii1c:h1dm1 p llk·u)? 11rtd' 1;Mlv11ry
Mlllvliluc:.ll •,actor•

tr.u~k i and tl'll11tbr•1 into:lt1dhl11

le It rwt intended to ln~lude wf~hin tnc tllrin "111ptor v~hiclit" ~hQlll!
•lf1propell1d 111tJlOd v1hlcll:" euititd 11>nly for fann upcra.<fon,

In th11 cvrnt thna 1h11 ~ah1 of 11ny .nM>Co~ vthid~ 11 not 4jOn1plctttd or
appu1na not f'c bhi, th• 'fled rill Re11er'111 :San~ of Sim Pcand~co, u P/iljlaI
gent f the Unjtcrd S~aua,, 11atfng for. arid aK agent ol tl\e ov;aqj11&,
J1tll4!1vuu ihe rfgll~ ~o •tori!! tucll motor nhiclt at i:lic ownc:t1i riKk, •
aoo\'11 Kt fort1' 1 o~ to 111~e 11J11h 1,~~11r dhpo1itfo1i of ~ii Ii mrlll!lal v1tl\i11l•
an miiy, In its M>l.e dilu.ir~tfo•, gp111u ro b"' jlJK• aucl cqu1'11hle, i11ducll1111
the neh~ f() II 1·mic th• leglll owneE of lllC~ RM:l40l' ivel\.i.clia ta tab biM
l1tgll.I r~cour.111 £or :rep<>11111.1Mion or qtb1rwhe.
I h1 intendii!d thaa nhc a~Qvt: proad1Jre will pJol!fdr: ll f'c111ible m•lllla
of pmteielfog 11'.111 !11t11re1ta of e•11r.\Jr:e1 fo thttit ni1.>tor 'lllh!A.<ie11, •iU1oue

pr j1kflc11 o th interit•ls of oth11ta ah.e,e!n, and tb111 will elf•i;t 11 •<1µ1•
I hie ditp1mtiun of atic;" propert~ .

,, I

Th . rnQtor veh.t .t w $ ol. tCil tile Al'~ ;ti:- 11taipr,?t!i11u.culi
W:\th tne 1,nst 'JC h i ti! L l."H; rti t o I..'! 1H ·t.~. 1:1 Un\1"11 tt WM sil~wmi Undfir
":11.u· oont .r oL Tk'A
i:•.. .... Ll ~c-~ b!iis ~f'l H ::i.i.i!a CI ur11.,~1 t ·}r i. Alel~
made by olt'lmpiit h.11 1 1.:rr\ .i\ l'l.1.. 1..4 'ti tit,rp1•a. s T' J 1 i "t c\N, •J r.'d ,noo wt~h the
coo.di 10 ne out 'll•l•l P'l ri.i t' ~ v · u .. or ou1 F.;i:rm !1'11D·~ 4. w v.h o~nit; 1'tu:t d ~Lil" 'Uthor':l.tY' f .ll'cm ~ou to o on~1.11Jl111a t e t h ls b.r1.1 nsaoUqni.
1

Yo~

l

e v

'-/ · .. ~ l

J;"f

t .rµli;y,

""'

<( , .:. ~ ... A~
i'red c~ Boid

A's1st~nt ~nese~

..

...•. .....
-~

oh

...-....- ,...--...........". .-,,......,1"'",,,_........,.

'

-.

~-......

. .,.

. Ir . . . . ,..'!"::1

..~

ll.e1Je:
- d r111 _... ,. _, . _ _'_ ---.0 _. ., . . .

~

. .-..

·~"'"''

11.o ......."?""I"

•f"!""li'r.'~

.......

OQ k -

Whol t~l

t. rn1a , eo11,1t of Re~dnliH 0·~~ ~1c;

Jl!P .... 6 (L~? )

-

..........

,~...,.

.. ,

. .....

. .,...

,,-..
__

H_ ... ,_

TQWAt ·• ~ .. - -

13itJll}

..

• -- -~'!'-

~

.ff•-*....... ,._,...
i:·

~-·

·~---

.......,M"'

..-

-~-

..

.,_..,......,...._ ._ .........

$

- - ---..,

---

YIHICl l llOllllAllON fOIM

,,.

~""...,.

·~)

:W • of' ..f*rtd ~c
1

~qllep.ciend~

::a::
I

11 :Ii

I 1:

I :\I

J...·' •, =11 .~- ·~dlil!W

,,.•.

)i

h,

'

cl!
·~

1

'\~ WAt1.

:I

~' I

V·l I
~

I

11' '

, ' 1t fl)

' JI 11

~ v~de ~ ... ~~ .fP1 1 iil •Wv~ ~ - ft~ ..... &mlt of ap F1'11inci~ath P f*'a] Aon•
of \ht& Unite4 5~• a& dle ~ ~k Oi1 ~ ••.itl*l le~. ~ ~t' -.o ~(\)I raponaibil.i~y lhuill be a,.umed
~
. ~he .,,~..... RclleAe Biank of S11 1')11Wilc;o qr iUW ~t op orn4•iQn mt.:QhJIC~jlj~p with It., dUP1i*ifllou. le i;J Qntiltrse'Qod
1

The

that no ~a will ._ p~~ 011. ~ 0~111~~.J:
T:irir.

Ir:

ll t

'{

1

·i..
,.

~·1
"I J

II

1

)• ·~~

11
I

jl I~

11 '

,;,~,

IJ

I

,:•

1

'

1

"''

[

I
t

j

I

Siena~ l)f Ow~e~rK. ~ ."'4•~- ·--~-··--~-. .+--

l(.)t1·

I I

'

•. 11

11:

tt

'

1

'*1 '

..... ... ,.

__...,._ . .,
..
......
&ffnr11cn~il'lg ~~ct l11'1irr111 ~ol!JIJ"'lt ~~ qf Sia~ frll.1~0,
P'iKal' Ag•~•· bf tbc Vnircd Stai,,, ,
~- ~__,_--.....'"'_'

lmtruc,,.,.• to Owner
c11,~ted fof
To
,nl()io• v!lhldla mlJlll; ~

nite b1 the

Uni~lll St111~ GoVUfl21111ir)~1 ~

wf~M i'Mni.011 cirditr.

'Thal. ,PJc>Qlr:lu~ fQf .r~~~l1f, •/:ld torin$ a mQto' Vllhiii• ill U' f9lf'CJ!ft;

I

~

( ~ The S(a~ , M)~~r Vdiid.., ~~-,..~fon €!i»tllicale fPt t~
'Vdll he tpud~ be llmi~c;d a.~ ~hi! Civil Conti~ 1!11:;;a&Wo
1uJ4 din <:Ppit~ o. &b.Ui fo1ttJ1 lllR.Q•l) w ~ ~ ~ .ii1Jl!l!~~d.
b) T'IN01co1.1ii.!I! of dli11 fin In, tog1tthe11 'w ith t;hc Regf11tntk111
CeJti~te, will b b j:l 'd to ~hfl cv u •e for hill •e~i::n.~k111
undt tllivll.1 a.t be ailign1,ted i\i!Niiibly O~ntl':li· 'l'tle third
'°")' will be retciJna~ t ~htt Civil O.,ntr¢l St:a~U:wi.

( ) T~ '"~~It w4ll be. lfl~IM f~ l~q1ii1icai11Joo tfi wtWib: k
1

N•

~l

...
iv~·

-~lrf '

p ._

frlJI& , ,,..,..., af

~I ~·

nr.tlf ah& c'llafl,11Q wiU
!t\.iefi~
(d) 0.l rtrrlval ~ •
deli.vtt to the re11.re nt~dvc of cbe Federal J;la~mi:e Bl'l'lk
~• &ri haJJiiillco ,_..., hlO '¢4111"~ .11>£ -~ form. ' ttw Jlt~' '
.t$1P,• Ce~Ul-. a,nd tbt ya 1o •~ v!dlidr.
1
(e) T~ .nipre~11tativ1t of the f ed1tral ~111~1t •o~ 9f 'Slln
all numbe~ ot che fdm ia.nJ'if '(~ll)d
ra.1117.iaoo will
to be COfrei;1! will acliAOWkdae nwtill' o~ 'the in~ w.lljd

•1t.

~ ejtp~O- Qlle

~""·
lf th.

llifil&'qt

j

CW>' «>t ~be

fOflll

uid d4eliv~iiln1 ,fil

Cp ,,.

l

ill lall!i ~pd, or dlellllro;red:
whil• ii ia in the polll!Uli~ 0r custOclY d die
aae:~IL')' a.ctiofl {OC' Le, tM Oen..-- pf ·~ l,fpi'*1

vel'alde dacti~ in ~ fQi'!\\

~ •iw rm.1lt of negl.igance

United

~te~i

o/ ~y

Sta~¢1 wi1~ be allied to hke apprepri'atill ictlQri (or the "8~t Qf '1l~

owner.
'

.

lli~ft-fl~"~IJrtk•""'°k*-b~fl~1nW'1tW~~*P~*

I

I

l!ftllne ~13er '!.... r

1'"'1:11 o1 ·t·~~
1.
~I

i.. ;llfl,"

,· .

I

. . . . .-·

•btttl~•<s>·e-·

. It~

..

lemarb , ..............
-

I!

J

I

'1

!!

I

-~l

"!

+M ...

I

I'd

·~

±

"""

p

..1

J

t

I,

I

n. mocor vitbid!I' d~ ia-1a}i.il

I

~" ~ l ·Vi I t
l

I

......

I ; r==njlf'

i•

I

I

fom ii •w-~d
'~ '*,...~ Q( &i.n •~11ndaco1 ~ ·~ ,Apn&
ol cJ.. \Jruted $t.&W, .. u. ~ rlak of lllil . . .l,fpd. " i. . . . e1IM ... tilbitily Oil Tl!llponall!Jlli~ ~II tie dia.ued
~ the Fcdent iacrv& Bank ol &1' Prancilco (~ U)lr ~t or Qlni~ in conr1e.ctio11 with iJe diapo11Ml!ln, It ii undier11tQod
)
"1
.I •
~
~
tha& oo: ln•uROql will be p~ l,)f) dija f&PP,~..
I
i
,. ·~
11
1

1

31f

r.Pfl,
~

1f•

fQ(
'IJlitAlraeu .......

Sigll.ilt\U'e

~-

....

'

(,'

I '/ii

~ 1:'""····
'""w ,e -. ..- --·~--

' ' ' \'/.P./I

(j)r OVl!ner -·

· <--

~_,,..,....._..,,,....--.i......;.

.

,.._,,...__~~-

R.4'p7f$Cl!SJ11J the fcd.eral .R.cn1TV1 &n~ ol $an Franaifl,'11.

l'i,m d A~t of

,_,.. .. _ . - . 1 ...... _.,

~~e t/l'l)tcd $tMe1,

I

......,...,.:,,*4••~•••••0•~•, .,.,._.,.

•• .,...__.....,,...,.,u.,.•uu~

ln.INIC,,__ fO Owner
To

ci:;irp J fa{

vcll.{,:l~ mu.11

ll!4 Ma

l'.ip

by chi' United S.t1tca GPVV!m~llP.

prqplr l!un-. ~ ciri,!~11.

The I rooledl.m~ I~ J1 ~~.,q ~~ *<>•.'inJI'

m•J! ~~ifibf I u toi~,

The e~te Mb

r Vc.hiclit ll~Jilllltr.itimo C'Alttifilfll.m f°' uh..111
'Yehl ·le RlU6t be •ll~mJ~cd fl ~biA CMI Oo11t~ol St~ nn~
anJ ~ Ql\11'lli of ~!\.iii fo111t1 (tll ~) 'Wilt ~h •ti be PJlll~

bJ

'Two f.:01?i1aa of chill ~o~. top1ihe11 Vdtih thie R.egfotirali( 11<
CAtnlfic!ltc. will bi; ha.nd.i4 C0 ~he w.i;:1,1~e fQ, hig r Wo"tion
1mtll rr1val t ~he detifg1111,ud ,Asaembty ~n~I'. 'Thi& third
Oi>py will ht ntalned ~ ~, Civ~I C.)n~rQl S~a.cili>n,

(c) The ~va.cu~ie wili ~ ~'Ven an k.li=dt~~ ~I whiel> fiie
' • Ill'~ '. . 14184"1.1.fdy IH.l -~~ le!rtlliJc ~p~
miJlml'
..,_h{l;lie.

°" ...

""r vlll at
~-WI, ' nf;lll11 clw. ~.~uce. willi
dceli~r to abe repr~n~etv111 caf die Fitd~tUJ.I Rl!tflllrv~ &&nit
bl ~,. ~ ~ l~ fUJl!ie• ()£ 1hia (OllM, the< ~I'
~loo Cutl&ii.-.. ~ ~
to lh11 tehl~e. ,

«H On

(c)

fti., re,pil'll!sr,ntatt~e oi the

Fe!llewal

1'e~liVc ~If.

qf

·~

11.anc:;Uk:o w'U chlll!llii all nuo1Piers Qn ·~ folm and' af; f~Olil

'

•r> be corr~ will ar.:kMMiliidg411 rec.eipt1 oe th~ n~w veMditi
Qrit! CoPY af ebe f t.'inn ~d
Jiv11:d111· Jt VO· the

b:r lli1.tnin1I
'

1

rYll.dUf!lli.
t

ff lhe JOOf,br v:~hJc;le deai.;ribed in di~ fo(JJ1 Ml lnl!t" dam.a.pd, Oli dtatto,cd
t~ reu1,1lt 4J·f neglJpri~ wlWe it ii .In the ~on
oos~ of ttlie
Unjud ~tes1 Qll ally apncy tin& at; ie, ~~ ConJ,rmia of, l\lllr Qni...
Stata will ~ a.aftird fto tale · pp[()Jin111e ac.rticm for: the· fiemli~ o~ die
Pl

°'

1 '

.....

,,

~

·n.

W 181' Cl!.R Y c!Ut.11 tih uuder11igned nll'I l'Cl~d nd. uod rs~aitda d'li! illll rui.:tki~ tlllli ~hie r"'IHlle h ®I re11aJ1d1111e lltlc 11@wulnlo11 oi the 1Mtt.1• i1uui.:l1t ~~~d on
WCl
Fo JIRB·l, f be ai~d her1tt inJ inct:,1~pora•l'll ~ ndirte11ae. he11dn i
bi# ~,_ll'~ll~ · ilCDlld. 'llllhJcb t1ae "1m~r11!1ntd ~~ IJJ~ l:01~wre1)11ly b!!:te",lllith.
&kl u~t;ui.:alo1~1' ltnd .i\dllill '~ .- nwrlilt Qf WOO

l!.jnn FU•) uil! a ,pwll 16f vhia

gre~~1tt11~

'Jl~ un~lltrtd~ ~i~11 tO diltp~l!l f th.I fo.1esilld l'IWlu:ll.' "~hir.:llt 111.t .ordinti t c)
. IL11:mrini..,11J No _b_,
forth o thir rl!!Ywie be~, 1~00 requc.11 ch.a F~m11I, ~
.81\nh pf n ra.nci11ro, (I Pweal A ~n~ 0£ •h Unl~eJ Se lie , tL> 011 cco1·q11Jgly . le ~he
·c1l~'flpl iuhmi;~1~ 6 the .~t:er.in11t:iwt: 111~~~ le~t d tip11e~ to !llJi I .B41)~, m ta
~
m1iu11~ 1 11p0lll!lble o'I' ii~ i~i iblit. 11ULid .&nit I aubhpri d t&a make 11µ-h o~h t dipposjuioo
o~ 8lµd rr11lt~1r v hMit \411• iP dil:~u piropc~.

Si id mw~or vehidu Ui cJelinl'llld ta $1.ld lfanlt II• ~ ~I~ ~Iii o he 1~11rJ~rri~ntt~.

\')id
i1i ill ll~ri¢df th11.~ ll1> I 11billty P~ ~~01111lbllurr h11ll i.,Ptilll;~ #f)lcm.ld. a11r1k ,fix ~ny; µ-:~or ~14r

it~ b~ ~n•llll.:tfo"' wl~h. t~ bu()dJ'lJli o 1ail!ii mll)IA).r velJk;le ~- dispi~~ipu t cbe Jl1"<1CIC &
1

thll'ffUf.
I

1'1'1!:: 1u'ld~raig11rd fo~r 8~&, upon demand, tAi> r~.itnhul'le ehe fitdcr· l R~Mierv
&nit. of StHt Fmncill(: , Flacnl t\ger:tt Qf the Unlt<d 811~t11:11, if! Full fot all chi~~,.ei. 11<nd
el(pe111lea irli.:tltmtd In tonne..:tion witlh tilw d)sp itlon of ·~Id m1)h1r vcliide, ;m d uth1i>lli;r, 11
aod lhJltnfct 111..:.t Brln~ to J.idtJct r~1fn hill p~ e~cl!! ofi t1he ~Lht of a.id rnortw~ whid .
any o~ u .h
'1~fl lncu1•t1!:d .

1.1'1f

fat<""'<!

.iv.Ld~-

I

' I

'

Dlifll Sjl COMMA.ND
ltHMti Cl IL CON

5-n

l11~JidM1>i,

C•lilonia

0 ~'JACUIES

IN$1RUC1ro

R~6AROIN6 D1$POSlll110t4 OF MOifOR Yr HICLE$

.

Evac~ii wil~ riot be J'l!l•mittcld tQ •~u ~heir nll:>l!li>r vi?hidea tpi r.tu•Jlh!Q'l ncer
No ua1.1:rJn\ltl w'hiU v1fr c~11 ~ 11iu11i •hu.u 111v1 u111 • w1U be lell!lbl.:d t.~ 1\W fut111rc timlf
to hil'lll! 1th m~ vul la oow Q!Nn d y lhir1111 rittll~nei.) 11111 llh~1r indlvid1,111J • 1

'Thia ~fnJ!!tl!t Su11~ita A~mJ ia auwhb~i/411~1 in ~flM, llliltci:ett 11>n~ r~) ,pll!J,'cli11llll 1r1r.>¢0r ""111

~rom evai;1:1•11••

Ma

ne

Prir,)C ~ eva 114tioo, mi:itqa• nhid1t m~y
ored, 11!1 or <l41belNIUse d . ~ of
by tile ow~r p~ivu.tely., widlt1u11 gc.w~r11mtn&U llltiufe o e o~ aJ111iaimne,,

ALTER?IJATIVES OF STORAGE 0
Th.tr

Qtl)IU\

1lter11~tive11 pre,~_ntad, to ~I\., fl,llij~iJllQ

SA~
llfbP

l>Wn•

wreater d~IU\ Ml~ pgnilined vah1• Ill th, ~ ll~ft. CV~ilUt~ hil
taf., t11 ~ij~ 011 1•J 8tc1RaH unll &, .r11na11n1,1111teJ, [n aocl'1

"°'

lllOtQr

ill qp1n l"Olu '" '~-~tbl~ Cenc11t1 or qth•~ dul1n11r.eii pl,i.:t1) ll'li:I
rn!31111 of noto::e1111lty· be (If a 1:h~~ll~t11r whloh wlJl -.jbJa~t mar.en 'lj•hlclH io
a

11Ul1'ti

,&1 lJ A.114 •~lif:l1>~11 ;as,tlu 111~111 ~Ul"lll" Qf 1n11 111111,ar ·11~/i~ le, h11 11111~~,
in 'tl.df~tQ11 tq l~<i ,for.iiP-lrig, pi'~lll!n& 111111 ow111tr11h:1p u~~~ap11~, dt1J:v
~nd11rifed.

DfiflNlTIONS ANO CONOlr:I' CL'llS

AJl•r,!Hfi'tll 2. 'Jlo offer hill mowr vi£hi1:1I~ Cor s11lic to thtt U'nittd
Statet on ~h~ followiu11 ~la:
motor v hlcr~ will be ~ppra.h1ed by t1110 di~h1~urelited ~pprill~ij~ll
and', in its dj~urc~t•lll 1u1,d ~~ II~ Qi1Cl11n, ~~11: A<my n1ay h~)y ~lie moto~
1"11111

ve1Ud11 il~ ~hll apr,in!IJ~ed 11r µei '1111\i.1" 1h~ll nq~~ oo~v·~. iJll!~laQ. the llh11e
Book whol<lu11l11 valve In 11•11 lo~11'i~ wkc~1 !he' !l~~chll.t4! ill Ct)n~hmm•tcd.

PURCtlASli 011 MOl'O~ VIJHICl.Jis BY '1':FJEI
UNl1'liD STATS$
A, If ~''" lllllCl.\~d i~ NOT ilu1 !~3111 PWndY of 1h1 ~Oto!' 11nll~ln,
ii) ordu ro arl'linge fo~ n 1ale to tile Army, be 111.!.la~ pr~11tn~ e.o ~he l!n~'

s,.,,

tral ~P•ie B~rilt of
Pranc!'1c1:i, n~ Placnl1 Ai:iel)t of till! 011ltud
Sta~-. at chr.-. Clvll (JQ11trn~ Stu.nlon, or IUll~ otller wfat.e 88 mijy b~
dlrc1Cttd; 1h11 foll owl~~ '
Rtl!~~ratfun qut!6':;it.e, duly e11d1>ned,

l , 11te agrut.mmt oo 1111• n~11er1111 htnof, d\1lyi ~lfilntd llnd 'Wll~11ean11d.

a. Suro otl\11r 11.uthorbntil]n -!Id a111n»~nce as 111ay be requ lttcl by

!~c Pedoi~al lt.111rv• 1'ank Of ~an frmd1µ-o~

eq11i )I,
Inn~ nett

I

or leu ,api4 dee-riOrra:elon ,

Un;te:d ~te•·

11

~lie ~Ii~~ Q auy ci:t\iit011 to r~pt)fltllill1 1111 r.!Iaptu~~. " M1>11l1j~d by li1111,
wtH ')fllb 1:1.t -~ff(dt~c! 6!( ohit ll~IH~iJiap ~- bl . , nlpVIJ~ "''''Fli!,

11~Jl,icfl1 1 .-re 1\11 f11lloweie

4.,11,lhllit!• , , 'Fo d.!Uw.it, hill ~ hbll "'~~lCilltl Ml'•!.le;n!' ~~llCroiJi a~11~
0£ ilf~ Praotj111-'<11 •• Wl111.1ul "'11•1:1t of ~~c tJ.nlted Se11cts l1;1t1 ll'tl~;igie .~ il\ir
O'lll'~•l• ~flt~, 111llll()jl& ln111nlu:t11 w~kh ha~ra111t INUI, ih n11M1 j1n.Caouc1, !kl

1)0

ll!I

Plilcial A1tnt 11f the.

In Cll.14!' ~Ila tva..:uat l1 11ot 1hc1 J'¢g~l l'.lwner, lt m11nt be dearly und r'
nt<)tld U,at lf1 cl\; indl!btednue agl!l11"t ttle. rJIP40I' v111\lcl" is tq,uali ~ o~

ln11l1Jd~d lfl ahe t~flll' "mot/Jr v~hlule~

1

oil~ fofh.>wln~ i

~. P~IM!eoiier ca~, llNli~ ~n~ nt11rJ1u 111. Ht11i1Y)I Sf11H~11n1J11t cara Jn

dl'\;l

r

~" oom~ ~f~liln ii~ p1.111c~~~abl,. Uhil>(~ muij1 be dll~ffcd aH ~mcdh1m",

~~ ~h~ Ai~1n)' i~ 110~ a1,1~bo,Hmli ~ purc:l\;u,11 n,? ' 1 h•~v')':'' p1~11111n1J~' car~.

t,

M0Wf11~l11•,

3. 6u1141u 11.11d Cr1JQliN f qjf typ~ll l:ncludltifl ~ick• up and d~Uv ;y
1r11dh1 11.nd tr~i:t.or~. lnoludh11 ~emirlru<lk rac:tor•
le la not Intended to ln.dud11 'll(fthin llh~ term ••1notor v hidJt'' those
!l'jf;.propcJled inutor v.!hfd~n anl~d only £o1 i~fa1 oper cfi;i1t,

In the eY~u c &hati ~he ~llld o( >ltl :r l'llQLtir ~hl~li! f~ npa omplil!ccd or
~ppt11n 1.1mc fa11sibll\l, the Fe411r~l Reterv.r f~11nk of 61111 F1~11d•~o1 ~" Plmil
.-\y,cnt of the Unitrd !ltat"iea, adlng foo ahd 11 ag"n~ of t"e •viUlu111e,
re~ rvil!Y the mi(fh~ to 1bo~a s11~h 111ot1lir vehl11;Je a~ thl!: 0111ne~'1 r ek, 1111
Qbtlvr •et lor1H, orl to ma~e ~ll~ll ovli~r 1liJt'~1Qt1ieJcin of 111ipl\ nwlin 'il1llllr.i111
~a micy, in !ta •bit dl$ciretion, ~pp1tf4! fill be ju~~ 1jind 11'qlilepbl11, 11;ili dl!1g
1b11 rly&t to p11rmi~ lliii l~~al q11111u of •utfll 111<.ltol' vehicli!' to t;i.litt l):i.a
l'tiul l1~tour11c (q! t1tp•>1111esaloo or otflcrw!M.

lo i~ Intended that i~~ abovie proo:~d11r11 wnl ,p{o'lidi? a lu~bl11 "' ans
p'otectfn.g ~&• inteeottt of evacue.. in lh1dr ruc>cor v•hicl1111, •lbl\ou~
pc0Judioi to thii i11t•!r'9Gs of olhit..- therein, and 'huw ..iiJI ~ tfe~t n cljm·
lab!t Jitpo1hfoll of 111ch J!rOpexriy.

ot

'THl IS TO CERT FY ~h111t ~he 11Jcr11laneu hua r111a r11.l undttr~lia1ldd Qbe inar uc·
~iolll Qp sh. fev11: hJM'lf .,.raµWJig the '•W!'illl tlon
tftlil nlot vielude. d"'.11~rtb i.J on
W
!\ .fOl'm FU• , ~to, b4e attu.hedi tlart1tu1 Mil incx>r~t.>llR ¢d by nfctttru::e h1m1n iP
dua gmmitn~ .la 9'g114dJ wh.kb •lw. undet&tih hwt fl{"*';..J Q~\~mn~l'Jr 11.e ·:w1nh1

Sud 111•1ui.."11iona and ahi:let 0t1 cb.e ~lir!lil pf WCCA llotli:p l!51.B 3 re a p,art Q~ ~hi.ti
.Agne11111nO.

.be uoder•l~~ 11ira ~o d~P!Jlie of che 11.h,.tsa.id mutor vttM .lie i: 0'1h.11g to
/d~on11t1v11: No.
-~ fo11*h on U\c, .1~111,_ ~r1mf, 1111!1ii fll.quieah the Fie~11ql 11nvit
&nk o ( i•n franciffco1 s Fitic;d Ag nb pf th!!! U11jr:ed nanea, t;o ac~ ,1c ordingly. lt' the
;1.1;c.:01nflW!mer.1~ .,~ &ht a.ltemu.~iv~ bue111 lectic.J ppe~• ~ 11,lw ll<m~. ill ila! · •J l~r
'lltt~10.n, imp~1t1111bl1t 01 noti folsi e, t!W hnk li.t au~hm~I ~,J t 1 make Quch onh r d1~1pos1bi1Jn
of &lD<.I miJllll• vehfof 11 a~ l~ d1emi& pl'Qp«'.ll
I

Sit.id m11.1~)ff' ve~I II? lll .wli'll~r11d t() l!llkl &nk M 'lw

f~ 11ilt!!; I,nhe u00erijiti1~~. 1L11d
it u ag~ed ~.t~ hQ t41J,llit>i illl'I lll~l!)orudlY.Uty null li'tµlih JQ ia.~d 'Bti.nik fo11 a.1:11 d b• onJ.ill•
.si ~ l.n ~clfinl':i.:~loq w1th thfil t1a~li,nri of aa1d ._l r "•Wcli; llt qijJtpodttloll of ~~ pl"Ql.:.~cr.111

thutof.
Tiie lln<ler1i1l'llld flurther grttes, nfll()n ~m.1nd, to reimburse 'tfu? f t!deTd lle11Urv
&nk: of San FnnciSl.:o, F111cal Ag"i1~ of th4! UoJted StatetJ 1 i.11 full For all ch11rges anJ
¢)f.penaeu ln.;11rn\c,l ln cormcction wiell the diitp it:J n of ~id mobor yehkle: :u1d a.uthorl~ s
nd i 11t10l.11.:ts a;lid Blink. to ded\i ~ fi>orni tbe prti¢ctedt 1J6 th11. ~ ~f 11 ofl Qald mo~or 111thidc
any of ~incu.rrcd.

l>•l'-Ut<d

o.t..

. -~ --•h~1. ~> oL ~
j-

I

~

.._

PamllyNo. _ --

, .:.~!!. . ... -.·
~~ -""""·~~- ~•_.._

- -·

_ _..

,

1P+2.
~

w

fll

OllfflNSll C!OM'
Di CIYI, C

0
OL

111n..1Ko, ~,.Jifoe

n

IN$lRUCTIONS 10 VACU~~S
~GARDING DISPOSl110 OF MOTOR 'I HICUS
Evui.:\J4!11!i wil~ 11~

be

~O l&(lllU~IUU.'lt wJaa.~e1110 ~;au ~.Of! aJll"n

to

1'.ii-;14\

l!h& m AOQr v~p · lll'Jl

"fb.l ll1u,~
from 1?Vw:ueca.

~,....

WI/

~rnr Is

il;iQ1 •o ~v~\All.tiQO,

by mhii oi.vne11 J'flva.t.tlr,

\tu mOl!of 11tbidtll to Hi:gl!* ~n&en,

.Pltn1uiiP:J tQ

thia• t'VilQl(~I will ~

owm:d

be

o~her
{G

llli.•n ,,,,..

pr~~,11 t.ud

w

~hit

r 'i!e~d

Ito

ow~

mot.oil

1" fo:illbw~:

Al1n11Mly<1 .I?. 'l'o o fl'~o

1111 m1>U.>r vt1hi11l11 ror &DIR

w the

lll!>tori

m 1f1treni:-e or

v1ahid1t wilt &a ~pl)111l1H1d by owu dllllntmacd a11pr11in,u

a11d1 111 II,~ tllsllre~fbn; and ac it1 "lptlm1, ~h·1 Ar1ny 11111y buy the llfQt.o~
t ti\' 11ppral1rnd piiae whk\I\ •II II nQ~. howlllvo, , ..(~<:d 1h11 J'lu11
kiok wholr~al• vallJa ln thcr 1111 all•'J where llhie ~r~h.a~ iH c 11'um1oated'.

PUllCt.fASS OF MOTOR VJSHICI,BS BY Tllll
UNITED S'1' ATES
.A. 1/ cha 111djj1Au u NOT 0/1.0 1.rgiil lllA/11•• pf &lie 1110 O'I' 1ith!qlu,
in order to arta11Qt for a a.ii-. to ch11 h~m y, he rn11nc ~r aeol trt th1 Fedr
rnl Rttllf'll& Bank of an V1111nc1illlO, a~ l!~~~J (lfOt r tbll u (llt1td
8ub11w, 14t the CJ vii C<mcrol Sta~lon, o~ 1nr.h mhcr pl~i;e a11 rt1ay b
uircclfl!d, ~he f111lo1t1lng t
l , 'R.gl~ttatWll ce,i-16.:ate, dullll endor'!Cd•
'.!, "the flre~ment 01~ th.r reveoe hitn«~I . d11ly 8ilfnr.d alM!f witninttitd,

3. Sucli otb.a1 a,uth.orilllatfon and 11111u~nce a. l)lllJ ~ nqulttd by

th• 'federal at1erv1t Bonk of San Pr1;11cllle!o, as lliacal A.sent of the

Uniticd Scaiu.
Jn.

nM

ill

11, 111vaC'11ee i~ not tile lt1gQJ awne:~, jc muRl ~ ofcarly und11r·
tha hulcbudn ~• acdu.tt th1t 111~"' vth~t•
~qua! to or

•h•

•"·a..iµeo It?~ t1r1 ·~ully,

ll'!llacl Pd'" wlll b11 .:qtUUWlll!-d~dJ In su1tb n ln~~AJJ •
iJ1e r!jJht of IW'IY rundu.()r lb JQpo11••~ j)~ r•i:apt11ro1, ~ Qc.,11!dud by I~ •
"!!Ill 1it~I bi: r~~i&t•d ~y ~II.it cl~~oolii1111 ul •11" lllQtq~ .,.,~1.:111 .
B. If ~h11 '"""lf~- . •s cll1 l11f~hu1tf•i '1/ ~fl,~ tn1tt!J1 J1H~ol<t1 h1 rt111~~.
lJ1. ~~itl'.on to tilic iou1110 nf1, prdiln~ th• 01111.ruernhlp ~~~tllliiitt~• dhly
e111rlor•~ ·

Dfl.,INl'l'IOM ANO CONPlTIONS
lnQludrtd in the tuin ''1110!0~ "r;~lcl•'' ;u~ the followl1111 :

I. FJ1.11Ju"1111~ cllr•, lie!.~ and 11~~d111111 . l'lu11vy '"'~"""'·' 11ac~ JI) 11~d-,r
io come w11hin the purcbas11bl• categoey mun be ~a1111~d 1111 '' mt di11111",
l).H ~I\~ ,t\rh•y 111 nuc u~hlil~i~ud' llo pu1'rh~ae 1111y "htt11vy" Pl\llM•lt~e~ c r1,

~chlo::lc

ood tfla~

1.S~nce.

110 1"1• II> &hd

"11!-ittd

on 1h11 f<>ll wing b•le:

1'hs

e.J

ero1~1A!r •h"" t~c llPPI~~ tlU 11~,\J~ .,, U11i~

.tl19~i~ t. To d,.ltvn hlJ l!IOM.Jr ~hllitw tr.) Ptrl'ftrnl •tVI! Jlii.11lt
06 S1•"' fl~lltu:l~Ot a' PIM1tal "1tnt ol ~11~ \Jnd~1td 1:1 •l'lll•1 fot illlWJll' ab thi.1
ownn'• ~u.lt, 1111l•h111MC Ji11111ui11•1 111bli:h ~llQl'ajll .Ut, ~ 1m:i11t
ltH ,,
ill dfC~ araru '" ~•uill'Y 0111t11H o.r oth•' d.i•/11 !'tcd pl cu) lw
ll•UNC (If n.•<:uailly b o~ ia thara~~• wllkh will aubj".:~ rq~ v1d1l11lie• to
<l moH or llUI upicl d111ter.lor1J0o.
'
•·
t tH

bloi!d ll.t. ~IUlll fullUJC time
iJi for lheui indl,dJua1 UollC.

tl

111ay ~ lt()reJ, Klld 01 ~heNiillt'i d11pqll.l'U otii

wi~ gtJ111ter~ot11

•va(uue 111h4ll

~em mc~1.1rn

:i.uoht.>tl :1, in.i 1 d.uic1t~~ilil11, lib·,puri:b• mQtor ~iehilili!~

01\,.\(/)li 01'. SALM I
vvbl~lc.

y

l . Mntor~y®!a.
3. 81J1111ea and trucb ol all typtts1 htcludln1 pkk·nL! aniJ
l)d llll!l(ors 1 indudln1 ••111i•Of\lll~ cnacooH.

d~hv•uy

tr uclc~ i

It II 110~ hutndl!d lo inq.lude wltllln th' t1P1n ''mott>r v11h!d~ " cbo11t1
motor v11Uclou 1ulted only for f rrn operntlon.

11tlf•prop1dl~d

In th11 eve11c th11~ the ul~ of ny motor " hide is not ~o mpl.eted or
f.a.albld, ~he I111deb;al lt~~u.,.11 Bank of San Fr11nci11eo, a~ 111.iKal
AK•nt of 11\ie United 8aate1, ti:tihlg for 11111d ») li•n t oF cb.c d'lµcuo ,
r<cli~l"llea cl11 right l-0 store 111>!1'1 motor v11bfol1& at the! 1JW1lu'1 1Liilc, all
abov1t sue ("!~th, or t.o rn.~lt,•· Sll~ll llDb~~ d ispqel~PI\ of 8U(lh ll)qt(!!t ~~Mdit
aa m11y, In [ta IK)lc dl111:re11Qn. appear to be lusc and 1qultiible, lnolud in~
chi ~ight to pm11j~ th<t l11gal Q"'1t\1tr of 4u~l1 m.otor lltnl~I• Ill) r:;ill:t hlt1
I gal r~c.co1ittoe f9r r1pPf!IC1111ion or cithuw!R.
pp.ia~a no~

1

intended tlia.t t&I! above proteduru will provide a fuurblit DJ •ano
tli.e lnte~tts of c vneuet~ In cl\e.lr 111otur v~hlllla, without
r~f udku co the lntc~HU Qf o'h11ra ~bl'uli;i , ~11ci tJ\u~ 111111 111f~ce an ~1111·
t~bl• dispo1llion of uch properly.
lt

of

II

prot~a&ing

p.a.r $lir'
«Nq .

' .lll~t>i

'!!\!Al!!! mo~or 1!'ebl,1.o\e wHi 1$0:lid tlll,
-~ti.\ tb• iMt'Ji'JC t ~t l t'S ,._, " ein ·~o l,l.'l . ~ ·bhi:!

t ')~ii'\

'.llbl.u•e

tn

1

"It 1~11•· llldtofli

W"" .....

t~

·1....... .,

. . . . . . .,,

°"lljlt

I

1,s

141~;r c~t1~~

ial\\¢1osef.i

l'1 ettio~e "u· ~ ·ri~eql ~1:1~Vf,~

... ~~~ ...

"llilr oontroL.

P•i•bh

i~ci~ ••
..,..&-..m';;i ·~,t.~111
/

:r~. 1.ui l'J'4•Jt b ~b an~Q\~ ·~ tt1f $.,,......
_ ........

jr ~ .~_,,__....

I

~

~r.a p·, no ~~· .:.llJ r~l

i

td S

the

Atmlf illi acl)l')td•YlO•
:Lt w ·S pl~· · d Utldltl'
INinrrn \\l.J,ijdd l.1J!1C n ..1pm ,.,_ u

1T111cle 11>¥ ~om;'1 f,e.nti , io,1l 1.0i1:. n11u~)'P <1pp '!;'ali s1.1 r 1J 1 ~ ~ c ·.1t1<l~.oo(j with the
c6nd~tiiQllftl ~l.lt in i.i on tr r111v r ~ ot: 01..1 1!11.n•m 1'Rc... . wh.1.rih 0.1111..
•1iitutedll 01lll' ai,+rtb.4'>r :l. tY f:rcm. you td co,piaunll!lobll) uh\~ t,tnt1s11dt1!(>11 .

YouJ:"s iratY :nr

"'..tl"
.,!'

,jf ..

1~,

<. '. . .~.,,,,...it t_,.

'J'.red (1! . e~u,
A•~~s ~an~ ~be

•. •...., ..

•r

......

.

...

'

..

loj . . . . .

i ..

..•
·i··-· . -.,_..I-·.J. .
I

. ·· ··~ 1-·· . .
_..

1: I lfl

~

'

.....

...

~

~ .. -..

r
fla·,fl,i
'1

_ _ _ _ _ ..,....... _,_

......... _ _ _

.. 1- -

_,.

. .. .11..._ ... _ ,.,...., ... 1 ... J...,..._ .. ,,._,...... _

- ,..-.

·-

...

'"'""'

TOT~ ·~ - -· - 1'1.1~

I

!i'•·'---.... ........... , _.. .......... _ ... ,.. _ _ _... , ...... .. __ ~,,, ~- ..... - -..... ~ ~

~

llJfi,

... . ... -" .,_ 1'1

- . . ..,...

_

_ _

$-~-

oo!r. - Who .iee.ialo 1 V~iu

et of Reo9ndt
111.

toni~~

V'~.lu:u.tion ~ ~

.... - - .., -

Ap~tai or: ~~lr--<~~~~...,..,.¥....,,,...~~
Ai]lpil'QLh\ X

'1 Mi$ 'I TO U,T)fY c.b..1 ~bf UJldlrrliipd bu md' at J l,llldial!!lta.ra4 ~k il11111•ui.: •
o
~lbc:iio w~le~
~lliifJ
t •1•tM -~ hcNO , . - . , ,
~ ttotpqtillm by l'll!te~"ibf ~rtil'i
woo.A~ ra1-J, £b.,.
1

c~ A*-.'"'*

' "'<!)e "*"'**

' t(JllllU, •~ti:\ jMdt-.itPl.,' l\n~ tntd «>nt~Mfy ~reiwilh 1
lll(l -

trM~

I

WO()

i>llo~di ,,f thl

(lo;"' FR&·i --~

tQ -~ Qf hlt •b:•i ll!o«QC ""hide · c ltdi"IC qo
d~Nit•
1'1\t! unde
.
,a•
J\lterm1divt No, -· . - -. 11"'1!h, 111 •~ t e.Ulil ~. ~J Nq ti& 1hit Ptt.dur1lt R~ille
Sunk 0f 5tt'1 Fr.alll:i~, rui. wc~i h~enc of the Unll:IC.rJ ta:(ta, to :t ar.~o~Jrngly , lf l~e
11c~'mfllilhm n~ ml • Ill 1n11h'll lw,_lo •l111d:.:~1 Ill' ;µ·4 ~ d ~k; lrt 1 111·11ij dlt- ,
, ~rllllfnn, i111p1J1111i~I.: 1>r nOCI r. iiitll1Jina 8a1dr: ~ 1~l1~b riz J o m.lli.~ ud 0~~1!f 1.li.l~c:11llr un
~ ••~ nlf;itrni ~itM~JI! :ut I~ Jdma- , ....
1

~I

S'lldi rrtPW•t "~bl~l" i d ~ll1tt11J to 111tlr.i a11n~ -'I. ,"11• ~~ ut' • 1,11\t\1k ~-~~~ ~
!)\ Id ll.jtM~~~ •ti"'~ Ill) m~bihty 01· ~~ ( tlllibili.tiy 11hall -lid ~) •14 ~lit. M ai11y· tl .• ~i~ 1-.MJ..
" ~m (n ~\ltll)lill.i~I. n with oh h1tn"1th~ ~f 11f.llU uiQtO#I hkht el' dit~••ici>t1 tiht pr~• u
tnclC\t:I.,

.

I
'

'tlie undlwll«awd 1 r~11r iifcr~4!1 IJl~'l tJ1:1m11.nJ, ti<) l't.ltnbutl!t' tihie flceder I R•,v11t
B1u1.lt. Q6 San llw1\;lui::n, Fi11Cill !tl61!''11~ 11~ ~ Ur\~¢~ . c11ti;-~, in foll ft>• all ch11~ hd
ex111'11®1 lricurwed jn connc\:~i0t 'wi~h th~ J.1.11pQ111bh:1n ~1~ tiud 1llotor vi:h1i:l1111 nJ ati~flomllll
itnJ lmv~IJCtH I id elbnk to &~\JC~ ffQln 'he Pl •1t1Jd of ~h~ 11~ 06 i.11!.J .nlntOll' V"1~J~lce
1

11in:r I' su~h ~~Q~a Uicunr~~'

~~1rnut·d 11(.'~""'~··
.
f
I

D

f~ll.Tft

.Ml~l

AIOI)'
'I'll 1'101S

I

l :st UC".JQ~

JQ

ll&ARDIN6 DISPOSnte~
I

yai.;~

~Q ·

will

no~ be ~~~

~~~~1$
Of MOTOl v HlCLES
'

•

~~ ~ ~ 'iid\Jl:\i.!11 ~ •hllCPtiPak ~Pl

*

*""'•

whu.~111}1/ \tan ~ ~VtOl,11
i&'if14 ~- wlU b!ll ~11oblti:ll ;1i• ~ lutun
the i»~ "It C:~l1 &lw tJWl;li,J by uwm ,C~\All~~ for ~i. tru;ijo,iiJ~ "" '

flW.ll;'I!

fOi ~lilt

I

1

rtbf' ll11 ~!) S~1~llil~ '~~ lll ·~~llD*f;.i~4', in jU d~-~~""'''t.o 9µ.i1c• ~' IV~Jeij
j1om •N~ultit~•

.li'rio. co iava. u1111ton. motu• "~~11111 , ~t lw: ~' 110id ot olib~milic dl~~a !ae
l1ri'V ~'l}I~ w..-bo1lt '!ll'l!lilr'1'1ltentM U\f!e,icreJice ;ir 11.411iae;ulf:111
1

i)-v dw. o\iv:~fl:r

~~t~~ tpiatJ

'Pb~ 9Lf\11~ ,.llill•a~irn~ ll•~~P.tlld
•Ii d~
~ /qtli.\w;rri
'

tb

o~

•htu 11

11'•

wht; oWtl• a IQl'>tQr

~1111,,....,..,, J. 'J1'q,clt1ljui 1~ 'llMJ ~' 11~1\ d• ~ f111hii11Ji'-•l!ilP"lf ,B~n~
~f ~ ~~q~11l~q1 .-~ Billli.ab l~illlt o~ ·~• ~lru~J tit~•. iqr ..tr"a ~•~'Ir
~111~,·· ilki. 111lell<1uJ h111Jr•»~'I ~h~~ Ml~~WA! !11114 lit ~" ~111,; ~

, m 11A111t11\ .....

"* ~~I'll d;ttia"

.-.r n11i:~~t' '

lrlL!llJ

ia RI~'"' o~·

• of

Ml\11~ dqi•l'l•!l tlii.c:~) ~"1
cti r•~ V1llil'.1ll 11110 a1Jbl•~•· ~ol:il• v•h ,1~11 l!o

lca11 11pU d._ruion~din.

c:1r

'

the pp#lliMd 11th1• .., ,i.11• ll\e "'

~u11~ hu~ 111~ it•\tilty,

f.11, V~•P•ll &11i1t1111 jjjdj ., •~111,f~fd , In a~ch 111\ hl~1!n~•
9h11 P.4ih1111f ~Qi), mfl~oir t~ t•p1lilll~~ o~ ;•ca'•~••• p ppo111ldq~ by 111 \1111

"fl

l!M•

•1»

~·!U nOll ~ ,r«~iated ~ i •

a1J•!i0dl"1J l:ll _,,_ ~bfln v11\fdi1i

~
"
, Bl ~~· ~~· ·~,~·ii it1 1n.11 lituf,~ir,"'' /~r ~ 111~lqr 11~111~r,, 11111 mu~r..
1

ifl 11idi41uj!'lh. 1111 I~ for~~u 111•, ~'~IMA• i~• ~1.11Wlil•~IJ!p ~'""$~~~"' d 111
~~d~,
I
11

bEIFJNlTl~)NS

'

Ab~""'''• J, To qjfcr '*-'~ ftit!)toil ~cdlh:;lll' !or ailU to ahti lll11i~1d

"

ldMO CONDlTIONS

1

S~ia~R. •>n ~~Iii! foll0Yi1i?M b11t1ia l

The 111or.o~ yd\illf.11: wlll be appr l~1.1J ~y C*lll >GfJ11fot1tl't; e4 llppr~l'~~a
~ocl, 111 iu dl~~retlf.11) Uri.Ji t l~~ o~tln11, ~h~ J\1b1.y 11.1 '!I ~ 1~ ~1111 1noto.r
llijl:ildci 11.ll ehie ia~11rali1114 p~ke wh ch H~)ill nq~ 1 ~o.,,,19ver , tl!it\ll~c.f thll Bhtu
~~ wf\olu"~lit ¥11,Ju i11 he. luetllty wh111t.«1 th~ p~tlch~ 11 ~l! ~\1nti'lj'~!ll$/.

PURCJW...~

H

dl~4a

llir.cl\.I Agu'lt oi ~he l.ltlited

~ - 'rht1 R.J'l!ttlllll)(\ 011

, 3

" ttmy 1>41

d'1 ~lte foll.111wlri K:
Plrgj~br~Ql'l c~ttlAcn~•.

tf\t, J'&Vtf.~

'tlt:h ilchlff.' a• ~horf111 lfrm ,an4

l\c~~~lf, i;fuf')i •t•IUll! !fil4 \lllllfl8/Mll!d.
~\dance ¥ m.ay be r11qujr~d

~bo l' •d,nl ~f!lllNIC 111111): '1f SJ&n llrti!licliil;o, •~ Fl1alll Agl!1,1.~

r.

~ , Moa!J4f.1i1It111.

3, Bu11Ht anJ *1'11q~' oS ~I) typt1,, lndUdU!c plbll•up •hd' deliv11:•y

~t,lf.pl<>pell<d motor 'lluh.kiJu11uimli c1nl11fo• •afri:\ pualllllll•

1111 th• rnmt that

l~e 1afo c1( art~ 111otqr ~II.Ida 11

not aon191oit«4

d~

appe~r~ 11011 leaftt~t~, die Fldliral R~~nc 1'11nlli of !:Ian Pl"~n~iilco1 ~ llidcal
/.11cn.I t.£ ehe liJnltiid Stale•, ac~ln,t f~ •nd1 lllf a~elltb rn~ ~he n~u~~.

reft~ou cl\.e rl'h~ to f~ort ellin~ °*Dl:l!I\ 'uhld!t a~ iM 011,1~11iia t1iei, a~
a~ov>11 Gil~ ~nth, o~ to ~a~,

cloly 11n!J,t1l!~t1~'
!

.l . Pwt•na•r Q~•111 l a~~ an4 11J•dij,1lll1 Hc~v1( p~•i•~ , tan b1 o•li~r
cl111 pttroh~lia~l it ~11u11ory fl'\l~· lie allla11111'1 ~~ ""1~diun1 ., I
~ft ~II A~Ulj! noli 1u#lwrl1¥1J to plmK~ lll~lf '1neavt' ,l>Bllllfll\(I~~ ~11111
,

Uo ~orn11 wi~llin

le In not in~tnded lo lni:lude 111f1tlln tlitr ttrin1 "wMr ve~jlll11" lhQt11

lf d1i1 111tillun '- NO'J All11 l~ritl d111r1,r IJ~ 1Pt.r 11'1.Mor v1/1fol,,,
in ordc~ II ~~ruoge for ' ~II it ti> !the Avm )I, he IJ'lu~c prie11?.nC to t1)1t Ptd•
~r<1I MiueMrti lJa~ki of !:\~l'I frnnl'li~co,

1uc c~e foll@wln1:

~ruolu1 1111d urador~. inoludfp• ocml-!wulr. ~•action,

OF M01'0~ Vlitlle'.;J..ES BY 'l"HS
UN~TBD STA'11~.

3~•o, a f.~. Civil <lnqbcol $!ia~qn , o~ •~lib. Qth,t plaic~

•~~ludl!ld lo 1h<l t41rnf umotor v11h!l:lc"

ot

b'!I

•h•

Unhed t4t~''
ln ~flftit tih• ~4a1i111! it ci\llt ilia l~t1al ownpr, i~ mu~t ~ ·d~•l<l'Y 110«!''°'
i¢ood ~~ll· lf ~lte irid111bbldi1~1~ &J;afnA~ th;r, m<J(Q~ vchu:I• !, tqu;.J b) nc

a1nzh ob~itJ' 4lbp1:111lrloii o~ ""ah 111cuw, vohii:lt
M n\ay" It' 11,1. 11111 dl&!l~etifon, app;i~~ M1' bt• jl.il~ ~·•4, ~q11it~l;te, in1tfu~.i1'•
thil ri11ht ~ p~uiol• ahc )1111111 f~Wlltr ot tijch, m1lt;\J~ yehicilc ~ii ~~u !Hu
1~11~ •~c ur11C for nrPQHCulb11 oi f.IChuwiq.

., 111 lnttl:IAf~d ~hat tile ~'" nr1>Ctif111-. will ptovld•· II! f11p...lble .m~ilJll
oF pmdt41atlng tllt l11P1r111t1 q.f 1rv11i:utffA in bl\•lr. 111.oto~ Y11hlc:r.1, Wltho111
tmJIJdk• t.O the .11t•r~~i:n of pt,lim cb~refl) , aru1 tl\u~ 'tlill tl!tct a(l fqul·
~aJ:il~ ~jiipo~ieion of' 11~01 ,p!IOP,l~l;y .

,

YIHICLI

J.jQ!e• N"mbtr

___

'Miikte of Ve:h

"'

1........,. .. i.-

-

..........

I

-

Ii!

1-- ._. . ,. "";.........
II

I

i fi

I

f'I'"' ..• ·
•M

II

..

~·-h.-·'!f4

'ittt'

I·
I

ltl

.1 .W A • .v,· I·•
'I

I

,!

I

1'

.1

BIUik i:if S:..n Piir.111~, us Pi«#l ~SJ'
11> U. :feddat
0f die tJnited Sta.ta, a~ th1· ttJl.e. ,r&1lt ·c>I Ck ~·•• le,IJ111 ...,.. •"- fti/) (irahitill:( 4!)f ~t?Qnaibility Iha.I~ bte ••. ,
with, I._ di•~~tioq,. I~ 18 undc~~bllad
~ ~ Ptder:al .,,_"'~ .&&$ Sta , f~nc~ ff?r 1any ~t or oRJ.illlli~ In , ,
1t ' •. ,
,,,
,jf
"P~Y· 1 , , ,
$b;.a1 ~u; lh4!1~noe will be PfY,•ffii,d o ,,
1
1

The ~ "ldllcle -~ i.-' Ch.,,J1:1i;.- ie dieU~psd

?e

a-m

rctton

tns,

l•w

it1tw1•,

"'.I·~.

I

.

'11''

~Ii"

SijjnaNre iiJf

.foe

I \lf•,1

~I /

, J,~

.

11',.- ~~~
'we·r.~,
!Y.'. _ .. , -.~. _ -·· , ~ ~ _
Own~w.:.. . ~
:ili

~(r ,,

::=::

12Cf*UC

'!

.... ,..... - - - ·

.

..~~___,.,....~~~..

Rit~,,.,snt#Jig •h4= Fitokr4l R••rv• ~,.r(t

'

t .....

'*""r--+-

of &n F-rantJl.ltJo1

PQc:1d "ienl 0J ah1 llmecJ $u.ce~.

1

lmtructlolu to Owner
1:1..~pt

'1'o be

y ~c Unit.d ~~t(I 0Q'il1rnl(l1u1._
rupning o~ r.

J for ,Kor'•ilt
be ta, 11,"l

"'°'°" vehicle ,m
'j

~~ ~d ~Ml

1l'lt ll~~i: f

ll IJl'Ql'tlr whkle

~ u I~~ 1

ll) 'r~ ~'~ ),1ct r Vc~k~ Rfl'.l(id~r.Ull!>l'l Oe~te ~ elm
v h de m\.llit: be 1brrutted a.~ the Ci'llil don~I ta~lon,
11..P~f;"}~~ of tlla.JQIJQ (ll~ ~) wl~ ~~·lie pr P8(4~

(bJ Two copia of tbls form, ~!\er with dl1t l\,gia~-.r,~loo
~rtiJk cc will l:e han~J f.Q th1e t;V!lc11eie for hid rettfltion'
u ~I art!iv l o.c the. dmg~ud i\isllltl'.nbly ~t1Cell'1 Tlw t.bhd
~'"01/Y w1U be retained al \the C1""il' Orm~uol Sta~km,
~c)

'l'be C'l'il.(.\ IO will be

~

'ltehiclc.
(d) On

1aival

•

•'

ik

aj"'1!11 ~n Wtn~ifii;a~

ta. Which ,he

•r~ qipad#'1f " ti. ~, ·

, ~t,btJ Clnrq lhc *"'~uee will

the nprwn'4a~ve oi ~hie fedlm.1 ll~tv &nl
of &n l'tandiic:o Ihle twb a.plt.1 bf dill• leini,. tilt lqlatt ~ Ct~ -.I'd thJ bye 10 the ~

d1div1r

~e)

to

I

'I

~

11\ii: n:pme11tatlve of w Fiedcro11• leaerve 1'1uik '?f $11.n ,
PramiillCD will .:hltcft all m111lber11 on ~h~ torm and if,' 10!.llld
to be corncc will .iclrnowledg111, ~cei~t ()f the rn<ltotl veh (le
by siQnip* oM i;.Opy 4..,f the form and d¢1i-yer{111 ~~ w ihe

• e.act.a.
'1

Uthe ~iar wl ide dacribcd la thU forlt). 111 ll:l!lt,, ~""11 or dlr:•tnl1CCI
u tJ\e i:quhi of negligence wbile is ii in tbii p)ljp!kln or culcody of the
Uni~ Statea, ill' an)I' l\fPW:Y ac:tinJ fo~ it, t~ C'..oocr~ of d!¢ On.it~

&hatu will be ~ to cab approprt.11te accloli. ior thJ btni:lt of ~

own,r.

• ,,

,j,

I

I

I

.

t

I

'-ll-~
""

,z. ~ - . #.

-~

ll1red C. Bql
Asits~ant Mf.llA!l~~~

'I

~£U. attiJb

t :Lct\l'• t ~

, .Blu. 1 1:101,k ..,. ·lholoi!l:Ji,e 'fl!!

!,am , atoe,t Qi:e
~J;l'lllt' .~me

.:,fl •• - ..,,

lr;.i0C1nl.H1l~'.or..L it ·

, VlrJlunt iql'\ ..... ..,

~

... ~

.. .., ... ...

THIS 15 1'C C~I. ll'Y ·d\1~ll •"ie und.lni11'11ld
ah. d~t
fie'*> ....
ol.o,tl
lp1tMi\Qwtilld ' ~Nl'I~ ~rli\n II
WOOJ'\ ~twtn •1t..&A, f*O btr ..._ ..1.iitMI..
.md1ctlll~n.s 1'lw .t1111111d'' ¢o111:\J'1't111•l)r htf~ ~ ,
Iii. ~1 ~hidi
thi111

or.•"- ._._,..

.m..-.

i111'~~-~ ·~~Iii1:.1 .._ Im~~- WOOA ~~.. -Q)l.h.. M~ Ill :~

Agrl!~n•.

1T- ~--n-,,Je~
;\le •cni1~hue J'<lt , *.'..., &11.4 !llti '.1n Fr1Hw:i11Co

eh.i' Ii& ~l.'l!W~"rilfi 1o
I
fO!ri& ~ d1ili .-w:;w l\•rtt°'• aftd ttq~ lhit: l'tdbitaf
Pt81!1'ol ,J\jJl!IO~ e>f ah11 Jd,~~d til~ a, to a!."tl i::i:orJln~l)t li '1••
IO 1._pjile .,, thit· d0re~J~ lllQfllf

••tilt

111ipllttbawll.C oft lhtt "lt.it•~·r~vll h.'.r•~ ~11tii1J 11pp .,. ~ 1ud ilµik., ., ~l'JI ~II -1!r .
rtiQn1 l,i.11\"'*i hr ~ nfll' i•l~'-. Wlfi l1uUI\ ill .i.u~lwtt'®l'.t to m11h i 1lh <illh1~r J1~~011i.i J

oJ 113J •

lt~Pr 11.11111\~d~

jl ~~ , . . ,,

'

~M motq~ ~~bid1¢ bl d la"'~~i.1 t~ l!lllkl .11\,in ~t\fl! !lv4~ ri!Jt ~ lb-. """W.fllifilql&J.
' ~ ~· !MW'' '~* 111~ ••
lt I~ 1agteii!di ~~-1 Ul:lr Ii ji,ili~y o.tl ~t11~·~t~m~y ijh1~l1 ~Gtilet.
'lfo~) lo. Jonn~1:tilipl wilh ~be h,1,~dllr~ pl 8 M m 'ot ~·IJ ; ~:m a~ . n1l>t-

'

11th~.reof.

JI J •

' 'DI! Willlr. . . fodb11••Qi•lh!!•1 !~tJN;>ni ~maod, tQ tidln~oritoil uh1e P~dltral R~~~
B'1t111k, ofi Sl\n l"rand.1co_ Fl •al .t\g!1'nt ? r.hie U1'\it.ed St~t(111 41 futt for ll ci)l1rjtl! 11d
(eltperj.l!el\ 1mc,l1retd In. cbpnectil.ljil wltlli ~hit d~poal~foh of Sil id moftt)r v.hi •fo, nflf aucfiuili;iica
(11id !n~o11u~M •~ill

Bank w

dJidb~p

.,,, Qf II' "')''"""' ln""m\

"

~~itCU~l!d

••

Carom the '1to1:ee Ju of hiJ ul

(l JJiJ

·11d 111'>1101.' vitlu

·~

I

-~~thifu~_,_"."dity

o~

I

...

ltt
,'

, 1

---,7' '"~~.. I 1.M i '

I

"-~- ~~
- ..l .
ra..lly. NQ,_.,...,_.,. __1
Q

,11

INS1 0<: 10 . S TO l~ACU&ES

1.

RE9A DI

lCN OF MOTO ViHICL. S

Dl$f0

)

~v ltltrt qi1lll DP be ,p.:111 ~"'-"Ml !111 i11~lr llMAOr veft!Q]Q IQ ,..~ ffli*~·
No liWll"''-"lllit w(m 11~, ..:iin
veil I.bat v~,,.a will ~ cn~jailc;;i a.c ~ •~•'fr-:

~o hilt'IC' Uh• llili.iCl.>t .,, l\.&ll"'2ll·

fro

b* Uhl~tr S~~
"'"' -~11.

01Wn1tJ by Obi!ai. '"''"'t~

~1,1JllQ,~!l.f,L,

•. .....

am.

~~ Ulfll,

,.., d~r111t~, ~ p1.,1rliihalfe ~ . 1AU;:~11

frlor lil.l ~w u11-,h'lri, JUQ(~r "'"hkl a ,Qlllly ~ llCQl'•li. Id !\If uj:fwrwilic ~ll~d o
y iihe <lwl'll .-~~11etl'.Y, wi~ 1Ki'.>11o"'""nl\41 ln~rfaic™'1• qr JIAllliisW.fl!::e,
•lttt11 1lfttt ~ppral1ul wl-11• lib -~~ tlle ~"..:u1111 h~H
011 *'-• U~fdl B1111r.-ll w,JJ h grin~m~~ii~ Iii au~ll

1rc111cc11
11b~ filt.h11~ ltu11advt1.11 pvo~nhJ v tl}W v 1:1.1
'Y~/i'M11 ar,. a foll~ii

111

ho

ow111 • rnli~olr

A ll•rwtflhr J, '110 dt~INd bl~ mq/lt1i "'!Htc1l1t .0 ''c~lli1•I ~•Md• -~PM
1 a t'LM!!U At••llr ol -1\ll U!libti.I li.M•, '~~i"',."11~ >ail th~
lllfll•t:'4 ~[·~· w£tl\q11t 11wuni! I iillbl~h M~ "' 'll't'l.I~ In --1.ii~n~. bu
irl! 11'"0 llH1M aa ~bly C.rit•"~ 1 Ut:fl.<11 J~•flfl-.rd flll1:ti) and'
:1111.i.- q( m~11ulty o( ~haruct« wh"1tl. will s11bj.,c- l!lfJIO v•hl'11~1 w
llJjjre or lltJi8 r p dr 4 letlo~ldli>n,
4'1

s.,. •~~11¢1#1;

Alln,..,.~• J, TQ of~~ hi
• t'eli Cln th& f..ill•1'W l~a ha.tr.rt

nu.>l.l)r vehf~lic fu1•

TATES

A. lf lhtr t11ik:t111 ii NOT th11 kgat owf!.,r of th~ 111ot11r 11e1i q(.,,
ia ord '
~l'ran11e forr a, 11~e to the A1mv, hu 1111.1-~ pr~~nl ro •Ill!' l!tdf
t!rd l!.1t1111r'Yt ~ k qf Siln Jlrrlr1c:i•c•11 1 fli11i:il.I A ltint ot tlln 'U nl~oec.1
&1tu, a~ 1~41' CMJ ~ntrol 1 tatlori, tJr •11r.h 01h1tn pl.ti::~ ll!I 111117 ba
d!r,11~'1t-d 1 ~~r fll4ll>V!il1g i

t.,

•· l\cjllHl~~illn. einlll!cat.i, IJIY ~~d1 ~9¢d.

l.

Th~ lllr•vn1rnti on ~h~ tev,,.tll! htrco~, ~uly •i•rted tlld

tidt qtliet au~~nlutldn nd

wlll«r.,..,d,

111utan~• ~M inay he 1eqwr11d by

I~• Peden( ~"'' llt!nlt of ~an Ptan~faco, ills Pisc:al A11nc of thtl
Unl..d Stale~.
1111 cw ~hi! ti; ~11•• In llM, h" I

at«:iod 1hac

ia/ C>Wl)cr, lo 111.uftl: !Ht cl1111r1; '?rid r•

if. thc iadiebte~llt• lain ~h1 ll!lbtQr vll;\Ir.1~ i. tq1111l

110 eqµJlly,
i

Iii

XI

)I,

Afitr

add1tu.l~

to

o'

lnec~n

t

~licjl,IC/Milf,

•"i'll"'' ~- ·~- '"'''1!11111110~
ll~!lti ~"'
11~hU/l11, b• ll~q(ip,
•t11• INlll•r•~ip u11tllll1~m1 d"ly
,,,

lljl/PU'1

tQ th1r fon:tlllll'r

Ii c:h1q d in ~hll t~11m "m~r V011hlcl•'' •rt i:h~ f!!llm!iiJll:
I,, J'"~•11111n

<Jlrit, li11\&1 an.d, DJcJlu111,, 'Mtlia~y f?~11111n11~r earl .in o~J~r
withiri lh• p11~chu•b1e cat:ttiu~y 11111mi 011 cl11d11;:J ail '+n1~d•'1111"',
11l1: Artu)I 11 oq~ u1h11riiud 11>. p!M~G~.i11& l1'iy ''hi!avy'' plll!iflljlll" nre,

tt1 (Ornu
M

,~ ~

Moco1111~i..

3, Bl.I-~, aA14 tl'U«b tlf all llY$M1•• In~li:u11n1 pkll' ul'J •11d
crui:i.11, .Mid e1acton1 lnoludioa ~mJ,tru<illi ~Hdorl,

.-ulCMASB ori J«'>'fOR vmua..&$ BY TtJS

i

~.

lhfl rlili)• QE an.1 ~l'!fJkio~ ill "''~ ~ · rcc11tt11•~· u pJ/;11/ d~d !;:ii law,
"'1111 11~ be ruti~t'll by c~11 cu1lo~lao uf 'h' moto~ vel\ide,

alit to. Jh~ U11&ted

'Jlhe qio ~ ~eltlth wfll bo ppvlli~ed b lwo d nl11~~n•tc.J ll~~~11i"r8
and, In II• d1rH:r1t1•11t 014 b lt" 11tpt11Jh, 1111• 1•11iy 111?)1' buy t"~ 111owci
v1hl fl! ~·- the app~Ull)(d 11dr!e 1111\J.:h 1~11.11 rl.t'1~, IWWltl/'11~, ciai~d •l\,ll'I Bh.1111
,JkiQla\ wbl)(!I ~lit Ju~ fl\ (~It l&ca~llt)f 1io<ll1tl'a Ii• p4~~~a•~ ia 11dn~~lttn)1md

UNITtil)

rtll

cMivoy

It ;~ n(,111 Ui.tend~d ~ lncl•Jdc wldlln ch• h'111 '"mrJttlr vithialc· lhfll-.C
MJf,pro~ll~d ou~tor ve~d'ea •w~~d only f1w farm l'Jp~raflon,

Tn the uttnt cliac t.l\t .al. Gf ~y lllj,)Wli vd\icle la nqe clllrnJ,ll~wd o~
app11111s nor fit.,1blw. lhe f111d1n~I R~k~"u Da11-k ofi &1111 Jl•a11d11CJ1J, ., l'~itl
A11ent o~ ~It• IJnJl\ed 8tatc.. a<:dlTfll fQr and
lllJ~I)~ f thil t,v1u111.C ,
rtlt l'Vl!I ~hie iiljh.~ w •tOlla 11~h motor v1h1(!1 11,l; ~be owne~·11 t!ilr, 1
lx>ii• nd fot'llh, qr o mirlre 11!1'"' ocl\~r di.ilp0fl~oo ~f a1,1p)l 1110~1 ~chh!le
aa may, In lt' 4,,1. clfocJcl;loll ippn~ to bl i1111t lln1il 1quifa'blt ,i1'1<1l11dh111
eh~ »11)1~ lo permit the l•1al ow1111, r>f such mo~dtr vahlale to ~a* ia
ltigaj feC_,!lHI far re.po.•11tl1>n o• oel\1~1
J~ 11 l~hdtrd di~, lhe ab.iv~ Pl'l!Cedure ....ill prooffl.I• 11 r.ulbrc nil.!&11•
of trotc(dnl' the luter,t•• I irvai:u~,, Ui th.I• lltr>C~ ..fl.Iii i !lltlll\01,1~
r~fudlc:e t~1 the iri.ttrt~ <>f qtl'llr1 chur1dn. •ltd lh!JtJ '!ll'iU af~t .,,,,., "'Ill~·

t:iblc di11101ltit11). oI /.Ulih pR>j>ll ri1.

M01oa
... bl -~~Rd Ow•

~--·I

v HICLI •• :r

,. .

~ l')f ........~aw....~

NIUllll of le I Own411 (If dUfcriOl)t)

........

,J!.-1............. _ ....... i -..-41.- -

,,
1'

lj

di '

fl

J

I

'I:

I

t==;;;

I

ll'llt. inti>Cot whkllt ~' lhili ,fuc;m 11is "-~~Jlld • ._ f~ _ , _,~- 01 n 1'1 ndsoo, u Fi.ca.I ~"'n•
of tilt 'United ~,,.., at the llOlc rilllt of•lbe. ~ jplll4 II ill ..,cedt M _,, ~ 011 rapmilib114y ~I be a~
by the fci4eial ~.,,,, .Bank t,>f Sa.ii f~ Qt wir "-lrt °' ~ in ~UQl'aectioq with lta f,ijnpo!llt!Qo, Je '8 1.u:IAleJ1ilcood
tbilt QQ ina~rancc will be p~v~ o ~ ~';<>Pt~·

Plac;e i;,f Deliv¢o/..... .--··--"···- .----..,..-···"-'·- - - ~ti~

of the vdUdt cle.\lcribed :aiiove Ja hci:eby

---

aok.n«lwleclg~d .
...,.......
__,......._-...............
Rcprt&«"'~r"g ith• '', ~Ai R11wnlr

~

~

,_. ---...-- ...
.&ti.\ of&." fr1HK~o,

Pi.,c1Al AKnll (jJ th1r UmuJi S~-u.

gol'J4p by di.e Unlt-i~

1P

p~r 11.1Qnu11i o~J~.11

Tbtl 11'~*1 ~·ir. f , ~1r,_. •nd

b)11inw

a

p tQ Goviu'IUQ#n•. , 1b.ll

lllb(C)1

v.thld1r ii ~ ~ .

,

(~) Th

'

i:are ,~or Vchlr:l~ I\ gfa~mtidn C1utJfii:u1:1t f<~ ~
vie cle ll)Ullt b~ 'llb~.itti!-4 ilot ttht: Oivti Oon~rol cati«>l'I.
~~ .iw.e pWll oF thil fo•01 ('f , ).wiU. ap14n ~ prl\lpll.~d,

(b) T~~ 11JQplt;11 of ~hu formt toaiither wich th~ ~gllillr.i.tlo~• .
ce11i11U:~t1t. will .., 11~11•d to ~he tvacu ·~ r Ir bi11 rc~n~1>n
1111~jl ;uriYa.I 1· ch~ di'..' fg,Ja~ed Allileinbl'y C11nee11, 'Till& 1h:\rdl
copy w.riU' be ~t1\lm~ a~ ~he Ci-Al Ol;>1)~1ol tltipn.
(ic), 1'ht '!'11~ will 'b i

·' -

$f.wo

,.,.,ah;

v!lhi~.

~ ldtn~~l!it>Q ~aa

whM:ll ~

~ *'!••"·~

(d) Oh arrival al ' Mil,., Gntit, the .,..,.~
ll
tdf~V'Jr w di~ 1rtprae~1tv11 oB tl\111 Fcdleral lttrt!Crtlt .S.Jilt
of 8an ~ lht •twe> wpl• ~ ~18 hlfilli, ·~ ~.,,
~I~
~ 'the kef• ro th. veillcdic.

c.A...

(~) 'The

'.rieprtllitntil.rive qif &l\a '1t~1al l•11ve ~. # 5an1
~
II
Fra.ndji\:O wiU checlt di numl:,.rt1 on Itiht ram
il.nd l f 0Ufl4I
to be oorreq wijl :u:ik~owltdge ~adp• of the mor:orr ~11lt
by itiguil1¥ one ~opy of. die fofm iuid ~tliverUig ~ ~· •che

ritVlit.lUltc,

:U d\e motpr veh.iak dacrIBed In tihu. form ls li:.t, ~d. or ~Qll'I~

~ llhe ietult Of! neg!iae~cre •hile •• i• In. the ~Ilion c:ar cuatody Qf the
\Jniiie4 S'aeea, 01 :my ~llf.!Y ll~fling (Q1! tt, t~c Qpo!P'~ ~ chill trnitid
St!lki wfil ~· asked to take apprqpriilre actfdn for ~h.e ~ndt of d!t.

~.

*tt.,#"1rihWf·l\'•U1t~~A-H~~1H'lh'j~ta6~1riWr~'H••Hoi'

I

I

d~

j.

~TY POil ""-IYA'R latl ft> l>'i!Qio

M.TIMHTcOY _,.,..., . _ .

l

I

l

l.

I ........-__........._