View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

.~

'

L~~ Anti~lG '

aran~~

l"'~dcr!ll ~~~IB:rve Daanl\ el f San l~1'~'lOilJ~
Fil.P>oa.l /\ ent of l1e Uhit.. od p atolii
I

I

1f;~ /,/~·

,. . ,. l .. r -·115'~-. ..,. .. _.,_1.....,
'

:re11t:lphon1t 1

1

itnt~r'lri i vi

Ad1.1lt-;

/H.\l ctr o a :

~.lin

I

r : :("(.., ..

Li1'll j
Fe.tnalG I
Ci,t h11llr.l$hit

Of l:J\Jl'l1,M !'11'.l t
f'n,r~ ner ~ih!p ~

ll:r?t 1~ 1P'

Tndlvi<J\ial i
h:·Ji Qi.pal.

. . ,_.__ . , . . . _. .,. __

,'/'<

"'11---........... -

~-

r· . ·

cm

..

t k n : -li-

..

,...,, ...__

~- ---o1 :--1--~"-"'!'
. .,
~ll!:':'~
, ,..,,

r.ir ~t;tlir" ii' 1.nvolv d

trio l.1 f J q.if I

Aci,

------.

j_,.

OT' ohi, p I

o"1.'pr.)r(~t :l.0 11i

2

d

_______ ...........,..._

,i ~

•
tqll Ang<Jl<11e 'Brat:t h
lriedeul !tea erYdl ·aa.nk llt San F1!~l ho o

at

FJL.,cal J goti1it

the

Uit:l;ti('Jj~ s~atio tt1

f\d~U:

Uinoi' : I

Malo1
Fex~let

Oi'tizenshi:tn ·...._.. __..._-i

Typo

O\f

nu,inoos I

P·e r son

~ntorvimrnd, ~

_ ....____...jloj. __ _ __ _ , _

Pa.rtnQI'ahipi
Proprieto:r1Jhip1
Corporation: "'

lndivicl~l:

ffitd

·

f::'M...

,j

-~ . e;it "'

~-

.... ...... - , .

f'

~

• .i.i-

' ...... '••· .. . ... ,........ '_. " ..

Ao t ion t·tUcen : "~

... ••

<

! ''

I

'.

,

'

'

\

1

.,

I

•)f;Att;~-eh addi~i1 Qnal

' ...~11

't

'

... . _

I I

p11.t;n

'Whqr e

f!eeos.l.'lar;v
I

-

_ .. " • .._ ..

... ._ ... """"' •

•

... , . ; •

~ ..

•

.,._

~· ·

,...~111 • • ·~ ··

t'!

........ ,,

. -............. , . ,

,

I

I

/.

1''

I I·

,..,ii

,

of l , S't, Qttitry intr:\ tlnltt' d Sta t e$~ '""'---..~~- ......~1 -.-_,_,..

D

.,(3

Up

1r1Jt.:Ln

UI'lc\er Ta"~:tw·v

,,

ii

t:/

'r~·J'.I~ cir BuBimH o
Pa.l'1.nor nh:I p i
f'MTN :1 or 11'.i !U
C':.1 •pr.. ra ·101'1 t .J .... ,

<:'

q~,

____

...,.....'+'-+*'•• .. ,_ .. "

/
now't: _,__...._.,...,_. __ .. p.."·, ~"

loo, ....

I
\
Pe~· scm In 4'1rVi.Ci'wC'cl' - - · - - - - :...; . _,..._ _.._..,._

.r1'.. 'J

tnaiv:~d\11'..\l 1

fa dled b.'J

I.orD 1r n ;Le,Q ~ranoh
]) nlt; o! $tim F' anollaoo
thf) Unltit.od st t.tti o

.

Federal.

RC!l.H'rv
Fisptil A~erit

ot

/,I ,.""

•

"'

...._.,.. ,rnat.s.) 1

;'

If

I

;I

Tcil~pl'IO!HU I ;'
Jnt orv:i, '1'11

,,

I

A ,·l:r ~ SS l

t

J

I

,.

_..,.....,,..._,l....§"""t-r"'_r._t_a.n_d_,IJ"-utribtlr)
- · . (cl:tr)

,,

f\dul.

I

), inotr,. w·

Mnlou

F,IMJ,p1
lt..-.Z<ll Shi lH

Ff

1

I'yJ1>e of Bus wc 1u:

Poll:' on I~·1tt')rvi wod: ---1"'"w~1;-....------·

l'a.r~i1or L1hi}'':

r oPJ.•i -tor ahip1

Adl~1'C3l'lfll I

Cor poratiC'ln:
Iri.divi. d\lal.:

- - - - l/t,·

'l'1~1erihono Nurn'brn:·: ---·---·- - - - - - . -........-

.h indipn ,l. pt'loporty :Utvolved n" aco;Ro ~&i l)~~p:~m~
'

I "

t

·1,1f''

'f

,,

)r !"

, / /,

:J

'· 7

..

+-'-

f

":Cf5n.~ti1 ,
1'~l··'11~ht\ffla I l(

:t:nhrl'(/'1<wr:
/

d.uli:i1

1

M1nor1
MAl~'
}l'el'!i.alo:

Ci

npei.Nt, t. :\.1'1,g 'U.l'lc!ler

i,z(lnlllh~·N

T1110 a. a1ury 1.i,o

Typ~ of Bt11'Ji.ne1:ie1'

Pat·tn roh;\.p,:

Propr1otorph1p:
Corporationi~
1'ndivi(i~l:

~·I

t•

!

,. "'

..

_

'

?rl\inQ~,'l'lili ;F.f\\P¢r<lby ~.n!Y'ol villi~
.I

Aotion

'4,.,.,.

• '

.., .,l!,.;o"'"

J 1.,.

taken: ~I·

•
1111

"'" / I '"'J

?',.,/
/

1

r~rpe of B1l

Lieaa 1
P ~-t.n1•:rr li!hin:
Propr ietoJl'llih ~1' 1
Oc;irr.x>r.at ion:
Ind;tvi.d~'.1:

I'

'

~~Attach a,ddi ti~. ona~ ,IP$1C'~S ~rhl'!Jre mtcl'.H'l~ ar~r

I

,_

")•'t:r!' I' ," .~ , I,.•

_,....~~ I t

~'co~~;pht>~O t
)'.nt ~~''V\\.OVfl

Ad~.lt1
lql:ir~9r l

....!:

Hnl.o:
F elllnlia j
r)it.i~or

'\')li\,t~ or 4lllt·

tmtry
I

i.n~o U1·~.titQd Sili t9a l

--~..._

....

;<

$h

________ _
......,.

........

Per ·on D:1t.a1•viowodt -- ~ "' -· ·- - - - . - - - -

of F,3u s1.no rus:
Pnrtno.r ~lrd, p1

1 ~

Prop:r:l etorohip1
Oorpor11itiQn1
.Ind1:v1.dwl.l 1

? ",.

-

----....--·fl--..

)f.'t .,,

,·

1~_.,.,..._.._.,......,......

.,

I;,

,;wl

__......,.

~

I

'

r X:.~11t A~e;ll.cu•

t~d~11~ ~e• ~ Bhk
1~~o&l. ~«3nt o(

lll'!llmh
Qr s n Fr8ir\Qia!lo

tha

I'

I
N~ I

,.....,
r_

Un~ted

'

I
I

~<A

•

statos

...
,,

,.,,.~"·

c4'c-i4·~~.....

,~

l\d.ulti.1 l

Uri.nor ,
Ual()!r

Addr'e Glil: __,,;i~......,._.......,.r-b-.;,..~""""'...,.,,_

F'~let

Oitize!'li~M·p~ •..,.ililo.ili~....

Da:tci o~

U,st e1'' 11:!:r•;rr

United state~u

~to

Opt'a i.ng \mcl.e!C" 'l'ream.try Liceno
'l'ype

ot Busirleos:
iParil'l.fU't.1hip:
'P r O'Pl" j.et PX' sb.irp :

--

Co.fl porPlti()n:

?~ine ~pal. pr Ol)let' "Y"

involved fi nti scope or pr cn\;il~ltH

(, . .('~ ,

".)

o.; ". . , . . .

--~-----~------------------

.........

11'.;h<!li vict·ua,1 ~

..

...

!...,-,. . . . ."'11' I'

,d1lr' ..

~

.,.,,,;1

f/M

I

f,,.., ••

~t""i

~

"

"~
:/~t ion t

..t\-

i...t- .~,.. .. .

(I

"

t

I

••

.J.,.,..,

"'""

'

'{'

...

/'·-""....-' ...

,,

'

l .~ ,. ."

.,...
"

ent •I~

l I

~""I

.,'

~·11 ~

I

l

~

f IJ

"I
..

...J

1

;;•. '•,Iii

.() ·.. ~.

"'

I I

'

/:J

;~~~

A

.,11 r f'

,,.
I

,

.)t

I

/ 'v

~·

...,.~r

;..·

""

" """

(

"''-'•/i..

1.

.. ,.,

•.·.·1

· ·r

I
I

I

~

r.'"

l.

r/ r

fll l

••

·~

r'°':M

J

"'

,.,,,..

(

/

l

I

~~

Ann~~-ci ti

l'-lt-anch

Jli,d,Ql'fi . Jt"li v~ :e~nlt 01£ 8111.n P'rru\ciooo
F ~m. al. ,\1~ont ot tii1 Urti.t cl Stat

J:'ttbphcm ·. r
lntQry:tu Ill .x

1

J\.~ul,it, :

J11('inor 1

MaiJ.cn
ll\J.e :

~er

Qj;t:).zoi

sti:Lpt

t tld·

_.,,......--..,..-~""'·---·-----------1

r~rpe ot B'UIJ in onq~ 1

Pm·trter ah:i.p:

'Prarpr ie1tc:r oh i.p 1
orpo:ra'l:.i. (iln:
IndJ:V'i~~l i

I

Lo ~ A~~olo

Dran9h

F do;r.a.l ~'lil!lf.'lri~ei ;al).~k o! Si1rl Fr n i o~
Fiscal J\gel'lit of ·hci t1n!1.ted $1.. ~teo

~---]L~,z;

N1opl10~c.i~~

jf1'A7(1.l ~tnfl( Y' :

.

--

ln t ~,~~v;L vi'
1

;

Ada1t1

Ac\C.i,1'('~ 13 I

>(

llin. l' I
Uah~

F~111Ale : ,.(
CJ.t i~<m s~;l, p 1

,__ ,,

"'" •I •{
1

l,Y11

. _ _ _ _ _ _ _ . . _ ....
tJ.t]' ,,_

1:..

,,!'(..

of B\~ fJ Uie h, 11 :

rn1:1t

01"0J· i p :
f'r':lf;ti i •tor ,hj r.11
CO?':p Ci), d i.I. 0 n I

l MJ:vtd Ull l ,:
x

rr~.ticipa.14

,....·;ii~~ 1• ( ~ ....... ,

,; \

prot:.e:t' 'Y

•-"Ii-I"'' .,

,, . t·tl

in~·olvt\ld

anc:i scop of' pn bil c.m 1

~

It

·--·-.-.-----

~."'

'

.
A:ll!GO:LOf.'i Bra.nolt
1~. d¢r !l ~ntv~ :13anl< f San ~ a.nd .. co
F;l.fical l\tjl!t~~~ Pf thfil Ut liLCJ~ $'t.atoQ
I

lJg is

'

- ...... --~ , 'Ittt'- ~l '.J1:• ---:J::m'M >'"f~ff"ffWRli

Ni.1ne ;

,"(i.

~ ·· ~rr·

'J\1)10 phPntH

~~n

Addr ess ;

Ml~1 d·"™ I\! ~4 'T, 1r·rv
• •

~

7*·\l?o~~ - r l
,.

1'Vf•'h o.f' ausin 11. i
Part nn.ro '1 ip:

Pr opdo or1ihj.
O?rlA'.lr1;1tion :
Jndi V'i.du1,.1iJ. i

1

~

AcUcn
1'

tak11Jn : ·i~

.....;

"' t,,,{.• (., r

I

f

"

1

:rn

~t·vi

w;

Adult,:

Min

r i

1.!ttlP.J :
F\'l«J.ale l X
Oi'l·h 41>n hil . i

,

Mult i
1iJ1 r z
1Ja.1e t )(
];) l;i.Ill!l le :
01\. :lz encihi ~

I
--.-1~::...:.JJ::. ....,. "'" ·t·~ Sttl4c: '

---

~_,....,....... .. _ _. . .I _ _""'!~-......--------

Tn1 C!lf Bws:Ln rq

i

fe ti.not' ,1hi p 1
f 1f•d . · o ' (lh;l I
C 'f'Ct!'At:l,Gm l
fod1v1d\.la11

K.

~

pr bleru1

Ltb~ . " , ,. .,

Ac Ho ~ l..a k n: l<
1

'

F

X.0&1 ·~n&Ql.o Tlrahc'h
d ~~1 ~e~e~~s ~~n~ of San F~&n~~ac?
Fiscal. Ag~iif, ~t the Uni 9 Si'!!!.hs

Op~;r,n· ing urido11 'l'T'I.\~ fl\.1.l"Y 'L\i.CJ on~!)! riow'7 1 -~-• , ·~~.·- -I-:-·
1

1.1 ~11

'Pe> r

• o( ll~sinr. 1.1 . I
Pn.t norah:lp i
r· r o1~rie 01" :il11

~

C?I" rJrl.i: ion :

lwiivi(lual 1

Ao ticin t. k

n~ it

)(

n Inhr

I

~·~ l tff'Ji+"'

I

tWted : ___ -II(.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

t~s A~led Br~nph

lt-edl!l'~ ~fUf.lm B~, oi' $EU'l rr,11oi~eo
Jri;.?1?111 Aaen.t ot t ti~ On1 ted fl~ ~ea

I

I~ ' fl

I 11

t;;li

.A . . .1
(l5ai£$'

"' ii' I

'Tal.cph()l'l«b 11
!nhr'Vi.i>Wf

1111

1
1 -

,

I

I

Adlll,lt:

• 1.et..nox- ~
Mal. · :
F t.ifl\Ello:

Oit~tzf.'inship1

...............•..
•~

'•

.Ml "'""'""'

/i 'lli'fl"!'•'

.-,A..,&
I JI"""""
_____.....,...._,....._...___...._,...,_
.......

~~---..,,

,.i-..1,.,

"'i,__ _

._..j,_ _ _ _ _ _,......_ _ _ _ _ _

Typo or Businens:
'P(4rtoer~h;i.p :

P:roF:l.e'toX" ph'.ip!
Car pcreit.1. on~
lr1d iN~J~'l.11.tl, ~

Aa4~~$~1

,_..._,.....________~~----''_..._____._• ...,..__

Tel(;) pnoM NWl\bGt· 1

.. ,,, .;,

/'

'.

'
Aetion

taken: ~~
'
I
,.,11r / ,1 .,
,1••.•

l! m"ld.led

.......
-

°'l•·- ·'"
I

I

'

y:
,,.

~

~
-

I

II

,A ;,;.,,,,,,,,flll
I

i

r

-

•

' r'

,.......,.

\41

Acfo.lt:

f.1nc. ri
1

l!l.lle:
Ffi"rM.leq

Ci t1,ii1•r~8h1\-P : _,._......_....

0fAN1
~[lype

'n~ Under '!'J<1(lu1\.l.'t'y

_ __________________
......_.

L:l.oenm

I 24?

of' BusintH.H1 i

., ,Ni.

P1i11~tnersM.pi

P~opr!atoll'&h1p:

Add.re l!l~ ~

Oo:r per .t:!. on 1
ImUl(id ua.1, 1 r

1 .....·
Tel!ll~hon Nwn1l;ler~ ,.._.._....,(;~l.,.;;(......,.'.;...--.l,.___;1._"'"-'.. ,~,.off

' __ _ __
.
" """""
.Y..,

cj
'T(i

AoUcn take

I

1'.'·

..,,

J

: ~:

HandJ.ar.l by; ,_ _ _ __

,,....,

?~Ill\'! Angel~ ir

'BriltlO b

Reai"" knk ot San F,r,anoia1~0

hder

fbofl,l Ageg,t 01· t,~" Unit•~

;i:au1d.n o~ :
?airtno:r1,1hl,p1
Prqp:riotim:r ship :
Cii>it" pox-o. t1 oru

Typ( ' !'

,t:ndivid.u~;\. ,i

Si(&.t.PtS

P~roo n

~nt.

rviened: _ _,__ _ _ _,...,____

J\dcb'e& ~ 1 ~._ _ _.....,.,.,........,._....._.,.._...,..__,__ __
?elDph~n Q N'U.TllP~r1

Jla,nd.'.l.ed b:y:

i

l4:i;tir}.1·'·:;~

:tm•' " .Qu~

rdia~ PM'~

!ii

e.w~eyn

..Adul

1

Minl(r:
M~~l~ l

Fe f>l
Ciit,A. sten tJh;J,i •

t {, " '"""

~rpe

o!f

Bt~ t11.nei ~ i:; I

Pa.rtneJuhipi
Pt 0)11.l:'iat or ah1.p:
Oort'°re1Mon~
!ndiVAJ~U,Sl t

Addre ~rn:

Ad\.\lt.1 4 ·
Mir.101• i
},ftll 0 I

temde i

f°'

oituzonllbip~

Dat~ ot l.aot FJnt1•y ~JQ.1!:.o

h1t!:)df

Stat~el ..--·- · - -............-~~lfl---.,---,,_,.

.......,.. _ __
,
__,...,..,..,,..._...,
Op ro,t. ;Ln~ und,.el"' Tre.l'l.13UX'Y' L:loenso nowl1 # _,
11

1

rype o!( }3iul)IU11ilSl':l !

Pat'tn,,,r ship :

f

Pta:r•son

In~i:vi.01·1tid1 ...,~'°""..,.......i.;....,....-!i'~Y-~-)"""f_J~,,. '.·,. :.

Pr Q'.Jll' iet..c r ah1p1
0

Oo:l"'pO.~atiorn

lndividl.1,11/1.11 1·
Pr~.llQipa.l Pl"Pp$r'tt :1,:t'll'Vtill'V'lllld $l'ld 1iui:op11:i of }tlr ob1em:

1~i

,~

/ lr/J

t. .

1 J ~: • •

1::: /31 //)-

/

l fr. ·•

.,

II

t: . ., ,, , it.

t Jj ,.,

1•.. ~ 1 t..

:},,,:,,,

'"'

;, (. '
If-~· ' '-"'

7

··• ~ 1

II.

/·j\ f

_....,.._......

6
Ir

i.1.,
' '

1

I

'

~..

, LQj Angtl.e~ D'll'~~ob

Fl)dfrll R~oern ~llnl<: CJ>f Sf;l.n Fruu.d.sel!J
F!seal :A.gent ot it h~ Un.i 1&d st itc;n

1
"'

I• ;'+bF

!f ~~

tr ·~

'l'ell~phOntil

l'.nteill;"Viiew I

A~t1lt~

~or:

'Mel.lC!:

'6mal·e :

Cithene

of RID.tl'-a · J ,

:Pa.:ri'\:,nor Ml.!i.p:

Propri torship1
dorrllOr~ 1G1.111i
Ind l 'V'id'L\al 1
~

,/; •' f,

..ct i '

1, ,~'"'Jk

1td~t ~'

'~
I

I

I

T~Upltoti11s 1
~ rte~d11W1

Ad'11t1

uino.r1
Malo:

F'~.rrialS:

O~'Uzehehll.p1 ..,~~,,..~,- -

·r:v

o of '.Eluaime s:ii:

Pa.irtnership:
P~ O'P,'\" i it or oh ~;p:
Ccn"poraUo. n~
lndiv,:ldu,al i

Pri.1101.pa,l t.JtO'Pe:rty tilvol,.ved l)tnd moope li>f' r.rob:l~m:

'1,~( ~.1

v "/:"'""'

,,A';I ,~/
,''L . . t •.:.~.
,... ..

/

"

Acti(';n taken : ~f

o.. ·~1 in.·}(.(/;) · ·
,,

JY/1· .. ,.

t/,/ -(•,;lj1 ' •

'

~1l'

\.'" , •. l··I·'""'' "· .. ~

Ad'\l,l..'t11

Mi.nor:
Mal.01

/

Female:

Oltl zen,,~hip~
Dat~ o! l.asib. entry !into United 1~tahiu _ _ _ _ _ _.._...,.11o_...,...___~1---0'.J)?l:r.a.1~:i.n1 ~t'lr WrC@.IAiJU'Y Llcense nim?i

'fypie of B1.12.•i.rless:

J1

"r

Partne!l"ship:
TJr oprd. et or sh tP:
Co~pcrat.i.on:

X11d,:l. vidul ~

_....,.,

>'~

I

I

AddrOi\!le ""'"'"'1 ,_,_,__ _.,............_ _•'I,_....~_ _ _........,_ _
1

-+-....,....-

1~1~J.,...,_ _
'rel~phortl!!I Ntwbej"~ ____...,..,.ii;~

I

A.ch],l.t, i
M.ino:r t

I

~!alll:> I

Farn:il.1 fn

Oit;i.zeneh·ip1

Ty e of Busine ss:
:Partmev hl i

?el' on

..:.;if, ___ _

:tri~iffl'H~rl ~~)

.....,_,.._.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Addre,aa 1 ___

Protxr i tor !lh1.p;
Ool"po;r . t ion:
Ind hri.d1al:

..,,...........
/!~.,...._.....,..._....,~
\_
ff'" I' ;..,........1

jl···'
Telor.;,hone t·1unibor- ·" ~;,
'

j

;:·

('

/ -·~

.L

,. •

,it,

t. . .•. . '

~f~.. ·-~

...

I

'··~ ......;rt" lA••71
('

,

.

·t.w~~I

~

a.

I

(f•t••' ;If',....,

<ff"

~,a Wh~re iu-ece(;l~tu.·1

I ....

IT

Aduj.t l

;l

¥

l&or=
Mlll.e I ,/

11' crnal. E) l

Oit\Liensh1pl1

•Tl

l:l~t~

c>!' l.at,tt, entrr int

J~ted

I

States; --~,,-,~...., ,..-.1~.._,..._......_....,___.......__,,,.....,.

OJ rat~~\~ und1u• 'I'ro{l.Surf Li.c~nse now'l's
1

fypo of Bu1tin 11:iii:.
Partner ah:l,p1
Propri tort!lhip:
dQ'tporati.on1
l.ndivid11a,l ~

Add.re es; _,.,......,......._'!!"--_______...,.____

llole1~h(ll:nti N'IJl!l.be~1·1 ..,.,--"""t:;.;.i~liill'J1!1o1.•"lflli~.....---.......,..,._-

.Ii /

Handled by:

·Clo

A~ge1tu:I ~

hd,tn"~. ~ Qt'~

F111aCIU A~ll'\t.

1'1,Lllk· C)lt $1.U\ hmoiseo
tlnl t.ld~•d sta.it.eil.i

r

ot

J"

.~ I .
I

Ad\illt ~

ttinor i

?~al.01
F~l1\Elle1

Cit ·h erulh,t p

Da.te of ).a.at wn'try i.nto Unit ed st,a,tias~

or
T1

r,iating

· ......,.........,......._..._,_,..._..,.oii-........_ . . - -.
,.......,

uM~:r ·rrcamJ!l'i~ :Lio~hml!l now"; ~~-·-""-'"'_.•• _...._._.._·1_ _...~_,_.. ,,.__.,_____

of Buaineo~I
Partn ri:ih:Lp1
:P11·oprietor obip1
Oprpora ti tnn:
1,m(1iv~. d~d '

y: - - - - - •ll-A~taoh

a.d dit:tcmd

}'a.(,iH . .ete in.ecsst'>att
I

l

tia.nOh
'
B!Ulk ot e11i; ~,ll)d 1 o

,Loa M1t_,1,~
f119cletral

1

1'tJ~l'¥:

Fi.14oa.t .ttteht

t)t' thl!I

Vn1t d otit~~

I

, , a
!'£11\l~J.J,r~Mru:~,•
Initi:i~~Wl

Achl).t11
Minp:t11

M«1lo1
F~maloi

01tJi.'Z~Oll~1lJH - - - -

Type of

B1~ain~o~ :

P 1~:t' Q on i~1,1•n3.e-1ted:

Pu'l"tri r ahlp:
r~ ¢p~ iet or 1
:ih:l Pl:
Corporationi

A4dre es : ----------·--.__--~....,............--______,

!rnd,ivi d\l!'.ll i

I I

~

f·
I

I

'

.~

~.. v·

t

I 17 :~ ·7

I
r

..-...

tos An~lt(I ka.r)o.h
11.elltrVfl ll l(lk o,t $~ Fri:utoi..too
tl'l$O~ l~((•nt of It}}~ l(~1t~4 Statos

F Gdo ~

l ~f/

_,.._..

,,,
11'

Ii

~rot~PbQn ~

r /'.

l

.

~~II•~~,.._.....,.,_

Jr.nt()J1'.\ti<1w:

i'

J\d~'lta

!tilr.d(10.~ 1

Malo:
F4l'Mle1
C1.tih~ns0.1p1

01:1t" o~ l,a.lllt <'lt11t.l:'y U1to 'Onit~cl Gti.~tep:

___,_ _ _ _ '_""'11'""_' ......_ _ _ _ _ _ _,._

f.1pe ·rii.t '.Ll1g under 'l':ret.M:nxcy L~cf>r.rnQ n·ow? 1
1yP~ O!i' B~si,ness l
? nx-tno1' sh~ p 1

.?ropr '-(ltor on,.pi
Oo~:riora.tion ,i

Ii\<,! ~.v1d:ual 1

Ad~re~$2

-----...--.1---...,.---------

l'ele:ptlono t~w1b1' r 1

,

I

'I

:L\1~ Al'\ilt>l4~

8-"a,noh

Fod.tral 1a•11~~ ~1M: ot Sr'-11 Fl"&nOi$ o
Ft,1110'1 A.a ~t r.riit tibe ~Jli,hcl f~ta-1\os

</;, d ..t' ,{il'.t_Y,..~.
I•

I

1,Ve.•l.1sphoM ~

1
•

Xnt.,rv:tew1

1

A.dW.t1
M'.i.nor' 1

I I

''" t'5ta£o'

Pivt, ® of 14at en't·tiY intio Unit 11n:l Ste,te1:1:

Or,: rating unde:t1
'r)'

•r:raa,~u't"y

X..icen , e r1owT:

M.(il;LQ t
Female;
Gl it~ rtenebip1
I

41

.............~------------------.,,_.......~_..--

________,_....____

of B1J1,r.dne::io ~

t11

Ptii.rtner· shlp:
P.ro;pr,;t to:N:ihll,p 1

,...

µ?,

/\ddre ui

Oq:r po,t 'a tio!H

~

t,;;

I.t1ctiv1d.~tl:

'

. ,,(,,,

I • I

1,.,1,,(.,.i.\

( ,( 1,/
'

I ..~ { '

) ·r.
(

·"

I

t~

t:

.....~
.,,•1v· ,.

·v.

I I

.(

.f",...(.( .• •

Ao ion take111: J.f

ii.
~IA;tt

••

""'* jJ·(

oh a(3d:i. icmal paaei

• II'·,.,...,-.. )

- "·'

'W,.l'.'f\,~ '

'
)'11

J.,os A1\g i~s

a

:Branoth

dn'U !l!)B~~
of S~ fi'$htdBCQ
Fh<:&l il"91"1t ot t. ha Unlfa'd '8t~te$
I

1/

I

It~ 1;!l'
'TIHA

I/ '1 ;..11•
I

T~l ~Ph'On'Cll ~
Il'\t ettV1:ew .; '

Ad'\ilt,

·~

M!ho~t

Ma,lc I ./'
Fe:malitr
•

'Ptino~.piill, pr.op~rty

~i,

I C:f

P... ··"I

Aati.on

:tnvo'l'lf !ll.

taken, ~ ~f

'

I

a:ti'M

z) r '"' ~
'I

L,A.

(ijl'~a, q'

spopo

o~thens~1ip ~i.-.........,,
6

!)

t.e olt' lp,ot c1ntli'r ~:.oto Un~t 1.11d Stie:t:.-es:

--r:'i/f;JI.

0 era,U~1fl µndor Troal!lu,cy :Li ~. c,~mn:i noW1:

ctr. ausi..nosa '

P(ll"tn Ot' tih i.p:
P't'opi.~ietc'rnh 1]ll:

O~rpo~.:itioni

!r1di\rid\.lal I

u,.,.
t I " "'

I

Ao ti.on taket'I : *'

.

11'

,f
(.""'

,,_ , '/

I .

~·Mf

ACldre~fJ l ,<B?~.. tJ.~

.,,
f~~~'7'11JR't?~Hr--~~n--

'l)pe Qf

Bus~nm m~ 1

!Partnership:
Propri.t'!torr:ihi:p i

Oorpor tion:
J;;n~t vU..duali

ta,k:en 1-i•

Ao ia

,,

+"

I

\

(J,

(,,l.::t ,. ' ""

Addree~1

D1lte Qt la&
\~porm. t1l'l

tt';YP<il of

:au. tnus :

P8.'rt r100!' Gh J. }"I I

l?roprhtor !lhip1

C<i!rl'X\nt ·io~ :

I.rid$.v:t.t'\lll.B,l

,,

t . !1

Multi
.1incrr 1 1
MdQ=
f i)mnl~,

't'y ) ot Sus:tneas:
1Pa:rtner13hi:p1
Pt op:ri.et or ah i p:

«)cir Jt>Or ~ti. Q.n1 -I..
lin~J 'V~d~~l i

Ao · ion t.o.keru ~~

I

- ·- ------

•1

f

Citircimsl:l~i'!

IT

\'

_ __

~
I

I

A,lil\J,;l.t I

Uin 1~ 1
Uule:

}"'~IMle i

Ci i91cmsM:p 1

De~ ./l

\'1' lMt. ~r;l .. ry init.l'l Unft.t,csd Ota.hEq
\

CJpr•r

· ~-:Ln .

\:U'lder 1'r a rmry l,j o ense ncM? 1

....

··~··--

-~,......,..,

____

-·

..

,

~

___ _____

......._

,

Ty rs of Iiwdnu ~ :> 1

J:ari 11GrGhi.p :
1 t?r1r i r.~.~r 1M :
C

Act.df'Gl SI,) l

_ , _ __,....., _ _ _ _ _.._ _ _ _ _....__.,,.__

1• OX'• D,' ~ Ci 11,l

. Tr~d.i'V,idu.a.~~·

l

I.

·4t-- "'/

yr)I

/lk

i:.

'"'"t .l

l

( ,.

J

/..J...,}l••oJ.I..,.. - ,11 rn'

/[/~ ;r\A'

.. .;.1....... •
l•

,,

~·

,;(f

•

'J

.i,....

Ont, 1

01 f

ln·t . n,trrr,r int o IJrrii,t E:i d

01-16 •r.i.t:\ng

'\ll~ef' 'l't"~EMJU.1l:7

~I

ate"

,1...,,-1.,

...,,~r

\ 11- '
-·i11oo•

l,.ioenso nO'Vf? I .....,._ _ _ _ _.....,...,.._ ___,._ _..,..__._.,~

'l'y pe of l.1U,fi!i.nose:

Pa.Tt:ner sM.}'1 ~
orah:tp1
Oorpora ioni
~r(;•Pl'ie

l.:

!J divi,
1~r~·

~

19

d,,nyolv~d

$r,ty

j
0

·j ·

'l

~· t

tJ,k en: '*

71

it·.-..

ttr,·~
111.t

Action

anrl 3ciopG or p)"'obbJYI:

•..

~

I.

/h.14... ..

,""""' ~i

.£,

~,,,

(.;~
"'1"'111~ ....

>·

?~i

".

I

L O)$

l

'

/mltflll.('>$ !Ill~~oh ·

lf,~i:l,eirf.tl ftOl!IOt"\I t\lanl~ Qf $~ J!'r11Lnoir10
F'1lr.e u A 1!l'rl' <11f,' h°' UM~hd S'Latos
l

rI_J..l
·------ 1!
,D~n.1zy
I
f

I\\

T~1 ph Ml

Int t'V'ievr, ( ,
J\du lt:
tfin (.'t"lll
t al i '
Fw1nalo i

1

r~

CllHzen11hiR ' ,, 1~
I

1.1ypr

:t

9u~ine l'I

lfi\

·/'.
~.

u

rlil.rt nc~·~;

' ip:
'P ·op1• r:it,o:r l1i., ;
C~h l;.ra iOM
J rl(ti.v1 duoJL i 1

·-

.I.
I

..... ~' /'

t~ct.ion

1.akr n:

*

~·"•fl ~~t.f:?!:' ' '

'".'

!n:~ei~ViC!Vt;

~c;\~tt
1.1~s

lM\l.o ~
F«,.'.1-QI
Cl1ti.zeriah:L ,;
'

or la.st,

Pat.

Cltx

ill'~ting

lr:Y'l~lll

t11'1trv into Ui\;l.'tiecl Statlo.!1,t

undel"

Troa ~ur;y"

____

_

.....
.

,.,..,

.,.._.....,...__...

--..,._----~~-----.---

:rs~:p1

ProirJT'i tormhip:

Cox-por .tion, 1

Xn.atvi~11~,. ·

:Pri:noit~~l. J:)l'oJ1lert,y invp+vea 11nd aoope

"I l' ../b

--·--_
_____

~----·~
·' ·:...--~_....,................,~,

Lieen:?e 11ow'? ; ._. _.,.__....

o! EJu~i. "OClJ.
Pa'.liit.n

...~ '"" "tf '

,.

....t't: p

oc

problarn~

;1'.~ • .•./.li, f

,f·

,. . ."'•~•ri.:-u

I -·
"'""+-

...,,~6Jif!i•1 •'"'"'ll'!'WI'_......_,,,,7~ fil l i#f'"'1H,..,~
if

fyp

I

Oif' C~ Sir.IMS I

;:'£i.rtn er ~1'1ip :

Pr crp:riet..or ohd.f)I
Cor por aticin1

lnd:i vid~~l . 1

,

Adult:
tri~1t';
l.\al~ I
.F .b~
Ci.tizensh\\.~i

......,,.......__

r ,• , . •·

'f ypc of :Su.s:inelilt:ll
Pa1~tnere\\;l.p:

.. '

--------

Pro·f.lr'iet6r ..hip:
Corpora ~. on~

Addr.~

!,ndi \ddual1

tolapbone Nwnbet: ,..._..,,..._..._..,.,.,..,_,,.. .,.._.,.......,_ _ __

s:

11

Aot ion t.akE : ~·

* Att :eh

~

dditio l pa(;e ·whe:re necessary

'f

• '

.6'-f

(

~(.

fon 1,.E)d by I

I

I
1'

(..
,1)e. e> ot

l st nt~y into Qh.:H. d Stia,\.e~~ _ _........_..,.i,_.,...,'-':/ii.o...i51...,~~....,..~-.......i-.,...•.......__.__

Opet' ting lil\ido:r 11l"6Mn!r'y I..ioen!le nmvi1= ______....,_ _ _ _,..._ _......._...,.._
1r>!i'

Buaineu1

P~rtnerahip:

Pr-opr1&:t,orsh1pi
t1GX"pol1."~ti~ri l

ll'Jdlii.vid,.i.a.l: ~

, I''

i

P

\

I

~

'
;Ati lt:rt itr4 h
d~~~ 1l '!t~ 1 Bal\k ot ~ FrW'loi~;o

L~

:Fifoi.\ '!A8•nt Of tM tlnited. $ta,te?I

(§tateJ
Date

ot la.~'b e~try mt Q Unit 1;t~

!

~~~~~.:_, /I.

Statelll:

·I

...

___ __
..,..,.......,.

"1.,1 -_,...,__ _..,.....,_ _ _ __
·.1t...1~
i-....-.;.J

0· J'a. :41g u.1i\ltl10r Trem.ei11.ey' Liic:"nse now?:
'f y . il ot Businua:
1i'art..n~r1J1hip1

PrQ-p.t',:\iet<>:r ~n i:Pf

Adc;\!t'(.lft'HU - -·- - - - - - - - - - - - - -

Corpo~tioi.n:

I

1:ndiv1d~l:

•II

, ..

t

I/

I

#! .

I

I

r

'fi

l

AcHon
l
)~

,,..i

1 ..

taiken r1~
i•

I'

t: r"'

·'

l

'

,,.. •• ~'I

/

•t

';'

'

1"·

~

-Ii·

~eh

ad<li ti¢I)e.l . ~~eis w'li&re

ne~e~UJaXY

. ...........--

_

. . . . . ._ . . . _ _ _ _ _

~' "Wj.

i ,,

LH

1..n~lo1is B~l.lnoti

r~tbireal Jlt •.rw :ms.nlt o~ ~11.n r:r~·1m'i~~O'
F~~ ~ AENnt 1Pf ~~e uni~ed statea

I

........

",I ~,2_ tl,
,II+

(Ol!l~

l'«;!l.-aphQl'li,,'
T.~t, o~vi \jW I

Ad

't!
M.ii:1or:
Malo:

l'
Datrd of last entry inte> United Stat.es :

Ac ;ion

t.aken: ·~·

*Att~h adc,iit1onal pa{!''" w•t~e.r

'

nece~eiaryr

' ' I,_

'

•

~

'
K

Fcma:L~t ·~

OJl,t izonahiP1

,,..,..........._........___ _____,__

,..

f

~

~
I

I

Addr'e13a; _......,.._....,......____..;u:_ _ _ _ _ __
'Ii~lephone l~wnbe.l:lir;

~ 4"t:f·r~

. '( ~ __.. ~f·~
Jll f...j

---J;i11.---...,........,.....~._.

j

Mdr OU

/If/ '.f t}.,

It_ J. f.:A.

-----~7·c~s+f?:~~-0·~£~'ii'i~3. ~~'ful~~re~r~)-----

,
r

(Cit y)
J)

.ft '~4 ,4 ·(' 1!~~te1

te ot J.l),at <.!l'ltey iir"tt,o u~1tit.1)¢l J31ii11ites1 _...,.....--.,,,...

(') ci

ating unal.er Tre1un1rt M,o-onaa nowh _ _ _ _ ___,,_,_,,,_...,..._ _.,;.,...,..__ __

').'y?~

ot Business
l'a.1rtn.e~ $hip~

t\.dt1ta

Propt' ;ie1;.o:i:ahip:

0(')2:':1'.Qta.U.oni

lm~ivi.~'1&1~

Telephcnoi N\'l.r11bf'l'(': _

:P't'fl11°'Q ~.P,al. ~~b~r,·'t.t 1r1vey;I.vo~

7/1r.,;

't ·-_ _.,..______
_,,,.~.,.,.....,..~~Hr-."8--

a.ncl $•Clopo a:f pt1oblo.m

111' i, ,,.,0. . IL :;&/_,

h

Jl..,c,.. ,,_.,

~.( t 1..~,...,

A.

-i-V

'?ttJ 'l-"J

.A.AA

/•··

i.

~

t t).

v...

-~ .~. tj41i. ...

1

U , .~

"·{.A.t~ ~1v(I

·i

~ '·--

I-it)

-1

" . .)
'* /~A

. k. ,

1.-c

)~

.,,, ••,.,... ,/

i;(~

f

,,.... .... i

···:!Jtv-... ~

,,I

"·~lfii{ ·".,;.,.~
1c.lt!11Pltt<)m1 1

:trte~vhwr ,,.

i

Adu.i1,t:
lJ!l.nca• : '
}!~le'

1J1e1n.de1
QJtt,izenslt:11>1

.......~~-

Date of lci.~t ~ntry into Onihd St11-te1H

Ot. ~ui~inQ under T:rO£let'l.lry License oaw1~
I
'.ry siei o!

·'

--~r.isr.;..;........_

____,__._,,~--~--~---

Bl.l.iiiin~ s~n

iPartnereih;ip1
?rop:r~.etormli llJ~~

0¢:rporation1

1

Indi vid~,al'

.,I.

411

,fl~.~ j'?'!'f.,Jft../

wf /II·~· 1f~t..

J

'" ·<ea~M "
1

oiLC1~hr;ine1
l:nt.erv~ fM 1

I ,

Ad\llt.:
l1tinol,"1
MaLlll;
FEJrnal!l~

Oithen hi : -~lr.":"lill""'

l~a e of

I ,~ .

l&Qt

I

ent~;y· into Un.i'tecl, Stah o1 ....----------....,..-~---

__ . . _. .,. ., ,. . ,...._________
·

'l':v

@

of Bue;i,ne!,'Jl'n

Partner ahi p:

~npl."iatormh!p:

Oor.poratiohi
Ind1v!id.l.\lail:

Pe1· ~ on intetiv;1.e11ed: .__ _ __...~i--~-·-·_,,.;'+'

7

('

. . .,..,.,_...,_,,
Mdr ~" ~ _,.........
• ......,....6""'""l-...
,

-·ry. ' I

,..,_-.....-................- - .
Tel.Gphcm.e iNWl\be.r • ..--.........

Pti'.u ,H'.d,, pnl. pt'01pqrty involV'cd l).nci m0<npe oi' ·prmb:t em ~

~"

, ~-+---,-~-,~-,~~,~--..._

I

'Date

or

I

last e;ntr;r ir\to ·Un.i,Md

Stat, es~

Of.!$irfi i g U.'1d~:r 'l'rciasuir~r Lioenaes rlew?'

'.rypo of B'\il.sine 1:i:
?1rntneral ip:;
Ptoprieto~· h11!1
C11>~rx.>ra,

l!ml

Ind.ivi1clu lQ

/

%..,4 ' A0,e1eM

'

~1."anoh
~~m fl1~o~Sl~o
FEtd~1·d Ret!u11~ r.a-.~
st.11 <1s
lh1U111d
·
•
t\
p:(
A.cent
Fio~a

0r

Ad\llt j

U:\.nc:ir I
lital<l 1

...

femnle :
i

;

I

(st ate) 1

OiUter.u~hiPI

~

_,.._....,._..,.

of Bullin~ El:

Pa.rtnerphlp:
Pvoprieto.r lip1
Cor por i , n:
!l1div~,d 1~a.1, j

Ao'tion

taken: ~/

,..J JU
. *•i'
I
,
1

"I '

f

,1

-~I

'
4w * ~·'J

r:°f ...... .
f'. "-.I1,.......
I I

I

I

I

I

tioa ~l~'

'
.Air1 lh
B~n Frano~&O~
Fiel'Q.l A~ent of t ~t'l UnHe~ 1 tatci:i

ro~eral R~~erv,

B•l'!f qt

rl •

Adu'l,t1
Minor1

14'A1o:

'll'~rnale:

0it i ztn ehi

1

Pf11.h of

la~t enit1ry- .into Hn:lt , d, $htes 1 ---1ii....- - - - -.......------~~-

Oi:errlttirig under 'l'~el\rntt•y J.~.cemie Tlcrw?: _ _,,....,..._ _ _+,1-,.-...,i;..-...........,,.,i+..,-.....i~--..
'fyp~

of Eluiiiineos ~
P~1"tl'l,Elrohl1n

f>'.%'O:pr ietci:ti ah lps
O+ati .POt'iilti·c mt.J
In~~.'V'id1~a,1;

A·o

, take rp ~f

(l . . . ' . . .. ,..rj,t..

Peiroon

i.nter~ic1vrnd

~·}t;:

------+. . --.. . .

...
·
.. ""'1_..,,.~~~r-,...
/\dr,ir rm : _ .....,.-

""'11111

f;\ , \:

Telo ph:onf;) Nl!UnPP7.~' _ _ _..,._........,._,.__._.........,i--

·~

t

\, I

p

.....

""""""'"~~4il~~~~..._.1~~_..
I " (I,

l'e:l~ph

r

I

n1h i ' ·~
1n~er:t"v;l.ew ~ ,. , ~·

l

Atiui~1 )

l!ir\('lfl f

, lc11
Ft~. male

Cit:h e
I''•"

011.'t, 0£

,.,

ltu.:it Qnt,;ry :Ltlt,. ,~r~~ Gd Sita Tiu~

a. ur.y Lto en

ryr1

of 8'1.IP.ii.1w ri :

rart.no:roi iP"

·

rl:"Ol:.Q•~, fi'; 01'rJhip1

Cor o 1 u.·l:.i cil'H
rtic.tiV'. .d\la Jn

ll:1

no11t7 :

'r
Ad(b:•ot1s 1

,
1'\;ipt' --'~..,,....~·"'

:Fed

r/ll.+

Los .l).n(l'1~~111 8· MeH.
f.lic:oH'Ve '.B nk of $an

Fi oa.1 Aa· n·t.

0!'

Fi· l'IQi
t·ti<' ·itJnil.~· od s at (113

1111• 1+•• -

II.du.).ti
tin r

Ude ;1
li' (l\JtJ.ll.l CI t
dit:iza111sh1. p : ~

,,,._,.w,--.. .,. . __

I

.,./'

_ _ _ _ _ _ ,__,..,,. , .,_ __,..,-i.,,.,,,,.,..._......_ •

Op t . in iundo .. 'Ire a ury· [,!o em;1e inow?';
11,

! H <~ f B\1 , irHH'1fJ 1
P£u·t·ne .. ~1J1i p :

I

I

)

r-:r""'r1r :1 1\llt 0 1" r,:th.d..p l

Cl'Jl"'fi D

t .01111,

!.(lr~ tv.11 al ~a.J. 1

Act en

k ·n: ·1 ~

"

,.

·-!~

~~-t------~~·~f~·-. --~~...-~·---~
. \

_..,._

____

'

~

j,

I

•

-----1

,.. _ _ ...,." ... !

•

~ ~ -.........---

11

....j

"!)•

~l.e lh'arich
fod• "1. R•'8erv't Bank ot Sr.t.n h-&l'\I' heo
F{~()al, 1'\ nt d:t t~ \Ji'iit$d Stl,ltois

r

1i

...............

,,/

'

i .

·~

i

"'' ~

••

/ • .i-

.I' ..

Adu:),t, 1

Minor 1

Ma.lo ~

•I-"

Fernal.1:n

O;ttizer~19h!.p~

Dat

I

of: J.~s t~ enb:y-

tn

·Cl Utlit~d. at,a.te~1

Of rn ing t1,ndor 'l'rcaou:ry Lio

J'IQ!!

now? ,

Typo ot' Buainomn:
Pall:'trie\t'shipt
~!l.'ci;prietorah1p1
Oo~poiration:

'.f.rtdiv1.ctua.l 1

.....
./ .
. ·.,
/
"

)~ '

I'~

dled .

~

_ _.,,.._ _.,..

.~-:,..,,..

.,.\ ,;;..:. .,.:i':v
e,;-"'

ii I 1'

;;

. .--.. ......

~":ii~~~~~""
e, •61 :

I

'.t"111l.oph'0 Mt
t.l"lhr'V: r~vo
Adi;tllt I
~U.M>ti

}!a.lo I
F-ii,i

Oit.iz"ne~...- - · -

'Da.~i e ot 4st

161

~t.~y ilnt.o United

St,atf1'Qt

--------.---~·-----.....-

' ~1 ,__ _ _ __._
...2""'
Ol:Jl.\1t'a. :1.'l'lg undn 'l'r-e,aauey I.~o~rH'l e novf?: _:-_,..

,.,,..,,.,

P"rBon 1,1. ~i·vl~lWeth

1'ypo of Bu.pd.neaG i

?art,nairehip:

tor 131;\.;ip:
P~Opt"i
OJ.' por:a, ti on 1

c

t~1di:vi~u b

--..... -.

1

_ _ _...,..._

_......__ _

J\ddJile SIS : -·..-,•M-"'""4~--· ------1

To:lophc>ne Numbor:

'

'

to• ~id- Sr•h
1~-1 Re..rvt

knk ot ~rt.fl Fr•\r\e sco
t ha ~U:.e~ ~tat ea;

Jl'~.sQ.a.J, Apnt Gt'

Xo.l.ept.,.on~*

!1lterv1t!IWi
.A<hil.t ~
Mil'\or:

U!a.c·:
Fe.m.ale1

oit1i we!ttp; - -·Dt.i.'bo G! 1ast entror

IUl).tQ

tl'niiboc.t Sta.teas _ _ __.,....._ _ _...i..,____""'"""'i.---

Opera.ting \:tnder '.troU\lt"'t if.,ioenlle no·w1 1 ---~~i-----·--'l'yip

,_. ,. . .__

o~

BnaMei:ieu
Pa,rtn rahip:

Prop,rieit.orsM.p1
C~r pora'\•ll,Qtu

Md.rci$o~

lndiv1;.d'lUU l

Tel$phone NURlb•r:

'

-.,,.--------·-----

------~------------

~'r1nCli.fm.l prope:rty- i,r~lll'o~ved o.rid so~ pe c:ilf prll'bl9U

lh-r:. .;I,

I

If }g

/

Or...el:'a.tiner undl)r

~rea.·i•u:ry

Type o t :B\ut:1irn11 ss:
'?n·r tnershlr;1
Prol'>riet1outtlp 1

Corporat,4 on.t
Jtl1di v);du,al ~

Li<ofllnH naw1 : - - - - - - - - · - - - - - - - - -

t •' ,~7at 't'

......

... . .

Add'r essi

--·~-------~..,.~---·,

11

11 1

111'"1

\F111;l$p~Ot\ll.
In~~l"v'll,l;)wt ' ~

Ad•J.t: ...
li.tinc;ir

Mal .

!\'W)l.O.le; ,

Cltizenahi; s

..

'fypc

Q

f :8tJ..S1Jl0S5:
Pattnersh~p:

l'r prietoreh1,p:
do:ripo:r atj,oh 1
T.nd:I.. \r1l. ~".£41 :

t I

.,1·

jUG

------~~~-~-------

,.....,,..;....,;._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
M,dnse! _ _ _ _

Telephohe !1114.mber: ,......,._ _...,....._.,...~_,_ _ __

, ~·

,....

~~,

~

' T9ll.q1poon~:

"

:tnt~r'vi~w· ;

f

:Ad\tlt:
M\\.nt>t';

Acttb'G$i9l

l!de;

,.-!!·

F•le:

Oi.tihtmehip:

Type~

Cir

l3u1:1j,neao ·1

:P~ribr1 er ahi p:

i,>ro1. 'lJ"lieto~ship 1

Corpora.Moni
Iin~.ividuali

.. ..

ii~,, '"

A ·ion

'"'

l

,'

!(• '

Multi
M:ll.11or1
Mall\'!~

"'\

,.(

Fr.nmi.'.L~ i
C!ttb;ena1'1lp1
Da 1' oif

~st.

e!l'lf,t'Y 1ntio Un.ited Sta.tea,: -1

.......,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__

1

Oper.,. 1r~(1 '.U:ldrJl'I Ti;'oam..try L1o~h o e 'n6w? 1

11, ,

<">i' B~tiiµiupi.1

?a:rtt1,~rml"d.p1

1 / "'"'

'

Propri~torsh~p:

co"'rrat.io n;
tndi v~du 11

--~··--..-------~--·~1~·--~---.....---,__

fr'oreori ~terv~,(~\1edi

,. w.,/t·~11

A.de.tress : _...,.._...._._,__-....,......,,...,_.........,_ _._......._.__. . . .

I..

T,eltl)Ph('lna NU!ilber:
[

(
fJ

I~

el

~·

t)ldilt.

'"'tlrfia~'o ~m ·:·~
~.ro~ l'il'P,ntl)
1
!.nt.e~'VJ, wI

;\d,u..\lt. l

•

l!in Tl
Male:
ff.ltnJ.J.ilfH
Oiti~cnoh:l.:pi

• r>at e o( l.ciot

1n1t~y

I

'I'~ n >f B11!.lineos:
1

Propirietor llh:l !~i

Cl.)l'poration1

Inel ~ V1dltla,l 1 a

Action tllken :1r

.i.

in.to United ,Stia ce91 _...,..._._.,....._ _ _ _ ,..,..______..,._..,.
1

O,J!Cr a lug un~l citl 'l'ro · !'IU1·y ..J..c cmri e ·1101111 :

J;>ri:rtnair ohi

....,JUL

.......... .. 41.-

.

·,.., _ __,.... _ _ _ _ .,,_,...,.__....__ _

Nal!ll~ 0

•
A'

I

,..till .,, ; 1' w'f"I
·" •( I t•

t:

lj(

..

I

~

•{ •.

I

I

I

,,~'!t.lft:·
~ qi~.l x

i ±

I .... ...

!

.!if' ,, ' " ·~

'• "

Ad\llt =
M~Jql'IJ
M$.io I
JllQ.lt;i:

Oitiu"1 hipi 1.-.,,-·~l ilolo'-,..i

!t:Ja. !.'! Qf J,ut

en~l"Y

!1.nti

/(~ilt. ed. Sti&.t H

~':.

1

Oµ r t:Ltlg undc.11• ·r:reavrury Lioeheio il,1l.OW7 t
rj'{p~

1

oi' ~ua1.l'\es,s 1
Partnenlt~~
PraPJ"ietCll:rnthiN

1

..... ,
Addre4$8~

'" el'

_.....__ _ _ _,__ _ _ _...__...___

Corporation~

lindivllclu.aJ.:

~-

I<
P:ni+ncif~ Ptlil'~l)rt¥ itwolvod autl acope of probl< m:

"",l
'""' "11,,M
.........
-

,,._.,..,..
NM~~

A<hllit:
Mi.nor

MUe;
F!lmw.1",
,# .

Op rm.ting ttncte.t 1'1l"eh\tr',Y Liioen no n01w'?
'l'ypo

Eiul'.lino as 1
Pa;rt.nc:ir tJhi)1;

01Jf

ProJJ1ri1>tox·Qhi.p~

OiC1:rpor11t ion:

!rnd:t.vU,ial.:

CitbtUHlQli.p,

I

-

sA"to)

:Onlt:ie o.t UH>t ont:ry ~nto Vn~t.1:>01 St~tea 1

Opoirn.t~g \tncl~r Tr11111a\\ey' ~lcEu1a.o r'IC1111i?; -...-~,)
111..'..-..........___ _ . . _,..._...,...._,...___
~';Ype of a~s'.lQeaa:
Pa.'.l•tnerah1 ~
Pt·opri;etor 1Dhip·1
09l:·por~Lt i•oru
[J:'ldivi.dt)al 1

io·)t,l l? QC>piil o~

., ,11..,.,1,...

M'I

;,_,

riroble111:

~".1.i'l.f it···?(~, . .t

Ct ··~

7

;&. . ""' .~··ti'*"' . . ~~
P9V , f ,{µ.i4 ""/ ' .

..t 4..- .4<<'•1• ~ p(H«..i ..(

I

~.f.'.~l . o.;

('(M 7!i;:;(.; ·t:..t.
/~ ,It l"'tf' ~''
~,,...,.;

/ ·" ""'""'
Action

<'

'

l -·..

te.ken: ·l~

, ,..

J:

lC'( A.4-'\..., ,,.,. M.,.t....ii1.

• ~ C.·• J ·•"

. • ..

~

(~ ;

~c.t.. •,....ii

.

""'A /JI ..:tl:..,

~- ,2~ ~I ;..+· ;.:(d~-'· ~-+~.
~ . ,~ #'.,..,A.,.h..t,_.i. -6, /r. .t(..l,..r ~ ~
~ c.M..,.( !?/:,,_,~ ~ -f, ' ~ I.( h•t, '
11,..

.

r/

4

...

~·-·~
1

J.lh

I

', J.,.

.._.~'~(6~'a~t~$•,1~
, ~
· -...1,""'"""',_.,

'.hiep~qno1

lLn1tcirvielW1 '""
A:dult;
Ui11or1

Malo:

Fe.tna,lB1
1 i~_..,.__
Qi.t i zem.1 h~p ~1~._

(-t
lJrA ·(/Jot' last

llll

ntrv

1

1.nt.qi Uni.tad St.,&teol _ _ _...._.________,,.,..,- - - - -

C'Jpr;ratil.ns 11rtde:r T:rof1'~\1ry Li.csnse now 1:
Buein~s~ :
Pa:rtnere1h~1p:

'.l)rpe of

Ptl'l t>p:r "et or> oh ip i
0 · _poratien~ 1
1't1di'lf:i,dual:
1

eiocpo of 1.ro'bl n:u

")1

Mt: ion

r.

)

ail<en: -1'"

I

•/

...';I

)

,., I . ,

·~~·r.

\l'e;l.&phd •

i

t~1;te1;1v~ evr1

~.

AdUl.t;
Minor;

Male:
F·ell!.(1,).11

Cl1t1rn11Jish:1.p• _ __

l)a~~ e

ot

!l.'11,mt imtrr m~ci Un!it~d. Stlf.'b,sc

O:µeTfl.t•~ng 1..!U"ld. ~r- r reaerUry ~iOlliltl::!e now11 -----~·-------'t',yp o f. Husi.nEH!im:

'Partne'l"ah;i.p:
P~ oprie·t or sh tp i

Addrus:

Oot"Jl!Or a,M.. Ol"l ~

!ndtvid11a,lll 1

-

..........~--

j

I

Ao

- ,,.

.i i,.''II'?

,.,. ....
,I'

,1·

I

"(.j ,...

I .
,

F~talJJ;"~\lil

tC!ll!I
H

. A~~i'!l,~

~

Mn1c:

It:1 it!l~ /\.aent l!I:( t '

Srarioh
of $Ill\ f 'l"iU'lc is 6
Ur:U.teid St.atf,js

I

f

/·,

l

...-1·~11--_,,,,·~~~1~·~.1f"'lo-'1 •t+i.......·~~l-Toi~phot'l!lli

tn~1t:.1rvi.~w:

1

Adultt "

Minot I

Malo! .J
Fe!J11all'l1

I

O:l.Hzi!!l'le~1

Typ of Bu inene :
Pa:rtnet' shi:p1
Prcr,i-.ri1ttor &hip j
Cor1 por111~,ion:

l'eircon

1..ntervir~1ec

Adlil!!"Qllllh

I

t~

,.-.----......lf'l'!ll'-"--.,...,.,....,.....-..-""''I'."'----,

1,n(,'!ividu l:
P~ ind.~l pr o~rty 1.T)v¢i1'V1'-'~ at1.dI bto'P~ ot pi-o'bl(jm~
I

/1

I

A,1

1
'
I 4

I

!

/

( 5,J$~~,-~.....
TelepbOJ'IO ~
;t'.nt~f'V'i·ewi'' 11\1

Ad\illt'i

I

Minor:

Milll 1....,
Fc1~al.e:

O :ltiztm~hip

'Py 0

~~~~"I~-..

,a ,udhe\ElS:

0

? artn r sh:\.' :
. :i:.e-::. ...-L..~~~~_:_,;:;,,..:.~~­
Add:reea , ,,:.,l-Mi1-

P'zloJYJ/f leto:rsbip:

Corpo:rat1QtH
tnd.~vidu~U. ,: ""'

Te.lcpho.ne NiUmbor :

A.c ion t.o.ken : if

i/Lttach
I

d.Q.~.tioMl

t)

ri~s ilrbe.!r'

nec efjl~itry

c :. t

S~Bi.ne u ·•
?a. rltne uhip :

Typ111 of

Pors on

f~l,tarv:lc,iwecl.1

1

Prc.b'fi't iato r0Up1
Cornor, t~o~ 1
tnd~.V'1/,t1Wl.l ~ '

Addr eut

_____________

,,_

,~_

__.............,.___......,

.,
, ..

I

t"'...1 ...

I•
l· f

~/I

1I

' '

ii•

\I

•

1\ip Attgel•o .B~M·:ich
l!l~d~l"a:l ff1 s-vt Ua* o~ 8a:1 FrnnohQO
F!t. ~d Agent Qt the Un~ted Sta.tea

r

N~ne! __,,,__.......,.~.......~rl"ir"--~1,__-:--...__ __..,
I

Add.J;'&ee•

'

,,

,,,.t.. I

·• r;, 1(

tNlrl~

~1 • t ~it:~

• II
11

l;r)tQ~'l,{Uwf

I .

. • ,,-:/ I l lfl/

AchU 1
I L1inor1
Malo:

•

1°ema.lfl ·~
O~bon$

Dia t~ ot'
()p

3.J?.ii1t entr1 ihtQ Unit

i:p2

~ Gt.atoe1

•raitttts under 'l''f 13a,aur.r Licej11.10 ~ow'l 1

Typo

ot

Dusimies:

Fe.rt t'! o:r ehip1
r~ipri,etor shi.p1

Oovp.orai:l.Cl 1

Indi.:vi dt~l 1

PeNwi1iv•ru.i

,,. ~ "'

,,11 1

,c.,1. , ,

'i '-,., ,...

AddrQ~DI ---------------'~--------~-----

•ralephone

N\111(lJ1r:ir+ 1 _ _ __, .__ _ _ _ _ __

1•

' ,

'

,/\di\,.+.:

14 01"1
l!'.&1Q I #!''
F1s1~l0'
I

f»filh

or

II

{d!t#)

01t12en111hi!l'·i

; ;

l ,a,mt 1,11ntr-y iri;to V,nit. "d $tAte~. 1

O'f»ral:..i.nllf under •rre. !'Jl~ur~

Ucenu nov(i'1

'fy 4l o!l\' B-u.sineoo:

PE.1rtMrshipi
P:roprietorl!lhipi
Cl.or p6ra,t.i on ;

1\dd:re SI'! I

[,ndi 'V :'Ld'l,'la.l i

T~iLeP,bbne

- ·-----•,,_,..li..._...i.i..--""'"i..·••--N1i11nbe:r" 1

_ ,. ..__......_....,.._
-- , - ·

l

~

...

I.f

.r'

I

61. .

ltlfff~

lr

"! ...

. ,., r'r,, (':·
(

(~

~··

·-·

~.~

I'

111/t • ~I,~

AoUon

nken : ·lf

Hand.1ad b:Y:

to• 1'n~l.ea Brn.~ch
todei~a.1 R""H'~W l,la,~ o!' ~an '.Frll!rlci!!dO
Fi ~ Agent. o!f; th(' tJpit4d Stato·s
,
~1~~l~Q~Ql

'.ttitar,v~,ew~ ~
Adult.~

'

Mino1·:
Mn.le: ')'!(

tl'emaltH

Oiti~ens~ip: ,....Ml;ll........,.~

'l"tr'1)0 o!f' Eua'i.oe!'le 1
'PArtn~r sM.p1

Propr.iet.01·ship;
Q~·rpO'tlB'ti.:Cllrtl

l;r1~ivi dvi~l 1

!Je~ sq;n .!utvvi( wod : ._
, ....,.~~,.,,,..~iw4iWJi.....-----.-AddlJ'.'eH t

- -

...__ _ _...._..-..._ _

'r:C:il·ephorto Nwnbor: ,.....,_ _ _ _ _ _ _ _ __

hd•\n'fil.
:Fiscal.

J.,o~ A.l!lflqlG ft . ~r~ h
$Ti1.n FrMl.1~1'$Co
eae~

~se~~i;.

;aw at

o:i.' the U11!t.ed St11.;t.es

1~

M~t~
Mill~1

Mti.J.PI

Fetna.11';

01ti.1~hsh:lp

l

r
'l1y

r~

of Bu sin sm:

..,,,.

I

(ill*

fart.nerah:l~:

.~

I

Pr opr ieter mn. 'i.;p:
Oorpo~atll.on:
"I

ln1!1vidual:

'

...

I I

I

I

"'Ill"')

.tt . ,. .

"'

AJ t ion t ken: -1~
.....

• l· • '

(

'

L~~ An.1~ac~

.

Sr· pcib

F0~'1'111 'R•serive l'Ja I Of, ~·rq.n 1'r.'AA01$~a
F~.uc-1. Apl\ti (lf t! 11& Uh!lt4'd 6'..t1rt!la
'

I

(:t

'?

·lZ'Qlep¥Io 101
)<I tci:t'IV;ieW.t
I

.w, Mult.1

'111inori

Mla;
r~~qi.;te ~

C!tizt:111~h1ra

·ry· o .or

Bua'!l.neo~:

Parth~rshipi

I t ·~·· <1,-t "'

.......
'

Piropr ietorttthi IH
Oor pq1Jrati.on i
XT.ind.iv1.tt\l a:l. :
Pr.u1·0.ipc1l propel' y

"I<r'
'
· - - -..~·("'. ,, •

~nvol.'V'ed

and.

/;!OOpe

or

I .-;,., . . ,..::".J"I~-

.i1:,~t1

;.t

1

....-? .... ,

.,~ :r

,it.;'?

1,.11"

~Ii'." ' r/

..

I r.·...e)· . f,f:: .

*Attao~ ~~itionral pa~e~ ~r
I

1...t1
'T

I,~

Y;.,( _,,;7 7-. 1,,,~
..

. 1...
.:':...
~ ·. wi'1
,~·

-

p~oblimti

v
;I ,l'

' •+•• .

I•,,,; '-"
'

~eoe,s~rs

,

<4ft.

J' ..,.-•

__,. ··'.,.;

!(.,•~

,J
f .,.- ...•ti•

.r :.c. . "'· · ,

r~

•

1

I.tu..
( .,,. ) ,,/'i..... """· .,

·~

'''I

J
.

I

~

. . . ····r
r

,/<' ""......~ •

,,,~

)~~"

''

;·'["''-t !<

_

........___........ ..~~;;..._·~----·-·-----Fr:lhcipttl tn"O'J,1Girty• ·.!Jivolve<! Q.nd l!I CO~~el Of proib.).. elr. ~

Y~ 4>V~ ( ~ ,r

(
·P'·J

l.1

jl,

t'

/)
•• ~

~·t
I

""'ill~

'

·"<

'?
~

~

(

ct.ion

tak en : ·I~

.. .

,/

·~ .,~
t•J...

~'"""'~

,.... ,

1111

If'

•
I·•

LQe

Arll~~o~ Brane~

.

F$dora.l R-o1..me ~&tile of sa.n Fr~o •cl?
Fiscal Apr1t ot i h• Uni $d -.itat~

1

a ·

1 pl.~p~Ol\lll1
J1.1.11t.ortriew I
1 1

XMuli

I

.drtor• 1

i4.tail,io~

Fmule:

o .~t.Uepoihip; ............,._."""'+-

o~r ing und~ll"' :rreaf'lur~r 1.:1.cem>
T';Y',

Ct

of:Eh.iai.ne~~:

1,i(.

P~ 1rtnership:

Proprietor ahip :
Coripor tioq~
~ Ind:~ vidual l

I:';,~,,

no'W?;

-·---+----·.....,----·---...-

Per:l!lontn't.et'vl

·1

tl:

I

,,/~,....,·"

,I

J

~ate o:t.: JLaaiti

~:U1oipa.l

er1it.rr init Unit. e~

St6i teoi

t;n'c:wert1 lr;i'(l'¢lv0d i:md sooptl

,,.l'~ I

/

, • I ;w

or

l, .c.f "''"

j'.JJ;'·oblern~

~

,,.• _, ... ~ .,",. "" ~·-·~
·' ... ~'
L .
·~ ,_·,.,.
· _i_
·· "'~.'.;''..,-''-·., '_",..'•'-""-"'_....

I ...•...

I

·"' _ ·_'
....

~·)

/ - ' I "1t..f I ~{l.:f.
I

..-'/"""/\ .....

. ,_ I~el

{!AH ~ ~·

~s ~ngele~ nt~h

1les•l"Y'El' 81,1\k or ~ ~·rai:le.iso
is~.,il ·~S\'nt \Pt" th~ 1hd ,9t.a:ht1

/Hhll.t:
l.fi.!'(01"%

M~l

:

FGJ1Ul,l~ I

Oiti~ei.nship:

Opf.lra tinir \il:nQ,et• 'I'~~6L$1lt'Y Lib<mllo nQ'W'J' 1 --·~-;ftllft'll!""""!""-*""

Ty·pe o:r ·a.us 'iin e ~w t

PQrtner ship:
Pl"OJ,lt'i it;.Q:rshipl)(
Cor ;porati·c111
!nrli vi.d;ual 1

A·c ion takar;H ~'

rivl:J..,,.,~ . . · "'· ·
1-//

.//

-----!

Da.t.a of ~.41-st llll/tt'Y' in~

•rypo o!' Fluai.ne1i;is:
'P(\lt'tMrah~p 1

'Pr c;rp:ri ei:.or,ehip 1
Om:; por a. ti or1:
lti<U vt.d\ial :

l!l11,,.tGd. St~tfia

ereon fotmir..w1ed1
A,i:td.rell.!l!ll _ ,_

_._......,.

'hl~pnone N11J:1bGr:
1

,,,,.._...,.,.,...~---.--

_

......- - -•. ~at

%

A ion t aken l

*

~.,'

""' rr"''

~

m
--~

"'

~-14, {ra,,~~
Add:rema1

4''~rf;~nii1""rP:'-

Pr.\h ot l+ mt enit11v

~.nt·o tJ'r~it~d

. ...,,.,.j,'~~.__....,,....,~_..J~4.-·. . . ,. .__
-·--,..,....11,4;~111&,,1;.fr.

Sta.hot

O:r: ntilnt under Troaaur3r Lidense noW1: -·------~ " ,
Typ.:1

,.,r fl'lls!Lrlqiss

...· _ __
.. ~
. . .:;""'
·4f+_..''I...
...
Pertion J.x ,t -rvil)fl'tl!:ld1 .....--.......;,~

1

?artlimr$hi1~~

· ..&':#~,,,...~,---Adrlress~ ---...--11---_....J:..._..~...

Pr p.rietG'l:rmhip:
Oc:ri per 'bt or1 i

~e1cphon~ 'N\lll}b~r1

!ndiviLdual1

~Ai=2,~>
.

( , (.

,,6
(). 4.,

t..,,,}

..{( f..l"' " "t.

h ,( (

. .,t,

I...

I

'l (, ('.";.)""'-t.ia....

.

ao...<fl :. c~ Jt .... ~ ·"\~~... { .1.,.,.. to

...... IJll

Act ion tak,en; ~··

;~-- ,/

,~ '., ·t.~....

A.,_.,

· 4 ~~,·-,

' . I'!,, . ....,,.... .
~ t.

t.,

~"'

'··p

T.yp

o.f' 'B'\leinoes~
Partner.nhi;pc
PrQ;pri tormh~p:
0°ot-pota:tion;

Indivi'5ual:

;h,;; ' ·' '(J. C.i:;: '
. (.. " ft/:..t

......,

tc.r· . . . . ... .. . . I

~(jl}
7r (.,,

·k.t. . ~( I

....

{j

a... .~.,.,.,...,-y...., ".,. iii.·~""·

''J!l ' ~

...

.
%

,r;

I

Action ta.ken: *

~~Attt1.ch addd.iti Onl'll ps.~ers
'

• re p06 isssr:y

1

Lo• ~le-

~h

8a.nk: t $•r.1 fr~ei~'H'
~ r:$io~&l, Age:n Of t ~ 1l!nl'9d ~t~it. d '

' fec:\it'll.1
\

'Jt&lffJl'ft

.

Adult .

Mi.n.or1 X
Ual1.1 1
FenW,.,ie1 ,A,
Oitizenel114.p~ ...,....:~~

Tt e . f

Bu $1rless 1

Partnel' ·hip:
:P'r prie't r sh:l.p1
Clor por a t.1ori1

Ac$!ire eis : _ _ _......__ _,_...;..;..;,.._,,_,,,_ _ _ _ __

lrtd.i,v1,du~l. I

T!llephPl'le Nurober:

l

Ac ion t.aken: +
''' l

• f, ,.,/

;: '

:,

-·--------'"I".
~; iP, if" , 1 I

1- -

,

I

,,

~;rr

wii>~ei 0$
l1itetvi~Vl J

Ad\iltc

Minori
?(al.Ill 1

Femo.l~:

rert.Pf:'· ~, •6. "~ "'
Dat. ~

·ry

of l..F.i:s't f.llil°tw.t'Y 1nto l1ntted &'t!lltH1

_______

............___...

.-.-~-·--·-···--...-~·------_..

o ,of B\rnineu1
?1.\r'tm eNhi\. :
J11r(•:pri ~tp:r e:th!lp:

Oorpor U on;
iltidivtdl~al1

l~:rll.rv~. ipa.l pro\p1"X1'\'.iy inYQl'V'M ~rtd lilooµe ·o.f.' pro\'>lf)ffi:

(i.t~

I

L,;;' . .

Jl"<o.,

Oit:iz no~p~

I ......,,,/,fr ..................... (

/,

...

,,

~h

ti(,, ~1 ~

ll'll"e1"-.1 ~ta'1V• ~ ot $~. Franc~ c
Piecll Apnt of the U~it~ stat.u

~d\U..ti
Mi'.l\C\l'I

Uale~

~

F~.le: i
Otti.m(!lnl.9~.lp=

IDa ,e

0 1r

lLut ~~t.;•y- into U~it. eid stahst .._.,

Or. rating umfo1•· 'J:':re/lf.'JUt'y L.ioense now?:
'fypc1

fJ i'

a11si.no !!li!l l

Pa;rtner·sh.1.
Pr oprht or

Q

ohi p

1

Corpolt"· t.:t0n1

!tndivi.dual 1

I

- f
..J.

/ r.""t

Act,1,on

' {

.

'/

~.akon : ·»

"'

l1

•t:J.·I"""
I'

.OaAe oi' lam!\', on't~r'Y' into tJJ'l~ed Staiieo • ·- - - - - - - - - - - · - - " " " " " " - - - - Oper11 i.nr tinder 'IToat'lur~r I..:1.t'artme now?t - - - -·----.,..........,...,.....
Typ~ r.

r Bu~ j.:t\osot
Par n!!lr hipi
Pr priat.o:rlllhlp:

Oor{ll'rat,d.on1
W1vidri.J4ll

Tele~one

Number:

l~:r:tno,tfll\l propeX-ty: frwo';J.vo~ n1'1,(:i! scope of problei1.rt,1

,

'•

Ae. ion

:t .

p,,

r: ..c,t.,,. Z', ?~

......

Ad.W..t I
MMori

·"-1

~lo:

I

Fermalf.ll tOtt~. !l)i!tnsl\1,p.i

o f Buciinose11

'P61.2't.ner Gh p:
Pr.oprietoreihip1

I;:

Add.x-e~

..._
__
.1 ------~_......,... _ _ _ ..,

Ooqwr11. tj, on:

T.ncu vi.dual :

I

1J'

/

-11. '

:.i. l"

,_

,•

....

•"'' ' ~I

..
.. .,..,...
_,,_i...

;..i,..,.------""""

·IJP'~"tti.P
Tole_p.11one .Nurobeir: __....._,_....-

(I .J..>i?•
(,'

.:

I

}lnndled

b~ ~

I
•'

l,idl Ai*~

I

fJlillQJ.Ch

Jod'1"4 t\' , mr ':a'1'!1~ or San ~r cis~o
Fb1e-1 Agen~ ot th' l)rtlt~~ S at,e?J

f
I

I

~l~,pbono1

I!fu~e1•v)l,ti!W1
Ad~Jll

~in'

;.r.
I

I

Malo1

Fe1~le; ~
Oitberiahlp1

1)~t111

oif'

1.a.at

~nibry

Opara.t ing under
'fy'p

of

~

1ff"1 e

t

,

f1WW*

1

irt+,o Ul)l.ihd state111 _ _ _ _...__ _.,.._....,..._ _ _ _ _ _..,.

'l'tllll Et'l.l;l(Jr

LiQll' ei e. t)Q'Vr7:

__,.......__,,r--·-------·-,......._,__

'I3~1ai.M!llo 1

Partt!lflr's h:ip,
fir J'1l'ietorl!lhip1

Cor pora.ti.on :
!ndi,viduo.l:

'flo.ndled, by:

1~

;.ier1l'Ling

1·~ p()

1:>

l3

u.ntler

~1 :l"oasu.a.iy'Liofmso ~0\111:

siM1H~ :

.. _,__.....,...._ _ _ _ __
__ ..._,. ..,.

.

?01.' SOl1 foto1•viewocl:

l1o.tt.ner dhiy):
l'ro~' i.etor r;;hi.p 1
Co:rr.4:r t;l on:
1r di'\11,dual.1

r... .. .

• ·.~\.-'

_.J~

r·".'' k,.,. ,••.J.

,Q;.,>I

Q,

/#' , ,

:1

'4\

't',!)1ophon

1

t.:...-

~

,1
Inte1i:·vi~Yh

Adu~t~ i
tlinol" 1
u~

.

•

,

11.
,

o~

Femalo:
Oitizenshi~J

'fy .

~:

or !3'\luii11e

Partrierohip1

A

f~0:Jl'~•rietouh1p=
O('ll'\t OrEi!i,!lrQi')l

Ad.dil'O l.lh .:

Xt1d:tv:ii~

'l'e1e ph~~ne

1),l:

ion 't.aken 1"~

llf'1.lll1b~ir:

. ..' "' '-:f . ;

,

•r'.\JiQiip1ll prope!'i;-t.y i1rlfo)..)"Oc\ afl.d ~eQ)i>B

2l

" ' t....I.

lf·l

r

probJ.0tr\I

IJ-'1..-'' \

Act 1on to.'.keni·I~

f _ ' . ( IJ. (~,(1 '
( ' '· 6./

t( '.')

·. ~ '

•I
r·'

.

.::.-

~

~

~-~~ BPa!Eh

Yedtrll 1li !lftt 1m.nk of SD

. _ FiseLL

~

Fi'W~

-Of t be United

~t-...s

Acb..11.t : t
~:

lla.le ! 'f'"'"
'Feaa.le:

'fn7

Cit1~en .cih1p:

-'~ ac

vrred/'!~-

#

Address:

seope of

/L,.ft,,/
$

{

~-----(..;

,7~
-kj

L,r

I

1
P,! l'?I'/ •,
,_~ :~'1,t/ba.~f
I

·

l+

~·~l ap'.hdn e 1

;t.nte11i•V;iO'W1

Adult1

i...(

:Min()l" I

l~1 ·

'!

FetlllLlo:

-

Oiiti. ~enehipi

Ty o of Buaineas ~

""'

Pt pr.i,,torship:
Ow por at:t.611: · r
Indi vid.unl l

J\ddre !iJS I

t.IJ."
~

e .it\ ~r.

I

••

..L/!.:±:.2_
{, . .;

_,,__,

1

telephone l'li.UJ•ber-1 _ _ _ _.....,,.......,..~~---

! {;'11

•if!.,.. ....

';t'• Pi "ff,, .1' .1
•<(i~.<!1Yr'~' ' '

PerfJOn. 'l\.,1.1t Qr~tcw&d 1 -~i=...;;111...:io~.:;i;;.;.......,...-i.~...,...¥

Pa.rtu~!t"ah.tr~

_,.,~

I

t:,

C..
t. U .

. ~, ~ 1..-AU~
t (

Cit.

1..t. tt

Af/1 ~ l'I

~«If

of Bund.:noos'

Pa:rtnerf:lhip:
P:r pr:Letor$hip1
Car par ait1 ~n~

Ind.i.v1d'W.l.1:

'P'.r.1t1t'lipo.l. property ~,nvolvbd rrnd, s<:op

.(~

::

~

(? . ~

~A . ta'.('fl .«id~tit

,,,

o( jpro'b~e1u:

Ulill"Y

h

I,io

ti ~ a

now<? I

Of BUl'lin f!IO:

t'a:r'tnai·nhip:
P1r 0>pl.'fo cir ·h:l.p 1
C~pc1l'd'ii.on 1
J ndhrid Ua :!. :

~~·· "'
'I

Tf.'11..cphonm !Jumb r:

,f/

'

Act .en takr n:

.1

Hand,1. d by .,

fJqt1 Ana<~ie l.'f ~6l.111Ch
:
F~d•r*'l. Re~efV!t a.~ 'Qf snn Fraooi~o~
Fi.meal Af:l'nti <>t t ~ie Uni tttl &tatf3s

4.·.·-¥illlr11mttt'117.7r::J,~,_....·1

N••· ,

'I\

l'\

'

(itttri'

,

el;'

'~ 1fl~.or'" ···

0fil@r.at1ng lllll(ler. Trieaa\tr'y

or S.uninesa:

Pat"tl)~r ~hip :

Propr1etorroh1p :
Cor pcllra,,t1on 1
Inc\1vM,;µ,a~ :

iij

I

T4l,Qpt\c:ini1u
tnhrvhvH

Uc en ~

~ow7 t

•

l.1i~rt

Da, ' ~ ot ~-l!,at. eint~y i~to l.1n .t . d Sta.t..e~,: _
'.ryPo

r

~~Ul,it. :

Address\!' .,.MM""'"'-

"'-1

Ii J~ h;

MAlo;
F
Ll..e :
OitizQ!'l'ah

~·· .

t...---------------

_,,.._._.....,.._ _ _ _ __....,._ _,.....,., _~-

1

~rs on \U:lterv:A. Ol' r a~: - - - - - - - - - . - - Ad.dre1rn; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,...._ _,__

7f{_j/ ,.,, 6

.i• • •I

(

.. '
•

ioa Anp/Lep ~ h
f c~eri~~' R $flllVO l)$tll( pt S~ Ii'r,o~i.oisea
F o(l.1, /Igo~~ 0:£ itiM U.nit~d s•~a.te~

r.el ephono ·

1

Loa An~~eia ~%1111'\dh

'F

d.111ral ~a~•rv ~'!\nk o:t
Fhfila'l.

'

r1 l:"~d11!ico

Agapt o:r \1he lJnit.i>d Sht.~a

Ad\dt: ,1·~
~tiJil.ort

iMdt1 :

J,l'emaloi
01 ti,ztm1>h~ l'' _..,,
"~u.:C~
.,. jjl,,...._

•I

\,/
Opera tin.~ u.ndol" TrQ'l!l;SUJ!'y' Lio~r:111e now? 1

fYTJe

or Busiooes:

'"j

I~-'"

?n'l"tner ship1
Propr .Le·bor1.1~M.p;
OorpornM.on:
l:1~d.:tvid\lla.l ;

/'

··+r

,,..

?e1;1son u1t.erv:\owed 1 __.._..,..,1.,ifl:~..._...('.
......__....__ _
I

- --..--·,.........,,/_..~l- J v: .,P~ .

~11'.J

,/

1

ti 'E:.,.;.

{; p{..

1'. . i...,
11.;

·-

J

...,i

...

I

'£ypr,1 of

Bu~inemeq

l>f.'l:t:'~n":r dhi!P:

'l?:ropr ;t-etqr oh;!.,p ~
Oo~po~a.t ;i.on1
Indivldua,;t~

·~

C. 'Yt. . . . «
I

r

IN

·

'

t

t

'

J' l

F -~

I!....,

~

~(,.tfl'

&•.1
'l'Y'P1) o! Bus i:.l\(H!I s ~
PertrieJ"ship:

'

P·l.'"oiprbtpr shi.p ~

"tr.Ji'!

lnd1vidt.tal. 1

9'

.~. ,....,,.,...,.,,,..""""' "~

'

:zls;pa

A.d.L'tr111eru ..._.------~.._,.,,.
( _,,,......._____
, ,i.-.-.

Oorpo·.ra.t l,Q\ n 1

tt,,.,-

;

'

.. ,,w \"f' ..

4« t

r
'

'
tQ~i J. n~ol en ~ria,, d ti
Fed :ral! Renrv U1t,rik, o!V 1.. an .'i" l"ci,11011.'.lo ~
FhPal J\~(;nt oif,' 1;.h111 U'ltitcd Stah~

- - - ---

.........---i...,.,.__ _,_ _,_ __

I
tr
I'~ I

't 1ipe of' Elus1Mll!S j
1'nr1~n r ahip:
P:iropi-:1,etor,r.ihip:

"

OOl"JJOt"~Ltion.,1

Indj,i'licl'l..lal: •'

lia.ndlo d by: ,......~-....,,
,..,,..i'fl

•1'""»\11\

Ad\ilt:

,

llii1or1

Mnl:t1 ~
Fernalo 1 t
Oiti~en&i

p:

I

lba1~!! o! lm:~t $nt:ry into lJ.niblld. .9tate'1i 1

0?Jr at,llng '4x1d or 1rt10 a ury Lio ens e now'l':
·'.

'fypei o1' Bu.s:Lrl ~ 0·'11

Pir..rtner ship~ 1
?';t'qpria~o:rm

Pcr 1'c.m Lttervli.

i;p:

/\.~d:rtHfS :

Oorpora•t,i on1

l'<:.11.ephoM

Pr inc i ·)?Fiil Tn:' o~~el't :v i.n\I' l v~d cmd

Acti.on

aken: ~

r

r'

'Jtt.

'~

d:

I
.......;...,....,___

Inill)t.vi.diual;

I I
"
I'', G,'
~ .. ..,.~l.~ 1,wff* 4-' ,

11

Nu1ribe~ .:

....,.,.....~•

4

' ' ....
I

I

I

..

~----....,..---,-.) -t'~,· 1

...,..ljjl........

·~~

!

I

I

•

In~e~1ew1

,.

l

AduJ.t4
}\(111'¢.r I
Ual~:

'femalie1
Oiti~eruhip1 ---~.-.......

iOat.e of la,13J
O:p>e~atU.ng

• ln,to Uhl'tiEid st.$t~ars ________,___....._...__- .___.______....-..w
eint~r

l\,\l)der

Tr~Ml1;1l"'f

Liioense

now!'~

_.................~--..-...~--~-------....----

rfYJ'Jb of Bueineath

Peirtnereh.1p:
h·c>prj,.etor eh1.p
Oo:rJ?<i>X'a'blon ~
!,ndividua.l .1
'l?ir· :il'lei~

/:a..:

Adcil',fG1 _ _ _ _ _ _

....__~

_ _ _ _ __,""'

't'e;l.e 1pho!le Number:

p:raiperty lnvo1ved and !!1001'.)a

or

prob;J.,00\1

,d.i,11., L.c t

L,
.

I'

(J 'l li( , ~
')

rl4jh ~
~)

i.

r

f. ,/

if

/!

l l

'l"lfi. c~ c;1~·

lo.m{. cnt;ty

it~ fl! Ui:iitod S~, il!.t, e1n

(JTJ• r L:l.og und•fl'r 'r.rMalitt"y Lie
'1'yp

of

Ih~ain

ns~

no·1·17 ~

:;,i,::_.,,._
.. , ;Jrr
,.,,.
----..". _ _..._.....__ _ _
ir .. '

...

~

~. '

o:

f'e1.r nor ol p :
P1"op1· !h ,o-r. ;ih:!,sn
0

Acld.rCll liO t

-~...-.-.-,.....-.it. ,,

...... ., ........_

...

_. _~

d 'f;C1r"- iam :
Tndbi.c. U!1l l

...i" lc111,J

I

;:}'·.
,/

f

ti

Milll.t I

-

{~01t

HalP'I
,f~J.fJ 'l

cit.b(llnl'lh~,p 1 - . . . - -

..,..,.,.

~!'y

e of

____.......____,_____,...,..,_____________

B\11:J:1.riea ~u

'Partoor ohip:
Pre prio 0Tsl1ip:
Oor po-rati. on~

Addiross 1

--' ~-------~i ---

Individu.t.t.l 1

~c r Ii .
.............. . ......

Los An

'9;t<anch

TJtAnl1: P.i. a~ ''f'l.?1Cl i~QO
F, 1»e ttl. f.\{{cmt o! 'L he Uni'L d Ste: es

Fcd~ral Re1.1:t.Y6

Ad\U'~ ~ '

Hilnori

Hnlo1
F'ernnlel
Ci1:-~rt

I

't'~i· po r.>£ Bu~:il.ho(!l 1.n

Pnrtn r srd.pi
f"l°'Opl.'iato:tsh i.p t

Corpor1aM.o>n 1
In.div~~1,j6\i).:

-irA'tt~eh

'

$.ddft/M..on.lll pa.(l'$B 'lofb~r-e necr.iU1~rn127

-

11ahip

ll '........
,:;. ' ,.

'?.l~'

j

Adulti
M'-ncir 1
16.t.L;LE! l

r t';.fllOl e 1

I

O,_tizeinehip• - - - -

Adel.re~~ I

'

--·---,

__ ___ __
.,_.

..,.._

,...,. ,.
I

t'!i

~· . r ./. _.. ·-·
h!\ I""

ii,{ '

a

""'~1

NMI~ I A~....~~""1~-.~-...ci~~--y;-

,/

~

l 11Jl.aphono 1
' ~n t,r~~'!V'i eiw r
I'

'

.)\Ad11it i

Minari

,llQAnlo ;

f'tilfllll · I
O:it:,!i, zen$hlpJ

"""'!i~---

) 1,'.i.,,..,.

__ ....._..,.._..,_..,._~--·--~
..;.ooi~----'--...............__~

of '8 ai.ne t.'lt!lt

I

.J .•-1,

F'll.t''t.Mll:'Ghip~

Pf'tipriet.or nhip:

Corpor· tiQn1
)\1rbctlv1.dua1:
'P:r i.ne i~1a1

()

JJ~.,~ V: ..,r/..;.

,

Ac 1on

~

ta.ken : ~~

.....

)~ ..•...

•" ,f:...~....

........i< ...

..,...(...,(/

ct
Handled by:

C? I

tioa Anre;u. 1 ~W!ah
tt
oa•M Bink at Slln. Franc. ~Ge()
boiil A,..J'lt ot tlhe Unit•d states
,

I

·~

I

Ad'.Ult11 ~

.

~

J'~

M!n~r:

I

l4,a1Q:

.

,

.

.

.

_____....,__ _,

~

.

.

.

.

,

,

.

_

.

.

,

.

.

.

.

,

.

.

,

.

.

.

,

.

.

.

.

_

Da.h of' l.aif.lt GnilLryc into IJRita(il StGJ.tet.u -i-._,...,,..

.

_..,.,..,.lr.ii~~~f!iit~"'91~•
, ~!(.~•~oj~1;--

_

P'e.nll\l :
CJ it. i1teint1tillp•

.

/

.

t -

.

r:, I.L .~· it ..J...:i
If v r{R:r~ef..an~ ~:r 1

(iiM.

Cl~ratillli\' iunder 'r'r<la.fl'\il7 Li .enr.iei r1crvt?i
Type of Bt.t·aineei1H

r~:r

'.?Ql,'ltMl'l~h1p:

brbpl:'i etornhip:
arPQratilorb
l.n.d:ivi dud 1

I

)

''-£¥;~.

;

r

Aotion ta.ken : -II

1

~

l

on ~ttl•iivli.C111led 1

Ad.d:rees

I

-

Tel~p,ho~e

Numb"ri

--. . ;

4....

I

I

I

151

•"

~ . . .,.••• 1~1

,..,

~

~

.......
I

' ""

I

Mul.t:
~(in('IX' I

Haln ~

Fdma.let
Ott;. 1 zen'1:hi :

Da .e

ot: la.at e.:nt,,Y'

:Lnto \Jnitad

Statioln

01· :r t1..1ig unde~ 'tl"QBl.flU?I~ L!oern ~ l!I :r1cn(i':
Ty

ot

Btiain@~s:

Pr:irtn~r.Dh:i p :

Proprietorship:
Oo:i: por,atfons
lndlv du.a.11

Person

il1 1't.~V \\:Ol'tlild1 _..,

Ad,dl'e8S ; •

1

TeJ.e~tiiqne ll1..U~ber1

,_

- 'c1.
....
,~

~~

\:$
·~..-

i.o.~~ Braneh
bSC"'f'e Bank" ci! Se ?ra.neiseo
fiseil ~ d t~ United st..at.es

F~

'l'el~phone:

Interview:

,.

Adult!
Minol":

&le:
F«:sle:
Citizenshl.p! -~~=~::..-..4

-----~

n_ Business!
-

P-a...~ship~
Pr~iet.orsh.ip;­

&rporation_:lndivi.d'aal! I

•

r

r~:~er
itt:~.~s
Ad\llt I
1}.($,npr1

24'.alc:
Femalei
Oitizenel~ip

T)a

o or iast 1mt.ry into tJniited states,

O~ra

Typ

1.ng

und,~r

~~t<t.-..lw.,..,..1.t:-..c~-;..,.l't_..._____~.._-"'"'

'rr0ae1,1:ry LlceMJ'lae now?: _ _ _ _ _...;.;...........,_ _ _.....,__ _ _,...._

ot Basi.:l'llil es:

J>ers~ ~t'tAl'Vitwred:

Pa.T'~• n er sh.1 l>i
Pr q>priet~or ./1Jh1.p :

w

Addre•e:

Oorpol;'at.ion;

l.ndiViduU.1

~

Tel~phon~ Numpe~:

Pl:l:Lr\~ipal property involved and so ope

ot

pro'b lesu

~

.

, (.
,,,,,,,.

•

•

).J..
. . ....

,

17

...............,....,_...
<.:

-~

I'

...

),

"),;

...r·

f1'W.1

"'-·-·

......

Ac

Hancdled by: ........,_ __

~.os
F~~~r&l

An. olo D:rarioo

RePel"Ve Bank

~f

San

Fr~rtcioo?

F'!.llonl /\genii of tho Unit'. M Dt a 't.cts

11 '(,")

1"'I 11..J /

/II ff. I
....... .,..,.......,_. (. i'c~ t:U

.

\'

I

"'

~---­

T. :LmphMC:11 ·'

f

I~111:. eJ'rVir:iWI

tfog 'Under

rr· · ~1.n'~ l,icen , e
I

of Bt.i1'l ino11111 i

P

r ti~e

1hlp1

PMpd n or .h:l.m

Cor"or{J.tic11 i

r

.'

1

dtv~.dw.il ~

,I

--~·-· --~-~-~**"'

Per son Ir~t eryfowed. :

i\dd.ropi; 1

-----~

(

'*'

_.....,_~~--11· .............._

.._
';

~

"•

------

i...-.-.....--...,.,.......... 'r!j

,_ _.....,..
!
/'• t"'

tl

./

Ji

---11-.. . ..,. •.•

Act kn tal<f' 111 ·ll'>
jl

if

,'

Hlndl

'. ~

~'

•'

I~

I
..

c

~

Los

Fodert.l

A~gcll~a

~e-~

.Fitfo-1

t°'

i'lran.ch

Ba.nk Qf

A.cent. 1tt

s~n f~.~C~llOO

Unttod States

1Nrun. 1

Add.r" ISIJ 1
l'li l .

t

.,. ,.,.n, .-~

-

~!iM

~,,,,+~,

Datie of 1PJ.st entr;y 1.nto Uniltea ·St11.teu

1

Op-Jr ting under Troat11.\l'Y !Joense now'?i _.._._...,._,,,_.,.___)1;:_;111~$'_ __.,1'-_ _ _ _ __
'fyp

1

olf' Duain<!ern 1

l"artn ra~lp;
Pl!'o')jr iet·or ship:
Oc.r por~U(;m:
In~~ v:id'\Ull.;

'l'elophone

N~ber1

--ii'-......._

......._

>''?;

4"

. .............,_ _ _
........

~

)~:1.nc~pal

property involved and ecope

or

probaem1

Aotfon taken; ·ll
Ii/I

./

J"

/ s.
"'it·!V

I

I' IN

A'l,,11< ., '"'

.I,~.

Ha ndle. d b y :

~Cl• An'8l• • 8~ 'i)O ti
li••.-V•
b,.nlc :o~ f:la.tl FINutcd.~o
'11 IAJ•~ti Qf th tini~ad $tat.Ba

f'oderal
F!L

I

,,,

.....

"--it~~.;.J:
~

l;~torv!l.,fA't:

A®,].lb I
Minor1

t

Malo:

Fe,rnctler
•

iJ~t('I

O( 1e,is:t '!:!ntry

m·t.~ Vnitqd

Oitii"n.,hip:

11

---~~

State$1 - · - - - - - -

a.t1Ln~

under Tre.a UfJI' X.icol:)s01 naw-?t _...,._.._.. •.....,_..._
· _ ··- .........- - - - - - - I ;yp1J ot Eud.ness1

()ptJD
1

Pa:r'briership1
Pro~1eto1:' Qh1. p1

CQrpoPatfon:
!nd1v1dua.l1

. . . . . . . .,. . . _____

Aciriiroes~ -----~i...-.;

T1nleµhono

l~11n1bl'lr:

fl,

Pr1,nc1pa.1. lll;"op$rty involvrJd a.n

~Hll~?'PO of problem :

------------

I

,__..,.._..

~·

-1

Type Qf

r

·~'

(O~itiy,

___

....,,...

r

I I; .. ·

Ir

'%~ p

II

fOifliW
I

--·----,--------

reroon

~u~inesa:

:.U·11~~icrw.ild. i

,...,_ _ _ _ _ _ _ _ __

P:ropri,eitotr111h1p:
Corttic:ltr!l.tA on:

Adp,lf',Ul/U:l l

!ndiv~a,~al.1

-~

I /
'I !
-1~-

' ..

Tol.ephomi. l8'Wt''bet" :

scope or problem.:

/

,....

~I

Partner-Bhip~

•'' 1-

.

I

---------·--

~--+--,_,__ _,_ _..,......__

"I

I

(;,i{',

~

~OQ Ant~l ~

!Ff'Jder.U :RU!M$ ~-·nk
P'iaoal, .\aerit ~"

oe

Brl!U'\Oh

or

s~·n Ft-iµ)O il!!e
\ln1,t ,$d ~,t. ~\,Q

Adult:
Ifft.nor :

t!til.o I
Jl'ernn.l.e:
qitl i Z~il ship ~

Dll e

•ry,r..

r

ntri'f 1rr o Unit. ec,i Sta1,oo: - - - - - - - - · - - - - - - - i t\g unde.r 'X r . nur;y LicorH·1~ now~'
l ait.

of Bu,ai:n 11'9 j
P r na:ra 1ip~
?ropri-et o·u flhllpi

Corpora io•H
1.mUvi du l 1

Address : ~--.....~~---~---------~.,_._______

_.,......,_,i--___ _____

Pr1.nr..~i~l prt:>.fJl'Jrty invcil.vcd n.nd e;coipci o;f problem:

L ,. . . . .
(/

n

'• "
fliin e 0 $ l
P4r- t1er 1il hi p:
iotoire.ihip1
r

() r

1. ·1 ..1i!(.;'/,../,'

1

Oor t.0ir ti.on¢
l.rid.i vi,dUa!l. i

J•

"

"f".

ii

~ l '"(/'
-1,

~

H.0i1ldlecl by :

'·•

'

c.·

l

• ~1·1 I

'-"/A ~ .~ ./' t...

:to• Aneel.1111& Br ~h 1
F!)f.(111ral RtHtrve :B•~ of, Sap ~.r.ano'.tooo
F.

l)C-al

Agernt af

tt

!)

On:l.t.~d State~

f

1' 111

;,~~:I~~!~::,•;

1
ii

i

l'.)'lltot-vi.ew •
Mh~t1

fw1i.rlQ1' I
Ma.l.Q:

"'

, 1iaJ,01
01 Uzeno d.pt :- - - -

't';Yp" of Busineti 1
.P artnoNhip1
Pro pr ~o'torshi 'Pl
O<lrporat on:
!~1~ivid1l.B.l1 .

. Lo• l.rtp:).. · o $ra·~ u

t1 ede~·al lte,.-rv, Dam<: ot ~ l"J"•teiil!IOO
Fj. cal A ont ci! the 1,i1hi.te(1, S'tiG.t.es
' 1 II

I

~~b ti,) $ i\11
Tel$:p1'jor,1,o 1

fli"'V""""'

I

t.r>1t:.crv~ 1«M"• ,

li&tl' Of

lf

.:. I _ _ _ _ _.......,Ir-"
l'fl.9t entry int.~ tJnitad $to,tH; --------•+Qo:.lr.i.:·:irt.i..

\lpero.t:k1g 1il'n.dor Trt!J&Ef\;i.ey t.~cenal) nQW? ~ - - - - - - . . -....·,,,.11.'-ll"'""""""--'--------~---1

rype of Eltil!lUifrns:

:F'1itl"t'n&Nhip1
Propr:letor M.p1
O.otiTJOJ:"At,~,on:

lnd:1,vidllla.l ;

/'

(J

·7

-~· a~

11r' ...

Pet:rson lJ:d1filrvimvGd1 _ . , , '~.I "' .,, 1.,
,, . 10
M,d.r s•.1

~
re

1:.1

1
1-

.. .
N!Lfll~ 1 ,rr,/"""'l
....
~O~'h
.,Mfillillll•~111~.--,.+J.-~
~ •._.b~~~wz
';_.L.-.·- ,
~ ' ,.,,.l......,,..lt'..,.
)Ff t.....
',~
jl

'\

'

'4F

,

...

'

A~ult;

A~J.b:.a~a: 1."ll-f-+I..,..,,(r41fi._r...,.$1J.._..~......_'9..._1'..,.,"'..,.......,...

/"
(6lt 'f 'f}fj
qt

D~to oiC lllo

Min(Af
)!a.l I

I

I

"'4*' i'#1);£~te'

on:t.ry intQ lJi:t lb111i:I

St'! '\10IJ1S

F~lei

Oiti~e1'Bhipi - - - -

f

.., ____

__,.______

,.._.......,,..........

'O~ra.tin.g undef" T1r-Q a111ux•y ~iconse ri,oy,i' : ..._
,

1rn )e o L' Dueine so 1

Pa.rtr ol'ahip:
P'r<'!ptie ' or. Mp;
dorpor~

·i

11:

!n.(51\rtd ual i
1l'~·;Lne· ~,~~. pr~;t> !f't,y i~'\llr~lv~~t and. aQope

of ;ptob)..01.n.1
'

...

/
Ao ioh t.aken:

•

/

{ ;.,,.,.,

r
Adult~
Min.~ f

Me.le:

· ~O
I''

t6HY) .

; ..
,\w

1

JI' eINli~u

Qi~!z~n'lllhiPJ

Of 11.ui:t f;n1:.ry lniiiio Jn~t ei<;l stateati

Dnt

ti rie:r.a. ing under Tt·eat'l~Y U.cen ~ & nQ.'Vl'l :
fy pe

Buai.tHH!1 a i
P~:rtn :!:' Sl"\.ip:
Propr i('t or ~h i,p i

Qf

Oorpoi:-~'tiiQl"\~
llldll,Vid.~d ~

I

·'1~~. ~·t~~

"''l' l"'"'t'

·-·

""'"'~..-

.t{

..
~

,,

'/

l.iol ~J.t ~'i"Ch
· P't11der~ Rdltm Banlc ot SaJ'\ :Fra.noi11co
Fisoa:i Ag«ipt '! t )le ti 1 ted Sil:.at.e
•t

W1f

~1-<'"'-

111

"'i
'

•

tmah5

...

Ml

Tcd.Of1il~o 1
'.tfA.hrv~owi
A~w.t,

1&or1
Malv :
Fe~l.s:

Oiitiiaien$hilip; .,..._ __

OPQr . ,ing 'Ullder 'l':roaa\U'y Licenee novtl' I

'fyp0

C

f Jih1Bi11GICilO I
Pairtna:rship ~

PX'oprietoflahip1

Corpora A. t!tu
.lt'ld1vMuf:lli

r•
~.

(..

l ..• \

1

•

j

\

f~· I

t'

~.....

""

<...

',...

,>

I

I

""

'f..

-

C:l

':.,..,..

(

I '

I

.... ,);...
I

ol

' Lo A'ri qi1,11p ;ranch
....,ii~t1ira;L f\U&W' 'E!!l~lf f ·at11 Fl" !i'ilPM
l~ 1 Qilll At.tl.'n o .e t hi\!! t)n. it ~d ,r.;t,ah"

Ad1U).t,1
Ui:ncrr i

,

u~10,

F iill'~la ;

, ' U'

Olti ~on ~hipr '

_

'l'YI"' c) r U1~r>ir11.:~1t:1 1
Pr rtn£·rr.h3.p :
'Pt<i:ipr:lt .cruhi
c~ r~

re.

. ni

lr11i V;l.d't.l(il. l

/

/.t.' "'( ., ,,,-./.1 II

Act.ic.r1 tak n :

'_ _ _ _ •• Jlio(I ;,

~,

,

~

~

I•

t~a '-n~l \t.~ J'$PCh
H.111 ~e Uan'k r $an r t1chc
FJ,r,Q!AJ. Agent of tn~ VniU,od $tatoi1

l:1'.t!1dt1r~l

(.l,1:1~

IDi9~ptn·o r~1J ·i

1'.fl e:rv:tew:
AdUlt:
?:.ti.ti.Cir ~
~~ialCH

FeniB.1131
Ci'ti111~nalliP~

Ty r~• oiC Bu r, 1n~ I'! n ~
Part no "ohi1' ~
P"l"opr l or :;h1. p =

Add:roa

_...,.......__......

'I

Corrp<:: r ti orq
!?)diviri\JO,l:

r~ /I'> I~

'

jll. I

/;

(.'..' •

J\r,\ul.t 1
l·il1.11Qr I

.......

llnlo ; •'

~.

1r ~m~le l

.i:1;

·Ott , Z(ll!J'lfJh.11p1

__.__.,._

_ ,_,. . .
!f' c~ l.·s on

!

__ .

· - -....
--

--

----

--.. ~·

~.,..,,.-.

4,
'
·~ ,I
·•· I
A
1ttJ1·v :luv110 1.q _ ,..._, _ _ _ _ _......._ _....__

-- ---·---·"____
;I

_____...,..._

._..

'l'tl',(/f

lt,.'l'•I

..,.__........,__,__4t~'~~·----.......-.........~
,f'1

'

I

i..1/,-·(((

rS~h) \I ~-~
Toleploidlrie • )t
ln'tie,1""~ew1 ,.

11 ''I

Ad1JL'\.t~

M'.iini;irt
M.al111 «
P' etnale ~

'"',1, ~,

iM. il.'nrth~~·1

f)at
OF

o!f' !L" st entry into IJnit ed Sh.:t.om1
l"'at li~ \ilr\.der Tftcia.i.1~~1w ;Lioenoe

1';i'po l!i ! Busi.(l())Sl\I t
'Pa:rtn~lt"ahl,p:

Fropriet012:"eil1ip1

Ooripor·e 'tion;
Indlvid,\llal l

.now?1 _ _ _ _.....,__....,..._ _ _........_ _ __

•

t~~tl; ,.......~i...ilfl.-.'~•.m..1
11 ~rw.'r~-.:,WI~'~11t11'tW-..·.--•-;,....t,__....~1Ad,di'o!Ul I ,.·;..
_,_ ,

_"J~..,;_,,_._,~·.+. .,.,.'J...,....·..,.',~J.,.._.......,........_
'tsi~~e~' and' J·JwiSof)
ii'.

('01t1r

~~·'

I

"' , -.,urmi"t~'

'l'ypo of.' 'l3'll.C1:\.!ne13s:
Par~no'l'ship:

Pr li":ri:f.11~or~h:lp:
Clorporat1 ¢n1

Aclrl/.t'Q"I!! i

Iud.iviclua~

_

,._
.. · - -..-....,.......,....___....,,..._ _ _ __

Telephone Ntlmb~x- 1

I

l ...i~

I

v

r4-Y

f

'
* tt~eh

a~iticon(Ll pn.(te1,1 'Wh.er

>;,; .)

n&e{;ISAll.ry

.r · ,

Ii

,
A1n~;l.·t• ' t1:ra~ i
P~arU }tH· f2i'~ B~:Rk ot Sl.\n 'Fl"llln~bo~
F:t ~oa.'L Ag111ot ol' the Uriih(l t tf~tE1s

trot

.

~"'·i·r··

,.

'biit4p~o1,

tr:~t ~r'il!iil~u
M1l:ul 1~1

Mit'lQl" r

~01

C~t..tl.~0111*!,t~:

--

Dl.l.te ot luti entiv 4-nt·o 'VO.it od, Stat '"'~'
Cl cirr.itltng 'UM.er 'rll" ~a..'Sucy Lic:.i11mae .nCIW'l'
'l'y flll 0 ~ ~1118"-n<HH.lll
1~1.Lrtner 1 ahi

,....
,; :"

I

~

Aoticn

ta'k.e n: ..i~

•

~ ~·

--·--~--.-i.._

,r

...
I

4~"'''

I,

,

r

P:roprbtorahip1
Ootpoil"ta.t icr1:

lndi:viduaJ..1

-

i;".l

··t••-···--------"-"'
Per~cn I~\t&J'Vi0Wta~1 ~2~

:

fJ

'"''

__________

(.;(~:J,

.
•

LU Al'l 1:t o 'Branch
ftel1IJ'Z"W ll•nk 1()f ~&µ11 Fra.oc:i.fllO()
1

F~dtar4l.

~

JJ'i.soal Aitont

ot

t!lntt•d

the

~h,ti;,s

1

I 1 4

l)lll.t~

o:t'

la,~,it

omtt7 "1,to UniJtt;i<li 'S ~,4'-~ 1!111:

Ope in.t ing Ur.ll3.~r 'l'r~a.cm:ry t 1censifll now?:
~p1~

ot

fh1,111iMso ·:

Part n1J1" oh~~ i

Prppr.1. to~1 t1hip :
Oorl>O:rl,\.t ion 1
Irid1!1V'lctua1: I

'

/ / 1•

·J/'

11

I

() ' ;f .. .•

~

,,

,,,_". ~-/:!
_.,_,.,_

,~71

r··~

Lt>li*
·1t1~ ~aRc:h
~~CJ\ni.l Re~em ta. . • ot sa:n iFrano iH
' .. ll'i.,of.l\ Ap1:1t or ti~ tlniti~d · Statt~

Aq\llt:

I "

A<ld.r.esa 1

-J\ (dity)

iinorl

~-A
I

l!a,:t.ID :

..
~$,t(JI)

Dato et la~t ·e1)t11y into United Stat.ecn 1

Fe~lfH

Oit:i ~enehip1

......._ _ _ _,___._.................,..__...___ _ _ _ _ _.,.......-i-

0 :r t~.n~ tn1de\r 1'rC11eu1ur~r Lioe111se J!IO'V(:' t - · - - . . _ , - - - \ii;.....-.,..___,.._ _ _._..._

Ty e o:t.'

:S\!l.cd..ntll111s~

Part n~l;' rlhi;p:
Propl"l torship:
Oot' porat~ on:
[nd'.Lvi.d,1,.1,a l :

---·i..--...---.., ., . ___,_,._

I"

Arldrel

11.1

~

I

' .,f, /

~1

ClJ:
v
...

!1)

~··

r
I

Tl~~*'" l1/, ~

f I.

t.ntor~i<1W1

Altllti •t/.

l.f1iho1• .I
~abs

"

,.,,~,

---j-~e· :fOT\
.......----...............-....,..~----1

...

J

Citbonatd'pt .....,'""""""_

1\ ~~~#.

ill'·,.

, 'I

~

of B·lifli,n

~·

·a~,

......

P.,.~ 1t'\81'! Ith~.!) I

'.l?.il"'opr!etori:;.:hip1

Oor:po·ra.t'.11.0111
lnQli.vtbl:

Add~oe,1 ,.,___.._.,__...____..i;..,....__._~__,l""""l'.,.._~

'h leiph no ~eir1

,, 1
Ac il.on talc en t~~

,iict.

l" •l.

(

'

'"

,, f ; 1
. ·11

·I

I

Adu.tt1t
~:Loor;

151)1.lm I
'Femalli>t
0$..t.1zl)n$h~p1

l .~
t ·"'f,. ,,.,,.IP

·,..1..............i""l,("Pl'-!~"""i;;....;-·•1·- - - ·~~1_,..,___..........I, _
-ea·

1WM1.1$ = .d.

~':Y\) i..t ~if BualJilo H ~

Pa.rtnw"hi111

~opr:Letorr1h.ip1
011>rpcil'T t :Lon.1

lndd.v1.dus.l z

1111 llA4IW%, • alaoe 1 II'• o'1•1 ma jort tr o-n. Jky lOt.b., lH.e. Qn .... 31.•t, 1 HI
1"•n
,, ... 1• •• ••~obtl.• t1otld.•.at, 1Jl Wbl~l1\ t ·wo 'u"•Ob Ue o ..
b.• • • thli
f.rloe,
11111,
~
nt••
npMJ•
belrat
oa•
•M,.-4 •Ub 'h• Ol'!IH to11 ' • •0014•n1,
%.rAD.

•J:'•

O.a••l· Aool41a .t AH@•a. .o• Co~pCH't11'1o.n, 1ad, \h• e;,*b•ir by • ·
t.• ll••ti•d 41•po•US.Oa *o
ldt• ot •~• ftoltl• Oa•m1.1!r Ootpol' dlon.. 11r. rrt••, •ll1oh
• · trnil\Q nt11,.d,
•
dpat:•
p11.1!1l
•oW.4
ooa~111
o-.er
\h•
nc
prodU
,.,,l•
a~4111'9r ar

••11......,

'°'

kl• ,.,_._. ,,
bf oburi ot pro'J)llt' Jur1••U•,1oai. tQ -.ih•
wa.t11 ..
b.la to
q
Olllhl
•
·
oU••'
ba4 ~·•• 11.,.,ou tJd ad ·* PvNb4 to u "o b.•lp bia .~

t·uea

~l\1• -~••.I'
.o••r ab ••1oa1. oo•t• ot t;41.00, 1., 114 ta.4 ao attoru 7 ~o 'bd41•
.ooUl.4
lt.e*4war
ao
ut
b
ma11.
)y
••~t1•
to
.,,__,,
~i•
ot
\la
~Gr hill. I• ad•~•••

tMI •••·

Oo\d.il •

ll•)..p

•t• ooll••' •.a

••~•1• ~--

oanT

••oJa

10.1'1ftD O• oo-.paq r•prH• a\a·U •• tio oppee,l" ' ~h• h4•ral
So~'h 8prhg 8\P••'· Leu A,q•liH , ·•n4 brtac «Ut})l•• ot
'10'1
•
le••ne • 'u o:ttlo••
•.. T.h• fHt•
~U•• rNort.1 , NJOn• or 1,l l'fHU.p ,oii•• a.ad •tat.... ,., ot •L"•••M
11"4. 1n
ledonlo
01
•:P1•4
»l.•
;reaao•'
lalUod .. •ne d.rlftr su.U\~ H' 4tb1 .. " ' r
w
11111
•~•11'
.
pe.rttQC
aool•
llt>o lll:fft, ~"~h, QA ,... 01lh•11 cu1.i.1tr ot
~
t
..
prot
aAl
1.14
••atn
"'"'•' -•1.,. •1 • • • o:t ta1ne1 ;,an4 •'•'1Da our
tor
'
•«*Pill
••ob.
by
ti•
l~•
t'&dl••r
be
\o
ltpaa•H ...... _., •• otttr ot

~"'-...,_"'

tor

11'1111100 1113.I &ll!T!ft4 a\ u

...,.. eatll

ra.m

~oa,1.tu

••t
••'1'l•
•o•

.......
z.l••"••

'°

•w..

•••·'1

l!b,• l'•Je.M•l ll • • pa.'t f1el~4'I wt'~ ·-~ 41a4

CAD CLOUD ..

llandi•d bye _ __

J.,, '· ~

r ~ .., ,_

I

1

'·
t.o~ A.~lo s ;ar Q.l'lO'h
.•derail • ~ ~&ti.k 'ot SaD Fr$.l'.'eieQ~
.Fd.scel, .,., nt or •t be Unit d S:thlth

'

11el1$pho:n!!I; '
Jl'.t:rteirv!L · w~

A'4tt.l.t ~

I

U1,i'Jol• i
. M~1o:

'Jl'emale:

Oithenehi~( ,J.4.'~~-....;:i

I ,

Type r

8U$;l.;ne~SI

'?.airt111 ex- a'hi p~
Pr pr:i111torl!lrd:p:
,ot" poration:
11d.i 111' j+<foal ,.....

A() t itn taken: .i1

I

I

•

>

1
'

I'

~f.4110 1~ I
1
f 0dfr"1. --·~ ~nk Cit San
~ it ·~lo

1

I

Fioc>-1.

f'6nt

MOO 1 b
o:r tM Unitiitd statelJ

n

I

II

I

~·~:~ \~L....--

~llli;>htmoi

a;itiq~·vh1W t \

A. ult I '
Mil'l0?1 i

Mdo~ v
'Fernale1
Oit:.tz·en11hip1 ....,..~.-....·

44

--·---------------~---

(,{j{

f . ~.

~ L.~
/}{~ .~'-· ·

j

•

(~'

ii

I

I

-I
;•

4.QjtS

''" '

I

j

-

M\ll.:t1
lJ'it;\or 1

l~lr.; 1

Fe111/i\l.a1
Cil;ti ze·n"'lip s

F

-"'.-.....-....
.
. .,_,,.......,..,
.,
- ,_.f""'C.'-_,..-,
Dat~ Glf 1aot. eoti"Y it ~o '1;/od;h .9t.dH 1 ~looo-lr"-·'"~""""'' ""°"*/~,..,
m~W'!' ;

Operating '\.i.rtdor 'hioa.1111.ll';v iLi.cenf.lei
~a

o!

..,,..... .- -..............,..,,_,_...,.,,..,~-1__.._ _......_

1

~1,l8~.rtl'.J1Js1

l'q.rtn,.,r o~p ;

'I'r opr i.et,or 9hip:
OOPfJOl'E!.t;ton;
!,n(li1~:\.d~.v.1l;

I

It/
'"·

Q

...

...~ ' {:JI

~

-~
l;!.f'(

/,

,,

I

f"l'r'

,._ •

•

4

(1) ~

ff,
!

_.. .

...

-

.!h~

~

(~'

I,

. i ''

~/,;

,

..

~

"'
, .~

II

,,

./ I ..,,,

('~

·;all'

l'ff:
('

0•'1 l

·~;~

Mandltid by:

* Nl::ta:f.lh ~di t0nal parc~r!l ~er e n'ftl,c13asr.u•y
\

_......,__

!ii,

I

'fol ophdn •
Int·e!'d ew t

Adult;
Mir ().l' .i

Male:
Fcm\A1el :
Cit:izetl1ahip 1

IP

:Oat.e o l.aat ent,r y :Lnto United Stii.te~ 1
or~rll"ti.ng undo~ 'I'roa~ury
1

U.oe·M16' ne>w: I

----·~--------~-------..,_.-...----~---

Xyp1~ oC BuainemH
? rtherahlp i
1

rTtoprif.rtio~ohli.p ~

Oq;rpor111.tion1
!m'div1.diu, l o&

/ldlcl,;'e St! l - ·
'rdaphor~~

.).,

Number1

?rtn"' ipa). proper y 1.nvol vod. o.nd so ope or ,problarn :

Ac1: ion tnken: ·lf

(

I

i ,

..,,

~ · "~
' ~,,-

"""""'"'

~arl~

.

one.s

ltttevv.Lew l

I

~dul,t:

......

inor:

....

Mab;
r~ie1

Q1'til!lerunipt

.~·t;}.~s;:;..

,,r ,,, fl

'f;Yp

I

of Budneos :

Partne:r ah:i.p1
rJrC'l:prir.rt:.ox- ~hi.p t
CQJ:' pora:ti oni
lndiv:W'Uil i

-·--....-

,I

'

;f.id.. /i.tig011h Bt-e.no\h

1

F ~1ural Retstrve Bank o't s~ f\~'\su.1o:t~cd
1?:tmou Aeertt at t~a Unit~dt stit.ee

'l'i:i~..~OJ\fll l
I~i\;,~Jlvi~~

Adul,t.;

.Minott
)dale~

f'ema1o I.I(,
O:iti1cmehip1 ,..,,...Aiilllli_..llillllli.,..
(~

'l'y PC)

ot

Bus1neas I
f

Pa:rtnerehllp;
Pro'Pt• ~et ()It' ah 1. ~ 1

Ad~r o e11

tndivid~l;

..
(~·-"'""""""'"' 'ii"".,.,
I

I

•

I

............._

,_.....,.._.______...._.._.,~·-·..._________....,._

Ccr.porat.ll.om.;

1

... .

J

"'

l ·

, ....

'r"o'

i11Dii4'",~" · ,. 11
f<il•pheme t
!n:t IJJ''Vll."'7 l

.Ad~~~
M~or1

Mal.a:
Jl'eln$lsi

dit1••,nah!;p1

l/ . a ...:.

Aotioo taken: '*

tii.. ~ .-f,
.,....

Adu.;t.ti
U~or.1

iJJD,1.01
~emale1

Oit' ;i,zona~~p: .,...~~¥

1)(

te,1 or la.st ir!~try A:rrto \J,nltf'Jd t.ah1h

('11~m

11,lt,ing under Trea,r.1ury

;L.1o~nso

'l,!y j')1' 9f 8Ud:n El I
l?nr.tn.cir Bhi.p ~

li

---....

.,,.. ...........

-

----~.-..---

------~----------'I""'
,,
r· I
.
1?0)~ 111cm t11tiorv:\.qv1('JC\ 1 .~.1 ,t V ~I' , 4 '4'' ~ ·•·

11ovf.l 1

Prol'I" ie orohip;

Add'l"(Jl'1$~ ..... • •

I11divtd'l.W.l1

'l'tllephoM· N\Uitbe~1

Oo);'porat ~on:

,

,,., In;

':!':! • '1( 1 ~i"' G,

~"
'/
I:'

,;;~

. I

,.. ..... ,

,. .•

~

Ao i()n t.akem -it

J

•

•

'~

,. ' ·/
)

r

,.,.

Fei1tl

rt

Lio• ~ne~.JJ..e~ .!tr ~h
Al RtH MI fla.r'Jk; or San Fila.he~,
ca A:ilalt'\tJ or t lw Vni t'd st.~~" '

.,..

~

' a,:& ' ;'

AoldI'eaa :

,,,..,~j l

-~1¥~'
Lo..
~;hqnie1

......

....(1-/:..AL-.-••~H1~~-~MW

•

tntorvi.~w· 1
Ad\ll.1 ~ t
M~or2
)~Cl :

'P'elN).le 1

(Ol tyja G.t \"' ''' (OC,.te''

Oit.l .~•r~p·bip: . ..,,...,_.~-

--·F-----~---·-··...,..,.,_,,,
Dato of last entt:"y into Un;IJ\;. ed St11,Lte~ s ----

ry

Q

of

Bu~in~ no:

P1;1rt..n~:r M,.J;> i

'Pro13'flj,eitcr;- t!ih 1p:
Ccr ,p orat 1 r11

!ndi vs,duo.

1

'

l.E)!m:
f1r1.n dt:.ial pr per, y invo lved l!\ri.d t.oope o! prerb:

Ac~::

-

on t.a.ke n v»

•..,,

ffif

1).

•I

__ __ __

Ad~~tit
M.U1ort

1Kn.tc l

F~.mal~1

Oiti zonE1hj,p1 --~......

'fypw ()) r. :812.0!l,ndt s·w:
:Par r:i·o~uh p :

Per lltPO

Proµ.t"leh!t'sh,!p~
Qor ptlt'i iti OJI\:

e.

L ,. I~

tu .

//(Iv'• I~

ActiQ1n t .e,k n:

~lt·trvhw~ d I

l\ddr~8$;

If .

,/I

Ii'

~' - ... t~
I

..

f),,_..'1
l if '

1..- ..io1

0

_
.
.
.
.
.
~
-

____

__

.,._....._

-----

_ _ _ _ _.._____.__-""'I....__ _,,.

'1'&1laphone NlJllb

lnt.Uvjidu. 12

...,\/~

__

......,,,,..._,__

-

O~ra.ting oot.lal!i' 'J:!r'OM'Ul'flr Lie en e ~ow1' r

_ _ _ _ _ _ _....__,.._...,._...___ ____
~

.e~r

~

Dai;w of )..a.st enky into tlnite d st.a

r: ..._,._......___.____. _ _.

~~;" l}r,. /.

(__., (_.
if!>

~f/tt.
c

11t

..,MH..,.... ,,.~"'

l'j

,~I I

______ _______ ______

I

Da.te oit laot ~ink~ int:ioi IJnM.ed stahl!}s - - - . . . . . . . . - . . - . - - - - · - - - - - ,
,,
.,.............
,

1~ p

of Bus:lr1eo:H
Pa.rtne;r-shir 1
'Pl!' opl" 1mt ox,• oh :1.p ~
Oo:rpora io'll

;Ind:.\,\ricfo.al t

Acldre'

').1pl~phop,~ NU!t>'ba:r; -

I m

_____

1 _ _ ..,,..._, _ _ _ ,,,_..,. _ _ _ _ _ _ __

, _._,_...._

..,...-_

/
rt

,,,ll«f!I

·• '

Lo111

·

'J~P.elfJCl
1

Brandh

Feht-.i R<n·, · rve P!\l'll< o:C $r;,n
1

F ~. 901'.l Ag

nt

l?r~to i~6!ll

oL~ t.n~ Un~~t:ild

$ l';toa

I

·~I ~.I

11'*t.'~ '

1b~i1h~r~er. ;

!1nto11v-1~~vt

Adct.lt i

1t1J~9l"I

~

lvt"t.l.0 1
Fem.a.lei
Oit zot1.sh ~ :

\

i).!l't.c.i\ er.

lQ., it, O\'!lilr:y 1.rit:to united

S\AAtor,~q

\!ll"Y Lioe~100 now? 1

()p('Jn '\iilJt~g 1,111.(;lct xirol!I.

•rypll of. 'Bu in,G a1

l"l\rtnerohi

i

l?ro'.fn•1et.ort'J<h 1.. p 1
0Qr~o1i~ti on1
l:pUv:l.d~l~

*Attach

~ddit'ltonit,:J.: 1 ,,lt11L 1.31!1 l'lhetG n~c(ls ~a,ey
II

I

I 4

'Om,)

I q a

'felephOl'!/81

lr•te-rvtcrw r
Adulil:ir
J&inor i

.I

Ma.lei

F~e~

Od.ltzt zenohi;>I

Date Gf iJ.adt e11t,1•y U)t.o lilrulted sta.
te1n

0}.X)rlJl,M.t~g under 'r.reaf.'1,.11")" Lio
en se r.icm"' i
Typ~ ~f

Busil

e:

Pn:rtl"\ll r'S .i p1
l'l-o pri · r ahi p.

Oorpo:r

Add!'e s~ :

n~

lnd ivid uu 1tr

r

I

"

"

,,,

--------------.;,;;~--

r

lephone Ntunbor;

"'·~

"'

... ~·

I(

;'

·~

:,1

olla.

~

i .. ~ "

"""

I

Handled y :

/.l

A4ultis ~··

~Ol"I

.Malc·t

f\emale,

Oit.i••nihi~u

,,, .,.

.ry·~.l~

1

Oj

o.f :S'U,AJl..n;'-' S~J1
Fu:itnerah!pt
Pl'<'1Pl"ietor ship;

Peirson

Ad<#l'"IJS j

Ooa~r!i.t.iorq
ln Vi~~~l

..

llnter~it'llWe.d. •

-

te~ephone Nun?lbe~1

,,

....

~

,.

•I

~

i"

,.,~
(. .Ill

F:ri1nei:p.i.J,: i'f'9~r1t.t. tn.ftl1v~d s,nd soQp61 of p~obleJn.:
t

"

"~ f

"

1

,.

} (" ,

fl ~

I k(f/~

',I
1

f,//rl

111.

.....

I

",f

' ~I

'

'"

,t~ ,.. '

...

l "I ;!,,a''

I

Iii•

..

~

"'if/
.1M l

1'

Los Antaele11J Brl'l~lti
Fcd~rlll. ReJ•rve B$1'.l.k Qf 8~ · ~anotaco
11moal Agont

ot

·· •

the 111,,ed St.a.tef.i

0

,,

' ~<b~lllpb~n~ ~

TnJto,rv~f.WI 1

Ad,\~.:2,t '

I

14inor 1
M(il.le s

:..,

'teimall"J I

Citizeni,h1p1

T:'; pa of lh~11il.n0 l!J ~ 1
Pt.1.rtner h~t . ~
Pro~ie ro:r!llh:1.p1
Oor1X>1~a.tion:

.tnd:l,,vic.'h:t.al. 1

..

l.,.,.lli' ;

ti

I

(D~t.)1 1

I

I;

'l'l!llllp}:JCJi 1J r
~t~Wil)'WJ

Ad\il.t~

M$.rto:t-:

Ii

Mall)'

,..<

I

Fmmale1

~.

01~iz~nBhip:

(dl(y)

.

~

' i_:::I\
,IW",...'_;!(/_¥ ·~

.

Date of la·eit E1\l'\tr:r ti\to Vnit, ~d States1
1

OFJOl'flt:.'in.g undair 'l:reaaiw,y Uoe:nae 11101•1'1;
Type

:r

Buoin ps'
Pe.r'IJ.nerr 1}1'\i p1
'Pr'·()ptiet G1X" ship:
Ool'pol"atiom

N>on iJ~

1? ""/fl' 11

[lelepl'Jon.,

"• ..-'G Ir
,,..~

JI

,,

. '

I\~

,.,

·:~I
'" I

I
,?"''>'

"' ~'··
r•O
"'

.l~r··~l'l'it

'~ ~I

/

,:f

N~Jt~her:

(

,/ '

'f.,..., ""//(

I

'l

~

t'•

i ' "" ,,.

Ii.,..,'(

Act i.M1 ta.ken: -»

'4lv,~:

fl'.

i

,,,

~'I
~

·"''

I 0,f
1

/•,,..
I•

t

,,,
,,,,

"

? °"'1'1;1~ ~ (./

~

Add.re,e~:

:tn.r;,.i'Vi41l~1..1

•"'',/',rs"' I"'

vi~r ad ~

,,

~

'~

•

rl
I

/ If

i',,

L~~ Atlfib~t

aro.tt h

ti'f!Jd al fl•·$~e Sank of fllan F~&n~i$C!G
Fi$aal /\,gem.t of the Uni't•D f;)t1~:b~ii

A.t\u.\ t< .I
l4im>1;'1 ><:
Mo.bi
/
cM~

r~a'te

F'fA1l\ll.l e t

Wii
-, '~rlt j ·:." ,f't\l
l'

Oit1zenohip1

I

o:t l 1J1t ant:r:r 1.nto t1n1t.ad stat.ea 1 ,_..,._.._.....,__....._-Iii!'...,__.....,.__.,.....__

C;r-e't' ti.ng uneior T:roa.mu-y tioerA~H'> naw'i''
"l'y' e Gf

--

_...........,__.......________________~........ ......

ll31~m1nesa:

J!"a~t.'l!l.erehip:

P'ropri torlllh.ipi
Corporati.or1:
;tnd '·vi.d,ua). ,1

,c-1·"

.......

.,_r ... f. ";it"'tf'* ,~

.,.•. ~.

\

~&JU tiWll!JdMq28a(~ .

, -·-· 1
, __
v4.,_._
1Pl~OH.i(,.,..

'

'"",'---....--._..-_....._.........,
••1r• 1 rii1

MONJ:!1'.\LY

di-~-'...-·-~,.·...1........._-4....~....\'·_"__,_

..1.ii._' _

Qfi/

I

•
'· ....
__
. _.....
. ...: .;_, •. -

, ._!:..: .~ ..~~~y
~{.,. _

1~A,YMJ:i1NT

'f 1 4,

\ ,,...

, _......_
t..,,.

a.

fl(.., ••
i*f? ' ,,, ' ..,., ,

HAND~£> BY__...._____~~--.........--~-

1

-

k '<(()

'1(Gata)"

T~l.& phone 1

1•

!n tlet'vll.awt
1

Mi.tl t:

Mi.nor~

'

~~1 I

t.

~~~~11111-.lr.T.l.r--w~
D~te

of l.a,a

!"n

~Y

il:/.lto Ur:i:tt ed

S't~a,tQ ~

Fen1Al e1

f.; .~ ( Oitt.

_ _.._,._ _ _ ,,
• _ _. _ . ._ _ _ _ _
1

-·-. ,,.. ,
Or. :ratin \U11.iar Troa1.1w.y Licon ,e nP'V11'1' 1 _ ___....-1•
?er. 1J ~r+

'fyp(;) of lhli!!foeos ;

'Pat·' ier ship :
'P':rprr..~ 1 e;

d.. 1 1l·. 1?ip:il!)'VJ~
(

or dhi.p :

·Cor }'>1.1.ra i on.i

1

,I

Add.r 1rna : - - - -...........,.
1

'l'eJ,s phcin e N\llJltb o;r I

l.nd,iv j,d\la,lt

,i

"'

(''~l~~,.ri~

I

..,

,.

/.:-1J.1"'\.,,. ./(

3J

0

l

).

I
I

·.. /tr J
(f''

,;11 -

.,

t. (

"""4 ...

v~
Ar.. i.

JI

lh"

lt.

A. . ~

.....

,•I/

-ii1

t(~,; ·H

•·"

It'*''

ftl,.,.

l

"

.,...,.,

I

I~ ,

Pp,t'-' or l.\at

et11'itt~
I

it¢.o tln,;i.itod sto.talll :

' 't- {state')

(d!t:s7r
l

D11.to 0£

or

'
into United
lt.1.ot ent.ryr

Stiiit·\'IS 1

ra:t.ing: 'Uh;t'l~r 'fr-041.~~.,. 1~;iJ09·oat11 navr

'fypo

0£ ;I,?us~ePl';l I

f ~i:~. .....~...· t~:."1.,.__,.~ii.,·~-"'....,-' _.! _ _.......,...........,_
, .:0~1 ;·-.~

i .......,,.·.·...,

Pf:'l'o.oD

'P&,r~ fl Qll'ShiLp~

torsl11'.P~
Jol:"p¢1." ia.tirJn!
lndt~dUE4-l. i

ProFi

is~ti•J;1vi. l'hwed: - - - . - - - - - - - - - -

/ldrJil··u.:J :

I

,l

--

----·---------.,...

'

,,,~

I

14,J

Mandled 'by: _ ._....__ _,
.t'

1

'

I

L·ci,a

'

An.dJ';;11'1i.~ Bl!'lll.t'l'Oh

,)li,.dera1 l't~l!lierve. B~ t·\· ot S~n i11t1.t.nc~~ol)
Fb~al Atren~ or the U n.t~d. Eit4 ~, e1s

~du1t1

Hi,r1

Uale1
Fame.~1

Oi iz
I

D i,

....

3t.~. te , : t~ "'""""'...,,...9'1!'·--....-..----~-·--~~
Lio en ~e now?~ .._"-..--.....i.--..-.....------- - - - - -

,,f l ast o:ntr.-y i1'lt,rt1 Uni. ed

OpfJra 1Lng urni·filit" 1'rit\'ataWy
of tiuEi:1n

~ah.1

o.:

f'~rtner·

I ll.pi
Pr oipl"i torohtl.
Qor Ol"'ll. Jl.o·ri :
Jndiy ,d ual.I

'
. . ...... I
t'
I

·'"!

'

·•t ,.(

.~.

t/

,

'

toa A~elli'i' B
1

ara.nph

· ~edt:ril' 'Reoe~~ Ba.~ 1rlf' San Fra.r)o~tiu~o·
Ft11nU Aaont. ot t:ih~ Vn~tiod ~tat

I~
b .,..

Mt:t.it1
Mir)Q.-1
M1:1l.t11I
Fl!lm&lei
Oit!zen~bip1

Pate o:r ).a.at ent~v 1.nto · ~r:d.,t..ed sta.t·Ql!l r1
Ow rat:l.,ng 11'\d·<U'
• ypr.

0£

Tua~tJl"y T.-ioense

Busin nrJ 1

-

Peir 1.mn d,t1t.erview·ed 1

Pa:rtne~ shiJ;? :

P:rop:ria or \hip:

Adq'rt.15.\'J : _

Cot",l)QfaM.on~

Indiv~,dh.!lal ~

nctW''i': _: ....~,...·,_ie...
' _.___,... ._,,_.,,__,..---.....,,......._..._

~"

Teleph.Me Nvun'beri

,.f

,,..(...t'

_;i

' ' • t'

•••

L!!.

,,..
~
~

L~

1
_ . . . . . .1. _ ,

~~*""""'~~~
.c-._ . . .

r~x:Ph!;~1

!.nt i\U'\l\i GW'~

~

~

Adult:

Mincr1
Malo1
r~')'

Cit be '1.,lii.JU

Om.te of

lf!-·~~ ~nitvy

0f.J!! rtq.tin,g uncfor

!

1!:).,to Unit.eid

T:rea 0iur~,.

....
~

._
, -- -

$tah~1 1_ . _ _ _ _ _ _ _ _,..__ _ _ __

'.License nmr'i' : _, _ _ _ _ ..__ _......__
Pe~eion

1!1

~rvi,metl:

........,_ _ _ _ _ _ _ _ __
!'-;".I

----- ,"~~ - - - - - - , -

ent;j,, '
...r..1,

(b!ii~p'

~·

~<ll~~~~mu
Ir~~~l."V:Le'IV I

Ad'\i..t1

Miln¢.t:' I

M.al.e i tt
F•ile:
OitjiJen1hip1 _ _ _....,

,...

DP.1.liQ o! lmit ent,.ry in~d lJf!lhcl $tatt!i1n - ·----....-----._....,_ _.....,..,......_
1

-i•·

Ope:ra, ing under 'l're .au.ry 'Li~~n e nO'tlti'# ---------.....i.-----~
rfype

f Bus'-nes1;u
Pat"tnt\lrahip:
l?ropr iet.o,r i.'lhip:
Oor '}?Ol"a.iti on 1

Add,re1u'$'i - - - iii.-.--__....._.......,__,._..,__~--

!.ndivid~l:

~fJ1le phollle Nt1JT1t\e~· ~
I

~1"~.11r~1~l. ~l~p!l>rt.y iri.voiv(i)r,'i ~Q.d ~M·P.,e

'

·~

".. ,~'

'y

..;

)' ""
!"

o:t' 1r>ro'bll.wn:

,,,,

,I

, "'""

"r-'I'
l

,~

!

""'·

Aot .1.on taken i

7 ··~··

-

i "'

' "~

'-· r' I

/ii(

1•'

....

.._ tl:f

11,,

,.,,,,.

4 ·~~

, ,.t"('.

;:-;

"'""

.

'fl",,{

j

.l~J .

~~ , ,. ' •ll\ll',.J

l~ 1"•4 . . ~. f N."11 y "~'' I.

'p

~11'

~

..

/4~,
ii"

"

\'}

( .· .~,,wfl

' ·~

Al..

J

Dah o:r laott ~ll'~ti'ty iht(ll Unil~ad state a1

'(-''

.........-_..........

----~

1

Op\'Fl'la•binu u,nder rro.~tn~ry Ucmnse

ty

o n~ B~sineaa 1

?11r·tt~ nor ship,

:P:t"or..:r i1etoroh1p:
Oor t.or1rvt:l.on 1 ,t<.
tnU..ivMtl.l~ 1

aoope of pr¢bll)Jn:

I

I I• ''

~.~
,, -......__.i,,,_.--~.._,,....,.

___

I1

·~·

AdUlt~

t.ti11c1r 1
'

t

'

~ r: . ,(4!tf,.t'v· tl .l"i "1 ' t~·"r' .
Date C>f . ~u1t ~1 t,r'y

I {J:
t o IJnJltM S~at-e'

Operating 'Linder T:r1Hi.1.11ur;r tfoan ~ic now1:

1:

Buaines~ ~

Pe~r'b n f!l'l" l'lhi,p 1

:Pr OFt" i at ol:' sh.i p 1

Cor-po:ration:
:ti;~di.v idl\.l4l :

( t.<'

tf/.,Jv

1-~.c.?.rt
~I

l

.t

·..;

li!Al r~ :
F~ma~n:

Citiz~xuh~p&

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...__"'-'11o....,_.-..,.._;!1"'==

.D111t.e ·oit: J.auit flntt'fy into Unlltad State1~i
O~~·Ettiin~ \inCier T.:r a.aui•y Lioenlil&
'l'yp

'Eu.e 1l'H~Cl'll:
?a:ri~1n l!'ship1

Of

Ptoprietorcth11.~n

Clair 1Erlilo t! on 1
Ind.t\ti.cj~.1~l:

111 l'r'? ;

P

~ ~ o:n

1.· ·~t.rvi •1etl 1

·- ---·- ----

----··-----------.....,~...,_­
hlephone N l:>~X"I _ . ..,.- - - - · - - - - - /\Qdl'!'.191) :

/.~~

·]..

i; ';'
J-,.i
. ......

~

I

w

•:;:i

~ 1';)-1~,f'l
.. •

I

•j,,,,

(j''f} ·-·

AdiuJ.t.:
}..!'in i' a
Ur;tl i
.Femal e) :
· di1:izelHshi

_..,..,...._._.,..

..

-...-.....~...,._...__.

of Bu R.1nci ~

~ -----

___ _____
.....,..

.........,,..

__ ____,__..,.....
,·......,...
_.;;.

...,........,....

___

:

Pert JH't' 11hll p !
Pro s·ir;:: o:rr.:l~iJil t
Ci:;r·p Dro.t.icin i
Jr1divlouD..l' ,,
r l'lir ('}~.r.1.il ri;ror

.• .J',., J/
J r.. "

I" y iri'v

Add!r<.HHH _ _..._. __.....,.._.....,__ ·- --..-- - - - - -

'fe '.l\tlJ}} C"l'bCI !Jutob r

lved ~n.d ooop of

'

1

I . r.
I

· Loa Anl'olo ~ BPwh

r •'11 !teQ•m B.t,n)( ot

i$11n h~oi~e~

Pl+i!oal' Agtnt of t lw 1Jn1ted

..-.it~tee

,/

I

~

• j

~
(

.AddreDEI t

, ...,ti

~··~~·1l1 1i
f#l.1tphQnU

•r"'IMl.'. . . ..,,,,,,.....

'
i , '" """'

'~

~

I

:tJ~t e:r~r QW : )\"

Ad,dt: ·
'

'

,,/

~~~~m:-;r:flf'~M:n~.-·-·

uwci:r:
MoJ.1.11

Flllllll.1~1 '

01tizensh~p1 · · ~~~~·

~ype of liu~inc$n'

F'artnermhi :
Ptoprietor~h1p:

Col"poraH 011:
tnd1vidum.1:

..
·"

* AttMl•i l!IQ41~t~ <'Jl'l.a1 pAfli'tS 1'b.Elr ·nectali!1'18l"~
I

ctrt.>~~~

O'd:.e of

11t

Opl,'t"lilt ~iie

u.11d.er

inillo U'l'd,tt'J<l St.at.13s; -~

irr~11.1;qJ1.;r.y

Lioeni:.il.l 111ovr•: ~

---~..::.1L....,.__.,...,.,...,. ____

J\ddresa:

______

· ~---...__,_

:.

M _ _ _ _•

.......·. ---..........____

_,~~~

~I.I.~ >--? >i:t
I

M1Ult12

Uinorr
Us.le i
Fe111ale1

'0~tt•eiieh~p: ----·Dat~ 0f 1~~t ant~y

Uni~ ed $t~t$01

:1.n,to
'

'l'y·p()

_,...,........,.

______

ot B1.:1.air.1esa:
:Partner ~hi p:

Adc.tre.cs$: _....__ _ _..-,._ _•_ _ _,_ _ __

Pt opr1Gtorl!}hip=
tjor p0ra ti on 1
!nd.iV:idU.~ I

~1 -e,l.~phon\!I NW11ber I

·~7

f!j~-' / I 1 /.,,;IV.

'

tf~

0

Loa A:ngel.es

Br~fi

li:esi:rve Bank q'f" ~ ~anc.is~
-4~

of the Unitsd Stat.es

IJ~

,, !!<'. 5ifleP'

SL

Telephone~

Interview!

"'

Adult:
~.
\.fale ~
~:

Dat e of' I:ast entry .inl;o United states:

~.J.Siness:
Pa..-tner-~i

Type oi:

Pr~..etor-~p:

.earpcrai:io:n.;

Tudl~

~

f]ll..P ,

.. . . .
<;~L

~~

'Ie-lephcme ~tl:~.b&1

bt7#~7

~

:Z.U.0 ~-'C~~

l

I

ederal

Los ;,ngeles l!rc.;ri-£h
~ 3a.nk or San

--= ~ A.gent

Francisco

_f the United

Sta'"t-es

Ad1ilt;:
:.liner :

./,

Date oi

1.a~

ent.ry ir.t

7/

...
,...),r,

~..2.-t ..... ;..io

f J
•'ale:
Feoale!
~ei sm.7.r..-~~~
/
_,'

....~

/

United states: _ ___;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.

--_

:t?
.

Type

r

Busi.:fiess~

?a.rlnership:
PrcJ:ri.et..cr st.ip:-

Col:"1JW"ati on.;
Indirldual. ;

....

Loa~

a1 Reserve Bllnk
iseal.

Branch
~ San

~:nt o.f t-.he

r

Frane.ise

Uhl.ted &;a_-te:s

Adult :
~ddress :

lli.n'Cd":
P~e:

C'i.tazenshi.p •

nat e

,f

last. entry into United states;
~

TI.v u ; :

we

f Bllsi_._ness!

?artna-ship:
Proprine?'"sh.i~:

Ccrporation..::_
Turl.i"ddual :

Address:

c

-

1q -

f( .

L

~

. . .~ ..'. !

...:,··~ )I~ '

t

I

I

I!

(.·~
· ~,_,,_
' NQ.IM!f"'lll'\l',..~o-•
r1 ~~2!1~'1"'"N
·{~!1,'t4ir)r,..
r- - " '

tsbphono,
Ir\tel'l"liow 1
Ad,U,t. ~

Uinor1
M.Gi.101
F'emalf)~

0Jti.unsn.ip1

--

Operat:l.ng \md~il" 1'roat1nti;v Lioon.ei b.01't'r: _....,,..,.. . . . __.....
. --~.-,,---~!-·-~--.
'f:Y'JJl'.l of Buaineos 1
Patt't.M.rahip:

Pr opri t otl f.lh:!. pl
Cci:rpqr t!bl\i
Indhidu~1 l:

I

r")lt~·f.;,e'

:,..I

.t...1•·. /

t>y

,tf[)

l

-~<

r. l
Act!l..on.

takent ~f
\

.. ,. ~-Ct.

llaodl d.

""""'r--.--.......,.----ioi--

:Oa,t, e of lLa.st ent~y lnte1 United st~teiis ......,_ _ _ _ _
Qperat'.i,ng l\md,~r Truaur:y Llcanse naiw1,

Type of 'Bu1r:l.neaa 1

Partner ehip ~
Propr'.1,~tormhip~
Oaq'9ra.iti on 1

Ad<U'$18~ ----------..-----~-------.-.....i•~

IndivitdueJ.1

Telephone !'~Wilber=

Hatull.ied 'by: - - - -

' . toiwf A
l·~r

·

1tl....

(Sta~a

Date ot 'la.sit. ent:ry lnto U1\l~ed st£te~1
llOVl1 1

'.fype of Busin.~s~11

Pei~aon ~~1 ·tw1~t1 1

Far:tMt ahi.~ 1

·

~ividual 1

Tel'tllphone ~lumbel" ~

~

(}•M .•

19

,J

........~i--------

..,_
_ __,__,_,,,,___ _ _..__.....;......__ __

A~dress'

{\.~'>;..,I

.........-...-

~'--'l"""""....,._...,,_.......,._.__,....._.

rroprietormhip,

.0 01~porationi

--

.......

~-..,......-..._.......~------...-

Ope1' 4!.rig· ' IX1der 1?10$1flutf l~ioenao
1

____...__,______ ______
,_...

LC.$ Ange~e ~~h
d~r"al Re~~ 8•rll< ot SFl.n 'Fr.neliso!ll
tfoo~ Aiten.t Gfi ;t. ~ Unj,tt11d &tatt)~

,..,,,.i,.,
,4,p!
' I/

o

.ti!'~

I i~

Afr ,fl!·~
J.,I Ujl",(',

r~ 11t~·f

'.11/ 1~ of B· Gi,rtesQ ~

Pa:rt11ership1

Addr ea' _ _ __...._....11.._ _ _ _ _ _ _ _.,...

PNJ?rillltorf.lhif):

Ocrpor t.loni

!lll!dividuial ~

,/1
~

.....

~~~~·{V>4

.) ""{

t. ·~·

~

(.~

{ ........( .

,.

••1'\.o••'),( _..

~

(ii,.,..,!._, ••

f.,..

ll\

Adul.t1

~

~inor:

t O!tr1)

I

Malo:
f' !f,Llcu
Oi~h~µsh1p1 - - -

I

Dill. ·e of ltli:rti entry into Uniltect statesa
Or

:r .ing \\lndalt' 'I'rea.$1.lr:Y' Lioertpe

---------i..-...------

llOW'l ; _ ,_ _...._.........,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

T;.,i-1,c Of Bu '.lln.esG'
P~rtnorahipi

~r f"t'i·

tor.;,ih1p1

Adt'h,•ei

c •poratiion1

B:
----~--------~

lndivM\11.a l z

~·

I

'1

'..v"'I,..-

... ...,. ,.........

f 1,

I

t

·-

~'·

J

are 7'-~~t) /..
J\c\drliHHh

Ii

...-...~~~~~~~~-¥J~.,.,.it,itJ &'fC

J\dt+tts

~

M!lr l':
Mf.:IJ.01 >'

'.Pe.male I

OiU~ane'hip1 ;../Uri..,.~

~po o~ B~~inoe~1

Partnership;
Propr~.iito;rob1pt

Cot-por(l,ti<m:
I~

dtrii<Auali X

Add.1'.·~dt.t

------------..-----

____________......,

'I'· al~ hone B~\mlbt:i:r .; -.-.........,.._

~

\

I ''

~

'

L~a ~lei'

, anoh

~~"1. ~~-e~ ~ Q( StU'l Fr'\~G~1'eO

F11;1a&l Aont or the tln1teU Sta e

Aault: ,,
Minor t
Maloz
F~le:

Oiti.~ttlllhit.i:

z1:;wn

Typ

~t

Bu, inea$:

'Partn"r i:i!ilip:
Pr Oi1'1"' iar'tot shi.JiH
OC')rf'OrlltiorH
1tndi.v:ld'#\l 1 ~·

.

Ac ·ton

~-ak~r11-tr

.

I._,,_.._....,._......,_________.._ _

,..

:rer~on li~1't~vft. eni1ecl 1

Addr& ~:

-

T"lafi.lnQn,e Nt1111beir l

.

1tr ~
'I

.......

.......

"-'*"·•.. r.,"~i\ ~ ·~ r~..1-J_
~· ·

..w,

w.

m.

.t1

;' ;

1:1

l {

I I

•rl .,.,

Adµlt.•
M.i.n.ot1

U&l.o:

(Sf,~lt:e';
J)Ci,t.e o(

le.at.

ein

P'~~l~:
9itizer~1Jh

1

r_ )

\,

·ry .tr1to 11hit~d stat · :· '-~

P~t trl~rshi 'l'.) 1

1

I

-

7 .1.lo

_____

. . ., , ..:;(11"--·--<~1-·... ..-i-_...,.,_.

· ~.-....~--i.;.;.

---

.........

~-~--

.Pn•oi¢1n 1t~1'!.1 tlr'Vi v1l'*d: ,,......_________......__

Fro ~· ieto!r~ ip~

hd<U·eo r

lndlv~ .dua.lr

";!1ol~,Ph. onw

Oot'P'.ira ·1ton1

~'\··•"'
!

OpiJ:rati:1 g 'W)dcir 'l'ra tn:U"r l,~,Of!n6~ now?~ _.......

1ftrr-IJI ot 1"u111imHHll

I

--------~., .....,...,,,,_,...

Nwnbar1

_ _•..,...,..._

....---.. . .

---·-----*·----~.,~~~-~--·~

~- '

..•

.. I ·~t~.-~~

.tl~
~6~•1,.. j

vY\-~"'·
~

; Af
4 • ,.,IJ

~~

I
·11'··

~t

6-Ye

·"l"'IJ'Y

~·

.'?;·.'

• . , t ~ ~f"

y.c.

'

~

1'1atllar~,

e

kM.Be:LG~ Br~eh

f:t'' '!:)er'\1 aa.hk 1Qf 'San

Ft~ oal

At:C'nt

~t

the

Franc :l.111qo

OnU~d $\a\'~"

llj \4;

(Ge:6s)'

,.....,

.'

'.il'olephone: ii,l
lntQ\Mt:i.

'W ~

Acl'ult .
W...rio:t-:
M~l.01

A___,.____

Femw.l ~ 1

C;ttbensh;tp~t

Or r
tJ1Y'"P ' of. Bu.l'liJ1e emi

'l'li!;t" GOO

tnt :rvi,Q\f . d:

v

'P1ri.rt:n~:r snip 1
f.!t-oprht, ~v;" flih

,p:
C"!' por fl ti ori • ·
T.hdi:Vidt1(il.l 1

Ad.d;r~ Ujlt:

~·'Ii.~ .. '77

---~"1'·

'L'al.o;p11lon6' 'Wu.irtbe1":

....r

Aeli,on t.akern l '

~7

,,

'"

·'

I>·

~

r--

1 -'

,,

.I'

I.

. 'I.·• •

,,

/

I

"/

,..~

I ""

di!:..

/

.. -~-fl~-(-~·)----""""'"~ll""_,_,_,....,...,1-·~-

~O'lep~0l"~ I '
llr:i.titrvim"~ .,,,.

Ad'1lt
UirtP?'il
Male I

Femo.l.e :

0;1'ti ltGJ!HJbip ~

:D~t,~,

or ib.1,ait entil";>' tin.to Unit d Stt'lteiH ..,..,,......~---··~·,.._ _..,_...,,....__..,,_________

C) pe:rr.~ti.n
'ryJ~e

under 'l't1:Mt1'Ut'y Licrm~a novfh
Per"an

of Su j,neC'.1 19 l
fl£U" 11erohi;;H
P:J.iov ~ . e't~:rtih
Co:r ~.:>l" tioh 1
Jr.ndi v~, dt1al 1

ps

1,.i,1te~i. evre~l

1 _ _ _ _ _ _.....,..._ _ _ _ _

Ad.d'r s4's: _ _.,.....,_______ .__._.........._______

'

I

i

)Jo1 A~l.~li \Br!Ail h
Roi ~ hnk or , ~ ~'rartQ ietol!'
Jiaoa.1. Apn'ti c)f tih& Uhit~d $tQ. c~

Feder~

'1:1ypi.:1 or Bu.ai.!l4.Hl~I
fol &l"~ ~'fJIU) tip;

Prro:prietor shipi

Addrus' _. _ _..._ _ _ _ __,,_,_..__......,,...___, ---·--··

Corp~ratiohl

!nCJ1¥1dlllAl

-

., •.:> " IA'

"'

---·-----------""""

T~.:l,liliJllhC'l"IE'I 'Nwn'ber~

.""',,

~,.

I.,

~I"/,

.\H

,,

«J\ /'

l'r

..,if'

Mr"'

'rl'.:
.. if/

1

...

,it l

' " ' ,;•

...~ti>//.1
.;i i"

il'P!'~~

,,.,,.

Hand.Jed

y:

Fed,rir.t.l

Fh~u

!Lodi 41:\1,tQlel' Bra Ql\
Re$!1'Pv('!

II

11k ' Qt $$1' f~Mc1.sc;;

A.g1u1t oi' th0

tln~:~ c;,d State~

11

rj , j.

,,

t,~.,

•

;:piJ

t.if'l.

~d:

fit <;r:
llal~:

Fema.14! 1

OU iizo.n~ hip1

,j

..

'

...

..... """"'"''~,.,.. "'""""'............

T~1eph , n·~ Numbor.?· ~ ,
l

~·~

. r-~o~~

J.~

/ ""-~

i..;f:.'11

, ....,

(
I

t

'

tt'

Ii
1..

nn.t~

--

of 1.o.st; oab;r i.nto 1Jnbod staheq ~L.

()~'I~(l.·t .:J,.ng

,_....,\"'"'............

,,

.....

- - - - -.........-

._ _ _ _

l\Jl)ctor. 'h."<1J11..Bt1r.y' M.oen~e hcnV?: ..,...,._..,._,_ _....,..__......,_ _ _.......__,.._"T""_'.

'r;tpe o:C 8usines11 ~
'P1J.t•t1'll:llr"lflh1pi

__ ___________

.Proptd. ieto:rl:lh ip:
Oorpornt ;l,o-tu

,._,,__....,..

,

· -----------~
·~

!rncH,vid~l.

Pir~no ~. piat p~ope~~tr :l.n'V1olv ~cl ari.c1 1.1~0')1!0 o!' pr®blon1:
'

"•

\

'

j

<: ...

'i:..;

;ill

-

t:. \v '((,.

,

Action ta.ken : ·l~

!fondle

.,

i

Y.
/\d:Ul:t: ~
l\1!1.r)e>J,1 ~

Me.;Lo ~

~

f' a:rt"11o I

I
01.thens'h~Pt

'Py pe of Bua ino1.11r:1 1
P r1.r1..n er sh~,p:
P:rop:rit1tprohip1
Coripo:ra.tion:
lndivid1ia.li

Action

taken;~~

..,,.......,............

1'0111

P't:Hiar"-l,

Angel., fl

B)"ano~

'.Ra•1am Blnk, ~r

Jr·O ea.l

aa.h Fra.n~~eob
A.~ 11t · ~i t. he tJn tie11d fJt.!).t ea

' ;

Tlfpt:J Of

__

___,.

Bu.niJ'1GQ~:

Pi:i.:t1t .ora'hi.p i

Pr0 .~ 1 etorf.Jl1ip¢

Corpura. · ~ i:n 1
;tndi vj dua:l:

Adrlre~s:

·-..-----1.;. .--··-·---,.......,....._..---~~·-----

('

( t" .)., ,,1
.,1

Ac ion t<i

: -ti

. . , . ••

' -·

.........._....~to~~~·i~•;~·-----~~..._.

~,
~~

ro:ieph4'

.

· -·-/'-,~?-f-~-$~~~-;-.~-,'-1·~-~~·----..._.,.,...,..
---A.ddrsso1

~~ ;,

. , . 4 ' (§treot an1!

I; .

11

Adult .

Ml1~C11(;

11

~1fAle

I
F!\lsnAlei

Oiti~ensn1pi

1

,

0

Int.e:r\l'i VI t, ·

Dat·, of lamt 1>nt.rr into Un.:tt,ed Sht1H:q

or,

N.L

in

:License now1 :
'\de1· Tt•oM~\iU'v
"f

-~ ..............~

Feri;or~ -!1'1t;
A<id:fe sa l

I

,,i,,.~·

f>)iiJi

.,, 4
1•v,'f'f

rv1,1J11'! ed; ...
"1

4
'II"

~·~

-,

-' 1"~f!i''

(,, n>

.

:.,* t11"
'r \.
'1"' ,/.,..,.ii

. 1 '"

,

•

·J..,....,~.ilM~~~.-,..,~lf'ol'-----._,. ...,,_ _ _ _,...,! i'.~t11ii-

.j

"i'itl·#' ./

4

,_, '

I

.t.¢• ~l•p l!T'~l:lh '
P'1'de.T'1 'R flHrvt- S..nk ~t S&,n Franciiaco
Ftn~al Aprit
the unu-11 sta.tC'Ja

or

Adul.'t,i

lilJ10r1
1wle i
Fe.rnnlr.H "'
Oil.ti zt!l:r.u1h.t ijCi ~.m;.;,.~i...

, .,.
Ty

0

or s~airli ~S l
Fa 1~ ne:r elcl.1) ~

f;ropri~torah~p:
CJl" p¢r ati cm :
In 1'11'1~h,1,1:1,l1

c

Per11Jo11 i1 4t'v:i.ewed:

..:.:....--..J"-...,,..------ ,. . ,
t:;'J

Add11·e11!ll 1

_ _._..,....,..._ _. -.....~1-----...,...--

l"····)

T~lep>hC>ne 11'1.Utlber: .,_,-·"'"I;_ _,..;
, ~lll'·t;.;..'.ii'_.., 1;.__ _ _ _ __

I

.....
I

f

'

't'

Attach ~ddl1f1or;i,~l
p~~es taie~~ n~e~saa:rt
I
'

/fy

"'\

..

/

• ""l "'•

1'

/

H'

~\

•

ll.t'1111~P»l'M I
]f.ntlier~iQW t

.t

X

Adult I

!H..r~or o
Mal.a ~

f emtt.l.e1

.-.'1Wl...-

Oit1 ~ ~ncin.ip1 '.;,~1

Dd,e or

1a!,'3t :entry in:to

'lJJlji't;ed,

statu 1 _,,.....~..,J~

11

••("""______...._.....,....'!"",

0per·atin~ 1.iqld,er 'P.reae'l.lr:V L~ o el'lS!?I nt>'Wl' i _

"""
' iiI i1--

.......,._ _ _ _ _ _ _,....,.......,._ _ __

Typo o! Bu1~~ rt et1 's :
Part n er :i}\1,p ~

PropriQrtor rnhllp:
Cot1po;ra. i.oni
In~ i. v:1.d. \Ul.l 1

Adtire8'St

----·--------·~

Te~ eiphon ei Numb ~!l;i:

_ _...,._..,_._,___ _ __

l

'Pr inoi.p~'.L 'J'-('ope:rtr i ·nrvolved and ooope o:!' iJ?r:Qblf.lni:

A1 (. '\

.)

,Ar!ti on t.a,ke·n : ·if

. '

t\

I"~

t

:vi) /) ',

S"'
I

, ,.,

~6 a Ant,iJ..e t! 'B'/ tJ,n.<ih
ltes~rvt ~anir bl Sein tr an
Ft,,,aal Ace1~it. bf t M iUn~tbd, st.at

"'ode11·

1

Multr
Ui.li1Qr 1)<
M&i.lO~

Fema.ln
01 1 ~izetul1ip 1

D~t

,

of' Ulll'lt entr:r .u·ito Uni.

...._,.___,_

)?JI

cl st ,ettea : .-_........,.......__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o r~>~ating under '!'rca ~ut"5r J,idon e1e n0".11'i : _ ......,.,

J\dd,User

~----------,--__,.,

f.?.

m
,_

Jid(l.t 1
H~1Pri

lAm,fo :
Feinal o ;
Ott:honflh

'D r1 ·te ~£ ~m;ait Cb'~lt~y :1..ntl"> Uflit~d ~t11.t0

c <;ll'"ttin t
~~\']JI;>

pr '• fi'

' ,Ii

'l/tt '

11

p1

-*"""""*'~

i'

tl.rid.e r '.I.1!l'"D(i'.S\~rj" L:1.. <J eJ11SO nO\r? I

of DUIJ itHHl l!ll:

tJ..1• t,n.er ohipt
Propr iet.or1;1h!!.p1
Oot>po:ra.tion:

Addror:nu

11 ¢

Irtd':l;vidual.1

~I
t!....

li,1~"'

I'

__

..................
J }I(,u

Date Qf u~'\i l'l!nti~y·

intq Urtite.d,

, ,
1
~

1

t. '\ ;

!di"

I

...._...,....___......,._ __.,....__
Sta~eeu .i,.,.-..,,,ifi.
1 _,.-~,1"'!'1...,.,.,..
1

. /'I
l 'f:1

, _
Opeta.ting \111doir ~rca.aw:-y L1oonait ne1W1 ~..,~""'.1 .• ...,,,..,.,,,_,- ·...,_ _1,..,.........,...___....
11 _i--~'""""'' !I°

'ifyp"'

ot Busi.neat$=
Partnership=
?Nrpri tor13h!lp:
Geirtl'Ol"t\M.on:

t'nG\1vid.ual. 1
~I

Per uOSt

-~·1~d s _,,.~,,._._ _ _ _ _._...._......,..

Ad~tlHI

-----...."" "lo\.w......-.-·-· ~-----

'I

1(D~h1 l~

.........

Till:tw.Phons 1
)Lr1tl~~'VhW1

-z. .

- · ii·-

A~\tltisp

1 ~~
j'"""""'re-$""'"t_a_n"'l"d~t:J'"'"umb~a~j""
/~
, _

Jl(ii~01· t
...

IML1 :
feml,\ltfl;
Oit.i~er)shipi

--

.....-...--------------------

/(l
/'

I

t•

,ff"

•
ii

•• Ill

,,~, "

J ,.

.. -. ;",

J1.01 Anf.l'el a iara~n
·
·
F~d•ral ne··~ lija,lf\k or RMm Frru·1\);1.!U~Q
d.so~ A~nt 01' the Un~to<!l ·~tatoiS
I

a,
'Jlo;.t~;hon 1:$ ~

I~toJlyl\.mn

Ad.Ult~

M1.not1)'('.
Mala~

'fsrno.1,11 •
dit:i zanel\a.p:
nntie of #i.1$t. ~'l"ltty' Anto United $11:.atu:

.J..rf, iilfi'.)

nr;ci. 1it11lng

___

\l\"l(.,~E>i:' fr.~anmry LA.oens~ now? I

.,.

.......

,__,,_.,,~i.--o

_,..._..._.....,,,..~r-,.,_-"""J~-

'l'rJ'lP of Buaipe$S ~
Partrnari ~h'.!. f>i

Proprietorsh1p:
Ooripora.t~~. on 1

lt:nc:tll.v1.d\.la.l 1

Addr.\\l~l!J: ....-·-t'' .._._ _ _ __,....,..._.-..,___...,..

[)ate of

i;nt'llv !.nto Uni:t(ld

la~

st.at" ~ I _ _ _ ___. ,.........,.;,..,__._ __..._ _ _.,..__._

O;pi;r.m.ting
o t Buai'11e f'la i
:?ll:rtnershi p:
Pr6J#"iet rshll.:p~

'l'yp~

C¢r il('H:'il\ iorH

I,ru'.\1.'il'idual. 1

} '7-t ~,....,,.t:.. J;{r
!"""'

'

t :~t·({A, ;

-1

'
.;,.: '

Action ta,k nr1t-

•

.

,...-I. ·•1

'

,.....,

f

.

Cit... .,

1

• ·,,.r,.,<:... ·~~.:.. ·~·1

'µo .. .t'V(!I ·~""~":.,q ")lu~.... i\.." J

r:;•

: '( •• ->

I

...... I

•

~.;,./'))~·"\A

. ~...

II 4

...,/~Ii >~

/

l.OIJ Anpl.~~ 1il

Qh

f d.e r lhl'Jttrvei li~til<: t)f ~l'UI fr'ahC1$0~
M.ao-1 hf.tltnt ot .ht1 t!fl.!l:wd ,..1.1.t\do·

11~!!7t ' '

...,...,_ _

.I;tlt«~lt.erw 1

~dUJ.ti

!Ainarj

~

Wile .;

Fe1~l ~,

di~i ZQrlOhi.p~ .._.~~~.
,. ;t

c.1
~O ~f au~in-O~Ul
~artner '$Q.ip;
iJ?roprietor~t i.P:

Pf.lr!!Ol'l

':j.,nteli1V~1 e\'l(atl

I _

_,..._ _ _ _ _ _ __

J\ddt'E>l!HH _ _ ___..._,...._...,__....,_..._.-......,__

Co~poratiie;m

lndtvi.l!il\J.al :

,) · t.

'll~!J.Q'Phon," Numbar~

__....,..,,,____,._ _"""i-"_..,._ _

-

Adu.it;

Minor
lMllO I
Fem.!',le~

Oit~~en$hip1

Da-t,r.J ot' 'J..qi.nit tlut.i•y inlto \Jn~itied $t.3ieo 1

Or.ier.r · ti.ng under Tirea.a~:r ;tJ.cenei e now?:
'r;Y

-e

o

Busdrtm a11 ·:

Pnrt·rt~r. r;hi.p j
ropr1eto~ shil.p1

Cor-~)r~.1\...1. Qrn
I,r1d:1.v;\id~

al :

'

J\

A . . t . on tak n: ir

!';, ...

~

.

~,

,,C,',1!,. -I

l
t

,.;•

/. .~ ,. ''M

""""'

~ HJ"'

~-)

If

., '

;;

I

t511t'r'

~olepq<J!ft t
l'.h~eirv:tew.1

.f' j

Advtlt.1
111.n.Cll:' I

Mftlo:

P'~ma1Ql

tJithe11eihi.p1

Dc;t .e or 1.aQt

Opo:r
(['yp

entry Lnto On~t e~i. statn: - -·· - - - - - - - - - - - - - - -.......

i nt unde:r Troaa\IU"~' License ncM'l t
<:>:J..'

t;usi~l

os 1

Pnrtnar ah .IJ'~
1Pr opr ht or at 1¢ ~
<:orpor. td.on;
:t:r11•Uvi~ua11..1

An i n

tak~n: ~i

------

....

'P~N'. Ot) 'il.,ntq1r~i. rtW~tl l

A(.id,rive1s1

_,_,_._..,,._
: ;"'Ml

__

Aq\llt'.1
l.lincr;

I 1;1, ,
/!

)

t:!i

=

C,.:l,t ~HJ'\~hi P'I _ _....__......,
•!

. . . . . ,~

......_ __
____
ta

.....,..,__,__..,.,.-.

~-

~ 0&

'J1alf:'l'}!vhOn !3 1
fot afV'li,ef(:

~ 1/Pf'l
1

-----

cit:

Bu l!l inU a~
Pnl'1 ·l1 G~·~1 l1 ip :
l)T' ~pi•i e

oruhi

Otirpol"ution t

Ind! V'id1.111.J.l ~

1
,..._..

p

•

.,..,.t-""__...,...._~--..._..---

Ac.\U ' 1
i)J;i.n l"'\~· 1
't!t.al ei;
If a!Wlll t
Cit :1.z.on

P~

c.mtr;y

t:, ' of. luP

i.r1~'1 '\Jt1H1c>d st~tu 1

f'rJl1

. nci ~uhi p :

flr ?J'.t ri

~

ore! 1 . i

Or.irp~ir ~ u o n. 1

•

fodj, Vid\lr;l. l:

_

i
I

......

..,

*~_.__,

•

_ __.,.

.

PE>r sr:in lt:Jt,f!lrv:i w di
dd:roo

--, .....,

__________

~ ,, _ __...~ I

Op• fr r~ , tg \U1dGr 'l'r" mury 'Lio e.Nu.1 no1~·u ..............-....,..._.
h'J'lfl o t !.\uti)lnO MI

h~ i

_.!_......,_ _ _ _ _

-...

.

~

._..,...,....,_

........ ·~.....-..-w ....i...,-- - ~-. ..,.._.~~
I

1'~1'11.Ph~nll Humbr.,r 1

~

•

----

,
...............-~~.,.,...................

~

ano~
~o• IU\g~1e~
~oa91'!ve k.nJ( o! 819.:P. Fr<&ni'itic¢i
F'hoa.1 1Apnt ot the tfnit~d Stateii

l1'Pder".l

'
•,r~ti

of

B~ain, ea 11

Pa:rt11arslr!p;
Pro:pfietort1hip1
C~-por~tlori ':

Ind,i vtdualt

I..,

Pi'i,noi~i~. pr.opci:irt;r inV'olVied l!l;nd t-Joope

·;?r ~ (A.~t .,,.Cet,.

t pro>blem :

Q. , ;, .e,

t :.t.dl!
;:

l

~ r,

Adi.4t1

I.

I

JJ:i,n(llti I

Ude!

/

F~.mal,e 1

O~tizen:.i~:tp:

'lyµo o;f .Btuin~o!'1
,:J:lr.u••ti'l.fl!r sUp=
Fropd.mtoioh~P'

Amlllri:i 1J1J ,1

111J1j,1.\i'idu ·1l

Tmlephone ~l\llllbor l

Oorporfltiom

_ _ _ _ _....... .,..._.,._ _ _ _ _ _ _ _"'""_ _
1

;

.... ... .
\

~

.

."""

toe A~s~l~~ Bra.111~h
dM Al Re1,,erw ~ank ot San 'Fr11\'1 o ~
F1ao.al A,t:ent ot t.hs '1:1~!1.t,ed l>ta,tc

;: ~. . ,'4~-.vr

.",t...~.C , ,~ • ,

l'-lflM ~t/~
)

Da.t~

o( laist ent.r;y ihibo U~~~ed t»tat,e ~

0 pera 1).ng imd er Trr;HJ.t ury-

J

fyyia of Budneecq

Partn

I" Z?'ltip~

I'r.' Ppr bit,or Ph ;1. p:
OOl" PQr &1.ti on ~
! hi.Ai v~.d ual 1

r ".

..

...........__..,..~

-----~--~--..,,...~~

L~.cen Cl

ne1··IJ¥*C'

T~1eir.iheme t

..,,, . t,n t.

:r\'JL~W

A1;l\!,;J,t I

1

1>1,

0

Mitw:r i

:M ltit I

'f·~

~ l;lma.,leq

cl1.t!i.rt.er1• hip.;

r1.

l.!l

of l,ut .emt.lf'Y 1.nto Vh:L1~€)d, StlJlt.~u1q

-1i""""---------:...-.. . . ---...-

fl."T ting undlor Tr·o~.~ulr'y 1,iotln~~ J1ow'f :
0£

FJtl.mf1'ci IHI~

flartnersM:p.:
?~op:riotorohir~~

Cox· r,io·ration:
ltr\d:t v:.Ldtit l. .~

I

I

Handled by:

_ _........,.. ___,,_,_______,.....,.._ _ _..._._..,;j

of

Bur..ire ~s ~

rt.n rcihi:J :
P1'"l1rii r- o·r .;hip 1

di')p r..i·.i:r /.~ t,i or~ 1
'.I ri1d i vi~' U4l ~

/I

/

A(h

it ·~

MiJ'IOr:' 'I

~AalGl 1

f$111l.le I

. )I!'
Oiti '~e.tl1Jtl~p1

~ Y'Plil of Bu1rinesei:
1

1Partn eir shi p1

Propri~t.oreh1.p1

CGJrpot:'aM.tm1
Ind ivtdual:

I

lJ/.
-t
/

'

nttel4 t!I -Arie h

r-lkrlll Jf.taem ~~ iat S11n F't1aneh6~
fl:i»o-.1 Ap11t of t ·ha ~i ted .cta.t~s
\

A~\llt I

M1nol' 1
Mal4llt
Fema,l~i

A

Oitize~tlhip:

_____ _,,,______...,...___

fy ~ of BudrieaitH
hi< nershi;l :

Prop·, · ·toroh1p 1
Cc:ir pv:r M. on :
Lr\~ i v:iid. ual :

Pt11,"S011.

~11.

,.,Vi1JVl1 l -

..

_ _.....,.,...

........- - -

~1 i..-----

~ ....,.""".,..-"-

_ .... ,...

.

..-"'I

I

1\dd:resl?I: _

.

hlophon• llunit>or:

hJ:ne i \>ll l'f OpOrty lll\Wl.,..d And eoopo of Pf obl'

pr,~·

f.

A:i J~·s: .':).~
·t•
.• I.,(.

..tt

t?'

r
.
A

....1,tlit:<''"

'·1·71
'·~ ·!

T~l,p-~rle »

I

ln~e;&IV'if!I~

-

Adult~ ""·

Minot1;
·n~o;

Ff.l1mo~e1

'(

01.ti ent;h.1.p•

1

{dlti)

1

f.)a 'e of ~a sit ~n't:i:*;r in~•() Un:it~~Ml, Stat,(.11$ s
Opahtine under 'l'r-e sut-y l,ioonn~ now?:

Type ot: H\l.ainc;~tu

Partn.eti M.p1
'?ropl'lieito:r ship;

Corporat.:l.oni
J.n.d1 v'l,du l i

Addl~esl,l :

·------------------------..------------

l'elephonQ. NW11be111 :

_..__.......,..J-__.,..,__....,__~

Date of

~tst

tn11t1•y into Uni.trqd sta.tel'n _ _...,,......_____...._ _ _ _ _ _.........,.

Opin•$.tin 1 '1..lnd()i" '1:.r' n..f1'.l.rY I.icqnse t10¥r'i'1 ...__ _ _ _ _....._,._,...._ _ _....__.......__
~ ~

Ba~ineo~~
llo:r~ e:re1h;Ln

of

F~ ovt UtoNMp.1
Oo?' p..:il'laM or~ i
!t~d~ vic\iui;.l t

Addre~si

Ii~

'

,. Cr

...

,..

'jJ'

r;;~

···4,:..;,( ~ f ..-.~"""'"
'

.......~)

~~

'

~r

7 'l
~~~
~
t~ -rJ
.....J

\

·'.

-r

...__..._ _._...,......-11- · - -- - - · · - · -·•

To;l,ophQIM ~uml;lei;: _....._.,....___ . ".1,

tr ....

1~(1~~

-

I

• ,,.. ..

YI .......

,

1

~

c "·~;/

.. ... . .

,~ ~

(.~ 5
.....,, Wt
•.•

-·

~~ ......

If .....

I

l'oi

Ad'\1lt:

Min¢1rr
~101

fll'.llN),J,e ~
.01til~:li$h:ip:

_.._ __

'fype oi' Bu1.d.ness #

' ltil"t'. netehip~
Jlr op:rn.etor eh!p1

Corpor.at:Ulru
~~i td.•d\:i,al I

q~

.\ddree : -·-~i ·------.-----..........~rT~lephcne Num'bet' : _ _ _ _ _ _,......_ _ ___

/
/1
.. <::YI

t;:r.

~

""

1.'''"';;.

1·

,,' ,/

,.

I

i .,.

A4tdt1

'

?.fiiicr1
Jlf.$l.. .:
F'e/M1a~

o~ti.1 .~n"hip1 - - - -

Type af ·a1.2, ineu :

h:rtner ahi p;
'Propriato)Clship1
ClA:lrpora.tion1
~nd.'i v;iid. 'i1al J

/

Ao 1.on ta'kem1 -r.

p.,r!flon

iJ1·t.._.v~. ewed:

Addreea: ......

.... .., ...

,,,.
~ 11.

;

ttf 'lf;i'
I

I

~~· !i\npl.o, atwh

., • .._~ ~ ot a~ Fralloi$~1t'I
al .A~ht or t.h8 United Stait/e .a

r

1

·11

'Na.rn~1

A~+ 11·1t:1' ,,
.

~

.;

·'

~"'
f

~

~

.-·7~ I I ' ~~ ........
I

r1~

-m-- ·

I

7i9l~ph!:1Mt
Xnt~rv~ew1

I
pi

.t.

fo~t-r· 1

r·

Aau1t:

1

U~.111or a .

Mal.or
Ferrl8ile1

- {dtt'r)

ditiiNf~9}'111.p:

Wh.te)

!Da~.o ~t la111t entr-y !intC> tln:l,ted St,a'hos -----~iO~..e ra ' ing tmdor Traa ury Licen,s!!l tl0'\lt? 1

'fype of l3ua1rieos:

?tu·tnerehip:
Pr("lpri tor~hi:pi
Go:rpor.at~ on,1.. "'
Ind.ividu~lt

___,. _.__.., _____

_,______.._.,,..,..,,_tfh-1..--..,.------.( "'

,f

~ ,,,· ...,..,

--~.._.._......,;;..._.._..~-----

l)ate or J.&st entt':Y :tnto Un:1 teli, t1Ateii;.1
Of..ll!IX'li1

.,......_... ._•..__ _ _ _ _ _ _ _ _.,._~

in.g undel" 1,1.r e awy ;Llee.nse t1ow? r ..............,........,...,,, __._ _ _ _ ,__...,_,!----'_
(

B~.r.rin ~ u

'

'.P1ii~tru.1r . hi,p~

'fir-opr'i$tQ,r ship:
0(.')t"PP:r~t.i l)tJI
l'n~;tv~dual :

P:r...1inc'1pr.i.l pr.o:peJ:lit,y

(J.,.c, '\

·-' I.,,,, .. 111""

1./J

~~~

•• ,.,/..

volved rmd rueoj:)a or

tl7

I .

jj

()l;lle1n1

']t,,./,."1(...,....,1

...

~

......

Natnf.ti:

ff/,/(f,)
I

;;

;

I ' •••

Da e of l.aeit
0

11r1

i·r

~:nt.o

Un.itel!J, 'S.ttl:l:.se:

!Ii, _ _ _.-.,.._

_,,...,....__ _ _ _ _ __

:rat,inll \ill'\clo:!;" T;roa.mw~· ;Lic!.'n!'le nottl' ~

'l'j"f::CI

or BuaineO:ijl

Pa~trt(;NN,p:

Pl• ~pi·:ieto~~~tiip~
C~r P1-1?" ~:i o 1:

Address:

nal.1vj,flU.ali

_,

___

_..;,.,~-·-·,,_...,.-.---...,_.

Pr~\C.:~pq.l pi•ope~ty :irwoll.:iv~d,, t0.nd l!loOr)~ o~: prt1bl~n :

/~~· t~
•. .4

( )/!fSf
.....-~
.

f

If I/ J.

(~ l . ~-A-·

A )
,,....

/'f /{

~ /ill>tX

~/( :f) ~

I

~/,'

~ ?ift)~ l ,",4Y,-

11 ·1.'

......___. -u,......-\....

j~,._,10!""'
1 ,._....-11-·

1.'o1Qtih.ono2
bt~r\l'ii!'JWJ

lt\dwtti
11.nQl"I

l4alo ~

Feiml!J~

Citizeri,hip1 - - -

'l'rn) or Bu.&inmsa :
Partnet'sh'.f.p:
l'r opr:l et orl!llh.~p'
Oo:r :pQl' atfo:p ~
il:r1d.irld u11.l 1

Nam

.I

·------~.....,-....-...-

i-r

', $
'tl.l1l\!l~O~e1 y

l.ute:rvi¢w,t

..., . . _ _,, _ . _,

1 .,,. /.

Adult~

Minor

UnlQ:

..,.,

'

F-1e:

1
·1·l'' ''

,.;

O.iti!z111i~ehl\.1u

....,_ _,,..,.
F
1

'f y);e of E"'~ in o ~ :
?1J.tt

ex-tth1 p1

Pirri1 ·:::!. tor 1;lh tp,:

Addre:eLJ; _._._ _...,..._..,.. ....,.,.,._•..............,,_....,..._ __

Otfl,•'flu.r ti.om

!nd,:tvi.tlual I

TelL ~ phon

N'ur$el' l

···t

"J~ ~ ' ~:A

~(-t

t
.,..

...

-I'\

7f' ,. ~

J ...

w

~

Ji t~

y
\

-

l~

~

{

~·

'/;-; ~~~i.~

,.,•"CA

'(;" ~

~ -'I~

I

J'Jf'lf...-:~

j

I

.jJ: )

J ,.,,,...,

.., ' h t '' ,J

"

...
lj~

..

~ ~ ~

? I,

1ft_

·~"\i . ..+i~

,t/t'I

1''~·

""

I"

""

\(""'

.

I

'

/ /.' .JI
i

-~r

~'

);\ ~.('e

.it

W.•.-''-

'iii '

\A

.,ri,11'

'411

' I.

~I

..,4

Ji ,., ,

~

1-,J-

~~:~ (,._J

"

ti

I

lilt. m~I ,.,. ., .,~/{~.~L"" "'!l. -.i. . ;1.(c .~~~~..,. . (~~· ~A,:'....i/;..,._....;.....i.,

T;lephQ"tU

11 ~dlrl\I!\" ~ .:;.,;;,..r....-9i"T~•.,..J".·.......:r... ."'~.l'-'T'+" ..,.6fi.·...· · _......,

Adulti1
,lU:no)!is

l;M i

,r:nt.$rv;t,w,

M.$1.e:

~~:~ll~1p; //1,((0 ~~
:I)

lflo Of J.111.111t entry .i.ntio l!1ni;ted

O:r:iel" ti.rig \11'!.de:r 'I'raast.Wl"

.,
Sta.tie~~ ---·ii""'""'-·------+·~-~~i.--

Uee:ne;~

nol'/'i' =

_ _ _ __,,, __,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,
___________ ,....,......,._ _.........__.,._.11~·---.........,,

~
~

'-'

(,. t.

·~

w-_,..,_)
() 1l

t}11

.

i

,i1{.c,o1 .... ,

.,.~ J....

'tjlt"t

II
I

'

f..o!'

I~

°""

..

~~ $ranc li

~ ot $11.n ~olsico
F.,d•ti.11. it
Fb°"l' A1:9nt oC tba t)flltt•d St1at~n

r
I

I

I

I

M

I
I

Ad\lllt:

Uirtcit";

Ma'l t):
F'~m.a.ie
Oiti.~111r1atiip, 1

L)J~h(\I

0£ 1,aat enb:y into Un.;i.t. tlcl stat.H i

Oper1;1,tin under 'I'ro • \lt'5~ t.ioeo se rtcwr'i' ~

hlrui\U d

II~

:o

I

r

-~.............
c·
.. ~-~--

.,

'i'11tl,phone 2

J.~ ibDJIV!\i(fl~ ~ IJ

J\dW.t=

....

illdi.nQN
J4J~~t

.J

'Jll-.ina.le I ~

tqhy)

'l

'
Oit~z~n~hip1 .,,.....,,...~...,-;
. • t ,
,...-~

11
I

\

nnte ot ~~~t ' ntey ;jnto \Jn~ted.

S't.$.'f;.H1

t ;,. .,.;. o,?IO.l'"'"'.i:;;j9~l\.- - - - - - - · - - - . . . . . . -

Jj..ij.....

O'pe1'ELtil1g under rr;rl)) cl!?llf'Y 1hi;,nsQ n.ow? 1

..

'fy pe Oif J:lusinCH I

-

l'a'l'tner ohir11
Proprietor 11M TH
CQrporf.l.~ioni

lnd.1vidua1.1

I '··· f,..

" •"' ·rt.!

.... ~

....../

~•

I

~

i1. ., ..

r!'

........

'U fl ,at-anoh

11011

tet\81"U .~999.!li"Y'I Ba.nk ·O f ~lit) F~..nei:11c.o
Fi.a~al. Apnt of' t Q8 Um1 ted St-a.tEl!!l

I

l'y-r1~

H'

of Bu in as t
P~rtner ohip ~

P1•nprietQrt'lhlpl

.,,
Add.r,el!ISI ,_,._._.._...,..,_ _

0()rporat1 oru ·1

!'ele,phone

l'.n~1dd~Al'

(J.
I

N 1.1.roba ~:

tl /I , /7/

•?

_ _ _ _ _ ..,,__,...-_....,,....,,.,..,..,.....

~I
!

If A
I

(.

~

IJ

' ,.
l ..

·C.,

I ~·..--a. 1. ' •··i-t. I'/ ~
,If.. I ;to. <"(

I\

I

:ton

""""

t:. f , (.

e

P-" ..

t.. ,.,.....

,. ./ <'!

/;' • ~A

1' I ~. I

n: ~~

~

t"l·", A,

(~

•/..t.(

·,.,,, ' ~-·

·:11t
o1 ..,,.,

~- JA ~
L/~ L . .1'o:l..~$>}10~C I

Jnt &t'vi 111

"

A.dt\lti
~ino.r i

Uaht
Pe~l

Oit·henL11l'l4

_ _ _ _ _,... _ .. 1 ....

7':>ri

r:

of

_,...1""'-~·--.........__1

_ _ _.,.

...

Btifi~ < r; i

!"o r ncrohip:
r or11• .i. 1' ,,hi

0

};.<~ rd.~.,m :

rt\dhr:l;c:ll.l,/il.h'

,..,.....t

...

..

n

{-#'/.......

~

;,....

'

,,...

~ ~

I

~(, .,,.,.

'""'

...

"•

.~dw~r

1

)J{iJ10)'1
.
M~~lta t
~$JI\4l'()I

1111hi pt
(j~ti21or1
...,,

f

Pate

,wll"')

,..,,f'

~1

ot laat entcy int~ t'ln:1tod Sta;i;'s~ """"........-~(~~~-".-+-·------.................

\lJJe .ting 'll.1'\d~r 'l't~IJl.S\tr.f l..1~ t1so now? r .,._ _ _ _ _ _ _ _._,........,..,,_..._,.______,,_
'J:l~rpia

of B\,l:e1-nasa: I
Pa,:rtrillrsb;t

't

Prc:ip:t'ietot-sn ~. pi

Oo:r:porat1ont
Ind~irictual:

·~

~-·

/ '
AdW.t1

t'

WJ-.i:i:r-1

Ua.l.a:
Fell!ltll

~

01t.:\,~eiJ"iBhips

Ty o of

.....

B~sin~s~ i

Partno;r !hi.

1

h · p:t•ietoraM.p:
C<.· pe;ria. ti Q~U
J.nd: 'VtQ\lt\i I·

______ _ ___

i\r;lcid1me1: - - -........- ........__,_ _ _,_....,_~--""'..,.. _...
Tl!lleph\lln.u lhJmbe·il" 1 .....

-

_.

r

_..,,. {lh,t •..,

I

I'

I

p;d I

Tf!),. o~on,a 1
1

T11tQ1~v;tow1

f

"'""

Ac\'4~: ~· ...

MiJ\Or •

Miill'lt ..... ..

P'oma.;loi
O~titoneh~:pt - · - -

-.. ___ __
--.i..----·--.. . .
.........................
,...._

exi

Tk.~1Ja.au.r:r

l,foorh"1'il now? 1

-

'typo or I:hu3irJesa:
fl11:rtMrord.]) t
f>'.rc})i:'1(ttQl;'~lhip I

Oo :"f;JOt'at;\.o :
l;ndiiy1:Clual ~ ,...•""

Adc:lr:eH f

"""""_"""'""'.,..,...""" '
-.---"'.I~_,..--- ~
'f· '

:1 ¥""~.

',I'e1lepMno Numbers ........~--~.,_"..., _ _..,.i-_.__ __,,,...

Pri.M1S)al y~oy,~rtr ;LtilvQlVl!lct ahd i.eopo et iPt01blS11n,:

.

"I

~

Action t Kj;)ln:*

. ,,_...

,, ,_
,

\1

'

\.i , ,

~

'Nrurt · : "'

It L .
, '

~

,

~i.,

hdult'
~U.t\Clf:

14&lo1

1' ell'k.llJl.CH

'I(

,~...,...

,

Oithon. $h~Pl ," """' '

' 11 .()

1';ype of

B"ll.~ines fl:

P.artner. shlp:
Pt opr ie~ 01' s'h:i p:

Clor por~t~ on 1·
Ind ivicfoal;

f'rti.no 1.pi;i.1 1pJ)OJ)el"

{) J,,..

'tf i.n:VG>lVOd

/NI

in.Ci! $0Clpe Of 'p rolil · l!H

··()..µ / r~

*tit• .r.v~h a.d.4,iti<ma1 tia.get\i 'd\t.rl!I
I

neo /IJ1;'1$~rf

~,.

?

Nl'Wllf!l I

....

J

I

~'

J

I

'J1oite(.>hone 1

;r.ntevvi.Owt

l

Ad\llt'
,{inor L.

.....

Male~

r~1e1

.

Oit:t~oru•hi.p:

Dn 13

'r'yp

r

JL~at. erlt),"y ~to

l')f '1314, inO(!lfU

Pa.rtno~ahip 1

r'r oprii:itor l!lh ip I
Ocrpot'~tion1

Indi v ld;u.~l 1

_

~it
_:::....

Unihd sta tu 2 _,.......,.._ _ _ _ _ __..__ _ _ _ _ _~-

e:racm
/\ddr

:t.1

tier.vi ~1ed 1

~----~--~----------

l!ISl _ _,_ _. _,.,...__..,- - - - · - - - -

D~t'"~ 'oir 4~:t.. entry iti:t.C1 Un;lted Stat'
Or.wit-a.t ing urldor 'l"re.a,s'\lcy Li.Qftnse

lY'P of

lhia~ese 1

'P,r·t. ~1;rr 1shipi

PereQa

Proprhtorl!lhitn
G~porat:!.on~

'! ndl vi.dru.al 1

'f,

I

-;;; ,j,__ ,

( )'

~~t4itv1~r~d' , ------...-~-­

--~--------"""!!:"---~-----.,._---~

Add.!rleas:
phone N1.11J1ber: •._ _ _ _ _ _ _......__ _,_

T~l

1

. l'~
.

,,_.,

nm.~.() r>.f. l.aoit emit'-l"f i.ntio

O;peir a,U.ng
"l'ypll

\ ltldoir

l1

ud stat.es&

'l'rooa.~~1 tfo~nse newt?:

of Bu.eines(J 1

......._,.._,..__...__.,.____

.....,...._.._,~i-...---~

__..,.,,......____

Partner131\ip1

f't pt"ie't111Nihip1
Cor para.t i otu
l ndi vldU.l).l.,

"

~ ,.:<

d1~/

Ao ion t.ak,en2 *

'

AdclTU!PJ.:

1~

/t,,; L (

-Ml~--------.....---'------

____.......,__

~~--.,._,-------------

19~.J?
.I' •

A~

?J·~

!"' .

~

~,,.{

~

(f,
)

it!'.

.s

l)ah o;f JLaat ,~nt:ry- into lh1~'t.0d $\a11\:18~1

Or ira.iting
'fy

imdal" 'l'rcae\u~y lii.oanu l'loi'(i'1

o:f Bu n:ine>am:
Part neiir shi:p:
Fro ~'htqr nhllp:
Oor l'C't' U.Q~n:
1 divi diu~'.L:

...

I

1 J

M\t..'t I
M~~O~t
~l.e 1

fomaloi
Oit:J,.zenship1

Ad~:ress 1 -------------~-­ 'w.~
Tdephone .N\U11ber 1

-..----'I•-----.......,,...,__

,...,.... ( .

I ~·

f

I Jr.~ · .
Action

t,aken1·1~

Hetnlil'P.!d by: . . . - - - -

I

Adult;
Minor1
M'.al I

l"emp.l.e~

Oitiru~r,iship; - - - -

'I'yr~ o of au~i:rl.liH.90'

?ai:-tn1.u·c1Mp:
P'l:'('llpri toreihipi

Ooripo>ration1
iriai,Vi,dua.l 1

4 ') .11-'''
I'll

.h
/7 . .

f.N)-t-/.
A t ion ta K:en: i~

AddJ:ie1'S: - - - - -....- - - - - - - - - -

Adult:
M1t1c.1'11

!!Alo 1
~~le;

• " (o!tr)

4

..

I Oiti. ~enehip 1

_ __

-------------------r-'r~rpe

of

'B~vin M 1

Pa 'tne;r hi ~ ,
P'rCbpt"iatr.ir'obip:
Ob~ para tj. on 1

l'.:n<Jt\l'd.dulli.l 1

()

Per eon

:Ll~'f,t¢vit.'f!J1

ti 1 _ _ _ _,.__ _ _ _ __

Addl'til!!Jl'J I _,,,_....__,...__ _ _ _ _.,.....,._..,_ _ __

...,..,.-....~.11~~0~·~·
~,n~:4·r·~.~,'---i----·
:Intaiti ili"i,vu

A·ciult~
t{if.11')1' I

Ualo1

Fe1'111:lle~

Oitiz&neh:ipa ____ , ,

Pa e of. 4at

~ut..rr

into l.tnited

st~ttH1 1 1 _ _ _ _ __._ _ _ _ _...,....._....,_..._...,__

__......,,.____

O)llfll.ra. :tng undci·r '.l."r a.o'U.t"y 'Licl:l:n1Ye nOW"l r .__..,.,,_...,.._._,..

'ry- o of 13trni.ne ari t
i'artno~aM

l''erson

·1

P:r~prietoz· .::ih:1,p1
Oorpo~atiC:>~I
Iri~iVdidur.,.l,:

'1i~

Add~ess:
Tele~hoM e

:A..

1

<! t · -

.......,.~------~--

·--vi ·1e<l:

______,...______,,,_....,_~-~----•-----..i

»uwber:

l~

L

I

1'np;l~

,l)rahoh
F'!lld,e?ial Res tve San'k flit hitt
l1C!I

Fif\anq;i,11 0 1~

Jil·ill!oa.l A8eh.t. o!: the U.nit. od, Sta.ta&

Adqlt (

Min ·:r1

Uale:
FertlalQf

OiM~ens!)1 p t

'": •jj,,'

'

'""'"''

ril "'

t•

~·

"' ·

-~ ................

·~

D~J.~ <.

O)'· .r

of

ln~t ~ ntry :Lrr~"

j

\ilrdt. od St a t.e~ :

I

..

~

h l"t nor nh.1.pi
Pt"'.)r11· L

or

hip 1

lt' d ivich.J~ ;t
I.
'
t
'" /" ... ,t,,q.,, </\•"' f 'V'

Teleph(:'l"l:~ Niw\b~l' ''tJ.Jii.1-~~r:...("'"
:.;_,,,..
~·_
· _...__..,.._
•

'f'r'

I """''·

...<~

i\ j/'J~, (

l r inc irA!.l ~lit' t.itn" y !nvol \Vled and
l. '

'

,,,.._....

~LlfJ l

Ad<lr

corrioro. io1·11

( f.;.

1

inc; under. ':C'rea.s~·y Lfo en se now?:

'l'yp . 0 .Btlsi.neR,

'

·~··

~·

I

,,,,

llO Ol).."lO

.

911'

J~r ob1 <?'1!11

Nruno 1

A4 ii 4; ,,1 ~·i¥tf ~~ ,.....,,.._,...

Adclre~e1 !iff;frobMffumJ~r~1)1f... _
(

(O~ 6,.,~ """ (Stdt'o)-

!)m ,o

•

Of

~t

,a nt'

or• rl'l..:!11 . Un<.l
'fypr

1 ·~
l.h~ocl ~l\";tiL'ttH,!14 ~-·-..-...· _.--....,.._.......,.__.~__,......_,,_ __

) )\,

(

l.'

)

'I'1·e1laur:y Lioens

now?i

---~--·· -

____,
,
,.,..

_,,...,..........,_.,___,.,,.......

Of tl1.i10 JJ1(Hl0 I ,

hr· not'o.hil.p:
P.r?p·1 o,i:· uhip:
CO'r'peir ci

:L o i~:

Indi \~i.dw;i.il. i

}

•

_..I

~· t. . '

,c_,,...,.~

f

f.

·i

·~......

'"""""'- ·"l.' (

t~

';;

,,

! ...

1

bpnt11!
!~~~rvi.ew:
Ad.ult~

U1nori

' ~lo;

.F~male~
; I I

I

d

tst~to)

Dab of ~13t f.mtrv 1.nto Ul\\itle,d $tlitte~H
1

0Pfi!t"At1.ng lllndoir Tr uur:r 4ic6n.n" l\Qi't11

Oilt:.:buriship; ,. ,..,..__....
I I

........ "'
,_.,..,_.....,.

______ _______
....-

ot Bu3ines :

'l'y'p$

'P~~tnl'.l:r f.lh!pi
Pr01Pt"~ators~ip1

Oot- pora.'t toru
!n~ vhiu

ll :

·l~ ··

..i

,.,.
1

mi

1.A

kfa

t~- .

~'y ..,j,. ...~

Nv

......

',l)r.t;te

Pt1 ),~at

rentl;'y

.0

~
lfM.t~h!J4

____ ...__,......,..:..:,..-;-.--..._....,_ _ _~~
1

I

Opr~rt.t'bin.g unda!I' 'r'reu~ry LiA}ehoe now'l'1 ----·----"""\,.._ _ _ _,_.,..._,_

'fypa Of 13u,minef1JS:

Pmrtnert'lhllp1
J'liroprhtClf'eih,;1.pt
Corpotrttiioni
1tr1~1v'~.d~1d;

Addrf)l l!IS! _..,...._ _ _ _....__ _ __,__........__

Telepl'•one

Number~

......,_-..-_.._ _ _-"'""......,,._ _

~01 An~l.~~

Branoh

d•ral ~m,.rvo ~3$.'lll< <'Jt Bai' )~r 'dhoo
Fi$o~ ~gon1i ot th• '.Uni~f.ld Ste:tiel!

Tol"~6n01
I

itnt Q%''V )1. owl
Adul.ti

MiinCJl 1
'Malo1
'tflJ?l.8.l.111 l

Oi'ti ~CJ1'119hifa _.~--"'i'

ot la&t

11lll.'\lo

entry j.ntoi Ut~itr.J(i li'! tlf,tu1

I

,,_II,_.

•

--"""""-~

__,......,_ _..,._

_

r1l1 1q• lll.t'ing u1,cller 'trrea.Dury J;ioQ11ise DOW'71 ____,

'fypo of Busi.noes'
Partntir ohip

...
1
:

Fl'oprJLetorah ip'

iI.tid1v:1 d.u.a1 ;,

r-'X'or,ertr i.nVdllN@d

11.tid ~~opm r.if'

prQplem:
;.¥.

/ • t K, "'

,

i'

Ac ii.ion

t.~lcen : -~~

__

., ,..--:!Ii.

Co.t"PQX'a1iion~

i~'t>~M.pa.l

_,..._

,"!!~

....~

I•

I

I

J.it.>• An~leei Jlral\Ch
Jto11rve ~~ nlk ot S61i F:t't\no1·.!!e o
1 004 A11ent ct the .lJn!f.~,od St~h~

~ed

f

r

~

Ad\D.t:
lifl.nor;A
Ma.~;

I

r

terrta.lo 1

P1.t:l~onst)ip ~

I

I

..............

,..

ot

Bu.mines a: " .,
'Pa.rt1~Gr shipi

'·1.1

·. J ·,

~ ....,

Proprietoi•r;h~ p i

0~1t11Pora.t~on i ,,,.
Indi.vtclua,l. 1 :ir

/C:... ,..
t'

;;,{.I

I

11(

I

111,r
11

lio•

e,t.o~ua Bri1inoh

tltd~~~ ff:1.1·11•t1v~ llatlk ot $~ f.r~ciso9
fi,otU. AB•n~ ~£ tbe ~nitcd. sta~e~

A~\\lt.1

Y

~UJ'H)l'I

M~1o:

V

Farnn)..a ~

1 Cit.i~ctl$hipt

f~~ I

'fyplll ¢>it' lluo:tneeia;
Pn.r·t..n~rship:

P'ropri~toN1hip2
Co~r.iorat ion:

't d'd.Vllctual1

'Pr;r aor :tntor•v i avred 1
Addt'a~11

....

Talephono H\JJ'lipmr:

-·
,, )
I'

.

~·· :.:

• 11,.

_...

~·

•"-~....._.,

... r_:,

tipaf '

~......,_-

(""'····>!"'"
Jt i,c; l/1w
....,

1 •

~ r:•:i1r'"'1 1 '

•r •

,~

ti~~ Al'\fal lM f)runo '.h
rod,r,11 Reo~t"Ve 8~~ ot' S~ti F' latiqi.100
F'i•eu Agent ot i:11h~ ~miter! &taltcna

Ttolt'POPl'\Q F
$n~ 1t1.rvhw'

Ac!\Jllt ~
Uincr t

~

.M~~le:

Female
Oit:t.fllertsh1,p~r"

-..,.___

l)li).tie or. l.as:t fllnt,ry :i,nt~ \J:n,ited. &tat.ee1; .......
_...,..__,"""· '""'~"""'..,..*""'J-t-~'-'·--.....-.•;...;.---.,;~
Of.

:t"

ting ll,Pqar 1',l"(J Q(~W;\'" J'..io.enm3 l"Jiow'r ~

Ty'JJ. o( Suolnetis1

Partner-ship:
Prl'.tpt~.~ito:1:1 1 aM.}O;

~i;ld.t•e S>fl I .:..i~,....f.,..<,..r~
. tf"""1\-~t:~.,~,..,....~~~-~~­

Oorpoa.~,g.ti.on1
:tndi:'V'!ltl~.1~ 1

f ale f)hone Nwnbe:ri •--...,i;~,.....~--......_....,...~_,,-

Pr:l.hcd.lml pro 1~eivt:t ir1v lved mr1d soope Qt r.iro'PlenH
1

~

I

l

I.A

.}

,.;>/ •

''

., f,'

,,..

:t.~ ;'t I,)('
llancil d. by 1

.....

, N~~I
t

..11lt1J~)
' .,.

\L'ypo of' Dus1tl~~a~
f' a.rtn~11i- 111hip:
PrQr.triert.o:r<l!lhip.:
Oo:rPQ~a.t. 10i1:
Ind~v;\. Q\ua1 a

'l'e.llerph-0n.o ~urnb

It' 1

-

_.,_,...4_
·· ..
4....:2...,'.~----..,.._,---

t
Nttlrle: __..._.......,...............,..._,..,..._...__r...1111......,,_,..........,_..,._,

('fi$~l!l '
'ill~l ~ph~Jllll 1
~ll:tGl.1 VJ!..111W'

,.

-------r.>!' Busi.n.eG$ 1
Pa.:l''tner r;1}J.ip;

Propriatorl!lnip:
Oorpo~ai't:lpn1

:D'1dilV'ic:l'l.lal,,1

'*fltta.eb s.IS,~ilt;.lt,.·Qn111tl pa~ ·
I

t~ol.l'

A:nrtl.e11t

anch

ll'"'dtr"1. Ru0rv. $}1.l'!ikt of a· n f:ra.noilf~o
'.lfiooB,\L Aaent cit the Uni:tod '' ts.ta~

~~tH-·6~1i~J1L_
'

~

".J.,f.lphon¢'
X11t erl\l'i.EJW t

II

:X

Adu.lt t )(
lt.1' ner i
Ma1: ~
J1'elna.1t\l:

C:lt:hensh,i,p1

Typel

P~

Bu.aln1>ss 1

Pa:rtne~ Iii hirp:
PJ:"Qr!l'iet Ol:"!!.h'ip I

Oo>rpor au ora
!Lrldlv~.ctual 1

')l

rI

ip'. . . ....-.......

ane isc,o

St~t.es

,;a.· ~···

,, riiJ«l

; ;;

f1:

I

T~l.eph<ll~~ ~

lti etvj,cw1
)\.cl\11.i ~
l,{:$,.nQr I

·-

Ual.01

?~ma.lei .~·

Oit!.zenoh~p;

0 t.e

1

0

','ry

ot l.ut 111ntrr ~lil'\to o,n it e.d

x- ting

St.e•t.e11$

\md(;lr Trcap\lt'~r Lioll)n!le nom~ ---11--~,.,..._._.,,..,.,J.,........---...-..,.,...,..-- - - - -

au sin &le :
Partnersh:ip·:
hoprietOrlllhip1

0£

1Q()ll ,plOJ." a,{,ii

PeriJO.J'i

....

intarvhwerh

. ~

Ori t

~d,1 vi.d~1111.1 ~·

\fellil:t?hoti~

N\unbe:r i

.,...."

,.I~

.

,~

..

1',, ~~·

1"'~

..., ~

.•.,.,.

'

,."" ··'-·· c'

6,.1,'
"'~"'"

J\dd(feBlll:

pI

·{, l ..,; /
'

J

·r N..
hilil

·~"
111,p

i '('~.1 1 1

('\i;,"

it

~

Ill

"J

,,,,.

/.

(f 4...

1

I\

'\

I

' tor. ~Utl 9t'•'1

'I

P

1

~ .~~~ Bln'fc o't $~n :rr~ iae~

1"UtJil. ll•t ,or th~ U2'ttod Stt~·t .etl

p:d

I

"'"·"~'"""'Af/#*;.;z....i"'.--.. . . ."'l"l""---"""""""l"f_,,,

--""'""'"
' _,,...,.,,.
,f ..
11

't'r

o:r 13\lainet'lt:t t
:?a.tt.r1ersl11 p i

P:cr.rprietor lllhip;
Oo:rporatirm1
lr1dl vi.du Ill.~

i .;~·~111

.if

J ' " ·"

Telephone

(

tfamb ~.r~

d

.... )

(:;)
,i '

·r.

'/'

:r:
"f'h N ~

!llA'tta,~b

~

{.I"

#'

dd! ,ttl..onal pa,ges

'Wher~

nee
~

j

·~

,i.

;,~,,

' ..
,/Iii

,-./

"'

' . 1' ,.

I

D~1

.o ot' lf).ot en try :Lnto United
1

. ng

0~11,"aM

1

Jlype of

uncle~

sta,ti~un

,__~1.,.___..

'" "7~

",.

___,,._.._, __.....____ ___,,,___
~

T'l'Qtil.t1w.'Y Lj..ocmr,e n<JVl'fi ........................._,....._ _ _ _ _ __,__ _ __

Buminea~!

'Partt'leirs~~~p:
Propl:"ietot~

ip:

aorpox-ati 011,1

101.ephon.e Nu:n»;,~r: .....- - - - - - - - - 1

lLr1,(1:L:~ridu.i.l t

.......

~

..... . .___"_'
I:~....
·' ,-.,
,,_..
..........ttJ«.....

~...,._,_,,_

Tol.ep!hori, 2.
~tll)~V~EIW 2 ''ii

A~~t .f
M,d.r\OJ;' 2

)Jal.o~

Femnle~

Q;l.t~111e~ahi.p1 '""""'............,

'l'y:po

t :Sl.tstn,e r.H:J 1

Partne l' shi ::
Pr.oprll.l!lit",ormh ip:

Ad~

Oo~ pq1.•a.t,1on :

flllllOl -

I

-

·- - - - - -

:l:nd1v~,dU41 . 1

'fll"incii.pal. JD:'O:per'ty m vol:ved

nd. ~cope of troblef!I.!

,, ~ /.,.,,.

(,,.,. ·( ..,

.
,..,

....

1~

.

~ .~ ,,,,,./ ,

/ · :;

""""". . . . . 0 ""1f

~J.I. ·~ ) I~.

?t.- . ~,. , . )

.f:..

I / "' ,

~~,. r. -ir._,I'('_ - 111~ ~ .4

....... .,µa;µ I

1~.ro l:

I ......,_.....,....._~
'-""11i-

Add:restn

...

!'OM!.._.~

~-i

~; ...
-..--.........~~~~~~~~----

_._._______

_____

...._..__.._,

Ty

f BUJs:\,.neam 1
'Part.neroh1I.l ~

'?r O?l"ieto:(l l:J.hip:

oorrvl"atiom t
Ind v'i.d'l.,1.a.11

'Pf.ll'eon, ~~ e~d ow
Ad,dTeis ~ 1

--

'Tell\'pP,0·11.e

N•mib~r~

f I I(

' ·r

di

- ·

--

-

P?.

~

I

f

~

~a Alife;w

B~AAd h

trQdtrN. it~ Bank or S
Fbeo.4 A,gtntl

Q

F11a,noi

ot ~~· UW.tod Otatcs

r.lt!

t'°'" ·•l' tt1a~•'·

:r~~-~rihl\\n«1Y1
.tr~torvie'u

.

A<;lullt. I
Minor r

Acld.:rese 1

Mn.10 1
F ~.lat

01ti.ll;@118h... Jl~ ..._...,....;;.i_,__
Dia e £ l.aot e1nt::w· iint!J Un'itad Stateoi
.....,.., ,1i+a1

O)'i<!l'l'llti11

1 !ii
/.I' 1.7
f I
f/

·ry1t.> <1 of au.~1~.00~l:
Par norDhip1
P'roprhtoir 1!1h1p1
Co?· ~ra 1. 01~ 1
ln.111v~dli!al. i

•'
A ti.Qr1,,,t11kcm :i11

•'' ,I/ .~I• '

I

uncte~ 1rr1oa,~~r

!•

1

•li;IC)',~ \fl..,Jlfl

v

,.

__.,.,.,,.,.. l/H1...._,._.--.i_ __,____,_ ,...
,,,...,)M<ijlilli\
M-41to.1Hi11,oAOlOdh·...iJ!i.__,..,_ __

-

Per eon ti

tarviuwec.~'

AddrQ $13 i

- - - · · - - -··-..,-·

..a-----..

------.;;.:40..

Ad\ll •
M~1c1r>

M l ti
Fe1110i-1.e1
Oitizans~?-.'\l::~~~'
.,·' ""'

Typa of B oine~s:
Partn.eri hi'"->1
l?r·o'J'l"iet. lt"~hip:
Oeir porqi. ti Oil~
l.nd.i Viil \llll:

.... /

~'' ,.

'

.

,;:;>~ "·~ .'~
Addiru

1 _..., _ _..,_..........._ _ _ _,_,,,.._.,_,_- - - - -

'r<ll e;ph~1n0 Nti.n-l"lfi'r: ....

•. '.I

I

\I

I

I

filirne • ..,,...""""'...,..._....,"""""""-""""'._...,,.......,,._,..
11

,. y l '
I

"l"'
i· -,..,_ ¥
4

.,. .

I'

.ii

r"'-

,Dat.~ 0.t last ettitr,- tnt,, Ui1Uetd statit1H
1

O~rating 1.!ltidor ~eJ'IJ'l:U':\" Li4t111nee n~t ,_ _ _ _ __,,_"""'-......,_ _ _ _"""""_____
Ty;pe otf' S\Uil,1'1' 111U

'P&1'tnef'shipi
l.,~ OJ)l":i~t Ol' 1Bh1.p I
OO'J;',por I\ t~. e>n :
lnt\\ividl. u"1, 1

I

P111re1-i

~fll'Utdl

_ _.,......__ _....,.~~-

Addrt•l1 ._._...____.....,.__~----..... 1~,....,..

. . . .- . . . . . . ,_ __

'tel~phone Nuat>e~=

_ __.,._..._........,_ _ _ __

'

I

~·' j.

..

I

i

' ·f

1'

)-

..._._ t . 'IU4te~

··· l

I ~:~l/l

~4111

:

l

To

.__~· --"-'ll"'ll"'-'......~~..,...,--~......_..~

j

e~hotiio~

,if"

-

~ti~vtew'

Adtl,\t, I
.l!ineir 1
lbill.c ~

I a I

Fem11.1e:

(Mtyj

Type of BQBLness :
Pa.r+..nercsMpt
'Propr1et orah ~p :
Cotpora ion1
Ind;tvidu.· l ~

•••I

..r

..).~

4

I

"

C iti.~~n~hipi - - -

I

--------r-·--....,-·-M,d:re ~lll l - - - - -...- - -· ,_._ _ _ _ __

ir,hpi;1ono lwn~et :

,!.' 'A~~

/

I
,/
r~ l

"' ·1r .r1.,, r.

I'"

........ .....

f
. •'
AduJ.t1

)I

Ualc I

~

).(~O~I

Ftmblu .,
·O"'i ttna hip f

(',1;:

•

D 'bia

of las t er1trr into Uriii

\~~~Gr 'J:'raaslury

Of rnt:,\J.'lg

...,...__... ,,~

~? .

f~~~~~'U"'~;~~i
·7) t ·-~1.
_~rini
I

~-¥.

"W"~~,..
ed sta t.es 1 - - - " ' - '. .•~

Lic ens e noor'l' :

-·----~------------

'fyriie l'» f Blll.li.r!l)1'!/ll

Pa~nor 1;1hip ~

P.-Qprietoranip1
OorPQr ti 100 1
lndiVld\IU~

'

dd~e"(J:

,_.. _ _ _.. _.,...,.._ _ _ _

l'el epih ~r'UJ

_... ._.. .,

,..... ..._
N'l.WPGr I ....., .._"" '-.... .__ _ _..,...

..,,..

··lln
t

,,~'r-'-- ,,....

'l)rpo of Buei.'nesa :.

ermon :Ll1J'tie:'Vi01•red' ..,_ _ _ _ _.......,____

~all'ti:u~rsh!. ?l

P'.r opt\1. et,or l'.ltfi
Ocy~r 11 t.AClnt

Indixi.du t1

Adr!rt'llllS 1

'
------·--·----'""~

1/t'l~eP,hone mirnb~r:

I'

,,...,_____..................._..,.,,_ __

/ ~11'1••"
'i

.Da; il

ot

last ent.it'IY

:ii'\tO 1~n..\ted State l!u

.

________

Operating undCl'X" '1.'rca"'ur:v License now'i' : ..._,._..,
'

______

,_......,.

1

rypei oi' B1).ait~eas:
'F'artneraht . 1

~

P:ropr;Lecor alii\. ~' I
Owpora,tior1 ~
In~iv1.4\1~1

J\dtll"eiH I

-----------r-----~~-------

. ~. ............

·~5a:t~'

•• 1

J

Tt)J.f!!~h~nc•
bitl9l'Yi·eVt" f

'\

Ad~t.~

M1.t\Oir t
Molei
Fe.malrJ;
Oit:izen13hip~ --....;;....
Dat e oif

).,eat entry ~~t<J\ l,lnll.t od Sta~ erii

·--------------.........--........

......_.._____

~...,..

o ~t' M.n Wirier ~l;raae,,1r1~r
Ty-

o f B 111\i.nt1 oa i

Par' t"lrship :
Pr t)pr i torship:
<l~ t\ll';"lilt.'ior.1 : .A.

tm\'iv! d-u.a.l 1

pr operty
I
,.,.;,
..I

L1.cen 1be now~1 1

?er non 4lbrv:tev10ct 1

..........,__.

Ad.d:re.raprt

Tele;phoM

/

#,;..,_,..

Numb~1· 1

)oblem:

...

-

,; I

I

.,

I

".

t (

r

/
'"

,,.. I

"

r

l.Jo1 ~~lui B'l°'anch
~••rvt

Bank.

o~

San ~rai\oieeo

J\triirJt ot t~~ ~1'1, 1tod $tQ.te~

rI

/\~It~

.....

M!mo~:-1
I

,) m.le •:

B1NJ1Ab1
Citizenen.irn - - - - -

Typu ot D~eineas~
Pa.rtnor shi~ 1

l'fH.' sor1 :~:llt.e.l'vi~.lWl.i.H'l: ...,~-~-.......,~~~~-.,_

Add~Gest ,~~~1 ,.__.._..__,..~...-..._....~...-""-"i~.....~----

f"J;ioprietorshi\.p1

0 orf'(llxiati <m1
lnlll'i,vidUij.).:

T~;I. ephono l'JWl!b" r : ,.......11;,j_.J.....-....._~,;.;..;,.-....111·•&1

, i -_ _
i

l.

"
,..,
.(

""•'

Action t.a.ken: *

l /

'/

Perll!on 1~1t1erv~(;IVJ'~ct:

fype of Buain1>ms t
Partnerph~.p ~

Pr·opr;letor ahipi

Ad.dre~s:

Oorporatio~:

!ndi~d\llAl;

•

-----

~~1:'1tloipm.l properity ~rivo!Lve¢l. anc' scope o' pt'o~iexn:

d. . _,-1~1 . o..

t':J.,. ( ,I,.•

A1~ ibn

( ,/

' 'f.....

<,/

taken:*

l
/
/,!
.A. rt:.. 0 ~1 ;I{
{,

..•

V ~ I4..

-7·-t:· ~

I

.,If

'

..

·It

f

M,\Q..t:
M~.nc:r:
lAAlo I

J!'~Nl..il.81

Citi zens hip' - - - -

D~te1

eit

...__ _ _ _ _ _
1niµit, ~n +''If intio Unit~tl Stat es ;-- .._ .__

'J:'yPe t'Jf $ a:l.r1eias 1
:Pi!lri; 1tlN'l!\;i.p1

P:ro , etor ship 1
eer:r"p<;r :hm~
!!'.ndiv:idua.11

_ _ __

~q(ll

Ar11r¢l11to D •it,tll,oh

l RGt)~tlve Sru"l,k ~ ~a n !":rliln.cii ad?
1 o~\i Atf~il1t of · 110 l.'li1it ciq ~ta ttll'

f.IJdl':I ,

.......~---~

,, 1LI

~~

ill

7'~lcphon i :
!n r..frv~,e vr-v

,. ~--

/HA · ,;..

Adul l
Jin :r.i

-

u.)10! : ..;,
Ft!!il1iQb1

OHiz nsh.l,p i

,....,..l\'JJl'"•.; ..

,,..I!.., .....I

~

~~"4t'""'k

ollf

_,___· ~ -'"" -- · .._......__ ,.-....,._,,,....~~-·-----.

~

p

u~in £'411 :
Pa1~tnar nhlp i
P~? i1'~ 1 tor ~hi p1

rJJ;

Ccr.t"pc1ra.t,i1m 1

TncU VlAl\~a1 ·

&i. \.,..,

., ,

1..~
4

,.lllv "

1;11. . . ~

Act, ion t.aken : i<

Jt ' )' }/. " "/,,

.....
ti

"""'

I'

7 /h.-·11·' lti.'1

.

L a

Anple~ Jh"uio

S.:nk ot S.~f~ :Fra.no isc
Fi~oa.l. J\~rtt o!f the U.r1$e~ StatQ!J

Fat\er .nl R

1.111llrve

Adult: "
lllinor 1
Mal . ; v '
l!'eool.e:

(.Jit1.2lenel1ip1

po.hi of. )..aait. en ry lnto Un:iJt-ecfi

Stimitso i

or~T'u, tng 'Ul'ld,er T'rGi ~\.lt'Y' Lie<maa now?'

Typo of

i:;;...u_ _ __......_ _..,.__
,.,. ,.•;;;;;o..l:
illoi-

·-h~

Part. n('lr hi 1
P~opr 111torohip:
Cor1;io:ra iohi
:tndiv:l..d;ual. ~

v

· ·~

----~-·-----~-·--~...-..--~~------

~' ....

Bualne~a:

A.ddl:r~ss~

, ,: _•

------·-'..:....'- ..........-.....------

,.
I( ..

//. "i
~ i 'lf tt•

I

H~ndled

bye

Jld\ll,'t c

!Ji.nor i

Ma.le ~
Fmmp.l,e l

ditherl.ship: _ __

Da.h of ~-aat ant.try ;lnt;.o U:nit ~~ $tatieru
Opern1t.in

undor 'l'reHury

L~~~·n e'ie ino1·1"i'~

'fy'rj ~ of Bu.a5.neos~

Par n r sM.p:
Pto !ri 11t.or~hip:
Corpora' ion;
li'ldivj,d'\.W., •

. . . . ---------1i-------------·..--------------------Tolo phone Nlln•be1•:
~ddreal)li

-----.....---------...------

Pr-1.no1,p~ ·~o:r.ierty irtvojveli Gi'h-d m.iop~

A ,i: - rrN!,(,

ll:t./
i

ot

J:)x'omlemi

~I

-::]~'~ ~.

ti_. :J~

Los

~ltJ>

.Branch.

1

Fot!BJ.'"1 $!ttte"' aamc '¢(' San P'rancdrfa.
1l'1.sesl. A,gGp.t ¢if' H)& Unt.ted Qt.ates

~ 'f""'I

..

Iii. t
/ ,•JJ "J..••' 1~··
" r/ , •1

r rr\

Ad\1.'l.t, I
M:in<>r 1
!ib1l0J I~
Fer111J,lo:
O'iM p1:mah1p'

+••.

Pl\\ o of. lii.:Jt e1ntry intCJ Un.JI.t ad states :
(J~ ' rating ur1<,ieir Tr~ ~pr:y .~ioe

e :mow~· :

'.f Y' a ol' Buit1eom t

'P.n t'tnarohl :
fl~· Otn"i ~t Q'~ ~lh ~
Oorriorat..j,"111: ·
ln.d'l:vi~u.1111

I'

?''. "9U~n
,,

·•~: ~·

lM

,

~d

r

1

.'.··~I~ ~

I

It t,.taoh

adcU.t ,io111ail

'fl&[!ef:'1

1'h.¢fe ~~9·t

,,,~ !

Adu.lt t
1\tit)Qi" I

·r

, ~A~l~:
i"'·
Fdmale:
01t121e11sht1.p1

fypC!I of

au.

i.Jileao:

'P1:1rtn,e r ship;
P:ropriet.or sh~p:
Oor potati Pn·1
Ir1di viditt~l 1 i··

l

Addr ess :

.,., -tf(('I

•....., ,.,.

' -·

••

----------t-·- ·------

'

~Qlll 11'(,~lg'e~

artuti:i h
Fill~M"U t1.~.utrx~ .a~ ,0£ SBJn Fr~oi~OQ

FiQoal

~c~nt

7;

?t 'the Lni~e~ St~~os

_.._~9,
r.h,~t'. '

~lrumo i _ _ _ _ ..._~~""""""......,.._"' _ _.........,

1

'teJ.e(>hone a
I;ntlllrvtow1

rl., '
'' I

Ad'l.11.it:
14ino:i." 1

'Msio ~ ,I(
tl'eJMl.!H
fij ,i1, •
Oit~~enah1p1 rG':'llJ''~~.,

.1), ~

1

Qr

Busiti

SPJ I

Pa.rt1'1er ~ i:p;

P;r opr 1.et or nip I

011poratdcm1
tn<:liv1,qu i 1

rfl;J,,i~
4ri.i

~

,,,..~ j~

.;..,

~.

CUI.
"" -?. '

ll

_. _ ______
..,.

'fyp'1\ of

_....

_.....,...

_______

!it\f:liilEH1Bll

Pa.rtnerslUp:
?ro}'Wietorohip:
or por a,":I. on 1
Ir1di v~Au.al 1

w.
Ad.dreH s ......- - - - " - , - - - · - - - - - - -

'Prtnc'iLpl!l.), p:ro:J111a1rity involved 11nd $oope o,f pl"o'bl~in:

'

,.~

.,t '1'

1~·~.....

~

'•

.·,,.,,,. (

ii

/
.'!JI

.l,•'

....

I

.... 1

?

'i'trrJe

~f,
j..(

.Bu$1ne lli!!l t
Pa.rl-Mrsh;ip~
Pi'of;q'i&tO~ an~i)I
Cm"~~ation
l~di v:Lih*(i 1

Q(

•

(.

I )• ; '

ll

I

'

I

,

(.

1

f'

'

I

7;/ ~1

JA II

'I

j

~

...

1(., \1 •1'

"t

/, 11

.

6··1

I t!~i

1...'t.~ /

•

.../
jl

~~
I
I
I

"''
I

,;1.

'/

//. '

(' '•' c y·

.... t, ,/'

J

'

J"-• '"' ·-

:(ea.t1''

1

I

Ti:>l$1bb.Qn~1

!tnt~,r~!i,QWl

Adtilt:
Mi.nor '
}4a,.lo :
ll'ElI!lnJl..e l
O~" :i Zl)nahip

)

______.,. __.......,,._______._.__.__

.......

~

--~-

0'JJ(il r ~LMng untltn' Tre

Typo of' Bu.gin so :
Plirtnar (Jhi.,:>,

''~

P1ropr~. etor"'"hip~

At1lrl:re~ s1

Cor'Porat1orH
!:n~~ \l'l.d-u. i ;
·

f'
I

'1--.11,_ _ __

'
_...... ____ ,....,.... __,_......,.._~r

·•.

F'+-~. ~~. ?~I arty 1~v~Jlvt\'.1 t~ Qopi at' g,ei\>J.e •

i.

r

~

J

, ~

I

'/

'l
,~

,.
,/

I

,,/

.•
~

#' tt~oh. a.dd.iUGo~l, p1,a'E'fli,. .

~·""

!

~ tieel'S$ftll"lV'
lit '

..

.....-......:~: P,f c;

s'

t

"'12 r

·I

'

'

,, -~' jP

I

Oj'l!.irAt~n~ tl.nd~r Tr-0a~ur:r

'ry

Ill

o:f Busin

Lioenne naw1:

I

I

' I

I •f

~

(

j,..

rt ' ~

'

$S 1

Pat"tne:r shJl,p: '

P;rdp1'ietr.i1n1h.lp i
Cox-po:t'~~'(,i on~

l ndi vtrJ,v.a:l 1

AQ 1..on la:k

~

Add.resat

11--

t:;

,,,.i,

I

iO YJ~I,,_

~·
....j:;I

I

1L s 4\1'\ lt\'i:t Dr.llnoh
1r~ l Ru~rve $aAk o,;t San Franoha.,
Fiec l Aaen o ' the run it ~Pl M, aea
rf•~

1 ),..'

..,_,_. __~rf~l~'

ft
I

9

l
A

'I'ulephdi oi 1
!ntlll:rV.i. W:

, ' ""' .r r: -

A!iult I ../'
Min l'l
Lo l e :
F ll\Gl-10~

Oi't :1.'1!ionahi'

01·11

11:J1J;1~

C•f B\lsinenn :
r a1•t. \OrfJhip:

i

.,...

_______
,

___....,..___,,

______

,,.,
~-

...... ,.

Jridiv;).chml :(
'I-'i:-1. cir l fir r..er y fovolvrod m.hd ooop~ of r.nblc nu
~') I~

,......,...

4

P,('lr on Int i·v1.cmc-d 1

r r ?t;1•i1~to·Nh1 pi
Ql)r pc.. r Ltio1

.,.'f

f

_.,..,..._......,._,..

•
___,..., ~---·---....

t ' Anl~:Leoi a.-111.t1e h
Fl!id~~ R~a•~ a-.tlk ot s o FitJ\n is<lb
• fboal. A~nt ot the l)nlted S~a.tts

Adul :

l.ll.nor:

Mal :

Fenmle1
Ci i~(lll1ll!hipi - - - -

___.______________._..____________

..._,.,_

.......,tt lll-•........_

Ttpei c :(' l3U,SUlQ ss I
1~11.r-t.ner s h:i ? ;
P!' p.ri.etormhip:
Co:r ?OJ:'!.\ t.:t on:
I:nt11v1Cilu.al. l

..........._ _

Telephene NU!Pbot:

.;t.

,1;1

,...(,,I I (

,,

\~J.

.....

7,1J.•{.;

Act.ion t.akan: -11-

Y,

J

tJ

l ...... f-..;

·o

'i.f. .

(

~

•Ii /J.

... '( r J . 1·•

'~"

(r•'

'

'

(t

...(" '· ,I

"

(.;..;

-0

:.A

t,}'
{.

'

Ha .d ed by :

Ad \illt t
M~1or1
1

/A'/t/

o,f' l.11.ot entl'."y 1l'1tci 01'1.it. eta st.a.hos ------"!!~
~-,~~,,....,.._-.,...

Pill
Os:

'I"

'fypo

ting urldar '~1 reaaur~r License nt11w"; i

, .,A

_,..,_,...,..
, _

__....___

_,_,.,.,._.........,,...,_....:.-_ _ _..,_ _ __

!' l3U, ~.'I'.Hllt.ilt!H
'P~r'tner,1hi_. 1
Fll1o~ri eto:r sh:l,.p:
Cor:pora.t~, 0111
l;ii4~ vj.r_tual i

/\dd.reo.

1

t.~ J tr>/ "fit f·

:;l,c,

tf....

a.. . , . , / ~.-.,,. ,

I

'

¢ • ....,

I

~~~I

.__.........._...____•_..._........_..~_.-

Da:t,e of 1.Sr~t. enij;.l"Y'

0

rr;a.tl.ng

Ul'l!il)~

4Jr1ito tJ1'11.t ed sta.'ti•11~ ---.....;.;.;.......:.-_...~_ _ __,_.....,,.....,.

'1.lrcia.ciury

1~iaen s e

now?' .....,._...__,,_ _......,,._ _ _,. ., _ _.,....;..,---.,

•ryp~ O:f' ~'110inl'Hll 1 i

Fa.rtnGr(JJhi 'J I

:Prcif!l'' i,etor ~b.1.p~
Oorpi...1rat;t on:

Add~.'"H81 -~"------------

tn'.di v\\,d~l ~

?:!7tiin,Cli~l }ill'opertr :1.nvol~d n.11d s~0p~ of mw~l!l')

-· 4+~

A

i0>n. ta.ken : ~1·

ii

•

Loa

*li•, ot

Sr~· h

Ttetlt~ Sank
.s~n Franci•c()
P~.ecia.l Agont Qf t ha Unit.et'! S't·ateo

fe¢ter'1.

....,...,.,~i.,

'

:I If

'~:

:~

';t'ol"f!bone•
Intd v1111w1
Mult·1

Minor1
fnlo I
'fet11al~:

Oi.t.h1uitfl1ip; -....--....

Da ·

o·
'l'y1

.r

o~

1.aat ·e ntl:'t !l.nto

' i.J'l;({

Un~tGd

undor Tro (1\lXW

o f B~s i~~om:

L~oense

__

nOYti't - · - - - · - - - - - - - - - - - - - -

Psraon i~\tervicwed,:

?artMrenip:
Pll'OJn1li:.to:rsh1p

Statai:i: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...,,_
.__ - - - - - - - - - -

1
:

Cor f.llllt'atiqn1

Acldre1ll'J1 - - - · - - -·- - - - · - - - -

!rid,ivid'lllll ~

T~le phone

NIJ.m er 1

soope of problern:

. e../(.....~
.~' '"

,.-.....

_

....-----"'1'
~

·

·

...

'" .......

ae

'.folaphooer
lt£t~X1\l'iijYW1

Ad\lll.t:

M"'Pr;

Hale:

F~le1

OiitUom1hip1 _ __

Da~,

of

la.st en1t:.ry tnto 'L1t'l~ted

$'\ii& OJ --i--·------.....,.....~-_,,

Qpax•n, in,g und~i!" 'J:rea.i:t\.tr.'y Lioenl'.l~ P ri' I

ry

1

e

Of ~\il1'iJlE!l~S!

Pai· nerrshipt

!'N.1 •:letQ:r;' ph.:1. pt

Cor!)l:i;ra i 011:
lli'ld ~1\T~.cl:u.al 1
1

(\

i..

j

._......+-·--------..,........----

Pe1·son 1"rl.•n. ower.1:

-----....--!.---

Addnee: _ _ _ _,,..._..........,,...._ _ _ _ .,._ __

~'

~
,_

\

\

tioa A~lj.tlf a'r~h

hdtr~ Roa~Z"'lfl &nk or 1111'.Q ti':tahc isio~
Flcrelll Apnt ~f t\ ,he Un.U~•l;l St.ates

OT

.!"

fyp&

'lng under Tr

f,1ury

L~.Oehse ~l0'\11:

----·---·---------

of l3ua1.neoa r
Par·t.nor tJni p;
?it'fl)7J)'ilbt.orohll.p.1
a~pu:ration:
tndi Vi,d~l'l.l 1

.AtldreeGl __,,......,...,-.....111111.....+.o--~.-w;i.-.,.....,,..,..--".reJ.ai J)li~rH3 N\!/Jlkb0:ri ~ _ _ "'......,.._..___...,.__ _ _
, ..........
,
1

Lo.i!I A.n/I l1 ~ o iara.nch
F cl.· ria.1 ~uetn.r~ B1~nlc pt S11rl lhtl ·no is
1

o~' t .hp Uni\: r.id st~~ C'JO

Agent

Filf!oal

............- .........(1..a-:tl~M--__..,,.,,...- .....
lt'l.'11~p:t'Jol1la
!~' ~ e'r v:\iewi

/l.dl\il,lt. I

~·~·· · · ~i.uuber) .

•

Minc-:r 1
Mt.i.le :

, --

fr('II!lal.G l

Ciithcm.aM

cfor '1'r a

u:r':I(

U.

111iHll

now

1

'I'y I JI (pf 'BtUI .Li •~I) :

Part.ncrnhim
·r

?p~· fJt

er J l1;l..

l\ddroes 1

COJJ'f1eirr1i ion~
Jnc').1 'v"l(l\Uall :

_______

__

,...,,__..._._........,

Tele?phC"no h.J.rubo:r• 1

I

"

.i .'Xi\i'l tib?pf:l~ty 1.nveilN' •l ond. 'tioop('l of fr oblctn: 'l ot._.lll.. )a• a p~'"-*• trdw
waa.a tll• ••llM&• "'' ••1l ,••• •1k•r -..u "'
tat
IW> r.c. llra•i.t• •
of la9'• • • 9"1,oa• .._,.,. ~"'''"*·
.,. '' d!I· tt ,._ eo14 , . . . . . .
etuU _..,..,_. •o ,.,~, Ku11kll•• ft• f!o:r..
...,.._ • ••ti. ••••'• \at
. . . . ·t ..'8 •111• ,,..._. pJ.n 11ep~·· •Iii' ., tc>•...,H•to.. , wl\ . .•lo.,a a .. tta11 "1l11t
WQl'klN .., ... 4-taU,1 •t •'-'I, Q.... prol1•, J fo.,tlMI thh ._. bOWl• pert)' . .1>.oot.
Pr ti

''°U. ••l•••••
a,.,.,

1

••lff• ...

• IWll •

&at NfUtl to 1'!9f •

•"•* t• 111 ••

;I ·~•
ltc icn 1:1.i.kon: '1
]lllljllllat ... 19' n..ip\.

·•o -.a

nei;: ·,

1 to .. at.a Ala ••

~~1

•

,lf'tpre1e,nta~lTI
,

, ...,.

0,T· r ating under Troasur~,. Lioamre l\lO'Vti': ,...--..,.........,.-----~
'f;fp

r :au.aia1eotu
Pa.:rtnar ahi p:
P,ropi:-i1ator ih ip;
Corpar.flti on:
J.ndivi.dlii.o.l.1
"

Adl!l·ro enu ........,_ _ _"'""-.i
Tlll:l$phoni:i Nun1bor 1 ..__....,.....--......_ __..._.,....,..___,...

.raJ.

Lo111 Atl 1, · J3:ranoli
D11.111~: ci t San

R11t~ i:n,r

~oat ~g~n

¢(

the

lrr~lm:L~o~
v~! ad $\ut ~o

•

;

al

Of UL:t~inr.i llC'1 l

Pa rt nr r ohi1) 1
r l'' 'if.'l'1.,tor;Jh:l
C '"f:.o1'.lr ~lt.iPl'\l J

Jnrli v' d \ll'J.l l

r

j

.11,.:.

_ _ _ _ _ _ _...,.:i;......_ _ _ __

I',

Ty~o of

l31.1air1eofl:

Pnrotnr;irshi :
? or.ti' :l.. et Of' al)

I

Q rp(1raMor~ ,

!1\divid.Wtll. ~

,J, '
t'

~Q. ~~

Adult I
Minori

lwlo: ~
Fwnal. o'

OiiU~e~ 1thip1 ~.....,.llL.llCI.,

____ __
,,.,.._

T~'J o t'>f

Bu :Lr)OQCJ 1
Pa.l"t l!lltship:
'Prop-.r :l..etc\r ohipi
Qorp..ire,bi m~
llfld.i V'1dh~a.l 1

Ar.'ti cm to..kcm ; it

~--~--·----~------

I •
LOllll An~ZJ.lQi!I Bt~qh
\Pec•er~ Rt~OM'e ~ ot s n Fra.toi•cdl
P'Uo&n. A1Q'ent ot 1H1~ Un~.hd ::iitatdEI

Adult;
lti:no:r' 1
ll,&le l
Fox~e1

Oitil.21ansl~1p~
D~h Of llil.tit fiint "f into Uin;\.t.ad 8tn·tel,ls

Df,i.la:- 'tirtll!' under 'l'rf3a.au.'li'~' L~oonoe now?:

-----..·r-------.. . . . . . .

~~~~1----------~.--

PetsGn::~~~,,-e-a-,--;-·-t-~.-,,_.1--.J~."- - ""'1)1,.._"(i
-.. ,..'-, j- ··

•rypo of Businciss:
Pattnr r sh~l1 1
Pl•op:·ieto:r ohip~
oo:r ~ra. tA. o :
ltnd ~ vj diJ l :

.....

Addreso i

- --......-..-.,.,..._~,

,

"

Te).ephono Nurnber1 _ .._L....,)_
1_
' -___._",_1_, _ _ __

.r,,./

.~

,; ti on taken:

*

r·
::;,

'l.· ,/

,._. ' ,,........ ~ ., ' ·' '!,

f
a "
lJ':\'til'Jl"MW 1S

'.r"1lllp~on~ •

,,..

ACWlt;

Addl:'·etUH .-...~.........,.-'NI~~+,~~"*"',__

1·

l1i~~Qt":
J~e :
VM!a.:L~:
d~:ti~et)

(I
if

I

..-·

•!.Jl."

11

I~

-·---,-'J'.ly·p tll .f' Bi,utiner.Hj :
:P.fip"tn f,'.lt W.;:> :
P:r oFieto.r std. p 1
Cor p<)l"a i ~·ra

Addt'EISBI _ _,_ _..,._.,......._ - - -.......- - - ·

fndividuhl.~

TPl.Gphoiw

pI /',r;i'1

A

I:
I

' f. ,

I ' i~J ~· ~

. . /(..
,,

,

•• t;..,...

)d

,iJ '

)'

/t<

i
~·

J.

*~t

,.

1~·~

.. •

,,

.1;

""

1 ~~
Cb

f

r..1 .;,

~' ')

,.,.,
, ( '" I

;f , ,. l't

/" / ?::

;' 'I

!i.d.~.1tfona.l pa,, G~ 11$e~·~

t

~:i.

L.

t:"•

l'),ecesoa;ry

1~i.~bcrt1i

/,

___

_,__..

______ __ __

1M41i.•1

...._

.__

I

AdWlt~

M 1C1r:

i~l~ l/1

••
Fl e.mru.1B ,;
C1tiz minip; '~"'"···,_,,......_

,
I'

'l''Y pe ar Bu :11inf.ll 1~ 11 i
P~rtnershl p t

Pl;' m'lletorsmtp:
Cl)rp¢rl.\tll.on:

!nd.:i.vtClum.l.1

I'

(

~ {o1(.,rt/ ·

11

1-

,

•

Loa ~ftl~a ~~h
le~, ~ ot Sll.n Franc ~.aoo
,4g,nt pf t~
$.tad ~tate•

Adult:
:M'.inor i

I

Ude 1
FEi.mv,l9i

Citizerrnhip~

Vat, a o:t' '.LiLii.I

onitr~ :i.21\~Ci> U1ni1~ed 8tate~

1 _

Oper ating tmder 'XX"o sury I,j.cenirn .now~'
Ty e of B ain o

.....

...,_......_

_________

/ _.''"__..11+-________. ,. .

,......,..,)...,,.........

....,,.....~_....,.

,_.,...,...

1

Po.rlnr;;r l.'l hip:
Pr . ietor l'hipi
Gor .•or a ~:i. on~
lr.Jdt Y1,du.d I

-...- ---

---~-..-----

1,t.as · A~le1J ~~arich

F ~el"al lteoe~ ija;nk Qt ~Qr\ ~aricbo

lH,a¢4

A4r~nt

o:r the tlhitell!

sti~toei

I
l T

;

l'

\1

Adult~ ~
J.{~or' ~,
Mn~ Q I

Fen14lei

O"tiieQ.~hip :

'rt a of Buoi.rt 001
Pti1'r'tnmrshl.p1

~.ropriclt.ox; ah~·p ·:

AddrQe~1

bcr pora.tic:m :.
!.n~ :i.1i .diUal I

7' ~lephonl"

._....,_,.._..,,,_,.......

_ . . . . . _ _ . , . . . . , , _ . . ., _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
1

Nutnbe:ri

A · 1ob taken : ·l~

~

1oo

1ll

H.andl d by :

~{{t ',,,~~#

.

l~os ·Ari~(\lt'l illfa ()if-t
oC ~!U'l F ~~iscoi
Fieic~ Agotlt of t.he ~~itod S a.tr.u1

r ed1J".i, lteserve Ba~k

- · -......~.,._~~jiimll,iJ
v
.~
fJ

.~··

~Clllaphohl!)J
Xp,ta~v-~ t/h

ActulLt:
Ltlnor1

l4P.l0 t
Fe111Ai 0 ~ -l..1
1

CA,t;t~ot~ahip~

iq;y

•

I

,,

"+'

;

P'

I
f

r

...

/

,/

r Af~,'

. l~~en· i:"~

j

};·

I~ "',.I
f\I arno I

11{

~··

d

I

.,

(,I

~
1 ti/.. ,.

·~ '""""'"' (n~i£eii . '(

-·-4i11>i,/-~,....,~_.,,../A~~-~i ft;'-1~~~--~·......._lllJ-',_... .~...... .

·~9~

I

J~

TolcwnM001
tnt.eiJ v~ow1,

· •
c

Adult:

'I

Mill1c1r 1

....,,..,..~~~~~ ......"""~Mfllll!~lillll"lllr'!~-

~d i

~t
~·

1"

•
'rr

IJ"·

r

~ltn
C ~t~ Z&l'tl!h~tH _ _'*-+....,

O;r. ~· ti.ti.\~g unblcir '!'ro flllr;\~ M ocinsCD n01'J1 '
'l';yrJe ot Bu:dr

Q

~:: "·~.'1~;

? et· oon

o:

P~:rtne:rah.i p i

.(

ii-.

~1 fll.tiphO'QC t~wwbel·:

I"

~' ,,.,....• ;J

.,. .. 1

,

.....

-·

,,...__.,._.., _ ._ _ __

"""'"

.1.~ I

'·

I

,A.d,ci:rua: - - -·- - -.... ~-·· -------

Pr
pe>Ta1..$.ort1
Cl'.ilt prie'tid>:'\tib1.p:
l;.n.div~dtu:a;L:

{

It

~ .. ,•

,~··

/ ir' 'A...........:;

.t .."':/"•

...,,l,
/(.

I ' ,.../ ...

,~

J~

...

.,;'f.,..

-

'1<

j

/,~ J . "
' \..-1.

••

'f

' I

1~ ,.,Ao".( ,

' ""'

1.;'

.......

JI

.1:

I
r
I

,.

.....

I

I

I

I' .it..11
."'... .....,

//1.

i.,}J

7
Ao ,!on t.a.ken ~ "'

)

..,

rt.

./ J ··r""t
I

I

.

,

' 1'ol ""''

¢1t./ .//!..(.

~,;£,'

~ ·~v· ~ .

,.. . {.,
ff"

.

" '

Dutto

ot

la~t f!lnltry

.iJ,/bO Uni/bed Si!iat&I,) I ..,.. _ _ _..___________ 'I'"'_ _

Ope:ra.~i.ng undor i'roa. ~Ul":V I.100~111e. .now?: _._._....._,......__.......,._ _ _ _ _ _ __

Bu::t:l..r1eoa i
Pa.;rtnort11hip:

fyfJ<i o

'Propritlltor"~h.ip~

Oorporati h:
.T.ndi vl,¢1.ual ~

Adc!ress 1 - ... -

.- _.......,_ _ _ _ _ ___.._ _

Tel~phone NWl:lber: ...---~--------.

Lou

Pobrs.l e

I

Ari

eMre

Fi$o~ ~~en

.;tot: St'u.r'ioh

a:ln.nk o:r San J1'rr.moisc"

o! t ho United $

atl

c

I

N/une ;
Adul:t. ;

Uinr.r I
J.dale i

Foonal.&f
CJiti~Ol?'l!!lh'.I; I

., ' tZRtr

/
or

'.Bu . 1.nr

1· 1 ·~

~

fl

Plil.~· tn '.l"C1hip :

PMf•l'J 'l or.1hip1
Cf:n'•p or
!n1~~"1ridu

~"

:i.on~

l

i

r.ctpal pr or~~ · y nvoJ:v' ct,

i~ nd no o

o of'

robl. ro :

. . /.,,,{,. ': . , ·1
I

c .). on t &k

Handl d

y

•1•
'I

,.,,

(lS~tr., I
i'l!lb~~~e l ,' •

, .....4

t2;lt.ervilffl 1

' I

'/

llo!i

/

Atit2,il

I

l' U~P?' I

Male:

FEil?llille:
0±~~. ~n~ h~.p I

.....__,,,_"""'................,__....,,,...____":°!""_,,...__

--·---·~._.

'i

,,,

1l'yp(l Of J3US:i.n<rns :

f'artner' hip:
i,)l;'C!XJ'l:"ili'tor sh1p i

I/ 'I

I,ndJ,VidUiaiL;

'/t..4

1.. ~.... ~·

)

,) ... ,,.

J'f''

Jl.dd:re!l $\l! l •....,.._....,._ __.,~,,
. .- ..................."-1~--------'c,;r~ ,.. <..· ·1, I

Ci;:irl'orati ~m

".i-1 !~:.~~13·~~,3·1 Pl'/l~~~)~ ~v~,1'".:~

,t .>

; ...

arut..

q'p'-, ~· ~rQ.~~etn; i'' ,~
;. '•·>f ··~ 1-

•.• •

(~

•

Handl d

I

t;'.J
I

f'!•

~

"'

•

A<htl.t1
Min¢ir '
l.1,£111.ei :
!l'e,rMl,(l;

Oi't;-izensl):l,'.l)i

1'ype1 1'1: Bu~;l:neso :
Pa:rtn r h1.T);
Pr Tt' ie or ~hj,p:
Oc,ir<pur ati oni
J.t1d .Lv1 d'l.J.nl. 1

Action

take n: ·1~

I

.~·

· ~

/ 'f ?

• ·

.~~o' Anre~ei ·~ · 1at1

F'e~et>il ~-·~~of

San

h111tlQ~e~o

Fiscal 4pnt of :tihe United Stait~rj

!

:

~

~~le~~on!lla

ti

te;tiV~!',!Yf'
A-(4);1~t I

Minor;
MEl-l l
Fam..,"'1$ I
03,td.2enship1

'.D1.1;to r>!f la.st l!l:riitry

1lll.~o

~/)

_:!, •' _:

Voited Shit;,Q1 ....__..,,__ _ _ _ _ _- 1 - -.........- - - - 1

Or. · rat..1.ne
Ty·

ei 0 f

1ll'ld1.n·

au.1.11..n

'frcl'.l.~tiry

l,fo nae

l'low~:

______...,_...,_ __..._ _ _ _ _ _ _ _..,.

Addre

S': - - - - - - - - - - - - - - -

S!!l I

Pll.rtne'l"r:i}fip:
F.roprio~orsh~tH

Co;rr»r11i'ti orn
l'.nd!v~t\tl.l;l.l 1

I · ? C'. ~

II

7a%1l

'te;ib,~har1,e ,
mnt~:rvtew ·i

Ad\U, t i
l~ine>r;,
Male~

j:: ,

P' ema.1" t
01.

:1.. ~en~.l'lip1 ,.•_1' "_,.
1

..,

-_...,,--~_.

----~-------

'fyp@ of

Cqi;rpun

....._.

,

t.nr Oh :tp I
·~oh1

Indb'.i.d,tua.l 1
'p

'l'e,

~Jihone

Nw. beri:

pro~l m:
inlllir.ol .Pl"(!):pelt"rt.y i n'\1161 v~d ~ri.c:l. s~ope o!'

' .1

~ .1

,.~~·

"·. '" '

_________

____ ______ __

~a1th1ess '

Pnrt nt~:r llhi:? 1
Pi~ t'1f.)l;i 1,

.... -~·
....

1 ·~ ,,,,&, ' ¢..

./

_;I

r,r;.
~,.

t ""'(

J..

~·1':

(, ,...

,1 ... ,,,,

.1

........

. ..

t(ll.- ~ieJl '.Bl"'&noh
R<t3f'rV'e fJf,nk of SB,n Frano 1100
Fbc~ Al:flnt ~f lb~ Untitlsd St11.tos

F~d«h'lil

Ad\.l.l t:
I

laitlOX":

'~/

Malo ;
F l!iln.~.1.~ I

-JI

(O[ty)

Cl~.trl zentBhill°)s

'fypa 011 }31101.m.ess :
-

nerei~lp,;

'Par

Pl'Dpd. to.r ohip:

001" ;r l\M. on:
!,nd:ivi.du l:

r'~ f ·•··
j'
I

f t /'1'
1

I

~.--

~fli,p1Jlft

, •.

M .r:lir eeiu _ _ _,____ , • " I .a . , • •H ,,.

:tCJ . A~ leP U:r~~f\c.h

1

t\',,ctorJ.1 ' O$dr'Ve :11\.tnl-t Qf Sl).n Frc ncisM
l1':t o(ll eront or h~ 'Unll.,t mia ttb e~
~

I

I

Ad\U,·t i

lllnc·r

i

L{l),1 :

Fornala i
CHi. ~om1h.! p 1

n. w? :
'l'Y pt) of Bt1" .1.r~o RG :
}., tt.nornM p i
Pr ':lp1 11'' · o:r :.:h·l ,
Crn-r,H.11'r.i.t,:Loi 1

I

_ ,,..,......_,_.....,_ot..i...j,.....,....___ ,........_ _ _ _ _ _ __

____

.............,......-_.....

___ ---..--

1div-.dW!~l ~

Pri~,i"!d iAl

!il''

p<n-t.y :lnv•olveicl a.ml moope\ o.! r1r~l~mll

~-,

~/e(

I

At:i ti.~ •rt ~ ~n ;M•4#'/•

Handled

b~ t

l

1

Mlt.r~iei ~r 41tel\
Fedora.:t. ~ 1M.,~e 'Bei!k i>r s n, P'ranc.:l,llq?
Jr ~1loat A$!<'rlt 0<if t .1rn U1~l tci.~ Stat

·otl

er'

J

Mlllt-1
U~nc:r 1

~Ml e i

F'ii!ilM:t..Cb:

C1t.1~onsh:L . i ~·---

____

......

r~ · '"' CJ' f.>1~ ~1 ine, IJ !
Lt'f·neral ip i
1~r pr~ c

oa· :.JM. r> ~

CO'.t')i OT'CJ:L ()11\ :
!i~li1 vid\IQ, ~.:

,

..

~-

... . ..

.,.....

I

=

I

'

l'

,~,J t_y o·-· -·-'"~c~Mf,;\t~~i'I""'
. : """''- ••...-1-'-..""I""""
" ,.

To,lopncir10.,
lJ)tarviQwi
Ad\U. t. ~
~111'1 0~ I
Malo ~

Fama.lo r
Cit. Z'lllll:IJ\hip~ ,_.....__ _,

Do.t.e o! lm.at eintt:.1w iinto U~ltad sta.'bo~1
I'

r. ,·c'en ~ e now11

Of;!lil:t'S ing \JMeJ< 1'1,~

Typo of,

l.n~;t ~. ~1.1,l!ll,:

...,..,..Mf!l~~-~..,._...,..,..,,.,,,....
.,..l;...r.........
. "fl'Pf""rlj...,,1-.,:l_,....___

•

"''"

Bu.e:lr.lc ~ G~

Partnorshll, ~
t1l'opri.flltot ~h;tp,, ,

Om:'poratloru

1~

~

..

\1·~'~ ·7
~

i iff

.,

tif~~'

•*

4

I

9

I

Tetle:ptbonQ J
l'.nt.e.lt'v:i,f.lW 1 '
.Ac,h.Q.:t:

Mi.nor :

1,

}.M.lei
Fernal~1

Cllit:l~etlah;tp;

ry e nt Eua~~"at11:
P1.it.r'tMr ship:
Pr opr:l.e'tio:r ehip1
Corpor4t~oni
~ndivld~u:

Pe !lion

~

1\d.d\t'eei :

....,....._ __

t.el•vj,emed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _....

~

---·--------

Tc:l,e pbCIJ\e Murtibtn1 ·: --~-·-·- ·.,...,.,,._ _ _ _ _-.-_...........,,..,..__...,._,.

I

(Ciiy)
Date

or ..

~ o-£ 5-u:ti:ness :
?~--c!'"~r~ti.i :r:
Pr F'- e--r;orstrip:

Cartllra.tic;n!
Tudivi~ :

(St~}

J.dul.t :
H~nar :

l!a1e :
F~e; _

Citizens.hip: - - - -

- 1Cii.yJ
Da e- of last entry ir~to United states:

OJ:e?'ati.ng under

Treast...~

License nmtt : - - - -.::....- - - - - - - - - - : - - - -

~

i.atqvierred: - - - - - - - - - - - -

·A?QreJ.e~

Los

Branch

Fed.ar-u ReaeHe Bank c0! San. Francisco
F1seal. ~ o! t~ Ufiit«i States

J...dult;:

lli. ncr:
liale: Jll
Femnle:
Citizenship: ~~~- . ~..

(sta:tef
Date a'f last

0-:-er~t:'ir.g

entry into

under Treasury

IJhii,.ea st.at.e:s: - - - - - - - - - -.......- - - - - - - -

lleens~ nGW?~

-

-

---------------

'fy-i-e o.f SU..,-i.?ir.JS!i !
P~­

Prnprie~o~p:

Ccr~timr.

lndivl,dual.. :

J>nne.4 pd ]!Toperty inv-....lved and --.cope cf prob.lea:

A'U~

./

t. n. ~--;f -;ff~ _ky

l" '

lv~i' ""

(

·--"',)

fiA.a~,J'
,~

'.rtpo Pf

'

~uaine1H1 1

;pQ,~tnershli, 1

.Pro~itto:r

Opfpora.

1,Fn

.~ Ollt

l'.ndividu11lb

·'
" I' , J

I

r

.. 11...J

l

.I i '

~

~tlM•
l

~

~.,..,

I

11
•

•'i.,;

,

.-.

I ~ ~11....

, ,~

.. •

'~ •• ~1

•• #

...:..

. ...

(,,,

/

...
°"4T"f''°

\....

/

t

t....

···i....,,A ...,

v
f,

I

...
~t

"' v

.I.
,;

.,

t~lfl.4/

.

· nj;)•
. _.4cnt rv:iow:
'r~e

A~ult, 1

itincr 1
Mal.Qi
Jl'.i:;mnle'
<l,_U~enahip;

~ I

Oc~te

of last f.'lh¢.r'Y' into

Or.ll'lrat1ng unqet'

Un;i~ ea

stat,e6: . _.....__....,.....,.....,.._ _.._..;,;;:im_

'l'roa.au:r~r Lieen ~e

now7:

'fypo () r B'll!l;\.xll' OB I

II

,,/'

f'

_,,_&.,.,11 _~~-'_.1 1_~·E1:,;.·---··

-·~----------"---------

_______., .,. I

eirs1:.')n i l1,1frvi e11·red; ...._...__________

l"artt'.ltt:r1>l111p1
Pro:pr · etoll'ahiJ'I

Add~·eei!H

Oorporat:t·!'.m;
!n~~vtd1,.1al,,1

bl

•

· ·-~

,

' ,1,,.,1"' 7
'M.1~ .

r."'

t

,.

,...,. "~

'

'1

ii'

·ifii '

"~~

""'
I '>

.....

............

'

,._r:

"'

/J)'*).·'lfll"oi~~A ...

,~r

...

., '\liiot'i>:

.

..., ~.

~

~·

r

I,
-1~

.~ to

if. li,1

fl

,.

~ u7

....

~<~

.,...

"

Lo• Anre;Le• Srailo h
r~~.\t ltf,•d"N ~ ot $an ft-"'~"•tb
f'is'a). 1A.pnt1ot t.'h• Utt~t-«*d $it.lite$

'l y

I!!

o;t nu~.dmeos :
Pp.rt. Iii r ahiT>

Pto

~~htor ~hiPl

Oot- 1."a.ti<m
tncU.'lrJ.d,~;

'

,,~

~"'~,,..,. , , 'l

--...........--··-·r~D~,t-~~'"',,...,.,_,_,.~

l\~ :Phl1nl'r
'[tlJt

"V.

«!r'V'~liffl ~

Ad\l lt:

Min<:il'l 1

..;.

Mm1e ;

fe)Ml;le:

Oiti·zQnsh1p1 ........,.....,._ _

· ·-·_ ,.,. i,r_ , ~-­
--.- -.., ..,...,.,.._...,,... - DE1tei of la.st en.ti'~ into Unit ed stat esr -·-; -.. .-- --- --- ---..... ..;: --- --OJ ira ·i ng '\.lnd rr Trea 'l,lrl'f Li.ot!nr.ie .no-w.
•ry 1~0

o:r

Bu::iin·eoC'l i

P~rtne:r snip :
t:' GT..IX' 1~t o~ mh 1.p 1

A~~reaa~

'(lorper atio m
in~! v·.ldiu.al 1

_......_...,......__...._,....,....___,.__,_......_.,.......__........;i,

-Telcphcin& t'lwn'b er: - - - - - - - - - - - -

~ii

17 11 ~ ....

)' ~ f.'I··

•t,Jltff

(
.

{

(

7'

itlc lcin. take n : ir
/';,/

,

:l

r·i'.,...("lw.... ·~,..

r<.~

I

;~)·'

neieen~S~a":V

ii"

I

,

·l

l
r/:

•

'
1...

.. .

I

.J. ~

,it•t

_.{'I.

r

11.f'

Atta ch a.dd.~ ili,orui.l, J118iit~S •

~.. ~, tl

I

,,,

""'t

,q.

IO -\•

<...v)

~

Lo~ ~nre

tJ

Fed.,X'al l\io1at~~ i;ISl.1\k t Stin !i'i~an'Cliti:~ o
F!.110..i ~a~11t d ·ti h$ unH;~lB. ~;·tAt1on

a

I

1

1 I

'i

)!11.l'O l ..._ _ _........_ _ _""-_ _ _ _ ,_ _.....,

&

r"' 1/,. c, •.mt. ,,J

I

I

~a?

1" ' '

'

':

.

(6 a~~1n

--

?011.evhorl ~
]!rit.eirvi

~

1

)

lh "'"""""
*'*'

4,,..

n~., ,

-;c- .-.-,,. . ____. . .,. __

- - ··- - - -....--.......,...
1.:"""
;

'.fypo of ,J3Uaine Sfil :

l'1er i,on

lfli\rt:nelf:' a h~p 1

~ op,r·i et Or $!\ ;1,p ~

ir~iervfowed 1

---

Mdrl!llliJ: _ ,_,.- - - -·-,..._._......._...,.__ _ _ _ _.....,

0t.:\r rX):ra, ti Ol1 ~
I nd! v~~u l;

l:1:r'1ncipa1 Pt'CliP!f.ll"ty involvecl ncl aeop · ot probiloin :

.ti ? ;r.7 '
•• ,..v ,

I'

I· '
'

"' ,,.,.

·~..-'v·

1:

~..i•

I!'
...

•

I

..-(4<1

..

r
·~~""""'"'
I

1\l!illlle;

I

-~~~~-t::f't~'id"or;~~l

~

f

A~

uJL,

I

M.;i.10 1
F~rnal~

Q1t1zenol)ip:

---.......... ."',__.....,.._;--____

:r

•

''/w~,~

-·

_._..,,..__. .

Ty o of

g~ainoos:

Par·tnerl3hi pz
l'r opti et or whip:
Oor·po:r a'I.ii oru

Adc:b:·eaia~ - - - -

-

Q
....

~

~'

Indi\i"1d~al~

I~

i

I

:pl:z-in 1pi:ll :pr,oiper~y invo;i.v d. end so~:pe o.f p:r<l>t}l<iJm:

,

. _,. ~

. ... .........

~

. (f~ 7

~ ' ,,_.,./. J · ~...... . ·.:I.. -~

'~ I),,.~ - ~;~......,V"._

,~' ~t..

'· ~· "'1f..,

1

c- . . . . . . .~:"

vJ\.

..
....

I

,ff

'Lo• A

bc

;a~a,nl)h

F d~,ll, R ''~~ 9'1'\.k t San Friuicis~?
fi111Cal1 ;48\i'nt- o~ the Un;i,tod Stat~r.i
'

,1

/l:d.'Ul. t, I
MinCl.t';

Ualei
Feunale:

-

o~ t,:l..z,e.neh~. t - - - - -

I"/>
~ .4"

r tf aW

l1yf.1 of 1ll

flinJiH~~ :

Part. 'dlt'al i p i
PrO'): ,. 1tt

Oll;":.ihtJi l

Om,pc1r o. 'llon :
J r~d.i \rM Wi 1 ;

t '

...

'1~ c,1,•

f

4

•j

tt~& ~n

...,...,.,..

.1.tJ mra.neo
r .o. n F~anc:ta<:il.)

Fed(lra;J;, :.Reu1~2:'Ve Da.nk
!l'h9al l\ael'tt p,(f' ~

Vni Qd stat.el'

J\d,\l11l11 --1
l!ioc'r 1
111~1 · I
lf~mal I

di t"1..z$ns*ip1

1;yf1r c;f Bu r·~ino • :
P a·t no ·oh1r.:
Prorrd , to1• ... hip1

0 i:irpr..1rt1.t.:J..o.n i
1' r1t~i v~1d un ). :

Adclrobt11

1

1'elophcne

,/

"'

N~.rnbol:':

• ,•f.. N.I

I< It//

."
to, An4tl•~ Branch
t~~~Al. Jt~1t~ ~nk 1ot $~n P'r'aneie~
F!seoal ApJllti cir ~Ji& UnUad tailioe

~Pypo of Buaineos1

t',Eixitr1e:r ship~
Prii:;rp:rietQr'Phip1
Cortiorat~.01'1:

In~iL~1.<hla.l1

uf
.

&

11.

•

I ....

.Aa11.drellls;

,

Telephone NwtibrJ.?'1

!<..<,.•.."

I

..A

I

. ~ . '·

i l#J~

',f I

,. _,,

l

~,

....

(., ,..,

'"e.,,(.~.£ ~,

I. ,. . ~

£~
I

// ~'

.... (--.., ...I

A~.W,t, I

ll(~j,n cir I

.....

Mab
:Femal.e:
Oitizonsh:l..pl

__ ___ ____ ___
....,...__

..,...

...,...._.._

_.,

C> t- ~ \tlt.>t.tirig 'l..U1~o~ TI"ea!t'W"y' tfoli1nt;

l"'SrJ or Bueiil.leo 111 1

1

P~~·t.nerah:l, ~

.;:

1 · ~·· i...·t

1

I · 1~

""-

P:ro "' l.etor uhip 1

C

J

Corput<a1.io ;1
!t!1d1v:tc.'lual o
I

,, .. /.

A,otic>~

ll

t.cken : i~

,'i:'. .":~· "

/.f

J....

;;

I

... I' ,,

I
f'

J

.I

ii ,,,
ii

I'
'I·

'/

' t>.f'

,...!

'#

I

;.··
HmnriJ d

I

f'

1• •i,

;;'A

r:., ' ~;.. ' fi>,,l

~

~, ~-~ I

I

.

~

I

;#!

g,r---

.I I

,___,,_,---"'l!!!lnv-"t...

-rm1,,ip11one 1
:tn· l'JttV:iJfft
,,~

Ad dt:

....

Minor:

lK.ai~a:

Jl'anwlei

..

dith

tsta:t~~

n~nip1

1ryp(l of Bu.sin eei-:
FartimJr eh:l.p:

Pt'opr'ietofehi,p:
OCil• por a ti on;
I.rid!vidu.~l :

A~r.'.reas:

--..-------------·----

f"r1ncipi;Ll. PN1Jp"x1t;y invol:ved and sco-pe o:f.' pro'ble.m:
' I
,.,,.
//.

. l1'. ·~·
;

,J'

'I
~ ... ·

I

~ t

,,

~,.,

',h'J

.

,1.,...,.

·i I\_. ~-••l' .................. '"

J •

I

'

1:,,,"\

Iii

,,

i ~,,,,

" '" I

'

II. '

I

,,.·t

'
f/1

~

.........

I

'

...

t

I

Adlltt:

Minor' 1

M'.a;Le:
FQ!lll.\le;

OiM.zor s'hip1 A~QI~.~.....

~

•"td!~f J

I

'

_..._-oi------"""'""°------"""~
,p ate o! las t ~ntry i;r,~to Onit·ed Stat e.ea
Oi;e r

Typ

i hg

undQ~

1

b-Q uury

Licen.~"

--.rJ.c:7vtl' - · - - - - - - - - - - - - - -

--

0 :r. )3u,('J,~J;'U,~ 0 $ I
F1 ~rtt\f.rrohi, p1

f1roprie:tor~hip1

CoriUO!:'ati(jn i
Indiv~.dui,41

A
...

"'

.~'l

_

,.,,'ti
~

*

.t':;t / .,'; · I "I I·
., /1'V{'Qa.t1111 : . ' Jr•; ,1i'1

:. / 1.

~11

' 'llal~pnonl!l•

l

J' t

r1

~

tif

Inte·rllTll~ ·•
Adt.U.t~

l.!inor:

M;Lc11

f ~llil11e I

1

t
· ·-''
~ . {_·_
._
O~:tizenahip1 _ , _
1.'' <l. , v, I f b.J
,.

J

Ty a, of.' .B~a'.l t;lOS I
Pn:r:t <'ll,"' ahi pi
:Pr op:!' leitor oh:l. r~
Cor~vra.b~ on.1
!n<.Uv~,t!l1.JA1.i1

'',·

p·qrl.'lor11 ~ot~rv~. •reel =
Add~·~~Cilt

-

'hleplimX)e

'Nl,111\Pr.ll:ti 1

.I

....
...... . ..__
~

......._. ,

__ ,,_fI _'
_.............,.

.............

~

... ~

r• '"' ·. ,

{ 11.., /\..1

~

~" ~lei ~ 11 I
Batik ~t s F1-~elaoq
1boal Agent ot ~ iw Utl'i ~td Stab$

F~ar-.\ R•~

'

11

~·· l }yt~lht' &

Adrlre~a: ........__""~-........-...-....(. .._~·~::::.,.;.,J

Ad~t.1

:M!nor1
Mal.D :
P'eme.le:
Citizenshi~1

Data orf l.J1.ot ent1ry into United. Shtes l - -......--------~-~--

0~

If'

ting undor 'l'roatl~Y L1oon1'e nov1'1' 1 - - - - - - - - - - - - - - -

'Iyp of Bu.sin, u:

Pa.rtnorsni :
Pr opd tor~1pi
Corporation1
!lm1Jvidw111
PT"inci'PaJ.

!'lI'O))Orty

Addrne; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telephone N1JUl"b@r: -------~-u.--

involved and ~cope or proble1n1

. ,;: ' f·

I

~lt~

Br

h

•'1"Vf ~ Ci.t ~ Fl'anc .i "~
gent or t ~ u~ited ~it~ ~tf
,

,

I

~~~~t~\~)--··--·---

Tot;r.ihone1

Inita:rvievi'I
A<.'\ul I
M'.inori
I! l t'i t

. ~~o~r~J--""""._
__....,.t~~t~~~,.~e~~~

r~~=

·•

_,, ~aft,y)

I

.

01tir;en1JbiJH

'•

....... ,

'l'yp · of nuo1no p

I

i

:Pa-rtnlilr ahip:
:Prnprbtorsh:1,p:
Oorpor$.i\.~ i:>n1
!nd.ividu~l1

..

I

.....
flddre1~1

_....____.....,..___ __,...,.....__ _...,...__ ~

Telephotte NWJlbet•:

~':ti~ -ptl pre]) rt:r . volved ~n~l ~ope o:f i;irowlr.11111

~

~

...,,

~t:~~.·d
!nt~rvifl!W

Adl\llt:
UinQt ~

l4a/l

I

Ft!ll"'1.l

1

'~

O~t.i1~eri.,,,hip1 - - - -

,...

:J:)~afoi"HillU
P~rtnorahiJH

i'

Pl:' opr :i. eit. or sh.1p =

dor porat1. on~
tndivi<;\w;

~

Adclreiss1

~r---..------..-~-·'- ~...

T...,lephone

Numbei~ i

Adult:
~Clt'lt

:U.loi

Fei'Jlllle i
O~t111e.l'lehipi -t~:t'::'""'

(dlt~)

'Py):"~

or )3ua:1,nese l
Part.Mrohip:
?ropr1f!toroh1p:
CO)"I po~e.tion =
Il'ldivi dual:

Pereol) .int.~il.ewedi - - - - - - - - - - -

Adcl.:rei~S I

...::.---------·------'l.'elephon~ N\.imbe~' ____,.__.......,.._ _ _~--

•

~

J" ..

......

Tohr:tonet
~t-~rv~ow· 1

AdUlts
Minor:
ik.l.B;
F l!llN.\l e ~

(;it'- ip.ena:~JH

·;,~A

\J

l

.,...,~;:,;r.::!"';.1111•111'111d". .'l!\~~IM""'1_,~:;111----_ _.._...__ _.-.1:-...-.'."'"'"-·..,..

Typ

tl l!.'

Bu.

~.rim:ia 1

Pe:raon

'Part.n ~tr shl]'.lt

Propriat.orshipi
Cor pOr"t\'tll Ph~
JLnd\l..:vld~.al 1

Ad~tlll&

ini~vi. tni1ed~

..,._ _ _ _ _ ___.....,..._ __

t _ _ _ _ _ _ _ _.___ _ _""'"""'_.,..__._

Tel.eph(')n~ N'.llnbe!i."'

.....~ . ....

)~ '. ~fn.~d.c1 at

l.£10!,r ~n r:,r il..n~, 'l llt\HI d f:J n't-0>.: : ~W--.-·--.....-·._

C111v1•r. t,a.ng

lyr ·n of

·und or ' r ~~i wury L:Lo 1m

Hu111u·1iM1

l'(Ll:'l·

t.1

,ioru

:J't'IC'l i' id-ual

.....--·-··- ----_,._. . . ._. .,. ,. .

Fei~'l:Cr't.'L l~t"~·fove 11h

!' rlhi l

'.l?l" Clpr.i r)tcr,.,hip1

Cot•pei1

nci,•1'? 1 /4-<:~

Addr'o s :

_

.~""'

• ____ _

. ,,..i

. (-· l
Buoineo~ 1
'Pa.l,'l\:.nership~

'l'ype of:

'flt• or>l" il\ltQr l!lh 1p I
C1Jrporat.i oi:i.:
,tn\1~.v.i.d.,..tal 1

Loi Atil~ltu~ Brano h
'F,,t\ d. ~Hf'J:'vt B$~ ot sari. Fr~o1s o
FbQll
nt ()f tne United St&hs

wW-• ........

Tl')lte];>h~e ~

...

I

lnter"'tcw, a
AdUlt.1 z

141.no:r~
~(H

P~llllles

01tts•nan1pt .,.,.....

J:lat

ot

la.Qt entry 1.ntQ Unil.t~d St•t..st

Clpt11 ·atil\g \lnder 'Trea.surr,y Ll04'1'lH
fyp 1J

_ _......,_ _- t

.........-..,....

'.Q""11

ot llWJ1no1Ht I

h.~tnereh p:

Pr<>pr iietorah.ip:

Adclr-ee11

Oorpo"-t~on,

'IndividU111l

1

-------------~--------.--------

h ~nd$;~ propel!l'ty ~-vol:vod $Id 3Qopo ot f4"(Jlblwn: ,. -.....
.,.
~·~ ~~-~·r or
o• of \lrJIM ~1•, 011 land. OWMll b1 1udl•r4•, :An.•ll•r ••4 Dwonan. 15161 LoohhT,
to• Aaa•1••• ''-Pl•lns t~•' 1an4le»'4 wotitl ,iwt p•ral• •••l,....•' ot n~ttl 1•••• •o
Pl'O•~rt ~.1' ot ~ ,....... ,It appo H
tlhe o'b.•t hotel OWMJ:'I
f f l•Jl'.U••·
ou • aian, •tao11 tatht» ••• utenat4 a~ SaAt• rs ..,. )I stoo, aD4 ~ • o'b.•r, Aa4o,
a WMUhJ 1•i-•'1" bo'•~ owaer, 11bc1
lllalln4 and ba'•4 th• lanO.or« tll.a' he • •
1t'f iac tilt tu.rni'tu-t OTa2' •o hl• ...,.oa11. ho11~kae"r• Ila loa.o • ho••Y'•Z' ea•b ot
ttaeu •L" ):i.j4 a\uri.nc l .. Ha in lHSl.

... • -•.Pl..••

'°

1

,a..,

AA1ber. u4 1>W0r•u1 4•1t11•4 'o ooDGlu.4• "11• ~·•"*• qd ••oun o~ a•t•r , • ._.~ tor
t-1 f~l'IJll ~Ottl•l It lell' 'bat ... tba 1"9&10~. llT•A fOT r1t~al1 •• UJr&l, ai14 Jllzaaa,
1-4 • OhL•H1, •~ -..,, l•'•rtn•4 1za pllHb••11.ll th•'' '"o nobl.• a4 'litl111':11
pay
tllOO la 111n, pi'OY1411aa ~·• l••• OO\llc\ b• obtda4 fl"Oa l.onll,orel.
Jn.euaUo-• 4•*•
wt w1'b111 o• wak. Oao w .b,e;&.p1

•a

Tb• ~~IMJhH

1acl J)wOJ:MDit

l·a\irini•r7Bi8' 'e*'•"•r,

11r ..

J91pon4•4 UD4er· pirtnun "o

••*•JI t111aa1at i
U.4. • ' w,n All4o

ftt luti.•rd• w1t14 •

l•:pa•"•

•n••m:o.

abo Oh tn••• bq•r,

z.-.. ••4 A,do.
Ollti••••
1\lft.n••d 0D11 '•11 b.ohl.11, a'lld
1~•
-.Otel. At..r ...,•ra1 hOv•, ·amd. 1111.~b. bH,*•4 41-cs 1-

_,1.,o.11i, oct
t.~·•

i11i1

•tin•

tr:a1.

1•
tUaaaoi.U.f 11l>lt,
•loa, A.do ••pl1\ll•t•I •-4 eoll tll• »l••t t1>11 Jl.OQ01 ad • obt.t.l••4 •la
'oo tu Ukat u.t .. z._, ....... all to tu 1aad1.ort1, ilflJID au DWORIMI •.

tl.IOO

b . oa•

CeH ol.oHlt
U&ndled by: -~­
i.. r. 814A.W.

1· ~

Lo• Aft,JJtlCIO B
Fodoral fhH.rvei Bank o Dan 1~ri nc:tsct;>
F11!1cal, A,.-!t ot t.he U,rtited Stat~!

Ac\dre

AduJ.,t: •
'Minor a
!!a:).e:

SI

Fcwal(H

t~1'£y)

Opim:>. ing

'£n1

or

unde~

'

Tre e\tey

L

I

ti~eM~

'Eh1eixltH~9 ~

tslito)

now?:

I

Oitir.enehip: ' • • • •

4

..

-· --*----..._,..--~---- ~ ~

PtU"SOt

al'ltn~ahi p:

~t~uwed~ Ulrat, ,.,.,..... ....

.

...

Propr1e~or '1 hipa

Addreeit J __'-_•_•_•_ _ _...... _ _ _ _ _ _..,._

Oorpor 1'.~.<iil"I:
Indivt !i~~:i..1

Telephotao Nt111iU.1~r:

?7'1Mipal pr-ol'.)el,"t)" involved 1:\1'\~ t:Jlop~ of 'pro'blClln~

Qclllf.hl~ rt~

v ••. i"u• u .._...,1.e

""

••• ....
•o,...,. 1 1•••,
•o ,,.

n ••n& -~l't .. U••• ,..,.lt •-• •t ._,ld.111.,.
.. CDhllH• ._.,..,. •-••••
•fPU'•tlo~ tie •••• '111• •Ill•
._le._.. 1•
...., \o ••lft&• 1-.•*-•'- 'Htar1 ft.•1 ftaaaHoa t ·a r UT11"M-.

......., rthl.. t• •n•

~~

o•

Clal.L•l · l..U~ lalllllo.rt•• AMUr ad ~a \o a,p~ "' C'f'M••
1• .."'. .•

rw-.. Olli•••,.,..., ,... , .
aai••
1•J' . . . . . a,11. ..; .......... .... •t . . •1'1• ....1. ,
'a111•••
*'let ••• ftata
l•• ,.. 1-..hri• ,._,1MI.wo ._•t•r
•ote11 •m oa '1111 .,.... Jiii
ISPl_. ......._.IJ, ...
,.. la • •• ,,l. .
A.ct..'

.

aut"M*"-. •• ,,.... ,•....,•. Q•., ...

•• a.,i.1

lr

ftlH,

IQ.,

1.-... '°

~

l

9111 c..1 .... 1.i.1
,.,.aue wo »tei. ua ~1'"8 ~ 9" • • • " ~la oa . . . . . . JNakt. 'It•..... -.t bl• l•'ltUUJ ttD .,._.
-.it• ... la 831Wl1at• l• llD'-1 ~-l••••

,.,...... •••• •• a-.

}fondl.()d. yt _

al'

]!!

!£! !P

__,,,,.,..

'thNI.

~?• An
Fedarl\l .R '!lft!'.rt

1

es 13t$l1.Ch

a.nk of

San r&noiQQ"

rFieoal Apnt c;~ the \)nited S ate

Adult:
Minc1ri

Acldl"esa:

Male:

F~!IEl.llet

Da.t ~ o.t J..as1:

Orf ! « ing

Citizenehit:i: - - - -

Ji

I

ienta~y i.ntio \)n!ted Sta:te !'JI

undoir T'relil.GV.l":\r L.1,oa1Hie, nc.nv( i - _ , ; . . - - - - · - - - - - - - - - - - -.....
l!rtJon ii t11rv:i. / d: ____,..............- •'.~~··..;..'·---

'frf.1 o f Suf,'1 1.n<naa:
PQr't"ier $hi, 1
?>roy.ir i to:r ohiJJ:
Oo\' ra.tioni

/\d,dr~est

------···-_....1.J. ...______

·relephone Number :

!.ndivjd\ltii.l.1

t
" '

..

,, t'

.... J

'J

·~

/

I

1 (, .

'

I

I'
JI

fl

11

.,;

,(

I '\,.J

./.'

- . ~

...
'f11.'

// .~1 '

r

He.ndl

Q

y:

~;~~~~"""'...W·""""'u..,.,.....~...._-

i

Lei• An l~el lh'itiOh
~d&Tlll 'Rose.rwe ,Ba.l\k
of
., Franc
1
Fi~o-1 AgoJ;i~

l\lll,l!te!

tu

01 t

tin~

"•eo
t1rA 5tatc

I
,,.,.,,.,, ...,

~}.(,.1,~ ~ti/' ...
, / ' ••'1,r1 ;.ti•(... .

___

' - tlla( "T

..,..

'I'Qlepl~onot

.tnttJl'VltJWI
Ad~1 t1

Hinort
l&i.lc:
F~e:

... tott11r

1

1'ype

Oitizen~hip:

.............___

l

f BtJ,ai.t1eo Ga
PEll't.tier ohip:

Per l.!l Qf.I il'lt&l'Vi red 1

P.t'oprieto 1111'11!.p,1

------

COX'po:rat.~. on;

!:r1tt,.vid'UtA.l:

T@lephcme m!lllber:

-----...-------------------

!•

[l%tQ}

4

1'Gl11Jphc;irio11
In,t.IW'\fiLetWt
Adult, ·:

Min<ilt-i
>Kaloi

F~le:

O;!;thon.sll.:lpi _ _ _..,,..

__,..,_

_____,..._______

-

.........

~_,...----~----

',l'yfre of '.Su :11.n Bl\l t

Part"'

rw hi 'lll ~

-

~r p:•i,a't.Q!r~h .p:

~

lll:IPIMl" I

Adct r o s ; -·-·-·- ---.........,..

Cwp<.ir qt fon~

In.div1 clw.4\ll. :

T~l oph0>r1e Num)et' i

,~~

_ _ __..__...,.,.._ _

J.--...·--·--""''""'- --...-,I
I

,. t...'f.

L .' - ·'

,.,,.....,,
,

I

.,.,/

f ·-··

{

([/ , f;,,. , ) ... IJc~"(.,.

..

t

~

,,/

.., .•

I

I

I

',J' ~

;~I •

"''"*" •

Ali~t.1

Mi.uori

Hal,fli
FQIN:\l.e:
1
Oi M~enllh.if,

Typp oi' IJ\.li»1nemst

Pa,:rt:nell"ship:
P.r opr ietor ah 1,p =

Addirlll1J~!

I.n.d!Vidu"'1.:

Te1~phcme !'j1.Jl11't>ef•: . . , ._.,1- - - · ·. _ . ._ _ _ _ _ _ __

Ooi.•r»:rrat,~ o~~J

,

?) J 1··
,,,,.

~ .~1

/r' le,

~

~

-

....

-f>t · ...((•
...

;;;
~· ~

•"' f

l, I

'>""

.......

,,
I

;ltl'!~f..

.,.. t

I

To~~h~~et
tnterviwwl

IT

!

r

..

Ii
I,

,/ '

Ad.\ll.t I
~~;\JnOJ;"l

l!alfl I
F~ma.lal

O:it,i~ensih

:Oa.f,e of l.aiµt er1tlt';V' into Unit,ed states1

or.

----------__,,.---i----

rrating undar 'I:'roa.L"!'Ul:'Y Lioertsfl novt'l'1 _ __...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Type of

Bt1s~ness 1

Peirrson i

~'t.rvU.. ewec.11

Addrue1

•

PartMrship;

~

PrP}n'i~tm.r !!hip=
Oo:r;opo~ati uin1
rn~111ttu~,:

,J 'l..

,. f ...

.1

,.

11 ,

....

f1,,t<. ...

I

(.~. l''J!r.-tl

taken: *

:}

..ff,,.

· ·1

t or:

'* .. . ''

I ,;

6l"
...

/ '·'

.....

;1 1,

-~

I
'

1/l

I.. ?.:i •·~
j4.

-~

/

'

I·
rrf"'

I "'•"'
I

'/

!':"

·~

'iJ. .

l'd,epho~1~ N\.U'l'lb~~~ 1

,•

,.

~·

If!

"

I

ti

..

'1 ..

,

/

'

..

I
........

I

•

(bti)1!£fj) ~·'
J)at.o o:f ltii.~t entry i.cJto l1t1i1iied stalt.e~i:

_________ ____
.

,,

......,_

__

OF l' ting \!ll".ldaxi Tre'lll:!Ury Licein e n01ttl'i

'Person

Typo oif '.lh11;1i.n llEH
:Pa!l"t.nor hi,p:

.....i_·_..._ _
1,_;Q
• ,..
1~ t-.rv~l\lf'i''· ~ · ~._,...,,,_.c;.1 __,.,....~....

Addre~l.'1

• ett:.qr13h~.p:
:P~opr
Co:rporat:lon:

i _....,"L"'-...--f'J_.• ..,
. 1~ti1:..&·l-1;:1'.._1._,.JJ.
, . -----..i1~

,.

1: . " ~l.·ophohe f~1mb~r:

!r1~:1,vid.u. .. ~ ~.('I ....(·~ ~ ...
·,1

.,.

-~,..

r

7'

,i;....,__,..........___ .,...,.,.,....,.._.,.._ _ __

~

P~

cipa!L
A1 ,. . ,

(~A~(

T1'f,,f' rt.y

1"1d

i:

(/fu . . •.,

"

'"",,1

.t<f(..il

I

·1

{i

(.~tit'\.

,r

,1

>· ..A-•t.·•''I'' ...

,,J

/"'

( /i; i.oj~' '"
6 ··l
N .• ~·

,

'!

I

I}

,,

1'

./~/

II

.....

'j

.. ,/ ..
~

J

t/ /

~"lil

le"'

n~(.Ul(lh

lla't\k q1~• San. F:ra.ne ~.t!!e ~
'F:l a·e al )lgeH1t o! tho t)n!t~~ st. ~teE1
1

~

41

"'"( I~ti
•
.9, (!\

i'

;+

I

__ ___ ______ ____
,..,

..............

'.I'y[JQ

o1' '.au sin na1 :
.Pat•tn":I' alµ,p:
'Prop;ri.s r nhip ~
Oor ipor at.~ 0 1~ :
l~'.tVidJU 1.1.l1

......,.

Pe;r$on :1M.111:rv101·re'il
;\ddfle.\'!a:

__ ___.........,.._______

~'al atJihone N1mi'Pct'; """'"".....,,.........

.._,.

pro\~lern ;

~·

'
"'I I•

I""

~ "'~

• ./ ·rit,r (

I

..,. . ., ,.,.,_ ; 7-"
..

~

,,1
(It ~li .,

If•··

i..._. . . Y' '°"' tt;,
...,,...

r

I • ~ .....,

·-/Jl
:
I
M

Lt
,,,/
....

~

MiJlt:

}Ji.nor 1
Ual.0 1

F~rrtale:

~v.)

OiM.zenabllP•

; (bitty)
!:late ot 1<:\s·~ e:nti~y into

tJn.j.t •ed ' StllltJJll l

Op11r6U.ng und.er· 1 roasur3r Lj,¢i3rHJe navr1:

TJvr1 of

l3t1ai'.l,l1.01frn ~

Person :.1Jit~viev1ed1

?al"tl'ler oh tp:
Jlrl';IJl1' i•~tor 111J;i,j,.p,

Addt'tll~lili

Codhrat.Jlon~

_

'r$lQplilon~ Ntmi~e~1

f

. f'>tll

..

'

i-.-,..•-

In vid,'ttra.1:

,"' ~,, if·~

,..

pt•ope!I"'
"''~ ,t....,)'N

"'") (~

·?

~-~~· ..

,..J ...., ·(,

i"'"""

lif'..111

...

l

I

,

t
~ ~'Pt . ,·r. .,,.,,

r ~/I

1\t

..............

·-

~

Sl
~

;;

. . . . . i.....,.,.,__...,
r£$}. .<f
_,......,.,_,.....
Tol11ffehon«e•
I

tnt,l!)J."'\r1'f1WI

Ad'4t1

Minari

f,<

Iii!'"

·r'

1

fyp

1f

il(al1:1 !
Fal t11

,,,.

Oit.!t~~it:l.l"hil.p;

{htate} '

,8 ain eui

PartMrmhip:

?toprimt(ora)"l~. p=

Add~l.'H!Bi

tnd i v1,d.'Ual i

i.1 e1epho~l!li ~4\IU1'ber:

OoJ:' ~i011a t '1 on~

·-·-----.-------

r.i.d scope of ptoblem:

ti

) u-

) \ , I /)

.

t, takin ,'./, !;,·

"'

~7

-~"""'

""'

.....
;'
' , II ~ ..~·

1~ ... .~

' J

1
1

·~1·

(4

---

'f ype of :Suai.ri,em;u
P~:r'tr~er shi.p:
Propr b t,orshi.p:

Cel:',po:t-i:i.~;!. OlH
I.nd.1vid'w ~

A:ddl"e s~ ;

-----____ · _______

Tele.phone )lltl!llbar 1

..

' '"~l

,.;n

l"f.'

,f~· ~

..,_

__

........ ,,.._.._,_

I · ~o" ~Lt; h oh
d ~ ·"
'Bihl< 1;1 ~ $19,n '.Ft"ano ia~o
IJ.s~ Atte l)'\i Qf t. ha Ut\it;.•4 Stlfttes

6-ne
~

PA'l:.e of l.a.et
Opolt'a :l..r16t

~otry· futo li.Jnited.

under ·rre~Btury Li·oen

'l'Jfpo of 'lih11-lir1eH i

Pa'!"tMrah1.p :

h'opri.11rtor 11hJ1p :
0Ql"'f10ri~ ti, on;

tnuv1.d"1Al ~

States1

-~----------.......-!"--~

i!i rn01v1 t - - - - - - - - - - - - - - - - -

' •)•'.

A~Ul.tt
l~iJ'lOf I

Ma1(11:
J1' el'liO.l 8 I
01HZ«'rlMip: - - - -

-·~._.__,

'.fyr-<1 of BUl.'l~net:Jci:

P.nrtmeN

1 ~J1 1

P:r pdetor rul

ip 1

Addre

o~

Cor pvra ti otu
!n~i,vi,dunl. i

r

I

'

11 i0n ta,'k en : ~'­
?

I

"~A t

I

I

c\1 al/J.d~.M. cirul pa.t;1»s 1'b. re nectl:rnut

~·

_______ __
,

..,.,..,...

..,_......_

"'It

t'oU:r)

o! Bum:lr 1ecHJil
1

Plir'tnC!r shi p:
to:ra'h1p ~
Oor 1,X'Jra ti cni
lndtv:Ld'\lal c

P~opr b

or

socpe

..r r (

f

riroblein :

,., ...n4

~..

"' .

t"'"' f.tl

,

1·1.../
II
/.

, ,L ~· Anclll. Btr.inph
Gtle:ra.1 'Jiteo-~·v~ Bfll.nk C'>( : tm F!i"~ i ,Mif.!>
Fil r..al A.(t nt Qf ·t hei ll111tf,ld Sti~tQEl

l• l1~Jt\I)) 1

··· -r,1~~~
phci~o~

·-~ • • ~. . . . .
------.--.-~{~~~~tn~t.)-'~·-·-·""'t"!"-•-··· - . -......
1·114

In .orv ,i..1n~ 1

1

M1.tl;t.:

M ....,

)Jino~ 1
t tile I

(Str~et ~nd '""N,. . .Wn"""S....
e.-""'
T-""'·~

:?' ma.lo:

C•l
.n ~e ~ l at 1im ~ry ~JIJ.to lJn;tte~
1

cat ize~~h:l..p1

S'tt!ttet.1 ·1 ............ 11, ,

" " " " " ' - - - - -·- - - - - - - -

Cll- r·at.i,ntt \i6(3.oir 'rl:"c tt\.J.I'f Lio111nD(ll now?, __ _._. _ _ _ _ __....,._ _ _.__._ _
1ir Plll of J3u,a:inasID =

?er11 n inter..,i 11e<d: ...---.-------1r,___.........._

Pairtn .reihi pi
Prep· l t.e1r vh:Lp:
O?r ,01, ~·t.ion:

/\ldd,r asL!I l . . - - - - - · - - - -......- ·- - - - -

!n&v~.dual ~
I

Pirinc)i.pral r~o~'.l e'.l"t.y involvei~

fU'lcl llOO,PQ ~r

prt)"blMq

• " l11•~ t1lt4

a ooapl•l-.t wt•h tbt LaltoP C-.S.a our• I Ott lo•
ot tM ltat • of Oal.ifornl• and l l tl• ot , .,., ••• 11
ftlOllPIQJI Y1 JUD M. JCUIW>A

'b• 1Nr b.an cU•~· b7 Dllpq,1 Oo•S. 11·1.on1r lal1...
R• h•• bad ao
.a d•loe i)1l dlol ll•• h•Ja<ll4 llJ
br tbt Labor O.u11•lqa•r• •

ott t•,

·

«t..,_

Ac 'l1on t n'ken: ~·

-•Y•

Pl•• ..
1n•••' lga~lon •adt ot
llr lu•«t. 41.-. otlt ot 7our t l n41RC•··

•h• oa1e a d ad•i ••
}{ar.dl ~ d

y~

'
l~, I\ Srl~h
, e ~knk ot $a.n iFr~ctac,~
FioQa..\ Apn'\;"'Of ti he tlnite(i S·tateu

Fo(lerlll. R

Mdt:
Minor:
Ualfl1
Fru~.le1

Olt 1ienfJ~~~

//

__
fype od: l3u.mi1'1 ao1

Partner ~hi.p:
Propri~tor mni:p:
C'()rpor~t~. l')t) :

J.r1<t1v,id•ual ~

·~.....-:'!

._.~

..........,...............__...,...__

.:.._.,.""'-=_.

(,

.,_.-i~------.-.-----

F'~e:i:rld

~OJ Artp

'Iii 9l('f.Ul(!lh

Resem

BaJ:lk' 9t San ll'rantt1$c~
P'f·sca.1 Agent olf the Uri\lted State ~
'

l
~,

'~ :. •·-·
........................
-i~-.~~---..."
.......,

~I

Adult.:

i

M'llinc1r1
1dli,l.0 ·: /.

,.._

F•le:

Oi'li~. zennh~ps

of l.~~at erlt1·y i.nt.o U~it od St ate s :

Deth

0 · r P1ting UXld<lr- l'rOalill:tl'j'' Licen1;1e n 111vti' ·t - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

fy r.~ of Bueineof.l 1

?nr n · l"a'h:l.0 1

P:rcip·: j,111tor ohip:
Ccr por atA.0111
tn"'i'V;l,d~'~l J

I

I

f"

I

LJ
.;

\

(~ v ........ ..,

l ...' v
I

I

~

I

...

t..
1'

!'

,.....

0

•

if, I

,,.

,, t

.

t.•t
\,

.,

ll
I

l

/

...,I

AdW.t~

'M1.nar:
}4alo'
I\

Fe.rMltH
Oitizenehipi ...__,. ,. ,_,_,.__

-------.....-~-----~--------_...,.

'P,y r

~

Susinesn :
?airt.nlllr nhi:p:
fit'o1pl•ietal" s\hip~
~.,

AcSlirE! aa l

porat1ani

Indi.v~.d1.i.1i.l 1

... "'

.(.

____

_.._,,,,_ _,,_,_.._,.....,•._.....,._,.,___....,__ ___....

A<\W.t:

id.nor:
.M alo:
P'~JWIH

O:itizerrnhip&

1ypo i'I. ,Bu. :!ii,ne s s 1
P:ror.r}:i ,.,,to(' r.ili\i p :
Corpvr-ati o 1:
:J:nd/1..v~ ,d,:uil.1

'/ '" , .

. f ,...

e1r1s dn 1i~1te~-vi m ~d 1

.?r~rt"1enM !) '!

/\ d.d:re s s :
T~J.l'phOnE:t

-

...~.-

Nil.l.!l'1b r:

.....,

--

t

t

~~

~
....::I

-~,.,....,,.._.,

()'

)

I

\

( .fi:. ( •'J' .4.,1 ~•.tlt. .l
~

~~f ,

' ·~1
( '

/t # . 1 t l1 ~/.,

F

d,

Loe ilrig!ll
ral ifteoerv" J.lll\ ~'

or

fil,ao~ ll,(t®,l'J

N rl\r.

ot £ t.tn f.'r o~.ao1
t he Uni:tctdl 6 a~ o~i

1

. / 1
1

I

1

Ad:Ult 1 ,
Uint;."r:
m~1.,

FwMi.lct ;
lffl

Urrt.:vi

f

I

O:l:t.j.z°'n hi ' ,,__....,...._._
'•I'

(JJ,fJX'

Ty

t,Jns und

l~ Cl r

Bu !J t.1

1"

'I;r•.!t wy I.ioen

fH'l(~ 1

PQ.l"t nei ol j jJ ;
Pr ~P"il · . pr :..hl
Oo11 •:p 1~r :.i.

i.01

Tritt).Vid\1111 !

i

L02'
F&d~tll I{oae

Ne1e er

iioQal Agerit

Nwne: l ",

t ,,

~·jC}},

Ba,nk t $a~ t"ra.1'1o~mcbl
of ~rut '.Jn~,t'd Dlt.at.e.s

t,•···· ·-"
,
I

~\llt· I
Minot- ·: ~

~~le :

~e:i~e:
!'" ('~
Cli1~ :tz~mslti.p: I/,
., r11·

____ _____ __ ___
'ff

I

(i:

_.,..
',l1yp~

ot

BuoiMas i
r hiJ.H

Pnrt
Pr

:: i~torohip:

11 0

...,...

,__,

r

....,.,...

I

~-.-...--

Cc;r p..,rat.ioni
l,ndiv:l .~uc~l;

I'.\)
~.~

....
I

)(',(

'
•

(I

•

·~/.-11:, j '

I'

3'!

i1/r~1
·~ 'Vt1~I1 ti·, ""·
~· ~ ~h otie* b

:tnte.~·'\d.~1

..

· •• r. .....

,fit

Aid\ll~ i

Uintll' :

Mal :

t~e:

Oitizema i Jh _ _ _...,.

~f'yy;e o.C B~si,noQ~ :

'.

... ,, '

?nr r\r~r sh~'~ :
• ieit or.oli i p~
CCJiq>1,)r ·\,ll., o 1:

Address 1

Pir ci

TelG''"'"'O~tll

!n<Uv~ dua.lL :

'

~·

1

Ni..unber

:

1

~

,J, ......., .•

1

Kl~ '•

.............~~---~---~--...--------

.).
l.. ~.

J

I

f

•. ~\ /' I•' "•• ....
A · 1on t.,.,l<en
""

l

!,d• •~~_,/)'

I

\

, Los

~l ~

F <i•r~ l!SBeJ.""Y't ~
Fbo-1 Ag,,nt of

,,_.uioti
ot S11n ~ ~1~e

the \,1r1ite¢ S'.enoiR

........

na~te

()t 14\tlt &ritry

~to

Un3.t od StAtl'ts I

~

....,.,

- - - - - - - - - - - - - - -........

I

/ /
,./
, ! I('.,

/

/
I
~

.

':/ .,.

,..,.; (.

,.
I

.•:

I
,11 I

11 1

I ;/

"'
,,, '1,,; ~~1

r,

l' ~J.e~

te~~~u ~eu"°" S&nl<

'iMa,1

AfJen~ ~t

Bl"&,rJOh,

tlbe

or

S$i~ Frl!U'loi,ei'

ttnU~d

St4tiem

v~::t .w
_.._,.. . l?''fn~., 1 4
1

1

i

i

'l'e1C1pho)"l$1
;tnt~~·v;tow •
A~W.t1
Min,or1

Me.101

FerMlei
o~tizon$hip:

Dat.o o.f ll..ast

~n.t;r;y

into

Un~t.ed

$tat.es: ..,___

(lper t1 ine \lnder 1r:rcu1,f!l\tt":\r t:1.cE)n ae ~1ow7 =

T:y.0 of Busin~30 1
:Pa.rtner obip :
Pt tllprr iet or l!ih.1p1
Oorl'orat~ <ll'U

!rid1,i1'3.a\,\ail, I

---

Ad\il~1

l.{1J1or :1
M1.1lo.1
P·Ell!U:l.h:
011\:i.1.~eriehipi

tk.1 " 9£ ls~at antr?r :t,rtt<11 Unit. ed .stnta:® 1 ...........................

____________

Or rating 'Under Troll 'lll"Y Liom:n e now'l' :
'f ype M B\!l auie SB :
P(~:rtM:r&h1. ~

:P;ropriffbt ~r tihip:
Cor');)(l)ration:

:t;1.1cti.Vlidual l

_ _ __

_.,.~--·~--~~

Ty e

~ £ S~ain @~ :
Pn:rtn~rmhi n 1
T'rop:d tc1r h)l..p~

l' er eon 1..nt

rv~~

1ed :

• ·
~~,-1_

AddrEuv;

Oot ;r ti on1
Ind.ivid1Jal:

'Pr!.(1ci pJ.l pro~et 'fl ,'invol Vl!Jd, IM'lcl soope

,,_~,(

Ac ti on t/11.k~ : ~·

)

?i' .

,;1,,.,.,

,

,r /1r.:. "''

Umndl d

_..~_..._..;;.-__

Br•h

;le

Banlc' ot

&nt

S~n F~ltnc1aco

ot t ~· Unlit• Stlt.ee

AdUlt:
MinPrt
}talie'
!i"•le:
Oitizen.ah1p: ......_ _

( ~tat.e'} ,,_
~,~

(i)

of laist ent~y 4.nto :Unit ed. estates,

--.-...~----.--------------------

0 r..a ?-Iii. ir1r, under 'l'ro~:i1ury- License novt1~ - - - - - - - - - - - - . . - - . . . . . . - - - '11yr)e l')f Bu.em~ .. e:.
Person i :nte.rvi Htd1

P9,rtnership1

--~----------------

fl'l'opri tor.ship:
Corporation:

------------li.------

Add.re ss ,r

Ind:J.\rM\l.al:

'Jll)'lincipa.l prqperty UlVOJ..\rlJd

/-%... t,,' '}
I"

l tj ./ I) I

/.

f).l'I()\

1i1Ca>pe ot nroblein:

~

~

')

'... ' ,w .,(_,,,,....,.

t"

~

.(.

: '

..... ....~

t~

.

TJ?~!:1
tnter'Viaiwt
Adult:

l&OJ"•

gsJ;

r

F~l~~

Citizenebir>i _ __

!1
1'Jl1.11,iLo of beit

nt~w

into tJnit,ed stiat&a~ .,.,_._.,..,......,............._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,1_

Q~;-1,!"a'tl111,g 'Ullder Tr6a1l\.lr

Ty p

l~icen·ae J'lOY/'i: .....,.._....;..,;.__ _ _ _,__~--------

Of, 13'1.i,'-n e lHH
Pa.~tne·uhip:

Propr:tetorr.lhip:
OCltpor~til..eyn:
'.tndi.vi,~ual 1

? ..,,1~

I

,

t'it/

...,-;1..,.,,..
I•

•

O'J,.·;·

Ac't1on lta.kem ~~

*
,11

tt.aoh $id~;it1onal

it!,11. .

a~s -..re

et.esl!luy

~.

·'

ti'

~"·

,,

Agent

lei~ Br <ih
S.n:k: ot se.n P1raJ110 imco

of t~

Unite1!l $t~to ,,

' 'I

I

,

.., .,. ,Wrl~'~ ~1~-U1C!ll epl'llilfl~n

l nte.,v~e:~l

.i<

Ad1Jli:i i ~
Uti\or:
~~lti :

~

FeJftlile:
1

i6 I'/

01t i zen~bipi

of B1tail'~e$S'
Partm1rshi:lll~

Pr prie.toreth1p:
Cor• 1xiration~

Individ.ual1
Pt1f.f.io, r,ir.1.1 :propert,y inv101ve~ and. ocope o!!.' probieiin~

(11. ,tf.i

l ... .

f ..·

...,

/1 •.

l .·. .

~

I
{

I

..f ,tor\11t

I ~'

j'

/

,/

''·

;P.,)
11.,. . . ...."""'". •.

"' I
'i

....

w'lfP •

~

'"i

I

f

l.fl'i

:fh'81.,t\e'h

'•BWk pt s~ fi\~\oi&c
ot it.hi tlnittcl State~

.r
"

(d!ty)
•

Pmireon i,11it:it;J"'V'iGVled 1 - - - - - - - - - - Add\l!' eeai _ _ _,_ _ ,....,._ _ _ _ _ _ _..;....;......._

l'"
I

I

·"'~ ,,,1.,

.t
Ma.

•l

I

•1
•

r: ~ p
'j,~

:t.01 A~e,l..ee

11\rs:nf.llb

• e~ ~a of 5 n ?r11Ao5.sot)
ll'iscAl J., c:~t1~ of he United !~t-.~EHl

ffld~t·--1

•

1

"Of.K;;'t' 11t.!l.ng \ln\~or 'ft-eat1\;ll'4y Lioenne now'1
1

fy I!! Qf l3ugine es :

:

- - - - - · - " " ' • - · - - - - - - - - - -......- -

fe'l' ~ on. ik1'tsorvhHeid 1

-._91,....,._....,.._
_,....,.....,.11!1111"'
" ....... ,. 911lr•

M.dre~~t

.... •aw•t..•:. ,lilt,

Pa;rtn r riih. p:
P.ro;prietor~Mp.;
Corpora. ~. on:

I

T~le l)hone .NU!nbeu,•:

tnr~~,v:i.du1,1.l 1

qa Dto•\li•r f!!!!a Hf1U fe,Qk ~. hda ·~~l.I 'b• .,,q:u 1'1 1n llb Utl •iil.ok
•o 1"0'1i1Ji111a a,. 4•11ilftr, 2'57 1 . J:'too &t,.•$ , t.o• Ane;el,H• ul r•O•lT914
ouolt e2;1 t!40.1Q, 01 1'b.1tth w-..~-· "•t~,PP•cl pe,.. ..,., 'b•o~"" Ja• ol.al-4
pa:v "'II' hi• •OMf IUtt.U ' • u ~L• to
at ...,
to th• 1aJ,itU•• u
trl•cl O!tl •nr
'h• t1•r Q>U.. r.li '11, th tilt.• *'or Y'•Jll•l• t>ti,pan.-1•'·
uu,r ,•dtbout l'H'Uil*•• '~tu ,b• wu ...,w.~•4 oil
00•1.dou \oml.l••'
hwer ot .A.Uom•r h b.la rrhu.«. H•atT if·
• l•h UM h•

.,li•

•ta•

•*• .,,
*'
lJ'•t,s.m.

'°

'l._,.

&•••

'h• _....~ e'ftll atter
•n.•ution 4•'* ••

Ul)ltJS._ '~all.a tQ lb'* ~i.!'ai!lll#& uc1 'l'ie4. t• o\ttaJ.:a,
It.utan i..• rt'Mlt tih-. p~r,~ l:•lllUi>i •• \Jltl'lllllllll'•
tor lar 1en he _.uou•~ om bel..» oA kJ' 11th~

"*

OUJ:b 11 UIJ>

llDU'»~IOT

'JU MON&T?

•f·

11,~t.-,,.•a otti•a -.111lt ho•, ld•ll b•
At'\er • 1t.iuabo1r or 11•1.•pboM Qel.l• t:o
•Pr.•r ii, our 0.ftltH, 707 1o.
to
.D.
b
'
(or
'tll0¥4
1.•tt
. . . . to
10100 .A ••• Ma1' &•h, 'Qieb . • t•1b4 'o 40~ lo'llitWI', d'\el"
Sprl.qfj 8'•1\
a441'1.-Ml aten •l"llltac• b• oal.lt4 . , 0\11' etft1H at; 'a$0 J11.L,, Ma7 J..Otlt ,
Uifh1jba la.
to
wH " Ill hi th• •out ot 40•10,wbto~ .. t"'"•cl
81.k lf,,
bh t:nla to~ ~•lul••r. Wb•re h• 11111
t.illt r.r ll1a t1»
ll~ 1, ~P' '• .,_.. ..,.., ..... OAU GLOPJ>.
1fandl d y·: _....,.._ __

"
le•"·
11•

••'*

1

OY••

u.-.
••ll•• •'

~~~· Ail ~ ~·~~ ar~no h
!'ed$ral Ros.rve ~.. r&: r)i' $0.n 1rr11t (l;i~Q~
,l!'illo'4 ,Agent.· ,t:Jt tne 11.:lni~tid $tut~~

M\ll.t. ·
M:l.rlo.i•1 "'
M(J.lo:

temn;t'\h

O:lti1Hmehi '....i"'tn~ri~..

Wo"

OJ.t)rll).t:Lu~ \tndi;;r Ti:"GIUtlll:ry I.i,icr11~ac ncsw?:

~ yp
1

"'

of l3usiti(HHti

-1

h'oPl,":1.etorl'lh · p:
Cor:pol:' tion1

!lid.1viduaiL:

t_,tJ. I , If>.,,
/e( ·'dttf..

"

/, i ~ .-t.e

<'.

/ ,

~1:. .(.

l lli.~ t;z., l

<!. ~·r:..~ (J..

t.,( •. ../:

··~ )I.

I

..4, .(...

Af.....t..~

"l-f7'-1-'"
tJji~~
~-~i

I

..,i•

·"l.

--.-i·J~~/,;.L
_ _ _,....,.._ _ _..,....._

·-- t"'ViJ

l.1 1t~v.i.owocl1

,P():rson

hrtner oh~.p :

,{A',

I

......-~;..i.,-~~---

?i.o• A.n~ha !J'aneb
~ Rfllltn:"Y'8 Bank of: S1,i0

F'l'a.ne iac.o
h1Hl A~nt of t1'e t1nit•t,l Statiu

Ad\ll'iic

u4or:
},{ale!
~emalo:
.Cit:1. ze.hah~p1

Da:t, e of,

Ja21t; e:ntrr, tnto Unit ti St!t.e 01

-----------------~..._,

Ol ratinu under Trciam'llry Lic.CJ1neJElt novn: _

Typ Qf Bu~i.hesa:
PartnereM.p:
Pt pr'i,~\O!l'!ihipi
Corporat! onit
Indivt«'.llllAJ.1

Pe~eon

t.aken: *

______,.......__,__

_......_..,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

:Lnt41"Viewed:

Ad<tirelDEJ:

'l'elephone

~\wber' :

Principal prope.t•ty ~volved, and ~cope oif pro'blw.n:

Act1.o

_..,._.,

~,

_ _ ___.._ _ _ _ __

.

·~

-

I

I.

!

,1 '

i

"l ?~tfe}

•

...

r,• , .

I

, ..

Tol~ph<:>net
l'.r1t.~~·v.'h1w1

AdW.t1

:t

UiUC>J"I
Ual~ ~

Fen\11,,le ·;
01tizensh.1p~

Typ$ ot

. ...

------~--~--~~ ~~--------~t---

~~3inas&:

Pnrt <ill'!$1'\t

.....,......~

' '

1

Pt . ..'i$1/or t:ihip;
Cor · t· U.tm~

I:tle\ivj d,~.a.i : •

'

I 'I
U.i:...... ,
/

). t on ·t:.ak n: ·If

_,/,/

Adult.:
Mi.nar1

......

.$lo:

Few.+~:
Oit.i2'1nsh1J?~

____________...,.....,.......__..__,,_....___.___,

Date of la.st, ~nt~~Y into Urtite~, $tat'9s ~
Or..e:rP-'1:-:ing \ under T:rifHil.l~\JU":Y 1,~.o iue

Type ot

n0\¥i1' ~

'

,_..__,

Busin~s~t

__

~--------~------------

;~\t.-.l"vimftd: - . . . . - - - - - - - - -

'Pa.~t.ncn.· ·hip:
Propd~t.oi;" ~hip1

P"rr10A

!h.diviidual1

Tel~pnone Numbe~:

Addro t

Clo:r p<:iu1t.lon ~

_.___,_

------...-----~~------------..._..

'P:r-ir1oipal, prQp~r 1ty< illvolv:~d and

1t4j ,,. ~· ~ ~t ~
l lf v I) ,t ·~U rt
1 ..

&l~ .

A.

p .

Action. till.

IJ~.
v '·h{

-

n: .;i

(>:Ji ~4 P\.~

..

...

. ....

I

t'},

~ ""* ~

,'J ·~Al

'/ ~~ ~

j

''

A~i.llt:

M1nor1
e1

F~e1

oi~ti men"hlp~ - - - -

' "'··
'l'ype of. ~

ineas :
Putn r sh.ip;

fll'<;rprieto-rahip~

/\.ddr l)!JS ~ _,. .

Oorporat1on :
lnd1vichal;

--------,-----•1---

Telephon.e tJU)J)ber:

Prm pa]. prope"rty :l.rw~l.ved nQd scope llt problem:

z

·~

,/.

.,,.

/ ...I

' . ..)

t

I_
,~

'"
_.

. ~J

......~

..,,

(...·

.......

'1 •
,,
,.,
f

*. . ·.

~;' 9f.(15~·,l'ro ;i

_,
__
.,.._
, _.
1tJ........

•----.1i-i-r-

Tl)h('lhC1ne J

),'.nter.,view 1

nate ot ltut ,,mtry intici tlrd.ted S'tr;it,ee s
Operat.!l.ng 'Uflder 'l"rcas\iry Liceniuo :nowi'i _ ___,_,.. _ _._ _ _ _ _.,.._ _ ____.._

'fy'p

of 'Bua1.nerna:
'?a.rtri r ship:
Pr opri(!l'tj Ql" eh ip:
Corpor,a tion:
In~vidlrual:

rereon il'tt.erviow dt - - - - - - - · - , ..

!\ddr~ma: ------·..-..---~ ....·- - - - 'l'el.ephone

UUJ'Cb~r:

_ _,..,....._ _ _.....,,.._ _ _ __

'

Pr';foipnl property 11n11rolved a,r1d ueo e of p'.robleim:
1

K

~ JCl 1: I

~.....,

....

)'

) ,
~

J

t

/ A

'1

l

I "#,,.,..., ,

I

,.,., ...-..

'

lr ·(

""1

d1,
l ·ot

1.,l'

I

,1,, .
'

,/

/?L

.. (6Uy)

,..
t'

i'

~
.......

I"""""'

Prinolpn:t. prt;ipe.-t.;y in~ll.~ed ~l"td. aco~i~ ~r prob

ft ;.,. .i.~, i,. ~ ..

l

•"ti;"

~J

.(.... i

l~ ,I ~J-

•

~

\Lo~ J.~lo

'.FllH\1!1!1al

F'il'le

~rtt.no h
:Bank of s~n F:r-U'le 1.soo
A.cent ot ,,he Uni't1 a~, tstos

RH~

Adult1
lH.Mli" I
Malo:

:x:

Fe~lo1

Citi zenph!p:

,.,....

Alle,loru);

'fyplll o:f Etuain ~r:.1s :

PartnerQ ip1
toprie or ~h :ipr.
Cor por'l U oni
.tndiv;i.d1Jal :

re1e p11on ~1.u1ib~~l - - - - - - - - - - - -

oii ~0•~111 '!~• t9u

l ok JI. l

•i• t0Ld t'h• •ql&l~Y ~11

Un lu.1ak
Q ,- "1 •.S.••4
ouok :r f!tlQ .10, ~U wb.le& W1UlMJl •1top~Jd Jll.TM•''"' 'PeOtill•• •• tlalae4
to \b Ja.Pf,.,.H tat .• lt ut. aat
pay 011'\ bi.• •oatr ua'Ul 'b• \Ob 'o
tb.• oa'I ol.••1'•4 • t,_ tit.• Mo«i).- ••hlo.l• n,.,~nMa, . X••\• 1rl•4 on • ·n t
\o

o'- tLUA . a,

•oal•••

$i617

•

Moo S,-~11. Lo•

h

AJIAgele1.

'°

'b.e

r••ul'••

oo•••tbae to~l1•ot
-.~•1,wltbo~~
Ull'll h• •• ••ac\la,•4
11&1 8Ul, •t 111b~1h t l • la.• t Y• PoW.I' ot A:~to~tf to h trltD4, l•P"J
Vah1JU.,

o•

f.

'tJlahlJ&.• •.UM o" JI». lml•.11 u« trl.14 '\o ~lit.ID. \b ....,., "9Q •titer
•tui•n lla4 r ..~w lH 1oa1.. IM.._b •• 01b.tJlaa'• •ft•1111tilGD ,de.ti. • •
-~ fol' lar lt-b ~ mllol ted our htlp Oil .llaJ ltth.
•OU '11 IUL1 llDIOQI.t,IQT '!Blt MODn

r of 1i•l•phoA9 011.U• \o. lb·. 'lfUn1u•' • ot:tliO an b.cl•• w lth h$
••._4 to la'HM,, 1'1• bft lll01"4 fi1>r bta \.:> lll,P;pta.; a\ 0- ot'tlH•, ?f'I' lo.
1¥>rllll 8\nat •' J.0•00 A.11. Mar 1.6,ll., hlob ht ta.11•4 to
lo"••.. r, 1,1.h 11
aHUl.D•l ••n• -.n111, b. oa.Uo1•4
0\11' ottl•• •~ llaao J>.L,
J.&•b.
wUb o~eh ba tb.• uou:a' of t,e.0.10, hl.cih.
tUl."'1164 O'Ytl' lo lb. tteblJlm ta
UllO te-r la b ..., bh ·~ I.A for N•ll1JH1u•, •h•J"e b• .aow r •H.. at Ilk l•,
i, Apt '· ~--··-- CA.U CD:DB1>.
.Att~ :r a a'QI

*'

•o. •r

nae

HruidJ.ed b:Y :

'6t ,,,

ltWI~

I

I

Lo 1 !n~L ~ :Bl' noh
F•cle nl. ~0Sft'v'~ ll11.nk ot s1~n lP~aMieoo
)!' !i:1~<1a.1. Agent o£ the Ul\:1.h 4 ~a(A)·a
1

'l'y J~ oJt :tih.i.st.oe l.'la c
.Pn'rtrier t:M.p:

Prop:r h~or11lid,p 1
Corpqrat iw1:
!nr..iividual~

l

A<!dt.1.>
. ' . "}

(.{

£

)

'
d•A.ttae~t

i9:dditi.ona.l pa.g1u W\i\ettll

n~ce;.esa1-y

"lll· ~ t. ,«· (, l':'1"

;1.e~ Br4M'ti
Lo•
Ri•~ B&l:'llc Q( s1111. Frli\ot1~0
taoal 4pnt of the' Un1t.d at.ah~

r; ;

D~

,,, o( ,la1J1t entry into Onitied, ,Stat"sl

0 rating under 'h o s~ry r.,ioel"Jlll) now'i i -------..,._._,.._.._,...,_,__-'!-_ _
Type o! B 131ne(lll!lt
Partner ~~J.p 1
PrOIJri~tbrmt!ip;

,Addr

s~

....,.....__ _ _ _ _ _ _ _..___ _ __

O.oJ:i J:>Ol:'!l. ti or.11

Irld.J.;1.rit).'UAl l

Tete phone Numbe.r l

•'Jo·

~
11,vu

Action taken: *

.......~------

------_,,.--~--

z7'

,,~<

i.1,

t'

~ ....

7

,,~....,.-.

J

/1i-i; ... ~

~

I'/1

~~.(.j~''""

~ I

...

~

I

.>

,...

I

Ad\ll.t1

l~inor:
Ma.le:

Ferna1e1

Oiti~z~msn1pi

Da/f.<j
o~·

(;) •t

1.aa

en1:,,r y

;int~

'()rtiJt,ad

·ra.rtJing under '!"reu'Ul"ir

Stmt~s1

_ _ _ _ _ _ _ _,,_...._ _ _..,_.....,..._

~ovti':

~ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___...

L:loena~

1

.Perf!J~n iJ:i.tervi.or1edi

'fype at Huinaosi
Pa.!'t.ner li1hipt
Pro~i 'to:rsM.p:
1
00~· Jil01r'$:ti oru

Adldre111s:

.~/

f..,. , .

Telephone \lll1ber1

lrtd,lvi,dilal I

,....

" '1

7

ll'

· ~,A.' ,,if,

1

J
/tf.Y-

I

/,J

t{ ,

toe

!'Ii~ :tel!!

1to!era1 )l.a"•r"lf.I ll$nk
~1,~qJ. Ji.

ranch

F:rot).o.1.!!eo
nt of th Uni't. d States
o(

Adulti

Minor1 i

1· • , •

Mal~~

Fel'M1oJ

Citizonah1p,
bnteiI of l;aet

outavti ;b1to Un1ted--Sto.b111:.
~

_..._.....,.___

~._,_

_ _ _ _ _ _ _... ...____,,_

C'lJ~\!l. 1ilt.1bg 'f.l'nd!)r Tref,1.EJi)lry Lioenaf.!I 111ow1: -·---~·-·--·----.._............._
'l'ftl1J o~ BuaimHws~

Partner oh i.p i
l:Jropr ie~orl'.lhi p 1
0or;porat ()m
tndi.vldu.ail:

Ad.dro1!1t11 ...___,_ _ _ _ _ _ _ _ __...__..._

1

'hlephcmo NumbP.:l:'l _........__..__ _ _ ____,_

or

nl 8' 11

l.t'lt au'IJ•,•·

;LG,_ An~lu arO.l')t)h
Fodft"al Fh111111rw Bank of San Frii.noi.sco
Fh dal Ageplj~ 0>! the Un1.tto~ stat.Qs

Toltt'phonQ 1

I

:i:nt1.t>r'r~l1Jt\r;

.(ldul-1:.:

Md.r oes:

M~Ol"I

-----·-t~s-tr-~-c-t-a:na·. ~ffuirib,_.e_
· ~-J_,..,.,.,,1r----

JI la:

P' eina,lie ~
Oitizol~1JMp:

(cbrT·
l/1t t ll C!> f

_ __.._

J..a.l!Jit ontey into Unirt ool States: _ _ _ _ _ _ . ...___..........__.._ _........__

t"lJ.A'.l · aJ, in«

'l.nd.~ r b eaeJ'Ury

Ty-p 11Ji£ Jlusi.n o a:·
?art nef'mhip 1
Proprietor ch:l.p2

Li oenmo n<Wf?:

----~~-~~--~--..,..;....---------}'er son :U11torviovrod i

Oorpoirat ion1

tncUvidua.l :

Teilephono Htll)1b11.1 r 1

'ha'

'Q 'h•

al.led. at1iuit•oa '<> ~ t••t
lt he:• '-••• r•J>Oll'•#d
Jf'a•u•• Fropal' r Xi>epa,.._, •h•ti Rol'S. l• •ltbl••' 'o an 12ol••ioa 0:&!'4•11
W!Uo'b. i•. •tt•otl
ri1 88$11. u4
11 ll• •••• Ire.. troa
ouiao4f ·• oul" prot.a. 11 oew. tl air tl'l •ouVcll ot h• 1&1ll•ai-:r _..
ihoJri' •• 1n oqn'3.••'1on
th bi ••aout1u _,,.~.
lii '11• dL••Wl•loJl ~'h•t toll.owe« 1 t a •*"4 th•t 11011. • • •U.•o
C)ltqigfd "1th a f1(11'''-i0• or tJ1• ourr..- JIHUJ.••l..,_ 'o Whl•ll 'b.• pl •l4-4
Pll'{· 'l t •:p;e•...a that ll A•1 ll•..
IQ '" U.0•ntwUM1• ~l-~U d.l
Olil ot bJ.a J.\a w '7• •o•lu.o'fll ~ u itA'•~ft'*~
' tb.• t••lulcm •t hi• •StadbJ•'ld. thi
ol:'4•"4 bi~ bond
l"tLM•Mt Ui4 lU• Hl.•U• ~~ tU.1-f, GA OOMi 1 .,_ !~,. UD11 ;ll
1•
••.-.~ ' " IUt a.11 •Gllll'lr •t•1o•17 ntaa al.1
q,pl.i•••l• o 1Ua
•• *Ii al1M "''»••M& anti
hA b• "'' c.a •1•
~.tO'battoa. Ko:rl
••• t'1•n•poa nlea•.-1 tl'G• n••o4T• 'f')ii-WSh tli• ln'•f»t>•t•r t
"1oaed hi.; 01t\t14• ht! o®r'~ .a1 to · )).•
ot tile a.ttali-1. Ue
•'•W \ha., bf b.u aow ac1~~•'-4 tJ.1, bi• \tualn.••• at(iab•• and pt-op•r~1
1at•re•t• &.lid '-• al.r•'4r to lea~• tOilOh'O•, .A»rl). Mth.

l tll•

ti• ""*°"'"•

tit•'

1

•P•

11.-u••'

'l'l•'

Ac t ion tt.l'.ken : -;~

1

1\M!f•

bdl••i-.
••*-'
•••tu•

.i•·•·

,

u~~~err
''DillU pl'!~nf1

ln.1:ietv'iie1Vf i

A(.t\llt :
M111o:r'

Ua.1~ ~

Fe.ma.le1
Ci.ti ZQtl 1'1l.ip t

t

Bus1.r1e ss 1

Part ner C3h.'il;i :
Pr oprbt o~ sh ip 1
Oor pQrl!

_...,._Ii-'-""'

Per eon :i.nt.wv:tev1·~ci I - - - - - - - - - - - A4d~es a1

__.,..___....,........._....__,.,..___..,....._____,.,____

i.on 1

Ir1d\lvlq\l111 ~

,,

I

'\

.I

·~· .41 ..
"

.

~

"

'

..¥'
f.,f'

.,...
'

Adult1
Hiuorr
Hnlot

F~m11:1.l~1

Oi.theHehip1
I

T~'r;J

LJf Dutd.ne vs:

Pnr>tnairahlp1
hop:ri,ot.oraM pi
OoX'pC):ration:
~n<l iv i.dun.l:

Action

tnkeni~r

teluphono

N1J.l\~ber:

____ ,,,_,__________.._...____

Los ~-le-s Brsaeh
g~d, llesa V'e: Rank Af San Franc iseo
:FheaL tge~ ~ the United States
~

~"' '-' A~V
~dul ' :

l!inar :

I

me ell

-----·- §@
.Bn.~nc:>~ !

Partr:5- ;;-:U._ •
Fr~ ietu_ ci::..i.P!
~rgr~tiorr~

lT~~ :

P~on

interviefred:

F=:ale :

Ci-t.ize.~ship :

~edel"al

t® Angeles Brcnc:h
Recserve Bank o! 5an Fr-a!IC iseo

Fiacal.

A~t

ol" 'the

Unit~

atates

/ T
(/

1

I

Date

Telephone~
lntervi~:

·,..dul.t ;

/

~

1
fyp-e o:f

Busine~s:

"Par"t:

~~G~ !

&o~i_et._e:_---sf., ip:-

Cor~ t:io:n..:
h24~...dual.·

-

~

-I r1~_.#\
U
r
l

-

Los Angeles
.¥e(leral lie-sel"V& Bank

'F"'iSeal. ~cl.~

~~h

o~ S::s..ll

Franeiseo
st.ates

t~ United

Adltl.t"
Wr.LOI' :

_:.le :
Felllle :
Citize.Mhi{':

tips Ant:&le~
:F der.U.

~bos..1.;

taerve

S~nl-t

Ana'nt. ot the

rnn~1'

or

S11rt Ft©IJ!li.sQo

Un~.tecl

S;t;B.itu

/14ult. Q

•I

lJl,M•l' J
Mc.:.1o:
Fem ~e1

a·Uz·enahip: _ _...,_.,......

"ryp

of, iiu ... n. I.id t
Part.nc1l· ohip1
.P~op ie 1 ~ozf oh ip1

1

Co1:-,.or ion:
[ndi v SJd~a.l:

_ _ _ ,...,..

....
, ·-;g,.,.,.,....,
IOo

___. ,, ,,......_.,._,...........,..~

I

.Ad'W..11;

Mi,xti;..i't

Malt•;
:illemAloi
Oitizeru1hip:

'--~

OF 'l' a i,.n.g \Ind ll:t' 'rr'<uu!uri~r Lio en fl a now?,

........_..._._

Pereion i.i'l.b-.rY1.0Vtec;!1

T:Y'. e 6£ Bu, ineoa I
Pa:rt n1~r·L~hip:

:

__

rop:r1\'tora11pi
0(l:r por a :1 pn:

Addfe

~rtd:1 vtdu.al :

'llm).ephcm.$ N•ull't!lo;r 1 ...........,

·;

r ·l ).
.· ~

~fA-;
3 fr-·

-

..

'

,.>/1/. -1..i..1... .· ~-

I ...... ___,.., _ _ _ __

........ I

._,__,~

_,,..

~-........,

__ ______.......
__,.

~---

·---------·----"--_______

_......,_.____...,.......,..._.,.....

____________

.......,.~--

II

fi1z

~· ~

•

1

·tej.~pAct11~ •

I

:tntietvicw t

.Acld1rie li'Je I

Adult=

Mi:r~or 1

'""""'~...,....ll"ill!l~il:-·r-..t~"'

(·olty) '

Malo:

~ ...:· t ~t&te)

l

Ftull.El.le :
~j) 'tizer~shif>I

bdb

....

'

l)ai\:.e of l.a~t e~triy kl.to Un.1ibedi sta.t.tHH _,,.,.,._...,...._ _ _ _~.......- - - - - - Cf.Je irp,t. i.n~ undllr

'J.'rGaevry lLicenae novtl ~

Typo · f B'l.l.aines,,:

'.Pa,rtnarsh1p t
P:ropl"ietorrah~p:

09t'pb;rat:1,oru

----·------~~------------_,...,.............__
e:reion i1l\tClf'l~im· t!!cl:

.........._.......__.__ __

~-........,

--"--11o1.w;-·--~------.....____

Addre1$1 ....

tri~i.v~.<!l.ual 1

. J~ / (.

i.11\~ J
/;f·- , ~

,I.A~·
{

.

.:~;A.-t:. ;/ .~

1

~ 1~d

v.

Lo• /i;ngelu ln'wh
a•tlk ot: san

1te1~
sent ~a

rp.l

nt of the

Jl'll"{~.tt~j', t"Joo
un~t~~ stato~

41

I

...,ii..:.;,.

1

Ami,.t~

ll!~IOt't

M!1lu1,

t•1'81

Oiti,~l'n11hi,p,

:Date bt la~t ~n1t11r 1.n.t o 1J:n1.truid. 13itat1'11q n1;e o.i,lnfj': under

1'~ea. e;.ur,v

'l'y-p1.l of Bu indsa.
Par f'l!IN~h rii
'Propr:toto:r rh. Pt
'09:rl'Qr'<~l M.on:
!ndi.v'!\ 1:

A.ct ion

taken: ~·

l,.;j,o Mfil

n6'~1

,-

......

............

..-~- ,

______ __,,_.._ _ _,....._...____ _,..._...,...

Addi;· f) "'11 'l

.. . " ...

-----_ ___ __

.,,._,.,,,.....

_.....,_,

....._....._

'folephono NU1nb1·tr2 .,........_ . __ _ _._ _ _ _,.....

..
),........

:Lo~

An el f.I JB~
91.nk 1pt
F'iecA A(tetlt o( the U,

f"fi!dpral ReMirv

'4Qultt:i11
Ad d,t• Cl OB 1

t1nor 1
Hr.:l'l) ~
F

ffi(\).(}!

0:1.t,izeru:ihi
01.1. a or iLrnt er.tt,:ry AJ't10 Unitt d Stat·tbc 1 &:;f~*--i..,..~.-;......,~_,.,..~...,~~
OpcirE~t n un
Ty e of

er

au n~.~1

TrCJat.i\Qry

t.•:Lcer1rie

t1C1w".'1 - ·

,

.

f;;.--"~r"i~mrtl':::rt..":ltil~"t':~t~lt.

es :

P11rt.ne1·pj 'lp:
Prop·.l.u'\,o: th1p:
Cor 'O:r." 'i;iM :

lndiv~i..dual:

le, ~

~ . .l .a. . <~t
_j' 7J ;.: (..It
. ~··"' 1rli

a tJ ,,t
. .tt A."'(.

It:

~

'.,..;i;fll

f

I~

L~fi
,.._ ....~-

_. . . .

-.....,

~'. . ti/

~

...' O

:11

1' J

tlA

~~· ~rltJllob

Loa

ot Sll.n l"ra.sio 1no~
n .soal A!Jent of t h,e, Uhlted Sht11~

Pedc-1\l. loae~ Bank

I

I

tfi:l.eph~Ti\" I

,;tntQM!':fi.eiW•
~dttlt.1

Uil\o~ •
l!alo t
Fifun.Uf!l1
I

6 :r~rating

0:1~ize1nshJi.·p1

('dlt;y)

un<l\eir 'l'rear.tii!X"'y 11ioons e now'f 1

_,.... _ _ _ _ _ _ _.....,.._ _ _ _ _.....,,.,._

Id

•

Type or Buainooai
'P.a:rt.n~:r ship:

Propri,etor111hiP~ .;.w'*)

Add:r~!JfH

_ _ _ _ _ _ _..._________

Oorporation1 ,1"' '
i!nd1V:Lt\'\l,al ( , f''
I

'?1•

...

, eipal pt'Op!!t'r~.y ~~olvod, art

. ~. ~ 1 \.,, ;(A..

i

,I

soove Oi' J)robl,eriu

)\,.,,

p

I

Lo• A"Afele9

a~~noh

1'' ~tu•al. R.1a11rvei Bank

F $Qnil

Ae~nt

ot

t~t

ot

r

San frl"ai.i,Q.i.tleQ

United

StA~0U

l
. · -tn!"'<·~·t-0-~-.---_.,.,. . , 1
-·-

I

To1ephon"1
!ntot1V'i(J'fl1

l '

i\dult,..1

Minor1
Meil,). 0:

'.P'emo.la1
Citizoneh1:p1

r

pi; of BU.fJ'irlOSB;
Par n. or~hi'.p~
Pro'J'l·i tor<ibi
Oprpor t i' 0111
lnd~vidual:

Pew son
1

Addt<o 111 t

i

·-

111 •

'

5 \

1

I

,..........

-.:......·---'-~-1o--...,....--..,..-

Tel ephonc N\wbar: _ _ _...,....,...,,._..__,..,_...,._,__ _

,.

!

~~llll~hQno c

J;niterviow1

•

Opc~.at.intl' W"iU(llf' IL'roat.11.u;-y L:i,oenno

"

/

no11?:

Typo of Buo\n0oei ;
Plll' hi ot tJhip :
Pro·pr 1ot~~'r.:lli:p:
Cor~:o :ra ion.1

J\ddreas i

---··-:11•-i'lt.,..,•.___, ...........,__r·-----..,,.

Inclivi>Cl ual:
?r~no~~~i p~opo~ty

~

t

·. .---.....
1,

:in.volv·ed

and saopo oi' J)ll"oll>l.em:

, , lt, '

ti

..

.r
l; .(,

...

A-otion ta.kon:*

--.

~··

!
,,..._I

f

/

!'
r(J

'"

1 ~· _._,

_ _ __

"iol ·

.

h
1

.'~"' i~ntf

(

.

h~Mc

~~

1

JJ

1'el$'p'l'i~' 1
!,~'t, ~V'i(,IW':

,A<\~l.t'
lit:l.llo~· ~

Ad ,reea 1 ,..

).tg.J...o ~

f~nal.11 1

O!.tbenahip1

Tyllll o:f Bunin" s i

"I"'--

~I

Pal't.nr.· •. bip :

Pr-ope. j.et.ort.h1pi
Oorf.lvi:" 1 tio n:
lndiv, dual. .

Ade 'l'l?lllJIU _

_ ......._.,_ _" _ _,.._.._ _ _ _ _

..

~

I

i

J

•
I

lttU\dled b

J

•

I •

lit , ,,'1ft

fi.d'UJ,

' (str~ti~.· a7¥ i\L111nbe:r }'
te.., . . , r
'

(or
:D1~ . ~~

pf ;Lt.J,st,

Opr~r ri1.t.ing

1 1'

.. ,___

Frut1.11,l e :

rr·--,.- -·-·

Oii iza m:ih)p :

...;i.t...,
§t.....t:1~1"""'
e ,......, .....·-·-

:int."'

.UnJ1J, 1~ d

I

t ale~

~

P'01t.l"~'

I~

~in~oj"I ~

8htn :

undo:r• 'Dr11Jeoury I, cen s e

nC1r1'r 1

or 'Ou ~:!J)Cl .\11 ~; 1
l>f.i.Z'

nei:r.•tihtp :

P~· or)d F.i .Qr 4il1i

pi

C~f.;CJr· ~: iOl1J

J M.tvid \Jal :

...
l

'Ir

I

... .....

'(

.,.

1

o t.. i.~1'1

.

\;...

'

f

ft

\1 ..... "

.
'

I

,..

~

I

; "'!,

I

~"'

{.* f «··
11'

"'

.a.ken: '*
1

1 ,

Handl ecj.

f''V .r,~

bY ·~

1

r

~

,_..i.1w.,,11:i...
· ._..._

~dill.ti i

~~·
Ma.bi
,~~.,,

Cit:t'..llen.sh.lp:. -·,,_._,,,.,..,-+!

Or. rat,ing \:r,ndcr T;rea::..ury L.1,cense nowi'i: _ _ _ _ _,.......,__,_ _ _ _ _ _ _ _ __
Type a f

B\lain,e m~ t

Partnership:
Proprltetd>rship:
'0Gtr pc:rati Ol"ll

J\ dd:re l!IS I

!hdi\1'1 IAuaJ,:

-·
~

,, )!'"' ,

"'

.

'·~.•1"'1•

'I

_,,,,,.,,.

Ty;p~

mf

B~oi~eas1

P~.:rtniar ·ahlp =

Pr·oPl,"il!ltor eh:ip1
Corpora,. iot1:
Tnd,1.vLdUlill. I

I , . ...

..r •

,... ·· ~' ·

,,..._~~'~'x~m~iu~~M~~~,~~'··'~1 ~,,,~~
"Ili>:a.$~fione ,:
+n~·\l'J~v4.ew~

)\d\il.t s

tu.nort
US.le:
FMV..i.lcu

Oi.'ti,.~eosl'li,p i

'.l'fpe o:C Busll.n.tH.HJ:

Pn:rtne1rah.ip1
Pr opl"iet or !ilhip :

-·;......--

Person :L. t1't'V'1ClVted: __..,....._..,...._______...,
Mckee&: _ ,_._,._______..,....I"""""_ _ __.........

qo;rpcrat~, Qn1

ll\c\L'lf~.dUD.l I

T111.1'1Phq;ne W\iq>ber: -·-..-......---....,..----

~dldt:
~;in(:'lr 1

L! i e1
I•''-'(ll.alo ! ., ··
C t.;tzam1hipi

.:ca·--·r

1':1t1''

"'r ui111ln1111111.l :

P r rno ~ohL:
Pr ?pr:lll!tor•. :i
Cm"r:.orQ.1:J 01 ~
J'r1div ldualj

/

~

,,

.

.
'

I

"

(. C

"·*' f

(

l

A,

'r

H nd.l, d by •·,..........
( MOii'*~-..,,;;..-

)

\
l',.Q1 A~IJ'l U Jb~ill"IC>I

I

~~1\k ~( ~ F tU1 ifldo
Fi ettll ~nt ot tl~ tJ~!t~cl h~te~

Pmdel',.,,, JtG•tr'NI

4 ' :;; zl

Ntul\Q l ,.
-

· --:1i...---...,.,M
~l~~~1c-'........-·-·~1,· -......-""'....l"-1\
! t1if~ptj
1

OI

F

4

I

-,

M\ll~~

M1J,ov1
l4al.o;
rm11a :
O~t !zer1sh1Pt

--.-i.

_,_,

..i,

«'£ ~\tr1 i11 r1J1·i:

p Y' l' <;l,";;h ~p :

P'roµl

~. ot o't' 1, hi.p 1

Co~rJ<:i l:' lt:i. on :
~ndi.via ial:

lfotid1ecl bye

'

r ."

I

~·

Adult i

I

(at?- ·e1t nnd

__

tJtr°l' t' ~

~u.n1hE1ir j---ii-,.

111\!J.l en
F "mA:l-1~ I i

Ci,t· ~ a:C'lm1hi

f)f! Q
)r.. ~x<

~·

Typ

or lut

IJ! fj ..

iy ili't I') lln:l l "'d ,')tat.es:q

.1-..i.f!I"' runde1· ·rr,.a 1.JT'tiIT Licen.e nO'l·r?~ _--~ _ _
(.:I

of'

_..,,...

i-f......

-------~-.... --....1~_._..-

·lrnin M :

Part notr.1h.ipi
rot)•) 1, o:r .h'i J)l
Cl I J4 <~?· r,i,tJ. Olli
1nd~vidw~l i

I

l

(!.

'1.J..

1

f

!

f

I

j

Ha.,nd.J.ed by :

"i

..

JiqLL\t, t

lfoor 1
l !C.lQ:
If m. l .a 1
I

'

Cit.iz~noh!p~

~

.Datil of l st et1b'Y i~t~o Uhiit·ad Stl.'l't~ at

Ty D Q( Bu ml n ~oa ~
P r m· .~hi ;:i :
Pi:'opi:- i.~t~•l' r:h'.l.p~

oor ror• ~ ion:
! nt\iv5.du l:

Ant:ton t,ak~ n: >;·
l
·7 •

1:

;{),,f._£

~ l,,r

<fl.I

---

--

Lo• Anfte,hD 'B~s;nc;Q

Foderal Rott;1trve Jaa.tlX; ot Stm l1:J:"&1no1acQ
t111~cnl Ai{ont ot 1'he On.t'tlod States

J

I

,,,

--,-·-·(-n-.i-o-)__...._.
T<'l1~phonor

1,r>ti!!rv:tow:

- - - - 1- - - - - ,. ....' - - -{lfllL'.6F
m.une' - - - -....
iTint) ~·

I..,._,.

•

I '

Address: --------~..,_....,_.__,...,..~.--........----~~
('l§tr~ot ~d

'Nurilie,,, )'

(c!tyj
Tlr!t1'

ct J.tst

~ntcy ilito \Jnlt1>

!~ta.tes1

tit,e atin,~ under 'I'~oa.r.,nry L.to~ sa nC1Vt? !

__

----·-------1111~~·1•'-+1~~.._~,~.-....~,~~.._,,
ti

':.'" p of Buvinoss:
Partn~rsh.tp:

'
l'o~ sort !Jit~viowQd 1 ...-·,...,,,..,_,..,..,.._~--------

7

Propdetor ohip1
Col:'pGri:~.'Lfon:

'.I;ndi.vidual:
Principal proyJerty· ;!.rwol.v Cl

Ac :Lon

nd s~oprJ CJt' probhm:

taken:-~

"

.( ~·

t

.

#

'"""'"'
t)

(

,,..

;

r