View original document

The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.

"''"'

I

...

fbU P••Mrt) h Mlt I 1• M9 ••

•• • ..............,

. .•

...»~•

,

.,..~,,

,.

~

o..it,. •••

.'

...........

...l .....

1$l1tn~1

.io1u

176~0

Ntno\"µ

rt111ur•

l.9'/ll

T1trU~~ Abo

1.'71)

1'~4&)'1UU

A.be>

~n,ohf~o Yo•h1h•~­

9714
1'7l.6

M'1 t l'IU IJI :Vt

J.97~'

'l'uiot 1u Nasa t

l~ UllU\11'

UH6
). ~742

I

l?~)l

l.128).

,,

•~ota.ro

o•

Akita

~or1Ji

llayJno

1?28~

f

172'6

Xiqb.al'•

17H7

JHkoltuu Okulotq

PUino~o

uni1kf obi s,..tbiro
ltl\J:O Okubo
8~

Sh1q

,Ull, ko aakaa9to

01ani, I~
ltrono, --lnk1~bl
•t1ptda, QteaorQ
l'uJ&oki 't'oiOkll

T•r•~M.ta,

J4C1110jt

lfakuuu·•· Y&Mk'-'
OSI.au• Rl•l
Qbi• o

.U.•A•,
Batto, 8btng9
Y•l"ul •

YUiii\

Yo•hto

to, hut

r..,..uont1

"°''•bt~o

1tu1&P, loMro

Y••utalrM , Mok'lJt

T•~'t.oto, ~ok~tllfo

T1~~j$ura, Taia.31~0

T•ntguont, 8a4•kf
liatano, Rt \lk1 o}lf

Akabo~t, ~etto~i

Kt•••bt:ra,

tle.4a~ o~S

x.

Me.tauna11, lre4
!uo~i)' •M , 'I''- 'l' 11 •

t..-o ,
:t~.

~ t~
ftttlllli.

°"'f•· ~

......:a. at. .l

• .. Jl
. . . ~l

..... a.tt.hl

I.)

l'b1 ~.
~to.
I

· AIU~~-

lwakiia,TUIMtl

lnnPB, Ri1t buro
i~utno~d

9

, Robqrt

Yoi,h~rm.1rn,,

/~6

2lOl6

Panny .9.

31.022

KUQh 1 Samu l Y.

3J1oO~l~

Fu ,1i.n10to 1 Cl orge, Jr•

~1+04),

T'1k11y~l)I!,

3401~3

1.,

'V$.tl&.ijn 1 Lwp

11 $.r~.io

n•

Ketl;lChi

:U..041+

fi nrunul'8', Hbn.t9h1

~4©~5

~\1l1at1 ,

'l+05r/

Bot:!

Hot'-kn.wn,

M~~rll' t

JJ•O? I~

UuJ~. n-.l'i 1

r3,

j41l.:)

:Ju11i 1 Ohihiro'

341.20

~
~-)c•da, Ke

)3(ll3

Muraro.ateµ, ll•

,,H'~l

Ta.kan.o~ K•n~o

,3632

lwa.ta, aonoko

3'a37

,Ng..

r~op ~t;y

in at.or•«• l.Uld•n· ri.amee

ot

tlllllil,y hu.da -.rid.
'

fAMlLY rJQ.
9999
l06,l
Chibl\, Y•ikO

1066$

Okamoto, Akitre.

~0?,6

K&<lo.o ~a, ~fa11n,o
Sebo ,

.

llne\(~ohl

, Mi ~utianJ.,

tsnbuo,

Ys.riwmb~o,
Fulu~o

~2283

d.~ohi

111~1.unuM

r ta1~0,

1

, Mtu1n.u·11t

~1042

2~13~7
1

~~eai

'11 •

~3916
2~·JJ.9

0(>WkA ,, llte.l.l

239~

·rn o'-~ l~iyo1Jhi

~~940

Oki~n, Ki:roeJ~i

2.3941
'

N1.1,l(sn(i'1,

K1,1~µp

2~947

:~

/~

'"'

~

........
,.
,•.-..1.,.••

'' .-.oi•r•

Jr

..

Uld t•i1 nwnbere •• tol1'>w•i

rul~Y

••A

Nilh,timoto, laer. t.
Uo~14& 1

CS.

~or1:h110, Ya•ko
UU11 I ,.,,... M.

'•trtot•

tt.bta, e.
Wata11•b•, la1bi.11p ia•

Nata~1.•l1t, Yo•Ulc•
~teue•kt, Qene~1•1e ~ ~

Yaml.$olia.r IH •b~o
Izw, M'i-.no
07~, ;r~e

lJobOl'U,

U)'t 4a 1 6a.l\llJ\U

Teujt, 'r•ao

Yama.n•k•,

B~li\lko

':rPu.r•, ~ad1ko
Yo•btb•r•, MlJ1'o~u
l\lbota, 1'•4

Nalr6Sl•&1 Jla.p.na l~
l'WlllOt o,

RfU.lllO~

N•k•t•, Ma•ao Mao

B•to, Ohi7oka

Jturo1 ,

liab1u1e

NHy&1111., 'l',

Horth, MaaaJf
Tan•~... Ob.~yf'l(o

tfali!'1!lutta 1 J'i t•u~•.l'o

A.oobi, H1.,0Jt

.4oob,.1 , Ht ••Yuk~
Oka'1a, :r:,

'4at1u1bt111&, tt..a1d'
J:le.lllq1'qb1, Yo•bharo

Ttr-oka, rWlltko
Takaha •~1

~ekttoh1,

Hart,

, Y'o1h10

Mort11•u

Takt~aburo

I•bi~ara,

T•t•µo

A.bp, Iohi ta'°o
NOlll1JJm& 1 Ohtyo~

M\at'!a1, l\lkiob,1

Noaur•, Ge<>rs• Y,

MO&i 1

M1ti~

Yoil~! cla,

Haru

'

IPHO , Y'•b U~o
WakMla t ~, lb:l••o
• •. ,. .1 0.t.tl'l8•
...,,.., 'r••nobQ

dlttt, '1'or•t•hi

il~uji• ~a,.rqabt

~--1t, l•~H
~•kQP't4', 'l'' il~Olh 1

' *"i.
'Vo~t,

14'11
)iaHJi

~t •~i

1U1t 1\lcla

&1tyaiakt, E"l1b 1i1•ko

,.

t~

I

n\Wlb•ra •• f ol.l0Jr1i

,,7)
53u,
a•tty

M4t~wnoto,

53t:t8

~d,

Tba})1ko

S390

Sei,

Ka~uo

~406

tomihnr,,

.
Fu,j.ii)

'hl.2

'rok ehi, JJoko tit.

'4~~

~nlf.ni.1 ahq10

' •U)

Miyakawa., Gert•

5499

~WQt'll~

5~13

lj~ l\ 1 Rr~r Okik\t

5'~2

'l'ok_,•hi 1

Nt~k~llllJ.,

Jhil

ll\llll,\Qa, I<.

lurakami, Ui t uo
F~m•<\&, ~ran\(

8hiro'111l, Chal'lte

Yano,

H:l.~tO

Taktl~,

J4l1ao

2~857

Yo·•M ti , tlht Ull>•O:~t

oao~

trckt t", iI'•»\io

2,2()4
2'.5j8~

ltow,

ftllJ\j o

a:.1aahi, 0

2)4,$

ehotH(>

214'7)

At>• , YWl\01hi n

a,414

e kelnoto,

OSCI~

lna~t. 1

,11

o g~ r,

2J4)~

'"••k•~u

ll). ., . .

'*~-.

U.11•~ '

Propert.r in ~orei$e iin~•r. nflldilllo qt tanlUy 1' 1ulJS
~n4 f-"'i~y numb•~

.Anand, W.oh 1..nvuso.

10216

Ho~aki, ~aebiuhi

10270

Y:wda, Frank '1'1:Jut1'
'l'sug~t

~.llh 1ro

, l<ei

T~k'auhima,

J.02?tii
l.027 r~

J i:)hn

1<Hl20

~~o, ~a~UfMna

l0322

10~26

TnJuit , Jiro
'fit.hag.1.n,Ullwi.1 GQQ;rg

fl ,

' I 11.t;11uo, Tf\;Yl:llfO
Ml\tawn~,yn.,

Hiny-e D ~

lQ~;36

1Ujt.J1

lO.)'()

..Jn\cl\i, 1111.ruichi

1.03,2

~Bllll\Oh~, KMl'U

1037:3

ltM(l/l1'., IW ,tet.t '£ •

10374

J

QlitkiAti
'

l!lX9J~US1P~

'

Propenr i.n •tQl".a • \.lf\d•r
Md i'emUy

ORDI\ YQ., .~ . .

a~•

of 1'-.illy

he.a~,.

1"\ait:>•r• a. rol.lon 1
fcW~Lr

1M6Mm

Ar"k:t ,. H:ll<otaro
~e.nr;qya, To"hirfll'l.r~

92Q8
1

K:f.1hida, lubdno
J<~Wl\fNOhi J Lid$)'

9U2

9269
' 9270

Ki11ai. 1 Hd.X'QlJltt

9276

!wnnnbtt, Kot.IJ:ro .

93¢1

MilrolllQ, Y.qa1h:Lht1, 1' l

93;i6

'
Bk\~~"r-6 {l 4

tt i h.1.,

9~2~

t~<>ynmo.~Alll , $\11tllll\I ~"'

?3)4

Tlltlamauhi, Ho;y 1' k.f!o•

9336

Notnura, IJ!f1rutr.i

9397

Sahend.teu,

9401

~d.ow.ki,

!itQ~~P

TQ.,hi

.Mo..raol<a, tficlotaka

lt(), Soo
J.no~yt1,

Ono,

liU1ko

H~ro;t~

)11,n• •ta , Sh~ •ak;\.I

lJeM, TQ.rn

94f

MQ.,

PNP~H·t:r ~o ltol'o,8•

t'\Wllbe l'O

~

\.Ul.d•t ruune11 ot tamU.1

h.,a~ ~<\

toll.oli'e r

9'01
2,0~

9,Q7

l«m<h Ohohei

Ubl1·1.btrA•h!, Jintuo

,,,14

K don ~~"-, Kiyo hi

9516

lf~ril., !J~i fl~Oh:l

9,23

J;wM ki, Joa

9,2,

, at~,

~tl~W'O

cy H tau

011jJ,, T,

9~1.3

~''a

Kqbn:;11. lti 1 Arthur F.J.Jll

9' 7h

t11n~uohi 1

Fran}( Y•.

9,86

N~ hJ.mo~o ~

K Mfttl'l k.

961.2

),{a,t~tl lt1.t~ 1

I

TOehini1.

Htu11u/1ki ~.S~i•ll

?6U
961,

l'.:tiWl\.Y/\IM. ~ H•

9~72

t

Q~ll~AliJ&2.tfA1'lgM
q• ~o £ 12
11
Prope~ty

in, 1tioraK• un ii' Ol,ml,t• o t t,&l!U.):.

J

anq t-1;1.y numbOlil

I.IS

r11llOWJ• f

.Sh~onhlti, '.l'od~~o

97';9

t1Unaji, Aiko

9741

A~yamn, 't'fllul.tJh~

974'

~&;hara, O Qre;e "·

976~

tlllk"kj,I llitl M~U

977~

YQ., ohilc~, OMfp~o

97U3

JJl\ti~,

1."ao

Uaitnda.~

Jaok ~.

7~~'J.

98QO

Im.on, lkue

9llll

'J! l'\11.kll.- I 't1BU

9a6a

Bhi.rii.bu,

Otok~~bd,

9077

6L~J

Aovalllt\, 'l!mn
Kp.WM\Ur ,

Nobo~U.

. Jfol'\jj,I) , Kishi.chi
J111&ht11'~, 1tikoj~).'to

)(11maohi, 'Jion1

1ro~ji

111<s,guoh:I., Bo
'hne.~a.,

'r.

KPtr,;

J

3669
,61)3
~696

'n2
37,1

n,,

Mt)' k , 0ul,)rf£ iinrnn.t11J1,i

n'r1

~'uktldn.,

Kron iatl1

377~

J( ll.lilfti oh i

nn

lfo rukl

~797

l<th~. l16 ~tun.rt

)902

Ul\t . 1AbM1a •

AltinQ,

Takciyf\IM 1 'l'hon1u

an.d

tamily

~01 bel"IS $~

.ft>llQtfB t

~
~i.}'OJ!ltll'- ~ Tad•Athi

;a1os

lk~'b~tchi, CJ~

"<-1'30

N ~«,wa, 11'11teQ

ml

NbMk•wa,,
P\lr~n.,

Sh~fl

g o

T11ok•ehi

µjikawa, H&t.a\20
l.'(~amot10,

M•• kioh4.

fl.Hokai 1 Jott Ora.1\t

Mi~,

2749
~Q~~

~770

2176
21a4
2786
M9~

'l<agnWn, ::) ••
On~,Att.~honr

o

1o hiQ

J<aneo•.ike

2808
2a10

'l'sU,jitntU'a, Y ikiahi

2a~7

Xho~ll;

2a4:;

~ainao~,

l11ly Yuriko

bane

~1!114

(:l:pto 1 Pet.ul Hic!eo

2£i46

~

2~6

I

k&dfl., ~a v:-y

ll;l.rofft, ~At.D"1JA Jacl~

~043

lmok(l., 'Mro . Ma111ko

~4'

lfan.1<4"'1, Hiu-ry S,

Fuaii.ok!, .rrp,re.,W<e
~Agano, U•nez\Allli

Ntlkt\gswa.I r~ank

PropeM.f in t.or*&• \lMel' namh of tamily hiilit.dl

aml

tw~ nwnlHtJ'ti ia'•

tlo'll9W•1

~

t1'A!f1~ . Nq,

.TIUl:liJaQ~ ~-·

~e ,7

Ta~

2884

hi, O~ao

llAJ.~"11\11., EUohi~

MurakaJni, GfJQrge

Ni•hio , Frank
Naad;

Ft•d Mt

fJid•ka11~

2904

/
,; "/ ., ?t'V-(.,..r/~·..· .......

•• '' ·"'' 0 •hi.

7~J- . e.. !/''-if
....:---~....,._.,

I'-" t;/
____
_,,........,.._

•

•ld 1

t 11l •

0

. , ,.~

4

~~....,-